С. М. Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра // Сучасний урокСкачати 205.79 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір205.79 Kb.
Астахова О. В., Тихоплав С. М. Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра // Сучасний урок. – 2011. – № 3. – С. 22-30.

Астахова Олена Валентинівна, практичний психолог Шабської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Білгород-Дністровського району Одеської області
Тихоплав Сергій Миколайович, директор Шабської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Білгород-Дністровського району Одеської області, вчитель історії, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
Динамічні паузи

як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра

Цей матеріал із досвіду роботи Шабської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Білгород-Дністровського району Одеської області - навчального закладу Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю «Школа культури здоров’я - Школа особистісного розвитку», дипломанта Міжнародної виставки «Сучасна освіта - 2010», переможця Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школи сприяння здоров’ю (2009); двічі переможця обласного конкурсу на кращий стан фізкультурно-оздоровчої роботи серед сільських шкіл.
Коли одного з філософів древності спитали: «Що цінніше – багатство чи слава?», - він відповів: «Ні багатство, ні слава не роблять людину щасливою. Здоровий бідний щасливіший за хворого короля!». Ці слова точно відображають головну думку: багатство людського життя – це здоров’я.

Здоров'я дитини - це стан її повного фізичного, душевного та соціального благополуччя. Питання збереження та зміцнення здоров’я дитини належать до стратегічних завдань суспільства. Дані свідчать, що протягом навчання збільшуються відхилення у стані здоров'я дітей, зростає кількість хронічних захворювань, погіршуються показники фізіологічного та психічного розвитку дітей і підлітків. Відомо, що природою запрограмований для людини ресурс здорового життя з досить високим потенціалом, але лише за умови його розумного використання, відновлення, зміцнення. Лише глибоко усвідомлене ставлення до свого здоров‘я та здоров’я інших як до цінності, позитивна мотивація на здоровий спосіб життя з раннього дитинства, створення умов для розвитку особистості з оптимальним залученням суспільного ресурсу допоможе в значній мірі зреалізувати проблему збереження та зміцнення здоров‘я дітей та молоді.

Кожному педагогові відомо, що дитині властива природна потреба в рухах. У руховій діяльності, як самостійній, так і педагогічно керованій, дитина пізнає самого себе, розвиває своє тіло і пристосовується до умов довкілля. Систематичне проведення різноманітних заходів з фізичної культури забезпечує реалізацію потреби дитини в руховій діяльності.

Проте впродовж останніх років доводиться спостерігати, що саме рухова активність посідає досить скромне місце в житті школяра. І це велике упущення, адже м’язовий голод для дитини небезпечніший, ніж кисневий чи харчовий – його важче розпізнати, а отже, важче, й усунути.

При аналізі рухової активності старших підлітків О. Марковою виявлено, що тільки 25% школярів дотримуються оптимальних величин рухової активності – 3,5 - 4,8 години на добу (ранкова гімнастика, дорога до школи, рухливі перерви, тренування у спортивних секціях, самостійні заняття фізичними вправами, активний відпочинок та ін.). (2)

Підвищення рівня фізичного розвитку, зміцнення здоров’я і ріст фізичної працездатності сприяє поліпшенню розумової працездатності. Великий вплив здійснює активний режим на стійкість розумової працездатності школярів протягом навчального року. Об’єм рухової діяльності повинен відповідати потребам дитячого організму, це допомагає зберегти працездатність до кінця уроків в школі, до кінця всього дня, тижня, навчального року. Короткочасні фізичні вправи та ігри в процесі уроків і виконання домашнього завдання, а також в процесі праці, сприяють підтриманню активної уваги і підвищують працездатність на заняттях.

Упродовж життя рухова активність людини має різне значення. Так, у дитячому віці вона забезпечує нормальний ріст і розвиток організму, сприяє повній реалізації генетичного потенціалу, підвищує опір захворюванням. Саме тоді, коли проходить становлення організму, він найбільш чутливий до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, у тому числі й обмеженої рухової активності, що призводить до виникнення гіпокінезії (нестача рухів) та гіподинамії (нестача навантажень).Проаналізувавши об’єм рухової активності, руховий режим старших підлітків і оздоровчу цінність фізичних вправ, які вони виконують, О. Маркова відзначає, що і у вчителів, і у батьків існує великий потенціал щодо збереження і покращення здоров’я дітей за рахунок збільшення рухової активності і, насамперед, завдяки введенню у режим дня школяра вправ аеробної спрямованості і циклічного характеру. (2 )

Недостатня рухова активність (гіпокінезія) у певній мірі обумовлена сучасним способом життя. Поступово знижується інтерес до спорту, тривале перебування на учбовому місці в одній і тій же позі, відпочинок переважно за комп’ютером або переглядом телепередач обмежують рухову активність дитини. Через це і виникає необхідність у вишукуванні найбільш раціональних фізіологічних методів боротьби з нестачею рухової активності. Одним з таких засобів є система фізкультхвилинок, енергізаторів та динамічних пауз, яка компенсує недостатню рухову активність.

Окрім того, треба зауважити, що в дитині є певні межі працездатності, і що менший учень, то швидше вона знижується. Це пов’язано з виснаженням нервових клітин, зумовлених нестійкістю нервових процесів, підвищеною збудливістю кори головного мозку. Ось чому важливо запобігти виникненню втоми, своєчасно виявити перші її ознаки і якомога швидше її зняти. У цьому педагогам стануть у пригоді малі форми відпочинку.


Основні завдання цієї форми роботи:

 • повернути втомленій дитині працездатність, увагу;

 • зняти м’язове, розумове напруження;

 • попередити порушення постави.

Малі форми активного відпочинку (фізкультхвилинки, динамічні паузи) допомагають запобігти розумовій втомі, пов’язаній з активною розумовою діяльністю та тривалим нерухомим сидінням. ( 4 )

В нашій школі з 1 по 11 класи запроваджена система проведення на кожному уроці фізхвилинок з метою розвантаження та підвищення рухової активності учнів.


Сформулюємо основні вимоги до вибору вправ до них:

 • вправи мають відповідати віковим особливостям учнів, бути простими, цікавими та доступними, мати ігровий характер, бути зручним для виконання на обмеженій площі, емоційними й досить інтенсивними;

 • вправи мають бути знайомі дітям, щоб не витрачати час на їх пояснення та розучування;

 • комплекс вправ має спрямовуватися на основні великі м’язові групи і знімати статичну напругу, викликану тривалим сидінням;

 • обов’язково слід добирати такі вправи, як потягування, випрямляння та вигинання хребта, на розправляння грудної клітки, що виконується з одночасними рухами рук угору і врізнобіч – вони сприяють випрямленню хребта, та підвищують тонус м’язів-розгиначів тулуба;

 • рухи за своїм характером мають бути протилежними положенню тулуба, ніг, голови, рук дітей під час занять;

 • вправи мають узгоджуватися з видом і тематикою занять, характером діяльності;

 • остання вправа має спрямовуватися на зниження фізичного навантаження.

Організація фізкультхвилинок передбачає підготовку приміщення й учнів, які для виконання вправ виходять з-за парт, послаблюють комірці, ремені.

Фізкультхвилинки проводяться за перших ознак втоми учнів, а саме: • порушення нещодавно сформованих умінь;

 • уповільнення координації рухових дій;

 • примітивне маніпулювання (перекладання предметів, що лежать на столі, постукування по столу тощо);

 • підвищення дратівливості;

 • погойдування;

 • позіхання;

 • порушення зорових та слухових реакцій;

 • зниження активності, яка наступає переважно після 20-25 хвилин роботи на уроці (залежно від віку та інтенсивності розумової діяльності дітей).

Час початку проведення фізкультхвилинки визначається вчителем.

Виняткове значення фізкультхвилинки мають у роботі з молодшими школярами, котрі швидко втомлюються внаслідок одноманітної роботи. Внутрішнє гальмування призводить до зниження уваги учнів, а короткочасне виконання фізичних вправ викликає збудження в інших ділянках головного мозку, що сприяє відпочинку.


Мовно-рухливі фізкультхвилинки ми доповнюємо загальнорозвивальними вправами з поворотами та нахилами тулуба в різні боки, прогинанням убік-назад, нахилами голови.

Для учнів середньої та старшої ланок розроблена система динамічних пауз на всіх предметах з урахуванням навчального навантаження, розкладу уроків та втомлюваності організму. Різноманітні вправи спрямовані на зняття напруження всіх груп м’язів в залежності від ступеня стомлюваності організму протягом навчального дня та дозволяють запобігти виникненню перевантаження розумового та фізичного стану учнів.

Динамічні паузи проводяться обов’язково на кожному уроці. Комплекс вправ не бажано часто змінювати. В нашій школі практикується закріплення за конкретним учнем кожного класу проведення фізкультхвилинок для своїх однокласників. Вправи можна супроводжувати спокійною музикою, яка дає можливість відпочити, але не збуджує, щоб спокійно перейти до навчального процесу. (7)

Але треба нагадати, що і фізхвилинки, і динамічні паузи проводяться з метою розвантаження і підвищення рухової активності учнів, а отже, повинні виконуватися із задоволенням, свідомо і не набувати автоматичності рухів.

Для цього проводяться енергізатори, ретельно підібрані педагогами. Вони мають відповідати віковим особливостям учнів, бути простими, цікавими і доступними, бути зручними, для виконання на обмеженій площі, емоційними і досить інтенсивними, і теж знайомі дітям.

Призначення енергізаторів на уроці – створення позитивної психологічної атмосфери у класі, відновлення енергії та посилення групової активності. Крім того, вони дозволяють учням проявити рівні здібності – тілесно-кінестетичні, візуально-просторові, міжособистісного спілкування.

Енергізатори корисні для послаблення монотонності, збудження активності учнів й заохочення їх подальшої праці.


Переваги використання енергізаторів:

 • відновлення енергії класу;

 • привертання уваги учнів;

 • об’єднання кількох методів навчання в єдине ціле;

 • включення всіх у процес навчання;

 • отримання задоволення від навчання.

Майже кожен енергізатор містить елемент фізкультхвилинки, але не кожна фізкультхвилинка є енергізатором, тому що використовуються не лише для зняття втоми, але й як релаксація. (6)

Щоб успішно реалізувати навчально-виховний процес, вчителі нашої школи використовують у своїй роботі якомога більше вправ для зняття і профілактики стомлюваності учнів. Педагоги намагаються давати дітям багатий арсенал вправ для того, щоб вони самостійно могли зняти втому і напруженість при виконанні різного виду завдань не тільки в класній кімнаті, але й під час виконання домашніх завдань вдома. З таким комплексом вправ знайомляться і батьки учнів.

Таким чином, завдяки загальному зусиллю вчителів, учнів і батьків щодо здоров’язбереження, систематичній, послідовній і творчій роботі з організації фізкультхвилинок-енергізаторів та динамічних пауз забезпечується достатній рівень функціональної діяльності всіх органів та систем організму дітей на уроці, їх загальний бадьорий стан.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність є в Україні найвищою соціальною цінністю, невід'ємною складовою суспільного багатства. Головне завдання школи - виховання фізично і морально здорового покоління, формування нової особистості, здатної удосконалювати себе в різних напрямах, готової до активного творчого життя в незалежній державі.

Жоден лікар не зробить для людини того, що вона може і повинна зробити для себе сама – забезпечити оптимальні умови для формування та збереження власного здоров’я, а справа педагога – зародити та виплекати в дитині прагнення до цього.


Література:

 1. Аронов Д. М. Сердце над защитой. М.: Физкультура и здоровья, 1985.

 2. Добринський В. С. Фізична активність і здоров'я дітей // Зб. наук. праць ВДУ "Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві". – Луцьк: Медіа, 1999.

 3. Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания. – 2 том. – К.: Олимпийская литература. - 2003.

 4. Психогімнастика у початковій школі. // Упоряд. О. А. Атемасова. (Бібліотека шкільного психолога) - Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 160 с.

 5. Скорина О. В. Посібник загальнорозвиваючих вправ на основні м’язові групи. – Черкаси. - 2010.

 6. Туріщева Л. В. Психокорекційні ігри в роботі педагога. (серія «Профільне навчання») – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 160 с.

 7. Шульга В. Школа. Якою вона має бути. – Директор школи. Київ : Шкільний світ. – 2008. - № 10. – С. 9-25.

 8. Чешенко О. І. Школа сприяння здоров’ю - в інтересах дітей та створення кращого світу для них. // Наша школа. Одеса. - 2009. - №4. - С. 35-43.

Додаток 1СТАНДАРТНИЙ КОМПЛЕКС динамічних пауз

1-й урок.

Пробуджуємо свій організм.

 • Беремо вуха повністю в руки. Робимо кругові рухи. Вуха починають горіти, це добре. Слідкуємо, щоб плечі були випрямлені (7 – 9 разів).

 • Промасажувати вказівними пальцями точки біля вух зі сторони обличчя (7 – 9 разів).

 • Зустрічними рухами вказівних пальців обох рук масажувати точки на лобі (7 – 9 разів).

 • Знайти на шиї хребець, що найбільше виступає. Другим пальцем масажувати точку, розташовану нижче цього виступу між хребцями. Ця біологічно активна точка має опосередковані зв'язки з усіма активними точками організму її масаж впливає на кровопостачання головного мозку.


Гімнастики для кистей рук.

Кожний рух повторюємо 6 разів.

 • Стискаємо-розтискаємо кісті рук. Спочатку стискають пальці у кулаки, потім – повністю випрямляють.

 • Кожний пальцем по черзі виконуємо рух, ніби даємо щигля по лобі.

 • Акцентуємо увагу на променєвозап'ясному суглобі. Руки витягнуті вперед паралельно підлозі, кисті спрямовані в бік тулуба, кінцівки пальців тягнемо до себе. Робимо декілька чергувань напруги і ясного розслаблення.

 • Аналогічно робимо вправу в протилежному напрямку. Плечі розправили, посмішка.

 • Руки витягнуті вперед, паралельно підлозі, кисті направлені долонями вниз також паралельно підлозі. Розводимо долоні вбік мізинця (декілька рухів), потім долоні зводимо до великого пальця.

 • Кисті, стиснуті в кулаки, повертаємо по колу максимального діаметра, спочатку в один, потім в інший бік.


.»»

.»»

2-й урок.

Гімнастика для плечових суглобів. Вправу повторюємо 6 разів.

 • Обертання правим плечовим суглобом назад, повторити 8 разів.

 • Обертання лівим плечовим суглобом назад, повторити 8 разів.

 • Обертання обома плечовими суглобами назад, повторити 8 разів.

 • Голова прямо. Плечі тягнемо вперед назустріч один одному. Даємо легке розслаблення і повторюємо рух із посиленням напруги.

 • Голова прямо. Плечі відводимо назад, лопатки рухаються одна до одної.

 • Трясемо руками, розслаблюємо м'язи.

Пам'ятаємо, що на напругу потрібно робити видих, а на розслаблення — вдих.
3-й урок.

Гімнастика для шиї.

Вправи повторюються 5 - 6 разів.

 • Корпус прямий, підборіддя опущене на груди. Витягуємо голову і шию вперед, чергуючи напругу і розслаблення.

 • Корпус прямий, голову трохи відхиляємо назад, підборіддя направлене до стелі. Тягнемося підборіддям угору, потім рух припиняємо, дещо послаблюємо напругу і знов тягнемося вгору.

 • «Катання» голови по плечах: підняти плечі, втягнути голову перелякана черепаха») обережно повертати голову зліва-направо і назад, повторити 2-3 рази.


Профілактика короткозорості.

Вихідне положення - сидячи. Кожна вправа повторюється 5-6 разів.

 • Відкинутися назад, зробити глибокий вдих, потім, нахилившись уперед – видих.

 • Відкинутися на спинку стільця, прикрити повіки, міцно зажмурити очі, відкрити повіки.

 • Руки вперед, подивитись на кінчики пальців, підняти руки вгору (вдих). Стежити очима за рухом рук, не піднімаючи голови, руки опустити (видих).


4-й урок.

Масаж очей

 • Масажувати двома пальцями – вказівним і середнім – у вигляді вісімкоподібного руху між нижнім краєм ока та над бровами. Такий рух повторюється 8-10 разів.

 • Закрийте очі, вказівним та середнім пальцями масуйте повіки, м’яко погладжуючи, в напрямку від носа до скронь. Повторіть 5—10 разів.


Гімнастика для верхнього грудного відділу хребта.

 • Покладіть на потилицю долоні рук (одна на іншу). Як можна далі відводите лікті назад, розпрямляють груди.

 • Сядьте на край стільця, обіпріться руками ззаду на сидінні. Прогинайтеся, випинаючи груди вперед.

 • Хребет прямий. Поперек нерухомий. Руки розведені в сторони (долонями вгору). Руки по черзі згибаються в ліктях. Голова опускається в бік прямої руки. Вліво – вдих, вправо – видих.

 • Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів.


.»»

.»»

5-й урок.

Динамічні очні вправи.

 • Зосередження погляду на точці між бровами.

 • Закрити очі на рахунок „раз-два”, відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок „три-чотири”.

 • Заплющити очі. Не відкриваючи очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок „раз-чотири”, повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч на рахунок „п‘ять-вісім” і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів.

 • Подивіться прямо на об’єкт, що знаходиться на віддалі 15-20 см, потім переведіть погляд на дальній об’єкт (на віддалі 2-3 м). Повторіть 5 разів.

 • Швидко кліпати очима протягом 15 секунд.


Гімнастика для всього хребта.

 • Ноги на ширину плечей, стопи притиснуті до підлоги паралельно одна одній. Коліна трохи зігнуті, руки на передпліччях. Починаємо плавний, послідовний поворот корпуса до упору праворуч. Очі, голова, плечі, груди, живіт, стегна, таз, ноги — усе, крім стоп. Потім додаємо зусиль, створюємо напруження, повертаючись далі. Легке розслаблення і знов напруження, і так декілька разів. При кожному напруженні робимо повільний видих. Після чого повертаємось у початкове положення.

 • Ноги ширше плечей, стопи притиснуті до підлоги паралельно одна одній, корпус нахилений уперед під кутом 45 градусів, спина пряма, руки на передпліччях. Починаємо поворот хребта праворуч: очі, голова, груди, живіт, стегна, таз повертаються до стелі, при цьому лікоть правої руки «дивиться» вгору. Чергування напруги і легкого розслаблення дозволяє, поступово збільшити кут повороту. Виконавши декілька чергувань, плавно і ПОСТУПОВО повертаємось у початкове положення. Можна випрямити корпус!

 • Робимо декілька глибоких вдихів і видихів.

 • Потягування та розслаблення.


.»»

6-й урок.

Загальна гімнастика.

 • Нахили ліворуч, праворуч, уперед, назад.

 • Присідання.

 • Стоячи на носках, у швидкому темпі робити пружні рухи, не торкаючись п’ятками підлоги. Руки при цьому опущені вздовж тіла, хребет прямий. Дихання повільне.

 • Одночасне стискування — розтискування пальців на ногах і руках.

 • Масаж пальців на руках. Послідовно стискуємо пальці від мізинця до великого декілька разів, а потім — від вказівного до мізинця.

 • Розтираємо кисті рук (як умивання рук).

 • По черзі стискаємо пальці з боків.

 • Стискаємо пальці в замок і витягуємо руки перед собою, потім вивертаємо замок із пальців від себе долонями вгору, потім до себе долонями вгору.

 • Потягування і розслаблення.

Додаток 2ВПРАВИ – ЕНЕРГІЗАТОРИ,

НЕСТАНДАРТНІ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ,

ДИНАМІЧНІ ПАУЗИ
«М’ЯЧИК ПО КОЛУ»

ОБЛАДНАННЯ: м’яч середнього розміру.

ХІД ВПРАВИ: учні стоять. Руки з відкритими долонями на рівні талії. Завдання : кидати м’яч один одному хаотично якомога швидше, але не допускати його падіння.
«АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ДОЩ»

ХІД ВПРАВИ: учні стоять. Вчитель показує рух, усі повторюють його поступово приєднуючись один до одного.

 • Чи знаєте ви, який австралійський дощ?

 • Піднімається вітер (потираємо руки).

 • Падають перші краплини дощу (клацаємо пальцями).

 • Почалася злива (плескаємо долонями по стегнам).

 • Злива перетворилася на бурю (топаємо).

 • Ось буря стихає (плескаємо долонями по грудині).

 • Стихає злива (плескаємо долонями по стегнам).

 • Закінчується дощ, падають останні краплі (клацаємо пальцями).

 • Шумить тільки вітер (потираємо долоні).

 • Австралійський дощ скінчився. Сонце! (Діти піднімають руки в гору)


«ЦИФРИ»

ХІД ВПРАВИ: стоячи, за інструкціями вчителя виконуємо вправу: «Зараз ми будемо писати цифри у незвичний спосіб.

Цифру 1 «пишемо» носом (кажемо і виконуємо),

цифру 2 – підборіддям,

цифру 3 – правим плечем,

цифру 4 – лівим плечем,

цифру 5 – «пишемо» правим ліктем,

цифру 6 – лівим ліктем,

цифру 7 – правим коліном,

цифру 8 – лівим коліном,

цифру 9 – правою ногою,

а десяточку – «хвостиком».
«ШАЛЕНЕ КУРЧА»

ХІД ВПРАВИ: учні стоять, і за командою одночасно трусять по вісім раз – спочатку правою рукою, потім лівою рукою, потім правою ногою, потім лівою ногою. Не зупиняючись, продовжують разом робити теж саме, тільки по сім разів, потім по шість разів, і т.п. Темп рухів поступово підвищується. Вправа закінчується, коли зроблено по одному трахуванню кожною кінцівкою. Учасникам стає зрозуміло, чому вправа має таку назву.
«ПОДАРУНОК»

ХІД ВПРАВИ: учні стоять. Починаючи з ведучого, кожний по черзі засобами пантоміми зображує якийсь предмет чи поняття і «дарує» його сусіду (морозиво, квітку, кішку, сонце, свій настрій і т.д.). Сусід «приймає подарунок» і робить якійсь інший подарунок наступному учаснику .
«ДОБРА ТВАРИНА»

ХІД ВПРАВИ: діти стоять, тримаючись за руки. Ведучий тихим голосом каже: «Ми одна велика, добра тварина. Послухаймо, як вона дихає!» Усі прислухаються до свого дихання і дихання сусідів. «А тепер подихаймо разом!». Видих – усі роблять два кроки назад. Вдих – два кроки вперед. «Так не тільки дихає тварина, так чітко й рівно б’ється її велике, добре серце. Стук – крок уперед, стук – крок назад. Ми всі беремо дихання та стук серця цієї тварини собі. Ми – єдине ціле».
«ОДИН ДО ОДНОГО»

ХІД ВПРАВИ: учні стоять. Парами. Ведучий дає команди: рука до руки, вухо до вуха, спина до спини, плече до плеча, віч-на-віч і т.д.

За командою : «Один до одного» змінити пари.


«ЗАГАЛЬНА УВАГА»

ХІД ВПРАВИ: всім учасникам гри пропонується виконати одне і те саме просте завдання . Будь-якими засобами, не вдаючись до фізичних дій, потрібно привернути увагу одного з учасників вправи – встановити зоровий контакт. Ті, хто зуміли привернути увагу один одного сідають. Вправа продовжується доти, поки всі учасники не сядуть на свої міста.
«ГУФІ»

ХІД ВПРАВИ: на початку вправи ведучий обирає одного учасника на роль Гуфі (казкової істоти), але повідомляє його про це так, щоб інші учні класу про це не знали. Учні стають, і ведучий повідомляє, що серед присутніх є мовчазна істота Гуфі. Знайти її можна лише так, : доторкнутись і запитати : « Ти – Гуфі?» Якщо відповідь буде «Ні» – можна рухатись далі. Якщо відповіді не буде – значить це справжній Гуфі, і той, хто доторкнувся до нього, приліплюється до нього і сам стає такою ж мовчазною істотою.
«ГРІМ УРАГАН ЗЕМЛЕТРУС»

ХІД ВПРАВИ: учні об’єднуються в трійки. В кожній трійці двоє учасників беруться за руки і, піднімаючи їх вгору, утворюють «хатинку», а третій учень стає між ними – це мешканець хатинки.

Якщо ведучий каже «Грім» – мешканці хатинок намагаються знайти собі нові хатинки і забігають у середину нової пари. Якщо він каже: «Ураган» – «хатинки» шукають собі нових мешканців. А за командою «Землетрус» – всі трійки розпадаються і створюють нові. Завдання ведучого – знайти собі трійку. Той, хто не встиг знайти нову хатинку або нового мешканця, стає ведучим.


«СВІТЛОФОР»

ХІД ВПРАВИ: учні рухаються, а ведучий віддає команди, називаючи кольори світлофору. Якщо тренер каже: «Червоний!», учні мають швидко присісти; якщо «Зелений!» – учасники продовжують йти і плескають в долоні; якщо вони чують «Жовтий!», вони мають зупинитися і підняти руки вгору. Вправа виконується швидко.
«ЗІПСОВАНИЙ ТЕЛЕФОН»

ХІД ВПРАВИ: ведучий пропонує учням стати у коло. Ближчому до ведучого учня передаємо (дуже тихо) одну фразу, наприклад: «У середу футбол, у четвер контрольна з математики, а в п’ятницю кінець тижня». Запропонуйте йому передати (теж дуже тихо) цю фразу по колу. Останній учасник промовляє вголос те, що він почув і зрозумів.
Динамічні”

ХІД ВПРАВИ: „Напишіть” у повітрі носом і підборіддям цифри від 1 до 10 або букви (наприклад, А, В, Д, О, У, К, М, П, Р, Ш, тощо). Робити це треба з максимальним повертанням голови (цифри або букви повинні бути високими і великими). Можна малювати в повітрі різні предмети, фігури, тощо, писати добрі слова. Виконуючи вправу, потрібно рухати шиєю плавно, без ривків і зайвого напруження. Тулуб тримати нерухомо, спину прямо.

Ця вправа покращує кровообіг головного мозку, роботу шийних хребців, позбавляє обличчя подвійного підборіддя.


Фізкультхвилинка – гра „Чапля”

ХІД ВПРАВИ: Оголошую конкурс на кращу „чаплю”. За сигналом діти повинні праву ногу зігнути в коліні, повернути її на 90 градусів до лівої ноги і притиснути ступню до стегна лівої ноги якомога вище. Руки на поясі. Очі заплющені. Необхідно протриматися в такому положенні якомога довше.

Ця вправа-гра тренує вестибулярний апарат і розвиває здатність концентрації уваги, а також завжди дуже смішить дітей.


Вуха”

ХІД ВПРАВИ: Для виконання цієї вправи потрібно сісти на край стільця. За сигналом діти нахиляють голові до плечей, по черзі зліва направо і справа наліво. Нахили виконуються сильно і різко, так, щоб при кожному нахилі дістати вухом до плеча. Вправа виконується 20 секунд.

У цій вправі розігріваються вуха, а через нервові закінчення у вушних раковинах збуджується і весь організм. Крім того розробляється активність шийних хребців.


Дихальна фізкультхвилинка „М’яч”

ХІД ВПРАВИ: Уявіть, що у вас в руках м’яч. Зробіть глибокий вдих і виконайте команду „М’яч пробитий ” – зі звуком „с-с-с” починайте випускати потроху повітря з легенів, одночасно показуючи руками, як зменшується м’яч.
Машинка”

ХІД ВПРАВИ: Робота губ, гудіння губами, тріск – чим противніше – тим краще (на усмішці м’язи розтягуються).
Рубання дров”

ХІД ВПРАВИ: Діти стають прямо, ноги ширші за плечі. Руки опущені, пальці зчеплені в замок.

Підніміть руки вгору, вдихніть, прогніться назад.

Потім, різко видихаючи зі звуком „ха!” нахиліться, опустіть руки, як при ударі сокирою, поміж ніг і відразу підніміть їх вгору.

Повторити 5-10 разів. Дуже важливо, щоб звук „ха!” був результатом різкого видиху, йшов із грудної клітки.

Вправа добре очищає дихальні органи, покращує їхню роботу.
Психологічні фізкультхвилинки

Здібність людини до саморегуляції стану, до психічної перебудови забезпечує і її ефективну адаптацію в довкіллі, в стосунках з іншими. Навчати керувати своїм психофізичним станом треба починати з дитячих років.Вправи пропоную у формі гри.

Виконують її у позі „кучера”: діти сідають на стільці, виправляють спину, прагнуть розслабити всі скелетні м’язи. Слід стежити, щоб діти не нахилялися вперед, інакше діафрагма буде тиснути на шлунок. Голова повинна бути опущена на груди, ноги розслаблені і зігнуті під тупим кутом, носки трохи розсунені. Очі заплющити. Найголовніше – навчити дітей полинути в уяву. Ефективно використовувати образи казкових персонажів, улюблених звіряток.


Морозиво”

ХІД ВПРАВИ: - Я знаю, що ви всі любите морозиво. Уявіть, що ви завітали до Снігової Королеви. Замерзли і стали самі схожі на морозиво. Тіло, руки, ноги, голова скуті холодом… Брр… Але прийшов добрий чарівник і сказав: „Заплющіть очі! Покладіть руки на коліна. Вам зручно, вам ніщо не заважає… Зараз почнемо відтавати. Зігріваються і відтають пальчики ніг, зігріваються і відтають ступні, зігріваються і розслабляються коліна. Тепло йде від пальчиків ніг вгору, ноги теплі, вони розслабляються. Зігріваються пальчики рук. Пальці розслабляються. Зігріваються і розслабляються долоні. Зігріваються і розслабляються кисті рук. Тепло від кистей іде до ліктиків. Від ліктиків до плечей. Руки теплі, розслабились. Вам тепло. Тепло йде по всьому тілу, від животика піднімається до грудей, шиї, голови. Обличчю жарко. Обличчя розслабилося, ротик відкрився, голова повисла.”

Розтануло морозиво, розтеклося солодкою калюжею по підлозі.


Комплімент”

ХІД ВПРАВИ: Діти повертаються один до одного, витягають руки вперед і з’єднують їх з долонями товариша. За сигналом вчителя діти по черзі говорять комплімент один одному. Компліменти не повинні повторюватись. Вимовляється комплімент з посмішкою, треба дивитись в очі дитині, якій він призначається.
На кого я схожий (схожа)?”

ХІД ВПРАВИ: Діти дають один одному порівняльні характеристики. Наприклад: „Тетянко, у тебе чудова посмішка, схожа на сонечко!”, „Альбіно, у тебе очі-як зірочки!”

Гра розвиває мовлення учнів, вчить бачити в однолітках прекрасне, добре.


Настрій”

ХІД ВПРАВИ: Діти починають ходити по кімнаті, відчуваючи власне тіло.

Ведучий: Подумайте про власний настрій, у якому ви починали вправу. За допомогою ходи продемонструйте різний настрій.

Кожен рух виконуйте протягом 15-ти секунд.

Рухайтесь як: • дуже втомлена людина;

 • щаслива людина, яка отримала радісну звістку;

 • людина, яка постійно чогось боїться;

 • геній, який отримав Нобелівську премію;

 • людина, у якої „нечиста” совість;

 • канатоходець, який рухається по дроту.

  • Повертаючись на своє місце, покажіть настрій, в якому перебуваєте зараз.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка