Районний методичний кабінет відділу освіти копанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенівСторінка2/3
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3
Тема 1. Життя людей за первісних часів

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою: правильно чи помилково стверджувати, що у первісному суспільстві існувала біологічна нерівність, яка виявлялася в підкоренні фізично слабших людей сильнішими? Наведіть історичні факти на користь вашої думки.Завдання 2.

Яке із тверджень, на вашу думку, є правильним й чому:

1) природа у давні часи мала великий вплив на господарство і
суспільство;

2) людина в давні часи мала великий вплив на господарство і суспільство.

Свою відповідь поясніть, спираючись на історичні факти.

Завдання 3.

Поміркуйте над проблемою: яка оцінка первіснообщинного устрою найбільше відповідає історичним фактам?  1. життя людей в часи первіснообщинного устрою – це "Золотий вік людства";

  2. життя людей в часи первіснообщинного устрою – це жорстока боротьба за виживання.

Свою відповідь поясніть, спираючись на приклади з історії.

Тема 2. Давній Єгипет

Завдання 1.

Чому вчені-історики називають розписи на гробницях фараонів "енциклопедією єгипетського життя"? Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? Свою відповідь поясніть.Завдання 2.

Давні греки образно називали Єгипет "даром Нилу", а самі єгиптяни називали свою країну "Чорна земля". Яка із цих назв, на Вашу думку, найбільш відповідає дійсності? Чи суперечать ці назви одна одній? Свою відповідь поясність.Завдання 3.

Поясніть, як одне історичне явище сприяло виникненню іншого історичного явища у наведених логічних ланцюжках:

1) міцне господарство землероба → зростання податкових надходжень до
казни → посилення Єгипетської держави;

2) завойовницькі війни правителів Єгипту → занепад господарства


землеробів → перехід до найманого війська → послаблення влади фараонів.

Завдання 4.

Поміркуйте над проблемою: Чому єгиптяни знищили пам'ять про Ехнатона, адже він був миролюбним і справедливим царем? Як можна розцінити такий вчинок єгиптян?Тема 3. Передня Азія

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. Завойовницькі війни оцінюють по-різному:  1. дехто вважає, що завойовницькі війни зміцнюють державу;

  2. інші стверджують, що завойовницькі війни поступово підривають міць держави.

Як Ви вважаєте, яку з цих оцінок можна застосувати до завойовницьких війн Ассирії? Відповідь поясніть прикладами з історії Ассирії.

Завдання 2.

Поміркуйте, які труднощі виникали у людей під час судочинства на підставі звичаїв і неписаних правил? Як можна було б уникнути цих труднощів?Тема 4. Давні Індія та Китай

Завдання 1.

Поясніть, чому нерівність серед індійців була закріплена релігією? Як Ви вважаєте, чи справедливим є поділ людей на касти? Чи можливо було в тих історичних умовах організувати індійське суспільство в інший спосіб?Завдання 2.

Поміркуйте, які властивості китайського церемоніалу можна вважати корисними й чому? Які властивості такими вважати не можна? Свою відповідь поясніть.Тема 5. Греція в ІІ – першій половині І тис. до н. е.

Завдання 1.

Правильно чи помилково стверджувати, що в основі грецької релігії лежала любов до життя і краси? Свою відповідь поясніть.Завдання 2.

Чому у Давній Греції говорили: "Гори захищають і розділяють, а море поєднує"? Свою відповідь поясніть, спираючись на історичні факти.Завдання 3.

Чому деякі дослідники вважають, що поеми Гомера "Іліада" та "Одисея" можна вважати історичними документами? Чи погоджуєтесь Ви з такою точкою зору? Свою відповідь поясніть.Завдання 4.

Чому деякі дослідники історії Давньої Греції вважають, що "Море цивілізувало греків"? Як ви вважаєте, що це означає? Чи погоджуєтесь Ви з цією думкою? Свою відповідь поясніть, спираючись на історичні факти.Завдання 5.

Поясніть, чому реформи Солона викликали незадоволення як аристократів, так і демосу? Чи правильно вчинив Солон, проводячи реформи? Що відбулося б, якби Солон залишив усе, як було?Тема 6. Греція в V - IV ст. до н.е.

Завдання 1.

Прочитавши уривок із праці Геродота (наведений нижче), поміркуйте над запитанням: чому Геродот вважає афінян "рятувальниками Еллади"? Чи погоджуєтесь Ви з його думкою? Свою відповідь поясніть.Геродот про роль Афін у війні проти персів: "Якщо б афіняни через страх перед загрозливою небезпекою покинули свою країну або, не покидаючи її, і залишаючись там, віддалися б Ксерксу, ніхто б не наважився виступити проти царя на морі. Ось чому, не погрішаючи проти істини, афінян можна назвати рятувальниками Еллади".

Завдання 2.

Поміркуйте над проблемою: чому афіняни вважали громадянина, який не бере участі в громадському житті, некорисним для держави?

Поясніть, чому афіняни надавали такого великого значення участі городян у громадському житті? Чи правильно стверджувати, що жодна країна давнього світу не залучала такої великої кількості людей до вирішення проблем громадського життя, як це було в Афінах?

Завдання 3.

Чому давні греки називали театр "Школою для дорослих", а авторів трагедій - "вождями мудрості"? Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою?Завдання 4.

З'ясуйте основні причини культурних досягнень давніх греків. Поясніть, чому ви вважаєте, що саме ці причини сприяли розквіту еллінської культури у V ст. до н.е.Тема 7. Еллінізм

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою: чому Олександру Македонському не вдалося завоювати ввесь світ? Якби мрія Македонського про завоювання світу здійснилась, які б це мало наслідки для світової історії? Свою відповідь поясніть.Завдання 2.

Правильно чи помилково стверджувати, що грецька культура мала великий вплив на сучасну європейську цивілізацію? Свою відповідь проілюструйте історичними фактами.Тема 8. Давній Рим у VIII – І ст. до н.е.

Завдання 1.

Чим відрізняється республіканський устрій в Римі від демократичного устрою в Афінах? Як можна пояснити ці розбіжності?Завдання 2.

Поміркуйте над становищем рабів у Римській державі: повстання під проводом Спартака було неминуче приречене на поразку чи могло б перемогти й змінити лад у Римській державі?Тема 9. Падіння Республіки та Рання Імперія

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою: коли Рим був агресивнішою державою – в добу Республіки чи в добу Імперії? Свою відповідь поясніть.Завдання 2.

Що мав на увазі римський оратор Цицерон, коли після вбивства Цезаря стверджував: "Тирана вбито, а тиранія жива"? Чи можна вважати його висловлювання правильним? Свою відповідь поясніть.Завдання 3.

Поміркуйте над проблемою: чому спочатку римські імператори переслідували християн, а згодом самі прийняли християнство? Як це можна пояснити?Тема 10. Пізня Римська імперія

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою: за яких умов імператору вдалося б уникнути падіння Римської імперії? Що йому треба було б зробити для цього? Можливо, падіння імперії було неминучим, незалежно від дій імператора? Свою відповідь поясніть.Завдання 2.

Правильно чи помилково вважати, що "історія є вчителькою життя"? Свою відповідь проілюструйте історичними фактами.Завдання 3.

Чим відрізняється культура Сходу від Культури Заходу? У чому полягають причини цих відмінностей? Поміркуйте над проблемою: до якої культури (східної чи західної) можна віднести українську? Відповідь поясніть на прикладах і фактах.Тема 11. Давні слов'яни та їхні сусіди

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою: чому й досі остаточно не вирішено питання прабатьківщини слов'ян?Завдання 2.

Спираючись на історичні факти поміркуйте: правильно чи помилково стверджувати, що господарство слов'ян удосконалювалось й піднялося на більш високий щабель?Завдання 3.

Поміркуйте над проблемою: чи простежується причинний зв'язок між змінами у веденні господарства та змінами у суспільному житті? Що є причиною, а що є наслідком: зміни у господарстві є причиною змін у суспільному житті чи навпаки? Чи, можливо, вони не залежать одне від одного?


Історія України. 7 клас

Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою взаємовідносин між слов'янами та Візантією, між Руссю та Візантією: чому ці відносини інколи були добросусідськими, а подекуди ворожими? Від чого це залежало? Як ці відносини впливали на міжнародне становище Київської Русі? Свою відповідь поясніть за допомогою історичних фактів.Тема 2. Київська Русь наприкінці X – у першій половині XI ст.

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. Князя Ярослава прозвали в народі Мудрим. Але, на відміну від свого батька Володимира, він не став героєм билин та сказаній. Чому так сталося?Завдання 2.

Поміркуйте над проблемою. До князювання Володимира Великого на Русі кількість християн поступово зростала, навіть князь Аскольд та княгиня Ольга були християнами. Але християнство стало державною релігією лише у 988 р. за Володимира Великого. Чому християнство не стало державною релігією раніше? Як можна пояснити цей факт?Тема 3. Київська Русь у другій половині XI – першій половині XIII ст.

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. Політична роздробленість – це характерна ознака середньовічних держав Європи, а подолання роздробленості – це наступний етап в історії європейських держав. Вільгельм Завойовник, Володимир Мономах, Людовік IX Святий, Філіп IV Красивий та інші монархи – персонажі даного процесу.Запитання: Чи правильним буде стверджувати, що політична роздробленість є закономірним явищем для середньовічних європейських держав? Чим відрізнялась роздробленість Русі у другій половині XI – першій половині XIII ст. від подібної роздробленості у Франції?

Тема 4. Галицько-Волинська держава

Завдання 1.

Які історичні факти свідчать про те, що Галицько-Волинська держава була спадкоємницею Київської Русі? Чи правильно стверджувати, що Галицько-Волинська держава не була спадкоємницею Київської Русі?Завдання 2.

Поміркуйте над проблемою: неодноразово землі Русі зазнавали вторгнень кочових племен хазарів, печенігів, половців та ін., але лише монголам вдалося встановити свою владу над руськими землями. Чому це стало можливим? Чи можна було уникнути завоювання Русі монголами?Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV – XV ст.)

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. У XIV – XV ст. південно-західні та західні землі Русі зазнають експансії з боку сусідніх держав: Великого князівства Литовського та королівства Польща. Відносини з цими державами у різні часи мали різний характер, у тому числі й добросусідський, союзницький. Використовуючи знання з "Всесвітньої історії" та матеріал теми 5 з "Історії України", поясніть, чому саме у цей період стала можливою ця експансія?


Всесвітня історія. 7 клас

Тема 1. Народження середньовічного світу, особливості його розвитку

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою суспільного життя у середні віки. Середньовічне суспільство поділялось на три стани: духовенство, лицарство (або дворянство) та третій стан, до якого відносилась переважна більшість населення. Церква пояснювала цей порядок речей таким чином: "...Дім Божий поділяється на три частини: перші моляться, другі воюють, треті працюють. Для суміжних частин не приносить шкоди їх відокремленість: послуги, якими користується одна з них, утворюють умови для праці двох інших; в свою чергу, кожна частина проявляє турботу про спільне. Так цей потрійний союз зберігає єдність, завдяки чому панує законність, а люди живуть у мирі та злагоді" (єпископ Адальберон Ланський).Запитання: Як ви оцінюєте висловлювання єпископа? У чому полягали причини такого упорядкування середньовічного суспільства?

Завдання 2.

Поміркуйте над проблемою часу в середні віки. Середньовічні годинники були дуже дивні на наш сучасний погляд. Вони не показували ані хвилини, ані секунди. Годинники були рідкістю, й більшості населення вони були зовсім непотрібні. Нам сучасним людям потрібно лічити хвилини, секунди, тисячні долі секунди.Запитання: Хіба середньовічній людині не потрібно було відстежувати час? Використовуючи отриманні знання, висловіть власну думку щодо цього.

Тема 2. Релігійне та культурне життя середньовічної Європи

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. Середньовіччя іноді називали "темним царством". Використовуючи отриманні знання, висловіть власну думку щодо цього твердження.Запитання: Середньовіччя Європи – це крок уперед в розвитку Людства, чи це – крок назад?

Завдання 2.

У середині XI століття християнська церква поділилася на католицьку та православну. Спираючись на отриманні знання, поміркуйте над проблемою: цей поділ був неминучим чи ні?Тема 3. Європа, Візантія, Арабський світ

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою культурних взаємовпливів в Європі. Зокрема, у кордонах Франції знаходилися герцогство Нормандія та графство Бретань. Англійське слово "парламент" походить від французького дієслова "parler" (говорити).Запитання: Які висновки можна зробити, спираючись на ці факти? Про які історичні процеси вони свідчать?

Завдання 2.

Поміркуйте над проблемою взаємовідносин двох культур: арабської та християнської. Арабський та Християнський світи у Середньовіччі співпрацювали, ворогували, збагачували культуру один одного.Запитання: Які обставини визначали шляхи взаємодії цих культур? Від чого, на вашу думку, залежало по якій із цих "стежок" підуть суспільства та держави? Наведіть приклади різних арабсько-християнських відносин у цей період історії.

Тема 4. Слов'яни та їх сусіди

Завдання 1.

Чому китайські винаходи, а саме: компас, папір, фарфор, порох, арбалет з'явилися у Європі з запізненням на декілька століть? Чому так сталося? Свою відповідь поясніть.Тема 5. Індія. Китай

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. Правильно чи помилково вважати, що скарбниця світової культури значно збідніла б, якби в ній був відсутній внесок Середньовічних Індії та Китаю?Історія України. 8 клас

Тема 1. Українські землі в XVI ст.

Завдання 1.

Які наслідки для України мала Люблінська унія 1569 р.: 1) внаслідок Люблінської унії Україна залучилася до європейської цивілізації та удосконалила виробництво; 2) внаслідок Люблінської унії в Україні виникло соціальне та релігійне напруження? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Правильно чи помилково стверджувати, що Польща була своєрідним вікном у Європу для України?Завдання 3.

Правильно чи помилково стверджувати, що Реформація в Україні була виключно явищем культурного життя? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 4.

Існує точка зору, що в Запорозькій Січі була не демократія, а охлократія (влада натовпу), яка перешкоджала утвердженню ідеї державності. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 2. Українські землі у першій половині XVII ст.

Завдання 1.

Українські землі першої половини XVII ст. вважали периферійним регіоном Європи в економічному та політичному сенсі. Наскільки виправдана така думка? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Правильно чи помилково стверджувати, що національно-визвольний рух українського народу був складовою загальної боротьби проти Контрреформації? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Першу половину XVII ст. вважають добою розквіту українського Ренесансу. Проаналізуйте розвиток культури цього періоду та визначте підстави для такої характеристики.Тема 3. Початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Відродження української держави

Завдання 1.

Історики по-різному оцінюють Українсько-московський договір 1654 р.:  1. Українсько-московський договір 1654 р. – це особиста унія гетьмана і царя;

  2. Українсько-московський договір 1654 р. – це військово-політичний союз, що приєднав українські землі до Московської держави. Яку оцінку поділяєте ви і чому?

Завдання 2.

Поміркуйте над характером зовнішньої політики Гетьманщини 1654-1657 рр. Англійська газета так оцінила зовнішньополітичну діяльність Б. Хмельницького: "Гетьман робить усе від нього залежне, щоб звільнитися від своїх обіцянок московітам". Запитання: Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? Який характер мала зовнішня політика Гетьманщини у 1654-1657 рр.? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 4. Українські землі в 60-80-ті роки XVII ст.

Завдання 1.

Складіть ланцюжок подій, що відображають причинно-наслідковий зв'язок між двома історичними процесами: 1) Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.; 2) Руїна. Поясніть, чому українцям не вдалося досягти згоди. Як можна було б уникнути Руїни? Чи було це можливим в тих історичних умовах?Завдання 2.

Правильно чи помилково стверджувати, що в ході Національно-визвольної війни зародилася ідея української державності? Які історичні факти свідчать на користь цієї точки зору, а які – їй суперечать?Завдання 3.

Поміркуйте над діяльністю гетьманів у 60-80-ті роки XVII ст. Чому національно-визвольні змагання українців зазнали поразки? За яких умов вони могли б увінчалися успіхом?Тема 5. Українські землі наприкінці XVII – у першій половині XVIIІ ст.

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. На початку гетьманування Іван Мазепа вважав, що він може розбудовувати Україну тільки у спілці з Москвою. Але згодом вирішив остаточно розірвати зв'язки з Московською державою. Як ви гадаєте, чому так кардинально змінилися погляди гетьмана?Завдання 2.

Поміркуйте над проблемою. Під час Північної війни Україна опинилась перед складним вибором: 1) залишитися у спілці з Москвою; 2) укласти союз зі Швецією. Який із цих варіантів найбільше відповідав інтересам України й чому? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 6. Українські землі в другій половині XVIIІ ст.

Завдання 1.

Чи була ліквідація Гетьманщини та Запорозької Січі закономірним явищем? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Поміркуйте над проблемою: "гайдамаки" та "опришки" – це соціальні розбійники чи народні месники? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Поміркуйте над проблемою. Друга половина XVIIІ ст. – це період значних змін в Україні: приєднані нові території; ліквідовані Гетьманщина та Запорозька Січ; розгорнулась національно-визвольна боротьба на правобережних та західноукраїнських землях та ін. Запитання: Які наслідки для України мали ці зміни – позитивні чи негативні? Україна була творцем цих обставин, чи їхньою жертвою? Чому?Всесвітня історія. 8 клас

Тема 1. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій

Завдання 1.

Правильно чи помилково вважати, що відкриття Нового Світу – це подія світового значення? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Подорожі Христофора Колумба привели до встановлення постійних економічних, політичних та культурних зв'язків між Європою та Америкою. Яку оцінку можна дати наслідкам цих взаємин: позитивну чи негативну? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 2. Людина ранньої Нової доби

Завдання 1.

Чому кінець XV – перша половина XVII ст. отримали назву ранньої Нової доби? Що нового з'явилося в житті людей? Свою відповідь обґрунтуйте. Завдання 2.

Правильно чи помилково стверджувати, що Великі географічні відкриття сприяли зародженню нових суспільно-економічних відносин (капіталізму)? Свою відповідь обґрунтуйте.

Тема 3. Реформація і Контрреформація

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. Правильно чи помилково стверджувати, що Реформація докорінно змінила Європу? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Чому діяльність ордену єзуїтів вважають найбільш послідовним втіленням Контрреформації? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Існує думка, що зародження нових суспільно-економічних відносин (капіталізму) породило Реформацію, яка утвердила буржуазний (капіталістичний) світогляд. Поміркуйте над проблемою: що є причиною, а що є наслідком? Зародження капіталізму спричинило Реформацію чи Реформація спричинила виникнення капіталізму? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 4. Західноєвропейські держави в XVI – першій половині XVII ст.

Завдання 1.

Яке твердження, на вашу думку, відповідає дійсності: 1) встановлення абсолютних монархій у західноєвропейських державах в XVI – першій половині XVII ст. є наслідком Реформації; 2) встановлення абсолютних монархій у західноєвропейських державах в XVI – першій половині XVII ст. є наслідком соціально-економічного розвитку західноєвропейських держав. Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Правильно чи помилково вважати, що події в Нідерландах у другій половині XVI ст. – це перша європейська буржуазна революція, яка перетворила цю країну на "школу капіталізму". Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Правильно чи помилково вважати події в Нідерландах у другій половині XVI ст. релігійною війною? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 4.

Поміркуйте над проблемою: яку роль в історії країн Західної Європи відіграла Тридцятилітня війна?Завдання 5.

З'ясуйте, які особливості мала Реформація в Англії XVI – першої половини XVII ст.? Як їх можна пояснити?Тема 5. Культура Західної Європи XVI – першої половини XVII ст.

Завдання 1.

Поміркуйте над проблемою. Що нового з'явилося в культурі Європи в XVI – першій половині XVII ст. у порівнянні із середньовіччям? Чому цей період називають Відродженням? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 2.

Правильно чи помилково вважати, що північний Ренесанс є відображенням буремних подій, які мали місце в Європі XVI ст.? Свою відповідь обґрунтуйте.Завдання 3.

Правильно чи помилково вважати, що у творчості митців Відродження відображене найважливіше надбання нової доби, а саме: ідея гуманізму? Свою відповідь обґрунтуйте.Тема 6. Польська держава і московське царство

Завдання 1.

Існує думка, що Польща була аграрно-сировинною базою для мануфактурного виробництва країн Західної Європи. Доведіть або спростуйте це твердження.Завдання 2.

Правильно чи помилково стверджувати, що Московське царство у своєму розвитку йшло слідом за західноєвропейськими країнами? Свою відповідь обґрунтуйте.1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка