Рівненський навчально-виховний комплекс «Колегіум» Модель інноваційного освітнього закладу «Акме-школа» Науковий керівник Карпенчук Світлана Григорівна – доктор педагогічних наукСторінка3/8
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тематика занять універсальної базової програми розвитку пам'яті, уваги, уяви і творчого мислення за методикою "Школи Ейдетики" та «Школи позитивного мислення» для учнів 5-9 класів.Тема

Год.

Мета

Основні етапи проведення занять і результат

Предметне забезпечення

І

2


Історія створення різних технік розвитку пам'яті Гра зі словами, цифрами та образами

2,5

3,5


Ознайомити дітей з основами ейдо- та мнемотехнік.
Діагностування у дітей рівня можливостей сприйняття інформації за допомогою слухової, зорової та образної пам'яті. Створити на уроці атмосферу радості від легкого запам’ятовування, віри у власні сили. Спонукати учнів до творчого аналізу у процесі уяви «слово», трансформуй « цифру», як краще уявити, щоб легше згадати. Навчити дітей зв'язувати інформацію методом «Фолсома» (перший блок інформації зв’язується з наступним).

Причини виникнення методик тренування пам'яті; як працює наша уява, що ми можемо «побачити, почути, відчути» коли чуємо якесь слово(різні види пам'яті ).

Тестування учнів (визначення рівня пам'яті):

за допомогою уяви діти відтворюють 20 слів на слух; відтворення 20 малюнків без допомоги спеціальних методик основа методики - запам'ятовування шляхом послідовних асоціацій (усе що хочеш запам'ятати - уявляй); Знайомство з методом трансформації цифр у знайомі та цікаві образи (1 -Буратіно, 2 - лебідь, тощо); Метод «образних гачків»- вміння бачити слова та числа у картинках, будь-якому предметі у кімнаті; зв'язок утворених асоціацій; відтворення з образу цифри;

Результат: осмислене відношення до інформації( за словом ховається картинка), асоціативне відтворення цифр від 0 до 9.

Розуміння , що знання роботи методів ейдотехнік значно розширюють можливості запам’ятовування, створюють у дітей атмосферу творчості в процесі роботи з інформацією та впевненості у власних силах.Знання техніки запам'ятовування інформації шляхом послідовних асоціацій (метод «Фол сома»)Магнітофон, аудіо записи, набір слів. Таблички з асоціативними образами- цифрами.

Набори картинок для роботи зі словами.3

Як можна вивчити табличку множення, та запам’ятати будь-яке число.

4,5

Навчити дитину легко і без напруження відтворювати конкретну числову інформацію, на основі вивчення таблиці множення

Ознайомлення з методом трансформації цифр та «оживлення казкових героїв», складання особистих цікавих казок та історій з їх участю, спрямованих на легке запам’ятовування таблиці множення.

Результат: вміння самостійно працювати над вивченням таблички множення ігровими методами трансформації цифр у образи і оживлення їх.

Набір карток з асоціативними образами- цифрами, та малюнками для вивчення табл.мно-ження.

4

Вивчення віршів, текстів та скоромовок.

2

Навчити дитину чітко уявляти складні словосполучення, запам'ятовувати вірші та тексти, чітко відтворювати інформацію записану в певній послідовності.

Ознайомлення з методом образного уявлення( методом піктограм); ознайомлення з методом логічних скорочень; швидке читання з листа; формування індивідуальної системи запам'ятовування(набір специфічних знаків та малюнків по методу піктограм).

Результат: вміння легко запам’ятовувати вірші, тексти та скоромовки, набір слів у певній послідовності.

Демонстрацій ні таблиці, набори карток тематичні тексти, вірші, прислів’я, скоромо-вки.

5

Робота з правильним, послідовним написанням слів, текстів цифровою інформацією

2,5

Навчити учнів використовувати простір, площину, та велику гамму власних відчуттів у роботі з будь-якою інформацією для легкого запам’ятовування і швидкого згадування.

Використання методу піктограм при запам'ятовуванні тексту та складанні опорного плану-конспекту; ознайомлення з правилами методу Цицерона на великих територіях для точнішого відтворення інформації, ознайомлення із методами: оживлення, входження, надмірності, для розширення дитячих уявлень і можливостей у роботі з інформацією; вміння бачити і відчувати більше ніж є в дійсності;

Результат: навички легкого згадування та переказу тексту, та формування асоціативних зв’язків у роботі з цифровою інформацією. Вміння розміщувати великі об’єми інформації у просторі і на малих площинах, та легко її відтворювати.

Зошити, демонстрацій ні таблиці, набір малюнків, текстів.

6

Робота з словниковими словами

2,5

Сформувати у дитини чітке розуміння поняття "буква", «слово», «речення». Навчити працювати з фонемою слова, легко запам’ятовувати правила та чітко їх формулювати.

Використання зорових та графічних асоціацій (бачення букв в образі)робота з фонемою слова; методика звукових асоціацій; "оживлення" словникових слів та "знімання цікавого кінофільму". використання методу Цицерона; використання кінестетичної пам'яті(яка буква за асоціативними відчуттями)

Результат: вміння працювати творчо з граматичним матеріалом, легке запам'ятовування правил написання слів, робота з фонемою слова.

Набір малюнків, списків словарних слів, орфографічні таблиці.

7

Гра з листівками: уяви букви; уяви слова; уяви цифри на картинці.

3

Навчити учнів аналізувати методи, щодо вивчення певної інформації .Навчити створювати власні системи запам’ятовування.

Використання методів„оживлення", «входження» в роботі з листівками (аналізуємо дію, яка відбувається, виділяємо опорний образ; яка дія-цікава, незвичайна і зв'язуємо цей образ першої листівки з опорним образом другої листівки; потім другої листівки з третьою і так далі); метод трансформації; метод закарбування потрібної інформації.

Результат: послідовне відтворення опрацьованих блоків інформації, вміння творчо використовувати вивчені методи для ефективного запам'ятовування, аналіз,чому використано саме цей метод, і як ще можна запам’ятати ту чи іншу інформацію.

Набір листівок (робота в парах або окремо, в кожному наборі 25 листівок.)

8

Гра з шумами та піснями

2,5

Навчити дітей сприймати інформацію на фоні шумів, пісень, звучання класичної музики, на основі методу невербальних асоціацій.

Ознайомлення з методом невербальних (звукових)асоціацій; встановлення зв’язків між шумами, уривками пісень, класичної музики з картинками у наборах листівок; ознайомлення з поняттям синестезії (одночасне використання кількох аналізаторів); перевірка своїх можливостей;

Результат: розширення сприйняття і відтворення інформації за допомогою методу невербальних асоціацій.

Магнітофон, аудіо записи „з методом невербальних (шумів, звуків музики) асоціацій".

9

Методи роботи з інформацією для покращення запам'ятовува-ння.

3

Навчити учнів працювати з певним блоком інформації( книга, тема, розповідь, стаття, словник та інше), знаходити необхідне, вміти зосереджуватися на головному, точно відтворювати опрацьований матеріал.

Ознайомлення з механізмом роботи з інформацією, яку потрібно знайти(книга, газета, словник, та інше), вибір головного, запам'ятовування і відкидання другорядного; ознайомлення з правильним повтором, перевіркою творів контрольних; розуміння для чого нам увага і вміння розслаблятися при роботі з інформацією;

Результат: вміння самостійно працювати з інформацією, знаходити головне і відкидати другорядне, вміння концентруватися, правильно повторювати, та правильно розслаблятися.

Набір листівок для кожного учня. Книги, тексти, казки, статті, словники та ін.

10

Зорова та тактильна пам'ять.

1

Навчити учнів використовувати фантазію в сприйнятті зорових образів і тактильні відчуття для більш ефективного запам'ятовування. Показати дітям, як працює м’язева пам’ять.

Робота з зоровою, тактильною, м’язевою пам'ятю; гра з тактильними дощечками; використання звичайних паличок для покращення фотографічної пам'яті; гра «образи в рухах», або «покажи слово, букву, цифру»; Рухи та тактильні відчуття при роботі з новими термінами та інше. Перевірка вивченого.

Результат: розширення спектру відчуттів(тактильні, м’язева пам’ять) в процесі запам'ятовування та відтворення інформації Розширення творчого потенціалу дитини у роботі з образами. Гармонізація роботи обох півкуль мозку, та психіки дитини.

„Тактиль-ні" дощечки (дощечки з різними на дотик поверхнями); палички, листівки, магнітофон, аудіо записи;

11

Емоційна пам'ять. Емоції в нашому житті

2

Навчити дітей механізмам контролю над емоціями та почуттями, та трансформації негативних емоцій у радісні для кращого запам'ятовування інформації.

Ознайомлення з поняттями «емоційна забарвленість образів та образна дія»; автобіографічний метод; ознайомлення з методом співвідчуття та відстороненості; прийомами "поглянути по-новому "; вміння забувати або трансформувати непотрібне(негативне) у позитив.

Результат: вміння запам'ятовувати та стирати інформацію за допомогою відчуттів,емоцій. Вміння контролювати власні емоції та трансформувати у позитивне русло. Високий рівень творчого сприйняття інформації.

Тематичні тексти, усна інформація, іграшки, різні речі (образи), що несуть різне емоційне навантаження.

12

Гра з іноземними словами. Метод Аткінсона

4

Навчити дітей швидко та ефективно запам'ятовувати необхідну програмну лексику з іноземних мов.

Ознайомлення з методом Аткінсона, усвідомити поняття слова за співзвучністю; формування вмінь підбирати співзвуччя до цілого слова; прийом вивчення японських та китайських ієрогліфів, графічні трансформації, метод піктограм, для швидкого та якісного вивчення іноземних мов.

Результат: робота з іноземними словами по методу Аткінсона на рефлекторному рівні (від 50 до 70 слів за год); вірний правопис іноземних слів; вільне володіння лексичним матеріалом.


Набір іноземних слів з латинської, в'єтнамської, німецької, англійської французької німецької мов китайські ієрогліфи.

13

Смакова та нюхова пам'ять

1

Надати дітям інформацію про механізми роботи смакової та нюхової пам'яті, які розширюють можливості сприйняття та запам'ятовування.

Історія древнього методу запам'ятовування інформації по запаху Формування вміння оперувати даними видами пам'яті, усвідомити як по запаху чи смаку ми згадуємо певну інформацію. Механізми запам'ятовування «на смак та запах» інформації.

Результат: перспективне використання сформованих навиків роботи з інформацією в майбутньому навчанні і житті.

Набір листівок,

Набори з різними запахами, та картки з образами різних смаків.14

Гра з графічними зображеннями

2

Розширити творче сприйняття цілісності малюнка, що складається з частин. Навчити дітей аналізувати кожну його частину і легко відтворювати їх по пам’яті.

Ознайомлення з методом графічних асоціацій: бачення цікавої, незвичайної інформації в частині чи цілому зображенні; гра з графічними диктантами; пальчикові ігри; домалюй фігуру, розвиток творчого сприйняття, через роботу з лівою рукою.

Результат: розширення творчого сприйняття інформації, вміння запам'ятовувати та відтворювати цілісний малюнок та всі його частини, гармонізація роботи лівої та правої півкуль головного мозку.

Демонстраційні таблички та альбоми з малювання, «головоломки»

Танграми та ін..15

Запам'ятовува­ння облич, імен та прізвищ (спрощена система)

2

Навчити дітей свідомо запам'ятовувати обличчя, імена та прізвища в поєднанні з асоціативними образами.

Значення пам'яті на обличчя, імена та прізвища; знайоме та незнайоме обличчя (виділення акцентованих форм обличчя); ознайомити з механізмами асоціацій по відношенню до імен та прізвищ; робота з портретами;

Результат: свідоме використання прийомів запам'ятовування облич, імен та прізвищ, професій, легке відтворення.

Набір: „запам'ятай обличчя" портрети, фотографії, списки ФІО, професій.

16

Запам'ятову­вання адрес, історичних дат, років життя, телефонів

2

Навчити учнів механізмам запам'ятовування історичної інформації, автобіографічних даних, адрес, телефонів і легкого згадування..

Механізм використання зорових, слухових, дотикових асоціацій; трансформація в цифро-образи та методика співзвучності; автобіографічна методика; використання графічних зображень для історичних дат,телефонів

Результат: опанування швидкісного запам'ятовування,адрес, історичних дат, років життя, телефонів.

Історичні данні з датами, картинками альбоми з малюва-ння

17

Гра з геометричними фігурами

2

Навчити дітей в ігровій формі швидкому та якісному оперуванню назвами геометричних фігур, поняттями міри, довжини, більше, менше та інше.

Гра"оживлення" геометричних фігур; виділення опорного образу; зв'язок опорного образу з певною дією; метод фонетичних асоціацій, складання розповідей та казок про міри, та фігури.

Результат: знання назв геометричних фігур, понять міри, довжини, більше,менше та інше.

Набір геометричних фігур, казок, малюнків, порівняльних таблиць.

18

Гра з рухами в просторі.

2

Навчити дітей орієнтуватися в просторі та швидко запам'ятовувати напрямки, які надалі потрібні будуть при вивченні курсу «географія

Використання методу послідовних та зв'язаних асоціацій; метод Цицерона на малих та великих площинах; метод образних гачків, графічних зображень, «входження», «оживлення», гра « Я бачу, чую, відчуваю»

Результат: вміння орієнтуватися в просторі, знати напрямки, прості географічні терміни. Розширення творчого сприйняття простору. Гармонізація роботи обох півкуль мозку.

Ігровий матеріал, карти, компас, папір, олівці.

19

Ігри та вправи на розвиток уваги

2

Розповісти дітям про механізми роботи уваги. Навчити учнів цілеспрямовано зосереджувати увагу на певному об'єкті, та керувати нею.

Ознайомлення з механізмом дії уваги, для чого потрібно вміти концентруватися.Що таке довільна увага, вибір найважливі-шого і його запам'ятовування; оперування різними образами. (таблиці Шульте та інше)

Результат: оволодіння вмінням зосереджувати власну увагу на головному, що значно підвищує ефективність роботи з інформацією.

Набір ігор, дидактичні матеріали І. Матюгіна

20

Думай позитивно! Мистецтво бачити прекрасний Світ.

4

Навчити дітей, як за допомогою уяви і позитивного мислення можна формувати свій світ, своє успішне життя.

Чи вміємо ми мислити позитивно?; Формула позитивного мислення. Як працюють закони Природи: «Все, що від мене відійде, до мене й повернеться, помножене!». Вміння знаходити в негативній ситуації «золоте зерно».Закони успішного мислення.Що таке відповідальність?

Результат: свідоме створення власної системи позитивного творчого,успішного мислення. Вміння усвідомлювати свої вчинки і відповідати за них. Керуватися у житті законами природи. Поважати себе і інших.

Демонстрацій ні таблички, магніто-фон

аудіо записи.21

Саморегулювання.Роль уяви у вирішенні психологічних проблем

2,5

Навчити дітей механізмам саморегуляції, аутотренінгу та психологічним методам захисту від стресів.

Механізми саморегуляції, та аутотренінгу Використання психологічних методів для створення в своїй уяві сценарію зі щасливим фіналом, методи регресії, корегування емоцій, профілактика стресових ситуацій, „метод 6/9" (діти мають можливість зрозуміти точку зору іншої людини), аутотренінг«місце відпочинку», гра "що ховається за словом"; гра "я можу", робота з «субдомінантною рукою»

Результат: врівноважена, здорова, самодостатня особистість, яка вміє керувати власними емоціями, регулювати свій настрій, вміти себе заспокоювати та знімати втому, запобігати стресовим ситуаціям, гармонізувати свій фізичний та психічний стан.

Демонстраційні таблички, магніто-фон, аудіо записи.

22

Творче рішення інтелектуаль-них задач та креативність

2,5

Протестувати дітей щодо наявного рівня креативності. Створення креативного бачення процесу, та формування нестандартних підходів до рішення «поставлених задач», ігровими методами ТРІЗ.

Використання методики Торенса для тестування рівня креативності; використання методик по розвитку творчих можливостей учнів, мотиваційні моменти генерації креативних ідей, аналітика, синтез, систематизація наявних та отриманих знань; ознайомлення з методами ТРІЗ.

Результат: розвиток творчого мислення дитини, вміння нестандартно мислити і генерувати творчі ідеї з подальшим баченням їх реалізації.

Набір тестів та дидактичних матеріалів, завдання з методики ТРІЗ

23

Вправи на розвиток інтелекту

2

Навчити дитину бачити в щоденних завданнях елемент творчості та власного розвитку(фізичного, інтелектуального, духовного).

використання методик І. Матюгіна; використання методик Артихович; використання технік «школи позитивного мислення», методів ТРІЗ.

Результат: вміння самостійно конструювати образи, мотивація процесу пізнання та самовдосконалення.

Набір дидактичних матеріалів, завдання з методики ТРІЗ

24

Гра з колажами

1

Формування у дітей вмінь та навичок використання гри як засобу для запам'ятовування «блоків» інформації (швидкісного зв'язку образів).

Знайомство з колажами; правила зв'язку; „блокова" система запам'ятовування; ознайомлення з методом логічних закономірностей; використання послідовних асоціацій.

Результат: опанування швидкісного системного зв'язку образів; Вміння запам'ятовувати цифрову та текстову інформацію у «блоках».

Колажі по 7, 10,25,30,50 одиниць інформації.

25

Ігри в житті дітей, якими розвивають пам'ять

1

Перевірити знання учнів, щодо методів та технік розвитку пам'яті.

Ігри на розвиток усіх видів пам'яті, уваги, уяви, саморегуляції, методів творчого рішення інтелектуальних задач, інтуїції.

Результат: практичне вміння використовувати засвоєнні методи розвитку пам'яті;

Запропоновані ігри

26

Систематизація знань.

Підведення підсумків.1

Створення дитячих проектів «Методи запам'ятову-вання».

Проведення заліку в ігровій формі; перевірка своїх можливостей.Мотивація до конструювання власних систем при роботі з різними типами інформації. Представлення власних схем. Створення робочих груп по обговоренню проектів.

Результат: вміння самостійно обирати, аналізувати використання методів запам'ятовування, та конструювання з них своїх власних систем при роботі з різною інформацією.

Тематичні тексти, набір математичних масивів.


Всього (год.)

60ПРОГРАМА

факультативного курсу «Інтелектика» для 5 – 9-х експериментальних класів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Пошук шляхів активізації пізнавальної діяльності школярів є однією із суспільно-значущих проблем. Тому організація факультативних занять з розвитку інтелекту, є актуальною. Ця діяльність учнів забезпечує можливість формування у школярів спеціальних знань про психологічні особливості людини, розвиток інтелектуальних умінь та навичок, творчого підходу до вирішення наукових та практичних проблем.

«Інтелект (від лат. Intellectus – розуміння) – відносно стійка структура розумових здібностей індивіда»[13]. Поняття інтелекту визначається досить різнорідно, але в загальному вигляді – це індивідуальні особливості, як належать до пізнавальної сфери, насамперед до мислення, пам’яті, сприйняття, уваги, уяви і т. д. Мається на увазі певний рівень розвитку розумової діяльності особистості, що забезпечує можливість здобувати нові знання й ефективно використовувати їх в процесі життєдіяльності. [15]

У ряді психологічних концепцій інтелект ототожнюється: 1) із системою розумових операцій; 2) зі стилем і стратегією вирішення проблем; 3) з ефективністю індивідуального підходу до ситуації, що вимагає пізнавальної активності; 4) з когнітивним стилем.

Основні критерії, за якими оцінюється розвиток інтелекту, це глибина, узагальненість і швидкість оволодіння знаннями, володіння способами кодування, перекодування, інтеграції та генералізації почуттєвого досвіду на рівні уявлень і понять. У структурі інтелекту велике значення має мовна діяльність і особливо мовлення внутрішнє. Виняткова роль належить спостережливості, операціям абстрагування, узагальнення і порівняння, що створюють внутрішні умови для поєднання різноманітної інформації про світ речей і явищ у єдину систему поглядів, які визначають моральну позицію особистості та сприяють формуванню її спрямованості, здібностей і характеру. [15]

Ми підтримуємо думку сучасних вітчизняних психологів, що інтелект складається з системи мисленєвих, атенційних (увага), мнемічних (пам'ять), імажинативних (уява), перцептивних (сприймання), мовленнєвих та інших здібностей [4].

Структура та зміст програми роботи факультативу «Інтелектика» розроблена у відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України щодо такого виду навчально-методичних документів. Змістовно програма презентує основні теоретико-прикладні аспекти та вимоги щодо організації факультативної та науково-дослідницької роботи учнів середньої школи у галузі психології.

Метою роботи факультативу є розвиток інтелектуальних здібностей учнів 5-9 класів НВК «Колегіум», а також ознайомлення школярів із теоретичними вимогами щодо організації науково-дослідницької діяльності та формування знань і практичних навичок дослідницької роботи. У ході роботи факультативу передбачається формування інтересу школярів до роботи у галузі психології та розвиток креативних способів вирішення наукових та практичних проблем.

Особлива увага буде звертатися на розвиток синтетичного мислення, що є предметом експериментального дослідження педагогічного колективу НВК «Колегіум». Без високого рівня його сформованості унеможливлюється ефективне прийняття рішень та створення оптимальних умов їх розв'язання; за рахунок мислення реалізуються винаходи як результат наукового пошуку. На цьому зосереджують увагу представники сучасної акмеологічної науки: А.А. Реан, А.А. Деркач, С.Г. Карпенчук, Є.А. Климов, С.С. Пальчевський, Н.В. Кузьмина, Б.Г. Ананьєв, Є.А. Суслова та інші, вважаючи, що саме цей механізм забезпечує довершеність розвитку будь-якої сфери діяльності. Виокремивши мислення як важливий компонент акмеології, передбачено на заняттях «Інтелектика» розвиток і становлення учня як майбутнього громадянина України, світу, творця самого себе й державотворця, який володітиме найвищим рівнем знань, умінь, навичок та професійної творчості.[7]Завдання роботи факультативу:

 • ознайомлення школярів з особливостями роботи мозку людини;

 • ознайомлення учнів з основними теоріями інтелекту;

 • ознайомлення учнів з критеріями розвитку інтелекту;

 • дослідження особливостей інтелекту та творчих здібностей школярів;

 • корекція та розвиток інтелекту та творчих здібностей школярів;

 • ознайомлення школярів з особливостями розвитку особистісної сфери учнів;

 • ознайомлення учнів із принципами, метою, змістом та методами науково-дослідницької роботи;

 • висвітлення основних вимог щодо теоретичного та практичного вивчення проблеми дослідження;

 • обґрунтування наукових вимог щодо обробки та інтерпретації отриманих емпіричних даних;

 • розуміння структури та змісту науково-дослідницької роботи, тобто технології дослідницької роботи;

 • ознайомлення із правилами оптимізації публічної презентації результатів власного дослідження.

Факультатив «Інтелектика» має розвивальні цілі:

 • розвиток інтелектуальних здібностей учнів;

 • розвиток творчих здібностей підлітків;

 • розвиток внутрішньої мотивації навчальної діяльності, мотивації самовиховання і саморозвитку;

 • формування наукового світогляду;

 • розвиток здатності до саморегуляції, самореалізації;

 • розвиток навичок рефлексії;

 • розвиток почуття власної гідності, впевненості в собі у школярів;

 • розвиток адекватної самооцінки;

 • розвиток навичок спілкування;

 • підвищення групової згуртованості в класах.

Курс факультативу «Інтелектика» розраховано на 30 годин на навчальний рік в кожному з експериментальних класів ( 5-б, 6-б, 7-б, 8-б, 9-б) і має три блоки:

  1. Діагностичний (5 занять).

  2. Корекційно- розвивальний (22 заняття).

  3. Рефлексивний (3 заняття).

Кожне корекційно – розвивальне заняття на протязі всіх п’яти років включає завдання на:

 1. розвиток логічного, синтетичного мислення;

 2. розвиток творчого мислення;

 3. розвиток пізнавальних процесів (пам’яті, уваги, уяви та ін.);

 4. розвиток особистісної (зокрема, мотиваційної) сфери школярів.

Завдання, вправи на заняттях з факультативу з 5 по 9 класи підбираються з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей розвитку інтелекту молодших та старших підлітків.

У процесі викладання на заняттях «Інтелектики» школярам нараховуються бали за виконання практичних, творчих робіт. Курс факультативу завершується захистом науково-дослідної роботи. За результатами роботи учням, що отримали найвищі бали на заняттях факультативу дається звання « Інтелектуал року».Зв'язок з іншими дисциплінами. Залучення учнів до участі у роботі факультативу передбачає наявність у них знань з дисциплін, передбачених стандартами освіти в Україні, зокрема, з біології, анатомії, фізіології вищої нервової діяльності людини, хімії, математики, інформатики, історії.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка