Рівненський навчально-виховний комплекс «Колегіум» Модель інноваційного освітнього закладу «Акме-школа» Науковий керівник Карпенчук Світлана Григорівна – доктор педагогічних наукСторінка5/8
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Рівненський НВК «Колегіум»

ПРОГРАМА "ОБДАРОВАНА ДИТИНА"

НА 2010-2015 РОКИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма "Обдарована дитина" на 2010-2015 роки (далі - Програма) розроблена з метою створення системи пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості з сучасному суспільстві.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є визначення комплексу психолого-педагогічних, організаційних, правових, економічних і науково-практичних заходів щодо розроблення і впровадження ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов для творчого розвитку особистості, системи профільного навчання в області.

Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких основних завдань: • створення системи цілеспрямованого виявлення інтелектуально й творчо обдарованих дітей на основі комплексної діагностики;

 • розробки науково-теоретичних засад та відповідних їм методичних рекомендацій і програм навчання та розвитку обдарованих дітей;

 • підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованою учнівською молоддю;

 • створення системи стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих дітей та молоді, педагогічних працівників, які їх навчають.

3. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюватиметься з бюджету піклувальної ради закладу, управління освіти та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми передбачає здійснення наступних заходів.

4.1. Організація науково-методичного та кадрового забезпечення роботи з обдарованою учнівською молоддю;

4.1.1. Розробка науково-теоретичні засади та відповідних загальних й спеціальних методичних рекомендацій, програми для виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей та здібної учнівської молоді.

Методичний кабінет НВК «Колегіум»

До 01 вересня 2010 року

4.1.2. Підготувати науково-методичні рекомендації щодо формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей та молоді.

Психологічна служба НВК «Колегіум»

До 01 вересня 2010 року

4.1.3. Увести до навчальних планів і програм підвищення кваліфікації усіх категорій педагогічних працівників спеціальні курси, орієнтовані на роботу з обдарованими дітьми та молоддю.

Заступник директороа з НВР

2010-2015 роки

4.1.4. Проводити проблемно-тематичні тренінги "Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми" за фахами із широким залученням до їх роботи педагогічних працівників, які мають звання "Старший вчитель", "Вчитель-методист", "Заслужений вчитель України".

Вчителі-методисти,

Відповідальний з організацію роботи з обдарованими дітьми у НВК «Колегіум»

2010-2015 роки

4.1.5. Проводити науково-практичні конференції, семінари, присвячені проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та учнів області, впровадження нових освітніх технологій.

Методична та психологічна служба НВК «Колегіум»

2003-2012 роки

4.2. Система пошуку обдарованих дітей

4.2.1. Здійснювати визначення рівня обдарованості й інтелекту дітей за комплексною системою-методикою багатомірної оцінки.

Психологічна служба, батьківська громадськість

2010-2015 роки

4.2.2. Забезпечити проведення І етапу олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, конкурсів-оглядів творчих колективів, наукових учнівських конференцій, виставок творчих робіт, здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молоді.

Заступники директора з НМР, НВР, ВР

2010-2015 роки

4.2.3. Налагодити зв'язки з організаціями та установами, провідними науковцями, робота яких спрямована на пошук, навчання і розвиток обдарованих дітей і молоді, та обмін досвідом роботи з даної проблеми.

Адміністрація НВК «Колегіум»

2010-2015 роки

4.3. Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей

4.3.2 Створювати належні умови для розвитку обдарованих учнів.

Педагогічний колектив НВК «Колегіум»

Постійно

4.3.3. Вжити заходів щодо розширення мережі гуртків, секцій та факультативів для дітей.

Директор НВК «Колегіум»

постійно


4.3.5. Висвітлювати та популяризувати в засобах масової інформації участь учнів НВК «Колегіум» у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, інших творчих конкурсах, активно пропагувати педагогічний досвід їх наставників.

Заступник директора з НМР

2010-2015 роки
4.3.6. З метою стимулювання обдарованої учнівської молоді до самоудосконалення продовжити практику нагородження переможців та призерів Всеукраїнських олімпіад, конкурсу-за хисту науково-дослідницьких робіт МАН, творчих та спортивних конкурсів, фестивалів, турнірів щороку проводити Свято «Колегіанський Олімп».

Заступник и директора з НМР, ВР, піклувальна рада, батьківська громадськість

2010-2015 роки

4.4. Забезпечення соціально-правових гарантій

4.4.1. Розробити та запровадити систему моніторингу щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників навчальних закладів - переможців та призерів Всеукраїнських і Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

Заступник директора з НВР

2010-2015 роки

4.4.2. Здійснювати моніторинг результативності роботи з обдарованою молоддю педагогічних працівників, які мають звання "старший вчитель", "вчитель-методист", "Заслужений вчитель України".

Заступник директора, який відповідає за організацію

роботи з обдарованими дітьми

2010-2015 роки

4.4.3. Удосконалити систему матеріального заохочення педагогічних та наукових працівників, які навчають обдарованих учнів.

Директор НВК «Колегіум»

2010-2015 роки

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЩО ВЕДУТЬ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ РОБОТУ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ

 1. Реєстраційний номер: 1. Відділ: інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи


 1. Повна назва навчального закладу

Назва навчального закладу

Індекс, поштова адреса

Конт.тел.. факс, e-mail

Рівненський навчально-виховний комплекс «Колегіум» Рівненської міської ради

33000 м. Рівне, вул. Шевченка, 103

26 69 34

22 10 56


Rivne_Kolegium@ukr.net

3.Коли і ким надано статус, дата і номер наказу МОНмолодьспорту України:

Наказ МОН України №40 від 19.01.2011 року

4.Тема дослідно-експериментальної роботи:

Психолого-педагогічні засади формування синтетичного типу мислення учителя та учня в умовах реалізації нової моделі «Акме-школа»

5. Основна мета та головні завдання експерименту:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці технології, що забезпечує формування синтетичного типу мислення та експериментальній перевірці в умовах загальноосвітнього навчального закладу - « Акме - Школи».

Головні завдання:

 1. Проаналізувати проблему синтетичного мислення як соціальну, психолого - педагогічну проблему: ретроспективний аналіз.

 2. Обґрунтувати модель синтетичного типу мислення в контексті взаємодії «учитель - учень» в умовах нової моделі загальноосвітнього закладу «Акме – Школи ».

 3. Визначити рівні та критерії, що характеризують синтетичне мислення педагога й учня.

 4. Вивчити практичний досвід загальноосвітніх закладів, що ґрунтується на інноваційній основі реалізації мислительної діяльності в контексті «учитель - учень».

 5. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію співпраці вчителя й учня в умовах «Акме – Школи », що забезпечує синтетичність мислення.

 6. Узагальнити досвід учителів колегіуму з проблеми «Формування синтетичного мислення в умовах « Акме - школи» на рівні багатоаспектних публікацій: монографій, навчально - методичних посібників, науково – методичних інструментарію, статей тощо.
 1. Напрями експериментальної роботи: розробка, апробація інноваційних технологій: форм, методів, прийомів навчально-виховної діяльності.

 2. _

  Етапи дослідно-експериментальної роботи


  Короткий зміст роботи


  І. Організаційно-підготовчий етап (серпень 2010р. – червень 2011р.):

  ІІ. Концептуально – діагностичний етап (серпень 2011р. – червень 2012р)

  ІІІ. Формувальний етап (серпень 2012р. – червень 2015р.):

  V. Узагальню-вальний етап (серпень 2015р. – травень 2016р.):  - визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно – експериментальної роботи;

  - вивчення і аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно – експериментальної роботи, організація науково – методичної підтримки експерименту;

  - розробка нормативно – правового забезпечення науково – експериментальної роботи;

  - визначення та уточнення функціональних обов’язків членів педагогічного колективу та представників професійної громади щодо вирішень завдань експерименту;

  - налагодження співпраці із науковими установами, школами – партнерами, із педагогічним колективом щодо створення акмеологічного освітнього простору;

  - обґрунтування кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно – експериментальної роботи;

  - формування творчих груп учителів за темою науково – експериментальної роботи, підготовка та проведення педагогічних рад, тренінгів та семінарів для вчителів;

  - підведення підсумків першого (організаційно-підготовчого етапу) дослідно – експериментальної роботи.

  - розробка теоретико – концептуальних засад дослідно – експериментальної роботи, підбір методик і технологій дослідження, моніторингу експерименту, розробка науково – методичного забезпечення дослідно – експериментальної роботи;

  - визначення психолого – педагогічного супроводу експерименту: методик та описів психодіагностичного інструментарію для забезпечення діагностики акмеологічного простору:

  - визначення критеріїв та показників щодо рівня сформованості мислительної сфери школяра у кожній ланці навчально – виховного процесу;

  - проведення діагностики рівня педагогічної компетентності педагогічного колективу колегіуму з проблеми дослідження;

  - організація та проведення комплексного психолого – педагогічного моніторингу готовності учнів до розвитку в умовах акмеологічного освітнього простору;

  - психолого – педагогічна діагностика рівня сформованості мислительної сфери школярів та синтетичного типу мислення зокрема;

  - інформаційне забезпечення експериментальної діяльності: підготовка та проведення педагогічних рад, підготовка науковців та педагогів для співпраці з експериментальними класами;

  - розробка та затвердження Міністерством освіти і науки програм та спецкурсів для учнів;

  - проведення науково – практичного семінару «Організаційні психолого – педагогічні умови для формування синтетичного типу мислення в умовах моделі «Акме - Школа»;

  - підведення підсумків другого (концептуально – діагностичного) етапу дослідно – експериментальної роботи.

  - експериментальне впровадження моделі «Акме - Школа». Створення індивідуальних карт та індивідуальних програм інтелектуального та творчого розвитку учнів із застосуванням сучасних технологій;

  - дослідження організаційних психолого – педагогічних умов формування синтетичного типу мислення школярів в умовах реалізації моделі «Акме - Школа»;

  - розробка та практичне відпрацювання методики, узгодження взаємодії учасників навчально – виховного процесу, науковців для забезпечення прагнення до успіху, творчості, високих результатів навчальної діяльності та особистісного самовдосконалення школярів;

  - практична апробація, корекція комплексу методів роботи з дітьми та їхніми батьками для забезпечення формування у дітей та учнівської молоді синтетичного типу мислення, що дозволяє гармонізувати внутрішні мотиви з абсолютними цінностями прекрасного в природі, суспільстві, а також уможливлює усвідомлення себе моральною, цілісною особистістю, спроможною до збереження органічного світу, толерантності, самозбереження (фізичного та духовного);

  - проведення спостереження за рівнями сформованості особистості учнів. Поточний моніторинг готовності учнів до професійної діяльності на основі синтетичного типу мислення, що інтенсифікує духовне відродження, глибокі теоретичні знання про світ, навички науково - пошукової та пошуково - краєзнавчої роботи, вміння нестандартно мислити, усвідомлення цінностей духовних скарбів народу, відчуття краси та величі всього живого навколо, здатність активно діяти й знаходити оптимальний вихід у складних суперечливих життєвих ситуаціях сьогодення;

  - накопичення набутого досвіду з питань створення акмеологічного освітнього простору, проведення Всеукраїнського науково – практичного семінару;

  - підведення підсумків третього (формувального) етапу дослідно – експериментальної роботи.

  - проведення аналізу дослідно – експериментальної роботи.


  Здійснення контрольного діагностування рівня готовності учнів до саморозвитку згідно з визначеними критеріями та показниками;

  - порівняння результатів діагностико – концептуального і контрольно – узагальнюваного етапів експерименту. Визначення співвідношення мети і завдань із результатами експерименту. Проведення кількісного та якісного аналізу, оцінювання ефективності навчально – виховної системи моделі «Акме – Школа»;

  - популяризація результатів експерименту, поширення досвіду дослідно – експериментальної роботи з означеної проблеми через публікації у пресі, видавничу діяльність;

  - проведення Всеукраїнської науково – практичної конференції «Формування синтетичного типу мислення в умовах моделі навчально – виховного закладу « Акме - Школа»;  - підготувати науковий звіт про підсумки четвертого (узагальнюваного) етапу дослідно – експериментальної роботи.


 3. Очікувані результати:

Очікувані результати та форми їх подання:

 • новий зміст навчально-виховного процесу, з урахуванням принципів педагогіки, зорієнтованих на найвищий рівень (акмеологічний підхід) професійної діяльності на основі синтетичного мислення, що інтенсифікує духовне відродження, глибокі теоретичні знання про світ, навички науково-пошукової та пошуково-краєзнавчої роботи, вміння нестандартно мислити, усвідомлення цінностей духовних скарбів народу, відчуття краси та величі всього живого навколо, здатність активно діяти й знаходити оптимальний вихід у складних суперечливих життєвих ситуаціях сьогодення;

 • створення нової моделі навчального закладу – Акме - школа;

 • організація в акмеологічній школі освітнього середовища, що забезпечує умови для співпраці в контексті «учитель - учень» і ґрунтується на модернізованих засобах як педагогічної взаємодії, так і педагогічного супроводу діяльності учня;

 • створення соціально - педагогічного простору, що стимулює прагнення до успіху, творчості, високих результатів навчальної діяльності та особистісного самовдосконалення;

 • сформованість у дітей та учнівської молоді синтетичного типу мислення, що дозволяє гармонізувати внутрішні мотиви з абсолютними цінностями прекрасного в природі, суспільстві, а також уможливлює усвідомлення себе моральною, цілісною особистістю, спроможною до збереження органічного світу, толерантності, самозбереження (фізичного та духовного);

 • сформованість у дітей та учнівської молоді національної й міжнаціональної свідомості, що ґрунтується на міжнародній основі світобачення та світосприйняття.


 1. Терміни початку і закінчення експерименту:

початок серпень 2010р; кінець червень 2016р.

 1. Організації, що забезпечують наукове керівництво експериментом:

  Повна назва організації

  Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОН України


 2. Наукові керівники:

Прізвище, ім’я, по батькові

Вчений ступінь, звання

Місце роботи, посада

Карпенчук Світлана Григорівна

Доктор педагогічних наук

Рівненський державний гуманітарний університет, професор кафедри теорії та методики виховання
 1. Відповідальний виконавець дослідно-експериментальної роботи:

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Місце роботи

  посада

  Куделя Петро Іванович

  Рівненський НВК «Колегіум»

  Директор

  Воротеляк Аліна Володимирівна

  Рівненський НВК «Колегіум»

  Методист

  Присяжнюк Ольга Богданівна

  Рівненський НВК «Колегіум»

  Заступник директора з навчально-виховної роботи

  Чабанюк Тетяна Вікторівна

  Рівненський НВК «Колегіум»

  Заступник директора з навчально-виховної роботи

  Попович Поліна Миколаївна

  Рівненський НВК «Колегіум»

  Заступник директора з виховної роботи

  Бахметьєва Наталія Анатоліївна

  Рівненський НВК «Колегіум»

  психолог
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка