Робоча програма латинська мова (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСторінка1/13
Дата конвертації02.05.2016
Розмір1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

проф. Ерстенюк Г. М.

“____”______________2011 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

_______Латинська мова_______

(назва навчальної дисципліни)
__________7.12020101 Фармація___________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет _______Фармацевтичний___________

Кафедра ________Мовознавства_________


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф. залік (семестр)Іспит (семестр)


Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

заняття


Семінар-ські

заняття


Денна

-
Вечірня

-
Заочна


І

(4,5 роки)І

(5.5 років)


І

ІІІ

ІІ

85

79

9375

2
2


8

816

8

75

7175

67

ІІ
ІІ


Робочу програму склали:

Доцент Гуцол М.І.

Старший викладач Рудик О.В.

Викладач Зобнів І.М.

Івано-Франківськ – 2011


Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти України ІІІ – IV рівнів акредитації для спеціальностей «Фармація», «КФ». Київ, 2010 р.
Робочу програму обговорено на засіданні кафедри мовознавства _____________ р.

Протокол № ______

Завідувач кафедри _____________________________________проф. Голод Р.Б.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії _____________ р.

Протокол №__

Голова циклової комісії _________________________________проф. Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1 Основна

1.4.2. Додаткова2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА    1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.


Форма навчанняКурс


Семестр


Кількість годин

Всього


Лекції

Практичні заняття

СПРС

Заочна 4,5

Заочна 5,5І

ІІ

І

І

ІІ

ІІІ

85

9379

75

2

2

--

8

168

8

75

75

7167

Структура навчальної дисципліни


Кількість годин, з нихРік

навчання


Вид контролю

всього

лекцій

практ. занять

СПРС


4,5 роки

5,5 років164

168


2

2


16

24


146

142


І


ІспитСеместр І

4,5 роки


5,5 років

85

93
2

28

1675

75
I


Семестр ІІ

4,5 роки


5,5 років

79

75-

-

8

871

67
I
Іспит


В тому числі, іспит2 год.I  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка