Роль психологічної служби у формуванні професійної спрямованості майбутніх фахівців фармацевтичної галузіСкачати 26.05 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір26.05 Kb.
Пляка, Л. В. Роль психологічної служби у формуванні професійної спрямованості майбутніх фахівців фармацевтичної галузі / Л. В. Пляка // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матеріали Науково-практичної конференції за підсумками практики студентів НФаУ, м.Харків, 10 квітня 2014 р. – Х. : НФаУ, 2014. – С. 18-19.

УДК 159.9:615.1:37.01ПЛЯКА Л.В.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Роль психологічної служби у формуванні професійної спрямованості

майбутніх фахівців фармацевтичної галузі
Сьогодні перед вищою освітою стоїть питання формування конкурентоспроможної особистості на ринку праці. Саме тому дуже важливо, щоб кожен студент був професійно зорієнтований і чітко уявляв чого саме він прагне досягти у своєму житті.

Проблема формування професійної спрямованості знайшла своє відображення у наукових дослідженнях психологів і педагогів, а саме: зміст і структура професійної спрямованості ( С. Асадулліна, Л. Божович, Т. Деркач, С. Зімічева, С. Рубінштейн та ін.); етапи становлення та рівні сформованості професійної спрямованості (Г. Городнічева, Т. Дубровицька, Є. Нікіреєв, В. Сластьонін та ін); критерії оцінки професійної спрямованості та методи її діагностики (Є. Ільїн, Н. Кузьміна, А. Реан, О. Щербаков, та ін); умови і шляхи формування та корекції професійної спрямованості особистості студентів (Е. Зеєр, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, В. Ткачов, Г. Томілова, П. Шавір та ін.)

Психологічна служба в Національному фармацевтичному університеті вносить вагомий внесок у впровадження психолого-педагогічних інновацій, реалізацію державних і міжнародних програм у вищу фармацевтичну освіту. Така діяльність позитивно впливає на формування професійної спрямованості майбутнього фахівця фармацевтичної галузі.

Майбутня професійна діяльність – це одна з найбільш значущих сфер буття людини. Саме в ній відбувається самоактуалізація людини як індивіда, особистості, неповторної індивідуальності. Основними функціями процесу професійної підготовки спеціалістів Н.Л. Коломінський вважає [1]:

–      когнітивну (забезпечення належного рівня професійних знань, умінь, навичок, наукового і культурного світогляду);

–      ціннісно-установчу (формування професійних установок: цільових, смислових, операційних);

–      розвивальну (креативна): розвиток професійних здібностей, духовних потреб особистості;

–    мотиваційну (стимулююча): стимулювання, формування, підтримка мотивів особистісного зростання, самоактуалізації через професію.Професійна спрямованістьце якість особистості, характерною ознакою якої є відношення індивіда до професійної діяльності відповідно до світогляду, покликання та потреб. Професійна спрямованість студентів Національного фармацевтичного університету характеризує їхній професійний розвиток.

З метою розвитку професійної спрямованості майбутніх фахівців фармацевтичної галузі психологічна служба проводить лекції, семінари, тренінги та факультативні курси, а саме: науково-популярні лекції «Ефективне працевлаштування», «Успіх як стиль життя», семінари «Успішний старт», «Самопрезентація», тренінг «Резюме – Ваша візитна картака», «Анкета – перший крок до працевлаштування» тощо.Як висновок, можна зазначити таке. Формування професійної спрямованості передбачає не лише професійний розвиток особистості, а й прагнення майбутнього фахівця до найповнішого вияву й розвитку своїх можливостей та здібностей. Реалізація студентами своїх здібностей та потреб робить її психологічно зрілою, здатною до професійної діяльності.
Література:

1. Коломінський Н.Л. Соціально-психологічні проблеми підготовки фахівців до професійної діяльності / Н.Л. Коломінський // Наука і освіта. – 2004. – №3. – С. 14 – 16.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка