Семінарські заняття, їх тематика й обсяг ІІ семестрСкачати 125.11 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір125.11 Kb.
Семінарські заняття, їх тематика й обсяг

ІІ семестр


п/п

Назва змістового модуля, тема та зміст заняття

Кількість годин

1

Змістовий модуль № 1 „Загальні засади дошкільної педагогіки”

4
1.1 Дошкільна педагогіка як наука.

- Дошкільна педагогіка як галузь педагогічної науки , її завдання та зміст.

- Джерела дошкільної педагогіки.

- Зв’язок педагогіки з іншими науками.

- Методологія дошкільної педагогіки.


2
1.2 Педагогічне дослідження.

- Значення наукових досліджень в галузі дошкільної педагогіки. • - Методологічний апарат педагогічного дослідження.

 • - Етапи педагогічного дослідження.

 • - Характеристика методів педагогічного дослідження.

 • - Використання передового педагогічного досвіду.
2

2

Змістовий модуль № 2 „ Особливості виховання та розвитку дітей в період дошкільного дитинства”


4
2.1 Закономірності та фактори розвитку

- Українська етнопедагогіка про рушійні сили формування особистості.

- Значення дошкільного дитинства в становленні особистості.

- Вплив різних видів діяльності на психічний розвиток дитини.


2
2.2 Виховання як фактор розвитку

- Роль дорослого в розвитку дитини. Виховання і навчання.

- Педагогічна періодизація дошкільного дитинства.

- Обдарованість та проблеми виховання обдарованих дітей.

- Реабілітаційна педагогіка.


2

3

Змістовий модуль №3 „Система сучасної дошкільної освіти в Україні”


2
3.1 Вихователь дошкільного навчального

закладу


- Роль вихователя в розвитку особистості дитини.

- Вимоги до особистості вихователя, його професійних вмінь, здібностей.

-Стилі педагогічного спілкування, їх вплив на виховання дітей.2

4

Змістовий модуль №4 „Виховання і розвиток дітей в період переддошкільного віку”

4
4.1 Організація життя дітей переддошкільного віку в дошкільному закладі.

- Особливості переддошкільного (раннього) дитинства як вікового періоду.

- Теоретичне обґрунтування необхідності виховання дітей від моменту народження.

- Основні педагогічні правила виховання дітей раннього віку.

- Соціальна адаптація та чинники, що визначають характер і тривалість звикання дітей до нових умов.

- Організація життя дітей у перші дні перебування їх в дитячому садку.

2
4.2 Виховна робота з дітьми переддошкільного віку

- Завдання , умови та зміст фізичного виховання дітей.

- Завдання та зміст розумового виховання дітей переддошкільного віку.

- Морально-трудове виховання дітей.

- Естетичне виховання дітей раннього віку.


2

5

Змістовий модуль №5 ”Виховання дітей першого року життя”

2
5.1 Розвиток і виховання дітей першого року життя

- Особливості психофізичного розвитку дітей першого року життя, його етапи.

- Завдання виховання дітей.

- Режим дня дітей та організація режимних процесів у сім’ї та дошкільному закладі.

- Зміст навчально-виховної роботи з дітьми першого року життя.


2

6

Змістовий модуль №6 „Виховання дітей другого року життя”


2
6.1 Розвиток і виховання дітей другого року життя

- Характерні особливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей (порівняти 1 та 2 півріччя 2-го року життя).

- Завдання та засоби виховання дітей другого року життя.

- Організація самостійної діяльності (види самостійної діяльності;створення умов для організації самостійної діяльності в приміщенні та на ділянці дошкільного закладу; керівництво вихователем різними видами самостійної діяльності.)

2

7

Змістовий модуль №7 „Виховання дітей третього року життя”

2
7.1 Розвиток і виховання дітей третього року життя

- Провідні лінії розвитку дітей третього року життя.

- Завдання та зміст навчально-виховної роботи у першій молодшій групі.

- Характеристика ігрової діяльності дітей. Особливості керівництва грою з боку вихователя.

- Формування позитивних взаємин поміж дітьми.2

8

Змістовий модуль №8 „Організація навчально-пізнавальної діяльності дітей переддошкільного віку”

2
8.1 Навчання дітей другого і третього року життя

- Дидактичні принципи організації навчання дітей раннього віку.

- Види занять з дітьми другого та третього року життя.

- Методика організації та проведення різних видів занять.2

9

Змістовий модуль №10 „Фізичне виховання дітей дошкільного віку”

2
10.1 Система фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.

- Мета і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.

- Характеристика основних засобів фізичного виховання.

- Поняття про руховий режим та засоби його здійснення.

- Роль вихователя в організації фізичного виховання дітей.


2

10

Змістовий модуль №11 „Моральне виховання дітей дошкільного віку”

4
11.1 Завдання і зміст морального виховання дошкільників

- Завдання морального виховання в дошкільному закладі.

- Виховання моральних почуттів дітей.

- Розвиток етичних уявлень дошкільників.

- Формування моральних звичок і збагачення досвіду моральної поведінки.

- Виховання мотивів моральної поведінки.

2
11.2 Педагогічні умови формування особистості

 • Чи можна вважати, що особливість народжується в дошкільному віці? Доведіть.

 • Визначте умови, необхідні для виховання особистості, доведіть їх необхідність.

 • Чи згодні Ви з тим, що дитяче товариство є найважливішою умовою формування особистості? Обгрунтуйте свою думку.

 • Сім’я та її вплив на формування особистості.

 • Яке значення має гра у формуванні особистості?

 • Яку роль грає дорослий у вихованні особистості? Яка модель побудови навчально-виховного процесу, на Вашу думку, більш доцільна?

 • Визначте завдання дошкільного закладу по формуванню особистості дитини на сучасному етапі.
2

11

Змістовий модуль №12 „Виховання позитивних взаємин поміж дітьми”

2
12.1 Формування взаємин дітей дошкільного віку

- Дитяче товариство – важливий чинник формування особистості, його функції.

- Поняття „дитяче товариство”, „дитячий колектив”, його специфіка, етапи розвитку.

- Потреба у спілкуванні як чинник розвитку взаємних дошкільників.

- Базовий компонент дошкільної освіти про особливості спілкування дошкільників з іншими людьми.

- Керівництво колективними стосунками дітей.

- Конфлікти поміж дітьми, їх попередження та вирішення.


2
Загалом за 2 семестр :

30

III семестр

13

Змістовний модуль №13 „Громадянське виховання дошкільників”

4

13.1 Виховання любові до рідного краю.

- Завдання виховання у дітей дошкільного віку любові до рідного краю.

- Шляхи , засоби і методи патріотичного виховання.

- Формування у дошкільників уявлень про рід та родовід.

- Народознавство як складова частина патріотичного виховання дошкільників.


2
13.2 Формування суспільних уявлень у дошкільників.

- Зміст роботи з формування суспільних уявлень в дошкільному закладі.

- Засоби та методи ознайомлення дітей з особливостями народів рідної країни та світу.

- Формування у дошкільників соціальної та національної толерантності як завдання громадянського виховання.
2


14

Змістовий модуль № 14„Виховання вольової поведінки”


2
14.1 Виховання дисциплінованості у дітей.

- Особливості становлення вольової поведінки у дітей раннього та дошкільного віку.

- Роль дорослого у вихованні слухняності у дітей молодшого віку.

- Методи виховання свідомої дисциплінованості у дошкільників.

- Попередження і корекція негативних проявів у поведінці дітей.


2

15

Змістовий модуль №15 „Естетичне виховання”


4
15.1 Розвиток естетичних сприймань і почуттів в дошкільному віці.

- Завдання та зміст естетичного виховання.

- Значення естетики поведінки дітей і дорослих.

Шляхи формування у дітей оцінного ставлення до прекрасного в навколишньому житті та мистецтві.

- Організація естетичного виховання в дошкільному закладі


2
15.2 Художня діяльність дітей в дошкільному закладі

- Витоки дитячої творчості.

- Види художньої діяльності дітей.

- Методи розвитку творчих здібностей дітей.

- Організація умов для самостійної художньої діяльності дітей.


2

16

Змістовий модуль №16 „Розумове виховання”


4
16.1 Навчання – провідний засіб розумового виховання дітей дошкільного віку.

- Теоретичні засади дошкільної дидактики.

- Методи навчання дошкільників, їх характеристика, класифікація.

- Форми організації навчання дітей в умовах дошкільного закладу.

- Сучасні підходи до організації навчання дітей дошкільного віку.


2
16.2 Система сенсорного виховання дітей дошкільного віку.

- Значення формування сенсорної культури дітей .

- Розумовий розвиток дітей у процесі сенсорного виховання.

- Завдання сенсорного виховання дітей дошкільного віку.

- Зміст і методи сенсорного виховання.

- Характеристика системи сенсорного виховання (Ф.Фребель, М.Монтессорі, Л.Венгер).2

17

Змістовий модуль №17”Виховання дітей в процесі праці”

4
17.1 Трудове виховання дітей дошкільного віку

- Трудове виховання як психолого-педагогічна проблема.

- Своєрідність трудової діяльності дошкільників. Зв’язок дитячої праці з грою.

- Мета і завдання, засоби трудового виховання.

- Види праці дошкільників та форми її організації.


2
17.2 Економічне виховання дошкільників.

- Необхідність економічного виховання дітей, його зв’язок із сучасністю.

- Мета і завдання початкового економічного виховання дошкільників.

- Теоретичні засади естетичного виховання дітей дошкільного віку.

- Можливості навчально-виховного процесу для формування у дошкільників елементарних економічних знань.


2

18

Змістовий модуль №18 ”Теорія гри”

2
18.1 Теоретичні засади гри дошкільника.

- Походження гри в історії суспільства, її зв’язок з працею та мистецтвом.

- Класифікація дитячих ігор.

- Гра – засіб всебічного розвитку дитини.
2
Усього за 3 семестр :

20


IV семестр

19

Змістовий модуль №19 „Творчі ігри дошкільників”

2
19.1 Сюжетно-рольові ігри

- Характерні риси сюжетно-рольової гри.

- Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці.

- Етапи становлення та рівні розвитку гри в дошкільному віці.

- Основні сюжети ігор дітей дошкільного віку, їх соціальна обумовленість.

- Шляхи формування дитячого ігрового співтовариства2

20

Змістовий модуль №20 „Ігри з правилами в дошкільному закладі”

2
20.1 Дидактичні ігри.

- Особливості та значення дидактичних ігор.

- Поліфункціональність дидактичної гри.

- Види дидактичних ігор, їх характеристика.

- Основні прийоми керівництва дидактичною грою в різних вікових групах.

21


Змістовий модуль №21 „Організація педагогічного процесу в дошкільному закладі”4
21.1 Педагогічний процес дитячого садка.
- Особливості педагогічного процесу дошкільного закладу, його структура, закономірності.

- Управління педагогічним процесом в дошкільному закладі.

- Роль вихователя в організації педагогічного процесу.


2
21.2 Організація розвивального середовища в дошкільному закладі.

- Сучасні дослідження про значення розвивального середовища.

- Поняття про розвивальне середовище, його складові.

- Особливості організації предметно-ігрового середовища в різних вікових групах.
2


22


Змістовий модуль №23 „Родинне виховання дошкільників”4
23.1 Родинне виховання в Україні.

- Сучасна родина : сутність , завдання, проблеми .

- Умови успішного виховання дітей в сім’ї.

- Обговорення актуальних проблем родинного сімейного виховання.
4

23

Змістовий модуль №24 „ Система безперервного виховання та навчання”

4
24.1 Наступність в роботі дошкільного закладу та школи

- Необхідність, завдання, основні напрями наступності в роботі дитячого садка та школи.

- Особливості освітньо-виховної роботи в 1 класі школи:

*наступність в змісті програми 1 класу та програми старшої групи дошкільного закладу;

*методи та прийоми навчання в 1 класі, їх особливості.

- Аналіз досвіду роботи педагогів-новаторів В.О.Сухомлинського, Ш.А.Амонашвілі, С.М.Лисенкової з дітьми 6-7 років. (Цільові виступи студентів.)

2
24.2 Готовність дошкільників до шкільного навчання

- Завдання дитячого садка з підготовки дітей до шкільного навчання. Прогресивні ідеї Я.А.Коменського, К.Д. Ушинського, Є.І.Тихеєвої про підготовку дітей до школи.

- Поняття „готовність дітей до шкільного навчання", її показники, методика їх визначення.

- Шляхи та засоби формування готовності до шкільного навчання /на основі сучасних досліджень/: фізичної, розумової, морально-вольової, мотиваційної.

- Слухання та обговорення рефератів:

* Зміст та методи виховної та освітньої роботи в старшій групі дошкільного закладу.

* Формування навчальної діяльності у дошкільників.

* Спільна робота дошкільного закладу та сім’ї з підготовки дітей до школи.
2
Усього за 4 семестр :

16
Усього за 2, 3, 4 семестри :

66


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка