Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна»Сторінка1/7
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


АДВОКАСІ КАМПАНІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

МАТЕРІАЛИ ТРЕНІНГУСприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна»

В грудні 2006 року було започатковано новий проект "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні" (Promoting Active Citizen Engagement (PACE) in Combating Corruption in Ukraine) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проект розрахований на два роки і має на меті підтримку незалежного громадського моніторингу й представництво та захист громадських інтересів (едвокасі) в пріоритетних сферах боротьби з корупцією. Діяльність проекту  зосереджується головним чином на проблемах, що були визначені Урядом України у програмі співробітництва із Корпорацією "Виклики тисячоліття» (MCC - Millennium Challenge Corporation), а саме: посиленні судової реформи; моніторингу виконавчої влади та запровадження етичних та адміністративних стандартів; розробці та впровадженні регуляторних процедур; боротьбі з корупцією в сфері вищої освіти. Проект здійснюватиме компанія Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI) у партнерстві з Фундацією Україна - США, Творчим центром Каунтерпарт, Київським міжнародним інститутом соціології та Українським освітнім центром реформ.


Проект складається з двох основних компонентів: 1) підтримка представництва та захисту громадських інтересів, моніторингу з боку громадянського суспільства; 2) журналістські розслідування та інші антикорупційні ініціативи з боку засобів масової інформації. Обидва компоненти Проекту «Гідна Україна» є суттєвими для здійснення громадського контролю за виконанням довготермінових зобов'язань Уряду України у боротьбі з корупцією
Проект «Гідна Україна» послідовно, детально та упорядковано відслідковує показники корупції шляхом проведення загальнонаціональних досліджень, дослідження окремих секторів, вивчення звернень громадян, визначення показників, що відображають процедурні механізми та результати, а також проведення фокус-груп. Завданнями таких досліджень є визначення рівня корупції в певних сферах та адміністративних процедурах; моніторинг ефективності (або регресу) кампаній едвокасі та впровадження реформ; мобілізація громадянського суспільства, приватного сектору та засобів масової інформації до дій; демонстрація владі реальних причин та наслідків корупції у такий спосіб, об'єктивність якого неможливо спростувати.
В рамках Проекту «Гідна Україна» здійснюється адміністрування грантових програм, спрямованих на підтримку груп громадянського суспільства, журналістів, засобів масової інформації та їх ініціатив щодо ефективного захисту громадських інтересів в тих сферах, які є найбільш вразливими для корупційної діяльності, включаючи вищезгадані першочергові завдання MCC. Окрім того, в рамках Проекту будуть проводитись тренінги та надаватись технічна допомога спрямована на розбудову спроможності окремих груп для здійснення кампаній едвокасі та проведення моніторингу діяльності влади.
Проект «Гідна Україна» буде проводити інтенсивне навчання (тренінги) та конкурси для журналістів з метою їх залучення до проведення професійних журналістських розслідувань щодо корупційних проблем та ознайомлення громадськості з їх результатами. Цей компонент Проекту спрямовано на заохочення журналістів до усвідомлення їхньої ролі „вартових" у суспільстві.
Проект «Гідна Україна» збирає та буде поширювати об'єктивну інформацію щодо корупційних тенденцій та ефективних антикорупційних ініціатив, підвищення обізнаності суспільства з питань корупції, антикорупційної діяльності та реформ, ініційованих організаціями громадянського суспільства.

АДВОКАСІ КАМПАНІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ
Мета тренінгу: надати знання і розвинути навички учасників щодо ефективних практик та підходів до розробки та впровадження кампаній адвокасі задля підвищення спроможності організацій громадянського суспільства протидіяти корупції.
Завдання тренінгу:

 • Надати учасникам інформацію про поняття корупції і роль ОГС у зменшенні її проявів

 • Систематизувати досвід ОГС з проведення кампаній адвокасі

 • Ознайомити учасників з теоретичними засадами кампаній адвокасі

 • Розвинути навички учасників щодо планування та реалізації ефективних кампаній адвокасі


Теми тренінгу:

 • Поняття корупції, види, законодавча база. Роль громадянського суспільства у зменшенні проявів корупції

 • Адвокасі як сфера діяльності ОГС

 • Цілі, суб’єкти, види, методи, етапи кампаній адвокасі

 • Система влади і система прийняття рішень. Аналіз політики, альтернатив. Аналіз вигод і витрат.

 • Стратегічний аналіз «ігрового поля кампанії»

 • Побудова коаліцій.

 • Роль інформації та комунікації в адвокасі кампанії.

 • Стратегії та тактики адвокасі

 • Успішні практики кампаній адвокасі.

 • Реалізація кампаній адвокасі. Оцінка результатів (впливів)


Учасники тренінгу: представники організацій громадянського суспільства, грант ери проекту «Гідна Україна» та інших організацій, які бажають займатися діяльністю у сфері протидії корупції
Очікується, що після тренінгу учасники:

 • Зрозуміють поняття корупції і усвідомлять роль ОГС у зменшенні її проявів;

 • Визначать роль та оцінять спроможність своїх організацій щодо впровадження кампанії адвокасі в сфері протидії корупції

 • Оволодіють теоретичними знаннями про кампанії адвокасі

 • Вмітимуть планувати та реалізовувати ефективні кампанії з адвокасі


ПЛАН ТРЕНІНГУ
День 1
1-а сесія

9:00 – 10: 30 - Знайомство. Презентація програми, цілей та завдань тренінгу. Очікування. Правила роботи. Поняття корупції, види. Законодавча база. Громадянське суспільство і його роль у зменшенні корупції


10:30 – 10:45 – Перерва на каву
2-а сесія

10:45 – 11:30 - Адвокасі як сфера діяльності організацій громадянського суспільства. Що таке кампанії адвокасі і чому це важливо для подолання корупції та її проявів. В чому різниця між кампаніями адвокасі, моніторингом та правозахистом.


3-я сесія

11:30 -13:00 - Стратегічне планування кампанії адвокасі.

Цілі, суб’єкти, види, методи кампанії адвокасі. Етапи кампанії адвокасі.
13:00 – 14:00 – Обід.
4-а сесія

14:00 – 16:00 – Система влади і система прийняття рішень. Аналіз політики, альтернатив. Аналіз вигод і витрат.


16:00 – 16:15 - Перерва на каву
5-а сесія

16:15 – 18:00 - Стратегії та тактики кампаній адвокасі.

Стратегічний аналіз «ігрового поля кампанії». Підведення підсумків.

День 2

6-а сесія

9:00 – 10:30 – Презентація роботи попереднього дня (результати).Побудова коаліцій. Переваги і недоліки роботи коаліції. Структура. Менеджмент коаліції. Ресурси.


10:30 – 10:45 – Перерва на каву
7-а сесія

10:45 -13:00 - Роль інформації та комунікації в кампанії Адвокасі.Інформаційна хвиля. Інформаційне повідомлення.


13:00 – 14:00 – Обід.
8-а сесія

14:00 – 15:00 - Успішні практики кампаній адвокасі.


15:00 – 15:15 - Перерва на каву
9-а сесія

15:15-17:00 - Планування кампаній адвокасі з врахуванням місцевих реалій та викликівОцінка результатів та впливів. Підведення підсумків.


МАТЕРІАЛИ ТРЕНІНГУ
Зміст


 1. Вступ до антикорупціїї 1

 2. Громадянське суспільство в боротьбі з корупцією 12

 3. Основи адвокасі-кампаній 22

 4. Стратегічне планування кампанії адвокасі.Цілі, суб’єкти, види, методи

кампанії адвокасі. Етапи кампанії адвокасі. 24

 1. Система влади і система прийняття рішень. Аналіз політики, альтернатив. Аналіз вигод і витрат 31

 2. Побудова коаліцій 36

 3. Роль інформації та комунікації в кампанії Громадянського представництва.Інформаційна хвиля. Інформаційне повідомлення. 38

 4. Опис окремих інструментів та тактик прямої дії 40

 5. Історії успіху 52

 6. Законодавство України у сфері протидії корупції (витяги) 76

 7. Список рекомендованої літератури 89


1. ВСТУП ДО АНТИКОРУПЦІЇ

2. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ


 1. ОСНОВИ АДВОКАСІ-КАМПАНІЙ


Advocacy / Адвокасі (походить від грецьких слів ad -тут, в даний момент; voca - звати, закликати > закликати кого - або сюди)

Lobbying/Лобіювання - англійського походження (“lobby”- “лобі” - парламентські кулуари)
Лобізм в сучасному розумінні - система и практика реалізаціі інтересів різних груп (спілок і об’єднань) або громадян шляхом організованого впливу на законодавчу та адміністративну діяльність державних та самоврядних, бізнесових структур.
Серед лобістів можна виділити наступні групи:

Політичні, іноземні, економічні, регіональні та громадські:
Політичні лобісти – це, насамперед, фінансово-економічні і соціальні групи, які здобувають необхідний вплив завдяки участі в полічичній боротьбі, процесах та передвиборчих кампаніях;

Іноземні лобісти – це впливові іноземні «групи впливу»(політичні, державні, економічні), етнічні та національні громади;

Економічні лобісти – це фінансово-економічні групи, що мають за мету формування переваг для сфер власної діяльності через створення надконкурентних умов для здобуття прибутків та монопольних позицій в даній сфері фінансово-економічних процесів;

Регіональні лобісти – це групи впливу, що формують систему преференцій за територіальною ознакою розміщення групи;

Громадські лобісти – це групи впливу орієнтовані на зміну рішення з метою формування політичних, соціальних та правових умов діяльності застосованих для широкого кола користувачів та груп.
Три основних предмети, які можна лобіювати в органах влади:

 • ресурс (коли застосовуються дії, для того, щоб перерозподілити на свою користь суспільний ресурс);

 • проблема (коли застосовуються дії по усуненню проблемної ситуації, перепон у здійстенні тої чи іншої діяльності);

 • позиція (дії спрямовані для отримання статуса, отримання монопольної позиції);


Адвокасі - це діяльність з представлення інтересів громадян шляхом їх участі в процесі прийняття рішень, націлених на зміну політики влади на місцевому або державному рівні; свідомості учасників процесу; законодавства

Адвокасі - це ряд взаємопозв'язаних кроків, спрямованихна довгострокові зміни в суспільстві, громаді або способи ухвалення політичних рішень за допомогою мобілізації громадськості
Базові засади громадського лобіювання:

 • Діяльність для людей

 • Усвідомлення власної сили

 • Вплив/залучення тих, хто ухвалює рішення

 • Відвертість

 • Здатність побачити загальні проблеми і організуватися для їх вирішення


Об'єкти лобістської діяльності: органи законодавчих, виконавчих і судових влад.

Ступінь впливу лобістів на органи державної влади залежить від правових норм, що склалися в країні, і політичної практики.Види лобістської діяльності розрізняються залежно від:

1) об'єкту лобіювання (законодавчий, виконавчий і судовий лобізм);

2) суб'єкта лобіювання (політичний, економічний, соціальний, регіональний, іноземний лобізм);

3) взаємин об'єкту і суб'єкта лобіювання (плюралистский і корпоративний лобізм);

4) механізму досягнення мети (правотворчий, такий, що реалізовується через нормативні акти в законодавчих органах влади, і правозастосувальний, що досягається через акти застосування права); прямий - вплив на особистій зустрічі на об'єкт тиску або через його родичів, друзів і т.д. і непрямий - непрямий вплив на об'єкт тиску, формує його уявлення про питання лобіювання.

5) часу дії (довгостроковий, тобто поступовий, і короткостроковий, спрямований на ухвалення одного або декілька рішень).


Три моделі громадського лобіювання:

 • Кейс – лобіювання (лобіювання спрямоване на створення прециндента в даній сфері діяльності);

 • Адміністративне лобіювання (лобіювання спрямоване на зміну процедур);

 • Законодавче лобіювання (лобіювання спрямоване на зміну правових норм).
 1. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КАМПАНІЇ АДВОКАСІ. ЦІЛІ, СУБ’ЄКТИ, ВИДИ, МЕТОДИ КАМПАНІЇ АДВОКАСІ. ЕТАПИ КАМПАНІЇ АДВОКАСІ.

Що таке стратегічне планування і чому воно є важливим для громадянського представництва”
Основні елементи кампаній в захист інтересів громадськості

  1. Чітка стратегія

  2. Ретельно розроблений план дій

  3. Напружена робота


Стратегія і тактика

 • Тактика - конкретні дії, сукупність яких приводить до загального результату

 • Стратегія - загальна карта, яка направляє всі ці дії у напрямку до досягнення чіткої метиВизначення стратегічного планування1
Стратегічне планування – це впорядковані дії з формулювання фундаментальних рішень і розробки заходів, що формують і спрямовують діяльність з ГП. Проведення стратегічного планування дозволяє визначити, чи є бажані цілі в галузі державної політики реалістичними і досяжними, і які з інструментів адвокасі необхідно застосувати під час впровадження відповідної кампанії. Ступінь використання елементів стратегічного планування організаціями громадянського суспільства є показником їх організаційного розвитку.
Стратегія – це загальна “карта”, за якою спрямовується використання конкретних дій чи тактичних прийомів в напрямку чітко визначених і реалістично досяжних цілей. Стратегічне планування включає реалістичну оцінку того, де наразі знаходяться організації громадянського суспільства, куди вони хочуть йти, і як їм туди дістатися. Стратегічне планування є конче необхідним для проведення оцінки. Не знаючи, з чого організація розпочинає свою діяльність, важко оцінити досягнутий прогрес.
Важливість стратегічного планування
Стратегічне планування призводить до визначення низки конкретних цілей, розробки плану заходів, спрямованих на досягнення цих цілей, а також механізмів оцінки прогресу в напрямку досягнення встановлених цілей впродовж кампанії адвокасі. Як і для мандрівників під час подорожі, ретельне стратегічне планування до початку самої кампанії з адвокасі створює “карту”, за якою учасники кампанії рухаються до “остаточного пункту призначення”.
Модель стратегічного планування на основі 10 запитань
Питання з 1 по 6 стосуються зовнішнього середовища.


 1. Політичний клімат: Чи є політичне середовище таким, за якого організація, що проводить кампанію з адвокасі, чи питання, яке вона намагається вирішити, має реальні шанси на успіх?

 2. Цілі і завдання кампанії: В чому полягає проблема? Чого хоче організація? В чому полягають ризики та можливі негативні наслідки кампанії з адвокасі?

 3. Ключові гравці: Хто може сприяти реалізації кампанії? Хто може стати на заваді реалізації кампанії? Хто в межах і поза межами уряду може підтримати або виступити проти організація?

 4. Ключове повідомлення: Що необхідно донести до ключових гравців? Чи передбачаються різні ключові повідомлення для різних цільових аудиторій?

 5. Вісник: Хто має донести ключове повідомлення до ключових гравців?

 6. Механізми донесення ключового повідомлення: Яким чином організація повинне донести ключове повідомлення?

Питання з 7 по 10 стосуються внутрішнього середовища
 1. Організаційні ресурси: Які ресурси має організація для виконання різних завдань протягом кампанії? На що має спиратися організація під час своєї діяльності?

 2. Прогалини, труднощі: На які компоненти організація повинна звернути увагу в плані їх покращання і розвитку? Чи мають потенційні союзники організація необхідну спроможність?

 3. Послідовність кроків: З чого організація повинна почати свою діяльність? Якою має бути належна послідовність впровадження різних компонентів кампанії адвокасі?

 4. Оцінка: Як організація оцінюватиме ефективність впроваджуваної кампанії? Яким чином організація вноситиме необхідні корективи?

Використання моделі для стратегічного планування:

 1. Політичний клімат: Чи є політичне середовище таким, за якого організація, що проводить кампанію з адвокасі, чи питання, яке вона намагається вирішити, має реальні шанси на успіх?

Будь-яка ефективна кампанія з адвокасі повинна спочатку оцінити, чи є політичне середовище, в умовах якого здійснюватиметься компанія, достатньо сприятливим як для організації, так і для обстоюваного нею питання. За певної політичної ситуації кампанія з питань конституційної реформи може виявитися нежиттєздатною, тоді як кампанія із захисту екологічно вразливих регіонів навпаки може мати шанси на успіх. Рішення, що ухвалюються на усіх етапах стратегічного плану, також повинні враховувати результати оцінки політичного середовища. Рішення щодо формулювання питань, цільових установ і осіб, що ухвалюють рішення, ключового повідомлення і вісника, а також створення коаліцій приймаються на основі оцінки політичного середовища. 1. Цілі і завдання кампанії: В чому полягає проблема? Чого хоче організація? В чому полягають ризики та можливі негативні наслідки кампанії з адвокасі?

У кожній кампанії з адвокасі необхідно чітко визначити проблему і бажану політичну мету. Місцева система водопостачання є незадовільною і місцева спільнота хоче мати доступ до якісної питної води? Центральні органи влади перешкоджають вільному обміну ідеями і неурядові групи хочуть добитися публікації матеріалів без цензури?

Чітко визначивши проблему і можливі варіанти її вирішення, необхідно розглянути потенційні ризики, пов’язані з реалізацією кампанії адвокасі. Піднявши певне питання і розпочавши кампанію адвокасі з його вирішення, завжди існує ризик, що ухвалене рішення буде не таким, як цього б хотілося. Наприклад, добиваючись розширення заповідника, існує ризик, що особи або організації, які прагнуть використовувати його ресурси у власних інтересах, скористаються дебати в рамках кампанії, щоб навести аргументи стосовно того, що заповідник вже і так займає занадто велику територію і її необхідно зменшити.

Організації, що проводять кампанію з адвокасі, не завжди можуть контролювати перебіг подій, тому ризик негативних наслідків кампанії може переважити вірогідність ухвалення бажаного рішення. Цей ризик треба ретельно і об’єктивно оцінити, перш ніж розпочинати кампанію з адвокасі. 1. Ключові гравці: Хто в органах влади може сприяти реалізації кампанії? Хто в органах влади може стати на заваді реалізації кампанії? Хто в неурядовому секторі може підтримати або виступити проти вас?

Дуже важливо визначити ті державні установи та/або тих державних посадових осіб, які спроможні сприяти або, навпаки, блокувати досягнення бажаних політичних результатів. Вирішення питання може залежати від адміністративного органу, який вводить в дію певні нормативні положення або здійснює контроль за дотриманням стандартів, судових інстанцій, спроможних примусити органи виконавчої влади дотримуватися вимог закону, або ухвалення певних законодавчих положень. Часто необхідно або доцільно добиватися вирішення проблемного питання за декількома напрямками. Але у будь-якому випадку, необхідно ретельно розглянути усі можливі варіанти, що можуть сприяти або стати на заваді вашій громадсько-політичній позиції.
Визначивши відповідні установи державної політики, необхідно в кожній установі визначити ключових осіб, які можуть вплинути на результат. Такою особою може бути парламентар, міністр, чиновник або обрана посадова особа. Головне завдання полягає в тому, щоб визначити ключових осіб, задіяних в процес ухвалення рішення, як тих, хто підтримає позицію організація, так і тих, хто виступатиме проти неї. Аналогічно, визначення тих недержавних інтересів та організацій, що можуть бути союзниками або опонентами організація під час реалізації кампанії з адвокасі, має велике значення для стратегічного планування. Визначення союзників і опонентів як в межах, так і поза межами уряду, допоможе кампанії з адвокасі мобілізувати підтримку і нейтралізувати опозицію.


 1. Ключове повідомлення: Що необхідно донести до ключових гравців? Чи передбачаються різні ключові повідомлення для різних цільових аудиторій?

Сформулювавши питання, визначивши бажаний результат, а також установи і гравців, спроможних сприяти його досягненню, необхідно розробити ключове повідомлення, яке може переконати таких гравців і залучити їх на сторону організації. Для різних установ і осіб можуть використовуватися різні ключові повідомлення. Наприклад, якщо кампанія з адвокасі включає як судовий процес, так і роботу з адміністративними органами, ключові повідомлення для суду і відповідного адміністративного органу можуть суттєво відрізнятися: у першому випадку – акцент на аргументи суто правового характеру, у другому – акцент на переваги варіанту, що його пропонує організація, порівняно до інших можливих варіантів вирішення питання. У подальших розділах ми більш детально зупинимося на тому, що для забезпечення впливу на громадську думку можуть використовуватися різні або по різному представлені ключові повідомлення. 1. Вісник: Хто має донести ключове повідомлення до ключових гравців?

Необхідно ретельно підійти до вибору найефективнішого вісника для кожної цільової аудиторії. Висококваліфікований юрист, залучений для участі у судовому процесі, може виявитися далеко не найкращим доповідачем під час слухань щодо певного питання у парламентському комітеті. Вибір вісника може бути таким же життєво важливим питанням, що і зміст самого ключового повідомлення.


6. Механізми донесення ключового повідомлення: Яким чином організація повинне донести ключове повідомлення?
Засіб, за допомогою якого передається ключове повідомлення, також варіюватиметься в залежності від питання і, власне, самого ключового повідомлення. Часто кампанії з адвокасі передбачають використання різноманітних ЗМІ, з метою забезпечення максимально ефективного донесення ключового повідомлення і якнайширшого розповсюдження інформації серед цільової аудиторії.


 1. Організаційні ресурси: Які ресурси має організація для виконання різних завдань протягом кампанії? На що має спиратися організація під час своєї діяльності?

Оцінка інституціональної спроможності для виконання вищезазначених завдань допоможе організації визначити, що можна зробити за наявних ресурсів. В організації, що впроваджує кампанію з адвокасі, може працювати фахівець, який має добре налагоджені контакти на радіо і телебаченні, і може взяти на себе організацію і впровадження цього компоненту кампанії. За аналогією, організація може мати внутрішні ресурси для проведення судових процесів, лобіювання певних питань в законодавчому органі тощо. Оцінка наявних ресурсів дає можливість визначити не лише сильні сторони організації, але також виявити недоліки, прогалини і труднощі, що очікують на організацію.
 1. Прогалини, труднощі: На які компоненти організації повинна звернути увагу в плані їх покращання і розвитку? Чи мають потенційні союзники організації необхідну спроможність?

Визначивши сильні сторони і наявні ресурси, організація повинна об’єктивно оцінити будь-які недоліки, що їх необхідно усунути. Наприклад, досягнення бажаного політичного результату може вимагати доступу до експертних знань і досвіду, що їх не має організація. Залучення такого досвіду через встановлення партнерських відносин з іншою „спорідненою” організацією або шляхом залучення фахівця, який має такі знання і досвід, є необхідним кроком у розробці кампанії з адвокасі.


 1. Послідовність кроків: З чого організації повинна почати свою кампанію? Якою має бути належна послідовність впровадження різних компонентів кампанії адвокасі?

Часові рамки кампанії з адвокасі та послідовність впровадження різних її компонентів можуть бути вирішальним чинником у досягненні бажаного результату. Ретельно продуманий часовий графік впровадження кампанії є важливим компонентом будь-якої кампанії з адвокасі.
 1. Оцінка: Як організація оцінюватиме ефективність впроваджуваної кампанії? Яким чином організація вноситиме необхідні корективи впродовж кампанії?

Об’єктивна періодична самооцінка кампанії з адвокасі дозволить організації оцінити прогрес в напрямку досягнення остаточної мети. Під час оцінки необхідно переглядати ефективність кожного елементу робочого плану і необхідність внесення коректив у визначену стратегію. На додаток до оцінки впроваджуваних заходів, постійний перегляд припущень і зовнішніх чинників, що впливають на ефективність робочого плану, має життєво важливе значення для забезпечення успішності кампанії з адвокасі.


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка