Психологічні умови формування комунікативних умінь педагогівСкачати 65.38 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір65.38 Kb.
Психологічні умови формування комунікативних умінь педагогів

Ящеріцина Ірина Олегівна,практичний психолог другої категорії ДНЗ № 112

Московського району м. Харкова


 • розкриття актуальності питання;

 • поняття «спілкування»;

 • функції та види спілкування;

 • вербальна та невербальна комунікація;

 • рекомендації для педагогів.


Основні поняття і ключові слова: спілкування, функції спілкування, види спілкування, вербальна комунікація, невербальна комунікація, рівні спілкування.

Актуальність. У спілкуванні виявляється людська сутність, через спілкування (комунікацію) людина реалізує себе, стверджує, вирішує питання, проблеми. Якщо взяти сферу моральності, то спілкування є цариною моральності (В. Малахов), тому що людська моральність виявляє себе не у свідомості і навіть не у діяльності, а саме в спілкуванні. Без спілкування неможливе існування людини і людського суспільства.

Спілкування це взаємодія людей, яка полягає в обміні інформацією, діями та у встановленні взаєморозуміння.

Спілкування – взаємодія двох або більше людей, спрямована на узгодження і об’єднання зусиль з метою налагодження взаємин та досягнення загального результату.

Спілкування є важливою духовною потребою особистості як суспільної істоти. Потреба людини у спілкуванні зумовлена суспільним способом її буття та необхідністю взаємодії у процесі діяльності. Будь-яка спільна діяльність, і в першу чергу трудова, не може здійснюватися успішно, якщо між тими, хто її виконує, не будуть налагоджені відповідні контакти та не буде існувати взаєморозуміння.

Спілкування – явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому, що воно завжди відбувається в середовищі людей, де суб’єкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації, що є його предметом (знання, відомості, способи діяльності), у засобах (мовна та немовна комунікації при спілкуванні), у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування. За змістом спілкування охоплює всі царини людського буття та діяльності, об’єктивні та суб’єктивні їх прояви. Спілкування між людьми відбувається при передаванні знань, досвіду, коли формуються різні вміння, навички, погоджуються та координуються спільні дії тощо.

Отже, спілкування – універсальна реальність людського буття, яка породжується і підтримується різноманітними формами людських стосунків.Функції спілкування (комунікації). Існують різні підходи до класифікації функцій спілкування. Найбільш ефективною є така класифікація:

 • інформативно-комунікативна;

 • перцептивна;

 • регулятивно-комунікативна (інтерактивна);

 • емоційно-комунікативна.

Інформаційно-комунікативна функція – це різні форми та засоби обміну і передавання інформації, завдяки яким стають можливими збагачення досвіду, нагромадження знань, оволодіння діяльністю, узгодження дій та взаєморозуміння людей.

Комунікація може відбутися, коли інформація прийнята, зрозуміла та осмислена. Тому в комунікативному процесі поєднано діяльність, спілкування й пізнання. Обмін інформацією передбачає також психологічний вплив одного партнера на поведінку іншого з метою її зміни. А це можливо тільки тоді, коли партнери “спілкуються однією мовою”. Тому дуже важливими для успішної комунікації є інші, нижченаведені функції спілкування.Перцептивна функція виявляється в сприйняті і пізнанні партнерами в процесі комунікації один одного та встановленні на цій основі взаєморозуміння.

Регулятивно-комунікативна (інтерактивна) функція – передбачає не лише обмін інформацією, пізнання суб’єктами комунікації один одного, а й взаємодію між ними, регуляцію поведінки суб’єктів та їхньої спільної діяльності. Це відбувається через переконання, навіювання, наслідування, обмін діями та ін. Визначають два види взаємодії: а) співробітництво (кооперація); б) суперництво або конкуренція.

Емоційно-комунікативна функція – належить до емоційної сфери людини. Під час спілкування виникає і виявляється розмаїття людських емоцій та почуттів.

Існують також інші класифікації, в основу яких покладено такі функції спілкування, як: • організація спільної діяльності;

 • пізнання людьми одне одного;

 • формування та розвиток міжособистісних взаємин та ін.

Але всі функції спілкування виявляються в єдності і доповнюють одна одну.

Спілкування як соціальне явище охоплює всі сфери суспільного буття та діяльності людей і може бути охарактеризоване за різними параметрами. У психології, виходячи з певних критеріїв, виокремлюють певні види спілкування: • залежно від специфіки суб’єктів (особистість чи група) виокремлюють міжособистісне, міжгрупове, міжсоціумне, спілкування між особистістю та групою.

 • за кількісними характеристиками суб’єктів розрізняють самоспілкування, міжособистісне спілкування та масові комунікації.

 • за характером спілкування може бути опосередкованим і безпосереднім, діалогічним і монологічним.

 • за цільовою спрямованістю розрізняють спілкування анонімне, функціонально-рольове, неформальне, у тому числі інтимно-сімейне.

З розвитком комп’ютерних технологій й появою Internet з’явилася віртуальна комунікація (віртуальне спілкування).

Передача будь-якої інформації можлива лише через знакові системи. Тому в соціальній психології також відокремлюють комунікацію вербальну (словесну) та невербальну.Вербальна комунікація – комунікація за допомогою усної і письмової мови.

Невербальна комунікація комунікація за допомогою немовних засобів (жести, міміка, паузи, манери, зовнішність). Вербально передається менше 35% інформації, а не вербально – понад 65%.

Спілкування як живий процес безпосередньої комунікації виявляє емоції тих, хто спілкується, утворюючи невербальний аспект обміну інформацією. Засоби невербальної комунікації як “мова почуттів” значно посилюють смисловий ефект вербальної комунікації, а за певних обставин можуть її замінювати. Мовчання, погляди, жести іноді дають більше інформації, ніж слова. В деяких ситуаціях в спілкуванні на невербальні його компоненти припадає до 80% загального змісту спілкування.Психологи також визначають рівні спілкування:

 • маніпулювання (від грубого поводження з людиною до такої поведінки, де зовнішні прояви мають навіть приємний характер);

 • конкуренція, суперництво (від спілкування на основі принципу “людина людині – вовк”, до такого, коли чесне суперництво сприяє певному рухові вперед);

 • співробітництво (спілкування на основі принципу “людина людині – людина”). Спілкування, в якому виявляються гуманістичні установки, високий рівень його культури.

Рекомендації для педагогів

 1. Усміхайтеся людям і вони усміхнуться у відповідь, а якщо дивитися на людей насупившись, вони відповідатимуть тим самим.

 2. Хто любить людей, того й люди люблять.

 3. Приязнь здебільшого впливає на людей так само, як і усмішка.

 4. Пристосовуйте свою поведінку і манеру розмови до обставин. Запитання дуже зручна форма наказу.

 5. Ставте запитання.

 6. Ввічливість обеззброює.

 7. Нападами і лайкою людей не переконаєте. Вимовляйте слово «Ви» голосно», слово «Я» - пошепки.

 8. Якщо ви хочете зробити комусь зауваження щодо неякісно виконаної роботи, завдання, вживайте займенник «ми».

 9. Якнайрідше вживайте особові займенники. Називайте людей на ім’я. Сумніви і підозри висловлюйте обережно. Будьте тактовними.

 10. Якщо ви хочете зберегти щось у таємниці, не розголошуйте це «по секрету». Адже ви не покладаєтесь на інших більше, ніж на самого себе.

 11. Коли ваш співрозмовник роздратований, краще помовчить, щоб на дратувати його ще більше.

 12. Промовчіть у ситуації, коли своєю розмовою ви могли б видати довірену вам таємницю.

 13. Поганий настрій не переносьте від однієї розмови до іншої.

 14. У деяких випадках доцільно визначити позицію партнера за допомогою запитання або зауваження, які ні до чого вас не зобов’яжуть.

 15. Пристосовуйте свій голос до середовища, в якому ви перебуваєте.

 16. Хто говорить надто тихо, той справляє вражен6ня людини, яка не вірить у свої сили.

 17. Голос підвищують тоді, коли ставлять запитання. Якщо ж треба висловити рішучість, довіру, переконати в необхідності зробити якусь справу чи відповісти на запитання, тон голосу понижують.

 18. Не робіть незвичних жестів, щоб не відволікати увагу слухачі. Жести мають супроводжувати й доповнювати усне слово.

 19. Не починайте і не закінчуйте розповіді несподіваним жестом.

 20. Для успішного спілкування варто уникати ярликів та звинувачень.

 21. Ставлення до вас людей, ніби віддзеркалює ваше ставлення до них.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка