Степовий нвк «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Погоджено: Затверджено: Заст директора з нвр директор нвк явтушенко Т. Ю. Тимошенко Н. ПСкачати 394.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.05.2016
Розмір394.5 Kb.
  1   2   3
Степовий НВК

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Погоджено: Затверджено:

Заст.директора з НВР Директор НВК ______________ Явтушенко Т.Ю. _____________ Тимошенко Н.П.
«_____» ________________2014р. «_____» ________________2014р.
Погоджено: Затверджено:

Заст.директора з НВР Директор НВК ______________ Явтушенко Т.Ю. ____________ Тимошенко Н.П.

«_____» ________________2015р. «_____»______________2015р.

План

виховної роботи

класного керівника

8 - 9 класу

на 2014 – 2015 н.р.

Степового НВК

Фоменко О.Г


Розглянуто та схвалено на засіданні ШМО класних керівників

___________________. (Протокол № ___)


Проблема школи:

Розвиток та самореалізація особистості

в системі компетентнісно – орієнтованого підходу

до учнів у діяльності класного керівника


Проблема, над якою працює

класний керівник
Формування успішної особистості через

орієнтацію кожного учня на розвиток тауправління її розвитком


РОЗДІЛ І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З КЛАСОМ

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

 • Класний журнал.

 • Особові справи учнів.

 • Табелі успішності учнів.

 • План виховної роботи.

 • Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

 • Розробки сценаріїв виховних заходів.

 • Тека індивідуальних карт учнів.

 • Протоколи батьківських зборів.

 • Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

 • Літопис або документи класних справ(фото).

Циклограма класного керівника

Щоденно:

 1. Робота з тими хто запізнюється та виявлення причин відсутності учнів.

 2. Організація харчування учнів.

 3. Організація чергування учнів.

 4. Індивідуальна робота з учнями.

 5. Контроль за зовнішнім виглядом учнів.

Щотижня:

 1. Перевірка щоденників.

 2. Проведення заходів за планом.

 3. Робота з батьками за планом.

 4. Робота з вчителями предметниками.

 5. Збір інформації про учнів: зустріч з медсестрою, психолого-педагогічні спостереження.

Щомісяця:

 1. Відвідування уроків класу.

 2. Робота з учнями з девіантною поведінкою.

 3. Зустріч з батьками за планом.

Протягом семестру:

 1. Оформлення класного журналу.

 2. Засідання МО класних керівників (за планом).

 3. Аналіз виконання плану, корекція.

 4. Проведення батьківських зборів (за планом).

Один раз на навчальний рік:

 1. Оформлення особових справ.

 2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.

 3. Статистичні дані.

 4. Проведення відкритого виховного заходу(за планом).


Основні функції класного керівника
Організаторські:


 • планування і координація всієї виховної роботи з класом;

 • надання допомоги активу в організації класу;

 • встановлення зв'язків із учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю;

 • забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів;

 • ведення документації в класі;

 • сприяння розвитку самоврядування в колективі.


Аналітико-узагальнюючі:


 • сприяння всебічному розвитку учнів на основі вивчення і врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей.


Координаційно-узгоджуючі:


 • забезпечення узгодженості роботи учнівського, вчительського, батьківського колективів.


Психологічні:


 • встановлення довірливих стосунків із вихованцями,

 • зняття-психологічного напруження в учнівському колективі.


Стимулюючо-гальмівні:


 • активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.


Зміст роботи класного керівника


 1. Вивчення учнів.

 2. Об'єднання учнів у колектив.

 3. Співпраця із дитячими та молодіжними організаціями.

 4. Робота з батьками, громадськістю.

 5. Співпраця із культурно-освітніми та позашкільними установами.

 6. Співпраця із шкільним психологом.

 7. Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої, організаторської, ціннісно-орієнтаційної.

 8. Індивідуальна робота з учнями.


Зміст ВИХОВНОЇ роботи класного керівника


 1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.

 2. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.

 3. Духовно-моральне виховання, домінантою якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.

 4. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.

 5. Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.

 6. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.

 7. Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.

 8. Врахування інтересів дітей.

 9. Організація роботи з батьками."Золоті правила" класного керівника


 • Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей.

 • Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий.

 • Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.

 • Учитель має бути веселим, жартівливим.

 • Учитель повинен раціонально використовувати свій час.

 • Учитель має бути доброзичливим.

 • Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір.

 • Гасло вчителя: "Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням".

 • Учитель повинен реалізовувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги.

 • Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного.

 • Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.

 • Учителю слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.

 • Учителю необхідно виховувати в дітей самодисципліну.

 • Учитель - це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж учора, почуття поваги до самого себе.


Очікувані результати

Створення виховного простору, який:


 • сприятиме створенню, розвитку і забезпеченню ефективного виховного процесу серед учнівського колективу;

 • формуватиме ціннісне ставлення особистості до себе, людей, природи, праці, мистецтва, держави, суспільства, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю та забезпечуватиме гармонійний розвиток особистості;

 • сприятиме становленню громадянської і соціальну позиції, та розвитку громадянської і соціальної активності особистості;

 • зменшить кількість соціально-дезадаптованих учнів (ізольованих, відторгнутих), що знаходяться у “групі ризику”;

 • активізує позитивні зміни в динаміці розвитку в учнів ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів;

 • організує системний моніторинг динаміки розвитку змін в колективі й оцінці ефективності процесу виховання ;

 • покращить в цілому показники навчально-виховного процесу.

Результатом ефективної роботи з виховання стане активізація учнів та батьків в організації та проведенні загальношкільних та класних заходів, відсутність дітей-правопорушників на обліку у відділі кримінальної міліції та поліпшення морально-психологічного клімату в колективі.

Пам’ятка щодо проведення виховних годин

Мета проведення:

 • Вивчити індивідуальні особливості учнів під час неформального спілкування.

 • Пізнати інтереси учнів, зрозуміти їхні переживання та мотиви поведінки.

 • Обговорювати поточні події класу, селища, держави.

Форми проведення:

 • Вільне спілкування вчителя з учнями.

 • Бесіди на заплановані теми.

 • Обговорення актуальних статей з газет, книг, кінофільмів.

 • Зустріч із цікавими людьми.

 • Усні журнали.

 • Виступи учнівських груп.

 • Дискусії.

 • Години спілкування.

 • Тренінги.

 • Екскурсії.

Виховні години проводяться один раз на тиждень у певний день. Тематика спілкування з учнями заздалегідь планується, однак поточні події у класі, школі, місті, державі можуть підказати тему незаплановану раніше.

РОЗДІЛ ІІ.

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ РІК
Аналіз виховної роботи 7 - 8 класів за 2013/2014 н.р.
У 2013-2014 навчальному році виховна діяльність здійснювалась відповідно до основних завдань школи, спрямованих на «розвиток і саморозвиток особистості, творчості дітей» та планувалась згідно з концептуальними засадами основних орієнтирів виховання.

На початку навчального року були визначені мета і завдання для дитячого колективу і для класного керівника. Проблема класного керівника: «Формування успішної особистості через орієнтацію кожного учня на розвиток та управління її розвитком». Була продовжена робота зі зміцнення класного колективу, формування в учнів позитивного відношення до членів колективу. Також продовжено роботу з виховання в школярів пізнавальних інтересів, активності, самостійності й творчого відношення до навчання й підвищення на цій основі успішності.

Виховна робота із класним колективом була побудована на тісній співпраці з шкільним психологом та вчителями-предметниками. Були проведені соціометричні дослідження, різного роду анкетування, оброблені результати яких лягли в основу визначення напрямків та форм виховної роботи у 2014-2015 навчального року. Класним керівником враховувались не тільки особливості поведінки вихованців, а й на ті зміни, які відбувалися в їхньому розвитку. Крім цього, передбачалася співпраця між учителями-предметниками, з одного боку, та батьками і учнями, з іншого, при посередництві класного керівника.

У більшості дітей у класі лише не сформоване відповідальне ставлення до навчання. Найліпші показники успішності мають Романова Ю., Добровольська К та Гайченя І. Ці ж учні були активними учасниками предметних олімпіад шкільного та районного етапів. У колективі є учениця, що має дві оцінки середнього рівня, з фізики та хімії. Це Лиходід А. Також є учні, які потребують постійного контролю, як з боку вчителя, так і з боку батьків: Кравченко А., Місюра М., Грицай Ю., Василенко Г. В цілому, аналізуючи рівень навчальних досягнень з основних предметів, варто зазначити, що більшість учнів не повністю використовують свій інтелектуальний потенціал, що, напевно, і є основною причиною середнього та достатнього показника успішності.

Розвиток особистості учнів не припиняється і в позаурочний час. Діти із задоволенням відвідують баскетбольний гурток, авіамоделювання, що значно впливає на формування їх інтересів, власного світогляду, визначає підбір оточення. Спостереження доводять, що в цілому оточення позитивно впливає на розвиток переважної частини учнів, хоча трапляються і деякі прикрі моменти. У спілкуванні з учителями учні дозволяють собі різкі висловлювання, агресивну реакцію на зауваження, порушення поведінки. Учні класу тільки роблять спроби створити колектив, але дружні стосунки короткотривалі. Учні відкрито критикують своїх однолітків, можуть ображати один одного. Пояснюється це тим, що діти є досить активними та емоційними, проте ця активність не завжди спрямована у позитивне русло. Тому при роботі з учнями класному керівнику і учителям-предметникам потрібно враховувати цей момент.

В становленні та розвитку учнів класний керівник взаємодіє з батьками. Важливим питанням є стан виховання у сім'ї. Варто відзначити ставлення батьків до проблем та потреб шкільного життя їх дітей. Батьки учнів налаштовані досить позитивно і прагнуть зробити все від них залежне для комфортного перебування їх дітей у школі. Досить толерантно батьки реагують на критику поведінки їх дітей, прагнуть збагнути та усунути причини, що викликають подібну ситуацію. Систематично у телефонному режимі відбувається спілкування батьків з класним керівником, наслідком якого є корегування поведінки учнів та їх ставлення до навчання.

Учні 7 і 8 брали активну участь в громадському житті школи і класу. Діти є досить активними та охоче стають учасниками різноманітних конкурсів, змагань загальношкільного типу, так і заходів, проведених в межах власного класу.

Для вирішення завдань та цілей, поставлених перед колективом, було організовано та проведено ряд заходів, що охоплюють всі напрямки виховної роботи: 1. Родинне виховання:

 • Класна година: «Повага – ниточка, що з'єднує покоління»;

 • Створення інформаційного листа «Шануймо старість»;

 1. Правове виховання:

 • Виховна година: «Немає прав без обов'язків»;

 • Круглий стіл «Твої права та обов'язки»;

 1. Національно-патріотичне виховання:

 • Єдиний урок патріотизму «Моя Батьківщина – незалежна Україна»;

 • Виховна година «Європейські програми – можливості для України»;

 • Класна година « Ми – козацького роду»;

 1. Трудове виховання:

 • Акція «Зробимо квітучим наш клас »;

 • Майстерня «Живи, книго!»;

 • Конкурс умільців «Зимові сюжети»

 1. Естетичне виховання:

 • Свято квітів «Твій рожевий квіт, Україно!»;

 • Виховний захід «Прекрасний світ музики»;

 1. Морально-етичне виховання:

 • Круглий стіл «Пізнай себе!»;

 • Гра-ситуація «Жити за законами людського спілкування»;

 • Філософський стіл «Зроби крок назустріч»

 1. Екологічне виховання:

 • Екологічний всеобуч «Екологічні проблеми Кіровоградщини»;

 • Вікторина «Без води нема життя»;

 • «Бути економним – вимога часу» - круглий стіл;

 1. Формування здорового способу життя:

 • Усний журнал «За здоровий спосіб життя»

 • Інформаційна година «Наркоманія»

 1. Розвиток пізнавальної активності:

 • Заняття-подорож : «Крокуємо в майбутнє»;

 • Бесіда: «Щоб хотів змінити усобі?»

 • Гра: «Хочу. Можу. Треба»

Результатом роботи співпраці класного керівника та активу учнівського самоврядування є демократичні стосунки у колективі, організація та проведення свят, виховних годин, конкурсів, екскурсій, створення дитячих проектів, акцій, а також участь у загальношкільних заходах за активною участю самих дітей.

Одним із завдань, що стояло перед учнівською спільнотою 7 і 8 класу, було формування навичок відповідальної поведінки. В цьому напрямку ще не все зроблено, тому на наступний рік заплановано продовжити формування навичок відповідальної поведінки різними засобами педагогічно-виховного впливу.

Головним проблемним завданням класного керівника на 2014 - 2015 навчальний рік – це створення моделі учнівського самоврядування класу, спрямованої на розвиток в учнівської молоді лідерського потенціалу, громадянської активності,співпраця класного керівника та активу учнівського самоврядування. Пріоритетом обраної виховної моделі є прагнення підготувати особистість підлітка до тих життєвих ситуацій, в яких йому доведеться діяти в майбутньому, доступними засобами, в контексті особистісно орієнтованого навчання, допомогти перейти йому на якісно новий рівень розвитку, трансформувавшись в суб’єкта власної життєтворчості та життєдіяльності, здатного самотужки зайняти притаманне лише йому місце в людському соціумі, долаючи всі можливі перепони, адаптуючись до умов, що змінюються.

Виходячи з мети та завдань, у класі продовжувати формувати виховне середовище для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, що задовольнятиме соціально цінні і особистісно значущі інтереси і потреби учнів. У процесі різноманітної діяльності відбуватиметься зміцнення і подальший розвиток учнівського самоврядування у класному колективі.
моральний кодекс класу


 • всі в класі рівні незалежно від матеріального стану, національності, раси, статі та переконань.

 • кожен має право на свободу думки і може вільно ii висловлювати (добираючи при цьому пристойні вирази).

 • будь-який учень має право на повагу власної гідності, тому моральна і фізична образа особи неприпустима.

 • всі повинні поважати право на особисту власність і пам’ятати, що привласнення чи заподіяння шкоди чужому майну тягне за собою кримінальну відповідальність.

 • учні не повинні залучатися до примусової праці, але праця в міру своїх можливостей на благо суспільства (школи) - почесний обовязок кожного.

 • всі діти мають право на повноцінний відпочинок, але слід пам’ятати, що ваші розваги не повинні заважати іншим.

 • вмійте сказати "ні" чи відмовити, якщо пропозиція суперечить вашим інтересам, ображає вашу гідність або загрожує здоров’ю.

 • ставтесь до людей так, як хочете. щоб вони ставилися до вас.

 • діти мають право на батьківську любов та піклування. в свою чергу батьки мають право на шанобливе ставлення з боку дітей.

 • всі мають право на отримання інформації, але ставити питання необхідно в конкретній ввічливій формі.

 • захист інтересів дітей є першочерговим завданням працівників школи, проте кожен має сповна відповідати за свої вчинки.

слід пам’ятати, що запорукою успіху у стосунках з людьми є толерантне ставлення до думок інших, повага до старших, однолітків та молодших, чуйне ставлення до своїх батьків

РОЗДІЛ ІІІ.

ВІДОМОСТІ ПРО УЧНІВ
1.Анкетні дані


п/п


Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Домашня адреса, телефон

8 класГайченя Ігор Романович

(0991968362)20.08.2001

с. Степове.

вул. Першотравнева, 28

М: Вікторія Вікторівна

(0666984695)

Б: Роман Вікторович
Іщенко Євген Володимирович

08.08.2001

с. Степове,

вул. Садова, 27.

Мати: Олена Іванівна
Батько: Володимир Якович
Кравченко Андрій Андрійович

30.07.2001

с. Степове.

вул. Першотравнева, 21,

кв. 10. Тел.315881

М: Вікторія Володимирівна

(0952358039)

Б: Андрій Олександрович9 класВасиленко Ганна Артемівна

(0994496938)15.01.1999

с. Степове,

вул. Центральна,

б.2, кв.4. тел.315905,

Тел.315905

М: Олена Володимирівна

(0958355378)

Б: Дмитро Андрійович

(0981278972)

Грицай Юлія Віталіївна

03.09.1998

с. Степове,

вул. Кільцева,

буд. 4, кв. 8.

М: Світлана Леонідівна

(0507286802)

Б: Віталій Леонідович

Добровольська Катерина Юріївна

(0661725715)18.05.1999

с. Миколаївські Сади,

вул. Зелена, 14. Тел.315838

М. Олена Василівна

(0953440295)

Кулинич Олег Михайлович

09.03.2000

с. Степове,

вул. Калініна, б.19.

М: Наталія Леонідівна

(0963811574)

Лиходід Анна Миколаївна

07.12.1999

с. Степове,

вул. Першотравнева,

б.18. тел. 315811

М: Лілія Іванівна

(0993599091)

Б: Микола Миколайович

Марченко Олена Олександрівна

(0669845135)17.03.2000

с. Степове.

вул. Зоряна, 7

М: Людмила Анатолівна

(0508159562)

Місюра Максим Юрійович

(0508503502)17.10.1999

с. Степове.

вул. Кільцева, б.6, кв.7.

М: Оксана Петрівна

(0990006302)

Б: Юрій Аркадійович
Панічевська Анна Сергіївна

(0661666236)01.05.2000

с. Степове.

вул.Калініна, б.14.

М: Тетяна Анатоліївна

(0958149276)

Б: Сергій Володимирович
Пасічник Софія Віталіївна

27.09.2000

с. Степове,

вул. Кільцева,

буд. 4, кв. 8.

М: Світлана Леонідівна

(0507286802)

Б: Віталій Леонідович

Романова Юлія Вікторівна

(0990557857)21.08.2000

с. Степове,

вул. Центральна,

б.2, кв.3.

М: Ірина Павлівна

(0667700661)

Б: Віктор Володимирович
2. Соціально-педагогічний паспорт класу

 • Загальна кількість учнів –13

 • Дівчат – 8

 • Хлопців – 5

Обдаровані діти :

 • Читці – Пасічник С, Романова Ю., Панічевська А.

 • Малюють – Добровольська К., Пасічник С.

 • Спортсмени – Романова Ю., Місюра М., Панічевська А.

 • Співають - Панічевська А.п/п


Категорії

Прізвище, ім’я по батькові учня

Домашня адреса, телефон

1.

Діти-сироти


-

-

2.

Напівсироти:

 • Без батька;

 • Без матері.

-

-

3.

Діти-інваліди


Грицай Юлія Віталіївна

с. Степове, вул. Кільцева, буд.4, кв. 8.

4.

Неповні сім’ї:

 • Сім'ї без батька.

Василенко Ганна Артемівна

(є вітчим)с. Степове,

вул. Центральна,

б.2, кв.4.


Добровольська Катерина Юріївна (є вітчим)

с. Миколаївські Сади,

вул. Зелена, 14.Кулинич Олег Михайлович

с. Степове,

вул. Калініна, б.19.Марченко Олена Олександрівна (є вітчим)

с. Степове.

вул. Зоряна, 75.

Багатодітні сім'ї

Іщенко Євген Володимирович

с. Степове,

вул. Садова, б.27.6.

Малозабезпечені сім'ї


-

-

7.

Неблагополучні сім'ї:

 • Батьки пиячать;

 • Не справляються з обов’язками;

 • Не приділяють належної уваги;

 • Батьки на обліку в міліції.

-

-

8.

Схильні до правопорушень:

 • Порушують дисципліну;
-

-3. Учнівське самоврядування класу

Лідер класу (П.І.): Місюра Максим

Староста. Фізорг

Місюра Максим

Зам. Старости. Член самоврядування школи

Панічевська Анна,

Добровольська КатеринаРедактор

Кулинич Олег

Господарник

Добровольська Катерина

Організатор

Василенко Ганна

Санпост

Марченко Олена, Грицай Юлія

Літописець

Лиходід Анна

Редактор

Пасічник Софія

Романова ЮліяЗам. старости

Гайченя Ігор

Фізорг

Кравченко Андрій

Господарник

Іщенко Євген  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка