Розділ поняття «маркетингового середовища», як основного фактора впливу на маркетингову діяльність підприємстваСкачати 447.58 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір447.58 Kb.
  1   2   3
ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА», ЯК ОСНОВНОГО ФАКТОРА ВПЛИВУ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………...5


  1. Основні елементи маркетингового середовища………………………….5

  2. Макросередовище та її основні фактори………………………………….7

  3. Мікросередовище та її фактори. ………………………………………….9

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ВПЛИВУ МІКРОСЕРЕДОВИЩА НА МАРКЕТИНГ ТОВ «Насташка»………………………………………………………………...14

2.1. Загальна характеристика ТОВ «Насташка»…………………………..…...14

2.2. Аналіз безпосереднього оточення підприємства…………………………18

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………30

3.1. Рекомендації щодо вдосконалення діяльності підприємства……………30

3.2. Рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності шляхом впливу на мікросередовище підприємства……………………………………………..32

ВИСНОВОК……………………………………………………………………...35

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….37

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

ВСТУП
Актуальність даної теми пов'язана з тим, що будь-яка фірма, перш ніж почати успішно функціонувати на ринку, повинна ретельно вивчити соціально-політичні, економічні та інші умови зовнішнього середовища підприємства, в яких їй належить діяти.

Іншою неодмінною умовою виходу на ринок і роботи на ньому є вивчення потенційних можливостей самого підприємства, тобто внутрішнього середовища. Обидва цих напрями досліджень взаємопов'язані, і складають навколишнє середовище маркетингу підприємства.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі є мікросередовище на підприємстві.

Предметом дослідження є вивчення впливу чинників мікросередовища.

Метою даної курсової роботи є оцінка впливу факторів мікросередовища на маркетинг підприємства на прикладі ТОВ «Насташка». Для вирішення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:


 • визначити поняття маркетингового середовища і визначити основні фактори, що впливають на маркетингову діяльність підприємства;

 • вивчити вплив мікросередовища на маркетинг ТОВ «Насташка»;

 • проаналізувати безпосереднє оточення підприємства.

Дана робота складається з трьох розділів. Перший розділ присвячений знайомству з поняттям «маркетингового середовища», як основного чинника впливу на маркетингову діяльність підприємства.

У другому розділі оцінюється вплив мікросередовища на маркетинг підприємства ТОВ «Насташка».

Третій розділ підводить підсумок усьому вище сказаного, і даються рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Методи дослідження: статистичний, описовий, метод порівняння. При написанні курсової роботи були використані матеріали навчальної літератури, підручники з маркетингу, періодичні матеріали з маркетингу, інтернет ресурси і інша додаткова література.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА», ЯК ОСНОВНОГО ФАКТОРА ВПЛИВУ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА


  1. Основні елементи маркетингового середовища.

Маркетингове середовище фірми - сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на можливості керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва. Будучи мінливою, що накладає обмеження, маркетингове середовище глибоко торкається життя фірми. Все що відбуваються в маркетинговому середовищі не можна назвати ні повільними, ні передбачуваними. Воно здатне піднести великі несподіванки і важкі удари. Так що фірма повинна уважно стежити за всіма змінами середовища, використовуючи для цього і маркетингові дослідження, і наявні в її розпорядженні можливості збору зовнішньої поточної маркетингової інформації. Будь-яке підприємство діє й досягає успіху не в безповітряному просторі, а в певному навколишньому середовищі. З точки зору маркетингу, фактори навколишнього середовища, що створюють сукупність умов існування підприємства, можуть залежати в тій чи іншій мірі від самого підприємства. Таким чином, маркетингове середовище можна розділити на дві частини: • зовнішнє середовище маркетингу;

 • внутрішнє середовище маркетингу.

Фактори зовнішнього середовища поділяються на мікросередовище та макросередовище. На відміну від факторів мікросередовища, які, впливаючи на підприємство, одночасно відчувають зустрічне вплив з його боку, вплив на підприємство сил макросередовища носить односторонній характер і підприємство повинно пристосуватися до них. Успішне існування підприємства можливе лише за умови достатнього знання навколишнього середовища. Західнонімецький маркетолог Гюнтер фон Бріскорн в одній зі своїх лекцій розмірковує приблизно так. Ринок - це море. На хвилях ринку знаходяться споживачі, поведінка яких на ринку характеризує вектор їх потреб. Вектор потреб для різних споживачів має різну спрямованість і величину. Він схильний до частих змін. Ринок є нашим шефом і, виходячи на нього, треба добре підготуватися. Споживач - це наш король, повелитель, будь-які вимоги якого ми повинні беззастережно виконувати. [10 ст. 34]

Ілюстрація концепції маркетингу показана на рисунку 1.1.
Рис. 1.1. Ілюстрація концепції маркетингу

Над споживачами розташовані конкуренти, які намагаються залучити споживачів в сферу своїх інтересів і найкращим чином задовольнити їх потреби. Таким чином, маркетинг - це процес узгодження можливостей компанії і запитів споживачів. Результатом цього процесу є надання споживачам благ, які задовольняють їхні потреби, і отримання компанією прибутку, необхідної для її існування і кращого задоволення запитів споживачів в майбутньому.

Процес узгодження запитів споживачів і можливостей організації протікає в певній зовнішньому середовищі, в якій здійснюється маркетингова діяльність. Зовнішнє середовище маркетингу характеризує фактори і сили, які впливають на можливості організації встановлювати і підтримувати успішне співробітництво зі споживачами. Ці фактори і сили не підвладні прямому управлінню з боку організації.


  1. Макросередовище та її основні фактори.

Макросередовище - це сукупність факторів, на які керівництво підприємства вплинути не може і повинно враховувати для того, щоб встановлювати і підтримувати з клієнтами відносини співпраці. Підприємство і його мікросередовище функціонують в оточенні більш просторго макросередовища, яка або відкриває нові можливості, або загрожує новими небезпеками.

Макросередовище включає такі основні елементи:


 1. демографічна середа;

 2. економічне середовище;

 3. природне середовище;

 4. науково-технічна середа,

 5. політична середа;

 6. культурне середовище.

Основними характеристиками демографічної середи є - чисельність і щільність розміщення населення. Для маркетологів демографічна середа представляє інтерес, оскільки ринки складаються з людей. Економічна середа - це загальна купівельна спроможність населення, яка пов'язана з рівнем поточних доходів, цін, заощаджень і доступністю кредиту, рівнем безробіття. Зміни природного середовища позначаються і на товарах, які підприємства виробляють і пропонують ринку. Діяльність підприємства залежить від умов, які висуває природне середовище, а саме: дефіцит деяких видів ресурсів і сировини. Вода і повітря можуть здатися невичерпними видами природних ресурсів, але існує серйозна загроза їх забруднення. Постачання продовольством може стати великою проблемою, оскільки розміри сільськогосподарських угідь обмежені. Використання поновлюваних ресурсів, таких, як ліс, вимагає уваги. Гострі проблеми виникають у зв'язку з виснаженням не відновлюваних ресурсів, наприклад, родовищ металевих руд. Промислова діяльність майже завжди завдає шкоди стану природного середовища. Існують проблеми небезпечного рівня вмісту хімічних забруднювачів в ґрунті і продуктах харчування, радіоактивного зараження, забруднення пакувальними матеріалами, що не піддаються біохімічному розкладу. В якості альтернативи негативним тенденціям розвитку створюється ринок засобів по боротьбі із забрудненням навколишнього середовища. Підприємницька діяльність знаходиться під контролем як з боку державних органів, так і з боку впливових груп громадськості. Бізнес повинен брати участь в пошуку вирішення проблем забезпечення економіки матеріальними ресурсами та запобігання забрудненню навколишнього середовища.

Розвиток науки і техніки є головним чинником економічного зростання. Нова техніка замінює стару, від якої вона відрізняється скороченням питомих витрат праці, матеріалів і енергії, а також капіталу. До основних тенденцій розвитку науково-технічного середовища відносяться: прискорення науково-технічного прогресу, зростання асигнувань на дослідження і розробки, поширення стратегії дрібних поліпшень, посилення державного контролю.[12 ст.20]

Сучасна техніка - це комплекси автоматичних машин під управлінням комп'ютерів. Їй на зміну приходять роботи і робототехнічні комплекси з штучним інтелектом. В даний час в найбільш розвинених країнах величина асигнувань складає не менше 2-2,5% ВВП. Підприємства, що діють у наукомістких галузях господарства, витрачають на дослідження і розробки в середньому до 15-25% виручки від реалізації товарів і послуг.

Поширення стратегії дрібних поліпшень - це впровадження невеликих удосконалень у вже випущені товари. Замість того щоб ризикувати, пропонуючи великі нововведення, багато підприємств займаються дрібними удосконаленнями вироблених товарів. Вони також купують ліцензії і практично копіюють товари конкурентів. Посилення державного контролю якості та безпеки товарів. Державні органи нагляду вивчають товари і забороняють ті з них, які можуть виявитися потенційно небезпечними. Ведеться контроль якості харчових продуктів, медикаментів, посилюються вимоги до безпеки товарів в автомобільній промисловості, у виробництві одягу, електропобутових приладів, у будівництві. Політична середа - це закони, нормативні документи державних установ, вимоги груп громадськості, які впливають на різні організації та окремих осіб і обмежують свободу їх дій. В Україні швидко зростає число законодавчих актів, які регулюють підприємницьку діяльність. Їх основою є Конституція України і Цивільний кодекс. Важлива причина державного регулювання - необхідність захисту споживачів від недобросовісної ділової практики. Керівники підприємств повинні добре знати федеральні і місцеві закони, під дію яких підпадає маркетингова діяльність в тому або іншому регіоні. Культурне середовище це основні погляди, культурні цінності та норми поведінки, що визначають взаємовідносини людей один з одним.[15 ст.115]
  1. Мікросередовище та її фактори.

Мікросередовище маркетингу - область діяльності постійно мінливих сил і чинників, що мають переважно оперативний характер. Мікросередовище маркетингу - це ті елементи в оточенні фірми, які контрольовані нею і які вона може вибрати за певних умов. [3 ст. 1]

До мікросередовищі маркетингу відносяться:


 1. фірма і підрозділи її управління;

 2. постачальники, тобто особи та організації, що продають товари фірмі;

 3. маркетингові посередники, тобто особи та організації, що допомагають фірмі купувати і продавати товари;

 4. клієнти, тобто покупець або замовник товару;

 5. конкуренти, тобто особи та організації, які вступили в боротьбу за право купити товар за найбільш вигідною ціною;

 6. громадськість.

Аналіз мікросередовища пов'язаний з кон'юнктурними процесами маркетингу. Крім забезпечення виробництва товарів, привабливих з точки зору цільових ринків, успіх управління маркетингом залежить також і від визначальних її факторів, тобто дій посередників, конкурентів і різних контактних аудиторій, які входять до мікросередовище. .[3 ст.2]

До складу компанії входять керівництво та всі її структурні підрозділи (Фінансовий відділ, відділ НДДКР (науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи). відділ закупівель / продажів, виробництво, бухгалтерія).

Події в середовищі постачальників - фактори, що впливають на маркетингову діяльність фірми (ціни на товари постачальників, страйки у постачальників). Постачальниками є ділові фірми і окремі особи (юридичні та фізичні), що забезпечують підприємство та його конкурентів матеріальними ресурсами, виробничими запасами, необхідними для виробництва конкретних товарів або послуг, випуску готової продукції. Вплив постачальників на маркетингову діяльність підприємства значне і може призвести до негативних результатів. Підвищення цін на предмети постачання багато в чому обумовлює підвищення цін на готову продукцію підприємства. Непостачання тих чи інших виробничих запасів, їх неритмічність, будь-які негативні події на підприємствах-постачальниках призводять до порушення графіків відвантаження готової продукції підприємства. [5 ст.20]

Клієнти в свою чергу також входять до мікросередовища і поділяються на такі види:  1. покупці споживчого ринку - фізичні особи, які набувають товари або послуги з метою особистого споживання;

  2. покупцями ринку виробників є організації, що купують товари або послуги для подальшого використання в процесі виробництва і випуску іншої продукції;

  3. покупці ринку проміжних продавців - фізичні та юридичні особи, що купують товари або послуги для наступного перепродажу й отримання власного прибутку в сфері обігу;

  4. покупці ринку державних установ купують товари або послуги з метою власного споживання, а також для використання у сфері комунальних послуг або в цілях добродійності;

  5. покупці міжнародного ринку перебувають за межами країни виробництва товарів або послуг. [18 ст. 34]

Маркетингові посередники, - це фірми, що допомагають компанії в просуванні, збуті і розповсюдженні її товарів серед клієнтури. До них відносяться торгові посередники, фірми-спеціалісти з організації руху товару, агентства з надання маркетингових послуг і кредитно-фінансові установи. Маркетингові посередники бувають:

 • торгові (дилери) - являють собою організації, що допомагають даному підприємству знаходити покупців і безпосередньо продавати їм готову продукцію. Для фірми більш розумно використовувати посередника з розвиненою мережею торгівлі, ніж створити аналогічну мережу для своєї фірми. Необхідність існування торгових посередників обумовлена ​​тим, що вони забезпечують зручні умови продажу готової продукції з меншими витратами, ніж це зробив би сам виробник.;

 • фірми - спеціалізуються по організації товароруху. Посередники по організації товароруху допомагають виробникові готової продукції створювати запаси власних виробів та здійснювати їх транспортування від місць виробництва до місць призначення. До них відносяться складські та транспортні організації. Складські організації забезпечують накопичення та збереження готової продукції по шляху її просування. Транспортні організації переміщають запаси готової продукції в місця призначення.;

 • агентства з надання маркетингових послуг - це фірми маркетингових досліджень, рекламні агентства, організації засобів реклами і консультаційні фірми з маркетингу, а також фірми, що займаються проблемами підприємницького ризику, консалтингові фірми, рекламні агентства. Вони допомагають фірмі точніше націлювати і просувати товари на відповідні ринки. Фірма повинна попередньо вивчити послуги, якість їх і розцінки агентств, щоб не довелося потім міняти його;

 • фінансово-кредитні установи. До числа фінансово-кредитних посередників належать банки, кредитні установи, страхові компанії, основне призначення яких, допомагати виробнику фінансувати операції з придбання виробничих запасів і збуту власної готової продукції і (або) страхувати себе від підприємницького ризику, пов'язаного з купівлею та продажем товарів. [ 17 ст. 23]

Під конкуренцією розуміється суперництво між окремими особами, господарськими одиницями, зацікавленими в досягти успіху, підприємства повинні знати своїх конкурентів і їх успіхи, вести спостереження за їх діяльністю. Конкуренти прямо і побічно впливають на збут продукції і прибуток підприємства, тому необхідно ретельно вивчити їх під час аналізу ринку. Конкуренти бувають слідуючих видів:

  • Прямі конкуренти - ті компанії, які пропонують аналогічні товари тим же групам споживачів.

  • Товарні конкуренти - компанії, які продають однакову продукцію різним споживачам.

  • Непрямі конкуренти - компанії, які продають різні товари одним і тим же споживачам (кінотеатр і кафе).

  • Неявні конкуренти - компанії різного профілю, що продають різний крам різним покупцям.

Під громадськістю або контактною аудиторією розуміють будь-яку групу, яка виявляє інтерес до діяльності даного підприємства і може вплинути на його здатність отримувати дохід від реалізації готової продукції в процесі господарської діяльності. [18 ст.21]

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ВПЛИВУ МІКРОСЕРЕДОВИЩА НА МАРКЕТИНГ ТОВ «НАСТАШКА»


2.1. Загальна характеристика ТОВ «Насташка»
Компанія ТОВ «Насташка» заснована в 2007 році. Спеціалізація – сільське господарство. Якісні та виробничі параметри виробленої продукції ТОВ «Насташка» повністю відповідають всьому комплексу світових вимог і стандартів. У світовому рейтингу виробників ТОВ «Насташка» займає перше місце. На сьогодні головна мета ТОВ «Насташка» - стати світовим постачальником сільськогосподарської продукції. На підприємстві сконцентрований високий інтелектуальний потенціал. Вирішуючи кадрову проблему висококваліфікованих кадрів, компанія підтримує міцні зв'язки з провідними вузами, що працюють в області сільського господарства, на ТОВ «Насташка» постійно проходять практику найбільш перспективні випускники цих закладів. До своїх фахівців керівництво підприємства пред'являє максимально високі вимоги. Головним з них є дисципліна і професіоналізм. Вища освіта - обов'язкова умова при прийомі на роботу. Всього ТОВ «Насташка» вже сертифікований більш ніж в 40 країнах світу, а серед його сертифікатів є TUF, IEC, ISO 9001 - 2000, UL, а також сертифікати, відповідні російським, українським, казахськім, польською стандартам.

На сьогодні покупцями сільської продукції ТОВ «Насташка» є понад 100 компаній. Усім їм без винятку підприємство пропонує широкий асортимент продукції, гарантуючи високу якість і доступні ціни. Якість строго контролюється. Сьогодні підприємство здійснює поставку продукції у рамках СНД продукція реалізується на території Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, а також - Вірменії і Грузії.

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Насташка» створено відповідно до Закону України «Про господарські товариства» шляхом об'єднання вкладів юридичних осіб - засновників Товариства - на підставі Установчого договору. Виходячи з цього, Товариство є юридичною особою, яка має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в банківських установах, печатку, кутовий штамп, штампи і печатки окремих підрозділів, служб, відділів, фірмові бланки зі своїм найменуванням, а також знаки для товарів і послуг . Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також з матеріальних і нематеріальних цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства. Товариство є суб'єктом права колективної власності. Товариство здійснює право володіння, користування та розпорядження об'єктами права власності відповідно до чинного законодавства для досягнення цілей передбачених даним Статутом. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації і за рішенням Зборів Учасників Товариства. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Зборами Учасників, судом або арбітражним судом. З моменту призначення ліквідаційної комісії всі повноваження з управління Товариством переходять до неї. В її обов'язки входить оцінка майна Товариства, виявлення дебіторів і кредиторів Товариства і розрахунок з ними, а також обов'язкове опублікування у пресі інформації про майбутню ліквідацію Товариства. Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту його виключення з реєстру державної реєстрації.

У загальному вигляді організаційна структура представлена на рисунку 2.1.

Основними органами управління та контролю Товариства є:


 1. Збори Учасників;

 2. Дирекція Товариства (директор і його заступники);

 3. Ревізійна комісія.


Рисунок 2.1. – Контур управління ТОВ «Насташка»

Вищим органом управління Товариства є Збори Учасників. Учасник має право передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника. Кількість голосів Учасників на Зборах пропорційно розміру їх часток у Статутному фонді. У компетенцію Зборів Учасників входять: 1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

 2. внесення змін до Статуту Товариства;

 3. вибори (призначення) або відгук Дирекції Товариства, Ревізійної Комісії;

 4. затвердження річних результатів діяльності Товариства, звітів і висновків Ревізійної Комісії, порядку розподілу прибутку та покриття збитків;

 5. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, установа їх статутів та представництв;

 6. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;

 7. вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

 8. визначення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладень;

 9. виключення Учасника з Товариства (шляхом голосування простою більшістю голосів).

Збори учасників визнається повноважним, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш ніж 60% голосів, а з питань, які вимагають одноголосності - всі учасники. Збори Учасників Товариства можуть бути черговими (не рідше одного разу на рік) і позачерговими. Позачергові Збори Учасників скликаються Президентом Товариства, а також на вимогу Учасників, у яких є не менше 20% голосів. Збори Учасників обирають Президента Товариства, який є вищою посадовою особою Товариства. Президент Товариства має право підпису всіх документів та угод, за винятком фінансових. Президент має право накладати «вето» на всі рішення Дирекції Товариства з подальшим винесенням їх на розгляд Загальних Зборів.

Виконавчим органом Товариства є Дирекція Товариства, яка складається з Директора. Дирекція обирається (призначається) на Зборах Учасників та діє в рамках компетенції і прав, встановлених Статутом та рішеннями Зборів Учасників. Директор Товариства вирішує питання поточної діяльності Товариства: 1. укладення договорів, пов'язаних з діяльністю Товариства;

 2. визначення умов праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

 3. наймання і звільнення працівників відповідно до чинного законодавства України про працю;

 4. самостійне встановлення ціни на товари і послуги Товариства;

 5. затвердження правил внутрішнього розпорядку та інші внутрішні документи Товариства, визначати організаційну структуру Товариства;

 6. відкриття від імені товариства рахунки в банках і кредитних установах;

 7. від імені Товариства купувати і продавати товари і послуги за готівковий і безготівковий розрахунок;

 8. одержання для Товариства майно та грошові кошти;

 9. одержання кореспонденцію для суспільства;

 10. виконання всіх дій, необхідних для управління поточними справами Товариства;
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка