Програма "Післядипломна освіта"Скачати 141.25 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір141.25 Kb.
Додаток 16

до програми розвитку освіти

"Освіта Тернопільщини-2022"

Підпрограма “Післядипломна освіта”


п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., в т.ч.

Очікувані результати

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

2013

2014

2015

2016 2018

2019 2022

1.

Забезпечення доступності, безперервності та підвищення якості післядипломної освіти

1.1. Проводити курси підвищення кваліфікації на основі моделей відкритої освіти і дистанційного навчання

2013-2017

ТОКІППОНе потребує додатко-вого фінансу-вання
Створення інформаційно-освітнього середовища дистанційного навчання:

системотехнічного, науково-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.

1.2. Створювати опорних пунктів (комп’ютерних центрів) для технічно-інформаційного та консультативного супроводу ДН у районах

2013-2016

РВО,

УОН ТМР


Місцеві бюджети

(у межах виділе-них асигну-вань)


Функціонування опорних пунктів ДН у районах. Забезпечення дистанційного навчання в районах.1.3. Створити та розгорнути роботу центру інформаційно-комунікаційних технологій

2013-2014

УОН ОДА,

ТОКІППО


Місцеві бюджети

(у межах виділе-них асигну-вань)


Функціонування центру інформаційно-комунікаційних технологій.

Формування інформаційно-навчального середовища на базі освітнього порталу ОКІППО. Системний методичний супровід впровадження і ІКТ в освітнє середовище.2.

Введення в зміст підвищення кваліфікації педагогічних працівників програми щодо створення умов для безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, виховання в дітей, молоді особистої відповідальності за власне здоров’я та здоров’я родини, навичок самозбереження

2.1. Оновлювати зміст лекційних матеріалів курсів підвищення кваліфікації з проблем безпечної життєдіяльності та здорового способу життя з використанням інформаційних ресурсів

2013-2017

ТОКІППО


Не потребує додатко-вого фінансу-вання
Розвиток професійних компетенцій слухачів курсів підвищення кваліфікації з проблем використання здоров’язберігаю-чих технологій.

3.

Включення в зміст системи підвищення кваліфікації сучасних технологій системи національного виховання дітей та молоді

3.1. Розробити програми спецкурсів щодо освоєння слухачами сучасних технологій системи національного виховання дітей та молоді


2013-2017

ТОКІППО


Не потребує додатко-вого фінансу-вання
Навчально-методичне забезпечення варіативної складової навчального плану курсів підвищення кваліфікації.3.2. Популяризувати сучасні технології виховання через проведення майстер-класів у міжкурсовий період

2013-2017

ТОКІППО


Не потребує додатко-вого фінансу-вання4.

Розвиток професійного потенціалу наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної освіти

4.1. Забезпечити варіативність змісту освіти через розробку варіативних:

 • навчально-методичних комплексів;

 • авторських курсів;

 • проблемно-тематичних курсів;

 • короткотермінових курсів для різних ка­тегорій педагогічних працівників

2013-2017

ТОКІППО


Не потребує додатко-вого фінансу-вання
Врахування професійних й індивідуальних запитів педагогічних працівників у системі ППО.4.2. Створити систему науково-методичного супроводу реалізації проектів професійного розвитку, розроблених на курсах педагогічними і керівними кадрами

2013-2017

ТОКІППО


Не потребує додатко-вого фінансу-вання
Підвищення якості науково-методичного супроводу щодо організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників у безперервному процесі їхнього навчання, професійного і особистісного розвитку.4.3. Підвищити кваліфікацію науково-педагогічних працівників відповідно до чинної нормативно-правової бази та потреб системи освіти області

Постійно

ТОКІППО, ВНЗ

Не потребує додатко-вого фінансу-вання
Ріст професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників, якості навчального процесу.

5.

Формування якісного потенціалу керівних і педагогічних кадрів та підвищення ролі державно-громадського компонента в управлінні післядипломною освітою. Включення в зміст підвищення кваліфікації навчання керівних кадрів щодо розвитку державно-громадського управління навчальними

закладами5.1. Розширити коло спеціальностей, за якими здійснюється підвищення кваліфікації.

Ліцензування освітньої діяльності ТОКІППО2016

ТОКІППО


Місцеві бюджети

(у межах виділе-них асигну-вань)


Постійне прогнозування і розширення сфери освітніх послуг у сфері післядипломної освіти.
5.2. Забезпечення варіативності форм навчання: впровадження новітніх педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, тренінгових методик, інтерактивних форм роботи.

2012-2016

ТОКІППО


місцеві бюджети

(у межах виділених асигнувань)


Оптимізація способів поєднання теоретичної підготовки та практичної діяльності педагогів з використанням інноваційних підходів до організації освіти дорослих.

6.

Створення умов та забезпечення удосконалення інноваційного середовища в післядипломній освіті, залучення інвестицій для участі педагогів у міжнародній післядипломній освіті

6.1. Розширювати міжнародні зв’язки ТОКІППО з освітніми установами та організаціямиЗ 2013

ТОКІППО

Місцеві бюджети

(у межах виділе-них асигну-вань)


Впровадження перспективного досвіду (вітчизняного та міжнародного) у практику підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів.6.2. Узяти участь у проектах і програмах, спрямованих на входження системи післядипломної педагогічної освіти України у світову освітню систему з урахуванням національних інтересів і здобутків вітчизняної освіти

З 2013

ТОКІППО

Місцеві бюджети

(у межах виділе-них асигну-вань)


Впровадження перспективного досвіду (вітчизняного та міжнародного) у практику підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів.

7.

Забезпечення участі системи післядипломної освіти в єдиному інформаційному просторі області

7.1. Створити і налагодити систему мережевої взаємодії для науково-методичного супроводу навчання освітян протягом міжсесійного та міжатестаційного періоду.

2013-2017

ТОКІППО


Місцеві бюджети

(у межах виділе-них асигну-вань)


Створення та функціонування ефективної системи безперервного науково-методичного супроводу професійного зростання педагогів.7.2. Модернізувати систему організаційно-консультативної, адресної методичної допомоги педагогічним працівникам

2013-2017

ТОКІППО,

РМК,


ТКМЦ

Не потребує додатко-вого фінансу-вання8.

Оновлення матеріально-технічної бази ОКІППО

8.1. Здійснити планові заміни та модернізацію комп’ютерної техніки за видами:

 • стаціонарні комп’ютерні класи

 • мобільні комп’ютерні класи ноутбуків

 • мобільні комп’ютерні класи нетбуків

 • інтерактивні дошки

 • стаціонарні проектори

 • електронні планшети (книги ebook)

 • широкополосний Інтернет з доступом в 100М/Біт

 • сервер для підтримки ДН

 • програмне забезпечення для проведення вебінарів (Microsoft Adobe Connect Pro)

 • створення зони Wi-Fi

2013-2017

УОН ОДА,

ТОКІППО


Облас-ний бюджет


20

50

50

200

300

Оновлення матеріальної бази.

Використання інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі як фактор підвищення якості навчання на курсах підвищення кваліфікації.

8.2. Встановити сучасне програмне забезпечення у бібліотеці ТОКІППО:

 • поповнення фонду бібліотеки інституту науковою, науково-методичною, довідниковою літературою, періодичними фаховими виданнями

 • забезпечення читального залу комп’ютерами та доступом до мережі

Інтернет

2013-2016


ТОКІППО


Облас-ний бюджет


10

50

50

150

200

Оновлення фондів бібліотеки, створення потужної інформаційно-довідкової системи.8.3. Створити інформаційно-поліграфічний центр у ТОКІППО:

 • введення штатних одиниць

 • придбання різографа

 • обладнання для висічки і тиснення

2014-2016

УОН ОДА

ТОКІППО


Облас-ний бюджет

50

150Забезпечення науково-методичною літературою, навчально-методичними комплексами (у ППО) у системі освіти регіону.


УСЬОГО:30

150

250

350

500

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка