Програмові вимоги з філософіїСкачати 31.13 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір31.13 Kb.
Програмові вимоги з філософії

 1. Світогляд та його види. Історичні типи світогляду. Філософія як форма світогляду.

 2. Філософія як соціокультурний феномен. Характерні риси філософського мислення. Структура та функції філософського знання.

 3. Особливості західного та східного типу світоглядів. Особливості розвитку філософії Стародавнього Сходу.

 4. Філософія Стародавньої Індії.

 5. Філософський зміст буддизму.

 6. Філософія Стародавнього Китаю.

 7. Антична філософія: основні риси, періоди розвитку та філософські школи.

 8. Натурфілософський етап розвитку античної філософії.

 9. Філософські погляди софістів та Сократа.

 10. Філософське вчення Платона та Аристотеля.

 11. Філософія епохи еллінізму.

 12. Середньовічна філософія у Західній Європі: особливості формування та загальна характеристика.

 13. Патристика. Філософія А.Блаженного.

 14. Схоластика. Філософія Т.Аквінського.

 15. Антропоцентричний, гуманістичний характер філософії епохи Відродження.

 16. Натурфілософія епохи Відродження.

 17. Філософія Нового Часу: загальна характеристика.

 18. Емпіризм Ф.Бекона. Раціоналізм Р.Декарта.

 19. Філософські ідеї Просвітництва.

 20. Філософія І.Канта.

 21. Філософські вчення Й.Фіхте та Ф.Шеллінга.

 22. Філософська система Г.Гегеля.

 23. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

 24. Виникнення некласичних течій у філософії ХІХ ст. Ірраціоналізм.

 25. «Філософія життя»: А.Шопенгауер, Ф.Ніцше, А.Бергсон.

 26. Філософія прагматизму і позитивізму.

 27. Марксизм як філософська течія.

 28. Еволюція сучасної релігійної філософії.

 29. Філософський зміст психоаналізу (З.Фрейд, К.-Г.Юнг, Е.Фром).

 30. Екзистенціалізм.

 31. Основні періоди і особливості розвитку української філософії.

 32. Філософські ідеї в культурі Київської Русі.

 33. Філософська думка в культурно-освітніх центрах України ХІV - XVII ст. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку філософської освіти і професійної філософії.

 34. Філософія Г.Сковороди.

 35. Особливості розвитку української філософії в XIX ст.

 36. Особливості розвитку української філософії в XX ст.

 37. Онтологія як учення про буття. Буття і його основні форми. Філософське розуміння світу.

 38. Поняття матерії. Філософське тлумачення структурних рівнів матеріального світу та руху, простору і часу.

 39. Природній вимір світу (поняття природи, взаємовідношення суспільства і природи, екологічна проблема та шляхи її вирішення).

 40. Проблема свідомості в історії філософської думки. Свідомість і її сутність, основні характеристики, рівні.

 41. Самосвідомість. Свідомість і мова.

 42. Свідомість і творчість. Феномен творчості.

 43. Суспільна свідомість та її основні форми.

 44. Поняття духовності. Дух і душа.

 45. Проблема пізнання у філософії. Сутність пізнання, його етапи та форми.

 46. Проблема істини.

 47. Особливості наукового пізнання. Форми та методи наукового пізнання.

 48. Діалектика та її головні принципи.

 49. Закони діалектики.

 50. Синергетика як сучасна теорія розвитку.

 51. Філософський аспект проблеми походження людини. Концепції антропосоціогенезу.

 52. Проблема співвідношення біологічного і соціального в людині.

 53. Проблема сенсу людського буття, смерті і безсмертя.

 54. Предмет та основні проблеми соціальної філософії.

 55. Суспільство як система. Структура суспільства.

 56. Рушійні сили та суб’єкти суспільного розвитку.

 57. Соціальна сфера та соціальна структура суспільства. Історичні форми спільності людей.

 58. Суспільне виробництво та його структура.

 59. Цінності їх класифікація та значення в житті суспільства та особистості. Проблема ціннісних орієнтацій.

 60. Поняття культури. Культура і цивілізація.

 61. Глобальні проблеми сучасності та можливі шляхи їх вирішення.

 62. Погляди на майбутнє суспільства. Соціальне прогнозування, його методи та типи.Викладач доц. Надурак В.В.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка