Районний методичний кабінет відділу освіти копанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенівСторінка3/3
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3
Тема 7. Криза старого порядку. Початок модернізації

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. Чому старий порядок зазнав кризи й чому розпочалася модернізація? Чи справедливим є твердження, що модернізація Європи почалася з Англії? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Поміркуйте над проблемою. Під революцією розуміють докорінний переворот у житті суспільства, зміну його соціально-економічної структури. Події в Англії другої половини XVII ст. називають революцією. Запитання: Що змінилося в житті англійців у другій половині XVII ст.? Ці зміни були на ліпше чи на гірше? Як вплинула англійська революція на інші європейські країни? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Французькому королю Людовику XIV приписують висловлювання: "Держава – це я". Про що свідчать ці слова короля? Свою думку обґрунтуйте.Тема 8. Доба Просвітництва

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. XVIIІ ст. увійшло в історію як Доба Просвітництва. Чому цей період вважають Просвітництвом? Хто кого "просвітлював"? У чому полягали характерні риси Просвітництва?Завдання 2.

Як можна пояснити підсилення впливу Пруссії на німецькі та європейські країни? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Правильно чи помилково стверджувати, що "освічений абсолютизм" сприяв розвитку капіталістичних відносин? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 4.

Правильно чи помилково стверджувати, що війна за незалежність англійських колоній в Північній Америці є революцією? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 9. Східний світ

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. У часи Середньовіччя країни Сходу за темпами свого розвитку випереджали країни Заходу. У XVI – XVII ст. ситуація докорінно змінилася. Як ви гадаєте, чому країни Сходу та Заходу помінялися місцями? Що дозволило країнам Заходу випередити у своєму розвитку країни Сходу? Свою відповідь обґрунтуйте.Історія України. 9 клас

Тема 1. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIIІ – у першій половині ХІХ ст.

Завдання 1.

Чому першу третину ХІХ ст. вважають початком національного відродження України? Які факти свідчать на користь цієї точки зору? Чи є факти, що їй суперечать?Завдання 2.

Які наслідки для українців мала інтеграція України до складу Російської імперії: позитивні чи негативні? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Правильно чи помилково стверджувати, що умови життя українців в Австрійській імперії були ліпшими, ніж в Російській? Свою відповідь обґрунтуйте, спираючись на історичні факти.Завдання 4.

Правильно чи помилково стверджувати, що Україна не проводила самостійну зовнішню політику? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 5.

У чому полягають сильні та слабкі сторони суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 6.

Які відмінності мало національне відродження в західноукраїнських землях у порівнянні із Наддніпрянською Україною? Як їх можна пояснити? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 7.

Якими причинами можна пояснити наявність в Україні російської та польської течій у суспільно-політичному русі? Чи правильним буде стверджувати, що вони користувалися масовою підтримкою українського населення? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 2. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.

Завдання 1.

Чи правильно стверджувати, що розгортання українського національного руху було закономірним (неминучим) явищем? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Чи правильно стверджувати, що кризи у сільському господарстві можна було б уникнути, якби поміщики й уряд наважились відмовитися від кріпосного права? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Як вплинуло зародження ринкових відносин на економіку України? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 4.

Чи правильно вважати, що торгівля між Україною та імперіями мала колоніальний характер? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 5.

Наскільки справедливо стверджувати, що народні виступи проти свавілля поміщиків були даремними й не мали жодних позитивних наслідків? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 6.

Правильно чи помилково вважати Кирило-Мефодіївське товариство політичною партією? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 7.

Яке із тверджень вам видається правильним: 1) революція 1848-1849 рр. принесла свободу українцям Західної України; 2) революція 1848-1849 рр. спровокувала конфлікт між поляками та українцями в Західній Україні. Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 8.

Правильно чи помилково стверджувати, що Західна Україна повністю втратила всі здобутки революції 1848-1849 рр.? Свою відповідь обґрунтуйте.


Тема 3. Духовне життя в українських землях наприкінці XVIIІ – першій половині ХІХ ст.

Завдання 1.

Правильно чи помилково стверджувати, що в цей період відбувається становлення української нації? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Правильно чи помилково стверджувати, що освіта у першій половині ХІХ ст. зробила крок уперед порівняно з XVII – XVIIІ ст.ст.? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Які явища в українському мистецтві першої половини ХІХ ст. можна вважати такими, що істотно вплинули на формування національної самосвідомості? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 4.

Наскільки правильно стверджувати, що індустріальна епоха докорінно змінила побутову культуру українців? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 4. Наш край наприкінці XVIIІ – в першій половині ХІХ ст.

Завдання 1.

Що вирізняло ваш край з-поміж інших регіонів України? Чим це було зумовлено? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ ст.

Завдання 1.

Правильно чи помилково стверджувати, що на кінець ХІХ ст. Україна перетворилася на індустріальне суспільство? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Яке із тверджень відповідає дійсності: 1) аграрна реформа 1848 р. вивільнила західноукраїнських селян від рабської залежності; 2) аграрна реформа 1848 р. породила ще більшу залежність селян від колишніх поміщиків. Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Яке із тверджень є правильним: 1) модернізація українського суспільства відбулася б й без селянської реформи; 2) модернізація українського суспільства не змогла б відбутися без селянської реформи? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 4.

Яке із тверджень правильно характеризує промисловий розвиток України цього періоду: 1) економіка визначає політику; 2) політика визначає економіку? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 5.

Правильно чи помилково стверджувати, що зміни в соціальній структурі населення свідчать про остаточне утвердження капіталістичного способу виробництва? Свою відповідь обґрунтуйте. Завдання 6.

Правильно чи помилково стверджувати, що реформи адміністративно-політичного управління суттєво покращили умови життя українців? Свою відповідь обґрунтуйте.

Тема 6. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст.

Завдання 1.

Правильно чи помилково вважати, що перехід від культурницької роботи до політичної боротьби був закономірним для українського суспільно-політичного руху? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Чому події визвольного руху наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. ХІХ ст. історики вважають новим етапом? Чим відрізнявся визвольний рух цього періоду від попереднього? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Чому рух народовців витіснив "москвофільство" у суспільно-політичному русі в західноукраїнських землях?Завдання 4.

Наскільки правомірно стверджувати, що в 70-90-ті рр. ХІХ ст. український національно-визвольний рух вступив у політичну фазу свого розвитку? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 5.

Що було спільного та відмінного у національно-визвольному русі Західної України та Наддніпрянської? Як можна пояснити ці розбіжності? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 7. Духовне життя України у другій половині ХІХ ст.

Завдання 1.

Чи правильно стверджувати, що найважливішим духовним досягненням України у другій половині ХІХ ст. було становлення української нації? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Правильно чи помилково стверджувати, що стан освіти в другій половині ХІХ ст. значно покращився порівняно з початком ХІХ ст. і суттєво вплинув на розгортання національно-визвольного руху? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Наскільки правомірно стверджувати, що розвиток української культури у другій половині ХІХ ст. сприяв піднесенню національної самосвідомості українців? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 4.

Яку роль відіграли меценати у розвитку української культури? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 5.

Чи були українці на кінець ХІХ ст. нацією? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 8. Наш край у другій половині ХІХ ст.

Завдання 1.

Які особливості розвитку вашого краю у другій половині ХІХ ст. можна виділити? Чим вони були зумовлені? Свою відповідь обґрунтуйте.


Всесвітня історія. 9 клас

Вступ

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. Період кінця XVIII – ХІХ ст.ст. характеризується значними змінами у житті людей: відбувається технічний прогрес; утверджуються демократичні форми правління; покращується побут людей та змінюється світосприйняття.Запитання: Чому відбулися зміни? Що саме спричинило зрушення в житті людей?

Тема 1. Велика французька революція кінця XVIII ст. Європа у період наполеонівських війн

Завдання 1.

Чому події у Франції кінця XVIII ст. називають Великою революцією? Можливо це була "маленька революція"? Що мають на увазі під висловом "Велика революція"? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Що принесли наполеонівські війни європейським народам: страждання чи свободу? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Правильно чи помилково стверджувати, що кодекси Наполеона утвердили нові (капіталістичні) відносини в Європі? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 2. Європа в добу революцій 1848-1849 рр.

Завдання 1.

Чому в Європі виникли суспільно-політичні рухи й революції 1848-1849 рр.? Які наслідки ці події мали для європейців: позитивні чи негативні? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Правильно чи помилково стверджувати, що революції 1848–1849 рр. сприяли переходу до конституційних норм у суспільному житті? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 3. Європа й Америка у добу об'єднання й модернізації суспільства

Завдання 1.

Правильно чи помилково стверджувати, що в цей час європейські народи перетворюються на нації? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Чому другу половину ХІХ ст. називають добою модернізації? Наскільки це правомірно стосовно Європи та Америки? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Чому Вікторіанську Британію називали "майстернею світу"? Що сприяло перетворенню Британії на "майстерню світу"?Завдання 4.

Правильно чи помилково вважати, що громадянська війна в США сприяла розвитку капіталістичних відносин? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 4. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу

Завдання 1.

Які факти свідчать про те, що у провідних країнах світу утверджується індустріальне суспільство?Завдання 2.

Чому відбувся перехід від капіталізму вільної конкуренції до монополістичного капіталізму?Завдання 3.

З яким твердженням ви погоджуєтесь: 1) монополізація економіки забезпечила стабільність розвитку промисловості; 2) монополізація економіки сприяла дестабілізації промисловості, уповільнюючи її розвиток? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 4.

Правильно чи помилково вважати, що в цей період відбувається перехід від абсолютизму до демократичних форм правління? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 5.

Як можна пояснити той факт, що модернізація розпочалася в Росії та Японії із запізненням порівняно із західноєвропейськими країнами?Тема 5. Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.

Завдання 1.

Завдяки чому стали можливими територіальний поділ світу та утворення колоніальних імперій? Яка небезпека одразу ж виникла із поділом світу? Чи можливо було уникнути цих явищ в тих історичних умовах? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Які наслідки мало колоніальне панування для залежних країн: позитивні чи негативні? А як можна оцінити наслідки колоніального панування для самих метрополій? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Яку роль відіграв робітничий рух в історії: негативне явище, яке призводить до соціальних потрясінь, нестабільності й революцій з мільйонними жертвами; чи робітничий рух – це позитивне явище, яке призводить до встановлення стабільного суспільства, в якому враховуються інтереси як підприємців, так і робітників?Тема 6. Культура народів світу наприкінці XVIII – у ХІХ ст.

Завдання 1.

Як вплинула модернізація на розвиток культури народів світу? Який характер мав цей вплив: позитивний чи негативний? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Правильно чи помилково стверджувати, що без підвищення рівня освіченості населення ані модернізація, ані індустріальне суспільство не відбулися б? Свою відповідь обґрунтуйте.Література  1. Пометун О. І. Методика навчання історії в школі / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Генеза, 2006. – 328 с.

  2. Пономарев Я. А. Психология творчества / Пономарев Я. А. – М. : Изд-во "Наука", 1976. – 304 с.

  3. Терно С. О. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / С. О. Терно. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 268 с.

  4. Терно С. О. Проблемні задачі з історії : [дидактичний посібник для учнів 6-7 класів] / Терно С. О., Коган З. Б., Полтавська І. В. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 20 с.

  5. Терно С. О. Проблемні задачі з історії : [дидактичний посібник для учнів 8-9 класів] / Терно С. О., Хінєва А. Д. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 32 с.

  6. Терно С. О. Проблемні задачі з історії для учнів 6-7 класів загальноосвітньої школи : [дидактичний посібник для учнів 6-7 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Терно С. О., Коган З. Б., Полтавська І. В. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 24 с.

  7. Терно С. О. Проблемні задачі з історії для учнів 8-9 класів загальноосвітньої школи : [дидактичний посібник для учнів 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Терно С. О., Хінєва А. Д. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 32 с.

  8. Терно С. О. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії / С. О. Терно. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 275 с.

  9. Терно С. О. Теорія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії) / С. О. Терно : [посібник для вчителя]. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 105 с.

10. Терно С.О.Методика розвитку критичного розвитку школярів у процесі навчання історії.-Запоріжжя:ЗНУ,2012.-78 с.


.
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ У

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка