Програма «Протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2012 -2015 роки»Скачати 87.02 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір87.02 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Новоукраїнської

районної ради

від 5 січня 2012 року

№ 178

РАЙОННА ПРОГРАМА


«Протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

на 2012 -2015 роки»

м. Новоукраїнка

І. Загальні положення
Районна програма протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2012 -2015 роки (далі Програма) розроблена на основі Закону України вiд 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ‏‏‏   «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2010 № 1808-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби   з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин  та прекурсорів на  2011-2015 роки», доручення Президента України від 24 травня 2011 року №1-1/968, з урахуванням доручення Кабінету Міністрів України від 5 липня 2011 року №21412/36/1-1, розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.11.2011 року №1191-р і спрямована на забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії поширенню наркоманії.

Незважаючи на комплекс запобіжних заходів, що здійснюються органами виконавчої влади, рівень поширеності наркоманії в районі залишається високим. Особливе занепокоєння викликає підвищення рівня розповсюдження і вживання наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді.

Недостатня наявність чіткого механізму надання допомоги громадянам у критичній ситуації, яка може спричинити незаконне вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, низький рівень їх обізнаності з наслідками такого вживання та недостатня можливість отримання кваліфікованої інформації з даних питань, призводять до загострення проблеми.

Продовжує збільшуватись кількість правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території району.

Учасники Програми: міськсільвиконкоми, структурні підрозділи райдержадміністрації, Новоукраїнський РВ УМВС України в Кіровоградській області, адміністрації навчальних закладів району.

ІІ. Мета, етапи та завдання
Метою програми є визначення та здійснення у період до 2015 року заходів щодо протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов΄язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
ІІІ.  Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів
для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

-наявність сучасних технологій первинної профілактики;

-застосування сучасних медичних технологій лікування наркотичної залежності;

-координація та ефективна взаємодія органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері протидії поширенню наркоманії.


- низький рівень поінформованості населення щодо наслідків розповсюдження наркотиків, зловживання якими може викликати наркотичну залежність, вживання зазначених засобів та речовин не за медичним призначенням.


Можливості (O)

Загрози (T)

-покращення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів та їх оснащення медичним обладнанням;

-покращення координації дій всіх суб’єктів профілактичної роботи спрямованої проти наркоманії.-недостатня законодавча база при реалізації регіональної політики.


IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки виконання
Прийняття Програми необхідно для вироблення єдиного інтегрованого міжвідомчого підходу до реалізації державної політики в протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та вирішення питань пов’язаних з боротьбою   з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин  та прекурсорів.

Програмою передбачено протягом 2012 - 2015 років здійснити комплекс заходів, направлених на:

-покращення рівня міжвідомчої координації та практичної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотиків;

-посилення контролю за виготовленням, придбанням, зберіганням, відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням наркотиків,   а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати залежність;

-здійснення заходів щодо забезпечення поінформованості населення щодо наслідків розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати залежність, вживання зазначених засобів та речовин не за медичним призначенням;

-забезпечення виконання заходів, спрямованих на реабілітацію осіб  з наркотичною залежністю;

-запровадження програми зменшення шкоди шляхом безкоштовного обміну використаних шприців, утилізацію їх згідно чинного законодавства.

Програмою передбачені такі шляхи й засоби вирішення проблем  у системі охорони здоров’я району:

-зменшення обсягів вживання наркотичних засобів та психотропних речовин не за медичним призначенням, зниження рівнів попиту на такі засоби та речовини, а також на лікарські засоби, зловживання якими може викликати наркотичну залежність;

-підвищення ефективності діяльності спрямованої на реалізацію державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби  з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин  та прекурсорів;

-удосконалення міжвідомчої координації та взаємодії у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

-підвищення рівня контролю за виготовленням, придбанням, зберіганням, відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність;

-підвищення рівня поінформованості населення щодо наслідків розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів,  а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність, вживання зазначених засобів та речовин не за медичним призначенням;

-підвищення ефективності заходів, спрямованих на реабілітацію осіб   з наркотичною залежністю.

Визначення конкретних обсягів фінансування заходів програми здійснюється щорічно під час затвердження бюджету.

Строк виконання Програми – 2012 - 2015 роки.

 

V.Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
Програмою передбачена реалізація наступних завдань у системі охорони здоров’я:

1.       Профілактика поширення незаконного вживання та незаконного обігу наркотиків;

2. Здійснення організаційних заходів щодо припинення розповсюдження зловживань наркотичними засобами;

3. Припинення незаконного обігу наркотиків;

4. Лікування та реабілітація хворих на наркоманію.

Профілактика поширення незаконного вживання та незаконного обігу наркотиків здійснюється виконанням наступних заходів:

- здійснення комплексу заходів щодо виявлення, обстеження, обліку  та лікування (за наявності показань медичного характеру) неповнолітніх  і молоді з розладами психіки та поведінки внаслідок зловживання наркотиками та іншими психоактивними речовинами;

- здійснення первинної та вторинної профілактики наркоманії, пропаганди здорового способу життя серед дітей, молоді та членів їх сімей  шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів в районі;

- забезпечення високої якості інформованості медичних працівників загальносоматичної мережі з питань профілактики наркоманії та інших наркологічних захворювань;

Здійснення організаційних заходів щодо припинення розповсюдження зловживань наркотичними засобами передбачається шляхом:

-         проведення навчальних семінарів-тренінгів з питань первинної профілактики для соціальних педагогів, шкільних психологів, спеціалістів загальносоматичних лікувально-профілактичних закладів з питань первинної профілактики зловживань різними наркотичними засобами;

-        проведення культурно-мистецьких заходів під гаслом «Життя без наркотиків» до Всесвітнього дня боротьби з наркоманією («Мистецтво проти наркоманії» тощо) з метою пропаганди здорового способу життя серед молоді;

-        організація та проведення районних семінарів для спеціалістів центрів соціальних служб для молоді і волонтерів з питань здійснення соціальної роботи з представникам «груп ризику»;

-        проведення засідання «круглого столу» районних молодіжних організацій з питань профілактики наркоманії та пропаганди здорового способу життя;

- ініціювання проведення у всіх дитячих закладах оздоровлення  та відпочинку району серії заходів антинаркотичної спрямованості;

- проведення, в ході учбових занять в спортивних секціях, гуртках бесід про шкідливий вплив наркотичних речовин на організм дітей та підлітків;

- пропаганда під час проведення фізкультурно-оздоровчих  та спортивно-масових заходів здорового способу життя;

- постійне проведення профілактичних оглядів дітей, що займаються в спортивних секціях, гуртках;

- здійснення первинної та вторинної профілактики наркоманії, пропаганди здорового способу життя серед дітей, молоді та членів їх сімей  шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів, в тому числі в сільській місцевості;

- забезпечення дотримання стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику;

- створення та забезпечення діяльності Служби соціально-профілактичної роботи при Новоукраїнському районному центрі соціальних служб для сім΄ї, дітей та молоді.
Припинення незаконного обігу наркотиків можливо шляхом:

- здійснення контролю за дотриманням лікувально-профілактичними закладами законодавства щодо діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та за обґрунтованістю списання наркотичних і психотропних препаратів з простроченою дією; забезпечення проведення перевірок дотримання онкологічною службою порядку призначення наркотичних і психотропних лікарських засобів онкохворим,  які лікуються у домашніх умовах; встановлення суворого обліку використання лікарських засобів, які викликають наркотичну залежність;

- інформування населення про заходи щодо запобігання незаконному обігу наркотиків, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність, через засоби масової інформації, проведення просвітницької роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді, інших верств населення;

- придбання спеціального обладнання, необхідного в роботі  щодо профілактики вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Лікування та реабілітація хворих на наркоманію здійснюється шляхом:

- забезпечення додержання стандартів надання реабілітаційної та медичної допомоги у закладах охорони здоров'я району та області.

 

VI.  Очікувані результати реалізації Програми
- скорочення масштабів незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин у Новоукраїнському районі;

- охоплення профілактичними заходами 75 % підлітків і молоді у віці   від 14 до 25 років; 

- збільшення кількості осіб, що пройшли лікування та реабілітацію, тривалість ремісії в яких становить не менше 3 років.;

- підвищення рівня інформованості населення щодо наслідків немедичного вживання наркотиків, а також лікарських засобів, зловживання якими може призвести до наркотичної залежності, шляхом підвищення ефективності роботи засобів масової інформації, урядових та неурядових громадських організацій;- формування в суспільстві стійких протинаркотичних імуногенів (неприйняття наркотиків).
VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання заходів щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є:
щороку до 15 грудня всім виконавцям надавати інформацію про стан виконання Програми до Новоукраїнського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

здійснення аналізу ходу виконання Програми Новоукраїнським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інформування районної державної адміністрації щороку до 25 грудня.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка