Рефератів з курсу «Кваліфікація злочинів проти особистих благ людини»Скачати 68.84 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір68.84 Kb.
вимоги до рефератів і Теми рефератів

з курсу

«Кваліфікація злочинів проти

особистих благ людини»

(реферати підвищеної складності виділені тінню).


Вимоги до рефератів
1. Реферати з інших тем, крім перелічених вище, не приймаються. Корекція теми можлива за погодженням з викладачем.

2. Реферат повинен бути написаний самостійно. У разі виявлення плагіату (у тому числі навіть незначних запозичень чужих думок без оформлення посилань на їх джерела) реферат не зараховується.

3. За найвищим балом оцінюється реферат, очевидно виконаний із застосуванням творчого підходу. Вітаються будь-які нестандартні рішення.

4. Оцінка прямо не залежить від обсягу реферату. Думки в рефераті можуть бути викладені як тези доповіді. Обсяг реферату має становити не менше повних 2-х і не більше 3-х сторінок (титульна сторінка не потрібна, аркуш А-4, гарнітура Times New Roman або Arial, кегль 14, інтервал 1,5). Оцінку може бути знижено за невміння коротко викласти думку.

5. Реферати підвищеної складності (в тексті виділені тінню) стосуються лише студентів, які не набрали прохідного мінімуму. За погодженням з викладачем реферат підвищеної складності може бути надіслано викладачу електронною поштою.

6. В межах Модулю 1 студентом може бути підготовлено не більше двох рефератів, а в межах Модулю 2 – не більше одного. Максимально можлива оцінка за реферат – 5 балів.До Теми 1. Права й особисті блага людини та правові

механізми їх захисту: загальні положення
1. Чи всі особисті блага людини захищає Кримінальний кодекс України?

2. Чи є потреба поставити під захист Кримінального кодексу України всі особисті блага людини?

3. Чи здатен Кримінальний кодекс України здійснити правове забезпечення усіх особистих благ людини?

4. Які види відповідальності можуть настати за посягання на особисті блага людини?

5. Як може людина захистити належні їй права без звернення до правових механізмів держави?
До Теми 2. Загальні положення про кримінально-правову

кваліфікацію. Особливості кваліфікації злочинів

проти особистих благ людини
1. Які правила кримінально-правової кваліфікації містяться у КК України?

2. Чи можлива навмисна неправильна кримінально-правова кваліфікація? В яких випадках її роблять слідчі та прокурори?

3. Яке значення для кримінально-правової кваліфікації має в Україні судова практика?

4. Чи можуть постанови Пленуму Верховного Суду України допомогти при кваліфікації злочинів?

5. Що таке темпоральна конкуренція кримінально-правових норм та як її долати?

6. Які склади злочинів є суміжними?

7. Термінологічні вади Кримінального кодексу України. Наведіть три приклада того, як вони заважають правильній кримінально-правовій кваліфікації.

8. Що таке «парні норми» у кримінальному праві? Чи є парними норми: ч. 1 ст. 150-1 і ч. 2 ст. 304 КК України; ч. 3 ст. 408 і ст. 429 КК України; ч. 2 ст. 163 і ч. 3 ст. 359 КК України; ст. 334 КК України і ст. 113 КУпАП?

9. Допомагають чи заважають оціночні поняття при кримінально-правовій кваліфікації?

10. Яке значення має правильна кримінально-правова кваліфікація при порушенні кримінального провадження?

11. Яке значення для кримінально-правової кваліфікації має в Україні судовий прецедент?

12. Знайдіть в Єдиному державному реєстрі судових рішень України три факти незаконного засудження осіб через неправильну кваліфікацію та прокоментуйте їх.

13. Знайдіть в Єдиному державному реєстрі судових рішень України два факти безпідставного виправдання осіб через неправильну кваліфікацію та прокоментуйте їх.
До Теми 3. Кваліфікація злочинів проти особистих прав людини,

які забезпечують її природне існування
1. Як кваліфікувати умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання?

2. Коли в особи існують реальні підстави побоюватися здійснення погрози вбивством?

3. Викрадення недієздатної людини із психіатричної лікарні з наступним вилученням в неї органів для трансплантації та їх продажем. Як це кваліфікувати?

4. Які кваліфікуючі ознаки умисного вбивства, передбаченого ч. 2 ст. 115 КК України, є взаємовиключними і чому?

5. Особлива жорстокість. Ознакою яких злочинів вона є?

6. Складнощі кваліфікації злочину, передбаченого ст. 150-1 КК України.

7. Особливості кваліфікації злочинів зі спеціальним суб’єктом – фармацевтичним працівником.

8. Чи є караним в Україні самоаборт?

9. Як за допомогою причинного зв’язку відмежувати ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, від вбивства?

10. Що слід розуміти під психічною хворобою у ст. 121 КК України?

11. Відмежування викрадення людини від захоплення заручників.

12. Коли викрадену і захоплену як заручника людину можна вважати звільненою?

13. Яке кримінально-правове значення має момент народження дитини?

14. Коли порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що має характер знущання або глумлення над військовослужбовцем, треба кваліфікувати за ст. 127 КК України?

15. «Офісні» сексуальні домагання: як їх кваліфікувати?

16. Кримінально-правова оцінка допомоги при самогубстві тяжко хворої людини з жалю до неї.

17. Знайдіть в Єдиному державному реєстрі судових рішень України три факти засудження за вбивство, вчинене на замовлення, та прокоментуйте їх.

18. Як кваліфікувати примушування залежної особи до статевого зв’язку з іншими особами, або Особливості відмежування злочинів, передбачених статтями 149, 152, 154 і 303 КК України.

19. Смерть від удару кулаком в обличчя і смерть від удару головою об камінь після удару кулаком в обличчя: однаковою чи різною має бути кваліфікація? Наведіть приклади з Єдиного державного реєстру судових рішень України.
До Теми 4. Кваліфікація злочинів проти сім’ї

та інших загальнолюдських цінностей.
1. Чим відрізняються експлуатація людини у ст. 149 КК України від експлуатації дитини у ст. 150 КК України?

2. Хто може бути суб’єктом розголошення таємниці усиновлення (ст. 168 КК України)?

3. Захист інтересів сім’ї кримінально-правовими засобами за законодавством зарубіжних країн.

4. Як кваліфікувати штучне запліднення власної дружини без її згоди, вчинене шляхом насильства чи обману?

5. Знайдіть в Єдиному державному реєстрі судових рішень України три факти засудження за зловживання опікунськими правами та прокоментуйте їх. В чому такі зловживання мали прояв? Чи не допускали прокурори і суди помилок при кваліфікації відповідних діянь?

6. Кримінально-правова оцінка сурогатного материнства та «співучасті» у ньому.7. Як відмежувати комерційне посередництво при усиновленні (ст. 169) від торгівлі людьми (ст. 149)?

8. Знайдіть в Єдиному державному реєстрі судових рішень України три факти засудження за інцест (кровозмішення) та прокоментуйте їх. Чи не допускали прокурори і суди помилок при кваліфікації відповідних діянь?

9. Знайдіть в Єдиному державному реєстрі судових рішень України три факти засудження за хуліганство, поєднане з насильством у сім’ї та прокоментуйте їх. Чи не допускали прокурори і суди помилок при кваліфікації відповідних діянь?
До Теми 5. Кваліфікація злочинів проти особистих

благ людини, які забезпечують її соціальне буття
1. Які посягання виключно на честь і гідність особи є кримінально караними?

2. Що розуміється під іншим володінням у ст. 162 КК України?

3. Якими можуть бути «інші дії, що порушують недоторканність житла» у ст. 162 КК України?

4. Чи є сімейне життя приватним, або Як кваліфікувати порушення недоторканності сімейного життя?5. «Цензура заборонена» (ст. 15 Конституції України). Чи є в Україні кримінальна відповідальність за цензуру як перешкоду реалізації конституційного права на свободу слова?

6. Відмежування порушення недоторканості житла від суміжних складів злочинів.

7. Що розуміти під листуванням у ст. 163 КК України? В яких випадках злочин, передбачений ст. 163, треба кваліфікувати за сукупністю зі злочинами, передбаченими статтями 361 або 362 КК України?

8. Що розуміти під проникненням у ст. 162 КК України?

9. Чим відрізняються страйк (ст. 174 КК України) від збору, мітингу, походу і демонстрації (ст. 340 КК України)?

10. Як відмежувати перешкоджання законній діяльності політичної партії (ст. 170 КК України) від встановлення привілеїв за ознаками політичних переконань (ст. 161 КК України)?

11. Як відмежувати доведення до самогубства або спроби вчинити самогубство (ст. 120 КК України) внаслідок систематичного приниження людської гідності від перевищення службових повноважень, що супроводжувалося такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України)?

12. Ознайомтесь зі статтею Т. Ніколаєнко. Без права особистої переписки // http://www.pravda.com.ua/columns/2013/01/16/6981561/. Чи є у викладених нею фактах всі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 163 КК України?13. «Телефонний маніяк»: стаття 148-3 КУпАП чи ст. 182 КК України?

14. За якими статтями КК України може бути кваліфікована дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками?

15. Спалювання церков: розпалювання релігійної ворожнечі, пошкодження релігійних споруд, знищення релігійних святинь чи об’єктів культурної спадщини (статті 161, 178, 179, 298 КК України)?

16. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги: як розмежувати злочини, передбачені ч. 1 ст. 184 і статтями 139, 140, 354 і 368 КК України?

Укладач:

проф., доктор юрид. наук Хавронюк М.І.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка