Психологічний клімат колективу та його діагностикаСкачати 56.13 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір56.13 Kb.
Психологічний клімат колективу

та його діагностика

Формування здорового психологічного клімату первинного колективу — одна з найважливіших задач громадських організацій і керівництва. Удосконалювання психологічного клімату колективу – це в остаточному підсумку задача роз­криття творчого потенціалу особистості, залучення людського фактора, створення повнокровного і щасливого способу життя людини. Відповідно до загальноприй­нятих положень, психологічний клімат колективу розглядається в контексті та­ких понять, як духовна атмосфера, емоційний настрой, стиль і забарвлення спілку­вання, що зрештою визначають відношення один до одного, до роботи, подій, що відбуваються. У соціальній психології психологічний клімат визначається як якісна сторона міжособистісних відносин, що сприяє чи перешкоджає продуктивності спільної діяльності членів колективу і всебічному розвитку кожної людини.

Психологічний клімат є чинником, через який переломлюється, опосередкується будь-яка діяльність колективу. При цьому переважний настрій людей визначає не тільки міру включеності кожного в діяльність, але і характер її спрямова­ності, її ефективність. Природно, що вплив психологічної атмосфери на особистість може бути двояким — як стимулюючим, так і гальмуючим, що пригнічує творчу ініціативу, активність і енергію. Одним з більш очевидних проявів сприятливої атмосфери, що сприяє продуктивності спільної діяльності, є увага, прихильність, симпатії людини до людини. Іншою властивістю здорового клімату колективу є настрій духовного підйому, життєрадісності.

Здоровий психологічний клімат — один з найважливіших факторів успішної життєдіяльності людини. У випадках, коли в колективі недооцінюється роль тих чи інших факторів, що сприятливо впливають на психологічний клімат, може скластися нездорова атмосфера. Це виявляється в напруженості людських відно­син, у конфліктах між членами колективу. Людина, яка була втягнута в конфлікт, гостро і болісно переживає ситуацію, що виникла, а особливо розлад своїх відно­син з іншими. Крім того, навіть коли і конфліктують двоє, то багато відволі­кається від роботи на з’ясування причин і подолання протиріч. Конфлікти звору­шують колектив, несприятливо позначаються на всіх сферах діяльності. Відомо, що неприязні почуття й образи не зникають разом з конфліктом, а можуть трива­лий час зберігатися у відносинах, виступаючи надалі в якості серйозних психоло­гічних бар’єрів.

Отже, наявність здорового психологічного клімату в колективі - один із по­казників його зрілості, результат великої копіткої роботи керівництва і громадсь­ких організацій.

При вивченні психологічного клімату можна використовувати метод експерт­них оцінок. Суть його в тому, що первинну інформацію, що потім стане об’єктом аналізу, можна одержати, опитавши всіх членів колективу; більш надійні ре­зультати одержують у тих випадках, коли відповіді «експертів» (тобто всіх членів колективу) є анонімними.

Запропонована нами методика дає можливість одержати досить надійну інфор­мацію про те, наскільки близький до оптимального (чи далекий від нього) психо­логічний клімат у даному колективі на момент проведення дослідження.

Пропонується наступна інструкція:

«Перед Вами два стовпчики з протилежними за змістом судженнями. Кожне з них - своєрідний параметр психологічного клімату первинного колективу. У лі­вому стовпчику - судження, що відповідають ознакам здорового психологічного клімату, у правому - антипод кожного судження. Між антиподами - п'ятибаль­на шкала. Чим ближче до лівого чи правого судження в кожній парі Ви зробите оцінку, тим більше виражена дана ознака у Вашому колективі. Підсумковий по­казник характеристик психологічного клімату по даній шкалі знаходиться в діапазоні від 65 до 13 балів (65 — здоровий психологічний клімат, 13 - нездоровий психологічний клімат). Одержавши відповіді всіх членів колективу та усереднив­ши їх, можна побачити не тільки загальну характеристику клімату, але й у яко­му напрямку потрібно працювати з колективом, щоб затвердити в ньому сприят­ливий психологічний клімат».

Анкета для діагностики психологічного клімату

Ознаки здорового психологічного клімату

Шкала

оцінки


54321

Ознаки нездорового психологічного клімату

1

2

3

1. Я рідко бачу на початку робочого дня хмурі і пісні обличчя своїх колег
1. Більшість членів колективу приходить на роботу з

буден­ним настроєм, не відчуваючи підйому і піднесення2. Більшість з нас радіє, коли з’являється можливість поспіл­куватися один з одним
2. Члени нашого колективу виявляють байдужність до емоційного спілкування

3. Доброзичливість та довірчі інтонації переважають у нашо­му діловому спілкуванні
3. Нервозність, явна чи

прихо­вана дратливість забарвлюють наші ділові відносини4. Успіхи кожного з нас щиро радують всіх інших і майже ні в кого не викликають заздрощів
4. Успіх майже кожного з нас може викликати хворобливу реакцію оточуючих

5. У нашому колективі новачок швидше за все зустріне добро­зичливість і привітність
5. У нашому колективі новачок ще довго буде почувати себе «чужинцем»

6. У випадку неприємностей ми не поспішаємо обвинувачувати один одного, а намагаємося спокійно розібратися в їх при­чинах
6. У випадку неприємностей у нас будуть намагатися звалити провину один на одного чи знайдуть «винного»

7. Коли поруч з нами наш керівник, ми почуваємо себе природно і невимушено
7. У присутності керівника багато хто з нас почувають себе вимушено і напружено

8. У нас звичайно прийнято ділитися своїми сімейними радощами і турботами
8. Багато хто з нас воліє «своє» носити в «собі»

9. Несподіваний виклик до керівника в більшості з нас не викликає негативних емоцій
9. Несподіваний виклик до керівника в багатьох з нас супроводжується негативними емоціями

10. Порушник трудової дисципліни буде в нас тримати відповідь не тільки перед керів­ником, але і всім колективом
10. Порушник трудової дис­ципліни в нас буде тримати відповідь лише перед керів­ником

11. Більшість критичних зауважень ми висловлюємо один одному тактовно, вихо­дячи з кращих спонукань
11. У нас критичні зауваження найчастіше носять характер явних чи прихованих випадків

12. Поява керівника в нас викликає приємне пожвав­лення
12. Поява керівника в біль­шості з нас особливого захвату не викликає

13. У нашому колективі гласність - це норма життя
13. До дійсної гласності в на­шому колективі ще далеко

Підсумки балів
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка