«Психологія» 030102 окрСкачати 446.66 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.04.2016
Розмір446.66 Kb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи


Інформаційний пакет
Напрям підготовки

«Психологія»
6.030102 ОКР «бакалавр»

7.03010201 ОКР «спеціаліст»

8.03010201 ОКР «магістр»

Спеціалізація «Соціальна психологія»


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ

ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Структура та організація факультету

Адреса: 58000, м. Чернівці,

вул. Героїв Майдану, 41

факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Контактні телефони:

54 – 68 – 31

3 – 52 – 80.
Деканат:

Декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи –

доктор філологічних наук, професор

Зварич Ігор Михайлович

Заступник з навчально-методичної роботи – кандидат педагогічних наук,

доцент Федірчик Тетяна Дмитрівна

Заступник з заочної форми навчання - кандидат педагогічних наук, доцентКомісарик Марія Іванівна

Заступник з навчально-виховної роботи – кандидат педагогічних наук, асистентЧорней Ірина Дмитрівна

Заступник з наукової роботи та інформатизації – кандидат педагогічних наук, доцент Тимчук Людмила Іванівна

Заступник з навчально-організаційної роботи – асистент

Богданюк Василь Васильович

Секретар-друкарка – Мотуляк ІринаПохила Ірина

Методичний кабінет:

Методист – Двіжона Галина Михайлівна

Старший лаборант – Гомега Лариса Миколаївна

Заочне відділення:

Методист – Цепенда Марія Олексіївна

Старший лаборант – Річкинда Іванна
кафедра загальної та соціальної педагогіки:

Петрюк Ірина Михайлівна - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти:

Олійник Марія Іванівна - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

кафедра педагогіки та методики початкової освіти:

Іванчук Марія Георгіївна – завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор

кафедра музики:

Лісовий Вадим Анатолійович – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра психології:

Зварич Ігор Михайлович – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

кафедра практичної психології:

Радчук Валентина Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

Перелік напрямів підготовки, що пропонуються на факультеті:


 • «Соціальна педагогіка» (спеціалізації: «Соціально-психологічна реабілітація», «Соціальне гувернерство»), «Соціальна робота»;

 • «Початкова освіта» (спеціалізації: «Образотворче мистецтво», «Іноземна мова», «Українознавство», «Практична психологія», «Вихователь групи продовженого дня»);

 • «Психологія» (спеціалізація «Соціальна психологія»);

 • «Музичне мистецтво» (спеціалізація «Естрадний спів»);

 • «Практична психологія» (спеціалізації: «Психологічне консультування», «Медична психологія»);

 • «Дошкільна освіта» (спеціалізації: «Практична психологія»; «Дефектологія та логопедія»)


Умови для навчання

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними напрямами, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:


 1. Навчальні аудиторії відповідно до кожного напряму.

 2. 2 комп’ютерні класи.

 3. Психологічна лабораторія.

 4. Кабінет педагогічної майстерності.

 5. Методичний кабінет.

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами.

Для виконання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та матеріально-технічна база навчально-освітніх закладах області (загальні навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні заклади, міський центр практичної психології й соціальної роботи, обласні та районні центри соціального захисту сім’ї та молоді, районні та міські методичні центри освіти), обласний стадіон „Буковина”, матеріально-технічна база Чернівецького педагогічного коледжу, клінічна база дитячої міської лікарні (кабінети лікувальної фізичної культури, водяний та кульковий лікувальні плавальні басейни, кабінет фітотерапії, кабінети масажу).


Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання,

які використовуються на факультеті

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, ділової гри, конференції, КВН тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування психолого-педагогічних задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих практик практик: виховну практику, практику «Пробні уроки та заняття», діагностичну, консультативну, ознайомлювальну, волонтерську, профілактичну, дозвільнєву, переддипломну, асистентську, а також готують протягом навчання курсову, кваліфікаційну, дипломну (магістерську) роботи. Практика проводиться у навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних та дипломних досліджень.

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ

КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ
Історія кафедри.

Кафедру психології як самостійну було утворено 1 грудня 1992 року її очолила професор Марія Іванівна Пірен. Тут готували фахівців зі спеціальності «Дошкільне виховання. Практична психологія в закладах освіти».

Дмитренко Анатолій Костянтинович (вересень 1994 – серпень 2002 р.). Кафедра починає підготовку з 1998 року фахівців зі спеціальності „Психологія” (спеціалізація „Соціальна психологія”).

Марков Сергій Леонтійович кандидат психологічних наук, доцент (вересень 2002 р. – серпень 2006 р.)

Зварич Ігор Михайлович очолив кафедру психології у вересні 2006 року. На базі кафедри психології у вересні 2006 року було утворено кафедру прикладної психології.

За період існування кафедра випустила близько 600 випускників.

З 1997 року на кафедрі захищено вісім кандидатських дисертацій з психології:

1997 р. – Пасніченко Анжела Едуардівна (тема „Оцінка індивідуально-вікових особливостей розвитку вольової сфери особистості”).

2000 р. – Дубчак Галина Михайлівна (тема „Внутрішньо особистісні конфлікти студентів у період навчання у вузі”).

2002 р. ─ Поліщук Оксана Миколаївна (тема “Інтеграція комунікативних і творчих здібностей в структурі самосвідомості особистості в період ранньої юності”).

2005 р. – Гаркавенко Ніна Власіївна (тема „Соціально-психологічні особливості особистості неповнолітніх правопорушників”).

2006 р. – Чаплак Ян Васильович (тема „Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи зі старшокласниками”).

2007 р. ─ Гуляс Інеса Антонівна (тема “Перфекціоністські настанови як чинники професійної готовності майбутніх практичних психологів”).

2008 р – Доскач Світлана Сильверстівна (тема «Психологічні особливості розвитку внутрішньої позиції дорослого у підлітків»).

2010 р. - Проскурняк Ольга Петрівна ( тема «Психологічна структура та особливості прояву феномену готовності до материнства»).

Сучасність.

Станом на 2015 рік на кафедрі працює 18 співробітників. З них професор, 12 доцентів та 5 асистентів.

Основні напрямки наукових пошуків викладачів групувалися навколо загальнокафедральних тем:

- "Творча особистість: проблеми становлення та самореалізації".

- з вересня 2006 р. "Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності в полі культурному світі".

На сьогоднішньому етапі існування кафедри колектив викладачів здійснює науково-дослідну роботу з теми: «Особистісно-акмеологічні фактори впливу самореалізації індивідуальності у полікультурному світі».

Провідними формами роботи методичної комісії є методичні семінари, круглі столи, педагогічні читання з питань якісної організації навчальних занять (лекційних, семінарських та практичних), вдосконалення фахової майстерності викладача, оновлення змісту навчальних та робочих програм дисциплін, особливостей організації самостійної роботи студентів, впровадження інноваційних технологій навчання відповідно до вимог ЄКТС тощо.

Науково-педагогічними працівниками кафедри систематично здійснюється рецензування підручників, навчальних посібників, наукових статей, надання відгуків на автореферати дисертацій. Фахівці вищої категорії опонують дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, беруть участь у експертних комісіях з ліцензування та акредитації спеціальностей, є членами комісії державної інспекції з перевірки вищих навчальних закладів.

Відповідно до ліцензійно-акредитаційних вимог щодо навчально-методичного забезпечення дисциплін навчального (робочого) плану викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси; засоби діагностики і контролю; програми та дидактичне забезпечення держаної атестації, методичне забезпечення курсових та дипломних робіт.

Управлінням виховним процесом на кафедрі здійснюється через інститут кураторства. Відповідно до нагальних потреб проводяться засіданнях кураторів академічних груп факультету, де розробляються семест­рові плани навчально-виховної роботи, організовуються збори кураторів для обговорення актуальних питань, а також форм, методів та напрямків активізації роботи зі студентами, заслуховуються звіти кураторів про проведену роботу. Куратори проводять виховні години в групах згідно з

розробленим графіком виховних годин, на яких проводяться тематичні лекції до визначних дат в житті України, університету, молоді, а також які присвячені пропаганді здорового способу життя.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

«ПСИХОЛОГІЯ»

освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»
Психологічна діяльність фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр вимагає глибоких професійних знань, творчого підходу до розв'язання навчально-виховних завдань.

Бакалавр повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, вміти самостійно добувати нові знання, контролювати та корегувати зроблене.

Бакалавр має вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов. Повинен уміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції освітнього розвитку, мати високі моральні якості, навички організаторської та професійної діяльності, вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

Відповідно до сучасних вимог суспільства фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр повинен мати високий рівень професійної підготовки, володіти глибокими фаховими знаннями, мати науковий світогляд, широку ерудицію та культуру, бути взірцем для підростаючого покоління, активно проводити в життя політику держави в галузі національного відродження, досконало володіти професійною діяльністю, систематично поповнювати свої знання і застосовувати їх на практиці.Бакалавр повинен знати: законодавчі акти, що визначають діяльність закладів освіти, зокрема Конституцію України, закони України «Про загальну середню освіту», «Про мови», Державну національну програму «Освіта» (Україна XXI століття), Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти, інструктивно-методичні матеріали, що визначають зміст і завдання діяльності психолога.

Бакалавр повинен уміти:

 • використовувати одержані знання в галузі психології для розв'язання психологічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань з урахуванням індивідуальних психолого-фізіологічних особливостей учнів і учнівських колективів у конкретних ситуаціях;

 • визначати ступінь та глибину засвоєння учнями програмового матеріалу; використовувати різноманітні методи, засоби і форми організації праці;

 • критично оцінювати ефективність використаних засобів, прийомів, технологій, визначати результативність власної професійної діяльності;

 • здійснювати аналіз нормативних документів, професійної літератури,;

 • здійснювати індивідуальну роботу з дітьми, батьками, володіти майстерністю впливу на вихованців, умінням переконати дорослих; систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.

Підготовка бакалавра є базою для продовження навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр».


Освітньо-професійна програма

напряму «Психологія»,

ОКР «БАКАЛАВР»

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовкип/п

Шифр

Назва дисципліни

К-сть

годин

К-сть

кредитів

Форма

контролю

Нормативні дисципліниГСН 1.1

Історія України

108

3

іспитГСН 1.2

Історія української культури

72

2

іспитГСН 1.3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

3

іспитГСН 1.4

Філософія

108

3

іспитГСН 1.5

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

180

5

залік, іспитГСН 1.6

Фізичне виховання

297
залікГСН 1.7

Політологія

72

2

іспит

Усього:

648

18
Вибіркові дисципліниГВС 1.1

Соціологія

54

1,5

залікГВС 1.2

Основи конституційного права

72

2

залікГВС 1.3

Релігєзнавство

54

1,5

залікГВС 1.4

Економіка

54

1,5

залікГВС 1.5

Логіка

54

1,5

залікГВС 1.6

Професійна іноземна мова

108

3

залікГВС 1.7

Університетська освіта

36

1

залікГВС 1.8

Основи риторики

108

3

залікГВС 1.9

Соціоніка

108

3

іспит

Усього:

648

18
Разом:

1296

36
Таблиця 2.

2. Цикл природничо-наукової підготовкип/п

Шифр

Назва дисципліни

К-сть

годин

К-сть

кредитів

Форма контролю

Нормативні дисципліниПНН 2.1

Математична статистика

108

3

залікПНН 2.2

Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології

108

3

залікПНН 2.3

Анатомія та еволюція НС

108

3

іспитПНН 2.4

Основи біології та генетики людини

108

3

іспитПНН 2.5

Основи екології

54

1,5

залікПНН 2.6

Психофізіологія

108

3

спитПНН 2.7

Педагогіка

108

3

іспитПНН 2.8

Антропологія

72

2

іспитПНН 2.9

Безпека життєдіяльності

54

1,5

залікПНН 2.10

Основи охорони праці

54

1,5

іспитПНН 2.11

Математичні методи у психїології

126

3,5

залікПНН 2.12

Зоопсихологія та порівняльна психологія

108

3

залікПНН 2.13

Основи менеджменту

90

2,5

залікПНН 2.14

Основи підприємницької діяльності

90

2,5

залікПНН 2.15

Філософія психології

108

3

залікПНН 2.16

Основи демографії

54

1,5

залік

Усього:

2070

57,5
Вибіркові дисципліниПНВЗ 2.1

Теорія наукового дослідження у психології

108

3

іспитПНВЗ 2.2

Психологія зрілості з акмеологією

162

4,5

залік, іспитПНВС 2.1

Етичний кодекс психолога

108

3

залік

Усього:

378

10,5
Разом:

2448

68

3. Цикл професійної та практичної підготовкип/п

Шифр

Назва дисципліни

К-сть

годин

К-сть

кредитів

Форма контролю

Нормативні дисципліниППН 3.1

Вступ до спеціальності

108

3

іспитППН 3.2

Практикум із загальної психології

324

9

залікППН 3.3

Загальна психологія

648

18

залік, іспитППН 3.4

Вікова психологія

144

4

іспитППН 3.5

Соціальна психологія

252

7

залік, іспитППН 3.6

Експерементальна психологія

216

6

іспитППН 3.7

Психодіагностика

144

4

залік, іспитППН 3.8

Клінічна психологія

108

3

іспитППН 3.9

Патопсихологія

108

3

іспитППН 3.10

Педагогічна психологія

108

3

іспитППН 3.11

Історія психології

162

4,5

іспитППН 3.12

Диференційна психологія

162

4,5

залік, іспитППН 3.13

Основи психотерапії

54

1,5

іспитППН 3.14

Методика викладання психології

126

3,5

іспитППН 3.15

Політична психологія

54

1,5

залікППН 3.16

Психологія управління

54

1,5

іспитППН 3.17

Психометричні основи психодіагностики

144

4

іспитППН 3.18

Юридична психологія

90

2,5

залікППН 3.19

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

90

2,5

залікППН 3.20

Психологія праці

108

3

залікППН 3.21

Основи психологічної практики

54

1,5

залікППН 3.22

Інженерна психологія

108

3

залік

Усього:

3366

93,5
Вибіркові дисципліниППВЗ 3.1

Тренінг психології спілкування

144

4

іспитППВЗ 3.2

Психологія батьківства та сімейних стосунків

54

1,5

залікППВЗ 3.3

Психологія екстремальних ситуацій та життєвих криз

54

1,5

залікППВЗ 3.4

Сучасні напрямки зарубіжної психології

126

3,5

іспитППВЗ 3.5

Психологія медіації

108

3

іспитППВЗ 3.6

Сучасні напрямки групових форм консультування та терапії

90

2,5

залікППВЗ 3.7

Теоретичні основи психологічної допомоги сім’ї

108

3

іспитППВЗ 3.8

Психологія релігії

90

2,5

залікППВЗ 3.9

Психологія особистості

90

2,5

іспитППВЗ 3.10

Теоретичні основи психологічної допомоги

144

4

іспитППВЗ 3.11

Основи психологічного впливу

108

3

іспитППВЗ 3.12

Психолінгвістика

72

2

залікППВЗ 3.13

Психосемантика

108

3

іспитППВС 3.1

Психологія масових комунікацій

54

1,5

залікППВС 3.2

Основи нейролінгвістичного програмування

54

1,5

залікППВС 3.3

Психологія культури

126

3,5

залік

Усього:

1530

42,5
Разом:

4896

136  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка