Режисерський сценарійСкачати 84.18 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір84.18 Kb.
РЕЖИСЕРСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ

Сценарій - це "окладна літературно - режисерська розробка змісту театралізованої святкової дії. Сценарій у суворій послідовності та взаємозв'язку викладає все, що буде відсуватися на масовому святі, розкриває тему в послідовних елементах дії, показує авторські переходи від однієї частини дії до іншої, дає приблизний напрям усіх публіцистичних виступів,вносить у дію використаний художній матеріал, передбачає засоби підвищення активізації учасників дійства*

Для роботи режисера над сценарієм годовне - це бачення і визначення ним загального, цілісного задуму майбутньої театралізованої вистави.

Режисерський сценарій дає можливість пропрацювати значну частку художньо-пластичного вирішення матеріалу, включаючи художньо-образну концепцію театралізації твору, її конфліктну основу, а також, вирішення як окремих сцен та епізодів, так і кульмінації всієї вистави. В сценарії розробляється і режисерський прийом, який допомагає об'єднати матеріал в єдине ціле, прокреслюється наскрізна дія, визначається фінальна сцена, тобто ставиться фінальна крапка. З сценарії закладаються основні елементи конфлікту розробляється жанр, атмосфера, темпоритм.ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

АНАЛІЗ - це метод дослідження літературного твору (сценарію), епохи та місця, де відбувається дія, запропоновані обставини, визначення жанру, атмосфери, конфлікту, темпо-ритму. У будь-якому аналізі первинним є ціле. Сценарій,тобто літературний твір,є тим цілим, над яким працюватиме режисер.

Аналізуючи, тобто роблячи Ідейно-тематичний аналіз твору, режисер зустрічається з трьома основними птаннями:

а) "ПРОБЛЕМА",

б) "ТЕМА",

в) "Ідея".

ПРОБЛЕМА - це питання, котре хвилює автора як громадянина та

митця. І яке він повинен спробувати вирішити сьогодні, зараз.

ТЕМА -це основна проблема визначена автором, котра організовує різноманітний зміст твору в цілісну єдність.

Поряд з основною темою, вірніше, окремими каналами розкриття головної теми, проходять підтеми.ІДЕЯ ВИСТАВИ

Сценарій масових заходів має елементи і сценічної драми, і художньої прози, і видовищних видів мистецтв. Режисер починає працювати над сценарієм, і перед ним виникають різні запитання:"Яку проблему вирішує автор?", "Про що сценарій?","Яка його ідейно-тематична спрямованість?», та інші запитання. Одне з головних питань постає у режиссера - це ідея твору (сценарію).

Добре усвідомлюючи, що ідея-це викриття сутності явиш, дійсності, що знаходиться в основі даного твору, це спроба вирішення проблеми, яку автор заявив у своєму сценарію, простіше кажучи - це "винесення вироку."

НАДЗАВДАННЯ

Організація та розвиток свят, видовищно-театралізованих свят, художньо-публіцистичних вистав, тематичних вечорів створюють своєрідний "Театр життя". Об'єктом сценарно-режисерської розробки (театралізації) стають реальні події, знаменні дати, епізоди із життя історичних осіб, значимих людей країни. Коли режисер професіонал то він завжди через свою творчу індивідуальність, як скульптор, виліплює своє творіння. Перед режисером постає завдання не тільки ідейно-тематичного аналізу, й дієвого аналізу. Тому на перший план виходить питання визначення надзавдання дійства. Якщо режисер провівши глибокий ідейно-тематичний аналіз, визичив основну філософську думку, то час визначити надзавдання дійства. Це заради чого митець хоче втілити свою думку, базуючись на темі та ідеї автора, у свідомість глядача, те, до чого прагне в кінцевому підсумку. Надзавдання - це ідейна активність митця, його громадська позиція.НАСКРІЗНА ДІЯ

Якщо поняття "надзавдання" тісно пов'язане з темою сценарію, то наскрізна дія, цей ланцюг послідовних, логічних дій є виразником ідеї сценарію. Наскрізна дія формує основний принцип пошуку форми вистави, видовища, тематичного концерту. Іншого масового театралізованого заходу. Якщо надзавдання є бажанням режисера, тоді як наскрізна дія - прагнення до виконання, шлях до виконання над завдання. В масових театралізованих видовищах наскрізна дія стає одним із основних засобів створення дійства.КОНФЛІКТ

Одним з основних та обов'язкових положень літературного твору є наявність конфлікту. Конфлікт, що означає зіткнення, боротьбу, у будь-якому мистецькому творі має відтворювати реальні життєві протиріччя, зіткнення й боротьбу.

Конфлікт - це двигун дії. Конфлікт є тим стрижнем у сюжеті, на який нанизані дійові особи І через який проходить взаємовідношення події, на основі якого будується наскрізна дія вистави, видовища, тематичного концерту, взагалі масового дійства. Конфлікт у художньому творі є відображенням ідейної боротьби того чи іншого етапу розвитку суспільства. Режисер має пам'ятати, що не існує сценічного життя без конфлікту, який не може бути статичним: це процес зіткнення й боротьби, котрий розгортається динамічно і по спіралі. Конфлікт є основою будь-якого драматургічного твору, що визначає і сюжетну побудову, і композицію.

Кофлікт - це не завжди зіткнення антагоністичних сил, він може виявлятися в подоланні труднощів у зіткненні людини з навколишім середовищем. У театралізованих масових заходах конфлікт не повинен бути захованим у глибінь драматургічної побудови. Він має бути зрозумілим, чітким і потенційно сильним.


РЕЖИСЕРСЬКИЙ ЗАДУМ

Кожен режисер знає, що режисерський постановочний план складається з трьох основних частин, а саме: 1 Аналіз драматургічного материалу, 2.Режисерський задуму, 3.Втілення задуму.

Кожен розділ (частина) дуже важливі - це окремий етап у роботі режисера над сценарієм й виставою.

Так що таке режисерський задум? "Задум" - не сформоване в уяві режи­сера конкретно-образне бачення драматургічного (сценарного) твору, втіленого в сценічну форму, сценічний образ... Режисерський задум є новою якістю існування сценарного матеріалу.

Передумовою створення режисерського задуму -це скурпульозне вивчення теми і проблеми, вивчення зображувальної епохи, документального матеріалу. Режисер мусить знати місце дії майбутньої вистави. Режисер мусить дати відповідь на три запитання: "ЩО?", "ЯК?',' "НАВІЩО?".

В постановочному плані режисер повинен розробити :дійовий аналіз сценарію до якого входять складові частини...  1. Опреділення (визначення надзавдання)

  2. Визначення наскрізної дії.

  3. Визичити атмосферу по епізодах.

  4. Розробити темпо-ритмічний малюнок по епізодах.

  5. Розробити таблицю монтажу.

  6. Розробити схему режисерського прийому.

  7. Розробити в спільності з художником ескізи оформлення та костюмів.

  8. Роробити кошторис видовища.

  9. Розробити графік репетицій та випуску вистави.


РЕЖИСЕРСЬКИЙ ПРИЙОМ У ВИСТАВІ

Велике значення при створенні художнього образу всієї вистави має режисерський прийом.

Режисерський прийом - це постановочний режисерський засіб,який допомагає виявленню ідейної суті вистави, засіб, який організовує її в певному жанровому ключі, у просторі і часі, допомагає створювати загальний художній образ усього дійства через окремі деталі - до цілого,з агального.

Режисерський прийом - це спосіб викладення сценічної історії за допомогою трансформації основної деталі - це постановочний спосіб організації у просторі і часі наскрізної дії вистави, постановочний важіль, за допомогою якого режисер організовує план дії і формує виставу. Режисер використовує деталі оформлення, світло та світлові ефекти, музичне оформлення та інші зорові та шумові ефекти.ЖАНР

Будь-який сценарій - це новий сюжет, новий підхід митця до розкриття існуючих проблем, це індивідуальне художнє явиш, що вимагає особливого вирішення. В цьому режисеру може допомогти розуміння жанрових особливостей сценарію. Жанр - це правила гри автора з аудиторією.

Здатність віддзеркалювати кут зору автора на дійсність, переломлений у художньому образі - є жанром твору.

ТЕМПО-РИТМ

Назва темпо-ритм виникла, виникло, як поняття, завдячуючи Станіславському. Він, дооре розуміючи необхідність гармонії зовнішніх і внутрішніх виявів людини в сценічному просторі, об'єднав поняття темпу і ритму в єдине ціле ,чітко визичивши: "Там, де життя - там і дія, де дія - там і рух, а де рух - там і темп, а де темп - там і ритм».

Відомий педагог - режисер Марія Кнебель розвинула його основні положення, її сентенція - це твердження про те, що вірно знайдений темпо-ритм допомагає акторові, режисеру висловити відповідні емоції, підтримувати їх. При визначені темпо-ритму слід враховувати характер тієї чи іншої події, вірно розставити логічні і психологічні паузи, враховуючи відповідну атмосферу, яку намагається створити режисер.

АТМОСФЕРА

Атмосфера, в її природному значенні, завжди справляє великий вплив на людину, на її настрій і поведінку, на емоційне сприйняття події, факту. Режисер повинен намагатися створювати атмосферу для тієї чи іншої масової акції, видовища,свята. Режисер повинен пам'ятати, щ о атмосфера - це емоційне забарвлення кожної дії, сцени, блоку; епізоду - всієї вистави, або масового театралізованого дійства. Використовуючи різні засоби (світло, музики, деталі оформлення, зорові ефекти) режисер не повинен забувати, що основою створення атмосфери є і завжди будуть, запропоновані обставини. Ідейно-тематичний аналіз, надзавдання, конфлікт та темпо-ритм вистави. І все ж основою для створення відповідної атмосфери слугує НАСКРІЗНА ДІЯ - той логічний, послідовний шлях побудови вистави.

Атмосфера сприяє створенню цілісності дійства, без атмосфера не Існує Інших шляхів створення масового дійства.

КОМПОЗИЦІЯ

КОМПОЗИЦІЯ - це організація дії і відповідне розташування матеріалу. Ще Аристотель вимагав, щоб у драмі були початок, середина і кінець.

У сценарії театралізованого видовища, свята, художньо-публіцистична вистави, або театралізованого концерту обов'язкова повинна бути експозиція, зав'язка, основна дія, наростання дії, кульмінація і Фінал. Важливе значення для сценаріїв масових театралізованих видовищ, є -пролог і епілог, які є найважливішими елементами сценарної конструкції, пролог є - заспівом до всієї вистави, тоді як епілог закріплює у свідомості глядачів те, для чого, власне, й створено видовище, чого прагнули її постановники.

ЕКСПОЗИЦІЯ - це вступ у дію (розвиток події) коротка розповідь про події, що передували виникненню конфлікту, яка несе значне психологічне наватаження.

ЗАВЯЗКА - це чітка, лаконічна дія, яка фіксує увагу глядача, готуючи його до сприйняття дії.

РОВИТОК ПІДИ - це розвиток дії до кульмінації і розв'язки, де роз­робляються основні образні події цього сценарію.

КУЛЬМІНАЦІЯ ТА ФІНАЛ: - це коли дія у своєму розвитку доведена до переломного, вирішального моменту, коли ідея сценарію набуває найповнішого вираження. Вони стають найвигіднішим моментом для максимального творчого самовираження всіх учасників.

МОНТАЖНИЙ ЛИСТ

Основи теорії та практики монтажу як форми організації матеріалу завжди привертали увагу видатних теоретиків та практиків кіно, театру, естради і масових театралізованих заходів. Вони добре розуміли, що і монтаж - це не тільки "склеювання"кадрів у кіно, номерів на естраді, а і набагато складніше явище в мистецтві. Монтаж - це образ, це думка. Монтаж - це не тільки форма викладення, не тільки пошук такої форми - це безпосереднє існування й пряме існування й пряме викладення художньої ідеї режисера. Монтаж має зміст, монтажне бачення - предметне. Монтаж -це йдеться про художню цілісність, народжену великою кількістю різнорідних елементів, які були поєднані монтажною структурою. Монтаж має зовнішній, зоровий бік монтажу це коли він виступає як з'єднання номерів,епізодів е єдине ціле і по-друге, виступає як поєднання внутрішньої наскрізної, лінії дійових осіб чи груп.Монтажний лист є прекрасним помічником для постановочної групи, де розписані всі основні напрямки роботи по підготовці і проведенні заходу.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка