Сучасні наукові уявлення щодо змісту та формування ціннісних орієнтацій особистостіСкачати 23.82 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір23.82 Kb.
СУЧАСНІ НАУКОВІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

Вус В. І.,Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України

Для сучасного суспільства на перший план висувається проблема адаптації людини до постійної зміни ціннісних пріоритетів у суспільстві. Все більшої актуальності набуває звернення до розуміння духовних засад людського буття.

Роздуми над цінністю та значенням супроводжують усю історію людства. Поняття «добре» та «погано», «правильно» та «неправильно» є незмінними та характерними атрибутами людської історії. Людина щось оцінює, визначає, зважує на кожному кроці свого життя. Фактично відбувається не тільки оцінювання, але й розширення спектру значень, формування світогляду.

Мета цієї доповіді: охарактеризувати сучасні наукові уявлення щодо змісту та формування ціннісних орієнтацій особистості шляхом аналізу сучасної наукової літератури з цього питання.

Сучасні дослідження можливо розподілити на дві великі групи: дослідження становлення професійної системи цінностей та вивчення динаміки системи цінностей у різних вікових та соціальних групах.

Сучасні науковці, у переважній більшості, розглядають цінності, як суб’єктивну реакцію особистості на зовнішні об’єкти. Індивідуальні цінності, на їх думку, є інтеріоризацією цінностей соціуму [2].

Система та ієрархія ціннісних орієнтацій особистості не вирізняються стабільністю. Конфлікт (обумовлений як внутрішніми, так і зовнішніми факторами) вважається головною рушійною силою трансформації системи ціннісних орієнтацій особистості. Саме тому питання цінностей особливо актуалізується у період криз [4].

Дослідники звертають увагу на наявність свідомого та підсвідомого компонентів у структурі ціннісних орієнтацій особистості, існування «декларованої» системи цінностей [1].

Дослідження З.С.Карпенко та Б.С.Братуся можливо вважати ланками, що об’єднують гуманістичне та релігійне розуміння природи людини [3].

Отже, сучасний підхід до проблеми цінностей вирізняється цілісністю. Дослідження цінностей здійснюється не окремо, а в їхній інтеграції у загальну структуру особистості.Аналіз сучасної наукової літератури дозволяє говорити про емоційно-когнітивно-вольову структуру ціннісних орієнтацій.

Використана література:

  1. Горбенко Ю. Л. Особливості становлення ціннісних орієнтацій у процесі професійної підготовки військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна та історична психологія» / Ю. Л. Горбенко. — Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — Київ, 2006. — 20с.

  2. Дмитриев В. Ю. Концептуальные основания новых методических подходов к изучению структуры ценностных ориентаций личности // Вісник ЧДПУ. Випуск 11. Серія психологічні науки. – Чернігів, 2002. – С.44-52.

  3. Карпенко З. С. Психологічні основи аксіогенезу особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 «Вікова та педагогічна психологія» / З. С. Карпенко. — Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 1999. — 37с.

  4. Шевчук М. В. Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.01 «Загальна та історична психологія» / М. В. Шевчук. — Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2000. — 25с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка