Стеблянко О. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університетСкачати 39.85 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір39.85 Kb.
УДК 336.078.3 Виговська Н.Г., д.е.н., проф.

Стеблянко О.Л., здобувач

Житомирський державний технологічний університетЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Вітчизняна система державного фінансового контролю (ДФК) в Україні вважається трирівневою і включає: 1) зовнішній контроль; 2) внутрішній аудит; 3) внутрішній контроль. Головний акцент в сучасних умовах зроблений саме на реформуванні системи внутрішнього державного контролю. Це пояснюється тим, що зовнішній контроль у державному фінансовому контролі України посідає значне місце і є найбільш розвинутим видом, що характеризується найвищим рівнем централізації та фіскальної спрямованості. На відміну від вітчизняної системи, в центр європейської контрольної системи покладено внутрішній аудит та внутрішній контроль як складові державного внутрішнього фінансового контролю (ДВФК), що дозволяє створити сприятливі умови для уникнення фінансових порушень у бюджетній сфері, підвищити ефективність використання бюджетних коштів та державного майна, відповідальність та підзвітність керівників підприємств, установ, організацій у системі державного управління. Нагальна потреба проведення реформи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та створення сучасної вітчизняної моделі державного фінансового контролю з використанням передового європейського досвіду обумовлює актуальність і важливість теми наукового дослідження.

Сьогодні Україна знаходиться на першому щаблі впровадження європейської моделі ДВФК. Водночас за останні два роки наша країна досить суттєво просунулася у сфері законодавчого та методологічного регулювання вітчизняної системи ДВФК. Саме тому сьогодні сміливо можна говорити про наявність цілісної нормативно – правової бази, яка на державному рівні регулює запровадження та функціонування ДВФК у вітчизняних органах державного та комунального сектору.

Європейський досвід показує, що організація внутрішнього фінансового контролю відбувається на основі централізованої і децентралізованої моделі. Вважаємо, що дослідження європейських моделей контролю дозволить нам запропонувати модель організації ДВФК, яка буде прийнятною для України. Характеристику європейських моделей організації внутрішнього фінансового контролю представлено за допомогою табл. 1. Як свідчать дані табл.1, в Україні на сучасному етапі домінує Середземноморський підхід, оскільки контроль занадто централізований. Роль координаційно-методологічного центру у державному внутрішньому фінансовому контролі відіграє Державна фінансова інспекція (ДФІ), однак сьогодні відбувається перехід до децентралізованої моделі, про що свідчать реформаційні процеси в контрольній діяльності держави. Зокрема, головним надбанням у реформуванні вітчизняної системи ДВФК стали Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та План заходів з її реалізації.
Таблиця 1. Характеристика європейських моделей організації державного внутрішнього фінансового контролю

Назва моделі

Сутність моделі

Переваги

Недоліки

Латинська (Наполеоні-вська) модель або Середзем-номорський підхід

Функція контролю централізована та реалізується окремим центральним органом виконавчої влади

Всебічний супровід внутрішніх аудиторів з боку координаційно – методологічного центру

Незабезпечення принципу підзвітності керівника установи, розподіл відповідальності між керівником та координаційним центром

Північно євро-пейська (Скандинавська) модель

Керівництво несе відповідальність за прийняті фінансові рішення та управлінські результати

Забезпечення принципу підзвітності керівника установи

Відсутність супроводу діяльності внутрішнього аудиту координаційним центром

Адаптувавши окремі елементи децентралізованої європейської моделі внутрішнього контролю (COSO – ERM) до організації контролю у Держземагентстві, визначимо такі її компоненти: внутрішнє середовище; формування цілей; опис процесів; ідентифікація та оцінка ризиків; способи реагування на ризики, управління ними; механізм контролю (контрольні заходи); організація інформаційного та комунікаційного обміну; здійснення моніторингу системи внутрішнього контролю та відслідковування результатів реалізації контрольних заходів. Дослідивши можливість адаптації децентралізованої моделі на прикладі системи Держземагентства, зробимо такий висновок.При застосуванні будь – якої із моделей потрібно оцінити специфіку державного управління та розвиток державних фінансів. В Україні поки що не створено належного правового і методологічного забезпечення функціонування служб децентралізованого внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору, тому на початковому етапі запровадження внутрішнього аудиту у державному секторі економіки, вважаємо, що доцільним є запровадження помірно централізованого підходу. Європейські стандарти припускають функціонування такої моделі, навіть якщо вона суперечить ідеальній децентралізованій моделі. В Україні, як і в окремих країнах Східної Європи, переважає централізована модель державного внутрішнього фінансового контролю з елементами децентралізованої - в частині здійснення попереднього контролю. Вирішення основних економічних проблем у державних фінансах залежить від управлінських рішень влади, фінансового забезпечення, визначення та досягнення основних цілей та системи внутрішнього контролю, тому ефективна система контролю має забезпечити реалізацію державної політики в сфері земельних відносин. Враховуючи рекомендації європейської спільноти, початковий етап внутрішнього контролю в Україні слід формувати на основі помірно централізованої моделі.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка