Технічні вимоги предмет: послуги з «ремонтування та технічного обслуговування інших транспортних засобів І устаткування»Сторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Предмет: послуги з «ремонтування та технічного обслуговування інших транспортних засобів і устаткування» - капітальний ремонт тепловоза ТЕМ 2УМ-061
1. Найменування послуги.


з/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

КількістьКапітальний ремонт тепловоза ТЕМ2УМ-061 в об'ємі КР-2

(з продовженням строку експлуатації тепловоза)од.

1

 1. Загальні положення.

  1. Капітальний ремонт тепловоза ТЕМ2УМ-061 (інв. бух. №11467) в об'ємі КР-2 (з продовженням строку експлуатації тепловоза) (далі - ремонт тепловоза в об'ємі КРП) повинен виконуватися відповідно до вимог «Правил капітальних ремонтів КР-1, КР-2 тепловозів серії ТЕМ1, ТЕМ2» РК 103.11.304-2003 № ЦТВР-0205 (далі - Правила), «Основни вимоги з ремонту і модернізації тягового рухливого складу, вузлів та агрегатів на ремонтних заводах» ЦТ-ЦПром-0029, «Технічних вимог на капітальний ремонт з продовженням строку служби» ТУ У-35.2-01124483-022-2002.

  2. Послуга надається до 31.12.2014р.

  3. Обсяг, нормативи й методи ремонту тепловоза в об'ємі КРП визначається Правилами, відповідними інструкціями, інструктивними вказівками, посібниками й керівництвами з ремонту окремих вузлів, агрегатів і механізмів, Ремонтно-дефектною відомістю тепловоза ТЕМ2УМ-061 (яка є додатком до цих Технічних вимог).

  4. У випадках, коли окремі нормативи й вимоги до ремонту деталей, вузлів і агрегатів не відображені в Правилах, Виконавець має право, під особисту відповідальність, самостійно вирішувати питання в частині нормативів і методів ремонту агрегатів, вузлів і деталей, виходячи при цьому з технічної доцільності та безумовного забезпечення безпеки руху поїздів.

  5. Загальна вартість ремонту тепловоза ТЕМ2УМ-061 в об'ємі КРП, повинна включати до себе усі витрати Виконавця, які пов'язані з якісним наданням цієї послуги.

  6. Здавання результатів послуги Виконавцем та приймання їх Замовником оформлюється Актом здавання-приймання наданої послуги, який готується Виконавцем та підписується повноважними представниками Сторін протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після фактичного надання послуги, згідно Ремонтної відомості тепловоза, яка складається Виконавцем та узгоджується Замовником, після проведення усіх випробувань тепловоза та заповнення технічних паспортів (формулярів) Виконавцем і передачі їх Замовнику.

  7. Ремонт тепловоза ТЕМ2УМ-061 в об'ємі КРП виконувати з використанням ЗЗЧ, деталей і матеріалів наданих Виконавцем. Вартість замінних при виконанні ремонту ЗЗЧ, комплектуючих і матеріалів повинна бути включена до вартості ремонту.

  8. Технічні характеристики і якість замінених при ремонті тепловоза ЗЗЧ, деталей і матеріалів, а також відновлених і відремонтованих частин, деталей та вузлів тепловоза, повинні відповідати вимогам Правил, робочих креслень, технічним умовам підприємства-виробника тепловозу, або агрегату (вузла), відповідному Посібнику з ремонту, Державним стандартам.

  9. Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він надав для надання послуги, відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості.

  10. Для забезпечення придбання необхідних для ремонту ЗЗЧ та матеріалів, Замовник протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання виставленого Виконавцем рахунку, проводить авансування Виконавця в розмірі 30 % від загальної вартості послуги, шляхом прямого банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

  11. Остаточні розрахунки з Виконавцем, Замовник проводить протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів після підписання Акта здавання-приймання наданої послуги, згідно виставленого Виконавцем рахунку, шляхом прямого банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, з урахуванням суми сплаченого авансу.

  12. Виконавець має право за письмової згоди Замовника покласти виконання ремонту окремих вузлів і агрегатів тепловоза на інше спеціалізоване підприємство, залишаючись відповідальним перед Замовником за виконання ремонту тепловоза у повному обсязі.

  13. Якість наданої послуги з капітального ремонту тепловоза ТЕМ2УМ-061 в об'ємі КР-2 (з продовженням строку експлуатації тепловоза), повинна забезпечувати надійну роботу тепловозу до чергового планового ремонту, відповідно до встановлених норм пробігу, при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів і техніки безпеки.

  14. Термін гарантії на надійну і тривалу експлуатацію тепловоза повинен складати не менше 6 місяців від дня підписання Акту здавання-приймання наданої послуги, з умовами дотримання Замовником «Правил технічної експлуатації залізниць України».

  15. У разі виявлення протягом гарантійного терміну, будь-яких несправностей, прихованих недоліків (дефектів) або відмови у роботі вузлів, систем і агрегатів тепловозу що були відремонтовані Виконавцем, Замовник, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня виявлення несправності, повідомляє про це Виконавця і запрошує його для складання Акту про порядок і строки усунення виявленої несправності. Якщо Виконавець не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк. Замовник має право скласти зазначений Акт без участі Виконавця або із залученням до складання Акту незалежних експертів, з повідомленням про це Виконавця. Акт, складений без участі Виконавця, надсилається йому для виконання протягом 10 календарних днів після складання цього Акту.

  16. Виконавець зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього несправності в строки та у порядку, які визначені у Акті про їх усунення. Якщо Виконавець не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Виконавця, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням усіх витрат та збитків за рахунок Виконавця.

  17. Гарантійні строки на надану послугу продовжуються на час, протягом якого тепловоз не міг експлуатуватися внаслідок виявлених несправностей, відповідальність за які несе Виконавець.

 2. Обов’язкові вимоги й особливі умови.

  1. Місце надання послуг: ремонтна база (спеціалізована стоянка) Виконавця.

  2. До об'єму послуги з ремонту тепловоза ТЕМ2УМ-061 в об'ємі КРП входять усі супутні послуги, які зобов'язаний надати Виконавець, згідно з п.п.2.3 цих технічних вимог, у т.ч.:

 • забезпечення необхідного контролю відповідними органами інспекції ЦТ Укрзалізниці за виконанням ремонту вузлів та агрегатів тепловозу, складанням тепловоза та за виконанням найважливіших операцій у процесі ремонту;

 • проведення технічних оглядів тепловозу для транспортування його у холодному стані з оформленням дозвільних документів;

 • оформлення транспортних документів для транспортування тепловозу у холодному стані;

 • транспортування (дислокація) тепловозу у холодному стані до місця проведення ремонту та зворотно в супроводженні представника Виконавця;

 • проведення всіх необхідних аналізів та випробувань.

 • оформлення продовження терміну експлуатації тепловоза на 25 років в відповідальних органах ЦТ Укрзалізниці, з внесенням відповідних записів у технічний паспорт тепловоза підприємством, яке має відповідні ліцензії.

  1. Передача тепловозу в ремонт та одержання його із ремонту проводиться на залізничних коліях ДП «МТП «Южний», з оформленням відповідних Актів.

  2. Загальний строк надання послуги з ремонту тепловоза ТЕМ2УМ-061 в об'ємі КРП становить 70 робочих днів з дати одержання Виконавцем тепловоза на своєї ремонтної базі (спеціалізованої стоянці), з оформленням відповідного акту. Датою закінчення надання послуги є дата випробування тепловоза ТЕМ2УМ-061 на ремонтній базі (спеціалізованої стоянці) Виконавця, після його ремонту, за участю Замовника, з оформленням відповідного акту.

  3. Акт здавання-приймання наданої послуги з ремонту тепловоза підписується Сторонами, після закінчення транспортування тепловозу у холодному стані до залізничних колій ДП «МТП «Южний», його запуску та колійних випробувань на коліях ДП «МТП «Южний».

  4. При ремонті тепловоза ТЕМ2УМ-061 в об'ємі КРП виконати обов'язкову перевірку відповідальних деталей магнітним, ультразвуковим або іншими методами неруйнівного контролю.

  5. По закінченні ремонту тепловоза Виконавець, за вимогою Замовника, організовує та передає Замовнику замінені (демонтовані) в результаті ремонту металеві матеріали, деталі та вузли тепловоза. Вивіз демонтованих матеріалів, деталей та вузлів здійснює Замовник своїми засобами та за свій рахунок.

 1. Загальні вимоги до ремонту тепловоза ТЕМ2УМ-061 в об'ємі КР-2 (з продовженням строку експлуатації тепловоза).

  1. При постановці на ремонт тепловоза, злити паливо і промити паливний бак. Злите паливо прийняти Виконавцем на відповідальне зберігання з оформленням відповідного Акту, та передати його Замовнику (залити в паливний бак тепловоза) перед відправленням тепловоза з ремонту, з оформленням відповідного Акту.

  2. Ремонт дизеля та допоміжного устаткування виконати згідно Правил, відповідних Ремонтних керівництв, Ремонтно-дефектної відомості тепловоза ТЕМ2УМ-061, у тому числі необхідно зробити:

- повне розбирання дизеля з перевіркою, ремонтом і відновленням зношених і заміною непридатних вузлів і деталей;

- відновлення зношених постель підшипників колінчастого вала в картері, постелі розподільного вала та посадочних місць під циліндрові втулки в блоці дизеля, а також привалочних поверхонь картера та блока;

- обробку шийок колінчастого вала на чергову градацію з подальшою обробкою галтелей шийок;

- заміну циліндрових втулок новими незалежно від стану;

- заміну вкладишів шатунних і корінних підшипників колінчастого вала новими, незалежно від стану;

- заміну поршневих кілець незалежно від стану;

- заміну поршнів новими;

- заміну поршневих пальців новими або відремонтованими;

- заміну вкладишів підшипників розподільного вала новими, незалежно від стану;

- перевірку і ремонт шатунів;

- розбирання, перевірку й ремонт із відновленням зношених і заміною непридатних деталей антивібратора;

- розбирання, перевірку й ремонт паливної апаратури (зі заміною розпилювачів, плунжерних пар та розпилювачів форсунок новими);

- розбирання, перевірку і ремонт масляних насосів, приводів насосів, заміну турбокомпресора і водяних насосів;

- розбирання і заміну циліндрових кришок;

- розбирання, ремонт і заміну непридатних вузлів холодильного пристрою (вентиляторів, терморегуляторів, охолоджувача надувного повітря, колекторів, секції холодильника та калорифера);

- розбирання, ремонт і заміну непридатних деталей вентиляторів охолодження тягових електродвигунів;

- ремонт і заміну непридатних деталей водомасляного теплообмінника і підігрівника палива;

- ремонт з заміною зношених деталей РЧО дизеля і важільної системи паливних насосів;

- розбирання, ремонт і обпресування масляного, водяного, паливного і повітряного трубопроводів із заміною непридатних труб;

- заміну гумових, паронітових і інших ущільнень незалежно від стану;

- заміну або ремонт глушника дизеля;

- очищення, ремонт і випробовування водяних, масляних та паливного баків;

- заміну підшипників кочення з внутрішнім діаметром посадочної поверхні до 40 мм на нові незалежно від стану, а підшипники кочення з більшим внутрішнім діаметром посадочної поверхні замінити на нові або відремонтовані відповідно до вимог на відремонтовані підшипники ОСТ 37.006.003-76 у та інструктивних вказівок ЦТтеп-87/11.


  1. Ремонт електричного устаткування (електрична апаратура й електрична проводка) виконати згідно Правил, відповідних Ремонтних керівництв, Ремонтно-дефектної відомості тепловоза ТЕМ2УМ-061, у тому числі необхідно зробити:

- розбирання, очищення, ремонт, складання, випробовування й регулювання електричної апаратури, заміну непридатних апаратів, їх елементів і деталей, шунтів, напівпровідникових елементів, датчиків, котушок і інших деталей;

- заміну зношених більше допустимих меж контактів електричних апаратів;

- заміну лужної акумуляторної батареї;

- повну заміну високовольтної і низьковольтної проводки;

- ремонт, заміну і випробовування контрольно-вимірювальних приладів.


  1. Ремонт візків виконати згідно Правил, відповідних Ремонтних керівництв, Ремонтно-дефектної відомості тепловоза ТЕМ2УМ-061, у тому числі необхідно зробити:

- розбирання, очищення, ремонт і перевірку візків;

- ремонт і перевірку рам візків відповідно до вимог креслень, керівництва з ремонту 105.80700.11693 і інструктивних указівок зі зварювальних робіт ЦТтеп/251;

- ремонт і заміну непридатних деталей ресорного підвішування;

- ремонт і заміну непридатних деталей, вузлів рамного підвішування;

- розбирання й ремонт колісно-моторних блоків із заміною новими ущільнень кожухів зубчастої передачі і моторно-осьових підшипників;

- ремонт і заміну непридатних деталей підвісок тягових електродвигунів, шестерень, кожухів зубчастої передачі;

- ремонт і заміну непридатних деталей важільно-гальмової передачі, гальмових циліндрів, повітряних і пісочних трубопроводів;

- ремонт і перевірку повідкових букс із заміною ущільнень і сайлент-блоків, роликових підшипників новими або відремонтованими, відповідно до вимог інструкції ЦТ-0101 і технічних вимог на відремонтовані підшипники ОСТ 37.006.003-76;

- огляд, ремонт і заміну непридатних деталей колісних пар здійснювати відповідно до вимог інструкції ВНД 32.0.07.001-2001 зі зміною №1;

- ремонт, заміну непридатних деталей і перевірку гальмового обладнання здійснювати відповідно до інструкції ЦТ-0058.  1. Ремонт кузова і рами тепловоза виконати згідно Правил, відповідних Ремонтних керівництв, Ремонтно-дефектної відомості тепловоза ТЕМ2УМ-061 у тому числі необхідно зробити:

- перевірку та ремонт рами із заміною непридатних деталей;

- ремонт ударно-тягових приладів із заміною і відновленням деталей, відповідно до інструкції ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014;

- ремонт кузова (капота) із заміною непридатних деталей, поручнів, сходів, підлог;

- заміну підлог у кабіні машиніста;

- ремонт очисника колії;

- ремонт люків, вікон і дверей;

- видалення старої фарби з наступним фарбуванням зовнішніх і внутрішніх поверхонь;

- зняття старого й нанесення нового лакофарбового покриття капоту тепловоза.  1. Ремонт гальмового і пневматичного обладнання виконати згідно Правил, відповідних Ремонтних керівництв, Ремонтно-дефектної відомості тепловоза ТЕМ2УМ-061, у тому числі необхідно зробити:

- ремонт, заміну непридатних деталей і випробовування гальмового і пневматичного обладнання;

- ремонт і заміну непридатних деталей піскової системи;

- ремонт, промивання і гідравлічні випробовування повітряних резервуарів.

- розбирання, очищення пневматичного проводу із заміною непридатних резервуарів, труб і з'єднань.  1. Ремонт і випробовування швидкостемірів здійснювати згідно з інструкцією ЦТ-0073, а автоматичної локомотивної сигналізації і автостопів виконувати згідно з інструкцією ЦТ-ЦШ-0072.

 1. Вимоги до збирання тепловоза та випробувань.

  1. Перед установленням на тепловоз вузлів, агрегатів та механізмів необхідно:

- випробувати дизель-генераторну установку. Перед установленням на дизель повинні бути випробувані паливні насоси високого тиску, насос підкачування палива, охолоджувач надувного повітря, масляний насос, турбокомпресор (прокрутити стисненим повітрям), РЧО дизеля, водомасляний теплообмінник, водяні насоси і форсунки;

- випробувати на герметичність циліндрові кришки;

- випробувати всі електричні машини;

- випробувати насос підкачування палива і ручний паливний насос;

- обкатати гідромеханічний редуктор привода компресора і головного вентилятора;

- обкатати редуктори колісно-моторних блоків під навантаженням;

- обкатати головний вентилятор і вентилятори охолодження тягових електродвигунів;

- перевірити секції холодильника, реле тиску масла, запобіжні клапани для регулювання компресора, швидкостеміри, регулятор напруги, всі реле й контактори, манометри та термометри всіх систем, термостати, автогальмові прилади, АЛС, паливні й масляні фільтри.  1. Випробовування та перевірку вузлів і агрегатів тепловоза після ремонту робити на відповідних справних установках, стендах і приладах.

  2. При випуску тепловоза з капітального ремонту виконати реостатні випробовування відповідно до технічних вимог на реостатні випробовування тепловозів. На реостатних випробуваннях тепловоз повинен пройти екологічний контроль із заповненням відповідного формуляра. Виконавець може виконувати екологічний контроль при проведенні стендових випробувань дизель-генераторної установки.

  3. Після реостатних випробувань тепловоз повинен пройти колійні випробування на коліях ремонтної бази Виконавця, на яких перевіряється стан ходової частини, правильність підключення тягових електричних двигунів при русі тепловоза на кожній групі з одночасною перевіркою вузла буксування, справність роботи гальм, пісочниць, системи керування тепловозом, правильність взаємодії окремих вузлів електричного й механічного обладнання. Колійні випробування виконувати відповідно до інструктивних вказівок ЦТ-0057.

  4. Результати колійних і реостатних випробувань фіксуються в відповідних протоколах, які передаються Замовнику.

  5. Випробування проводити у присутності представників Замовника.
 1. Вимоги до технічної документації.

  1. Замовник передає комплект технічної документації тепловоза Виконавцю разом з передачею тепловоза в ремонт, згідно складеного Реєстру переданої документації.

  2. Виконавець передає комплект технічної документації тепловоза Замовнику разом з передачею тепловоза з ремонту, згідно складеного Реєстру переданої документації. У технічних паспортах (формулярах) повинні бути відмітки про проведений ремонт з зазначенням необхідних технічних характеристик відремонтованого вузла, або агрегату.

Головний інженер С.Є. Сарбаєв


Заст. головного інженера

з механізації С.Л. Спіцин

Начальник відділу механізації В.М. Мирошниченко

Начальник ВПМ В.Д. Голуб

Начальник локомотивної

дільниці ВПМ В.М. Козлов

Відповідальний за технічні вимоги В.А. Коваль

Тел. (048) 750-78-19


Погоджено: Затверджую:

Заст. головного інженера Головний інженер

з механізації ДП «МТП «Южний»
C.Л. Спіцин С.Є. Сарбаєв
«___» _____________ 2014 р. «_____»____________ 2014 р.

Ремонтно-дефектна відомість

вузлів і агрегатів тепловоза ТЕМ2УМ-061 інв. № 11467

для проведення його ремонту в обсязі КР-2

(з продовженням строку експлуатації тепловоза)


п/п

Найменування механізму або вузла

Од. вим.

Кіл-ть

Склад робіт

Примітка

1

2

3

4

5

6

Рама дизеля, дизель ПДГ-1А №831 і допоміжне устаткуванняРама дизеля (картер).

Блок циліндрів дизеля.

«Правила капітальних ремонтів КР-1, КР-2 тепловозів серії ТЕМ1, ТЕМ2» РК 103.11.304-2003 № ЦТВР-0205(далее – Правила ЦТВР-205)


к-т

1

Демонтаж. Повне розбирання дизеля. Очищення.

Дефектоскопія зварених швів рами дизеля. Дефектоскопія буртів, шпильок, місць зварювання постель корінних підшипників колінвалу до верхніх плит картера. Дефектування. Ремонт і відновлення зношених поверхонь, постель корінних підшипників колінчатого вала, привалочної поверхні під блок. Заміна зношених непридатних вузлів і деталей. Збирання. Випробування на герметичність. Монтаж.Заміна:

- ремкомплекту картеру 1к-т;

- ремкомплект блоку циліндрів 1к-т.
Втулки (гільзи) циліндрів.

Правила ЦТВР-205од.

6

Розбирання. Очищення. Замінити втулки на нові. Виконати необхідні виміри. Перевірка. Обробка.

Заміна:

- втулки циліндрів 6 шт.

- ущільнення циліндра 6 к-т;
Колінчатий вал

Правила ЦТВР-205од.

1

Розбирання. Очищення. Дефектування. Магнітна дефектоскопія шийок, щік колінвалу, хомутів і болтів кріплення. Ремонт. Обробка шийок колінвалу на черговий ремонтний розмір з подальшою обробкою жолобників або заміна колінчатого вала дизеля. Заміна непридатних деталей.. Збирання. Обпресування масляної порожнини корінних і шатунних шийок.

Заміна:

- вкладиші корінних підшипників 1к-т;

- вкладиші шатунних підшипників 1к-т;

- лабіринтове ущільнення вала 1к-т;

- рознімна шестірня вала 1шт.

- ремкомплект 1к-т;

Шатунно-поршнева група.

Правила ЦТВР-205к-т

1

Розбирання. Дефектоскопія шатунних болтів, поршневих пальців. Ремонт шатунів. Заміна непридатних деталей. Збирання. Регулювання. Монтаж.

Заміна:

- поршень 6 шт.; - шатун 6 шт.;

- поршневі кільця 36 шт.;

- поршневі пальці 6 шт.;- ремкомп. 1к-т;

Кришки циліндрів.

Привод клапанів.

Правила ЦТВР-205


од.

6

Розбирання. Збирання. Монтаж. Регулювання.

Заміна:

- кришка циліндрів 6 шт. (у комплекті із впускними й випускними клапанами 24 шт., приводами клапанів 6к-тів; стопорними кільцями 6к-тів;, ущільненнями 6к-тів;).

- водяні перехідники охолодження 12 шт.
Механізм газорозподілу:

Розподільний вал.

Привод впускних і випускних клапанів.

Правила ЦТВР-205к-т.

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектування. Виконати дефектоскопію деталей.

Замірити зношування. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Трубки підведення масла до підшипників вала зняти, обпресувати. Ремонт. Збирання. Регулювання (забезпечити необхідні зазори). Перевірити геометричні розміри вала з урахуванням діаграми газорозподілуЗаміна:

розподільний вал 1шт.;

- кулачок паливного насоса 6 шт.

- шестірня розподільного вала 1шт.

- вкладиші підшипників 8 к-тів;.

- підшипник кочення 8 шт.

- штанга штовхача 12 шт.,

- ролик штовхача 12 шт.,

- втулка 12шт.,

- важіль штовхача 12 шт.,

- ремкомплект 6к-тів;
Привод розподільного механізму.

Правила ЦТВР-205од.

1

Розбирання. Очищення. Дефектація. Виконати дефектоскопію шестірнею привода. Ремонт. Збирання. Регулювання (забезпечити необхідні зазори: радіальний зазор між пальцем і втулкою проміжної шестірні, бічний зазор між зубами шестірні).

Заміна:

- шестірня привода 2шт.

- палець проміжної шестірні 1шт.
Клапанна коробка.

Правила № ЦТ-0124од.

6

Розбирання. Очищення. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Прочищення маслених каналів, Регулювання. Збирання. Монтаж.

Заміна:

- прокладки 6 шт.

- кришка клапанів 6 шт. c притискними гвинтами 12 шт.
Паливні насоси високого тиску.

Правила ЦТВР-205од.

6

Демонтаж. Заміна. Регулювання. Випробування й обкатування на стенді. Монтаж.

Заміна:

- паливний насос високого тиску (у зборі новий) 6 шт.

Привод паливних насосів.

Ремонтне керівництво

105.80800.11093


к-т.

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація. Виконати дефектоскопію деталей. Замірити зношування. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Збирання. Монтаж.

Заміна:

- втулка паливної рейки 6шт.;

- пружина 12 шт.;

- штуцер 6 шт.;

- поворотна втулка 6 шт.;

- натискний штуцер 6 шт.;

- ремкомплект 1 к-т;
Форсунки.

Правила ЦТВР-205од.

6

Демонтаж. Форсунки замінити. Трубки високого тиску обпресувати, непридатні замінити. Збирання, регулювання. Випробування на стенді. Монтаж.

Заміна:

- форсунка 6 шт.

Паливопідкачуючій насос. Правила ЦТВР-205

од.

6

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація. Ремонтування валу, притирання клапанів, заміна непридатних деталей. Збирання, регулювання. Випробування на стенді. Монтаж.

Заміна:

- паливопідкачуючий насос 1 шт.

Насос прокачування масла Правила ЦТВР-205

од.

1

Демонтаж. Заміна. Випробування на стенді. Монтаж.

Заміна:

- насос прокачування масла у зборі 1 шт.

Масляний насос з приводом

Правила ЦТВР-205од.

1

Демонтаж. Заміна. Випробування на стенді. Монтаж. Перевірка працездатності при реостатних випробуваннях дизеля.

Заміна:

- масляний насос у зборі 1 шт.

Привод механізму водяного насосу.

Ремонтне керівництво

105.80800.11093, Правила ЦТВР-205


к-т.

1

Розбирання. Очищення. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Збирання. Монтаж.

Заміна:

 • - підшипники-1 к-т;

- ремкомплект-1 к-т.Водяний насос.

Ремонтне керівництво 105.80800.10793, Правила ЦТВР-205од.

2

Демонтаж. Заміна. Балансування у зборі: вал, робоче колесо, приводна шестірня. Випробування на герметичність і продуктивність. Монтаж. Перевірка зачеплення шестірень привода.

Заміна:

- водяний насос 1 шт.;

Турбокомпресор.

Правила ЦТВР-205вед.

1

Демонтаж. Заміна. Випробування на герметичність. Монтаж.

Заміна:

- турбокомпресор у зборі 1 шт.

Повітроохолоджувач. Правила ЦТВР-205

од.

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Усі ущільнення встановити на герметик. Збирання. Випробування на герметичність. Монтаж.

Заміна:

- холодильник 1 шт.

- ремкомплект 1 к-т.
Искрогаситель. Правила ЦТВР-205

од.

1

Розбирання. Очищення. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Збирання. Монтаж.

Заміна:

- ремкомплект 1 к-т.

Комбінований регулятор числа обертів і його привод.

Правила ЦТВР-205од.

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Збирання. Регулювання, випробування на стенді. Монтаж.

Заміна:

- регулятор у зборі 1 шт.

Регулятор граничного числа обертів.

Правила ЦТВР-205од.

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація. Заміна непридатних деталей. Збирання. Регулювання. Перевірка частоти спрацьовування регулятора на відключення паливних насосів. Монтаж.

Заміна:

- пальці вантажів 1 к-т,

- підшипники 2 шт.,

- кронштейни 1 к-т,

- важелі 1 к-т.

- ремкомплект 1 к-т.

Індикаторні крани.

Правила ЦТВР-205од.

6

Демонтаж. Заміна. Випробування. Монтаж.

Заміна:

- індикаторний кран 6 шт.

Випускний колектор.

Правила ЦТВР-205к-т.

1

Демонтаж. Заміна колекторів. Збирання. Відновлення теплоізоляції. Монтаж.

Заміна:

- випускні колектори 1 к-т.

- ремкомплект, прокладка 1 к-т.

- теплоізоляція 1 к-т.

Колектор наддування.

Правила ЦТВР-205к-т.

1

Демонтаж. Заміна колекторів. Збирання. Відновлення теплоізоляції. Монтаж.

Заміна:

- колектори наддування 1 к-т.;

- теплоізоляція 1 к-т.;

- ремкомплект 1 к-т

Паливопідігрівник.

Правила ЦТВР-205од.

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Усі ущільнення встановити на герметик. Збирання. Випробування на герметичність. Монтаж.

Заміна:

- теплообмінний елемент 1 к-т.;

- ущільнення 1 к-т.;

- ремкомплект 1 к-т

Центробежный фильтр с насосом. Правила ЦТВР-205

од.

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Збирання. Монтаж.

Заміна:

- ремкомплект 1 к-т

Холодильник тепловоза.

Правила ЦТВР-205.од.

24

Демонтаж. Розбирання, очищення, Дефектація. Ремонт жалюзі холодильника, пневмоциліндрів. Заміна непридатних деталей. Збирання. Випробування на герметичність. Фарбування. Монтаж.

Заміна:

- секція холодильника водяна 18 шт.

- секція холодильника масляна 6 шт.

- колектор 2 шт.

- амортизатори блоку холодильника 1 к-т,

- ремкомплект 1 к-т.

- пневмоциліндр 6 шт.
Паливна система.

Правила ЦТВР-205.к-т

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення трубопроводів, фільтрів грубого очищення. Випробування на герметичність. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Збирання, монтаж. Випробування на герметичність.

Заміна:

- теплоізоляція 1 к-т.

- труба Ø до 45мм 1 к-т,

- ремкомплект 1 к-т.

- фільтруючий елемент фільтра тонкого очищення 4 шт.
Масляна система.

Правила ЦТВР-205.к-т

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення внутрішніх порожнин трубопроводів, промивання. Випробування на герметичність. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Збирання, монтаж. Випробування на герметичність.

Заміна:

- теплоізоляція 1 к-т.

- гнучкі з'єднання 1 к-т,

- труба Ø до 45мм 1 к-т,

- хомути 1 к-т

- ремкомплект 1 к-т.

Водяна система

Правила ЦТВР-205.к-т

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення внутрішніх порожнин трубопроводів, промивання. Дефектація. Випробування на герметичність. Ремонт. Заварка протікань. Заміна непридатних деталей. Збирання, монтаж. Випробування на герметичність.

Заміна:

- теплоізоляція 1 к-т.

- гнучкі з'єднання 1 к-т,

- труба Ø до 45мм 1 к-т,

- ремкомплект 1 к-т.
Вентилятор холодильника. Правила ЦТВР-205.

од.

2

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектоскопія валів. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей Балансування вентиляторних коліс. Збирання. Випробування на стенді на рознос. Монтаж.

Заміна:

- вентилятор 1шт.;

- підшипники 2 шт.

- ремкомплект 2 к-т.

Карданний вал привода вентилятора

Правила ЦТВР-205.од.

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектоскопія вала. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Збирання. Монтаж.

Заміна:

- вилка 1 к-т,

- хрестовини 2 шт.;

- ремкомплект 1 к-т

Паливний бак.

Правила ЦТВР-205.од.

1

Демонтаж. Розкриття, очищення, Промивання, сушіння. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Випробування на герметичність. Монтаж.

Заміна:

- оглядове скло 2 к-та.

- ремкомплект 1 к-т.
Водяні баки

Правила ЦТВР-205.од.

2

Демонтаж. Заміна. Випробування на герметичність. Монтаж.

Заміна:

- водяний бак 2 шт.

- ущільнення 2 к-та.
Пластинчато-щілинний фільтр. Правила ЦТВР-205.

од.

5

Розкриття, очищення, Дефектація. Повне перебирання. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Промивання. Збирання, монтаж. Випробування на герметичність

Заміна:

- пластина 2 к-тів.

- ремкомплект 2 к-та.
Масляний бак.

Правила ЦТВР-205.од.

1

Демонтаж. Заміна непридатних деталей. Промивання, просушка. Випробування на герметичність. Монтаж.

Заміна:

- ремкомплект 1 к-т

Вентилятори охолодження ТЭД. Правила ЦТВР-205.

од.

2

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Балансувати вентиляторні колеса з валом. Збирання. Випробування на стенді. Ґрунтовка. Фарбування. Монтаж.

Заміна:

- підшипники 4шт.,

- дифузор впускного патрубка 2 шт.

- ремкомплект 2 к-та

Клапани паливної системи.

Правила ЦТВР-205.од.

4

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація.. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Притирання клапанів. Збирання. Випробування на герметичність. Монтаж.

Заміна:

- ремкомплект 4 к-та

Клапани масляної системи.

Правила ЦТВР-205.од.

5

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Притирання клапанів. Збирання. Випробування на працездатність. Монтаж.

Заміна:

- ремкомплект 5 к-та

Крани, вентилі масляної, паливної і водяної систем. Правила ЦТВР-205.

од.

24

Демонтаж. Випробування на працездатність. Монтаж.

Заміна:

- крани, вентилі 24 шт.

Калорифер

Правила ЦТВР-205.од.

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація.. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Збирання. Випробування на герметичність. Монтаж.

Заміна:

- секція 3шт.

- ремкомплект 1 к-т
Батарея обігріву ніг

Правила ЦТВР-205.од.

1

Демонтаж. Розбирання. Очищення. Дефектація.. Ремонт. Заміна непридатних деталей. Збирання. Випробування на герметичність. Монтаж.

Заміна:

- секція 1 шт.

- ремкомплект 1 к-т
Клинові ремені вентилятора охолодження ТЭД.

Правила ЦТВР-205.од.

6

Демонтаж. Заміна.

Заміна:

- клиновий ремінь 6 шт.

- клиновий ремінь 6 шт. (додатково).
Клинові ремені привода двухмашинного агрегату

Правила ЦТВР-205.од.

8

Демонтаж. Заміна.

Заміна:

- клиновий ремінь 6 шт.

- клиновий ремінь 6 шт. (додатково).
Клиновий ремень привода вентилятора компресора.

Правила ЦТВР-205.од.

8

Демонтаж. Заміна.

Заміна:

- клиновий ремінь 1 шт.

- клиновий ремінь 1 шт. (додатково).
Редуктор привода вентилятора охлаждения. Правила ЦТВР-205.

од.

1

Демонтаж. Разборка, очистка, дефектация, ремонт. Заміна непридатних деталей. Збирання. Випробування на герметичність. Монтаж.

Заміна:

- підшипники 1к-т,

- фрикційний диск 2 шт.

- вал відомий вертикальний 1 к-т,

- вал-шестірня 1 к-т.

- вал порожній ведучий 1 шт.

- вал ведучий 1 шт.

- шестірня відома 1 шт.,

- шестірня ведуча 1 шт.

- вихровий насос 1 шт.

- ремкомплект 1 к-т
Водяной насос наддувочного контуру. Правила ЦТВР-205.

од.

1

Демонтаж. Заміна Монтаж.

Заміна:

- водяний насос у зборі 1 шт.


Муфта приводу водяного насосу наддувочного контура. Правила ЦТВР-205.

од.

1

Демонтаж. Заміна Монтаж.

Заміна:

- муфта приводу у зборі 1 шт.


Вал привода вентилятора переднього і заднього візка. Правила ЦТВР-205.

од.

1

Демонтаж. Заміна Монтаж.

Заміна:

- вал 1 шт.

- підшипники 1к-т
Голівка карданного валу. Правила ЦТВР-205.

од.

1

Демонтаж. Заміна Монтаж.

Заміна:

- голівка карданного валу 1 шт.

Вал приводу двохмашинного агрегату. Правила ЦТВР-205.

од.

1

Демонтаж. Заміна Монтаж.

Заміна:

- вал 1 шт.

- підшипники 1к-т
Муфта приводу компресора. Правила ЦТВР-205.

од.

1

Демонтаж. Разборка. Заміна непридатних деталей. Збирання. Монтаж.

Заміна:

- демпферні пластини 1к-т (Ст. 30ХГСА)

Муфта приводу двохмашинного агрегату. Правила ЦТВР-205.

од.

1

Демонтаж. Разборка. Заміна непридатних деталей. Збирання. Монтаж.

Заміна:

- демпферні пластини 1к-т (Ст. 30ХГСА)

Карданний вал привода вентилятора компресора.

Правила ЦТВР-205.
од.

1

Демонтаж. Разборка. Заміна непридатних деталей. Збирання. Монтаж.

Заміна:

- вал 2 шт.

- хрестовина 5 шт.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка