Сумський державний університет Бібліотека СумДУ. Філія бібліотеки 0-542-66-51-06 library sumdu edu uaСкачати 287.49 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір287.49 Kb.
Сумський державний університет

Бібліотека СумДУ. Філія бібліотеки

0-542-66-51-06 library.sumdu.edu.ua | info@library.sumdu.edu.ua
Юридична наука і практика

Поточний інформаційний список

за лютий 2017 рокуhttp://qrcoder.ru/code/?goo.gl%2f3c7drp&2&0

 1. Право в цілому


Абдуліна І. Який принцип вичерпання прав - регіональний чи міжнародний - потрібен Україні? / І. Абдуліна // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 12. – С. 4-8.Калєніченко Л. І. Юридична відповідальність як явище суб’єктивного права / Л. І. Калєніченко // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 22-27.Копиленко О. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам'яток права / О. Копиленко, Б. Кіндюк // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С. 4-12.Мищак І. М. Дослідження державно-правової спадщини українського козацтва Комісією для виучування історії західноруського та українського права ВУАН / І. М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 5-9.Пасальський М. М. Особливості реалізації правосуб'єктності української держави у ХХ ст. / М. М. Пасальський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – C. 205-219.Проневич О. С. Інституційні засади адаптації законодавства України до acquis communautaire: стан легального закріплення та перспективи вдосконалення / О. С. Проневич // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 32-39.
 1. Міжнародне право


Баймуратов М. О. Особливості входження норм міжнародного права в національне конституційне право України / М. О. Баймуратов, М. А. Алмохаммед // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2016. – № 2. – С. 75-85.Кононенко В. П. Опыт международных судебных процессов по привлечению к уголовной ответственности за незаконное присоединение территорий / В. П. Кононенко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 303-314.Лисенко О. В. Сучасний стан та проблеми організації міждержавного розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду / О. В. Лисенко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 324-336.Матвеева Т. А. Становление континентального европейского права / Т. А. Матвеева // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 218–223.Мінченко Д. А. Передумови виникнення та умови реалізації права на визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів / Д. А. Мінченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 76-81.Сіваш О. М. Діяльність Комісії міжнародного права з кодифікації і прогресивному розвитку теми "Односторонні акти держав" / О. М. Сіваш // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 283–290.Хрімлі О. Міжнародний комерційний арбітраж: теоретико-правові питання функціонування інституту / О. Хрімлі // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С. 24-29. 1. Конституційне право


Агафонова Н. В. Питання принципів конституційного процесу / Н. В. Агафонова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 16-22.Берченко Г. В. Відновлення дії тексту конституції в аспекті концепції установчої влади / Г. В. Берченко // Форум права. – 2016.– № 4. – C. 25–34. 1. Державна влада. Місцеве самоврядування


Васильєв Є. О. Удосконалення організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності / Є. О. Васильєв // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 23-30.Котковський В. Р. Успішні практики участі місцевих органів влади у формуванні та реалізації державної політики / В. Р. Котковський // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 74-77.Лісогорова К. М. Правові засади функціонування державного апарату УРСР у 1960–1980-х рр. / К. М. Лісогорова // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 206–211.Сухонос В. В. Електронне урядування як антибюрократична державна технологія: теоретико-правова характеристика / В. В. Сухонос // Проблеми законності. – 2015. –  Вип. 130. – С. 3543.Ткаченко Є. В. Основні характеристики політичних посад в органах публічної влади / Є. В. Ткаченко // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 296–303.Чуб О. О. Елементи партійно-пов’язаного представницького мандату в Україні / О. О. Чуб // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 317324.Pavlenko S. The deputy's immunity as the factor of political corruption: national legislation and european practices = Депутатський імунітет як чинник політичної корупції: національне законодавство та європейська практика / S. Pavlenko // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 141-149.


 1. Права людини


Бондаренко Н. О. Конституційно-правовий статус особи: теоретико-практичні засади / Н. О. Бондаренко // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 35–40.Дахова І. І. Зміст права на свободу совісті та віросповідання / І. І. Дахова // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 107–112.Кушнир Н. В. Теоретично-правовий аналіз понять, пов’язаних з гендерною рівністю / Н. В. Кушнир // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 195–200.Медвідь А. Б. Деякі аспекти змін, внесених Протоколами №12 та №13 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод / А. Б. Медвідь // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 30-35.Ортинська Н. В. Правовий статус людини: до проблем теоретичного розуміння / Н. В. Ортинська // Право і безпека. – 2016. –  № 3. – С. 28-32.Остапенко В. В. Конституційна скарга у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина / В. В. Остапенко // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 240–251.Трет’як Д. Ю. Захист прав осіб з фізичними вадами за законодавством Російської імперії у ХІХ – початку ХХ століть / Д. Ю. Трет’як // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 304–308.Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 37. – С. 5-12.Kaminska N. Legal principles protecting the rights of refugees: current state and perspective development = Правові засади захисту біженців: сучасний стан та перспективи розвитку / N. Kaminska, I. Miroshnichenko // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 111-121.


 1. Виборче право


Брюхайм Е. Основні зміни виборчого процесу в Нідерландах, що відбулися за останню чверть століття / Е. Брюхайм // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2016. – № 2. – С. 90-91.Галіахметов І. А. Виборчий процес місцевих виборів як складова муніципально-правового режиму / І. А. Галіахметов // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2016. – № 2. – С. 56-61.Колесников О. В. Перші вибори старост в об'єднаних територіальних громад України: проміжні підсумки / О. В. Колесников // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2016. – № 2. – С. 62-69.Петрич Б. Розвиток виборчих систем і процесів у Боснії і Герцеговині / Б. Петрич // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2016. – № 2. – С. 86-89.Свердан Р. Технології голосування на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки: еволюція, типи, особливості використання / Р. Свердан // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2016. – № 2. – С. 92-95. 1. Адміністративне право


Бабенко К. А. Правовий статус апеляційних адміністративних судів / К. А. Бабенко // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 16–19.Бризгалова А. І. Основні правові засади забезпечення прийняття судового рішення при здійсненні адміністративного судочинства в Україні / А. І. Бризгалова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 44-49.Пузирний В. Ф. Поняття адміністративного примусу в діяльності установ виконання покарань / В. Ф. Пузирний // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 271–276.Колюшева О. С. Основні аспекти адміністративно-правових актів країн-членів Європейського Союзу в англійській інтерпретації / О. С. Колюшева // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11. – С. 24-28.Німко О. Б. Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Україні / О. Б. Німко, С. М. Мамчур // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 229–235.Сокуренко В. В. Адміністративно-правове забезпечення судово-правової реформи в Україні. / В. В. Сокуренко // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 6-11. 1. Кримінально-процесуальне право


Вінцук В. В. Окремі проблеми закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України / В. В. Вінцук // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 66-70.Коровайко О. І. Проблеми імплементації міжнародних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство України / О. І. Коровайко // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 171–178.Корчева Т. В. Щодо проблем реалізації особою права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування / Т. В. Корчева // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 179–184.Костюченко О. Питання вдосконалення правової регламентації участі захисника та представника в кримінальному провадженні в Україні / О. Костюченко // Право України. – 2016. – № 12. – С. 44-53.Петрівна Л. С. Співробітництво України з Інтерполом під час кримінального провадження / Л. С. Петрівна, П. М. Маланчук // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1. – С. 602-605.Рівчаченко О. А. Особливості допиту підозрюваного в незаконних діях з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин / О. А. Рівчаченко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 277-287.Симоненко Н. О. Діяльність слідчого щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного в кримінальних провадженнях відносно нерозкритих зґвалтувань / Н. О. Симоненко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 150-161.Татаров О. Ю. Зарубіжний досвід спеціального кримінального провадження / О. Ю. Татаров, О. О. Нагорнюк-Данилюк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 288-302.Удалова Л. Д. Проблемні питання початку досудового розслідування / Л. Д. Удалова // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 228-239.Харковець Ю. В. Наукові погляди на проблеми інституту судових рішень у процесуальному праві (кримінальний процесуальний аспект) / Ю. В. Харковець // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 61-68. 1. Протиправні дії стосовно держави


Дрэгулян А. М. Опыт противодействия коррупции в европейских странах (Финляндия, Литва, Словения, Нидерланды и Словакия) / А. М. Дрэгулян, С. Л. Нестор // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 315-323.Кучеренко В. А. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням / В. А. Кучеренко // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 70-74.Кучеренко В. А. Стан наукових розробок з протидії розкраданню бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням / В. А. Кучеренко // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 190–194.Мілевський М. О. Поняття і сутність правової категорії "тероризм" в кримінальному процесі Україн / М. О. Мілевський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 55-61.Цюприк І. В. Спосіб фінансування тероризму як обставина, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні / І. В. Цюприк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 44-54.Семенюк О. Об'єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці / О. Семенюк // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С. 56-63.Шульга А. М. Особливості складу злочинного незаконного переправлення осіб через державний кордон (ст.332 КК України) / А. М. Шульга, Н. Ю. Цвіркун // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 331–337. 1. Види протиправних діянь


Богатирьов А. І. Поняття злочину, вчиненого засудженим у місцях позбавлення волі / А. І. Богатирьов // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 50-54.Габрелян А. Ю. Проституція в сучасних українських реаліях. Новий погляд на проблему / А. Ю. Габрелян // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 12. – С. 28-32.Дзюба А. Ю. Деякі аспекти вивчення жертв латентних злочинів у закордонних віктимологічних дослідженнях / А. Ю. Дзюба // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 113–118.Кравченко О. О. Особливості забезпечення наркобезпеки: міжнародно-правові аспекти / О. О. Кравченко // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 185–189.Олішевський О. В. Соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки пропаганди статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів / О. В. Олішевський // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 236–239.Пашнєв Д. В. Кваліфікація кіберзлочинів у випадках ідеальної сукупності злочинів / Д. В. Пашнєв, О. О. Авдєєв // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 258–263.Пшиннік О. В. Поняття економічних злочинів як об’єкта адміністративно-правової протидії / О. В. Пшиннік // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 60-65.Станкевич О. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов'язаних з підробленням медичної продукції / О. Станкевич // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С. 64-72.Цільмак О. М. Головні ознаки дромоманії у дітей та критерії їх діагностики працівниками відділу ювінальної превенції Національної поліції / О. М. Цільмак // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 159-164.Sevruk V. Ethnic crime in Ukraine = Етнічна злочинність в Україні / V. Sevruk // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 73-83. 1. Покарання


Кваша О. О. Урахування пом'якшуючих обставин під час призначення покарання / О. О. Кваша, Р. Ш. Бабанли // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С.18-31.Маланчук П. М. Пробація в Україні: бути чи не бути /

П. М. Маланчук, А. С. Голодна // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1. – С. 598-601.

Ніколаєнко Т. Б. Окремі питання організації соціально-виховної роботи із засудженими військовослужбовцями в процесі тримання в дисциплінароному батальйоні / Т. Б. Ніколаєнко // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 143-149.Шмарін І.О. Теоретико-правове моделювання покарання за неповагу до суду як кримінальне правопорушення проти правосуддя / І. О. Шмарін // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 325330.
 1. Криміналістика


Василевич Я. В. Характеристика осіб, які вчиняють злочини в бюджетній сфері / Я. В. Василевич // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 84-95.Джужа О. М. Головні тенденції еволюції віктимології як розділу кримінології та науки про жертву злочину / О. М. Джужа, С. С. Чернявський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 5-17.Запотоцький А. П. Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва. / А. П. Запотоцький // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 32-43.Калюга К. Криміналістичний аналіз особи злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинців / К. Калюга // Право України. – 2016. – № 12. – С. 132-140.Кривда Г. Ф. Аналіз проблеми судово-медичної діагностики отруєння синтетичними наркотичними засобами / Г. Ф. Кривда, Д. О. Уманський, Я. О. Панчев // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Т. 15. Вип. 3(2). – С. 325-327.Мотлях О. І. Проблемні питання, пов'язані з використанням поліграфа в Україні / О. І. Мотлях, І. В. Богдан // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 96-110.


 1. Господарське право


Віхрова І. О. Режим правового регулювання галузі господарського права / І. О. Віхрова // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 54–59.Дякович М. Нотаріальний захист та охорона корпоративних прав засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю: цивільно-правові аспекти / М. Дякович // Право України. – 2016. – № 12. – С. 106-112.Деревянко Б. В. Про удосконалення здійснення державного контролю та нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання / Б. В. Деревянко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 99-102.Зельдіна О. Вплив господарського кодексу України на залучення інвестицій / О. Зельдіна, В. Гришко // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С. 19-23.Ковтун М. С. Підвідомчість справ щодо оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України / М. С. Ковтун // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 150–156. 1. Цивільне право. Цивільне-процесуальне право


Вільчик Т. Напрями адаптації законодавства, що регулює надання безоплатної правничої допомоги в Україні, до європейських стандартів / Т. Вільчик // Право України. – 2016. – № 12. – С. 29-37.Гриценко Г. Г. Види зобов’язань з множинністю осіб за цивільним законодавством іноземних країн / Г. Г. Гриценко // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 77–83.Жорнокуй Ю. М. Доктрина "проникнення за корпоративну вуаль": світовий досвід та сучасні реалії українського правозастосування / Ю. М. Жорнокуй // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 127–132.Кот О. Превентивні способи захисту права власності у системі захисту прав / О. Кот // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С. 3845.Стефанчук К. "Запублічення" приватного права: est modus in redus / К. Стефанчук // Право України. – 2016. – № 12. – С. 99-106.


 1. Сімейне право. Cпадкове право


Нечаєва К. О. До проблеми визначення категорії відумерлості спадщини / К. О. Нечаєва // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 108112.Розгон О. В. Урахування думки дитини при зміні імені, по батькові та прізвища під час її усиновлення / О. В. Розгон // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 36-43.Сурженко О. А. Право дитини на житло / О. А. Сурженко // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 291–295. 1. Інформаційне право


Гончарук Ю. Судова практика: встановлення належного відповідача при порушенні прав у мережі інтернет / Ю. Гончарук, Н. Разиграєва // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 12. – С. 30-32.Лисенко І. В. Охорона прав споживача у договорі купівлі-продажу, укладеного у мережі Інтернет / І. В. Лисенко, А. М. Лисенко // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 201–205.Медиа-пиратство в развивающихся экономиках (под ред. Джо Карганиса) // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 12. – С. 41-48.Печерський О. В. Проблеми правового регулювання відносин у сфері нанотехнологій в Україні / О. В. Печерський // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 56-60.Хвостенко В. Трансфер технологій: семантика, сутність, складові / В. Хвостенко // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 12. – С. 33-40.


 1. Фінансове право


Гаєвський І. М. Таємниця фінансового моніторингу: сутність, принципи захисту, особливості розкриття / І. М. Гаєвський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 122-132.Гетманець О. П. Бюджетне законодавство України як об’єкт бюджетного контролю / О. П. Гетманець // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 66–71.Гришина І. І. Суб’єктивні підстави відповідальності акціонерного товариства як учасника акціонерних правовідносин / І. І. Гришина // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 84–89.Дуравкін П. М. Ознаки фінансової системи держави / П. М. Дуравкін // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 119–126.Кобзєва Т. А. Поняття адміністративно-правових форм управління фінансовою системою України / Т. А. Кобзєва // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 140–145.Логвиненко М. І. Щодо удосконалення діяльності суб’єктів управління фінансовою системою держави / М. І. Логвиненко, Т. В. Булах // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 212–217.Фінагеєв В. О. Взаємодія оперативних підрозділів зі службами банківської безпеки у протидії шахрайству в сфері кредитування. / В. О. Фінагеєв // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 252-264. 1. Податкове право


Думчиков М. О. Теоретичні засади історичного аспекту розвитку та формування системи місцевих податків та зборів / М. О. Думчиков // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 5. – С. 121-123.Овчаренко Н. М. Порівняльна характеристика ставки податку на додану вартість у Румунії, Франції, Люксембурзі та Україні / Н. М. Овчаренко, О. М. Рєзнік // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 6. – С. 142-145.Пухкал О. Г. Iнституцiйний вимiр функцiонування податкової системи України / О. Г. Пухкал, Л. М. Лисак // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 68-73.Хоменко В. П. Злочини у фіскальній сфері: проблеми притягнення до кримінальної відповідальності / В. П. Хоменко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С.55-72.Хрімлі К. Аналіз законодавства щодо транспортного податку / К. Хрімлі // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С. 13-18. 1. Авторське право


Андрощук Г. Глобальний інноваційний індекс 2016: місце України / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 12. – С. 9-17.Іванова М. Авторське право на службовий твір в умовах розвитку документно-інформаційних ресурсів бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник книжкової палати. – 2016. – № 12. – С. 22-25.Медведєва Л. Захист авторського права і суміжних прав у науково-дослідних установах / Л. Медведєва // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 12. – С. 20-22.Потоцький М. Тривале використання позначення як обставини, що враховується на користь реєстрації знака для товарів і послуг / М. Потоцький // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 12. – С. 23-29.Пояснення Єврокомісії щодо деяких питань патентування біотехнологічних винаходів // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 12. – С. 17-19.
 1. Судовий устрій. Судовий персоналБутирін Е. О. Земські начальники та волосний суд / Е. О. Бутирін // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 46–53.Горбачов В. П. Законність і доцільність при порушенні прокуратурою кримінального переслідування в Російській імперії / В. П. Горбачов // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – С. 69-75.Губар С. В. Організаційно-правові засади діяльності надзвичайних сесій та спеціальних колегій судів УСРР / С. В. Губар // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 179-192.Іщенко О. М. Освіта, знання та досвід роботи як основні критерії для заміщення посади керівника апарату суду / О. М. Іщенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. – 2015. – № 14, Т. 1. – С. 100102.Нелін О. Реалії сучасного нотаріату на шляху до сталого функціонування окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб / О. Нелін // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С. 46-50.Русанова І. О. Деякі питання судового кадрового менеджменту / І. О. Русанова, І. В. Юревич // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 277–282.Стефанчук М. Акмеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів / М. Стефанчук // Право України. – 2016. – № 12. – C. 140-151.Хендерсон Дж. Сучасна юридична професія в Англії, Уельсі та Шотландії / Дж. Хендерсон // Право України. – 2016. – № 12. – С. 7996.Черниш В. Проблеми здійснення державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні / В. Черниш // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С. 51-55.Яновська О. Недотримання стандартів якості професійної правничої допомоги як підстава юридичної відповідальності адвокатів / О. Яновська // Право України. – 2016. – № 12. – С. 53-62. 1. Адвокатура


Іванцова А. Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правничої допомоги: міжнародний досвід / А. Іванцова // Право України. – 2016. – № 12. – С. 37-44.Кухнюк Д. П. Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності адвоката в Україні / Д. П. Кухнюк // Право України. – 2016. – № 12. – С. 62-69.Нор В. Адвокат як єдиний суб`єкт надання правничої допомоги у судовому провадженні: міжнародний досвід та вітчизняні законодавчі новели / В. Нор, А. Войнарович // Право України. – 2016. – № 12. – С. 9-19.Святоцька В. Адвокатура Польщі: генеза, європейські стандарти та національні особливості / В. Святоцька // Право України. – 2016. – № 12. – С. 69-79.Тарасенко Л. Роль адвоката в системі надання професійної правничої допомоги в Україні та країнах Європейського Союзу / Л. Тарасенко // Право України. – 2016. – № 12. – С.19-29. 1. Трудове право


Авескулов В. Д. Правове регулювання ненормованого робочого часу / В. Д. Авескулов // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 510.Дзюба І. Поняття "науково-педагогічний працівник": теоретико-правові та нормативні проблеми визначення / І. Дзюба // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С. 80-86.Запара С. Доктринальні та інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин / С. Запара, О. Роговенко // Право України. – 2016. – № 12. – С. 112-124.Копайгора І. Д. Щодо виникнення і розвитку вчень про трудові правовідносини: історія та сучасність. Частина 1 / І. Д. Копайгора, І. І. Копайгора // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 157–170.Мельник К. Ю. Деякі проблеми правового регулювання переведень на іншу роботу в Україні / К. Ю. Мельник // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 99-103.

23. Земельне право. Аграрне право
Ботезат О. П. Зарубіжний досвід землекористування як крок до реалізації земельної реформи в Україні / О. П. Ботезат // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 116-120.Фальковський А. Застосування судами України рішень Європейського суду з прав людини при розгляді земельних спорів / А. Фальковський, М. Майстренко // Право України. – 2016. – № 12. – С. 124-132.Батигіна О. М. Особливості правового регулювання застосування пестицидів у сільському господарстві країн СНД / О. М. Батигіна // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 20–24.Чурилова Т. М. Окремі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері гігієни харчових продуктів / Т. М. Чурилова, А. І. Малус // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. –  № 5. – С. 94-97.Чурилова Т. М. Щодо питання адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу у сфері безпеки продуктів харчування / Т. М. Чурилова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. – 2015. – № 14, Т. 2. – С. 60-63.
 1. Житлове право


Бершеда Є. Р. Законодавче забезпечення вирішення житлової проблеми в Україні / Є. Р. Бершеда, Ю. М. Манцевич // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 82-88.Омельчук В. О. Житлова політика в Канаді в сфері доступного та соціального житла / В. О. Омельчук // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 8-12. 1. Державно-адміністративне управління


Баклан О. В. Про окремі функції державного управління: деякі теоретико-прикладні питання / О. В. Баклан, В. П. Чабан // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2016. – № 2. – С. 70-74.Зелінський С. Е. Комп’ютерне тестування державних службовців: необхідність чи примха? / С. Е. Зелінський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 108-114.Мироненко М. Ю. Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіонів в умовах адміністративно-територіальної реформи / М. Ю. Мироненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 12. – С. 4-9.Шаульська Г. М. Зарубіжний досвід як стимул у пошуку власної моделі ефективного управління / Г. М. Шаульська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 114-120.

26. Правоохоронні органи
Бересток Б. П. Зміст адміністративно-правового статусу Національної гвардії України / Б. П. Бересток // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 5. – С. 105-108.Бойко-Бузиль Ю. Ю. Управлінське рішення як продукт діяльності керівників органів і підрозділів МВС України / Ю. Ю. Бойко-Бузиль // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 120-125.Ботнаренко О. М. Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт державного управління / О. М. Ботнаренко // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 40-46.Глуховеря В. А. МВС України як складова реформування сектору безпеки і оборони / В. А. Глуховеря // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 72–76.Греченко В. А. Українізація міліції УСРР у 1920-ті роки / В. А. Греченко // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 18-22.Завальний М. В. Правовий статус державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні / М. В. Завальний // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 133–139.Невядовський В. О. Теоретико-правові аспекти сутності координації правоохоронної діяльності / В. О. Невядовський // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 224–228.

27. Поліція
Вязмікін С. А. Завдання та повноваження департаменту захисту економіки національної поліції України / С. А. Вязмікін // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 133-140.Дубина В. І. Запобігання торгівлі людьми оперативними підрозділами національної поліції України / В. І. Дубина // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 240-251.Ємець О. М. Здійснення кримінальною поліцією профілактики звідництва / О. М. Ємець // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 1. – С. 265-276.Коваленко К. В. Щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні / К. В. Коваленко // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 146–149.Морозова Я. О. Наукова розробленість оперативно-розшукової протидії підрозділів кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості / Я. О. Морозова // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 74-79.Проневич О. С. Європейські стандарти діяльності поліції у поліетнічному суспільстві: сутність і перспективи імплементації у вітчизняне поліцейське законодавство / О. С. Проневич // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 264–270.Узлов Д. Ю. Инновационный подход к взаимодействию полиции с населением на основе современных информационных технологий / Д. Ю. Узлов // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 8694.Фелик В. І. Класифікація видів профілактичної діяльності національної поліції України / В. І. Фелик // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 313–316.Фелик В. І. Онтологічна характеристика об’єкта профілактичної діяльності Національної поліції України / В. І. Фелик // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 94-98.Шинкаренко Н. В. Причини виникнення корупції в органах Національної поліції України / Н. В. Шинкаренко // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 104-107.Шутак І. Д. Колізія між презумпцією невинуватості громадянина та презумпцією правоти поліцейського / І. Д. Шутак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – C. 9-15. 1. Нагляд за охороною здоров`я


Гарник К. В. Аналіз системи охорони здоров’я України щодо надання паліативної і хоспісної допомоги з можливим інтегруванням народної та нетрадиційної медицини у первинну ланку медичної допомоги / К. В. Гарник, С. І. Соколовський, Т. П. Гарник // Реабілітація та паліативна медицина. – 2016. – № 1. – С. 20-25.Губанова О. В. Медичне право в системі права: погляд на проблему / О. В. Губанова // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 101106.Кринична І. П. Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги дітям з термінальними хворобами / І. П. Кринична, Ю. Ю. Щетко // Реабілітація та паліативна медицина. – 2016. – № 1. – С. 26-30.Петлін В. Медична сертифікація авіаційного персоналу цивільної авіації України / В. Петлін // Управління закладом охорони здоров'я. – 2017. – № 1. – С. 73-78.

29. Державне управління в різних сферах
Борсук Н. Я. Методи управління комунальною власністю: організаційні та економічні прояви / Н. Я. Борсук // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 41–45.Геєць І. В. Правове регулювання відносин у сфері освіти в Україні / І. В. Геєць // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 60–65.Горбулін В. П. Трансформаційний потенціал гібридного світу: виклики для України / В. П. Горбулін, Д. В. Дубов // Стратегічна панорама. – 2016. – № 2. – С. 3-9.Грудницька С. М. Теоретичні засади регіоналізації державного управління державними підприємствами: господарсько-правовий аспект / С. М. Грудницька // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 90–100.Кайда О. П. Інноваційні підходи до формування інструментарію реалізації соціальної політики держави / О. П. Кайда // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 8588.Кобзєва Т. А. Контролюючі органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України / Т. А. Кобзєва // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 51-55.Міщенко К. С. Оптимізація інформаційно-комунікативної діяльності державної служби зайнятості: організаційно-управлінський аспект / К. С. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 78-81.Пашков А. П. Аналіз загроз національної безпеки України та передовий досвід щодо їх розв'язання / А. П. Пашков, А. С. Барановська, Ю. М. Телюкова // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 1. – С. 20-25.Сергієнко Л. В. Напрями реформування державної політики в забезпеченні циркулярної економіки в контексті міжнародної співпраці / Л. В. Сергієнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 100-110.Троцька М. В. Класифікація підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси / М. В. Троцька // Форум права. – 2016. – № 4. – C. 309–312.

178.

Шулікін Д. Майбутнє українського війська / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 3.- 30 січня. – С. 8-9.


Місця збереження документів:
НауЗ -Науковий зал

ДБВі


Чит. зал ННК

ABS-Чит .зал

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка