Стоматология 2015 екзаменаційний тестСторінка1/7
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Стоматология_2015_екзаменаційний тест.

?

1. Який стан органiзму характеризується наступними ознаками: зниженням тонусу скелетних м'язiв, пiдвищенням сенсорних порогiв, зменшенням частоти дихання та серцевих скорочень, на ЕЕГ наявнiстю повiльних високоамплiтудних хвиль?- Неспання

- Втома


- Активна увага

+ Парадоксальний сон

- Ортодоксальний сон

?

2. Якi змiни вiдбуваються в органiзмi людини при засинаннi?- Збільшуються сенсорнi пороги

- Знижується тонус антигравiтацiйної мускулатури

- Зменшується частота серцевих скорочень та артерiальний тиск

- Порiдшується дихання

+ Усі відповіді вірні

?

3. Якi структури мозку пов'язанi з навчанням, збереженням i вилученням iнформацiї з пам'ятi?- Кора великих пiвкуль

- Лiмбiчна система

- Гiпоталамус

- Ретикулярна формація

+ Усi відповіді вірнi

?

4. У хворого після травми головного мозку виявлено порушення короткочасної пам’яті. Який механізм пам’яті при цьому порушений?- Іонні зрушення в мембранах рецепторів

- Структурно-функціональні зміни синапсів у ЦНС

+ Реверберація збудження в замкнених ланцюгах нейронів

- Іонні зрушення в аферентних нейронах

- Структурні зміни в нейронах

?

5. До лікаря звернулася людина зі скаргами на порушення пам’яті. Порушення функціонування яких нейротрансмітерних систем може бути при цьому?- Адренергічної

- Холінергічної

- Серотонінергічної

- ГАМК-ергічної

+ Усі відповіді вірні

?

6. У чому полягає вплив опіоїдних пептидів на процеси пам’яті та навчання?+ У погіршенні формування умовних рефлексів

- У забуванні раніш сформованих навичок

- У полегшенні створення нових умовних рефлексів

- У зменшенні часу формування нових умовних рефлексів

- У збільшенні часу утримання енграми в первинній пам’яті

?

7. В якій послідовності активуються центри мови при сприйнятті написаного слова?- Зоровий сенсорний центр, центр Верніке

- Центр Верніке, слуховий сенсорний центр

- Слуховий сенсорний центр, центр Верніке

+ Зоровий сенсорний центр, кутова звивина, центр Верніке

- Усі відповіді вірні

?

8. У людини в результаті травми голови пошкоджені зорові асоціативні сенсорні зони, що призвело до зміни зорового сприйняття.У чому це виявляється?- Зменшилося поле зору на білий колір

- Порушено кольоровий зір

- Зменшилося поле зору на червоний колір

+ Порушена здатність до оцінки зорових образів

- Зменшилося поле зору на чорний колір

?

9. У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні долі кори великих півкуль головного мозку. Які галюцинації це викликатиме у хворого?- Слухові

+ Зорові

- Смакові

- Тактильні

- Нюхові

?

10. До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка 52 років із симптомами втрати відчуття слуху. При проведенні дослідження головного мозку методом комп’ютерної томографії було знайдено вогнище крововиливу в ділянці коркового представництва слухового аналізатору. В якій ділянці кори головного мозку знаходиться представництво слухового аналізатору?- В сомато-сенсорній області

- В лобних долях

- В потиличній ділянці

+ В скроневій ділянці

- В тім’яних долях

?

11. У людини під час травми пошкоджена потилична зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:- Тактильних

- Слухових

- Температурних

+ Зорових

- Смакових

?

12. У лікарню звернувся хворий зі скаргами на вибіркову нездатність виконувати математичні підрахунки, яка виникла після травми головного мозку. В якій зоні кори головного мозку локалізується ураження?- Прецентральна звивина

- Постцентральна звивина

+ Нижня ділянка лівої лобної частки

- Веретеноподібна закрутка на внутрішній поверхні правої скроневої частки

- Потилична ділянка кори

?

13. У пацієнта внаслідок перенесеного інсульту втрачена здатність розпізнавати обличчя. Яка частина мозку пошкоджена?- Прецентральна звивина

- Постцентральна звивина

+ Потилична ділянка кори

- Внутрішня поверхня правої скроневої частки

- Нижня ділянка лівої лобної частки

?

14. Спортсмен перейшов на тренерську роботу й продовжує регулярно обстежуватися в фізкультурному диспансері. Які особливості ритмів ЕЕГ можна виявити в цього чоловіка, віком 65 років, якщо він здоровий?- Судомні розряди

- Атипові високочастотні хвилі

+ Депресія бета-ритму

- Сповільнення альфа- й тета-ритму

- Активацію скроневих ділянок

?

15. Випробовуваного розбудили, коли йому снився сон. Під час якої фази сну його розбудили ?- Наркотичний

+ Щодобовий "парадоксальний"

- Гіпнотичний

- Щодобовий повільний

- Летаргічний

?

16. У спортсмена 30 років, масою 80 кг, після тривалого фізичного навантаження об'єм циркулюючої крові змінився з 5,6 л до 5,4 л, гематокрит склав 50 %, загальний білок - 80 г/л. Такі показники крові стали наслідком, перш за все:- Збільшення кількості еритроцитів

- Збільшення вмісту білків в плазмі

+ Втрати води з потом

- Збільшення об'єму циркулюючої крові

- Збільшення діурезу

?

17. Проводять лабораторне дослідження крові здорової жінки 32 рокі- Яким у неї повинна бути величина гематокритного показника?- 30-36%

- 36-42%


- 35-45%

+ 40-45%


- 40-48%

?

18. Під час експеременту у тварини перетиснули ниркову артерію. Через деякий час у крові тварини спостерігався еритроцитоз. Чим обумовлена зміна кількості еритроцитів?- Перерозподілом крові

- Виходом крові з депо

+ Збільшенням вироблення еритропоетинів у нирках

- Ішемією нирки

- Централізацією кровообігу

?

19. В експерименті кролик тривалий час знаходився в атмосфері з низьким вмістом О2. Частина його крові була перелита інтактному кролику. Як зміняться в нього показники червоної крові?+ Збільшиться кількість еритроцитів

- Зменшиться кількість еритроцитів

- Кількість еритроцитів не зміниться

- Підвищиться кількість гемоглобіну

- Підвищиться кількість лейкоцитів

?

20. У кролика кожен день для дослідження брали по 15 мл крові. Як зміняться в нього показники червоної крові?+ Збільшиться кількість еритроцитів і гемоглобіну

- Все залишиться без змін

- Зменшиться кількість еритроцитів

- Зменшиться кількість гемоглобіну

- Збільшиться кількість еритроцитів

?

21. При обстеженні студента, масою 70 кг, було встановлено, що кількість циркулюючої крові в нього складає 4,9 л, гематокрит 50 %, кількість еритроцитів - 3,9 х 1012/л, кількість гемоглобіну - 130 г/л, колірний показник - 1,0. Як зміняться показники крові в студента після 15 хвилин бігу в середньому темпі?- Показники не зміняться

+ Кількість еритроцитів, гемоглобіну і циркулюючої крові збільшаться, а гематокрит і колірний показник не зміняться

- Зменшиться кількість еритроцитів

- Зменшиться кількість гемоглобіну

- Збільшиться колірний показник

?

22. Новонароджена дитина має наступний склад крові: кількість еритроцитів - 6 х 1012/л, кількість гемоглобіну - 135 г/л, гематокрит - 55 %. Розрахуйте колірний показник крові та оцініть стан крові новонародженого?+ 0,66; висока напруга регулюючих механізмів гемопоезу

- 0,33; норма

- 0,55; еритроцитоз

- 0,1; анемія

- 0,85; норма

?

23. При дослідженні у пацієнта було встановлено, що кількість гемоглобіну складає 90 г/л, кількість еритроцитів - 2,8 х 1012/л, кількість еритропоетинів у крові на 30 % вище норми. Що є причиною подібного явища?+ Дефіцит кисню для адекватного синтезу еритроцитів

- Низька активність еритропоетинів

- Висока активність еритропоетинів

- Низька кількість гемоглобіну

- Тривале перебування в гірській місцевості

?

24. Кількість еритроцитів у чоловіка впродовж декількох років була близько 4,8 х 1012/л. Після переселення з членами своєї сім'ї в іншу місцевість кількість еритроцитів у нього збільшилася до 7 х 1012/л. В яку місцевість переїхав цей чоловік?- У лісисту місцевість

- Біля моря

- У долину

- У село


+ У гірську місцевість

?

25. У лікарню був госпіталізований хворий зі шлунковою кровотечею. При обстеженні встановлено, що частота пульсу дорівнює 98 уд./х- , артеріальний тиск дорівнює 95/60 мм. рт.ст., частота дихань – 24 за хвилину. Яка функція крові порушена у хворого?- Підтримання водно-електролітного балансу

- Підтримання кислотно-лужної рівноваги

+ Забезпечення тканин киснем

- Забезпечення виведення кінцевих продуктів метаболізму

- Всі відповіді вірні

?

26. Яке з указаних тверджень відповідає дійсності?+ У крові здорової дорослої людини гемоглобін знаходиться в еритроцитах

- У крові здорової дорослої людини лейкоцитів більше, ніж еритроцитів

- У крові здорової дорослої людини тромбоцитів більше, ніж еритроцитів

- У крові здорової дорослої людини лімфоцитів більше, ніж нейтрофілів

- У крові здорової дорослої людини еозинофіли є найпоширенішим типом лейкоцитів

?

27. Гематокрит 41% означає, що в одиниці об’єму крові:- 41% гемоглобіну міститься в еритроцитах

- 41% гемоглобіну є у плазмі

- 41% від загального об’єму становить плазма крові

+ 41% від загального об’єму становлять еритроцити, лейкоцити й тромбоцити

- 41% елементів крові становлять еритроцити

?

28. Яка з наведених функцій не є головною для плазми крові?- Підтримання розмірів еритроцитів

- Транспортування гормонів

+ Транспортування О2

- Транспортування хіломікронів

- Транспортування антитіл

?

29. Яке максимально можливе значення гематокріта в пацієнта може бути в наведених варіантах?- 0%

+ 60%


- 90%

- 100%


- 120%

?

30. Чому буде дорівнювати об'єм плазми, якщо загальний об'єм крові - 5 л, а гематокріт - 40%?- 1 л

- 2 л


- 2,5 л

+ 3 л


- 4 л

?

31. Після тривалого перебування в спекотний день на пляжі (приблизно 9 год.) у молодої жінки, віком 28 років, виникла нудота та різке відчуття спраги. Після звернення за допомогою в медичному пункті кров жінки відцентрифугували та визначили гематокритний показник. Яких значень, вірогідніше за все, він набув?- 31%

- 36%


- 41%

- 42%


+ 58%

?

32. В якій зі сполук гемоглобіну залізо тривалентне?+ У метгемоглобіні

- У оксигемоглобіні

- У карбгемоглобіні

- У карбоксигемоглобіні

- У міоглобіні

?

33. Під час обстеження в пацієнта було встановлено, що кількість гемоглобіну складає 160 г/л, кількість еритроцитів - 2,5 х 1012/л, колірний показник - 1,3. Оцініть показники цього пацієнта, про що це може свідчити?+ Еритропенія, гіпергемоглобінемія, гіперхромія. Це вказує на підвищений вміст гемоглобіну в еритроцитах.

- Гіпогемоглобінемія – мало еритроциті-

- Збільшення кількості еритроцитів

- Зменшення кількості гемоглобіну

- Зрушення лейкоцитарної формули вліво

?

34. Відомо що людям, які отруїлись азотнокислим натрієм, або амілнітритом, або антиціаном, або метиленовим синім чи аніліном та ін., в якості першої допомоги рекомендують давати інгаляцію чистого зволоженого кисню. Яка мета подібної процедури?- Зменшити вміст карбгемоглобіну в крові

- Посилити десатурацію вуглекислого газу у плазмі крові

- Посилити сатурацію карбоксигемоглобіну в плазмі крові

+ Посилити сатурацію кисню в плазмі крові

- Посилити сатурацію азоту в плазмі крові

?

35. У передполітну підготовку космонавтів обов‘язково входить тренування, що пов‘язане з диханням в умовах зниженого атмосферного тиску протягом тривалого часу. Які зміни відбудуться у них з боку червоної крові?- Збільшиться утворення карбоксигемоглобіну

- Зменшиться синтез оксигемоглобіну

- Зменшиться утворення карбоксигемоглобіну

+ Збільшиться утворення оксигемоглобіну

- Зменшиться утворення карбгемоглобіну

?

36. Лікар швидкої допомоги констатував у потерпілого жителя села втрату свідомості, порушення дихання та інші прояви отруєння чадним газом. Яка сполука стала причиною порушення дихання?+ Карбоксигемоглобін

- Карбгемоглобін

- Метгемоглобін

- Дезоксигемоглобін

- Оксигемоглобін

?

37. Під час розтину трупу молодої людини, знайденої в автомобілі, що знаходився в гаражі з увімкненим двигуном, кров має яскраво-червоний колір. При спектральному аналізі встановлені 2 смуги затемнення в жовто – зеленій частині спектру. Утворення якої сполуки гемоглобіну викликало це явище?+ Карбоксигемоглобіну

- Оксигемоглобіну

- Фетального гемоглобіну

- Метгемоглобіну

- Карбгемоглобіну

?

38. Лікар швидкої допомоги констатував у військовослужбовця після бойових навчань втрату свідомості, порушення дихання та інші прояви отруєння пороховими газами. Яка сполука стало причиною порушення дихання?- Карбоксигемоглобін

- Карбгемоглобін

+ Метгемоглобін

- Дезоксигемоглобін

- Оксигемоглобін

?

39. Людина постійно живе високо в горах. Які зміни в показниках крові можливо виявити в цієї людини?- Змін у крові не буде

- Зниження показників вмісту гемоглобіну

- Поява в крові еритробластів

- Зниження кількості ретикулоцитів

+ Збільшення кількості гемоглобіну

?

40. Під час обстеження в пацієнта було встановлено, що кількість гемоглобіну складає 95 г/л, кількість еритроцитів - 2,5 х 1012/л, колірний показник - 1.0. Оцініть ці результати обстеження, про що це може свідчити?+ Нормохромна анемія

- Гіпогемоглобінемія – мало еритроцитів

- Збільшення кількості еритроцитів

- Зменшення кількості гемоглобіну

- Зрушення лейкоцитарної формули вліво

?

41. При обстеженні студента масою 70 кг було встановлено, що кількість циркулюючої крові в нього складає 4,9 л, гематокрит - 50 %, кількість еритроцитів - 3,9 х 1012/л, кількість гемоглобіну - 130 г/л, колірний показник - 1,0. Як зміняться показники крові студента після 30 присідань?- Показники не зміняться

+ Кількість еритроцитів, гемоглобіну та циркулюючої крові збільшаться, а гематокрит та колірний показник не зміняться

- Зменшиться кількість еритроцитів

- Зменшиться кількість гемоглобіну

- Зменшиться об'єм крові

?

42. Під час виконання електрозварювальних робіт у закритому приміщенні без належної вентиляції робітник знепритомні- Утворення якої сполуки в крові стало причиною цього?- Утворення фетального гемоглобіну

- Утворення метгемоглобіну

- Утворення карбгемоглобіну

- Утворення оксигемоглобіну

+ Утворення карбоксигемоглобіну

?

43. При аналізі крові у спортсмена 23 років після звичного успішного тренування виявлено: еритроцитів 4,5 х 1012 /л, гемоглобіну - 160 г/л, лейкоцитів – 10 х 109/л, нейтрофілів – 64 %, базофілів - 0,5 %, еозинофілів - 0,5 %, моноцитів – 8 %, лімфоцитів – 27 %. Такі показники свідчать, перш за все, про:- Міогенний еритроцитоз

- Психогенний лейкоцитоз

+ Міогенний лейкоцитоз

- Міогенний лімфоцитоз

- Міогенна еозинопенія

?

44. При аналізі крові в дівчини 18 років виявлено: лейкоцитів – 6 х 109/л, нейтрофілів сегментоядерних – 65 %, палочкоядерних – 0 %, базофілів – 1 %, еозинофілів – 7 %, моноцитів – 8 %, лімфоцитів – 19 %. Такі показники свідчать, перш за все, про:- Моноцитоз

- Нейтрофілію

- Базофілію

+ Еозінофілію

- Лімфопенію

?

45. Жінка у віці 21 року звернулася до лікаря після гострого захворювання верхніх дихальних шляхів зі скаргами на слабкість, підвищення температури тіл- Аналіз крові: гемоглобін - 52 г/л, гематокрит - 24 %, тромбоцити - 100 х 109/л, лейкоцити - 14 х 109/л, сегментоядерних нейтрофілів – 82 %, палочкоядерних – 3 %, лімфоцитів – 15 %. Такий аналіз крові свідчить про:- Лейкоцитоз, тромбоцитоз, лімфопенію

- Нейтропенію, ерітропенію, лімфопенію

+ Еритропенію, тромбоцитопенію, лейкоцитоз

- Гіперволюмію, тромбоцитопенію, лейкоцитоз

- Тромбоцитопенію, гранулоцитопенію, лімфопенію

?

46. Які клітини крові є носіями імунологічної пам'яті?- Моноцити

- В-лімфоцити

+ Т-лімфоцити

- Тромбоцити

- Еритроцити

?

47. Коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?- При інфекційних хворобах

+ У новонароджених

- При запаленні

- Під час сну

- Всі відповіді вірні

?

48. Вкажіть нормальну кількість лімфоцитів у периферійній крові дорослої людини:+ 25 – 30 %

- 0 – 1 %

- 1 – 5 %

- 5 – 10 %

- 45 – 70 %

?

49. У хворого на бронхіальну астму при дослідженні лейкоцитарної формули крові були помічені зміни в її складі, що дало можливість запідозрити алергічний характер даного стану. Які зміни у складі крові дозволили зробити такий висновок?- Зменшилась кількість нейтрофілів

+ Збільшилась кількість еозинофілів

- Збільшилась кількість моноцитів

- Зменшилась кількість еозинофілів

- Збільшилась кількість лімфоцитів

?

50. Лабораторне обстеження крові рекомендується проводити натще серце рано вранці. Зміну кількості яких форменних елементів крові можна визначити, якщо провести забір крові після вживання їжі?- Збільшення кількості білків плазми

- Збільшення кількості еритроцитів

+ Збільшення кількості лімфоцитів

- Зменшення кількості тромбоцитів

- Збільшення кількості еритроцитів

?

51. У лікарню привезли хворого з діагнозом “гострий живіт”. Лікар запідозрив гострий апендицит і для перевірки своєї версії призначив негайний аналіз крові. Які зміни в аналізі крові можуть підтвердити наявність гострого запалення?- Еозинофілія

- Еритроцитоз

- Лейкопенія

- Еритропенія

+ Лейкоцитоз

?

52. Паразитарна інфекція звичайно супроводжується…- Базофілією

+ Еозинофілією

- Моноцитозом

- Тромбоцитозом

- Нейтрофілією

?

53. У гранулах базофілів є гепарин. Активність якого антикоагулянта підвищується завдяки дії гепарину?+ Антитромбіну ІІІ

- Антитромбіну І

- Фібрину

- Протромбіну

- Фібриногену

?

54. При обстеженні хворої жінки було виявлено лімфопенію. До змін яких процесів це призведе?+ Формуванню імунітету та імунної пам’яті

- Збільшення часу згортання крові

- Зменшенню показника гематокриту

- Збільшенню часу кровотечі

- Збільшення показника гематокриту

?

55. Чим розводять кров для підрахунку лейкоцитів в камері Горяєва?- 0.9% розчином хлористого натрію + метіленовий синій

- Дистилюючою водою

+ 5% розчином оцетової кислоти + метіленовий синій

- 0.1 н розчином HCl

- Всі відповіді неправильні

?

56. Обвальник туш на м‘ясокомбінаті, віком 35 років, полюбляв вживати сире м‘ясо. Останнім часом у нього з'явилися скарги на запаморочення, розлади травлення та погане самопочуття. Після звернення до лікаря та виконання аналізу крові було встановлено: гемоглобін - 90 г/л, еритроцити - 2,8 х 1012/л, лейкоцити - 10 х 109/л, лейкоцитарна формула: нейтрофіли - 53%, еозинофіли - 11%, базофіли - 1%, лімфоцити - 25%, моноцити - 10%. Який попередній висновок зробив лікар?- Усі показники в межах норми, заборонити вживати сире м‘ясо

+ Анемія, еозинофілія, потрібна консультація паразитолога

- Моноцитоз, анемія, виразкова хвороба шлунку

- Лімфоцитоз, анемія, запалення підшлункової залози

- Гіпергемоглобінемія, еритроцитопенія, лімфоцитопенія, призначити молочно-рослинну дієту

?

57. У жінки 28 років, після використання нової косметики від провідного світового бренду з‘явилося почервоніння шкіри на обличчі та передній поверхні шиї та грудної клітини, нежить, сльозотеч- Після звернення до лікаря в аналізі крові встановлено: гемоглобін - 138 г/л, еритроцити - 3,5 х 1012/л, лейкоцити - 10 х 109/л, лейкоцитарна формула: нейтрофіли - 52%, еозинофіли - 12%, базофіли - 1%, лімфоцити - 25%, моноцити - 10%. Який висновок зробив лікар?+ Лейкоцитоз, еозинофілія, алергічна реакція

- Усі показники в межах норми, жінка застудилася

- Моноцитоз, жінка застудилася

- Лімфоцитоз, алергічна реакція

- Анемія, можливо поліноз

?

58. Дитина 6 років часто під час сну сильно скрегоче зубами. Мати звернулася до лікаря. При дослідженні крові встановлено: гемоглобін - 138 г/л, еритроцити - 4,2 х 1012/л, лейкоцити - 9 х 109/л, лейкоцитарна формула: нейтрофіли - 53%, еозинофіли - 11%, базофіли - 1%, лімфоцити - 25%, моноцити - 10%. Який висновок зробив лікар?- Лімфоцитоз, можливо гіпопротеїнемія

- Показники в межах норми. Необхідно скорегувати дієту дитини

- Моноцитопенія, можливо гіповітаміноз

+ Червона кров в межах норми. Еозинофілія, можливо ентеробіоз

- Анемія, лімфоцитоз, дефіцит білку в раціоні харчування

?

59. У чоловіка захворювання ясен. Спостерігається гіперемія ясен унаслідок розширення приносних судин мікроциркуляторного русл- Яка речовина лейкоцитів забезпечила вказані зміни?+ Гістамін

- Субстанція

- Адреналін

- Ендорфіни

- Ацетилхолін

?

60. У жінки 40 років при аналізі крові виявлено: натрій - 115 ммоль/л, хлориди - 85 ммоль/л, калій - 4 ммоль/л, бікарбонати - 22 ммоль/л, глюкоза - 6 ммоль/л, загальний білок 65 г/л. Наслідком відмічених змін складу крові, перш за все, стане зменшення:+ Осмотичного тиску

- Онкотичного тиску

- Кислотно-лужної рівноваги

- Об'єму циркулюючої крові

- Швидкості осідання еритроцитів

?

61. У зв'язку з крововтратою пацієнту введено 1 л розчину NaCl з концентрацією 150 ммоль/л. Внаслідок цього, швидше за все, зменшиться:+ Осмотичний тиск плазми крові

- Онкотичний тиск плазми крові

- Концентрація іонів водню

- Концентрація електролітів

- Напруга вуглекислого газу крові

?

62. Людині внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це спричинить посилений рух води в такому напрямку:- З клітин до міжклітинної рідини

+ З міжклітинної рідини до капілярів

- З міжклітинної рідини до клітин

- З капілярів до міжклітинної рідини

- Змін руху води не буде

?

63. У адаптованої до високих температур людини в спекотну погоду посилюється потовиділення, внаслідок чого втрачається багато води, і позаклітинне середовище стає більш концентрованим. Збудження яких рецепторів забезпечує високу активність АДГ?+ Осморецепторов гіпоталамуса

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка