Резолюція ііі-го Всеукраїнського з’їзду споживачів фінансових послугСкачати 123.03 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір123.03 Kb.


РЕЗОЛЮЦІЯ
ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду споживачів фінансових послуг

Делегати ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду споживачів фінансових послуг, обговоривши стан справ щодо захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні, відзначили наступне:

Глобальна криза, що розпочалась у 2008 році та яка існує дотепер, а також європейська боргова криза продемонстрували, що політика та дії фінансових установ, які вмотивовані отриманням максимальних прибутків навіть під час кризових явищ, часто провокують соціальні потрясіння. При цьому, найбільш вразливим сегментом фінансового сектору є роздрібні користувачі фінансових послуг, тобто широкі верстви населення. Одним із найбільш деструктивних наслідків світової фінансової кризи стало руйнування довіри населення до банківських та інших фінансових установ, а також до Держави як справедливого регулятора, здатного захистити людей від негативних наслідків фінансової кризи. Міжнародний досвід переконливо доводить, що проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг та довіри до фінансового сектору постають майже перед усіма країнами. При цьому вирішальну роль в даному питанні повинні відігравати профільні громадські організації шляхом впливу як на державні органи в цілому, так і окремо на фінансові інститути.

Цілеспрямованою, хоча і запізнілою реакцією урядів провідних країн світу стала розробка на законодавчому і регуляторному рівні механізмів та створення інституцій із захисту прав споживачів фінансових послуг. У 2011 р. на саміті лідерів G-20 у Каннах було затверджено «Фундаментальні принципи захисту прав споживачів фінансових послуг», розроблені ОЕСР.

Криза останніх років особливо гостро відобразилася на довірі населення України до фінансового сектору та до здатності державних інституцій захистити права українців у стосунках із фінансовими установами. Системні порушення законодавства України фінансовими установами та відсутність дієвого контролю з боку регуляторів за діяльністю фінансових установ стало характерною рисою ринку фінансових послуг в Україні, про що свідчить сумна статистика самогубств, велика кількість скарг та звернень споживачів фінансових послуг до регуляторних, правоохоронних органів та судів. Останні соціологічні опитування продемонстрували ставлення українців до фінансових інститутів та системи державного регулювання фінансових ринків, що характеризується повною недовірою та песимізмом. Політика фінансових інститутів призвела до того, що населення не має засобів для існування, а та мізерна частка заощаджень, що є у одиниць населення, розміщується або в напівлегальних «інвестиційних проектах», або «під матрацами», так як люди вже мають дуже гіркий досвід співпраці з комерційними банками та іншими фінансовими установами.

Аналіз законодавчого та інституційного забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні показує відсутність єдиної державної політики та системності у цій сфері, недостатність, фрагментарність та неузгодженість законодавчого регулювання прав споживачів на всіх без виключення ринках фінансових послуг. Порушуються норми Конституції України, які направлені на захист прав людини.

Елементи законодавства у цій сфері розроблялися безсистемно, а практика застосування відповідних норм є неоднозначною та у більшості випадків працює не на користь споживача. Споживачі позбавлені можливості реалізувати такі права споживачів, як право на достовірну інформацію про фінансові послуги, про умови договору та вартість кредиту, про належне виконання учасниками фінансових ринків прийнятих договірних зобов’язань тощо. Суттєвим також є те, що у договорах про споживче кредитування - не прописані обов’язки банків як контрагента та надавача фінансових послуг!

Сьогодні значно зросла потреба в соціальному захисті населення, в т.ч. і щодо інформування та реального захисту прав споживачів фінансових послуг, а отже і необхідність розробки відповідних державних та регіональних програм на довгостроковий період.

Першочерговим завдання є вирішення сьогоденних проблем споживачів фінансових послуг, що виникли з початку кризи 2008 р. та не вирішені дотепер, взявши за основу Конституцію України, законодавство, світову практику вирішення схожих проблем не вирішені дотепер, взявши за основу пропозиції профільних громадських організацій.

Ситуація, що склалася у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг вимагає комплексного розв’язання проблем, які існують у фінансовій сфері країни, захисту інтересів і прав громадян, як споживачів фінансових послуг.


Деякою мірою одним із інструментів саморегуляції та можливого впливу громадських організацій на ці процеси стало створення громадських рад при органах влади відповідно до постанови Кабміну № 996 від 03.11.10 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». В той же час ефективність співробітництва органів виконавчої влади з громадськістю залишається низькою, і роботу у цьому напрямі вкрай необхідно продовжити. Відповідні ініціативи підтримані і Прем'єр-міністром України Миколою Азаровим за результатами зустрічі з головами громадських рад 14 червня 2012 року. Керівники органів виконавчої влади отримали від уряду низку завдань щодо ефективного співробітництва з цими радами, а органам, при яких ще не створені громадські ради, було доручено терміново забезпечити їх формування.

За результатами обговорення стану справ із захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні та враховуючи надзвичайну важливість створення дієвого механізму захисту законних прав та інтересів споживачів фінансових в умовах світової фінансової кризи, делегати третього Всеукраїнського з'їзду споживачів фінансових послуг ухвалили низку рішень.З метою вирішення вказаних у Резолюції проблем та інших нагальних питань споживачів фінансових послуг ухвалено рішення про створення громадської організації «Асоціація виборців України - споживачів фінансових послуг» - (далі Асоціація), яка повинна об’єднати всі громадські організації, як з числа тих, хто делегував своїх представників на з’їзд, так і тих, хто висловить своє побажання долучитися до її роботи, та покласти на Асоціацію виконання наступних завдань:


 1. Привернення уваги суспільства та відповідних профільних державних органів до існуючих проблем у фінансовій сфері України та сприяння їх вирішенню через:

 • громадсько-соціальне інформаційне агентство «Ваша Надія» та телевізійну програму

«Кредит довіри» на одному із центральних телевізійних каналів, створивши з їх допомогою «народну трибуну» для висвітлення проблем простого споживача;

 • підготовку методичних рекомендацій для споживачів фінансових послуг;

 1. Запропонувати Національному банку України запровадити типові договори споживчого кредитування відповідно до форми Стандартної європейської інформації про споживчий кредит Директиви 2008/48/ ЄС «Про кредитні угоди для споживачів»;

 2. Створити в усіх районних та обласних центрах Україні громадські приймальні захисту прав споживачів та шкіл фінансової і правової грамотності (далі – громадська приймальня). Інформаційний супровід роботи цих приймалень здійснює громадсько-соціальне інформаційне агентство «Ваша Надія».

 3. Покласти на громадські приймальні обов’язок створити:

  1. Проект реєстру неплатоспроможних позичальників України, якими вони стали з причини форс - мажорних обставин (потерпілі від фінансових пірамід чи інших злочинів, особи, що стали інвалідами, вдовами та вдівцями, одинокі матері, що мають дітей, інваліди та інші особи, що документально підтвердять факт надзвичайних обставин).

  2. Створити проект реєстру вкладників України всіх фінансових установ, яким не повертаються кошти чи блокують їх повернення на підставі рішення суду, що вступило в законну силу.

 4. Створити Міжнародний фонд «Милосердя і допомога», який має стати акумулятором коштів для допомоги особам, що зареєстровані в реєстрі неплатоспроможних позичальників України та реєстрі вкладників України.

 5. Звернутись до Законодавчого органу України розглянути пропозиції громадських об’єднань щодо створення на базі проекту реєстрів неплатоспроможних позичальників України та проекту реєстру вкладників України, у яких є проблеми з фінансовими та іншими установами з поверненням своїх вкладів.

 6. Запропонувати законодавчо зобов’язати всі фінансові установи України особам, що включені в державний реєстр неплатоспроможних позичальників списати пеню, штрафні санкції, пені, комісії, тощо, знизити відсоткову ставку до відсоткової ставки собівартості кредитних ресурсів, в разі наявності валютних кредитів у таких осіб перевести їх по курсу на момент укладення кредитного договору.. Рекомендувати фінансовим установам, списати, тіло кредиту, та відсоткову ставку, а списані кошти віднести на валові витрати фінансової установи.

 7. В разі неможливості фінансової установи списати відсотки тіло кредиту,, за умови обов’язкової ліквідації цієї фінустанови і проведення розслідування щодо діяльності установи та її посадових осіб (за обов’язкової участі у розслідуванні представників громадських організацій), запропонувати компенсувати ці витрати з таких джерел:

 • Міжнародного фонду «Милосердя і допомога» та інших благодійних фондів;

 • Державного бюджету України;

 • Фінансової допомоги міжнародних фінансових установ, МВФ, Світового банку, ЕБРР, USAID та інших.

 • Інших не заборонених законодавством України джерел.

 1. В разі неможливості фінансової установи повернути вкладникам України, зареєстрованим в державному реєстрі проблемних вкладників, вкладені кошти, за умови обов’язкової ліквідації цієї фінустанови і проведення розслідування щодо діяльності установи та її посадових осіб (за обов’язкової участі у розслідуванні представників громадських організацій), запропонувати компенсувати їх з таких джерел:

- Фондів гарантування вкладів;

- Міжнародного фонду «Милосердя і допомога» та інших благодійних фондів;

- Державного бюджету України;

- Фінансової допомоги міжнародних фінансових установ, МВФ, Світового банку, ЕБРР, USAID та інших.- Інших не заборонених законодавством України джерел.


 1. З метою отримання додаткових коштів до Державного бюджету України рекомендувати контролюючим органам провести перевірку на предмет сплати податків фінансовими установами, особливо при передачі боргу, нарахуванні відсотків, продажі боргів колекторам чи іншим новим кредиторам, а вилучені кошти направити на вирішення питань, вказаних в п. 8 та 9 даної Резолюції.

 2. З метою вирішення питань позичальників України запропонувати визнати на державному законодавчому рівні кризу 2008-2012 року як форс-мажорні обставини зі всіма витікаючима з цього наслідками.

 3. Всі валютні кредити запропонувати законодавчо перерахувати по курсу на момент укладення кредитного договору, або визнати їх недійсними.

 4. Запропонувати повернути громадян в графік погашення кредиту згідно індивідуального графіку, відповідно до їх доходів.

 5. Запропонувати повернути, по аналогу США, позичальникам іпотечне чи заставне майно, забране за рішеннями суду чи виконавчих написах нотаріуса достроково (кредитний договір не закінчився).В разі неможливості повернути вилучене майно, надати позичальнику новий іпотечний кредит в національній валюті під 3 % річних.

 6. У зв’язку з катастрофічною ситуацією, щодо масового вилучення фінансовими установами іпотечного та заставного майна, особливо виселення осіб з неповнолітніми дітьми, пенсіонерів та інвалідів з єдиного помешкання, терміново, рекомендувати спеціальним Указом Президента України чи іншим Законодавчим актом накласти мораторій на виконання відповідних рішень суду щодо забирання майна терміном на 2 роки (з вересень 2012 по 01 жовтня 2014 року).

 7. Запропонувати законодавчо зобов’язати фінансові установи привести всі діючі кредитні договори, незалежно від дати їх укладення, до типових договорів споживчого кредитування відповідно до форми Стандартної європейської інформації про споживчий кредит Директиви 2008/48/ ЄС «Про кредитні угоди для споживачів»;

 8. Рекомендувати введення заборони на ведення колекторського бізнесу щодо позичальників (з вересня 2012 до вирішення сьогоденних проблем).

 9. Привести трансформацію механізм захисту прав споживачів у відповідність до існуючих економічних та соціальних реалій, забезпечення захисту прав споживачів шляхом громадського моніторингу за діяльністю фінансових установ з боку Асоціаціїї;

 10. Сприяти удосконаленню законодавства у фінансовій сфері щодо захисту прав споживачів відповідно до вимог міжнародних актів;

 11. Вимагати від фінустанов надавати споживачам фінансових послуг доступну та достовірну інформацію про фінансові послуги, з обов’язковим встановленням санкцій за порушення даної норми, в тому числі наполягаючи на їх запровадженню на законодавчому рівні;

 12. Делегувати представників профільних громадських організацій, членів оргкомітету ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду споживачів фінансових послуг до складу Робочої групи з розробки проекту Указу Президента України «Про Стратегію державної політики у сфері реформування системи заходів з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та сприяння підвищенню рівня фінансової грамотності населення України»;

22. З’їзд зобов’язує Асоціацію створити дієвий механізм щодо забезпечення присутності представників громадських організацій – членів Асоціації в усіх існуючих громадських радах при органах державної влади, як центральних, так і місцевих, та контролю їх діяльності, а також ініціювати створення громадських рад при тих державних та комунальних інституціях, де їх ще немає; при організаціях-монополістах з надання послуг, як природних, так і створеними навмисно; при Антимонопольному комітеті України.

Представники ГО - членів Асоціації зобов’язуються проінформувати Асоціацію про наявність їх представників у громадських радах, а також надати обрані кандидатури від їхньої організації для участі у громадських радах, як загальнонаціонального, так і місцевого рівня. З’їзд також зобов’язує Асоціацію вимагати від органів влади розширення повноважень громадських рад, в тому числі щодо обов’язкового погодження ними будь-яких рішень органів влади.

Асоціації доручається також налагодити зв'язок та постійну співпрацю з громадськими радами інших країн, насамперед тих, де є українська діаспора, запозичивши та використовуючи їх досвід, а також забезпечити їх участь у роботі Асоціації, в першу чергу щодо вирішення цих питань. Для проведення роботи щодо громадських рад у рамках Асоціації пропонується створити окремий сектор. 1. З’їзд розглянув також можливі наслідки у разі прийняття наступних законопроектів:

- проекту Закону № 9593 «Про споживче кредитування»;

- проекту Закону України «Про захист прав боржників при здійсненні професійної діяльності по стягненню заборгованості в позасудовому порядку»;

- Законопроекту №11029 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов`язань».

Делегати констатували, що окремими положеннями цих документів передбачається настання негативних наслідків для споживачів фінансових послуг. У зв’язку з цим перед Асоціацією поставлено завдання всіма доступними засобами висловити своє критичне ставлення до вказаних законопроектів та незгоду з деякими нормами, а також внести відповідні поправки до них, або сприяти ухваленню інших законодавчих актів, які б вирішили ці проблеми.

Також пропонується розробити та невідкладно подати на розгляд Верховної Ради наступні законопроекти:

- щодо заборони недобросовісної реклами фінансових послуг;

- щодо заборони реклами комерційними банками, кредитно-фінансовими установами та іншими організаціями про можливі доходи споживачів фінпослуг;

- щодо зміни існуючого механізму кредитування економіки України на механізм інвестування та підтримки розвитку виробництва, який передбачатиме, що кошти банку, фінустанови, тощо виступають у якості інвестиційного інструменту підтримки і розвитку спільного з клієнтом комерційного проекту за відповідну нагороду;

- щодо поступового переходу формування золотовалютних резервів Нацбанку України за рахунок видатків Державного бюджету, взамін існуючому механізму, який призводить до здорожчання кредитів, а відтак і занепаду економіки України;

- щодо захисту коштів фізичних та юридичних осіб, що обліковуються на кореспондентських рахунках комерційних банків, відкритих у Нацбанку України, на випадок ліквідації комерційного банку;

- щодо відшкодування Нацбанком України шкоди, спричиненої з вини тимчасових адміністраторів – службовців НБУ;

- щодо виплат постраждалим вкладникам кредитних спілок та банківських установ за рахунок Державного бюджету та інших джерел;

- щодо приведення положень статей Закону України «Про банки і банківську діяльність», в т.ч. ст.ст.60, 64 «Банківська таємниця» у відповідність до вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією», Кримінального кодексу України та чинного законодавства України;


 1. Наполягти на створенні  Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, єдиного реєстру всіх кредитних союзів, включивши до нього проблемні, виключені з реєстру Держфінпослуг, та необхідності їх контролю, в тому числі через призначення тимчасових адміністраторів. Вимагати від податкових органів провести в них перевірки з обов’язковим залученням представників Нацфінпослуг та громадських організацій. Крім того, рекомендувати на законодавчому рівні зобов’язати кредитні спілки утворити відповідний Фонд гарантування вкладів кредитних спілок та посилити відповідальність у цій сфері, в тому числі кримінальну.

 2. Зобов’язати Асоціацію відстежувати та аналізувати узагальнення судової практики розгляду цивільних справ щодо правовідносин надавачів та споживачів фінансових послуг. Також проводити аналіз законодавчих актів та нормативних документів і готувати експертні висновки щодо документів, які планується ухвалити.

Делегати Третього всеукраїнського з’їзду споживачів фінансових послуг зобов’язали Асоціацію підвести підсумки заходу та опрацювати всі листи з вимогами та пропозиціями, що надійшли від представників громадських організацій, а також підготувати та оприлюднити у ЗМІ остаточний текст Резолюції з урахуванням основних їх позицій. Всі пропозиції від громадських організацій у тому вигляді, у якому вони були надані, будуть оприлюднені у повному обсязі на сайті громадсько-соціального інформаційного агентства «Ваша Надія».
Голова

Оргкомітету ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду

споживачів фінансових послуг Ф.Ю.Олексюк

05 вересня 2012 року.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка