Слухати вчителя; – виділяти головну думку повідомленняСкачати 416.25 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.09.2017
Розмір416.25 Kb.
  1   2
Четвертокласники

Четвертий рік навчання в молодших класах завершує перший етап шкільного життя дитини. Четвертокласники – це випускники початкової школи. Саме цей факт багато в чому визначає ті акценти, які розставляють дорослі у взаємодії з дітьми даного віку. Перспектива переходу в середню школу заставляє дорослих звертати первинну увагу на сформованість в четверокласників учбових умінь та навиків.

До четвертого класу у більшості дітей вже складається індивідуальний стиль учбової роботи. Спільний підхід дитини до її виконання добре просліджується при підготовці домашніх учбових завдань. Так, наприклад, деякі діти приступають до уроків відразу після приходу зі школи, іншим потрібний відпочинок (різної тривалості). Хтось швидко і легко включається в роботу, в інших багато часу займає підготовчий період. Одні діти починають виконувати домашні завдання з важких учбових предметів, інші, навпаки, з легких. Хтось краще засвоює матеріал з опорою на графічні зображення (малюнки, схеми і т.д.), інші надають перевагу словесному поясненню і так далі.

Відмінності в спільному підході до виконання учбової роботи пов'язані з індивідуально-типологічними особливостями дітей, їх працездатністю, специфікою пізнавального розвитку, переважаючим типом сприйняття і переробки інформації, неоднаковим інтересом до різних учбових предметів і так далі.

Індивідуальний стиль учбової роботи виявляється не лише в спільному підході до виконання учбових завдань, але і у використанні школярами різних учбових умінь і навиків. Володіння продуктивними прийомами учбової роботи означає, що школяр придбав уміння вчитися: він здатний якісно засвоювати пропоновані знання і, у разі потреби, добувати їх самостійно.

Які ж спільні уміння важливі для успішного навчання? Серед них можна виділити наступні уміння:

слухати вчителя;

виділяти головну думку повідомлення;

зв'язно переказувати зміст тексту;

відповідати на питання до тексту;

ставити питання до тексту;

робити змістовні виводи на основі отриманої інформації;

письмово виражати свою думку;

використовувати додаткові джерела інформації, користуватися довідковою літературою (словниками, енциклопедіями та ін.);

адекватно оцінювати результати власної роботи.Більшість цих умінь спирається на розумові здібності: уміння порівнювати і знаходити спільне і різне; уміння виділяти головне, відрізняти істотне від неістотного, робити логічні висновки і виводи.

Вчитися всьому цьому необхідно в початковій школі, поки об'єм учбового навантаження в значній мірі дозований. У середніх класах ці уміння виявляться життєво необхідними, оскільки помітно зростає кількість нової інформації, складнішим стане і її зміст. У цій ситуації випробуваний спосіб багатократного повторення, який ще виправдовував себе в початковій школі, буде вельми неефективним. Невміння ж правильно працювати з учбовим матеріалом може стати причиною зниження успішності, невиправданої перевтоми учнів.

Для того, щоб зрозуміти, в якому ступені четверокласники володіють деякими з основних прийомів учбової роботи, можна простежити, наприклад, за тим, як дитина готується до переказу заданого додому параграфа з природознавства. Чи читає малюк весь текст кілька разів підряд, намагаючись запам'ятати все відразу? Чи читає всього один раз і, не переказуючи, упевнений, що все добре знає? Чи фіксує увагу на утриманні окремих абзаців, не встановлюючи потім зв'язку між ними? Чи відповідає на питання до тексту?

Дітей необхідно учити працювати з учбовим текстом: учити виділяти головну думку; складати план тексту; запам'ятовувати зміст тексту і переказувати його з опорою на план і так далі.

Навик зв'язного переказу зручно розвивати не лише на учбовому матеріалі: можна попросити дитину розповісти зміст прочитаної книги, побаченого кінофільму, описати події минулого дня та ін.

З метою підвищення психологічної грамотності батьків і надання їм необхідних орієнтирів для занять з дітьми педагог може познайомити їх з прийомом виділення смислових опор. До четвертого класу у більшості школярів намічається диференціація учбових інтересів, складається різне відношення до учбових предметів: одні дисципліни подобаються більше, інші – менше.

Перевага тих або інших учбових предметів багато в чому пов'язана з індивідуальними схильностями і здібностями дитини: комусь подобається математика, у когось яскраво виявляються лінгвістичні здібності і так далі.

А якщо у дитини жодних особливих переваг і інтересів не виявляється? Психологічні дослідження показують, що ні до чого не здатних дітей немає. Навіть якщо школяр не виділяється своїми учбовими успіхами і, на перший погляд, однаково байдуже відноситься до всіх предметів, він неодмінно виявляє схильність до кращого засвоєння учбового матеріалу того або іншого змісту. Саме такі схильності, вказуючи на сильніші сторони розвитку дитини, і необхідно підтримувати.

Не слід також забувати, що життя дітей не обмежується стінами школи. За її межами маля може бути занурене в такі заняття, які дозволять йому проявити свою умілість, добитися успіху, знайти упевненість в собі.

Анкета здібностей вашої дитини

За допомогою цієї анкети, що включає дослідження різних спеціальних здібностей, ви можете з'ясувати, якими з них володіє ваш малюк. Нижче перераховано вісім областей, в яких дитина може проявити свої таланти, і дані їх характеристики.

Дайте оцінку кожній з якостей в балах (за п’ятибальною системою):

5 балів – така якість сильно виражена у вашого дитяти;

4 бали – виражено вище середнього;

3 бали – виражено середньо;

2 бали – слабо виражено;

1 бал – зовсім не виражено.

Підсумовуйте бали за всіма якостями усередині кожної з восьми областей. Спільну кількість набраних балів усередині однієї області розділіть на кількість питань в цій області.

Спробуйте скласти графічне зображення здібностей вашої дитини. Для цього на горизонтальній осі позначте вісім областей здібностей, на вертикальній відзначте отриманий для кожної з них середній бал. Ви отримаєте ламану лінію – профіль здібностей вашого дитяти.

Ця анкета – свого роду опорна схема для спостережень за вашим дитям. Запропоновані характеристики здібностей можуть допомогти вам при аналізі поведінки дитини, його розумового і фізичного розвитку. Звичайно, анкета не вичерпує всіх проявів поведінки малюка. Якщо вам здається необхідним, додайте власні характеристики його здібностей.

Інтелектуальні здібності

1. На заняттях все легко і швидко схоплює.

2. Володіє відчуттям здорового глузду і використовує знання в практичних повсякденних ситуаціях.

3. Добре і ясно міркує, не плутається в думках.

4. Уловлює зв'язок між однією подією та іншою, між причиною і наслідком.

5. Добре розуміє недомовлене, здогадується про те, що часто прямо не висловлюється дорослим, але мається на увазі.

6. Встановлює причини вчинків інших людей, мотиви їх поведінки.

7. Швидко запам'ятовує почуте або прочитане без спеціального заучування, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати.

8. Знає багато чого про такі події і проблеми, про які його однолітки і не здогадуються.

9. У дитини багатий словниковий запас, вона легко користується новими словами, точно виражає свою думку.

10. Любить книги, які зазвичай читають не однолітки, а діти старші на рік або два.

11. Вирішує складні завдання, що вимагають розумового зусилля.

12. Ставить багато питань. Багато чим цікавиться і часто запитує про це дорослих.

13. Обганяє своїх однолітків з навчання на рік або два, тобто реально повинен би вчитися в більш старшому класі, ніж вчиться зараз. Часто нудьгує на уроці через те, що учбовий матеріал йому вже добре знайомий з книг, журналів, розповідей дорослих.

14. Оригінально мислить і пропонує неочікувані відповіді, вирішення.

15. Дуже сприйнятливий, спостережливий, швидко реагує на нове і неочікуване.

Художні здібності

1. У своїх малюнках і картинах відображає велику різноманітність предметів, ситуацій, людей (немає одноманітності в сюжетах малюнків).

2. Серйозно відноситься до витворів мистецтва. Стає вдумливим і дуже серйозним, коли бачить хорошу картину, чує музику, бачить незвичайну скульптуру, красиво і художньо виконану річ.

3. Оригінальний у виборі сюжету (у малюнку, вигадуванні, описі якої-небудь події), складає оригінальні композиції (з кольорів, малюнків, каменів, марок, листівок і так далі).

4. Завжди готовий використовувати який-небудь новий матеріал для виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції, в будівництві дитячих будиночків на ігровому майданчику, в роботі з ножицями, клеєм.

5. Коли має вільний час, охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє призначення (прикраса для будинку, одяг і так далі).

6. Удається до малюнка і ліплення для того, щоб виразити свої відчуття і настрій.

7. Цікавиться витворами мистецтва, створеними іншими людьми. Може висловити свою власну оцінку і намагається відтворити те, що йому сподобалося на своєму власному малюнку або в створеній іграшці, скульптурі.

8. Любить працювати з пластиліном, глиною, що дають можливість змальовувати побачене в трьох вимірах.

Музичний талант

1. Дуже швидко і легко відгукується на ритм і мелодії, завжди вслухується в них.

2. Добре співає.

3. У гру на інструменті, в пісню або танець вкладає багато енергії і відчуттів.

4. Любить музичні записи. Прагне піти на концерт або туди, де можна слухати музику.

5. Любить співати разом з іншими так, щоб виходило злагоджено і добре.

6. У співі або музиці виражає відчуття, свій стан.

7. Вигадує оригінальні, свої власні мелодії.

8. Добре грає на якому-небудь інструменті.

Здібності до заняття науковою роботою

1. Виражає думки ясно і точно (усно або письмово).

2. Читає книги, науково-популярні видання з випередженням своїх однолітків на рік-два.

3. Володіє хорошою здібністю до розуміння абстрактних понять, встановлення узагальнень.

4. Володіє хорошою моторною координацією (відмінно фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

5. Цікавиться акторською грою.

6. Міняє тональність і вираження голосу, коли зображує іншу людину.

7. Після уроків любить читати науково-популярні журнали і книги.

8. Не сумує, якщо проект або нова ідея не підтримані вчителями або батьками або якщо його експеримент не вийшов.

9. Намагається з'ясувати причини і сенс подій.

10. Проводить багато часу над створенням власних "проектів": конструюванням, побудовою, збиранням.

11. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється над цим.

Літературне дарування

1. Може легко побудувати розповідь, починаючи із зав'язки і кінчаючи вирішенням якого-небудь конфлікту.

2. Привносить щось нове і незвичайне, коли розповідає про щось знайоме і відоме всім.

3. Дотримується лише необхідних деталей в розповідях про події, все неістотне відкидає, залишаючи головне та найбільш характерне.

4. Розповідаючи про щось, уміє дотримуватися вибраного сюжету, не втрачає основної думки.

5. Вибирає в своїх розповідях такі слова, які добре передають емоційний стан героїв, їх переживання і відчуття.

6. Уміє передавати в розповідях такі деталі, які важливі для розуміння події, і в той же час не упускає основної лінії подій, про які розповідає.

7. Любить писати розповіді і вірші.

8. Змальовує в розповідях своїх героїв дуже живими, передає їх відчуття, настрій, характер.

Артистичний талант

1. Легко входить в роль іншого персонажу, людини і так далі.

2. Розуміє і добре зображує конфлікт, коли має можливість розіграти яку-небудь драматичну ситуацію.

3. Передає відчуття через міміку, жести, рухи.

4. Прагне викликати емоційні реакції у інших людей, коли про щось із захопленням розповідає.

5. З великою легкістю драматизує. Передає відчуття і емоційні переживання.

6. Пластичний і відкритий всьому новому, не "зациклюється" на старому. Любить пробувати нові способи вирішення життєвих завдань, не використовує вже випробувані варіанти, не боїться нових спроб, завжди перевіряє нові ідеї і лише після експериментальної перевірки може від них відмовитися.

Технічні здібності

1. Добре виконує завдання з ручної праці.

2. Цікавиться механізмами і машинами.

3. У світ його захоплень входить конструювання машин, приладів, моделей, поїздів, радіоприймачів.

4. Може легко лагодити зіпсовані прилади, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.

5. Знається на капризах механізмів, любить загадкові поломки і питання "на пошук".

6. Любить креслити і малювати механізми.

7. Читає журнали і статті про створення нових приладів, машин, механізмів.

Здібності до спорту

1. Енергійний і справляє враження дитини, яка потребує великого об'єму фізичних рухів, щоб відчувати себе щасливою.

2. Любить брати участь в спортивних іграх і змаганнях.

3. Постійно досягає успіху в якому-небудь виді спортивної гри.

4. Бігає швидше за всіх в класі.

5. Краще за інших фізично координований в рухах, рухається легко і граціозно.

6. Любить ходити в походи. Грати на відкритих спортивних майданчиках.

7. Вважає за краще проводити вільний час в рухливих іграх (хокей, баскетбол, теніс, футбол).

Перші збори. Фізіологічне дорослішання і його вплив

4-й клас


 

Задачі зборів:

1. Ознайомити батьків із проблемами фізіологічного дорослішання дітей.


2. Намітити шляхи впливу на особистісні якості роботи.

Питання для обговорення:


Фізіологічне дорослішання і його вплив на поведінкові реакції дитини.
Педагогічні ситуації за темою зборів.

План проведення зборів

I. Анкетування батьків.


II. Виступ класного керівника з проблеми.

Педагог знайомить батьків із загальними проблемами фізіологічного дорослішання.


III. Виступи шкільного лікаря та психолога.

IV. Повідомлення вчителя за результатами аналізу анкет, які батьки заповнили в ході зборів.Анкета для батьків

1. Що змінилось у вашій дитині останнім часом?

2. Як вона стала поводитися вдома?

3. Чи виявляє вона свою самостійність? (Як і в чому?)

4. Чи боїтесь ви майбутньої розмови з дитиною з питань статі?

Другі збори. Навчальні здібності дитини

4-й клас


 

Збори проходять разом з учнями.

Форма проведення: пізнавальні «олімпійські» ігри для визначення кращого (у письмі, рахунку, читанні, декламації, співі тощо).

Задачі зборів: головна задача ігор - дати можливість кожній дитині виявити свої здібності, свою унікальність і неповторність.

Питання для обговорення:
Здібності, їх види та значення в житті людини.
Здібності учнів нашого класу та їх реалізація в навчальній діяльності.

План проведення зборів (ігор)

I. Вступне слово класного керівника.

II. «Олімпійські» змагання.

Зробивши невеликий вступ про здібності людини та їх розвиток, педагог організує «олімпійські» змагання з урахуванням конкретних здібностей дітей. До суддівської колегії входять члени адміністрації, учителі-предметники та батьки, вони нагороджують «олімпійців».

Треті збори. Мовні навички та їх значення в навчанні школярів

 

4-й клас
Задачі зборів:

1. Оцінити мовні навички й уміння учнів.

2. Дати рекомендації батькам за результатами аналізу підсумків навчання за чотири роки.

Питання для обговорення:


Актуальність проблеми. Вплив мовних навичок на розумову працю школярів.
Роль батьків у розвитку мовних навичок. Особливості розмовної мови в домашній обстановці.

План проведення зборів


Вступне слово вчителя за результатами аналізу мовних умінь учнів (твору, буриме і т. д.).
Виступи вчителів-фахівців за результатами аналізу психолого-педагогічного консиліуму (за підсумками чотирьох років навчання) та формулювання рекомендацій з розвитку мовних умінь дітей у родині.
Знайомство з класним керівником і вчителями, які будуть навчати дітей у 5-му класі.

Матеріали до батьківських зборів

Дитинство без насильства!

На жаль тисячі українських дітей страждають від жорстокого поводження.

Діти мають право на захист від приниження та насильства, яке карається законом.

 

Більшість батьків замислюються, чи правильно вони себе поводять з дитиною. Звичайно, немає ідеальних батьків. Усі вони мають труднощі і іноді не впевнені, чи добре виховують своїх дітей. Однією з проблем, що найбільше непокоїть батьків, є питання поведінки: що треба зробити аби діти поводилися добре? Скористайтесь нашими порадами. 

Подавайте дітям приклад хорошої поведінки

 

Діти вчаться, наслідуючи поведінку дорослих. Ваша поведінка - приклад для наслідування. 

Змінюйте оточення, а не дитину

 

Краще тримати цінні, крихкі та небезпечні предмети у недоступних для дітей місцях, аніж потім карати дітей за їхню природну цікавість. 

Висловлюйте свої бажання позитивно

 

Кажіть дітям, чого ви від них очікуєте, замість того, чого НЕ бажаєте. 

Висувайте реальні вимоги

 

Запитуйте себе, чи відповідають Ваші вимоги віку дитини, ситуації, в якій вона опинилася. Ви маєте бути більш терпимими до маленьких та хворих дітей. 

Не надавайте надто великого значення заохоченням і покаранням

 

В міру дорослішання дитини покарання і заохочення стають все менш результативними. Пояснюйте причину, яка впливає на Ваше рішення. Прагніть до компромісу у спілкуванні зі старшими дітьми, а з меншими - використовуйте тактику переключення уваги. 

Обирайте виховання без побиття та крику

 

На початку це може здаватися результативним, однак незабаром виявиться: щоразу Ви змушені бити все з більшою силою, щоб досягти бажаного результату. Крик або постійні докори є також шкідливими та можуть призвести до тривалих проблем емоційного характеру.Покарання не допомагають дитині виробити навички самоконтролю і поваги до інших. Пам'ятайте, коли дитина дістала ляпас, вона стає надто сердитою, знервованою та збудженою, тому не може зрозуміти, за що і чому її покарано.

 

Допомагайте дітям вести себе краще, даючи їм вибір

 

Не сперечайтеся з дітьми про справи, які не мають великого значення. Дозволяйте їм зробити вибір: нехай вони самі вирішують, у що одягатися чи що їсти. Це попередить прояви образи та непокори з боку дитини. Вона не дорікатиме, що Ви її постійно контролюєте. 

Прислуховуйтесь до того, що говорить Ваша дитина

 

Цікавтеся тим, що вона робить і відчуває. 

І головне - пам'ятайте, що любов є найважливішою потребою усіх дітей і однією з основних передумов позитивної поведінки дитини.

 

Батьки і діти: стилі вихованняНа радость потомство судьбой нам дано.

Нам собственной жизни дороже оно.

Для сердца роднее прибежища нет,

И связи теснее не ведает свет.

                                                                   Так говорив Фірдоусі.

Сьогодні ми говоритимемо про те, наскільки добре знаємо своїх дітей, як правильно вибрати той чи інший спосіб, стиль виховання, як ставитися до перемог дитини та її невдач, як допомогти їй самоствердитися в житті.

На дошці вивішується малюнок — велике червоне «Серце нашого класу», на якому під іменами дітей прикріплені маленькі сердечка, куди учні заздалегідь вписали свою найкращу рису характеру.

Ведуча. Шановні батьки! Я пропоную вам написати на аркуші паперу найкращі якості вашої дитини. Після цього ми порівняємо вашу точку зору з дитячою.

Виступи батьків (за бажанням).

Учитель. Бачите, скільки позитивного закладено в наших дітях! Тож цінуймо ці якості й розвиваймо їх.

Наступний етап нашої роботи — анкетування. Попрошу вас заповнити роздані вам анкети «Батьки й діти» (див. додаток 2).

Робота батьків з анкетами. Самостійне підрахування балів.

Ведуча. Якщо ви набрали:

0–20 балів, то ви (батьки) повинні приділяти своїм дітям якнайбільше уваги;

21–35 балів: батьки звертають увагу на проблеми своїх дітей, але цілком розв’язати їх не мають можливості (або знань, або часу);

35–50 балів: чудові відносини в родині дозволяють спільно розв’язувати ситуації, добре розуміти одне одного. Але не слід забувати про виховання самостійності й самодостатності в дитині.

А тепер порівняйте результати ваших анкет з результатами дитячих. (Це анкетування проводиться заздалегідь із учнями (див. додаток 3 ))

Виступи батьків (за бажанням).

Учитель. Наше наступне завдання таке: на столах кожної групи лежать матеріали про різні стилі виховання. Стилі не названо. Будь ласка, прочитайте цей матеріал і відберіть те, що, на ваш погляд, прийнятно для виховання дитини.

Батьки працюють із матеріалами, обговорюють їх, вибираючи прийнятні. Далі відбувається захист обраних тез про методи й стилі виховання.

Учитель. Який же стиль виховання ви обрали? Визначитися нам допоможуть таблиці. (Розвішує таблиці «Стилі виховання: авторитарний, гіперопіка, хаотичний, демократичний» (див. додаток 1). Дає стислу характеристику кожному стилю.)

Батьки підбивають підсумки своїх міркувань. Перевага віддається демократичному стилю виховання.

Учитель дає психолого-педагогічні рекомендації батькам.Любіть свою дитину такою, якою вона є, а не за її досягнення й перемоги.

Ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими дітьми. Порівнюйте її із самою собою: якою вона була вчора і якою стала сьогодні.

Не слід постійно опікувати дитину. Будьте впевнені, що вона сама зможе подолати більшість труднощів.

У жодному разі не лайте й не ображайте дитину, тим більше в присутності чужих людей. Поважайте почуття й думки свого сина або дочки. На скарги з боку оточуючих відповідайте так: «Дякую, ми вдома обов’язково поговоримо на цю тему».

Навчіть дитину говорити про свої проблеми, щиро цікавтеся її думкою й позицією.

Постійно спілкуйтеся з дитиною. Ваші взаємини мають ґрунтуватися на довірі. Дитина повинна відчувати, що її дитячі проблеми вам цікаві.

Допомагайте дитині виконувати те, із чим вона не може впоратися сама.

Ніколи не бийте дитину: це не приносить бажаного результату, а лише робить її агресивною. Засуджуйте не саму дитину, а її провину.

Не розхвалюйте дитину незаслужено, але й не забувайте заохочувати її, якщо вона на це заслужила. Головне — оцінити зусилля дитини, а не хвалити її саму, її характер. Хваліть словом, посмішкою, ласкою, але в жодному разі — новою іграшкою або солодощами.

Учіть дитину аналізувати свої помилки.

Не намагайтеся все робити замість дитини, дайте їй певну свободу, щоб вона могла діяти відкрито. Пам’ятайте: дитина має право на самостійність,

Проводьте з дитиною свій вільний час, допомагайте їй розвивати свої здібності.

Не будуйте взаємини на заборонах: завжди пояснюйте причину й мету ваших вимог.

Будьте терплячими до вашої дитини. Намагайтеся відповідати на всі її запитання й ніколи не говоріть, що вона багато запитує.

Учитель. Виховна функція родини спрямована на формування й розвиток особистості дитини, її соціалізацію. Соціально-економічне положення родини, освіта і культурний рівень батьків упливають на якість виховання. Проблеми сімейного виховання стають актуальними для будь-якого суспільства, тому що родина — одна з його складових, що постійно відчуває на собі всі зміни, які відбуваються в країні, а отже, відбиваються на розвитку суспільства. І я дозволю собі погодитися з думкою великого англійського філософа й педагога Джона Локка про те, що «від правильного виховання дітей залежить добробут усього народу».Додаток 1

Матеріал для таблиці «Стилі виховання»

Авторитарний стиль (виховання за типом «Попелюшка»)

Усі рішення приймають батьки.

Дитина в усьому повинна підкорятися волі батьків.

Чітке виконання правил дисципліни й порядку.

Мета батьків — виховання відповідальності, уміння додати труднощі.

Вимагання від дитини в усіх сферах досягати успіху.

Навмисне обмеження свободи.

Наслідки

Дитина всі частіше боїться розчаровувати батьків своїми невдачами й помилками;

виникнення в дитини остраху невдачі;

формування неадекватної самооцінки (заниженої або завищеної);

зміна з віком характеру поводження: може виникнути рабська покірність перед начальством, жорстокість і агресія — щодо більш слабкого.

Гіперопіка

Прагнення батьків усе вирішувати замість дитини.

Перебільшена увага до дитини.

Головне місце в родині — для дитини.Наслідки

Дитина не привчається до самостійності й відповідальності;

у дитини виникає реакція безініціативності;

постійне очікування невдач і поразок;

підвищується рівень тривожності;

урешті-решт у дитини може виникнути комплекс неповноцінності.Хаотичний стиль (виховання в родині зі спрогнозованими емоційними реакціями батьків)

Відсутність єдиного підходу до виховання, чітких вимог до дитини.

Постійні зміни в настрої батьків із приводу проблем у дитини й впливу на неї.

Наслідки

Дитина втрачає відчуття стабільності й захисту з боку дорослих;

підвищується рівень тривожності дитини, імпульсивність;

виникає неадекватна самооцінка, агресивність;

дитина усе менше довіряє дорослим, порушує свої обіцянки;

з віком розвивається нестабільність у міжособистісних відносинах.Демократичний стиль (авторитетний, передбачає співробітництво батьків і дитини)

Батьки розвивають у дитині особисту відповідальність і самостійність.

Дитина бере участь в обговоренні сімейних проблем, прийнятті рішень.

Батьки чуйно ставляться до запитів дитини, поважають її думку.

Виховання чіткої дисципліни й правил поведінки дитини.

Наслідки

У школі дитина має гарний рівень адаптації, не соромиться запитувати про те, що не зрозуміло, комфортно почувається в будь-якому соціумі.Додаток 2

Анкета для батьків

1.  Чи добре ви знаєте здібності вашої дитини?

ні;  намагаюся дізнатися;  так, знаю.

2.  Чи допомагаєте ви вашій дитині в розв’язанні її особистих проблем?

У дитини немає проблем;  навряд чи;  так.

3.  Що ви можете сказати про темперамент вашої дитини?

Нічого;  схожий на мій;  знаю й ураховую його особливості.

4.  Чи звертаєте ви увагу на фізичний стан своєї дитини?

Не маю на це часу;  не завжди;  уважаю, що це важливо.

5.  Чи схвалюєте ви заняття музикою, малюванням, читанням художньої літератури?

Це пуста витрата часу;  не знаю;  схвалюю.

6.  Якщо дитина вчинила погано, чи розумієте ви, що це може бути результатом вашого неправильного виховання?

Цього не може бути;  не знаю;  можливо.

7.  Вертаючись із роботи в роздратованому стані, ви часто вихлюпуєте свій гнів на дитину?

Так, часто;  не замислювався над цим;  намагаюся контролювати свої емоції.

8.  Чи часто ви подорожуєте (ходите в похід, на екскурсію) зі своєю дитиною?

Любите відпочивати на самоті;  не доводилося;  обов’язково, якщо є така можливість.

9.  Якщо дитина прийшла додому з поганими оцінками, ви відразу починаєте гніватися?

Відразу;  дивлячись за що;  спочатку поговорю з дитиною.

10. Як ви вважаєте, дитина завжди прислухається до вашої думки?

Ні;  іноді;  думаю, моя думка дуже важлива для дитини.

Додаток 3

Анкета для учнів

1.  Чи знають батьки про ваші здібності та інтереси?

Ні, не знають;  намагаються дізнатися;  так, знають.

2.  Чи допомагають вам батьки в розв’язанні особистих проблем?

У мене немає проблем;  ні, не допомагають, сам справляюся; так, допомагають.

3.  Чи знають батьки особливості твого темпераменту?

Ні;  я схожий на батьків;  знають.

4.  Чи звертають батьки увагу на твій фізичний стан (поставу, зір тощо)?

У них немає на це часу;  не завжди;  постійно.

5.  Чи схвалюють батьки твої заняття музикою, малюванням, читанням художньої літератури?

Ні;  не знаю;  так.

6.  Коли ти чиниш неправильно, погано, чи розуміють батьки, що вони неправильно тебе виховують?

Я так не чиню;  не знаю;  можливо.

7.  Чи часто батьки, приходячи з роботи в поганому настрої, обрушують свій гнів на тебе?

Так;  іноді;  ніколи.

8.  Чи часто батьки вирушають разом з тобою в подорож (у похід, на прогулянку в парк, у кінотеатр)?

Вони люблять відпочивати без мене;  не доводилося;  завжди.

9.  Чи завжди батьки гніваються на тебе за погані оцінки?

Завжди;  дивлячись за що;  спочатку поговорять зі мною.

10. Чи часто ти прислухаєшся до думки своїх батьків?

Ні;  іноді;  часто.

Додаток 4

1.  Дитина, яка переносить менше образ, виросте людиною, яка краще усвідомлює свою гідність (М. Г. Чернишевський).

2.  Хто не може взяти ласкою, той не візьме й суворістю (А. П. Чехов).

3.  Діти святі й чисті. Навіть у розбійників і крокодилів вони перебувають в ангельському чині. Самі ми можемо лізти в яку завгодно яму, але їх має оповивати атмосфера, пристойна їх чину. Не можна безкарно лихословити в їхній присутності. Не можна перетворювати їх на іграшку свого настрою: то ніжно цілувати, то скажено тупотіти на них ногами (А. П. Чехов).

4.  Якщо ви хочете навчити своїх дітей красти, змусьте їх якнайдовше випрошувати все, що ви їм даєте (Б. Шоу).

5.  Поганий той вихователь, який не пам’ятає свого дитинства (М. Ебнер-Ешенбах).

6.  Секрет успішного виховання полягає в повазі до учня (Р. Емерсон).

7.  Важко дивитися на дітей, які виглядають старими (Р. Емерсон).

8.  Дитинству слід віддавати найбільшу повагу (Ювенал).

9.  Батьки найменше прощають своїм дітям ті пороки, які вони самі їм прищепили (Ф. Шиллер).

10. Батьки часто плутають поняття «виховання» й «освіта» і думають, що вони дали дитині виховання, коли змусили її вивчати певну кількість предметів. Звідси настільки часте розчарування батьків у своїх дітях у подальшому (А. Рубінштейн).

11. Народжуючи й годуючи дітей, батько виконує цим лише третину свого завдання. Він повинен дати роду людському — людей, суспільству — суспільних діячів, державі — громадян. Будь-яка людина, що може платити цей потрійний податок і не робить цього, винна, і, можливо, більш винна, якщо платить його наполовину. Хто не може виконати обов’язок батька, той не має права бути ним (Ж.-Ж. Руссо).

12.Не вчивши дитину, можна виростити цілковитого невігласа; але якщо її не виховувати, то вона виховається власними засобами, і різниця полягатиме в тому, що вона може виховатися погано тоді, коли могла виховатися розумно і правильно (М. Пирогов).

Література

1. Початкова школа.— 2006.— № 3.— С. 52–55.

2. Буянов М. Беседы о детской психиатрии.— М.: Просвещение, 1986.

3. Зинченко С. Н. Почему детям бывает трудно учиться.— К.: Радянський письменник, 1990.

4. Ткачева Р. В. Коррекция и развитие взаимоотношений в системе «ребенок — сверстники — взрослые» // Практична психологія та соціальна робота.— 2003.— № 7.— С. 39–51.

5. Самое высокое чувство: Сборник афоризмов / Сост. П. Я. Жигалов.— Л.: Світ, 1992.Батьківські права та обов’язки

 

Відповідальність батьків за розвиток дитини у сім’ї  (стаття 59 Закону України «Про освіту»), яка передбачає:  • Рівну відповідальність кожного з батьків за виховання, навчання і розвиток дитини; - Постійну турботу батьків та осіб, що їх замінюють, про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їх природних здібностей;

  • Повагу до гідності дитини, виховання працелюбності, почуття доброти, милосердя, шанобливому до держави до рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

  • Сприяння здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечення повноцінної домашньої освіти відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

  • Виховання поваги до законів, прав, основних свобод людини.


Жорстокість серед школярів

Лекція для батьківКласний керівник. Шановні батьки! Ми живемо з вами у XXI столітті. Все, що нас оточує, розвинулось та продовжує розвиватись. Ми літаємо в космос, перемагаємо найстрашніші хвороби і логічно повинні ставати красивішими і досконалішими не тільки зовні, але й внутрішньо. Але, на жаль, те що відбувається сьогодні в світі, вражає своєю жорстокістю. Достатньо згадати події 11 вересня в США, захоплення заручників у Москві, терористичні акти в Ізраїлі, війну в Чечні, щоденні міліцейські повідомлення. Це все прояви агресії. З латини «агрессіо» — напад, приступ. Це мотивована деструктивна поведінка, яка суперечить нормам та правилам поведінки в суспільстві, наносячи шкоду об’єктам нападу (живим та неживим). Таке тлумачення дає психологічний словник. Простими словами: агресія — це навмисна дія, направлена на заподіяння збитків. А агресивність — це риса особистості, яка основана на готовності до агресії.

А як це явище трактує психологія? У психології існують три основних пояснення природи агресії.

Перше об’єднує всі теорії психологічного тлумачення, засновником якого є Зигмунд Фрейд. У цих теоріях агресивність трактується як вроджена, інстинктивна здібність людини. За Фрейдом агресивність як невід’ємна характеристика людини потребує смирення та пригнічення силами всього суспільства (виховання в сім’ї, дитсадку, школі). Виховання повинно бути таким, щоб усі моральні основи суспільства стали внутрішніми цінностями особистості. Внутрішню енергію, котра проривається зовні у вигляді агресії — направляти в конструктивне русло: у захоплення спортом, в участь у спортивних змаганнях, у здорову конкуренцію.

Є й інша точка зору, її автор Долард. Згідно з його поглядами, агресія — це не автоматична поява потягу в організмі людини, а реакція на перепони, що з’являються на шляху до задоволення потреб, досягнення задоволення та емоційної рівноваги. (Ви потягнулися за цукеркою, але несподівано хтось встиг раніше вас. Ваша реакція?) Висновки з цього підходу — необхідно навчати підростаючу людину саморегуляції, шанобливому, терпимому, толерантному ставленню до оточуючих і до себе самого.

І нарешті, третій підхід. Його яскравий представник — американський психолог Бандура. Агресія являє собою поведінку, засвоєну у процесі виховання за допомогою спостереження відповідного засобу дії. Існують беззаперечні докази того, що якщо дитина поводиться агресивно і отримує при цьому похвалу, то ймовірність її агресії в майбутньому в аналогічних ситуаціях зростає в декілька разів. Постійне позитивне підкріплення певних агресивних актів урешті-решт формує звичку агресивно реагувати на найрізноманітніші збудники. Наприклад: якщо тебе хвалять кожен раз за те, що ти ображаєш менших — насамкінець це стане твоїм стилем поведінки. Висновки з цього підходу — огородити дитину від можливості спостерігати чи самій проявляти насильство та жорстокість.

Агресію можливо спровокувати різноманітними збудниками, її може спровокувати навіть температура повітря. Наприклад, дослідження ФБР США свідчать, що пік насильства припадає на спекотні літні місяці.

Є дві форми прояву агресії — пряма та непряма. Пряма — фізичне насильство, образи, суперечки. Непряма — це агресивна дія щодо предмета-замінника. Лиха Баба-Бабариха з «Казки про царя Салтана» — яскравий приклад непрямої агресії. Результатом же цього буде розрядка, звільнення від гніву. В Японії використовують опудала начальників на підприємствах. Робітник має можливість перенести свої образи на опудало начальника і звільнитися від гніву, що переповнює його. Можливо, це один із варіантів приборкання агресії в підлітків. Вибух агресії серед юнацтва — головна проблема сьогодення. Про приклади зйомок на мобільні телефони жорстоких побоїв чи злочинів доводиться чути мало не щодня.

Нещодавно всі інформаційні агенції облетіла інформація про судовий процес у Великобританії над дівчинкою, яка зняла відео, як якісь хлопці вбивають випадкового перехожого. Як виявилось, ці хлопці її теж не знали і просто попросили зняти те, що вони робитимуть. Сьогодні ця дитина постала перед судом за співучасть. А їй усього лиш 15 років. Схожа історія трапилась у цій же країні незадовго до цього. Тоді дівчинка зняла на відео невдале вбивство своїх батьків... Не відстають, на жаль, й українські діти. Достатньо лише пригадати випадок у Дніпропетровську, де молодики протягом місяця з бажання розважитися вбили 15 людей та скоїли 19 нападів. Убивства знімали мобільними телефонами, причому деякі зі злочинів повторювали сценарії бойовиків, які вбивці переглядали напередодні. Інший випадок, який також знімали на відео, стався із побиттям підлітка на центральній вулиці в Ужгороді (хлопець ледь урятувався, стрибнувши у річку з набережної). Схожий приклад жорстокого «кіновиробництва» трапився торік наприкінці листопада в Сумах. Тоді над дівчиною-першокурсницею жорстоко знущалися учениці профтехучилища на чолі з колишньою випускницею. Побиття також знімали. Найжахливіше у цих відео навіть не те, що людину б’ють, а те, що поряд стоять хлопці і дівчата, які знімають це на камери телефонів. Ніхто не допомагає, а просто знімає!

Прояви дитячої агресивності та перевірки «хто крутіший» були завжди. Навіть у радянські часи ми чудово пам’ятаємо художній фільм «Опудало» з Крістіною Орбакайте в головній ролі. У наказі від 25.12.06 року заступник Міністра освіти Борис Жебровський пише: «За статистикою, в Україні відбувається омолодження складу правопорушників, зростає кількість групових правопорушень, створюються в окремих місцях постійні підлітково-молодіжні групи асоціального напряму. Відзначається зростання агресивності в поведінці учнів, збільшення кількості дівчат-підлітків із проявами антисуспільної поведінки».

За даними Американської медичної асоціації, за роки, проведені у школі, середньостатистична дитина бачить по телевізору 8 тисяч убивств та 100 тисяч актів насильства. Телебачення формує зразки поведінки. Особливо вразливими є діти та підлітки.

(Перегляд уривку з документального фільму «Ген жорстокості».)

Часто батьки купують своїм дітям комп’ютер для того, щоб вони менше часу проводили на вулиці. Проте в кіберпросторі на дитину очікує не менше загроз, ніж у реальному житті. Інтернет та комп’ютерні ігри викликають звикання, подібне до наркотичного. Результати такого звикання багато в чому подібні — зникає цікавість до реального життя, дитина відчуває роздратування, якщо не може зайти в Інтернет та продовжити гру. Залежна від комп’ютера людина є асоціальним типом зі збудливою психікою, тобто потенційним порушником закону.

Нещодавно Міністерство освіти направило рекомендації Державному комітету телебачення і радіомовлення України збільшити кількість ефірного часу для просвітницьких та дитячих програм гуманістичного спрямування, заборонити на телебаченні рекламу спиртних напоїв і тютюнових виробів. Міністерству внутрішніх справ запропонували обмежити час відвідування дітьми інтернет-кафе та ігрових клубів, у тому числі ігрових автоматів. Була пропозиція ввести вікове обмеження на комп’ютерні ігри, які містять сцени насильства, активніше проводити пропаганду здорового способу життя.

(Показати слайди з назвами комп’ютерних ігор.)

У сім’ї, де панує любов, де з дитиною розмовляють і пояснюють їй, що у світі важливішим є добро, виросте морально сильна та хороша людина. З іншого боку, стримати наплив інтернет-жахів неможливо. А тому, як ви — батьки, так і ми — вчителі, повинні бути готові до того, що в один день до нас може підійти школяр і сказати: дивіться, який прикол. І одна неправильна реакція може назавжди залишити в дитині відчуття, що це добре. Страшно, проте реальність говорить сама за себе. І винні в цьому не діти, а ми — дорослі, продовжуючи бавитися у силові розв’язання проблем та заробляючи гроші на насильстві. А дітлахи лише спостерігають і повторюють. От тільки колись такі ігри вийдуть за рамки розваги, але тоді може бути пізно.

 

Куріння, спиртні напої і школярі

 

Бажання виділитися з середи однолітків, привернути до себе увагу, самостверджуватися, зайняти лідерські позиції або завоювати розташування лідера нерідко штовхає дитину на явно негативні дії - від вчинків, повних зневажливого відношення до слабкого однокласника і неповажного відношення до вчителя, до батьків, до дрібного хуліганства. Один з поширених серед дітей цього важкого віку способів самоствердження - це продемонструвати ровесникам (і не лише їм) свою «дорослість». А оскільки в розумінні дитини атрибутами «дорослості» вважаються куріння, вживання спиртних напоїв та ін., він і використовує ці атрибути, і ті невеликі гроші, які мама дала йому на шкільний сніданок, на морозиво, тістечко і різні дрібні витрати, школяр пускає на сигарети і пиво - потім, сховавшись від вчителя за рогом школи цей «новий дорослий» з вельми незалежним виглядом повіває димком, прикладається до пляшки - чим глибоко вражає своїх друзів. 

Годі й говорити, наскільки шкідливу дію наносять нікотин і алкоголь на людину, що знаходиться в цьому ніжному віці, - коли системи органів ще лише розвиваються, коли унаслідок змін у функціонуванні ендокринної системи в організмі під дією гормонів йде серйозна перебудова...

 

Завдання батьків школяра полягають в наступному: постійний контроль за дитиною і виховна робота.Батьки повинні

        точно знати де і з ким проводить вільний час їх дитина;

        батьки повинні звертати увагу на стан і поведінку дитини, коли вона повертається з вулиці;

        батьки повинні так впливати на інтереси своєї дитини, щоб їй було чим заповнити дозвілля (нагадаємо древню мудрість: неробство - батько всіх пороків);

        батьки повинні брати найактивнішу участь у формуванні правильної системи цінностей в свідомості їх учня.

Поза всякими сумнівами, ці завдання значно полегшуються, якщо у батьків налагоджений контакт з педагогом, і якщо вони працюють в тісній взаємодії.

Міні-лекція «П'ять шляхів до серця дитини» 

Кожна дитина потребує батьківської любові. І батьки повинні навчитися виявляти свою любов до неї. Спілкуючись із дітьми, батьки насамперед мають частіше нагадувати собі таке:

1. Перед вами — діти. 
2. Вони поводяться як діти. 
3. Буває, що їхня поведінка нервує батьків. 
4. Якщо я виконаю свої батьківські обов'язки і любитиму дітей, незважаючи на їхні провини, вони виправляться, коли подорослішають. 
5. Якщо я люблю їх незважаючи ні на що, вони відчуватимуть упевненість у собі і мою підтримку. 

Дітям необхідна любов батьків — це одна з найголовніших потреб дитини. Висловлювати свою любов дитині батьки можуть через:

• дотик; 
• слова заохочення; 
• час; 
• подарунки; 
• допомогу. 

Дотик — один із найважливіших проявів любові людини. У перші роки життя дитини необхідно, щоб дорослі брали її на руки, обнімали, гладили по голівці, цілували, садовили її на коліна тощо. Тактильна ласка однаково важлива як для хлопчиків, так і для дівчаток. Тому, коли ви виявляєте свою любов за допомогою ніжних дотяків, поцілунків, цим можна сказати набагато більше, ніж словами «Я тебе люблю».

Слова заохочення. Коли ми хвалимо дитину, ми дякуємо їй за те, що вона зробила, чого досягла сама. Проте не треба хвалити дитину надто часто, тому що слова втратять усю силу і сенс. Пам'ятайте, шо кожна похвала має бути обгрунтованою та щирою. У спілкуванні з дитиною намагайтеся говорити спокійно і м'яко, навіть тоді, коли ви незадоволені. Слід менше вимагати від дитини і частіше просити її: «Ти не міг би...», «Може зробиш...», «Мені буде приємно, коли ти...»

Якшо у вас вирвалося грубе зауваження, слід вибачитися перед дитиною. Пам'ятайте, що постійна критика шкодить їй, бо вона аж ніяк не є доказом батьківської любові. Щодня даруйте дитині приємні слова підтримки, заохочення, схвалення, ласки, які свідчитимуть про любов до неї. Час — це ваш подарунок дитині. Ви нібито кажете їй: «Ти потрібна мені, мені подобається бути з тобою». Іноді діти роблять погані вчинки саме з метою, щоб батьки звернули на них увагу: бути покараним все ж краще, ніж бути забутим. Проводити час разом — значить віддати дитині свою увагу сповна. Форми спільного дозвілля в кожній сім'ї різноманітні: читання казок, бесіда за сімейною вечерею, гра у футбол, ремонт машини, допомога на дачі тощо. І як би ви не були зайняті, хоча б кілька годин на тиждень подаруйте не лише хатнім справам, телевізору, іншим своїм уподобанням, а передусім — своїй дитині.

Подарунок є символом любові тоді, коли дитина відчуває, що батьки дійсно турбуються про неї. Багато батьків використовують подарунки, щоб відкупитися від дитини. Діти, які отримують такі подарунки, починають думати, що любов можна замінити різними речами. Тому пам'ятайте, що річ не в кількості. Не намагайтеся вразити дитину ціною, розмірами і кількістю подарунків. Якщо ви хочете віддячити дитині за послугу — це плата, якщо намагаєтесь підкупити її — це хабар. Справжній подарунок дається не в обмін на щось, а просто так. Сюрпризами можуть бути тільки різдвяні подарунки та подарунки до дня народження. Інші подарунки краще вибирати з дітьми, особливо якщо то одяг. Подарунки не обов'язково купувати, їх можна знаходити, робити самим. Подарунком може стати все, що завгодно: польові квіти, камінчики, чудернацької форми гілочки тощо. Головне — придумати, як його подарувати.

Допомога. Материнство та батьківство — це професії, й дуже нелегкі. З вами укладено контракт принаймні на 18 років; і робочий день у вас ненормований. Щодня діти звертаються до вас із різноманітними проханнями. Завдання батьків — почути ці прохання й відповісти на них. Якщо ми допомагаємо дитині й робимо це з радістю, то душа її наповнюється любов'ю. Якшо батьки бурчать і сварять дитину, така допомога її не радує. Допомагати дітям — не означає повністю обслуговувати їх. Спочатку ми дійсно багато робимо за них. Проте потім, коли вони підростуть, ми мусимо навчити їх усього, щоб і вони допомагали нам.

На кожному етапі розвитку дитини ми використовуємо різні «мови» нашої любові. Тому для батьків важливо обрати саме ту «мову»  (дотик, слова заохочення, час, подарунки, допомогу), яка веде до серця дитини.(З книжки Гері Чепмената Росе Кемпбел «П 'ять шляхів до серця дитини»)

59

Тести для батьків

68

"Життя дитини і її успіхи в школі"

 

Тест для батьків 

Інструкція: на кожне твердження слід дати відповідь "так" чи "ні"

 

1. Я розвиваю в дитині позитивне сприйняття його можливостей, здібностей.2. Я надав кімнату або частину кімнати виключно для занять дитини.

3. Я привчаю дитину (з мінімальною допомогою і, як правило, самостійно) вирішувати свої проблеми, приймати рішення, піклуватися про свої обов'язки.

4. Я показую дитині можливості знайти книги і потрібні для її занять матеріали (використовуючи особисті, суспільні, шкільні бібліотеки).

5. Я ніколи не відмовляю дитині в проханні почитати їй.

6. Я постійно беру дитину в поїздки, подорожі, на екскурсії по цікавих місцях (відвідини музеїв, театрів та інше).

7. Я вітаю ігри і спілкування моєї дитини з друзями.

8. Я часто виконую разом з дитям одну і ту ж справу.

9. Я піклуюся про фізичне здоров'я дитини ( харчування, гартування зарядка, заняття спортом).

10. Я стежу, щоб малюк дотримувався режиму дня: вставав і лягав в один і той же час, мав годинник для занять, прогулянок, ігор і так далі

 

Оцінка тесту

Порахувати кількість плюсів (відповідь "так"). Кожна позитивна відповідь оцінюється в один бал. Розділивши отриману суму на 10 (кількість тверджень) отримуємо середньоарифметичне число.

1-й рівень (1- 0,7 балу)

Ви правильно організовуєте шкільне життя дитини. Малюк має всесторонні інтереси, підготовлений до спілкування з дорослими і товаришами. При такому вихованні ви можете розраховувати на хороші успіхи в навчанні.2-й рівень (0,6-0,4 балу)

У вас можуть виникнути деякі проблеми в навчанні дитини. Задумайтеся, чи є ви надзвичайно активними, чи не блокуєте ви "поле свободи" дитини, чи досить часу дитя спілкується з однолітками? Ваші роздуми дозволять вам визначити оптимальну стратегію виховання.3-й рівень (0,3-0 балів)

У вашому досвіді просліджується головна помилка - надмірна опіка дитини, підміна зусиль дитяти власною активністю. Ви недостатньо даєте йому спілкуватися з однолітками, заважаєте йому набувати соціального досвіду.

 

Сподіваємося, що ваша самокритичність принесе успіх у виховній стратегії. 

Тест для батьків «Міра турботи»

 

1. Для того, щоб бути хорошою матір’ю, досить спілкування лише з власною сім'єю.2. Маленького дитяти слід тримати завжди при собі, щоб попередити його падіння і удари.

3. Дитя не повинне займатися тими видами спорту, які можуть привести до фізичних каліцтв.

4. Виховання дитини - праця важка і часто невдячна.

5.У дитини не повинно бути таємниць від батьків.

6. Любов'ю батьків дитину не зіпсувати.

7. Головне, чим повинне займатися дитя – це навчання. Все останнє вдома в змозі зробити батьки.

8. Захистити дитину від будь-якої інфекції можна шляхом обмеження його контактів з тими людьми, що її оточують.

9. Батьки повинні допомогти дитині у визначенні кола її друзів і приятелів.

 

Підсумки:

23 бали і вище - ваші зусилля направлені на те, щоб інтереси дитини були надійно захищені. Проте це незабаром може викликати його протест. Ваш малюк особливо залежить від Вас. У нього не розвивається уміння самостійно приймати рішення і нести свій вантаж відповідальності за них.

 

16 – 22 бали – Ви зайняли вірну позицію у вихованні свого малюка. Він отримує достатню кількість уваги і турботи дорослих, але при цьому дістає можливість проявляти свою незалежність і дорослість.

 

Менше 16 балів – Ви мало приділяєте уваги питанням виховання свого дитяти. Перегляньте свою позицію.

Принцип виховання дітей

 

Анкета для батьків

 

За результатами відповідей на цю анкету можна визначити, чи вірно вибраний принцип виховання дітей. 

Чи можете ви:

1. У будь-який момент залишити всі свої справи і зайнятися дитиною?

2. Порадитися з дитиною, не дивлячись на її вік?

3. Признатися дитині в помилці, здійсненій по відношенню до нього?

4. Вибачитися перед дитиною у випадку, якщо ви не мали рації?

5. Опанувати себе і зберегти самовладання, навіть якщо вчинок дитини вивів вас з себе?

6. Поставити себе на місце дитини?

7. Повірити хоч би на хвилинку, що ви добра фея або прекрасний принц?

8. Розповісти дитині повчальний випадок з дитинства, що представляє вас в невигідному світлі?

9. Завжди утриматися від слів і виразів, які можуть ранити дитину?

10. Пообіцяти дитині виконати її бажання за хорошу поведінку?

11. Виділити дитині один день, коли вона може робити, що хоче, а ви при цьому ні в що не втручаєтеся?

12. Не прореагувати, якщо ваше дитя ударило, штовхнуло або незаслужено образило вашу дитину?

13. Встояти проти сліз, капризів, прохань, якщо відомо, що це примха?

 

Варіанти відповідей:

а) можу і завжди так поступаю - 3 бали;

б) можу, але не завжди так поступаю - 2 бали;

у) не можу - 1 бал.

 

От 30 балів до 39 балів - ви дотримуєтеся правильних принципів виховання.От 16 до 30 балів - ваш метод виховання - батіг і пряник.

менше 16 балів - у вас немає педагогічних навиків і бажання виховувати дитину.


  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка