Соціальна реабілітація осіб, що страждають психічними розладамиСкачати 156.75 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір156.75 Kb.
Соціальна реабілітація осіб, що страждають психічними розладами

Зміст


Вступ 3

Розділ 1. Державна соціальна політика відносно осіб, страждаючих психічними розладами 6

1.1.Психіатричні розлади, природа їх виникнення 6

1.2.Характеристика осіб, страждаючих психічними розладами 21

1.3. Особливості соціальних ризиків, яким піддаються особи, страждаючі психічними розладами 25

1.4. Нормативно-правова база в галузі соціального захисту осіб, страждаючих психічними розладами 26

1.5. Система соціальної захисту 32

Розділ 2. Психіатрична допомога особам, страждаючим психічними розладами 37

2.1. Психіатрична допомога: історія виникнення, поняття і принципи її надання 37

2.2. Види, форми, порядок і сприяння психіатричній допомозі 44

Розділ 3. Аналіз діяльності Центру соціальної реабілітації «Підтримка» з дітьми, що мають психічні розлади 72

3.1. Загальна характеристика Центру 72

3.2. Мета і завдання дослідження 84

Висновок 86

Список літератури 89

Вступ


Актуальність теми дослідження

В умовах ринкової економіки істотно зростає потреба населення в соціальному захисті. Потрібна, крім того, диференціація соціального захисту, адресованого різним соціально-демографічним і професійним групам населення. Розвиток російського соціального законодавства останнім часом здійснюється у напрямі поглиблення диференціації правового регулювання, тому були ухвалені закони про соціальний захист окремих категорій населення – інвалідів, ветеранів, жертв радіаційних катастроф та ін. Стан здоров'я громадянина є одним з критеріїв такої диференціації.

Існують спеціальні заходи соціального захисту осіб, страждаючих туберкульозом, Віл-інфекцією, деякими іншими захворюваннями. Наявність таких захворювань обумовлює труднощі в реалізації громадянином своїх прав, породжує специфічні потреби, для задоволення яких йому потрібна допомога з боку держави і різних організацій.

Важливим на даний момент представляється рішення задачі подолання психічних захворювань, що мають як біологічну, так і соціальну природу, у тому числі шляхом здійснення заходів соціального захисту по відношенню до осіб, страждаючих психічними розладами.

Психічне здоров'я – це стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих психічних проявів і забезпечує адекватну умовам навколишньої дійсності регуляцію поведінку. В сучасних умовах у всіх регіонах Росії виявляється збільшення числа психічних розладів серед населення, і ця тенденція є вельми стійкою. За даними спеціальних досліджень, розповсюдженість основних форм психічних захворювань зростає кожні десять років на 10-15 %.

У Росії до лікувальних установ з психічними і наркологічними захворюваннями щорік звертається майже 8 мільйонів чоловік. Це більше 5% всього населення Росії. Крім того, три з 100 жителів Росії страждають "пограничними" розладами - неврозами і невротичними реакціями.

Серед психічно хворих значну частину складають самотні і літні люди. У зв'язку з загальним старінням населення зросла кількість осіб літнього віку, і, відповідно, захворювань старечого віку. Всі вони відносяться до найменш захищених в соціальному плані груп населення. Як показує світовий досвід, щонайменше, кожен четвертий житель планети потребує консультації психолога, психотерапевта або психіатра. З цієї причини продовжує зростати показники первинної інвалідності. Психічні захворювання є однією з важливих соціальних, економічних, культурних і медичних проблем в сучасній Росії.

У нашій країні більшою мірою, ніж в інших розвинених країнах, хворі з хронічними психічними захворюваннями сприймаються суспільством як маргінальна частина населення. Соціальне положення психічно хворих людей ускладнено економічними, соціальними, соціокультурними й іншими обставинами. При обговоренні питання про соціальний захист осіб з психічними розладами, перш за все, необхідно відмітити специфічність даної патології і, як наслідок цього, виникнення ряду серйозних проблем, з якими особа, страждаюча психічним розладом, не в змозі впоратися самостійно. Досить виразно проявляється погіршення трудового статусу (інвалідизація, заняття некваліфікованою працею, втрата роботи і безробіття; погіршення матеріального стану і соціально-побутових умов), ізоляція від суспільства і близьких; мають місце порушення прав хворого. Велика частина осіб, страждаючих психічними розладами, відчувають зневагу по відношенню до них з боку оточуючих.

Крім того, має місце висока чисельність осіб, страждаючих психічними розладами, і об'єктивна обмеженість їх можливостей до праці, до самообслуговування, до повноцінної участі в житті суспільства. Соціальні реформи останніх років внесли істотні корективи до правового регулювання в даній сфері. Внаслідок чого з'явилася можливість говорити про соціальний захист психічно хворих.

Значущість наукових досліджень даного питання і відсутність відповідних наукових розробок визначили вибір теми даної роботи.

Мета дослідження - теоретичне дослідження, соціальна реабілітація осіб, страждаючих психічними розладами.

Завдання дослідження:

- позначити особливості соціальних ризиків, до яких схильні особи, страждаючі психічними розладами;

- розглянути систему соціального захисту;

- провести аналіз законодавства в області соціального захисту осіб, страждаючих психічними розладами;

- розглянути поняття психіатричної допомоги і принципи її надання;

- позначити заходи по компенсації соціальної ризиків осіб, страждаючих психічними розладами, при наданні ним психіатричної допомоги.

Об'єкт дослідження – особи, страждаючі психічними розладами.

Предмет дослідження – соціальна реабілітація осіб з психічними розладами.

Ступінь розробленості теми

Дослідженням питань соціальної реабілітації осіб, страждаючих психічними розладами займалися: Батигін Р., Ганнушкін П.Б., Гейер Т.А., Гурович І. Я., Данилова Л.Я., Девятко І.Ф., Дементьєва Н.Ф., Дмитрієва Т.Б., Добреньков В.І., Кравченко А.І. та ін.

Структура роботи

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури.

Розділ 1. Державна соціальна політика відносно осіб, страждаючих психічними розладами

1.1. Психіатричні розлади, природа їх виникнення

Інтерес до вивчення взаємозв'язку суспільного здоров'я і психічного здоров'я суспільства, характеру його психічної захворюваності в останні роки значно зріс. Пов'язано це з нинішньою ситуацією в економіці, охороні здоров'я, соціально-політичній сфері в цілому, об’єктивно сприяючою погіршенню здоров'я населення взагалі і в першу чергу — психічного здоров'я. Поряд з існуючими змінами в тісному з ними зв'язку спостерігаються деякі соціально-культурні тенденції, які певним чином впливають на психічне здоров'я. Ці тенденції включають ослаблення родинних і сусідських зв'язків і все зростаюче в індивідуумів відчуття відчуженості від державної влади і системи управління, матеріальні потреби споживацького суспільства, що збільшуються, втрата ідеалів, поширення статевої свободи і швидке збільшення соціальної і географічної мобільності в багатьох регіонах країни.

При аналізі статистики врахованої захворюваності, поширення психічних розладів і особливо при прогнозі основних характеристик психічного здоров'я населення, необхідно мати на увазі такі специфічні чинники, як, наприклад, активність населення у зверненні по психіатричну допомогу. У міру зростання загальної культури населення кількість звернень по психіатричну допомогу зростає.

За даними Усесвітньої організації охорони здоров'я, психічними захворюваннями страждають більше 450 мільйонів людей на планеті. У західних країнах кожна сьома людина або є параноїком/шизофреником або схильна до депресій і алкоголізму. Фахівці передбачають, що до 2020 року психічні розлади увійдуть до світової п'ятірки хвороб-лідерів.

Як залишитися здоровим психічно, не знає практично ніхто. Природа виникнення шизофренії, епілепсії і депресивного психозу залишається для лікарів загадкою. Але абсолютно точно відомі чинники, що підвищують ризик їх розвитку: це постійно зростаюча кількість стресових ситуацій, неправильне харчування, а також нескінченний потік негативної інформації.

У Росії до лікувальних установ з психічними і наркологічними захворюваннями щорік звертається майже 8 мільйонів чоловік. Це більше 5% всього населення Росії. Крім того, три з 100 жителів Росії страждають "пограничними" розладами - неврозами і невротичними реакціями. Страх сильно "помолодів", відзначають психологи. За даними директора Державного наукового центру соціальної і судової психіатрії ім. Сербського Тетяни Дмитрієвої, в Росії 95% інвалідів по психічних захворюваннях - особи молодше 40 років. Крім того, встановили англійські спеціалісти, страхи почали опановувати людей з високим коефіцієнтом інтелекту. Раніше такої тенденції не просліджувалося.

За останні 10 років кількість фобій в світі зросла з 300 до 1030. Так що ж ми маємо? Космікофобію (боязнь космічних явищ), кіберфобію (боязнь роботи за комп'ютером, в основному стосується літніх людей), прософобію (боязнь прогресу), гелленологофобію (боязнь наукових термінів) ергофобію (боязнь роботи), а також вермінофобію (боязнь мікробів), фалакрофобію (страх облисіти), рітіфофобію (страх перед зморшками), дисморфобію (страх непривабливості свого тіла), осмофобію (страх перед природним запахом свого тіла), обезофобію (страх розтовстіти).

Дивно, що найпоширеніший страх - боязнь спускатися в метро - виникає не в тих, що приїжджають в крупне місто, а у місцевих жителів, які практично щодня спускаються під землю. Зокрема, до цієї напасті схильні майже 10% корінних москвичів. Але парадокс: вони спокійно їздять в машинах з недосвідченим водієм і по поганій дорозі.

За даними Усесвітньої організації охорони здоров'я, 5-7% населення планети страждають фобічними депресіями. Фобії можуть бути простими (боязнь висоти - аероакрофобія, замкнутого простору - клаустрофобія, смерті - танатофобія, води - гідрофобія, павуків - арахнофобія, старіння - геронтофобія) так і нелогічними, наприклад, страх почути гарну новину (евпофобія).

Серед інших фобій - боязнь думати, грошей, імені. У століття прогресу особливо популярними стають фобії, що викликаються технічними пристроями, зокрема - мобільним телефоном. Деякі люди стверджують, що нібито чують дзвінок мобільного телефону, сидячи на концерті або знаходячись за кермом автомобіля, хоча насправді апарат не дзвонить або навіть вимкнений. "Примарний дзвінок" стає хронічною фобією, що іменується "манія дзвінка".

Існують й інші, не менш екзотичні страхи. Ось лише деякі з них:

- Аблютофобія: страх миття і водних процедур.

- Алліумофобія: боязнь часнику.

- Атазагорафобія: боязнь бути непоміченим.

- Апопатофобія: нав'язливий страх заходити у вбиральні.

- Базофобія: боязнь ходьби.

- Бронтофобія: боязнь грому.

- Латерофобія: боязнь лежати на одному боці, частіше - на лівому.

- Метрофобія: нав'язливий страх поезії.

- Погонофобія: боязнь борід.

- Рабдофобія: боязнь бути побитим.

- Синофобія: боязнь китайців.

- Спектрофобія: страх дзеркал.

- Скоптофобія: боязнь пильного розглядання іншими.

- Ерейтофобія: боязнь почервоніти.

- Фобофобія: страх виникнення страху.

Петро I все життя страждав акарофобією (боязню комах) і був не в змозі нормально працювати у великих приміщеннях з високими стелями, що свідчить про його схильність до екофобії у поєднанні із спацефобією (боязнь свого будинку і боязнь порожніх просторів). Будиночок Петра, що зберігся до цих пір, в Петербурзі цікавий зробленим на вимогу царя низькою фальшстелею, підвішеною до високої.

Наполеон Бонапарт хворів гіпофобією (боязнь коней), ускладненою лейкофобією (боязнь білого кольору). Як пояснити тоді той факт, що на багатьох полотнах Наполеон змальований верхи на білому коні, не ясно. Відомо, що в стайнях Бонапарта білих коней ніколи не було.

Уривок з роботи

1.2.Характеристика осіб, страждаючих психічними розладами

Приведемо невелику медичну довідку по психічних хворих.

Психічні хворі - особи, в яких у зв'язку з розладами діяльності головного мозку порушується правильне сприйняття і усвідомлення оточуючого і змінюється поведінка. Психічна хвороба спричиняє за собою часткову або повну втрату пристосованості хворого до умов навколишнього середовища.

Термін перебування психічних хворих в стаціонарі, як правило, більш тривалий, ніж соматичних хворих, - не менше двох-трьох місяців; для більшості необхідний режим зайнятості. Багато хворих здійснюють дії, небезпечні для них самих або для тих, що оточують, або просто неправильно поводяться; наполегливо відмовляються від лікування, що призначається їм (відкрито або удаючись до різних хитрувань).

Методи обстеження психічних хворих також мають свою специфіку. Ведучим в психіатрії є бесіда з хворим. Вона дозволяє отримати необхідні відомості, що стосуються як анамнезу хвороби, так і теперішнього стану, що необхідно для лікування, правильного догляду і визначення прогнозу хвороби.

Бесіду з хворим необхідно вести наодинці. При цьому слід тримати себе просто і природно. Фамільярність, зокрема звернення на "ти", солодкуватість або ж, навпаки, різкість неприпутимі. Медпрацівник зобов'язаний уміти терпляче і частенько довго слухати хворого. З хворими, які висловлюють маревні ідеї, бесіду краще починати з розмов на нейтральні теми, а хворих, страждаючих депресією, прямо запитувати, що їх турбує або мучить, оскільки вони охоче відповідають на ці питання. Розпит повинен завжди вестися так, щоб хворі відчували зацікавленість їх розповіддю, розуміли, що бесіда з ними не залишає лікаря байдужим, і що в хворих він бачить перш за все страждаючих людей, а не просто божевільних або симулянтів.

Збір анамнезу при психічній хворобі відрізняється від збору анамнезу при соматичному захворюванні. Анамнез при психічній хворобі складається з суб'єктивних і об'єктивних даних, тобто окрім відомостей, отриманих від хворого, завжди необхідні об'єктивні дані - відомості про хвороби, що отримуються від рідних, знайомих, сусідів і товаришів по службі хворого. Нарешті, в обстеженні психічних хворих велике значення має спостереження за їх поведінкою в стаціонарі. Провідна роль в цьому належить середньому і молодшому медперсоналу.

Психічно хворі вимагають особливо ретельного догляду та уважного відношення, оскільки дуже часто вони самі про себе не піклуються, а нерідко бувають неохайними. Тому багато хто з них потребує постійного гігієнічного догляду - щоденного туалету, регулярної стрижки нігтів, обробці тих частин тіла, де легко утворюються попрілості, лежачі хворі - в постійних оглядах з метою запобігання у них пролежнів. Необхідно стежити за чистотою ліжка, перестилати її ранком і увечері. Якщо ж хворий неоханий, то його слід кожного разу обмивати, досуха обтирати і міняти натільну і постільну білизну. Хворі в стані ступору (знерухомілі) або сильно ослаблені потребують примусового або штучного годування. Велике значення має постійне спостереження за психічними хворими у зв'язку з схильністю до втеч, самоушкодження або навіть самовбивства.

Лікування психотропними засобами вимагає постійного спостереження за соматичним станом психічно хворих, а також контролю за дотриманням ними режиму лікування в стаціонарі і амбулаторних умовах.

У Росії створена спеціальна система психіатричної допомоги. Вона складається з психоневрологічних диспансерів і психіатричних лікарень, а також поліклінічних відділень і стаціонарів для дітей з нервово-психічними захворюваннями, спеціалізованих санаторіїв, психіатричних відділень при соматичних лікарнях, інтернатів для психічно хворих-інвалідів.

Первинною ланкою системи психіатричної допомоги є психоневрологічні диспансери. Вони дозволяють максимально наблизити психіатричну допомогу до населення. У сільських місцевостях диспансерне спостереження за психічними хворими здійснюють лікарі сільських лікарських ділянок. Методичне керівництво ними і консультування хворих входить до обов'язків обласних психоневрологічних диспансерів. Другою ланкою психіатричної допомоги є психіатричні лікарні, які працюють в тісному контакті з диспансерами.

Основними показаннями для госпіталізації психічних хворих є:

1) необхідність лікування, яке може бути проведене лише в умовах лікарні;

2) необхідність встановлення діагнозу, систематичного спостереження або проведення таких методів дослідження, які неможливо або важко здійснити поза стінами лікарні (електроенцефалографія, спинномозкова пункція і ін.);

3) хворобливі прояви, що роблять хворого небезпечним для самого себе або для оточуючих (прагнення до самогубства або агресивним дій);

4) безпорадність хворого при неможливості забезпечити за ним догляд в домашній обстановці;

5) деякі спеціальні показання - судово-психіатрична, трудова або військова експертиза.

У СРСР в 20-30-ті рр. услід за організацією позалікарняної психіатричної допомоги створена система реабілітації психічно хворих. Вона здійснюється органами охорони здоров'я, соціального забезпечення і просвіти, а також керівництвом підприємств спільно з профспілковими організаціями, яким ставиться в обов'язок створювати умови для працевлаштування інвалідів, зокрема страждаючих психічними хворобами. Її мета - зробити психічно хворих максимально пристосованими до життя в суспільстві. Рівень реабілітації психічних хворих значно підвищився у зв'язку з появою психотропних засобів, здатних викликати значну і навіть повну редукцію психічних розладів.

Реабілітація психічних хворих є поетапним процесом, який проводиться одночасно з лікуванням і в ті періоди, коли хворі не потребують лікування. Виділяють медичний, професіональний і соціальний етапи реабілітації. Медичний етап збігається з періодом погіршення психічного стану хворих, у зв'язку з чим їх поміщають в стаціонар. На цьому етапі основна роль відводиться призначенню психотропних засобів, активізуючому режиму, трудовій терапії, а при покращенні психічного стану хворих - психотерапії і так далі.

Етап професійної реабілітації психічно хворих збігається з настанням ремісії. У цей період поряд з лікуванням лікарськими засобами, психотерапією, роз'яснювальною роботою, що проводиться з родичами, важливого значення набувають заходи по організації трудової діяльності хворих, якою їм належить займатися на виробництві. Трудове і професійне навчання психічно хворих на цьому етапі може проводитися в лікувально-трудових майстернях при психіатричних лікарнях і психоневрологічних диспансерах, а також на базі спеціальних цехів при промислових підприємствах. Досвід радянської психіатрії показав, що в умовах промислових підприємств ефективність продуктивної праці в значної частини психічно хворих досягає високого рівня. Праця не лише сприятливо впливає на психічний стан хворих і дозволяє уникнути їх перекладу на інвалідність, але часто дозволяє зберегти заробітну плату, яку хворі отримували до хвороби, що сприяє соціальній реабілітації.

На етапі соціальної реабілітації психічно хворих відбувається відновлення їх соціального положення відповідно до психічного стану, особистісними особливостями, професійним рівнем. При цьому важливе значення мають трудове влаштування, вибір професії, перекваліфікація.

Мета і методи реабілітації психічно хворих залежать від особливостей психічної хвороби (її нозологічної приналежності, форми, тяжкості протікання), віку хворих до моменту захворювання, структури преморбідної особи і властивих нею установок, від професійних навичок, якими хворі володіли до хвороби та ін. Для здійснення реабілітації психічно хворих необхідна орієнтація на неї всієї психіатричної допомоги.

Список літератури:

1. Декларация о правах умственно отсталых лиц (Принята 20.12.1971 Резолюцией 2856 (XXVI) на 2027-ом пленарном заседании Генераль-ной Ассамблеи ООН).

2. Декларация о правах инвалидов (Принята 09.12.1975 Резолюцией 3447 (XXX) на 2433-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).

3. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 22.07.2008).

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (при-нят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 11.06.2008, с изм. от 16.07.2008).

6. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1(ред. от 22.08.2004) «О психиатриче-ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

7. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1)(ред. от 18.10.2007)(с изм. и доп., вступаю-щими в силу с 01.01.2008).

8. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 «Об утвер-ждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболе-ваний, представляющих опасность для окружающих».

9. Батыгин Г. Лекции по методологии социологических исследований. М., 2005.

10. Ганнушкин П.Б. Психиатрия, ее объемы и задачи. На смерть В.И. Яковенко/Избранные труды. М., 2005.

11. Гейер Т.А. Необходимые предпосылки для правильного разрешения вопроса о трудоустройстве психически больных. М., 2004. С.147-150.

12. Гурович И Я. Психиатрическая помощь в России: актуальные про-блемы. М., 2005. С. 14-23.

13. Гурович И.Я. Сберегающее-превентивная психосоциальная реабили-тация // Ж. «Социальная и клиническая психиатрия». №1. 2007.

14. Гурович И.Я. Психосоциальное лечебно-реабилитационное направ-ление в психиатрии // Ж. «Социальная и клиническая психиатрия». №1 2004.

15. Гурович И.Я. Реформирование психиатрической помощи в России: организационно-методический аспект.// Ж. «Социальная и клиниче-ская психиатрия».№4. 2005.

16. Гурович И.Я. Сторожакова Я.А. Общественно-ориентированная пси-хиатрическая служба (служба с опорой на сообщество)// Журнал «Социальная и клиническая психиатрия». №1. 2003.

17. Данилова Л.Я.Вопросы гражданской правосубъектности лиц, стра-дающих психическими расстройствами. Екатеринбург: Изд-во УрЮИ МВД России. – 2002. – 9 с.

18. Данилова Л.Я. Специфика гражданско-правовых мер охраны прав лиц, страдающих психическими расстройствами // Гармонизация ча-стных и публичных интересов. Сборник научных статей. - Саратов: Научная книга, 2005, Вып. 2. - С. 175-196.

19. Девятко И.Ф. Методы социологических исследований. М., 2003.

20. Дементьева Н.Ф., Холостова Е.и. Социальная реабилитация. М.: ИтК «Дашков и К», 2007. – 340 с.

21. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Формы и методы медико-социальной реабилитации нетрудоспособных граждан. М., 2004. - 135 с.

22. Дементьева Н.Ф., Шаталова Е.Ю., Соболь А.Я. Организационно-методические аспекты деятельности социального работника. В кн.; Социальная работа в учреждениях здравоохранения. — М., 2002.

23. Дмитриева Т.Б. Руководство по социальной психиатрии. М.: Меди-цина, 2004.

24. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: учебник. М.: ИН-ФРА-М, 2007.

25. Иванова Л.Я. Охрана личных неимущественных прав граждан, стра-дающих психическими расстройствами: особые гражданско-правовые способы // Журнал российского права. - М.: Норма, 1999, № 1. - С. 121-128.

26. Исаев Б.и. Социология в схемах и комментариях. М. -224 с.

27. Кабанов М.М. Экологизация медицины и концепция реабилитации // Реабилитация больных психозами. СПб, 2003. С. 5-12.

28. Казаковцев Б.А. Состояние и перспективы развития психиатриче-ской помощи в России // Матер. Междунар. конференции психиатров 16-18 февраля 1998. – М., 1998.

29. Каждый пятый петербуржец страдает психическим расстройством// Новости Петербурга. 10 октября 2007.

30. Керидо А. Профилактические аспекты охраны психического здоро-вья // Семинар по практике общественного здравоохранения и про-филактике психических заболеваний. М., 2003.

31. Количество фобий, которым подвержен человек, возросло до 1030. 07.09.2008. rian.ru.

32. Кравченко А.И. Социология: Общий курс: Учебное пособие для ву-зов. - М.: ПЕРСЭ; Логос, 2002.-640 с

33. Красик Е.Д. Реабилитация психически больных: достижения и про-блемы // Новое в теории и практике реабилитации психически боль-ных. СПб, 2004. С. 39-43

34. Краткая Медицинская Энциклопедия. М.: Просвещение, 2006.

35. Лапин Н.и. Общая социология. М.,2 005. – 415 с.

36. Мелехов Д.Е. Трудовая терапия и трудоустройство в системе орга-низации психиатрической помощи. М., 2006.

37. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. М., 2006.

38. Организация психиатрической помощи городскому населению: тео-ретические и практические аспекты. Н.Новгород, 2007.

39. Панов А.М. Центры социальной реабилитации детей с ограничен-ными возможностями - эффективная форма социального обслужива-ния семьи и детей// Реабилитационные центры для детей с ограни-ченными возможностями: опыт и проблемы. М.,2003.

40. Психические расстройства и общество. Жизнь с «белым билетом». 22-06-2004. http://www.medlinks.ru/article.php?sid=16299.

41. Рожкова Ю.В. Психиатрическая помощь в системе социальной за-щиты лиц, страдающих психическими расстройствами (правовые во-просы). Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2006. – 161 с.

42. Сорокин П.А. Система социологии. М. -1008 с.

43. Стратегии уменьшения социальной изоляции лиц с психическими расстройствами. М., 2008.

44. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политиче-ских процессов. М. – 189 с.

45. Тощенко Ж. Социология. М., 2005.

46. Чуркин А.А. Творогова Н.А. Психиатрическая помощь населению Российской Федерации. М., 2003.

47. Фененко Ю.В. Социология. М.Е Проспект. – 240 с.

48. Фукс Д. Возрастающая роль социальной работы и ее влияние на про-грессивные перемены в системе психиатрической помощи в России. // Ж. «Социальная и клиническая психиатрия». № 2. 2005.49. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 2007.

50. Ядов В.А. Социология в России. М., 2005.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка