Робоча програма латинська мова (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСторінка5/13
Дата конвертації02.05.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи.

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (українська мова викладання)

(заочна форма навчання) 4,5 роки

І семестр


п/п

К-сть год

Тема


1

4

Вимова голосних, дифтонгів, буквосполучень. Наголос.


2

4

Граматичні категорії іменників. Словникова форма іменників. Огляд системи іменників. Неузгоджене означення.

3

4

Огляд системи прикметників. Словникова форма прикметника. Дві групи прикметників. Узгоджене означення.

4

4

Дієслово. Граматичні категорії дієслів. Дієслово sum, esse.

5

4

І відміна іменників. Грецькі дублети та терміноелементи І відміни. Грецькі префікси. Прийменники, які керують знахідним та орудним відмінками.

6

4

Теперішній час дійсного та умовного способу активного і пасивного стану.

7

4

II відміна іменників. Грецькі дублети та частотні відрізки іменників II відміни чоловічого та середнього роду.

8

4

Прикметники І, II відміни. Грецькі дублети та частотні відрізки.

9

4

III відміна прикметників. Три типи відмінювання. Чоловічий рід. Грецькі дублети та частотні відрізки.

10

4

III відміна прикметників. Жіночий рід. Грецькі дублети та частотні відрізки.

11

5

III відміна прикметників. Середній рід. Грецькі дублети та частотні відрізки.

12

5

Особливості відмінювання іменників III відміни.

13

5

Прикметники, що характеризують лікарські засоби за їх фармакологічною дією.

14

5

Номенклатура лікарських засобів. Лікарська сировина, лікарські речовини. Лікарський препарат.

15

5

Назви сировини та продуктів первинної обробки. Назви водних, ефірних та спиртових витяжок з рослинної сировини.

16

5

Назви лікарських рослин у ботанічній і фармацевтичній термінології.

17

5

Наукові і тривіальні назви лікарських препаратів. Товарні назви препаратів. Світова синонімія.


Тематичний план самостійної позааудиторної роботи з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (російська мова викладання)

(заочна форма навчання) 4,5 роки

І семестр


п/п

К-сть год

Тема


1

4

Произношение гласных, дифтонгов, буквосочетаний. Ударение.


2

4

Грамматические категории существительных. Словарная форма существительных. Обозрение системы существительных. Несогласованное определение.

3

4

Обозрение системы прилагательных. Словарная форма прилагательного. Две группы прилагательных. Согласованное определение.

4

4

Глагол. Грамматические категории глаголов. Глагол sum, esse.

5

4

І склонение существительных. Греческие дублеты и терминоэлементы І склонения. Греческие приставки. Предлоги винительного и творительного падежей.

6

4

Настоящее время изъявительного и сослагательного наклонений действительного и страдательного залогов.

7

4

II склонение существительных. Греческие дублеты и частотные звенья существительных II склонения мужского и среднего рода.

8

4

Прилагательные І, II склонений. Греческие дублеты и частотные звенья.

9

4

III склонение прилагательных. Три типа склонения. Мужской род. Греческие дублеты и частотные звенья.

10

4

III склонение прилагательных. Женский род. Греческие дублеты и частотные звенья.

11

5

III склонение прилагательных. Средний род. Греческие дублеты и частотные звенья.

12

5

Особенности склонения существительных III склонения.

13

5

Прилагательные, которые характеризируют лечебные средства за их фармакологическим действием.

14

5

Номенклатура лечебных средств. Врачебное сырье, врачебные вещества. Врачебный препарат.

15

5

Названия сырья и продуктов первичной обработки. Названия водных, эфирных и спиртовых эфиров из растительного сырья.

16

5

Названия лекарственных растений в ботанической и фармацевтической терминологии.

17

5

Научные и тривиальные названия лекарственных препаратов. Товарные названия препаратов. Мировая синонимия. Названия алкалоидов и гликозидов.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка