Рівненський навчально-виховний комплекс «Колегіум» Модель інноваційного освітнього закладу «Акме-школа» Науковий керівник Карпенчук Світлана Григорівна – доктор педагогічних наукСторінка6/8
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 • Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:

  Назва праці

  Автор

  Де видана праця

  Видання

  Рік видання

  Модель інноваційного загальноосвітнього закладу

  А.Воротеляк, С.Карпенчук

  Київ

  Шкільний світ, «Завуч»

  2 (440), січень 2011

  «Працюємо в умовах експерименту» у журналі

  А.Воротеляк, С.Карпенчук

  Рівне

  «Нова педагогічна думка»

  3, вересень 2011

  Працюємо в умовах експерименту

  А.Воротеляк

  Київ

  Шкільний світ, «Директор школи»

  46 (670), грудень 2011

  Вчимося й учімо мислити

  С.Карпенчук

  Рівне

  РДГУ

  2010

  Коопероване навчання

  О.Присяжнюк

  Київ

  Шкільний світ, «Директор школи

  № 1, січень 2012р.

  Педагогічні інновації – вимога часу

  О.Присяжнюк

  Київ

  Шкільний світ, «Директор школи

  № 2, січень 2012р.

  Концепція

  дослідно-експериментальної роботи Рівненського НВК «Колегіум»

  А.Воротеляк, С.Карпенчук

  Рівне

  Обереги

  2013

  «Синтетичне мислення. Науково-практичний семінар»


  А.Воротеляк

  Київ

  Шкільний світ, «Завуч»

  № 1, січень 2014 р.

  «Нормативне забезпечення науково-методичної роботи»

  А.Воротеляк

  Київ

  Шкільний світ, «Завуч»

  № 2, лютий 2014 р

  Реалізація основних принципів педагогіки Монтессорі на заняттях факультативу «Інтелектика»

  Н.Руденко

  Варшава

  Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym

  2014

  Активізація пізнавальних інтересів та творчого потенціалу учнів в умовах акмеологічного простору уроку математики.

  Р.Зуєва

  Київ, Вид. «Плеяди»


  http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/43310/

  жовтень, 2014

  Біологія у світі казок. Інтегративний підхід як основний чинник формування цілісного мислення учня.

  Л.Максимчук

  Київ, Вид. «Плеяди

  http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/43316/


  Грудень, 2014

  Інноваційні підходи до розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури.

  Л.Рудюк

  Київ, Вид. «Плеяди

  Вид. «Плеяди»

  Журнал "Відкритий урок: розробки, технології, досвід"  Грудень, №12/2014

  Організація науково-дослідницької роботи учнів. http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/43419/

  Л.Рудюк

  Київ, Вид. «Плеяди

  "Відкритий урок: розробки, технології, досвід"

  Січень, №01/2015.

  Розробка уроку української мови для 5 класу з теми «Лист. Адреса»

  Г.Кравчук

  Київ, Вид. «Плеяди

  http://osvita.ua/school/lessons_summary/mova/43536/

  Грудень, №12/2014

  Формування цілісного уявлення про світову культуру в мовах акмеологічного простору уроку художньо-естетичного циклу

  А.Опришко

  Л.Тивончук

  Київ, Вид. «Плеяди
  2014

  Формування комунікативної особистості в умовах акмеологічного простору уроку словесності

  О.Мороз

  Київ, Вид. «Плеяди
  2014

 • Висвітлення роботи на науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах тощо:

  Назва заходу

  Місце проведення

  Дата проведення

  Науково-теоретичний семінар «Синтетичність в контексті педагогічної діяльності»

  НВК «Колегіум»

  15 вересня 2010

  Семінар-практикум «Створення акмеологічного освітнього простору: вітчизняний та зарубіжний досвід»

  НВК «Колегіум» за участю РОІППО

  2 червня 2011

  Педагогічні читання «Психолого-педагогічні засади створення акмеологічного простору в навчально-виховному закладі

  НВК «Колегіум»

  4 травня 2011

  Семінар-практикум «Педагогічні технології, що сприяють формуванню синтетичного типу мислення »

  НВК «Колегіум»

  16 листопада 2011

  Педагогічна рада «Створення моделі освітнього закладу «Акме-школа»

  НВК «Колегіум»

  15 березня 2012

  Семінар-практикум «Технології розвитку мислительної сфери учнів на уроках. Від теорії до практики»

  НВК «Колегіум»

  7 листопада 2012 року

  Семінар-практикум «Методичний банк»

  НВК «Колегіум»

  19 березня2013 року

  Обласний науково-практичний семінар «Формування синтетичного мислення вчителя та учня в умовах реалізації моделі інноваційного навчального закладу «Акме-школа»

  РОІППО,

  НВК «Колегіум»

  27 листопада 2013 року

  Міський семінар-практикум «Оптимізація роботи з обдарованою учнівською молоддю в мовах моделі «Акме-школа»

  НВК «Колегіум»

  25 березня 2014 року

  Засідання обласної творчої групи директорів спеціалізованих навчальних закладів з теми «Культура – цивілізаційний феномен в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. Управлінська культура як педагогічна проблема».

  РОІППО,

  НВК «Колегіум»

  27 березня 2014 року

  Методичний брифінг «Формування акмеологічного простору в навчальних закладах міста»

  Управління освіти Рівненського міськвиконкому

  24 квітня 2014 року

  Засідання міжпредметної творчої групи вчителів історії, географії та іноземних мов міста «Акмеологічний супровід учнів»

  КУ «Рівненський міський методичний кабінет»

  24 квітня 2014 року

  Всеукраїнська науково-практична конференція «Нове педагогічне мислення в контексті загальноєвропейського та світового простору»

  РОІППО,

  НВК «Колегіум»

  10-11 грудня 2014 року

 • Розгляд роботи на вченій раді Інституту або колегії МОН України

  Питання

  Дата проведення

  рішення

  Заявка про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічні засади формування синтетичного типу мислення вчителя та учня в умовах реалізації нової моделі «Акме-школа»

  27 вересня 2010 року

  Підтримати ініціативу педагогічного колективу Рівненського НВК «Колегіум» щодо проведення дослідно-експериментальної роботи за темою Психолого-педагогічні засади формування синтетичного типу мислення вчителя та учня в умовах реалізації нової моделі «Акме-школа»; науковий керівник: Карпенчук С.Г.

  Звіт про І етап дослідно-експериментальної роботи

  31 жовтня 2011 року

  Затвердити звіт про завершення І етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічні засади формування синтетичного типу мислення вчителя та учня в умовах реалізації нової моделі «Акме-школа» та програму ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи

  Звіт про ІІ етап дослідно-експериментальної роботи

  20 листопада 2012 року

  Затвердити звіт про завершення ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічні засади формування синтетичного типу мислення вчителя та учня в умовах реалізації нової моделі «Акме-школа», концепцію дослідно-експериментальної роботи Рівненського НВК «Колегіум» та програму ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи

  ДОДАТКИ
  ПОЛОЖЕННЯ  про кафедру

  1. Загальні положення

   1. Кафедра створюється з числа вчителів споріднених предметів (не менше як з 5-ти осіб).

   2. Метою діяльності кафедри є координація наукової та експериментальної роботи вчителів групи споріднених предметів та учнів – членів наукового учнівського товариства «Пошук».

   3. Методисти кафедр працюють на державних (громадських) засадах, їх затверджують наказом по колегіуму.

   4. До кафедри належать педагоги одного чи декількох близьких за змістом освіти предметів

   5. Кафедра підпорядковується в своїй діяльності заступнику директора з НМР.
  1. Завдання та напрями діяльності Кафедри

   1. Розробка та затвердження стратегічних дій у підходах до вибору та впровадження відповідних сучасних технологій та методик.

   2. Контроль якості методичної роботи вчителів та планування підвищення фахової майстерності через участь у міських, обласних, Всеукраїнських семінарах, тренінгах, конференціях

   3. Узагальнення педагогічного досвіду вчителів кафедри та впровадження сучасних науково – методичних розробок.

   4. Популяризація даного напряму науки через організацію позаурочних предметних заходів.

  2. Завдання методиста кафедри

  Основними завданнями методиста кафедри є:

  • Керівництво науково-методичною та дослідно-експериментальною діяльністю педагогів кафедри;

  • Керівництво науково-дослідницькою діяльністю учнів через організацію роботи відповідних секцій НТУ «Пошук»;

  • Керівництво впровадженням інноваційних технологій навчання вчителями кафедри;

  • Організація та проведення предметних тижнів в колегіумі;

  • Організація та проведення відкритих уроків вчителями колегіуму в рамках методичних тижнів, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду.

  4. Організація роботи кафедри

  • 4.1. Кафедра вчителів споріднених предметів створюється з метою організації та здійснення педагогічних експериментів, забезпечення навчально – виховної та науково – методичної роботи на високому професійному рівні, задоволення потреб колегіантів в інтелектуальному, духовному та культурному розвитку.

  • 4.2. Роботу вчителів - предметників у рамках кафедри організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.

  • 4.3. Роботу кафедри організовує методист кафедри, призначений адміністрацією наказом по закладу. Засідання кафедри проводяться не менш як тричі на рік.

  • 4.4. У компетенції Кафедри – розгляд питань організації, керівництва і контролю за науково-дослідною діяльністю колегіантів та дослідно-експериментальною роботою вчителів.

  1. Посадові обов’язки методиста кафедри

  Методист кафедри виконує наступні посадові обов’язки:

   1. Аналізує:

  • проблеми і результати науково – методичної роботи вчителів кафедри;

  • результативність педагогічної діяльності членів кафедри ( через рівень успішності учнів, аналіз відвіданих уроків тощо);

  • результативність роботи груп профільного навчання;

  • результативність індивідуальної роботи з учнями (в різних її формах).

   1. Прогнозує:

  • рівень індивідуальних досягнень учнів з навчальних циклів кафедри;

  • виконання плану роботи кафедри, результати запланованої роботи.

   1. Планує і організовує:

  • поточне і перспективне планування діяльності кафедри;

  • проведення засідання кафедри не менш ніж тричі на рік;

  • інклюзивне навчання;

  • роботу з підготовки і проведення підвищення фахової майстерності вчителів кафедри;

  • роботу школи молодого вчителя в рамках кафедри;

  • популяризацію результатів методичної, наукової та дослідницької діяльності вчителів кафедри.

   1. Координує:

  • розробку необхідної навчально-методичної документації;

  • роботу вчителів – членів кафедри і наукових консультантів з виконання індивідуальних програм науково – методичної та дослідницької роботи.

   1. Контролює:

  • методичну, наукову і дослідно-пошукову роботу членів кафедри;

  • викладацьку компетентність членів кафедри через аналіз результатів навчальної діяльності учнів.

   1. Розробляє:

  • план роботи кафедри на поточний рік;

  • план освітнього моніторингу кафедри;

  • необхідну методичну і науково – методичну документацію: план роботи з молодими вчителями, графіки контрольних і лабораторних робіт, матеріали контрольних зрізів для проведення підсумкових атестацій тощо.

   1. Корегує:

  • хід виконання плану роботи кафедри;

  • плані індивідуальної роботи вчителів;

  • плани індивідуальної роботи з учнями.

   1. Консультує:

  • співробітників кафедри з методичних питань.

   1. Оцінює і експериментує:

  • стратегічні документи (освітні програми, навчальні плани) в складі експертної ради навчальної установи;

  • науково – методичні розробки (програми, посібники, навчальні матеріали тощо) в складі експертної ради.

   1. Редагує підготовлені до видання матеріали, науково – методичні розробки членів кафедри.
  1. Права методиста кафедри

   1. Методист кафедри ініціює для обговорення на засіданні науково-методичної ради стратегічні і тактичні завдання, що сприяють оптимізації навчально-виховного процесу в НВК «Колегіум».

   2. Методист кафедри має право на відвідування та аналіз уроків вчителів, які входять до складу кафедри.

   3. Методист кафедри пропонує для одговорення на засіданнях кафедри питання про підвищення кваліфікації вчителів через участь у тренінгах, семінарах, конференціях різного рівня.

   4. Методист кафедри має право на контроль та керівництво науковою, експериментальною, методичною роботою вчителів кафедри, відповідних секцій колегіанського відділення НТУ «Пошук».

   5. Методист кафедри має право рекомендувати вчителів кафедри для відзначення за результатами виконаної наукової, експериментальної, методичної роботи.

  2. Документація кафедри

   1. Положення про кафедру.

   2. Аналіз роботи вчителів кафедри за минулий рік.

   3. План роботи на навчальний рік.

   4. Протоколи засідань (рекомендації).

   5. План дослідно-експериментальної роботи, плани саморозвитку та самоудосконалення вчителів.

   6. План проведення предметного тижня.

   7. План роботи з обдарованими дітьми.

   8. Картка впровадження педагогічного досвіду.
  1. Керівництво діяльністю кафедри

  Керівництво діяльністю кафедри здійснює методист кафедри, підпорядкований заступнику директора з НВР.


  Положення

  про науково – методичну раду колегіуму
  1. Загальні положення

   1. Науково – методична рада створюється з метою удосконалення змісту освіти і його навчально – методичного забезпечення відповідно до Концепції НВК „ Колегіум”, розробки колегіантського компоненту на підставі базисного навчального плану, організації і керівництва науково – експериментальної та науково – дослідницької роботи педагогічного колективу, впровадження в практику роботи прогресивних технологій.

   2. Відповідно до Статуту, з метою координації науково – методичної, інноваційної, експериментально – дослідницької діяльності та методичного забезпечення навчально – виховного процесу методична рада у своїй діяльності керується законами України „Про освіту”, „ Про загальну середню освіту”, концепцією та рішеннями директора колегіуму.

   3. Рада є консультативним органом з питань організації науково – методичної роботи в колегіумі.

   4. Науково – методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами органів управління освіти всіх рівнів із питань навчально – виховної, методичної, дослідно –експериментальної і проектно дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними актами колегіуму.
  1. Завдання науково – методичної ради

  Науково – методична рада створюється для розв’язання таких завдань, які покладено на навчальний заклад:

   1. Удосконалення змісту освіти у колегіумі, його між предметної координації, розвиток навчально – виховного процесу, відповідно до Концепції колегіуму.

   2. Визначення перспективи розвитку базового, варіативного та колегіантського компонентів освіти.

   3. Впровадження ефективних методик навчання.

   4. Розвиток компетенцій учителя.

   5. Координація діяльності підрозділів методичної служби колегіуму, спрямованої на розвиток науково – методичного забезпечення навчально – виховного процесу.

   6. Розробка основних напрямків науково – методичної роботи колегіуму.

   7. Формування мети і завдань методичної служби колегіуму, організація науково – методичного забезпечення навчальних програм, розробка навчальних, науково – методичних та дидактичних матеріалів.

   8. Організація науково – експериментальної, інноваційної і проектно – дослідницької діяльності колегіуму, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально – методичних комплексів.

   9. Розробка заходів з узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду вчителів колегіуму.

   10. Участь у атестації педагогічних працівників колегіуму.

   11. організація консультування вчителів колегіуму з проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різноманітних видів занять та їх навчально – методичного та матеріально – технічного забезпечення.

   12. Проведення педагогічних і методичних експериментів з пошуку апробації нових технологій, форм і методів навчання.

   13. Професійне становлення молодих і малодосвідчених вчителів.

   14. Виявлення, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду працюючих педагогів.

   15. Організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково – дослідними установами з метою обміну досвідом та інноваційними педагогічними технологіями в галузі освіти.

   16. Впровадження в навчальний процес сучасних навчально – методичних і дидактичних матеріалів, програмного забезпечення, автоматизованих систем навчання, інформаційного забезпечення занять, інформаційно – бібліотечних систем.

   17. Розробка програмного забезпечення для проведення навчальних занять і впровадження їх у навчальний процес.

   18. Науково – методичний супровід вчителів, що викладають у профільних класах. • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка