Тем інформація. Інформаційні процеси та системи. Урок №1Скачати 377.41 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації27.04.2016
Розмір377.41 Kb.
1   2   3
Тема. Форматування шрифтів і абзаців. Практична робота № 10 «Введення, редагування й формування тексту».

Мета:

розглянути:

сформувати вміння:

 • формувати текст;

 • використовувати стандартні та створювати власні стилі;

 • працювати з командами, що знаходяться пункті Формат;

 • встановлювати границі та заливку.

Базові поняття й терміни: формування, шрифт.

Структура уроку

І. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Форматування тексту: • поняття форматування;

 • текстові об’єкти

 • форматування символів;

 • форматування абзаців.

Пункт меню Формат:

 • команда Шрифт;

 • команда Абзац;

 • робота зі списками;

 • стилі;

 • поняття автоформату;

 • табуляція;

ІІІ.Практична робота № 10

IV. Засвоєння вивченого нового матеріалу

V. Домашнє завдання

VI. Підбиття підсумків уроку. Оголошення оцінок .


Урок №27

Тема. Робота з кількома документами. Комбінований залік.

Мета:

сформувати вміння:

 • робота з кількома документами;

 • комбіновано використовувати засоби програми Microsoft Office Word;

встановити:

 • рівень засвоєння знань, умінь і навичок учнів;

розвивати:

 • здібності самонавчання, самореалізації;

 • творчі здібності.

Хід уроку.

 1. Організаційний етап.

 2. Вивчення нового матеріалу.

 3. Комбінований залік

Практичне завдання.

Комп’ютерне пестування. 1. Домашнє завдання.

 2. Підбиття підсумків уроку Оголошення оцінок.


Урок № 28

Тема. Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів

Мета:

ввести поняття:

 • векторного й растрового зображення;

 • колірні системи;

розглянути:

 • властивості векторних і растрових зображень;

 • можливості редакторів векторної і растрової графіки;

 • властивості поширених форматів графічних файлів, таких, як BMP, GIF, JPEG, PNG;

 • принцип кодування кольору в системах RGB, CMYK;

 • призначення та різновиди засобів обробки графічних даних;

 • сформувати вміння:

 • використовувати спеціалізовані програмні засоби для перегляду зображень;

 • перетворювати формати графічних файлів за допомогою спеціалізованих програмних засобів.

Базові поняття й терміни: векторні і растрові зображення, колірні системи, формати графічних файлів.

Хід уроку

І. Організаційний етап. Мотивація навчальної діяльності

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Комп’ютерна графіка: • растрові зображення;

 • векторні зображення;

 • формати графічних файлів.

 • Спеціалізовані програмні засоби перегляду графічних файлів:

 • принципи роботи;

 • перетворення графічних форматів.

Колірні системи:

 • кодування кольору в системі RGB .

 • кодування кольору в системі CMYK .

ІІІ. Практичне завдання

IV. Осмислення вивченого теоретичного матеріалу

V. Домашнє завдання

VI. Підбиття підсумків уроку. Оголошення оцінок


ОСНОВИ РАСТРОВОЇ ГРАФІКИ (3 год)Урок № 29

Тема. Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв'язок з якістю растрових зображень

Мета:

ввести поняття:

 • роздільна здатність;

 • глибина кольору;

розглянути:

 • джерела растрових зображень;

 • можливості редакторів растрової графіки;

 • відмінність між роздільною здатністю монітора та роздільною здатністю зображення;

сформувати вміння:

визначати об’єм графічних зображень.Базові поняття й терміни: роздільна здатність, глибина кольору, об’єм зображення.

Хід уроку

І. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Растрова графіка: • джерела растрових зображень;

 • основні поняття растрової графіки;

 • об’єм графічної інформації.

 • Залежність розміру файла від глибини кольору

Програми для роботи з растровими зображеннями.

ІІІ. Засвоєння теоретичного матеріалу

IV. Домашнє завдання

V. Підбиття підсумків уроку. Оголошення оцінокУрок №30

Тема. Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, Використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнка, їх переміщення і копіювання.

Мета:

Ввести поняття:

фрагмент зображення;Розглянути:

 • Середовище редактора растрової графіки;

 • Інструменти для роботи із зображеннями;

 • Методи виділення фрагментів зображень;

 • Методи вилучення, копіювання і переміщення фрагментів зображення;

Сформувати вміння:

Створювати та редагувати растрові графічні зображення.Базові поняття й терміни: графічний редактор, фрагмент зображення.

Хід уроку

 1. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань учнів. Інтелектуальна розминка.

 2. Вивчення нового матеріалу

Растрова графіка:

 • Джерела растрової графіки.

 • Основні поняття растрової графіки.

 • Об’єм графічної інформації

Програми для роботи з растровими зображеннями.

 1. Практичне завдання

 • У середовищі графічного редактора створити зображення будинку за зразком.

 1. Домашнє завдання

 2. Підбиття підсумків уроку


Урок №31

Тема. Створення текстових написів. Настроювання кольору. Практична робота №11 «Створення растрових зображень».

Мета:

Ввести поняття:

 • Текстовий напис

Продовжити формувати вміння:

 • Створювати та редагувати растрові графічні зображення.

Базові поняття і терміни: графічний редактор, фрагмент зображення.

Хід уроку

 1. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань учнів. Інтелектуальна розминка.

 2. Вивчення нового матеріалу

Текстові написи:

 • Створення текстових написів;

 • Редагування текстових написів.

 1. Практична робота № 11

 2. Домашнє завдання

 3. Підбиття підсумків уроку, Оголошення оцінок.


Урок № 32

Тема. Принципи побудови і обробки векторних зображень. Засоби графічного редактора, вбудованого в середовище офісних програм;створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами. Зафарбовування об’єктів, встановлення параметрів заливки.

Мета:

Ввести поняття:

 • Об’єкт;

 • Графічний примітив;

Розглянути:

Сформувати вміння:

 • Створювати й редагувати зображення в документах;

 • Створювати об’єкти, що складаються з базових геометричних фігур;виділяти, копіювати й переміщувати об’єкти;

 • Обертати, відбивати й масштабувати об’єкти.

Базові поняття і терміни: об’єкт, графічний примітив.

Хід уроку

 1. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань учнів.

 2. Вивчення нового матеріалу

 • Принципи побудови векторних зображень;

 • Засоби графічного редактора, вбудоване в середовище офісних програм.

 1. Практичне завдання

Початковий , середній рівні: створити зображення за зразком (будинок).

Достатній рівень: створити зображення за зразком (корабель).Високий рівень: створити зображення персонального комп’ютера.

 1. Домашнє завдання

 2. Підбиття підсумків уроку, Оголошення оцінок.


Урок № 33

Тема. Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розмірами об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Практична робота № !» «Створення векторних зображень».

Мета:

Ввести поняття:

 • Багатошарові зображення;

 • Групування об’єктів;

Розглянути:

Продовжувати формувати вміння:

 • Створювати й редагувати зображення в документах;

 • Створювати об’єкти, що складаються з багатьох базових геометричних фігур;

 • Виділяти, копіювати й переміщувати об’єкти;

 • Обертати, відбивати й масштабувати об’єкти;

Базові поняття і терміни: об’єкт, графічний примітив.

Хід уроку

 1. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань учнів. Бліцопитування.

 2. Вивчення нового матеріалу

Багатошарові об’єкти:

 • Переміщення шарів;

 • Групування об’єктів;

 • Об’єкт WordArt;

 1. Практична робота № 12

Початковий рівень: знак стоп, двоколірний прапор.

Середній рівень: плоский монітор.

Достатній рівень: створити план-схему кабінету інформатики.

Високий рівень:

 1. Створити логотип власної фірми.

 2. Створити ілюстрацію до однієї з теми:

 • Закон Ома;

 • Будова атома.

 • Теорема Піфагора.

 1. Домашнє завдання

 2. Підбиття підсумків уроку, Оголошення оцінок.


Урок № 34

Тема. Комбінований залік з теми «Комп’ютерна графіка».

Мета:

Визначити:

 • Рівень навчальних досягнень учнів з теми «Комп’ютерна графіка»; продовжити формувати вміння.

 • Робота з графічним редактором різних типів.

 • Створювати й редагувати зображення.

 • Створювати об’єкти , що складаються з багатьох базових геометричних фігур.

 • Виділяти, копіювати й переміщувати об’єкти;

 • Обертати, відбивати й масштабувати об’єкти;

Хід уроку

 1. Організаційний етап

 2. Комбінований залік

 • Комп’ютерне тестування (TestW2).

 • Виконання практичного завдання:

  • Початковий рівень: створити зображення ( ялинки, дорожній знак медичної установа) використовуючи:

    • Графічний редактор Paint…

    • Графічний редактор текстового редактора Word…

  • Середній рівень: створити зображення ( сонця та групи ялинок) використовуючи:

    • Графічний редактор Paint…

    • Графічний редактор текстового редактора Word…

  • Достатній рівень: створити зображення ( об’ємний будинок) використовуючи:

    • Графічний редактор Paint…

    • Графічний редактор текстового редактора Word…

  • Високий рівень: створити зображення ( ялинки, дорожній знак медичної установа) використовуючи:

    • Графічний редактор Paint…

    • Графічний редактор текстового редактора Word…

    • Вітальної листівки.

    • План-схему школи.

 1. Домашнє завдання. Повторити тему «Комп’ютерна графіка».

 2. Підбиття підсумків уроку, Оголошення оцінок за практичну роботу.

Урок № 35Тема. Повторення й узагальнення навчального матеріалу.

Мета: повторити та узагальнити навчальний матеріал.

Хід уроку

 1. Організаційний етап

 2. Повторення й узагальнення навчального матеріалу.

Брей-ринг

 1. Учні об’єднуються у групи. Використовуючи можливості системи, організовуємо змагання(питання за весь курс 9 класу)

 1. Підбиття підсумків
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка