Річний план роботи Білопільського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) «Зірочка» на 2014-2015 навчальний рікСторінка2/6
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6

Освітньо-виховна робота у закладі направлена на реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

З метою покращення навчально-виховної роботи відповідно до сучасних вимог та підвищення професійного рівня педагогів вихователь-методист Бабенко Л.В. використовувала різні форми роботи з педагогами: колективні, групові, індивідуальні. Застосовувала інтерактивні форми і методи роботи у навчанні педагогів. Практикувала такі форми роботи з педагогами, як ділова гра, брейн-ринг, дискусія. Застосовувала методи і прийоми інтерактивного навчання (полілог, «броунівський рух», «карусель», робота в парах, малих групах), що значно підвищує активність педагогів, сприяло розвитку діалогового спілкування, співробітництва.

Педагоги закладу здійснювали тематичний та інтегрований підхід до організації навчально-виховної роботи з дітьми, використовували сучасні методи і прийоми.

Результативною є робота вихователя старшої групи №1 Селешок Н.В. щодо використання казки для розвитку творчих здібностей дошкільників. Вихователь розробила систему занять з використанням оригінальних методів і прийомів роботи з казкою (шифрування, колаж, знайомі герої в нових обставинах, піктограми, схеми, мапи). Широко практикувала на заняттях сучасні підходи (моделювання, аналіз проблемних ситуацій, інтерв’ювання).

Вихователь групи молодшого віку (5 – го року життя) №2 Сема Н.В. на заняттях застосовувала сучасні методи і прийоми: полілог, вправи психогімнастики, вправи – емпатії, методи ТРВЗ. У роботі по ознайомленню дошкільників з природою рідного краю широко використовувала поетичну спадщину поета-земляка О.Олеся. Розробила систему занять по ознайомленню з творами О.Олеся.

Заслуговує на увагу досвід роботи вихователя групи раннього віку №2 Малишевої Л.А. по співпраці з родинами вихованців. Вихователь здійснювала підвищення психолого-педагогічної культури родини через використання активних форм і методів роботи. Практикувала різні форми: батьківські збори, педагогічні бесіди, тематичні консультації, засідання «Школи молодих батьків», «круглі столи». Розробила матеріали наочно-інформаційної пропаганди: брошури, інформаційні бюлетені, буклети, довідники, дошки оголошень, альбоми, скриньки пропозицій, що сприяло налагодженню тісної взаємодії з сім’єю.

Позитивним є досвід роботи музичний керівника Крупської В.С. щодо здійснення музичного розвитку дошкільників через відродження національних звичаїв і традицій. Педагог широко використовувала українські народні пісні, ігри, забавлянки, потішки. Узагальнила матеріал проведення народних свята та розваг для дошкільників у збірку

Значну увагу педагоги приділяли підготовці старших дошкільників до навчання у школі. Навчальні заняття в старших групах проводили в основному інтегровані. Вихователі використовували різноманітні методи і прийоми: дидактичні ігри, бесіди, експерименти, проблемні запитання, картки-схеми, логічні вправи. Як позитивне слід відмітити, що вихователі груп старшого дошкільного віку практикували сучасні методи і прийоми роботи. Вихователь групи старшого дошкільного віку №1 Селешок Н.В. на заняттях та у повсякденному житті практикувала методи і прийоми: ТРВЗ, полілог, інтерв’ювання, моделювання, роботу з мапами, нетрадиційні методи і прийоми роботи з казкою. Вихователь групи старшого дошкільного віку №2 Васильківська Н.М. широко застосовувала вправи психогімнастики, емпатії, методи ТРВЗ. Значну увагу приділяла використанню дидактичні ігор та вправ, карток-схем для закріплення буквеного позначення звуків української мови. Вихователь Квітко Ю.М. широко використовувала нетрадиційні техніки образотворчої діяльності: монотипію, малювання пальчиком, квачиком, аплікацію з зібганого паперу, техніку оригамі.

Моніторинг сформованості компетентності старших дошкільників показав, що діти старшої групи №1 з розділу «Математична скарбничка» мають: високий рівень - 44% , достатній - 56%, низький -0%. З розділу «Мова рідна, слово рідне» - високий рівень - 42% , достатній - 54%, низький - 4 %.

З розділу «Дитина в довкіллі» діти мають: високий рівень - 54% , достатній - 46%, низький - 0%.

Моніторинг сформованості компетентності старших дошкільників показав, що діти старшої групи №2 з розділу «Математична скарбничка» мають: високий рівень - 43% , достатній - 57%, низький - 0%.З розділу «Мова рідна, слово рідне» - високий рівень - 53% , достатній - 47%, низький - 0 %.

З розділу «Дитина в довкіллі» - високий рівень - 63% , достатній - 37%, низький - 0%.

Обстеження дітей на рівень готовності до шкільного навчання показали, що у групі старшого віку №1 - високий рівень та вищий за середній мають - 29,5 (5) дітей, середній рівень - 70,5 % (12) дітей, нижчий за середній та нижче норми - 0%.

Діти старшої групи №2 мають: високий та вищий за середній – 33,5% (7) дітей, середній – 66,5 (14) дітей, нижчий за середній та нижче норми – 0%

Вихователі старших груп систематично здійснювали просвітницьку роботу з батьками з питань підготовки дітей до навчання у школі. У кожній групі в наявності матеріал наочної агітації. Вихователі групи старшого віку №1 виготовили папку-пересувку на тему «Майбутній першокласник», групи старшого віку №2 – папки-пересувку на тему «Ми йдемо до школи», «Майбутній першокласник». У групах організовані куточки першокласника.АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ РІЧНОГО ПЛАНУ

Завдання

Фактичний результат

Виявлені проблеми

Шляхи вирішення

Обстеження дітей

Робота педагогічного колективу

Активізація

роботи з

гендерного виховання дошкільників.

Аналіз діяльності дітей показав, що старші дошкільники мають належний рівень ігрових умінь, використовують ігрові атрибути та іграшки залежно від статі.

З ініціативи дітей і з допомогою педагога, діти вміють розгортати різні сюжетно-рольові ігри, творчо відображають діяльність та взаємини дорослих у грі. Діти негативно ставляться до сюжетів, пов’язаних з проявами агресії, жорстокості, аморальними вчинками.

Спостереження за ігровою діяльністю дітей, засвідчує, що дошкільнята порівнюють себе з представником протилежної статі старшого віку.

Діти старшої групи № 1 дуже добре вміють перевтілюватися у сценічні образи під час самостійної театралізованої діяльності, ідентифікувати почуття та вчинки персонажів із власними, що загалом відповідає принципам гендерного підходу і сприяє засвоєнню основних моральних норм: взаємодопомога, толерантне відношення тощо.

Дошкільники вміють диференціювати людей за ознаками віку, статі, спорідненості тощо. Орієнтуються у поняттях віку: дитина, юнак, чоловік, жінка. Дошкільники розуміють роль батька, матері в сім’ї. Під час індивідуальних бесід виявлено, що майбутні першокласники виявляють ініціативу щодо підтримання родинних зв’язків, інтерес до спільних родинних справ, свят, що сприяють формуванню моральних цінностей та чеснот. В дітей закладено основи усвідомлення культурних аспектів статевої та етнічної належності.


Педагогічним колективом були створені умови для активізація роботи з гендерного виховання дошкільників. Аналіз предметно-ігрового розвивального середовища групових кімнат дає змогу констатувати, що в групах дошкульного закладу створене належне варіативне предметне середовище, що задовольняє спільні й відмінні інтереси та уподобання як дівчаток так і хлопчиків, забезпечення в достатній кількості «хлопчачими» та «дівчачими» іграшками, а також створення в групі статево нейтрального середовища. У кожній групі організований куточок ряження, де зібрані атрибути для виконання різноманітних соціальних ролей, організації ігор. Матеріал та атрибути куточка підібрані відповідно до задоволення потреб хлопчиків та дівчаток.

Проведена тематична перевірка організації роботи з гендерного виховання дітей старшого дошкільного віку показала, для повноцінної організації освітньо-виховного процесу, реалізації завдань гендерного виховання дошкільників, вихователі використовують перспективне (місячне) та календарне (щоденне) планування. Завдання з гендерного виховання чітко простежуються в програмових змістах занять, різних видах ігор, бесідах, самостійній діяльності .

Аналіз роботи дозволяє зробити висновки що педагоги старшої групи № 1 та старшої групи №2 Селешок Н.В., Васильківська Н.М., Квітко Ю.М. свою роботу спрямовують на пріоритет особистісної орієнтації на розвиток дитини як суб’єкта власного життя, на формування креативної самодостатності особистості, що цілком відповідає принципам гендерного виховання особистості і означає, що кожна дитина, незалежно від статі, має право радісно, щасливо та повноцінно пізнавати, досліджувати навколишній світ і себе в світі.

Позитивним моментом варто відмітити, що в ході практичної діяльності вихователь старшої групи №1 Селешок Н.В. використовує будь-які ситуацій у житті дітей для формування правильних установок щодо своєї статі і вироблення відповідної рольової поведінки, тим самим спирається на активність дошкільнят, враховує не тільки стать і вік дитини, а й її психічний та фізичний розвиток, соціальний і культурний рівні. В практичній роботі вихователя Селешок Н.В. чітко простежується принцип моральної чистоти, що базується на вихованні моральної особистості, у якій домінують якості, що формують хлопчика як майбутнього чоловіка, а дівчинку-як майбутню жінку, базує свої відносин між дітьми на довірі, яка можлива лише за умови серйозного ставлення до інтересів дитини, її бажань та проявів статевої поведінки.

Питання гендерного виховання є невід'ємною частиною усіх видів діяльності дітей. На заняттях з різних розділів програми, під час образотворчої, трудової та ігрової діяльності Васильківська Н.М., Квітко Ю.М. створюють різноманітні умови, під час яких дошкільнята засвоюють загальноприйняті норми морально-етичної поведінки, зміст і особливості виконання певних соціально-статевих ролей. Так вихователі звертають увагу на культуру поведінки та взаємин між хлопчиками і дівчатками. Хлопчиків вчать поступатися місцем, пропускати вперед дівчаток, захищати.

На увагу заслуговують спеціально організовані заняття, спрямовані на реалізацію завдань гендерного виховання. Під час занять та у повсякденному житті вихователь старшої групи №1 Селешок Н.В. активно використовує групові та індивідуально організовані заняття, широко використовує методи та прийоми: полілоги, інтерв’ювання, етичні бесіди, проблемні ситуації, ігри тощо. Вихователі старшої групи №2 Васильківська Н.М.,Квітко Ю.М. широко використовують художні твори на морально-етичну тематику. Вчать дітей аналізувати дії та вчинки героїв. Використовують: бесіди, проблемні ситуації, дидактичні ігри та вправи.
Поряд з позитивними результатами роботи мають місце недоліки.

У старших групах №1, №2 не достатньо дидактичного матеріалу з гендерного виховання. Діти старшої групи №2 мають обмежені знання щодо особливостей професій батьків.
Вихователям груп

1. Поповнити матеріал дидактичними іграми та ночним матеріалом

з гендерного виховання

2.Використотовувати активні форми роботи щодо ознайомлення з професіями

3. Практикувати сучасні форми та методи роботи з батьками з гендерного виховання дошкільників.


Забезпечення реалізації завдань збереження та

зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільників.


Обстеження дітей на рівень фізичної підготовленості показав, що у групі старшого віку №1 високий рівень мають - 56 % (13) дітей, середній – 44 % (10) дітей, низький – 0.

У групі старшого віку №2 високий рівень мають - 54 % (14) дітей, середній – 46 % (12) дітей, низький – 0.

В результаті бесід виявлено, що дошкільники знають назви та правила рухливих ігор. Назви фізкультурного обладнання.


Для здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі створені відповідні умови: в наявності фізкультурна зала, обладнана гімнастичною стінкою, ціллю для метання (2 шт.), гімнастичними лавами (8шт.), ребристими дошками (4шт.). стояками (4 шт.), дугами (7 шт.)., «сухим басейном». В достатній кількості спортивний інвентар: м’ячі різної величини, скакалки, кеглі, кубики, гімнастичні палиці, обручі, гантелі, стрічки, мотузки, прапорці. Фізкультурна зала обладнана фортепіано, яке використовується за призначенням. В наявності «доріжка здоров’я» для проведення профілактичних прав щодо запобігання розвитку плоскостопості дітей.. виготовлена з природних матеріалів (квасоля, горох, каштани). Є лижі для проведення спортивних вправ. У групах раннього віку вивільнено достатньо місця для організації рухової діяльності дітей. В наявності фізкультурне обладнання: ребристі дошки, лави, дуги. Є м’ячі, скакалки, прапорці.

У кожній віковій групі є матеріал для проведення рухливих ігор (м’ячі, скакалки, маски-шапочки, кеглі, кубики. Для проведення гігієнічної гімнастики після денного сну - масажери, килимки, «доріжки здоров’я».

На території закладу обладнані 2 фізкультурних майданчика на 12 ігрових, які використовуються для організації занять з фізкультури на свіжому повітрі, розваг, рухливих ігор. Фізкультурні майданчики устатковані: гімнастичними лавами, дугами, біговою доріжкою, ямою для стрибків. В наявності виносні ворота для гри футбол. Ігрові майданчики обладнані ліанами, гірками, гойдалками.

У закладі працює інструктор з фізкультури Опанасенко Т.Р. Перевіркою встановлено, що в інструктора з фізкультури вся документація в наявності, ведеться систематично, відповідно вимог. Аналіз перспективного та календарного планування засвідчує, що Опанасенко Т.Р. планує тематику фізкультурних занять, фізкультурні розваги і свята. Добирає комплекси ранкової гімнастики для кожної вікової групи. Складаючи плани тісно співпрацює з вихователями груп, старшою медичною сестрою. Аналіз перспективного та календарного планів вихователів показав, що плануються різні форми роботи з дошкільниками. Щоденно плануються фізкультурні заняття на свіжому повітрі, два рази на місяць фізкультурні розваги та свята, щотижня пішохідні переходи. Щоденно плануються рухливі ігри для розвитку різних рухів, вправи спортивного характеру. Вихователі старших груп №1, №2 широко використовують українські народні рухливі ігри.

Аналіз календарних планів свідчить по те, що під час навчальних занять вихователі планують фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи, мовленнєві рухливі ігри. Заслуговують на увагу плани роботи вихователів Малишевої Л.А., Гаманенко Ю.О. в яких прослідковується систематичне використання вправ пальчикової гімнастики.

Протягом дня рухова активність дошкільників забезпечується завдяки проведенню ранкової гімнастики, рухливих ігор, вправ гігієнічної гімнастики після сну, фізкультурних занять, розваг. Ранкова гімнастика проводиться у належних санітарно-гігієнічних умовах.

Позитивним є досвід інструктора з фізкультури Опанасенко Т.Р. щодо проведення фізкультурних занять та розваг. Заняття проводяться різних типів: тематичні, сюжетні, тренувальні. Сюжети занять та комплекси ранкової гімнастики Опанасенко Т.Р. добирає відповідно тематичного планування навчально-виховної роботи різних вікових груп. На заняттях широко використовує сучасні методи і прийоми: кольоротерапію, вправи на релаксацію, вправи на профілактику сколіозу за методикою Ю. Коржа, дихальні вправи. Опанасенко Т.Р. приділяє увагу навчанню старших дошкільників самострахуванню під час фізкультурних занять. До загальнорозвиваючих вправ включає спеціальні навчальні вправи. Цікаво та змістовно проводяться фізкультурні розваги та свята.

Результати медико-педагогічного контролю свідчать що заняття проводяться з достатньою та високою моторною щільністю.

Вихователі груп проводять з дошкільниками валеологічні заняття на теми: «Водичко, водичко, умий моє личко», «Що потрібно для здоров’я», «Збережемо зубки». На заняттях та у повсякденному житті вихователі використовують твори художньої літератури, бесіди валеологічного змісту,широко використовують практичні вправи для формування навичок особистої гігієни: «Миття рук», «Слухняний гребінець»

Контроль за проведенням за гартувальних заходів у закладі здійснює старша медсестра Татаренко О.М. В результаті перевірки виявлено, що у закладі виконуються процедури : провітрювання групових приміщень, ранкова гімнастика, миття рук, прогулянки на свіжому повітрі, полоскання ротової порожнини, денний сон у провітрюваному приміщенні, гігієнічна гімнастика після сну, ходьба босоніж по «доріжці здоров’я», сухе обтирання тіла махровою рукавичкою.

Старша медсестра робить щомісяця (ранній вік), щокварталу (дошкільний вік) антропометричні виміри дітей, які фіксуються у Листках здоров’я вихованців. Дані а антропометричних вимірів дітей розміщуються у куточках для батьків. Щомісяця медсестра робить аналіз захворюваності дітей на загальні та інфекційні захворювання, ведуться відповідні протоколи. Медсестрою та інструктором з фізкультури ведеться чіткий облік дітей . які стоять на диспансерному обліку у Білопільській ЦРЛ.

З батьками вихованців систематично проводиться просвітницька робота з питань фізичного виховання. В усіх вікових групах проведені батьківські збори на теми : «Рухова активність дошкільників, як засіб виховання здорової дитини» за участю інструктора з фізкультури Опанасенко Т.Р., старшої медсестри Татаренко О.М. У куточках батьків розміщений інформаційний матеріал з фізкультурно-оздоровчої роботи.У організації фізкультурно-оздоровчої роботи виявлені недоліки: Відсутнє обладнання для проведення спортивних ігор. Мати фізкультурної зали потребують оновлення. Вихователі груп не систематично проводять фізкультурні заняття на повітрі, пішохідні переходи. Відсутня система роботи щодо проведення занять валеологічного змісту. За результатами перевірки були виявлені недоліки щодо організації та виконання заходів з оздоровлення. У групах відсутні індивідуальні рукавички для обтирання. В групі п’ятого року життя №2 відсутні чашки для полоскання ротової порожнини. Дні здоров’я плануються формально.


1.Інструктору з фізкультури

1.1. Поновити мати для фізкультурної зали.

1.2 Придбати матеріал для проведення спортивних ігор «Городки», «Теніс».

2.Вихователю-методисту 2.1.Розробити систему занять з валеології для кожної вікової групи.

3.Вихователям групи п’ятого року життя №2 Семі Н.В., Калініченко Ю.Г.

3.1. Провести роботу з батьками щодо придбання чашок для полоскання горла.

4. Вихователям вікових груп

4.1. Придбати рукавички для проведення загартовувальних процедур щодо обтирання тіла сухою рукавичкою.

4.2.Систематично проводити Дні здоров’я, пішохідні переходи, заняття на свіжому повітрі.


Удосконалення роботи по

формуванню екологічної компетентності дошкільниківДіти раннього віку емоційно реагують на красу природи. називають та розрізняють об’єкти природи за формою, кольором Діти уміють бережно поводитися у довкіллі.

У дошкільників сформовані знання з розділу «Рідна природа» Діти обізнані з природним середовищем планети Земля. Старші дошкільники мають знання про Всесвіт. Знають залежність власного здоров’я від стану природного довкілля.Дошкільники залюбки працюють на ділянці дитячого городу: висівають насіння овочів, поливають рослини, збирають урожай, приймають участь в озелененні ігрових майданчиків груп. Дошкільники володіють нескладними засобами догляду за рослинами та тваринами. Знають про необхідність дотримання людиною правил екологічно-доцільної поведінки.

З метою ефективного вирішення цього завдання вихователь – методист Бабенко Л.В. організувала для вихователів: теоретичний семінар «Базовий компонент дошкільної освіти. Шляхи реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі», семінари-практикуми на тему: «Використання казок для формування природничих знань дітей раннього віку», «Формування природничо-екологічної компетентності молодших дошкільників», ділову гру «Сучасні підходи до екологічного виховання дошкільників». Проведення цих заходів сприяло активній роботі педагогів. Заслуговує на увагу досвід роботи вихователя середньої групи №2 Сема Н.В. по використанню педагогічної спадщини В.Сухомлинського для екологічного виховання дошкільників. Вихователь що у роботі з дітьми реалізує принципи екологічного виховання за В. Сухомлинським: природовідповідності, цілісності, неперервності, зв’язку знань і практичних дій. Неперервна взаємодія з природою супроводжується творчою думкою дитини, багатими емоційними переживаннями. Під час екскурсії дітей у природу та цільових прогулянок вихователь широко використовує «уроки мислення» у природі. На заняттях та у повсякденному житті звертається до літературної спадщини В. Сухомлинського. Вихователь старшої групи №2 Квітко Ю.М. значну увагу приділяла організації дослідницько-експериментальної діяльності дошкільників у природі. Досліди та експерименти використовувала під час спостережень за об’єктами природи, на заняттях, під час прогулянок та екскурсій у природу. Протягом 2013-2014 навчального року активно працювала творча група з проблеми «Використання природного оточення для формування екологічної свідомості дітей», керівник Селешок Н.В. Педагоги творчої групи розробили систему дослідницької діяльності дітей у природі для різних вікових груп, яку узагальнили у збірці «Дослідницько-експериментальна діяльність дітей у природі», склали конспекти занять та цільових прогулянок з використанням методів і прийомів ТРВЗ.

Проте не достатньо використовується природне оточення закладу для організації роботи на екологічній стежині, проведення цільових прогулянок.

Продовжувати роботу щодо використання природного оточення закладу для організації цільових прогулянок, роботи на екологічній стежині.


Висновки. Аналіз виконання річних завдань 2013-2014 навчального року засвідчив, що пріоритетними завданнями для вдосконалення методичної роботи на наступний навчальний рік є:

 • підвищення якості освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку;

 • виробити стратегію і тактику організації освітнього процесу на основі партнерської взаємодії педагога з дитиною;

 • підвищення якості дошкільної освіти через тісну співпрацю з батьківською громадою;

 • забезпечити інтеграцію навчально-виховного процесу;

Пріоритетними напрямками у сфері матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності залишається оснащення педагогічного процесу, медичної та методичної бази.
Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2014-2015 навчальний рік, є доцільним:

 • орієнтувати навчально-виховний процес на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості;

 • спрямувати роботу педагогічного колективу на реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», державних освітніх програм.

 • продовжувати роботу над науково-методичною проблемою «Розвиток особистості дошкільника через пріоритети інтеграції навчально-виховного процесу».


Пріоритетними напрямками роботи колективу вважати:

 • забезпечення дотримання державного освітнього стандарту;

 • створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини;

 • підвищення якості освіти через впровадження інноваційних технологій;

 • забезпечення наступності у роботі дошкільного закладу і початкової школи з реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання;

 • гармонізація родинного та суспільного виховання.


Враховуючи досягнення та недоліки у роботі закладу педагогічний колектив визначив такі завдання на 2014-2015 навчальний рік:

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка