Степаненко А. В., Пінчук І. Я., Ліщишина О. М., Мельник Є. ОСкачати 171.44 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір171.44 Kb.
УДК 616.89
Степаненко А.В., Пінчук І.Я., Ліщишина О.М., Мельник Є.О.,

Маляров С.О., Хаустова О.О.вПРОВАДЖЕННЯ Сучасної системи стандартизації медичної допомоги у вітчизняній охороні здоров’я в галузі психіатрії
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України


Ключові слова: психіатрія, доказова медицина, стандартизація медичної допомоги, клінічна настанова, шизофренія, аутизм, депресія
Еволюція медичної практики - це довгий шлях від терапії пацієнта на основі клінічного досвіду одного фахівця через консенсус експертів до створення клінічних настанов на засадах доказової медицини (рис.1). Клінічні настанови – це третинні джерела доказової медицини, що розроблені на основі визначеної методології для допомоги лікарю і пацієнту у прийнятті рішення щодо надання раціональної медичної допомоги в різних клінічних випадках. [1]

Рис. 1. Еволюція медичної практики

Сучасні вимоги доказової медицини передбачають впровадження новітніх технологій систематичного збору, аналізу, синтезу та застосування якісної наукової медичної інформації, яка дозволяє приймати оптимальні клінічні рішення на користь пацієнта. Отже, йдеться про добросовісне, точне і свідоме використання кращих результатів клінічних досліджень для вибору лікування конкретного пацієнта.

Задачами сучасної доказової медицини є підвищення ефективності (зменшення смертності та покращення якості життя пацієнтів) та безпечності (зменшення ризику розвитку ускладнень при використанні застосовуваних методів терапії) лікування, а також оптимізація економічних аспектів лікування (вибір найбільш ефективного та найбільш економічного лікувального підходу).

Впровадження сучасної системи стандартизації медичної допомоги у вітчизняній охороні здоров’я, в тому числі в галузі психіатрії, здійснюється за рахунок інструментів управління якістю медичної допомоги, а саме: ліцензування, сертифікації/атестації, контролю, стандартизації та акредитації. Нові підходи до управління якістю медичної допомоги (доказова медицина, зміна парадигми ретроспективної оцінки на проспективну (моніторинг, клінічний аудит)), а також потреба в підвищенні якості та ефективності медичних втручань на тлі дефіциту фінансових ресурсів сформували потребу в ефективній системі стандартизації медичної допомоги, що ґрунтується на доказах.

Система стандартизації медичної допомоги в міжнародній практиці складається з клінічних рекомендацій (настанов), медичних стандартів та протоколів. В Україні станом на 2012 рік одночасно існувало 158 медичних стандартів (переліків послуг), 1343 протоколи (в т.ч. у вигляді клінічних рекомендацій), 698 нормативів та 9 методичних рекомендацій. Причому, стандарти, протоколи, нормативи та інші документи в основному були розроблені експертним методом (на основі фахового консенсусу), а не на принципах доказової медицини, коли в документи включаються медичні технології та ліки з доведеною ефективністю. Загалом нормативи були розроблені за спеціальністю (наприклад, «психіатрія»), а не на клінічну тему (діагноз). За однією темою почасти було затверджено 5-6 окремих протоколів/стандартів. Ці документи були розроблені монодисциплінарною робочою групою, на окрему спеціальність, не враховуючи системний підхід та мульти/коморбідність хворобливих станів. Не поодинокі випадки, коли протоколи входять у протиріччя один з одним, включають незареєстровані в Україні ліки та ін. Наприкінець, затверджені нормативи не працюють в системі управління якістю, оскільки не містять індикаторів якості для моніторингу, що унеможливлює вимірювання та оцінку ефективності наданої медичної допомоги в цілому.

Враховуючи міжнародний досвід у сфері методології такої роботи, «золотим стандартом» якої можна вважати «SIGN 50: A guideline developer’s handbook» Шотландської міжколегіальної організації розробників рекомендацій (www.sign.ac.uk), в Україні була імплементована ця європейська методологія з окремими елементами адаптації. Методичні засади затверджені Наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313.

Відповідно до цього Наказу на методичних засадах міжнародної практики та принципах доказової медицини в Україні ведеться робота по створенню національних клінічних настанов, стандартів, протоколів в різних галузях медицини, в тому числі в психіатрії. В такі документи включаються медичні технології, ліки з доведеною ефективністю, а експертний метод використовується тільки за відсутності інших доказів. Документи створюються на клінічну тему (діагноз, синдром), їх розробляють мультидисціплінарні робочі групи за участю представників всіх дотичних до патологічного стану спеціальностей (мультидисциплінарний підхід) відповідно до затверджених: методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини; методики розробки системи індикаторів якості медичної допомоги, а також положення про мультидисциплінарну робочу групу з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини (http://www.dec.gov.ua/mtd/metmat.html) за певним алгоритмом (рис. 2).Рис. 2. Алгоритм розробки медико-технологічних документів на засадах доказової медицини

Доказова медицина для всіх медико-технологічних документів вимагає обов’язкового пошуку доказів (існує мінімальна схема пошуку для розробників) та оцінки рівня «доведеності» даних (шкала для оцінки сили доказів). Якщо докази відсутні, технологію вносять в стандарт, зазначивши низький рівень доведеності.

Складний механізм розробки медико-технологічних документів через підготовку клінічних настанов необхідний, оскільки кожне методологічне правило спрямоване на запобігання систематичних помилок. Викривлення може бути пов’язане з відбором інформації (застаріла, часткова, селективно відібрана), зі складом розробників настанови, з суб’єктивними цінностями та уподобаннями.

Робота над клінічною настановою починається з пошуку джерел інформації (рис. 3).

Рис. 3. Первинні, вторинні та третинні джерела інформації.

Доказова цінність знайденої інформації ранжується від найбільшого до найменшого ступеню доказовості: систематичні огляди та мета-аналізи; рандомізовані контрольовані дослідження (РКД) з визначеними результатами; рандомізовані контрольовані дослідження з невизначеними результатами; когортні дослідження; дослідження «випадок-контроль» (case-control study); поперечні (кросекційні) дослідження; опис окремих випадків (case study). Методологічно прийнятний в світі розподіл рівней доказавості має вісім градацій (табл. 1).

Таблиця 1.Рівні доказовості

1++

Високоякісний мета-аналіз, систематичні огляди рандомізованих контрольованих досліджень або РКД з дуже низьким рівнем систематичної помилки

1+

Добре проведений мета-аналіз, систематичний огляд РКД або РКД з низьким рівнем систематичної помилки

1-

Мета-аналіз, систематичний огляд РКД або РКД з високим рівнем систематичної помилки

2++

Високоякісний систематичний огляд досліджень, які мають структуру випадок-контроль і когортних досліджень.

Високоякісні дослідження, які мають структуру метод-контроль і когортних досліджень з низьким рівнем викривлення або систематичних помилок і висока ймовірність того, що зв’язки є причинними2+

Добре проведені дослідження, які мають структуру метод-контроль або когортні дослідження з низьким ризиком викривлення або систематичної помилки і допустима ймовірність, що зв’язки є причинними

2-

Дослідження структури випадок-контроль або когортні дослідження з низьким рівнем викривлення або систематичних помилок і значним ризиком, що зв’язки непричинні

3

Неаналітичні дослідження, наприклад, повідомлення про випадок, кілька випадків

4

Точка зору експертів

Відповідно до рівнів доказовості в міжнародних та національних клінічних настановах визначено ступеневі оцінки сили окремих положень (діагностичних, лікувальних) цих настанов. Кількість ступенів може бути різною (3-6), в залежності від рішення розробників настанови. Рoзподіл ступеню доказовості в градації A-D представлено в таблиці 2.

Таблиця 2.

Оцінка сили положень настанов

A

Щонайменше один мета-аналіз, систематичний огляд, або РКД, оцінений як 1++ і може бути прямо застосований до цільової популяції. Або

Основна частина доказів складається головним чином з досліджень, оцінених 1+, які можуть бути прямо застосовані до цільової популяції і мають повну стійкість результатів.B

Основна частина доказів включає дослідження, які оцінюються к 2++, і можуть бути прямо застосовані до цільової популяції і мають повну стійкість результатів. Або

Результати досліджень з 1++ і 1+ можуть бути екстрапольовані на популяцію.C

Основна частина доказів складається з досліджень 2+, які можуть бути прямо застосовані до цільової популяції і мають повну стійкість результатів. Або

Результати досліджень з 2++ можуть бути екстрапольовані на популяціюD

Рівень доказів 3 або 4, або

Результати досліджень з 2+ можуть бути екстрапольовані на популяцію

Рекомендована найкраща практика, яка ґрунтується на клінічному досвіді групи з розробки настанов.

Виходячи з того, що клінічні настанови є формою медичного втручання, професійні медичні та урядові структури повинні мати впевненість щодо належної їх якості перед початком впровадження КН в практику для запобігання спричинення суттєвих ризиків для багатьох пацієнтів. Головними ознаки якості клінічної настанови вважаються: оприлюднена методологія створення; наявність переліку членів мультидисциплінарної робочої групи; наявність зовнішніх рецензентів; визначення дати перегляду; наявність шкали рівнів доказів; список першоджерел літератури (статті за результатами досліджень, мета аналізи, огляди літератури) тощо.

Розробка будь-якої клінічної настанови є дуже високовартісним науковим процесом. Відсутність або недостатність ресурсів в галузі охорони здоров’я у багатьох країнах стали причиною адаптації вже створених міжнародних клінічних настанов. Так, за сприяння методології Міжнародного співтовариства ADAPTE були створені національні адаптовані клінічні настанови в розвинених країнах (Франція, Швейцарія, Нідерланди, Канада, Бельгія, Японія, Республіка Корея), а також в країнах з обмеженими ресурсами (Молдова, Румунія, Казахстан, Колумбія, Бразилія, Єгипет, Судан та ін.).

Стандарт медичної допомоги (МС) – наступний крок після створення клінічної настанови – це нормативний документ державного рівня, що визначає норми, вимоги до організації і критерії якості надання медичної допомоги, а також індикатори, за якими в подальшому здійснюється аудит на різних рівнях управління системою забезпечення якості. Він розробляється на основі клінічних настанов з урахуванням можливостей системи охорони здоров’я i затверджується МОЗ або уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я .

Стандартів медичної допомоги – критеріїв якості – не може бути багато, кількість протоколів – набагато більша.

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги (УКПМД) – це нормативний акт державного рівня, що розробляється на основі клінічної настанови з урахуванням можливостей системи охорони здоров’я, (а в разі наявності стандарту медичної допомоги, то і у відповідності до нього). УКПМД затверджується Міністерством охорони здоров’я. В основу розробок уніфікованого клінічного протоколу і медичного стандарту покладені клінічні настанови - джерела доказової медицини. Уніфікований клінічний протокол «покроково» визначає процес надання медичної допомоги, її обсяг та очікуваний результат. На основі УКПМД в умовах закладу охорони здоров’я створюється локальний протокол (ЛПМД), що є деталізованою інструкцією надання допомоги з маршрутом пацієнта. Таким чином, забезпечується баланс дотримання вимог медичного стандарту та обґрунтованих потреб пацієнта шляхом реалізації наукової доказової бази при наданні медичної допомоги кожному пацієнту та послідовного включення втручань до медико-технологічних документів. Визначена система індикаторів якості, що затверджується відповідним УКПМД, надалі стає основою системи моніторингу його виконання окремими ЛПЗ (рис.4).Рис. 4. Система моніторингу МОЗ України

В межах реалізації завдань та заходів Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженої наказом МОЗ України від 19.09.2011 р. № 597, разом з фахівцями Департаменту стандартизації медичних послуг ДП “Державний експертний центр МОЗ України” співробітники УНДІ ССПН почали роботу по створенню адаптованих клінічних настанов, стандартів та протоколів у психіатрії. Був використаний наступний алгоритм включення доказових даних в медико-технологічні документи (рис. 5). Головним позаштатним спеціалістом МОЗ з психіатрії І.Я. Пінчук була подана заявка на розробку стандартів медичної допомоги за темами «Аутизм», «Шизофренія» і «Депресія». До складу мультидисциплінарних робочих груп були включені співробітники УНДІ ССПН.Рис. 5. Алгоритм обробки даних щодо включення в медико-технологічні документи.

Департаментом стандартизації медичних послуг ДП “Державний експертний центр МОЗ України”, який відповідно до наказу МОЗ України від 08.10.2012 р. № 786 здійснює методичне забезпечення розробки документів, а саме :


 • здійснює пошуку оригінальних клінічних настанов (КН) (системний підхід за провідними базами даних джерел доказової медицини);

 • організовує та проводить разом із членами робочої групи (РГ) оцінку якості обраних прототипів за шкалою AGREE (експертна група 3-5 осіб за участю клініцистів);

 • сприяє забезпеченню перекладу на українську тексту КН або здійснює пошук спонсорів;

 • проводить навчальні тренінги членів робочої групи;

 • організовує та проводить засідання РГ;

 • забезпечує технічний супровід розробки (корекцію тексту документів, комунікацію електронною поштою тощо);

 • проводить експертизу дотримання принципів доказової медицини та уніфікованої методики з розробки документів;

 • забезпечує рецензування медико-технологічних документів, їх оприлюднення на сайті МОЗ України та ДП “Державний експертний центр МОЗ України”;

 • забезпечує комунікацію з міжнародними організаціями;

 • забезпечує співпрацю робочої групи з МОЗ України.

Результати пошуку у визначених наказом МОЗ України базах даних та за відповідними темами наведені в таблицях 3-5.

Таблиця 3.Результати пошуку за темою «Аутизм»

Autisme et autres troubles envahissants du développement: interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent. [Autism and other severe developmental disorders: treatment of children and adolescents]

HAS (FR) - French National Authority for Health (formerly: ANAES). France

01.03.2012

Autism in adults (CG142)

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

01.06.2012

Best evidence statement (BESt). The use of video-based modeling in teaching daily living skills to children with autism

AHRQ (US) - Agency for Healthcare Research and Quality

21.06.2012

Best evidence statement (BESt). Speech therapist directed use of video modeling for patients with autism spectrum disorder

AHRQ (US) - Agency for Healthcare Research and Quality

22.08.2012

Best evidence statement (BESt). Craniosacral therapy for children with autism and/or sensory processing disorder. Cincinnati Children's Hospital Medical Center

AHRQ (US) - Agency for Healthcare Research and Quality

25.08.2011

Autism spectrum disorders in children and young people (CG128)

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

01.09.2011

Occupational therapy practice guidelines for children and adolescents with autism

AHRQ (US) - Agency for Healthcare Research and Quality

01.01.2009

Best evidence statement (BESt). Use of sensory assessment tools with children diagnosed with autism spectrum disorder (ASD)

AHRQ (US) - Agency for Healthcare Research and Quality

29.03.2009

Best evidence statement (BESt). Outcomes assessment tool for children with autism spectrum disorder (ASD). Cincinnati Children's Hospital Medical Center

AHRQ (US) - Agency for Healthcare Research and Quality

29.06.2009

Best evidence statement (BESt). Use of motor and self-care assessment tools for children with autism spectrum disorder (ASD)

AHRQ (US) - Agency for Healthcare Research and Quality

07.07.2009

New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline

Ministries of Health and Education, New Zealand

2008

Assessment, diagnosis and clinical interventions for children and young people with autism spectrum disorders published (SIGN CPG 98)

SIGN (UK) - Scottish Intercollegiate Guidelines Network. United Kingdom

01.07.2007,

в процесі оновленняPractice parameter: Screening and diagnosis of autism. American Academy of Neurology. Child Neurology Society

AHRQ (US) - Agency for Healthcare Research and Quality

01.08.2000

Таблиця 4.Результати пошуку за темою «Шизофренія»

SIGN 131: MANAGEMENT OF SCHIZOPHRENIA

SIGN (UK) - Scottish Intercollegiate Guidelines Network. United Kingdom

03.2013

Psychosis and Schizophrenia in children and young people

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

01.2013

Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 2: Long-term treatment of schizophrenia

WFSBP - World Federation of Societies of Biological Psychiatry

2013

Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 1: Acute treatment of schizophrenia

WFSBP - World Federation of Societies of Biological Psychiatry

2012

Psychosis with coexisting substance misuse (CG120)

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

01.03.2011

Aripiprazole for schizophrenia in people aged 15 to 17 years (TA213)

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

01.01.2011

Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: recommendations from the British Association for Psychopharmacology

British Association for Psychopharmacology

2011

The clinical effectiveness and cost effectiveness of electroconvulsive therapy (ECT) for depressive illness, schizophrenia, catatonia and mania (TA59)

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

01.05.2010

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010 – stöd för styrning och ledning – Preliminär version [Psychotherapy for persons with schizophrenia]

SOS (SE) - National Board of Health and Welfare - Socialstyrelsen. Sweden

01.03.2010

Schizophrenia: core interventions in the treatment and management of schizophrenia in adults in primary and secondary care (update) (CG82) full guideline

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

01.03.2009

Schizophrenia (CKS Topic)

SCHIN (GB) - Sowerby Centre for Health Informatics at Newcastle. United Kingdom

01.10.2009

Comparación de la eficacia de las formas farmacéuticas de liberación retardada (depot) versus las formas farmacéuticas orales de los antipsicóticos (típicos y atípicos), comercializados en Cataluña, en pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia

AATRM (ES) - Catalan Agency for Health Information, Assessment and Quality (CAHIAQ). Spain

01.01.2009

Guía de práctica clínica sobre la esquizofrenia y el trastorno psicótico incipiente [Clinical practice guideline on schizophrenia and early psychotic disorders]

AATRM (ES) - Catalan Agency for Health Information, Assessment and Quality (CAHIAQ). Spain

01.03.2009

Schizophrenia. Australian Treatment Guide for Consumers and Carers

Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists

2009

Structural neuroimaging in first episode psychosis (TA136)

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

01.02.2008

Mental health disorders among substance-using HIV-infected patients

New York State Department of Health. United States

01.03.2008

Efficacy and Comparative Effectiveness of Off-Label Use of Atypical Antipsychotics

AHRQ (US) - Agency for Healthcare Research and Quality. United States

17.01.2007

Off-Label Use of Atypical Antipsychotic Drugs

AHRQ (US) - Agency for Healthcare Research and Quality. United States

12.07.2007

Schizophrénies. Guide ALD [Schizophrenia]

HAS (FR) - French National Authority for Health (formerly: ANAES). France

01.06.2007

Multidisciplinaire Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en zorgorganisatie voor mensen met schizofrenie [Multidisciplinary Guideline on Schizophrenia]

TRIMBOS (NL) - Trimbos-Institute - Netherlands Institute of Mental Health & Addiction. The Netherlands

01.09.2005

Schizophrenie - Kurzfassung. S3-LL (DGPPN) [Schizophrenia]

AWMF (DE) - Association of Scientific Medical Societies. Germany

01.11.2005

Memòria científica: Convocatòria de recerca en esquizofrènia, [Scientific memory of the schizophrenia calling]

AATRM (ES) - Catalan Agency for Health Information, Assessment and Quality (CAHIAQ). Spain

01.04.2005

Schizophrenia practice guidelines: international survey and comparison

German Society of Psychiatry, Psychotherapy and Nervous Diseases (DGPPN)

2005

Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia. Second edition.

American Psychiatric Association. United States

01.02.2004

REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR

Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sweden

01.01.2004

Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of schizophrenia and related disorders

Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists

2004

Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists - Summary Australian and New Zealand Clinical Practice Guideline for the Treatment of Schizophrenia (2003)

NZGG (NZ) - New Zealand Guidelines Group. New Zealand

01.06.2003

Guia de pràctica clínica per a l'atenció al pacient amb esquizofrènia [Clinical practice guideline on the care for patients with schizophrenia]

AATRM (ES) - Catalan Agency for Health Information, Assessment and Quality (CAHIAQ). Spain

01.01.2003

Таблиця 5.Результати пошуку за темою «Депресія»

Major depression in adults in primary care. Institute for Clinical Systems Improvement.

ICSI - Institute for Clinical Systems Improvement. United States

Бер.2011

Agomelatine for the treatment of major depressive episodes (TA 231)

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

Лип.2011

Depression the NICE guideline on the treatment and management of depression in adults full guideline (CG90)

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

01.01.2010

Non-pharmaceutical management of depression (SIGN CPG 114)

SIGN (UK) - Scottish Intercollegiate Guidelines Network. United Kingdom

01.01.2010

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010. [National guideline on depression and anxiety disorder management - Preliminary version]

SOS (SE) - National Board of Health and Welfare - Socialstyrelsen. Sweden

01.03.2010

Clinical guidelines for the management of major depressive disorder in adults

Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT), Canada

2009

The treatment and management of depression in adults with chronic physical health problems (partial update of CG23) (CG91) final draft

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

01.10.2009

Bupropion, Mirtazapin und Reboxetin bei der Behandlung der Depression. [Bupropion, mirtazapine, and reboxetine in the treatment of depression]

IQWiG (DE) - Institute for Quality and Efficiency in Health Care. Germany

09.11.2009

Identification of Common Mental Disorders and Management of Depression in Primary Care

NZGG (NZ) - New Zealand Guidelines Group. New Zealand

17.07.2008

Computerised cognitive behaviour therapy for depression and anxiety (TA 97)

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

Вер.2008

Guidelines for Adolescent Depression in Primary Care (GLAD-PC): I. Treatment and ongoing management. Guidelines for Adolescent Depression in Primary Care

American Academy of Pediatrics. United States

01.11.2007

Guidelines for Adolescent Depression in Primary Care (GLAD-PC): II. Identification, assessment, and initial management. Guidelines for Adolescent Depression in Primary Care

American Academy of Pediatrics. United States

01.11.2007

Major Depression in Adults in Primary Care

ICSI - Institute for Clinical Systems Improvement. United States

Тра.2006

The management of depression in cancer patients: a clinical practice guideline

Program in Evidence-based Care (PEBC), Cancer Care Ontario (CCO), Canada

17.10.2006

Bipolar affective disorder (SIGN CPG 82)

SIGN (UK) - Scottish Intercollegiate Guidelines Network. United Kingdom

01.05.2005

Depression in children and young people: identification and management in primary, community and secondary care (CG28) full guideline

NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence. United Kingdom

01.09.2005

Depression

University of Michigan Health System. United States

01.10.2005

Руководство по биологической терапии монополярных депрессивных расстройств

WFSBP - World Federation of Societies of Biological Psychiatry

2002

Оцінка наведених третинних джерел здійснювалась експертами із числа членів РГ та співробітників Департаменту стандартизації медичних послуг відповідно до AGREE – Appraisal of Guidelines Research and Evaluation (Опитувальник з експертизи та оцінки настанов). Він призначений для оцінки якості подання клінічних рекомендацій, проте він не дозволяє оцінити вплив рекомендацій на клінічний результат захворювання. В таблиці 6 наведено результати сукупної експертної клінічних настанов з шизофренії. Аналогічна робота щодо аутизму та депресії триває.Таблиця 6.

Результати сукупної експертної клінічних настанов з шизофренії

Назва оцінюваних настанов

Кількість експертів

Розділи / бали:

1.

Сфера застосув. цілі

2. Залучення зацікавл. сторін

3.

Ретельн. розробки

4.

Зрозум.

та спосіб представл.

5.

Можлив. Застосув.

6.

Незалежн. розробн.

Бал по розділу 1

Бал по розділу 2

Бал по розділу 3

Бал по розділу 4

Бал по розділу 5

Бал по розділу 6

NICE

Schizophrenia

2009

4

100,00%

100,00%

94,05%

89,58%

72,22%

100,00%

NICE

Psychosis and Schizophrenia in children and

young people,

2013

7

100,00%

95,24%

87,76%

84,52%

80,95%

97,62%

Schizophrenia

Brit. Ass. of Psychophar-macology

2011

3

96,30%

50,00%

60,32%

75,00%

55,56%

72,22%

Treatment of Schizophrenia and Related Disorders

Australia

_2004

7

96,83%

78,57%

72,11%

73,81%

57,14%

85,71%

Таким чином, в Україні розпочато роботу з оновлення медико-технологічних документів – стандартів, протоколів надання медичної допомоги – в галузі психіатрії, результатами якої постануть поліпшення організації спеціалізованої психіатричної допомоги, діагностики, лікування, реабілітації психічно хворих та поліпшення якості їх життя.Література:

 1. Committee to Advice the Public Health Service on Clinical Practice Guidelines, Institute of Medicine. Field M.J., Lohr K.N., eds. Clinical Practice Guidelines: Directions of a new Programm. Washington, DC: National Academy Press; 1990

 2. Наказ МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313.

 3. Наказ МОЗ Україні від 08.10.2012 року № 786 “Про визначення головної організації у сфері розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, проектів нормативних актів щодо медичного, в тому числі фармацевтичного, обслуговування та фармаконагляду”


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка