Рішення Вченої ради Національної академії від 3 жовтня 2013 рокуСкачати 366.57 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір366.57 Kb.
Додаток

до рішення Вченої ради

Національної академії

від 3 жовтня 2013 року,

протокол № 205/7-7
ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ

кандидатських іспитів зі спеціальностей
25.00.01 – теорія та історія державного управління
Висоцької Ольги Миколаївни, тема дисертаційної роботи: “Діалог органів влади з громадськістю у сфері державного управління”


 1. Сутність діалогу органів влади з громадськістю в державному управлінні.

 2. Вітчизняний досвід практики реалізації діалогу органів влади з громадськістю.

 3. Нормативно-правова база забезпечення діалогу органів влади з громадськістю в Україні.

 4. Суб’єкти діалогу влади з громадськістю.

 5. Засоби реалізації діалогу органів влади з громадськістю.

 6. Ситуативне управління як різновид комунікативного рівня реалізації діалогу органів влади з громадськістю.

 7. Діалог органів влади з громадськістю на регіональному рівні.

 8. Зарубіжний досвід практики реалізації діалогу органів влади з громадськістю.

 9. Комунікативний рівень реалізації діалогу органів влади з громадськістю.

 10. Діалог органів влади з громадськістю: ініціативи Президента України.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 18 вересня 2013 року № 3).


Жмудського Руслана Сергійовича, тема дисертаційної роботи: “Політико-управлінські механізми забезпечення відповідальності в системі державного управління в Україні”


 1. Державне управління: поняття та основні характеристики.

 2. Специфіка системи державного управління як предмета наукового дослідження.

 3. Теорія демократії у державному управлінні.

 4. Поняття та види відповідальності в державному управлінні.

 5. Політична відповідальність в державному управлінні.

 6. Методологія дослідження проблеми відповідальності в державному управлінні.

 7. Критерії політичної відповідальності в державному управлінні.

 8. Цілі державної політики та взаємозалежність цілей і ресурсів політики.

 9. Західна демократична практика політичної відповідальності влади.

 10. Інститути політичної відповідальності у країнах Заходу.

 11. Форми та механізми взаємодії органів державної влади, політичних партій та громадських організацій.

Програма розроблена кафедрою державної політики та управління політичними процесами Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 26 вересня 2013 року

№ 3).
Лугині Марини Вікторівни, тема дисертаційної роботи: “Розвиток концепції ефективності в державному управлінні: теоретико-прикладний аспект”


 1. Історичні передумови виникнення та розвитку концепції ефективності в державному управлінні.

 2. Поняття ефективності: характеристика, види та основні відмінності.

 3. Сучасні підходи до вимірювання ефективності державного управління.

 4. Внесок шкіл державного управління в процесі формування концепції ефективності державного управління.

 5. Зарубіжний досвід впровадження ефективного державного управління.

 6. Міжнародні рейтинги ефективності управління та їх роль у проведенні управлінських реформ.

 7. Законодавче забезпечення ефективного державного управління в Україні.

 8. Прикладне застосування концепції ефективності в положеннях центральних органів виконавчої влади.

 9. Основні напрями підвищення ефективності сучасної системи державного управління в Україні.

 10. Підготовка висококваліфікованого персоналу як один із чинників підвищення ефективності державного управління.

Програма розроблена кафедрою управління національним господарством Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 18 вересня 2013 року № 11/168-13)


Магася Геннадія Анатолійовича, тема дисертаційної роботи: “Мотивація як механізм управління персоналом у сфері охорони державного кордону”


 1. Поняття державного управління та його ознаки.

 2. Сутність та особливості державного управління у прикордонній сфері.

 3. Система принципів державного управління у прикордонній сфері.

 4. Категорії державного управління у прикордонній сфері.

 5. Сутність теорій мотивації персоналу (на прикладі теорій мотивації
  А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. Мак Клелланда).

 6. Особливості формування системи мотивації у сфері охорони державного кордону.

 7. Система мотивації як механізм управління персоналом у сфері охорони державного кордону.

 8. Мотиви, що формуються у персоналу Державної прикордонної служби України, їх роль та місце в системі мотивації.

 9. Особливості мотивації персоналу Державної прикордонної служби України під час функціонування в особливих умовах.

 10. Напрямки вдосконалення мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону.

Програма розроблена кафедрою інформаційної політики та технологій Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 12 вересня 2013 року № 2).


Наконечного Юрія Богдановича, тема дисертаційної роботи: “Державне регулювання розвитку фізичної культури молоді у країнах Східної Європи”


 1. Державна освітня політика України: сутність та основні напрями.

 2. Становлення й розвиток державного управління освітою в Україні.

 3. Основні завдання державного регулювання розвитку фізичної культури молоді через систему освіти.

 4. Основні принципи і методи державного управління освітою.

 5. Основні тенденції державного управління освітою в країнах ЄС.

 6. Правові засади державного управління освітою в Україні.

 7. Державна освітня політика реформування сфери освіти України.

 8. Сучасні європейські моделі державного управління сфери розвитку фізичної культури.

 9. Модернізація системи державного управління освітою в Україні в умовах європейської інтеграції.

 10. Взаємодія органів влади з громадськістю у сфері управління освітою в Україні.

Програма розроблена кафедрою управління освітою Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 2).


Нелезенко Ніни Петрівни, тема дисертаційної роботи: “Запобігання корупції в процесі формування програм інноваційного розвитку України: теоретико-управлінський аспект”


 1. Нормативно-правова база, яка визначає основні засади запобігання і протидії корупції в Україні.

 2. Нормативно-правова база, яка визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні.

 3. Вплив політичної та бюрократичної корупції на розвиток суспільства.

 4. Створення прозорих організаційно-правових механізмів протидії корупції та підключення громадянського суспільства до контролю за його дотриманням.

 5. Міжнародний досвід боротьби та протидії корупції.

 6. Заходи, що найбільш активно застосовуються в боротьбі з корупцією.

 7. Місце інновацій у суспільному розвитку.

 8. Розвиток інноваційного процесу в Україні.

 9. Базові інститути демократичного суспільства.

 10. Комунікативні інститути взаємодії влади і суспільства.

Програма розроблена кафедрою управління суспільним розвитком Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 27).


Павлюк Катерини Степанівни, тема дисертаційної роботи: “ Взаємодія органів державної влади та неурядових громадських організацій у системі забезпечення національної безпеки”


 1. Конституція України про громадські організації.

 2. Основні функції громадянського суспільства.

 3. Інститути громадянського суспільства у системі забезпечення національної безпеки.

 4. Головні ознаки неурядових організацій.

 5. Форми участі громадських організацій у політичній сфері суспільства.

 6. Форми впливу громадських організацій на політичну сферу.

 7. Поняття та функції громадської опозиції.

 8. Природоохоронна сфера діяльності громадських організацій.

 9. Основні форми взаємодії держави та громадянського суспільства.

 10. Громадські ради як форма залучення громадськості до формування та реалізації державної політики.

Програма розроблена кафедрою національної безпеки Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 19 вересня 2013 року № 4/2013).


Рашковської Ольги Володимирівни, тема дисертаційної роботи: “Громадянські комунікації як стратегічний ресурс демократизації державного управління в Україні”


 1. Теоретико-методологічні засади громадянських комунікацій в Україні.

 2. Громадянські ініціативи в розвитку комунікацій між державою та суспільством в Україні.

 3. “Комунікація” як соціально обумовлений процес передачі й сприйняття інформації в умовах міжособистісного й масового спілкування.

 4. Громадянські комунікації як чинник демократизації державного управління в Україні.

 5. Впровадження в середовище державних службовців цінностей демократичного суспільства.

 6. Вплив громадянських ініціатив на реформування державної політики України.

 7. Комунікація влади та громадськості: інституційний аспект.

 8. Комунікаційна взаємодія влади та громадськості в інформаційному суспільстві.

 9. Основні наукові підходи в дослідженні комунікацій в державному управлінні.

 10. Імплементація європейських комунікативних стандартів в систему державного управління в Україні.

Програма розроблена кафедрою державної політики та управління політичними процесами Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 2).


Сіцінського Валерія Станіславовича, тема дисертаційної роботи: “Державне управління національною безпекою у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України”


 1. Державне управління національною безпекою України.

 2. Сутність договірно-правового оформлення державного кордону України.

 3. Національна безпека України.

 4. Державний кордон України.

 5. Державне управління прикордонною безпекою України.

 6. Поняття демаркації державного кордону України.

 7. Поняття делімітації державного кордону України.

 8. Проблемні питання договірно-правового оформлення державного кордону України.

 9. Стратегічні документи у сфері національної безпеки щодо завершення договірно-правового оформлення державного кордону України.

 10. Сучасний стан договірно-правового оформлення державного кордону України.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 18 вересня 2013 року № 3).


Сибіги Ігоря Івановича, тема дисертаційної роботи: “ Місце і роль неурядових організацій у формуванні державної політики: сфера зовнішніх зносин України та США ”


 1. Зв’язки з громадськістю в системі державного управління.

 2. Місце і роль громадських організацій у формуванні державної політики.

 3. Особливості взаємовідносин державної влади з політичними партіями, об'єднаннями та організаціями громадян.

 4. Роль і місце традицій врядування в сучасному державотворенні.

 5. Імплементація європейських стандартів взаємодії органів державної влади та неурядових організацій в Україні.

 6. Національні інтереси в системі державного управління.

 7. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції в системі державного управління України.

 8. Проблеми та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.

 9. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні.

 10. Державно-управлінська еліта як чинник державотворення в Україні.

Програма розроблена кафедрою політичної аналітики і прогнозування Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 травня 2013 року № 15).


Тищенко-Стеблинської Світлани Сергіївни, тема дисертаційної роботи: “Європеїзація державного управління у нових державах-членах Європейського Союзу”


 1. Стан розробленості проблеми європеїзації державного управління в європейській та вітчизняній науці.

 2. Поняття європеїзації державного управління.

 3. Співвідношення понять державне управління та публічне адміністрування.

 4. Види європеїзації.

 5. Види інтеграції.

 6. Європеїзація державного управління країн Центрально-Східної Європи.

 7. Досвід євроінтеграційних перетворень у країнах Центрально-Східної Європи.

 8. Охарактеризувати поняття європеїзації за межами ЄС.

 9. Механізми впливу ЄС на адаптацію національної адміністрації до європейських стандартів.

 10. Європеїзація державного управління в Україні.

Програма розроблена кафедрою європейської інтеграції Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 2).


Філіпчука Василя Олександровича, тема дисертаційної роботи: “Європейська інтеграція як засіб державотворення в Україні”


 1. Державотворення, націотворення та державне управління у державотворчих процесах: понятійно-категоріальна сутність.

 2. Сучасні теоретико-методологічні підходи в тлумаченні державотворення.

 3. Державотворення в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів XXI сторіччя: проблеми та особливості.

 4. Засади формування та здійснення політики примирення й управління конфліктами в умовах європейської інтеграції.

 5. Способи демократизації інституційних систем європейських країн в процесі державотворення.

 6. Легітимізація та підвищення ефективності національних систем державного управління як засіб державотворення.

 7. Виклики сучасних реалій українського державотворення.

 8. Європейська інтеграція як засіб впровадження європейської ідентичності та забезпечення внутрішньої інтегрованості українського суспільства.

 9. Шляхи реалізації державотворчого потенціалу європейської інтеграції України.

 10. Принципи державного управління Європейського Союзу та їх значення для розвитку системи державного управління держав-членів ЄС.

Програма розроблена кафедрою європейської інтеграції Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 2).


25.00.02 – механізми державного управління
Борисенкової Анни Вікторівни, тема дисертаційної роботи: “Інституціоналізація системи державного фінансового моніторингу в Україні”


 1. Сутність і місце фінансового моніторингу в державному управлінні.

 2. Інститут фінансового моніторингу як інститут державного фінансового контролю.

 3. Значення фінансового моніторингу для соціально-економічного розвитку країни.

 4. Нормативно-правове забезпечення здійснення фінансового моніторингу.

 5. Вітчизняний досвід здійснення фінансового моніторингу.

 6. Зарубіжний досвід здійснення фінансового моніторингу.

 7. Етапи інституціоналізації системи фінансового моніторингу в Україні.

 8. Норми і правила в межах інституту фінансового моніторингу.

 9. Формальні і неформальні санкції в межах інституту фінансового моніторингу.

 10. Ризик-орієнтовний підхід як резерв підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу.

Програма розроблена кафедрою управління національним господарством Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 18 вересня 2013 року № 11/168-13).


Верцімаги Ірини Володимирівни, тема дисертаційної роботи: “Інформаційно-аналітичний супровід органів державної влади у сфері охорони навколишнього природного середовища”


 1. Європейські підходи до оцінки впливу на довкілля в Україні.

 2. Правові засади державної екологічної політики.

 3. Екологічна домінанта сталого розвитку.

 4. Прогнозування і планування в екологічній політиці.

 5. Екологія як основа гармонізації відносин суспільства і природи.

 6. Сутність державної екологічної політики.

 7. Роль громадських організацій у формуванні нового ставлення суспільства до природи.

 8. Форми парламентського контролю за реалізацією екологічної політики держави.

 9. Розподіл функцій між органами державної влади щодо контролю та забезпечення екологічної політики в Україні.

 10. Організаційний механізм формування державної екологічної політики.

Програма розроблена кафедрою політичної аналітики і прогнозування Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 13 вересня 2013 року № 2).Гагаріної Світлани Григорівни, тема дисертаційної роботи: “Напрями та механізми впливу держави на формування інтелектуального потенціалу української нації”


 1. Основні напрямки, складові та чинники розвитку інтелектуального потенціалу.

 2. Заходи, які забезпечує держава для розвитку інтелектуального потенціалу.

 3. Джерела інвестування інтелектуального потенціалу.

 4. Тенденції управління інвестуванням інтелектуального потенціалу.

 5. Напрями забезпечення стабільного розвитку інтелектуального потенціалу.

 6. Поняття інституційного механізму розвитку інтелектуального потенціалу.

 7. Характеристика інституційного механізму розвитку інтелектуального потенціалу.

 8. Структурні елементи механізму державного регулювання розвитку інтелектуального потенціалу.

 9. Комплексне вдосконалення інституційного механізму державного регулювання інтелектуального потенціалу.

 10. Напрями вдосконалення інституційного механізму державного регулювання розвитку інтелектуального потенціалу.

Програма розроблена кафедрою соціальної і гуманітарної політики Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 9 вересня 2013 року № 2).


Гетьманець Алли Геннадіївни, тема дисертаційної роботи: “Державне регулювання у сфері телебачення і радіомовлення України: організаційно-правові засади”

 1. Сфера телебачення і радіомовлення як об’єкт державного управління в Україні та Європі.

 2. Поняття державного управління у сфері телебачення і радіомовлення.

 3. Правове регулювання державного управління у сфері телебачення і радіомовлення України.

 4. Обов’язковість Європейських правових та інших норм і стандартів для України.

 5. Застосування норм Європейської конвенції транскордонного телебачення.

 6. Європейські стандарти введення реклами в ЗМІ.

 7. Верховна Рада України в системі органів державного управління у сфері телебачення і радіомовлення.

 8. Президент України в системі органів державного управління у сфері телебачення і радіомовлення.

 9. Органи виконавчої влади, які входять до системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення.

 10. Судові органи в державному управлінні у сфері телебачення і радіомовлення.

 11. Органи місцевого самоврядування та громадськість в державному управлінні у сфері телебачення і радіомовлення.

 12. Регуляторні органи у сфері телебачення і радіомовлення.

 13. Нормативно-правове регулювання аудіовізуальних ЗМІ в Європейському Союзі і в Україні.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 18 вересня 2013 року № 3).


Гирика Максима Анатолійовича, тема дисертаційної роботи: “Механізми оптимізації участі громадськості у здійсненні державного управління”


 1. Інститут участі громадян у здійсненні державного управління: поняття, сутність і зміст, ключові ознаки.

 2. Ключові ознаки інституту участі громадян у здійсненні державного управління: поняття, сутність і зміст.

 3. Генезис інституту участі громадян у здійсненні державного управління.

 4. Поняття механізмів участі громадян в управлінні державними справами.

 5. Законодавчі механізми участі громадян у здійсненні державного управління в Україні.

 6. Організаційне забезпечення громадян і інститутів громадянського суспільства у здійсненні державного управління в Україні.

 7. Законодавчі механізми врегулювання участі інститутів громадянського суспільства у здійсненні державного управління в Україні.

 8. Тенденції розвитку механізмів участі громадян в управлінні державними справами в Україні.

 9. Вплив адміністративної реформи на оптимізацію механізмів участі громадян в управлінні державними справами.

 10. Сприяння держави розвитку громадянського суспільства як чинник оптимізації механізмів участі громадян в управлінні державними справами.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 18 вересня 2013 року № 3).


Кацая Ігоря Олександровича, тема дисертаційної роботи: “Державне регулювання у сфері збалансування розвитку природно-ресурсного потенціалу регіону (на прикладі Автономної Республіки Крим)”


 1. Гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів у забезпеченні регіонального розвитку.

 2. Засади розвитку комплексу взаємопов’язаних об’єктів використання природно-ресурсного потенціалу регіону.

 3. Тенденції комплексного моделювання збалансування природно-ресурсного потенціалу регіону.

 4. Структуризація проблем збалансування розвитку природно-ресурсного потенціалу регіону.

 5. Варіативність у державному регулюванні щодо збалансування розвитку природно-ресурсного потенціалу регіону.

 6. Збалансування природно-ресурсного потенціалу регіону: узагальнення підходів до забезпечення державного регулювання.

 7. Формування управлінських рішень щодо збалансування розвитку природно-ресурсного потенціалу регіону.

 8. Вибір альтернатив у державному регулюванні щодо збалансування розвитку природно-ресурсного потенціалу регіону.

 9. Визначення оптимізаційного завдання в державному регулюванні у сфері збалансування розвитку природно-ресурсного потенціалу регіону.

 10. Економічне оцінювання у державному регулюванні у сфері розвитку природно-ресурсного потенціалу регіону.

Програма розроблена кафедрою регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 29 серпня 2013 року № 1).


Козака Вячеслава Івановича, тема дисертаційної роботи: “Адміністративна реформа в Україні як механізм протидії корупції”


 1. Визначення адміністративної реформи.

 2. Основні складові адміністративної реформи.

 3. Класифікація адміністративних реформ.

 4. Напрямки проведення адміністративних реформ.

 5. Національна специфіка проведення адміністративної реформи.

 6. Природа, зміст та особливості проявів корупції.

 7. Основні засади антикорупційної політики в Україні.

 8. Механізми протидії корупції в розвинених державах світу.

 9. Досвід країн колишнього СРСР та соцтабору із запровадження адміністративних механізмів реалізації антикорупційної політики.

 10. Антикорупційний потенціал адміністративної реформи в Україні.

Програма розроблена кафедрою управління суспільним розвитком Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 27).


Курила Ореста-Мар’яна Васильовича, тема дисертаційної роботи: “Механізми державного управління розвитком загальної середньої освіти регіону”


 1. Нормативно-правова база державного управління загальною середньою освітою в регіоні.

 2. Основні напрями модернізації державного управління в Україні.

 3. Основні завдання стратегії державної кадрової політики в сфері освіти на період до 2021 року.

 4. Сучасні механізми державного управління якістю освіти в Україні: проблеми та напрями удосконалення.

 5. Реформування державного управління освітою в контексті входження до Європейського простору.

 6. Децентралізація і демократизація державного управління освітою: завдання та особливості реалізації.

 7. Структура системи державного управління освітою.

 8. Управління загальною середньою освітою: регіональний аспект.

 9. Сутність та специфіка державно-громадського управління освітою.

 10. Основні завдання державної освітньої політики.

Програма розроблена кафедрою управління освітою Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 2).


Липовецької Ольги Григорівни, тема дисертаційної роботи: “Система та механізми функціонування органів управління освітою в регіоні”


 1. Нормативно-правова база функціонування регіональних органів державного управління освітою.

 2. Основні напрями модернізації державного управління освітою в Україні.

 3. Основні завдання стратегії державної кадрової політики в сфері освіти на період до 2021 року.

 4. Оптимізація шкільної мережі як механізм державного управління освітою в регіоні.

 5. Децентралізація і демократизація державного управління освітою в регіоні.

 6. Структура та функції органів державного управління освітою.

 7. Управління загальною середньою освітою: регіональний аспект.

 8. Роль органів місцевого самоврядування в управлінні освітою в регіоні.

 9. Стратегія розвитку освіти на 2014-2021 рр.

 10. Регіональна освітня політика України: стан та перспективи розвитку.

Програма розроблена кафедрою управління освітою Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 2).


Магася Геннадія Анатолійовича, тема дисертаційної роботи: “Мотивація як механізм управління персоналом у сфері охорони державного кордону”


 1. Функції державного управління в сфері охорони державного кордону.

 2. Система управління в органах та підрозділах охорони державного кордону.

 3. Інституційне забезпечення прикордонної безпеки.

 4. Система мотивації як механізм управління персоналом у сфері охорони державного кордону.

 5. Особливості механізмів формування системи мотивації у сфері охорони державного кордону.

 6. Роль та місце мотивації персоналу Державної прикордонної служби України.

 7. Мотивація як складова програм підготовки офіцерів-прикордонників.

 8. Мотивація як механізм формування кваліфікаційних характеристик офіцерів-прикордонників

 9. Напрямки вдосконалення механізмів мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону.

 10. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази підготовки кадрів у сфері охорони державного кордону.

Програма розроблена кафедрою інформаційної політики та технологій Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 12 вересня 2013 року № 2).


Мамонова Ігоря Леонідовича, тема дисертаційної роботи: “Людський розвиток як системоутворюючий фактор публічного управління”


 1. Система публічного управління.

 2. Основні підходи до аналізу сутності людського розвитку.

 3. Теоретичне обґрунтування сталого людського розвитку.

 4. Публічне управління, державне управління та соціальна політика як складові соціального управління.

 5. Характеристика потреб та інтересів людини у розрізі публічно-управлінської діяльності.

 6. Світові методики розрахунку сталого людського розвитку.

 7. Системоутворюючий характер сталого людського розвитку у публічному управлінні.

 8. Основні засади політичної відповідальності.

 9. Додаткові механізми посилення політичної відповідальності.

 10. Механізми формування органів виконавчої влади в Україні у світлі концепції сталого людського розвитку.

Програма розроблена кафедрою політичної аналітики і прогнозування Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 13 вересня 2013 року № 2).


Міщенка Романа Івановича, тема дисертаційної роботи: “Формування ефективних механізмів державних закупівель в сучасних геоекономічних умовах”


 1. Система підготовки та перепідготовки фахівців у сфері державних закупівель.

 2. Контролюючі органи у сфері державних закупівель.

 3. Історичні особливості формування ринку державних закупівель в Україні.

 4. Регулювання закупівель за державні кошти в Європейських країнах.

 5. Електронні закупівлі: ефективність проведення в країнах Європи.

 6. Російський досвід здійснення електронних закупівель.

 7. Основні етапи здійснення державних закупівель в Україні.

 8. Моніторинг державних закупівель.

 9. Прозорість у сфері державних закупівель.

 10. Перспективи впровадження електронних закупівель в Україні.

Програма розроблена кафедрою економічної політики Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 3).


Немировської Ольги Валентинівни, тема дисертаційної роботи: “Механізми державного управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами в Україні: організаційно-правовий аспект”


 1. Сутність механізму державного управління в сфері поводження з генетично модифікованими організмами в Україні.

 2. Складові механізму державного управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами.

 3. Зміст організаційної складової механізму державного управління в сфері поводження з генетично модифікованими організмами в Україні.

 4. Система органів державного управління в сфері поводження з генетично модифікованими організмами.

 5. Зміст правової складової механізму державного управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами.

 6. Форми правового регулювання у сфері поводження з генетично модифікованими організмами: міжнародні та національні нормативно-правові акти.

 7. Цілі, завдання та функції державного управління в сфері поводження з генетично модифікованими організмами в Україні.

 8. Процедури реалізації функцій державного управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами в Україні.

 9. Напрями удосконалення правової складової механізму державного управління в сфері поводження з генетично модифікованими організмами Україні.

 10. Відповідальність за порушення законодавства в сфері поводження з ГМО в Україні.

 11. Удосконалення організаційної складової механізму державного управління у сфері поводження з генетично модифікованими організмами в Україні.

Програма розроблена кафедрою права і законотворчого процесу Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 2).


Побережного Олега Володимировича, тема дисертаційної роботи: “Механізми реалізації державної соціальної політики України в контексті інтеграційних процесів”


 1. Поняття та сутність соціальної політики.

 2. Методологічні основи державної соціальної політики.

 3. Типологізація соціальної політики різних країн світу.

 4. Формування нової соціальної моделі в Європі.

 5. Соціальна політика Європейського Союзу у вимірі соціального діалогу.

 6. Питання адаптивності європейської соціальної моделі та соціальних стандартів до українських реалій.

 7. Пріоритетні напрямки здійснення соціальної політики в Україні.

 8. Соціальний захист населення в умовах ринкових перетворень.

 9. Особливості реформування соціальної політики України.

 10. Стратегія соціальної політики України в контексті інтеграційних процесів.

Програма розроблена кафедрою філософії і методології державного управління Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 18 вересня 2013 року № 2).


Ричко Олени Володимирівни, тема дисертаційної роботи: “Упровадження основ публічної політики як засіб гуманізації державного управління в Україні”


 1. Публічна політика як особливий соціальний та політичний феномен.

 2. Політика і управління: закономірності взаємодії та рівень взаємної інтеграції.

 3. Публічна політика як процес формування державної політики.

 4. Методи дослідження публічної політики.

 5. Принципи гуманізму в публічній політиці.

 6. Специфіка взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі.

 7. Особливості гуманізації державного управління в Україні.

 8. Форми та механізми взаємодії груп інтересів та держави.

 9. Взаємодія держави і громадянського суспільства в реалізації політичних прав і свобод людини.

 10. Громадський контроль за діяльністю органів публічної влади.

Програма розроблена кафедрою політичної аналітики і прогнозування Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 13 вересня 2013 року № 2).


Сенчука Юрія Володимировича, тема дисертаційної роботи: “Стратегічне планування у діяльності органів державної влади в Україні”


 1. Державне стратегічне планування як функція державного управління з обрання пріоритетів.

 2. Принципи, на яких базується державне стратегічне планування.

 3. Система документів державного прогнозування та стратегічного планування.

 4. Принципи державного прогнозування та стратегічного планування.

 5. Переваги, якими характеризується науковий підхід до планування.

 6. Основні передумови застосування стратегічного планування.

 7. Розробка планів – як специфічний вид діяльності та послідовний інтеграційний процес.

 8. Основні принципи, яким відповідає реалізація мети стратегічного планування.

 9. Основні переваги процесу стратегічного планування.

 10. Основні характеристики планових рішень.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 20 вересня 2013 року № 4).


Сіоніхіної Зої Миколаївни, тема дисертаційної роботи: “Розвиток професійних компетенцій керівних кадрів ІІІ-ІV категорій центральних органів виконавчої влади”


 1. Категорія “компетенції” як складова механізму державного управління.

 2. Законодавчі аспекти напрямків професійної діяльності державних службовців на сучасному етапі як правова форма державного управління.

 3. Механізм кадрового забезпечення державного управління.

 4. Інституалізація системи розвитку професійних компетенцій керівних кадрів.

 5. Взаємодія державного й недержавного секторів у процесі розвитку професійних компетенцій керівних кадрів.

 6. Формування і впровадження механізмів державного управління у сферу розвитку професійних компетенцій керівних кадрів.

 7. Сутність і особливості професійної діяльності керівних кадрів ЦОВВ як джерело вимог до їх професійних компетенцій.

 8. Тенденції розвитку професійних компетенцій керівних кадрів для системи професійного навчання державних службовців.

 9. Розвиток професійних компетенцій викладачів НАДУ як чинник розвитку професійних компетенцій державних службовців.

 10. Комунікація як механізм інструментарію державного менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень.

 11. Компетенції у практиці професійної діяльності керівних кадрів: проблеми і перспективи.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 12 вересня 2013 року № 2).


Сіцінського Валерія Станіславовича, тема дисертаційної роботи: “Державне управління національною безпекою у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України”


 1. Державна політика національної безпеки у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України.

 2. Механізми договірно-правового оформлення державного кордону України.

 3. Інтегроване управління кордонами України.

 4. Європейський досвід з урегулювання проблемних питань у сфері договірно-правового оформлення державних кордонів.

 5. Механізми державного управління прикордонною безпекою.

 6. Вплив незавершеності договірно-правового оформлення державного кордону на сферу національної безпеки України.

 7. Поняття делімітації та демаркації державного кордону України.

 8. Стратегічні завдання у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України.

 9. Виклики і загрози національним інтересам у сфері договірно-правового оформлення державного кордону.

 10. Міжнародне, прикордонне та міжвідомче співробітництво у сфері договірно-правового оформлення державного кордону.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 18 вересня 2013 року № 3).Чорнуцького Сергія Петровича, тема дисертаційної роботи: “Організація внутрішнього фінансового контролю в системі державного управління в Україні”


 1. Система державного фінансового контролю в Україні.

 2. Базові складові державного внутрішнього фінансового контролю.

 3. Міжнародні стандарти внутрішнього контролю (СOSO-І/ІІ, INTOSAI).

 4. Внутрішній контроль в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади України.

 5. Внутрішній аудит в системі державного внутрішнього фінансового контролю.

 6. Міжнародні та національні стандарти внутрішнього аудиту.

 7. Завдання, функції, кваліфікація та етика внутрішнього аудитора.

 8. Кодекс етики внутрішнього аудитора.

 9. Планування діяльності з внутрішнього аудиту.

 10. Європейські підходи та вимоги нормативно-правових актів щодо організації та проведення аудиторських досліджень.

Програма розроблена кафедрою економічної політики Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 3).


Шапочки Юлії Вікторівни, тема дисертаційної роботи: “Громадські організації як суб’єкти оцінювання державної політики”


 1. Поняття оцінювання державної політики та програм.

 2. Категорії, моделі та методи оцінювання.

 3. Історичний розвиток оцінювання.

 4. Відмінності оцінювання від інших видів контрольної діяльності та досліджень.

 5. Цілі, планування та підготовка оцінювання державної політики та програм.

 6. Місце оцінювання державної політики і програм у діяльності органів державної влади.

 7. Процес і процедури оцінювання державної політики і програм.

 8. Зовнішнє та внутрішнє оцінювання державної політики і програм.

 9. Зацікавлені сторони в оцінюванні державної політики.

 10. Сучасний стан та перспективи розвитку оцінювання державної політики та програм в Україні.

Програма розроблена кафедрою державної політики та управління політичними процесами Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року

№ 2).
Шпака Олега Анатолійовича, тема дисертаційної роботи: “Державне управління модернізаційними процесами в Україні”


 1. Державне управління в умовах модернізації: аналіз сучасних дослідницьких

підходів.

 1. Модернізація та її вплив на систему державного управління: сутність та основні концепції.

 2. Становлення вітчизняної моделі державного управління модернізаційними процесами.

 3. Специфіка модернізаційних процесів в Україні та механізми державного управління ними.

 4. Модернізація державного управління: основні моделі та механізми їх реалізації.

 5. Основні ризики модернізаційних процесів та державно-управлінські механізми їх подолання.

 6. Міжнародний досвід державного управління модернізаційними процесами та механізми його адаптації в Україні.

 7. Основні підходи до оптимізації модернізаційних процесів в Україні.

 8. Оптимізаційні механізми державного управління процесом реалізації національних проектів в Україні.

 9. Інтегрована інноваційна політика управління модернізаційними процесами в Україні.

Програма розроблена кафедрою філософії і методології державного управління Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 18 вересня 2013 року № 2).


Циганенка Сергія Степановича, тема дисертаційної роботи: “Механізми підвищення ефективності роботи органів державної влади на основі використання теорії та практики ощадливого менеджменту”


 1. Місце та роль філософської методології у розвитку теорії механізмів державного управління.

 2. Сутність, структура та основні принципи соціальної технології державного управління.

 3. Нормативно-правова база формування механізмів державного управління в Україні.

 4. Основні шляхи і форми підвищення ефективності механізмів державного управління в Україні.

 5. Регуляторний, ціннісний та проблемний виміри механізмів державного управління.

 6. Кадровий (людський) чинник у формуванні механізмів державного управління.

 7. Теорія сервісної держави – надавача послуг державного управління, як противага бюрократичній державі.

 8. Основні засади використання систем менеджменту бізнесу в механізмах управління державними органами влади.

 9. Досвід України щодо впровадження систем менеджменту у державне управління. Система управління якістю у ЦОВВ.

 10. Механізми формування центральних органів виконавчої влади в Україні.

Програма розроблена кафедрою філософії і методології державного управління Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 18 вересня 2013 року № 2).


Яковенка Анатолія Володимировича, тема дисертаційної роботи: “Антикризове моделювання в діяльності центральних органів державної влади”


 1. Система публічного управління.

 2. Основні підходи до моделювання в сучасних управлінських системах.

 3. Теоретичне обґрунтування критеріїв вибору моделей управління.

 4. Публічне управління, державне управління як складові антикризового управління.

 5. Характеристика причин виникнення криз у розрізі управлінської діяльності.

 6. Світові методики вибору антикризової моделі.

 7. Системоутворюючий характер сталого людського розвитку у публічному управлінні.

 8. Основні засади діяльності інформаційно-аналітичних служб органів державної влади.

 9. Додаткові механізми впровадження антикризового управління.

 10. Механізми антикризової діяльності органів виконавчої влади в Україні.

Програма розроблена кафедрою політичної аналітики і прогнозування Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 13 вересня 2013 року № 2).


Якимюка Богдана Миколайовича, тема дисертаційної роботи: “Механізми формування та реалізації антикорупційної політики України: комунікативний аспект”


 1. Поняття та сутність корупції.

 2. Феномен корупції на сучасному етапі суспільного розвитку.

 3. Природа корупції в Україні: суперечності, ризики, проблеми, катастрофи.

 4. Стан і тенденції боротьби з корупцією в Україні.

 5. Нормативно-правовий аспект боротьби з корупцією в Україні.

 6. Вироблення антикорупційної стратегії.

 7. Програмно-цільове забезпечення антикорупційної політики в Україні.

 8. Взаємодія держави та громадянського суспільства у запобіганні та протидії корупції.

 9. Зарубіжний досвід протидії корупції.

 10. Сучасні механізми запобігання та протидії корупції.

 11. Перспективи подальших досліджень у сфері протидії корупції.

Програма розроблена кафедрою управління суспільним розвитком Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 17 вересня 2013 року № 27).

25.00.03 – державна служба
Сибіги Ігоря Івановича, тема дисертаційної роботи: “Місце і роль неурядових організацій у формуванні державної політики: сфера зовнішніх зносин України та США”


 1. Форми та методи виливу неурядових організацій на прийняття державно-владних рішень.

 2. Основні напрями модернізації державної служби в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства.

 3. Громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

 4. Основні принципи державної служби.

 5. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 6. Етика поведінки державного службовця.

 7. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції на державній службі.

 8. Вплив політичних чинників на формування професійної етики державного службовця в Україні.

 9. Політика та державне управління: особливості взаємодії.

 10. Механізми формування політико-управлінської еліти в Україні.

Програма розроблена кафедрою політичної аналітики і прогнозування Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від


17 травня 2013 року № 15).
Стратієнко Ганни Дмитрівни, тема дисертаційної роботи: “Формування системи попереднього відбору для заняття посад державної служби в Україні”


 1. Загальнотеоретичні основи державної служби.

 2. Кадрова політика: модернізація та наближення державної служби до європейських стандартів.

 3. Напрями модернізації державної служби в Україні.

 4. Основні засади прийняття на посади державної служби: зарубіжний та український досвід.

 5. Організаційно-правовий аспект добору кадрів для заняття посад державної служби в Україні.

 6. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні.

 7. Розвиток вищого корпусу державної служби в Україні.

 8. Формування Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”.

 9. Основні норми, стандарти та принципи державної служби в країнах-членах ЄС.

 10. Правові аспекти та особливості патронатної служби в Україні.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від


12 вересня 2013 року № 2).

08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Каськіва Владислава Володимировича, тема дисертаційної роботи: “Формування ефективних механізмів управління національними інвестиційними проектами в Україні”


 1. Чинники розгортання інвестиційного процесу в інноваційній сфері.

 2. Заходи щодо усунення негативних явищ на шляху активізації інвестиційної діяльності в інноваційній сфері.

 3. Основні напрямки стимулювання інвестиційних процесів і створення передумов для структурної модернізації національного господарства.

 4. Шляхи реалізації інвестиційної стратегії держави для досягнення максимальної ефективності в інноваційній сфері.

 5. Заходи з покращення інвестиційного клімату для вітчизняних та іноземних інвесторів в контексті модернізації економіки і суспільства в Україні.

 6. Можливості та умови для нагромадження капіталу в Україні.

 7. Механізми ефективного фінансування пріоритетних інвестиційних проектів за рахунок коштів державного бюджету.

 8. Формування системи заходів з підвищення довіри інвесторів на сучасному етапі ринкових перетворень національної економіки.

 9. Пріоритетні напрямки вдосконалення інвестиційної політики в Україні.

 10. Особливості здійснення інвестиційного співробітництва з країнами ЄС, МС, США та Китаю.

Програма розроблена кафедрою управління національним господарством Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 18 вересня 2013 року № 11/168-13).


Начальник управління підготовкинаукових та науково-педагогічних кадрів В.О.Чмига


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка