Програма «Комплексного кваліфікаційного екзамену з психології»Сторінка7/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Тема 1. Загальна характеристика арт-терапії.


Поняття про арт-терапію. Предмет та мета арт-терапії, її переваги перед іншими видами психологічної допомоги.

Механізми психологічної коректувальної дії при арт-терапії. Мобілізація прихованих творчих сил людини, символічна реконструкція травмуючої ситуації, сублімуючи природа естетичної реакції, цілеспрямованість та плідність образотворчої діяльності, образотворча діяльність як можливість самовираження.

Цілі арт-терапії. Символічне відреагування агресивності. Полегшення процесу лікування. Одержання матеріалу для інтерпретації. Розвиток почуття внутрішнього контролю. Концентрація уваги на відчуттях і почуттях. Розвиток художніх здібностей. Підвищення самооцінки.

Основні напрями в сучасній арт-терапії. Динамічно орієнтована арт-терапія. Гуманістично орієнтована арт-терапія. Транс персональний напрям в арт-терапії.

Процедура арт-терапії. Тематична структурована арт-терапія. Неструктурована арт-терапія. Арт-терапія, спрямована на корекцію особистісного розвитку. Рисункова терапія та драм терапія.
Тема 2. Форми арт-терапії.

Індивідуальна арт-терапія. Особливу цінність арт-терапевтичної роботи для дітей і дорослих, які зазнають певні труднощі у вербалізації своїх переживань. Детальне обговорення з клієнтом цілей, характеру і умов роботи. Символічний характер переживань в процесі арт-терапії. Недирективний характер арт-терапії. Динаміка змін, що відбуваються у психіці клієнта в процесі арт-терапії.

Групова арт-терапія. Динамічно-орієнтовані арт-терапевтичні групи. Гуманістична арт-терапевтична група. Гештальт-орієнтовані арт-терапевтичні групи Варіанти групової арт-терапії за ступенем групової взаємодії і “структурованості”: студійна відкрита група (переважно неструктурована); аналітична закрита група (різний ступень структурованості); тематично орієнтована група (різний ступень відкритості та структурованості).
Тема 3. Проективний малюнок як метод арт-терапії.

Загальна характеристика методу. Малювання як засіб координації конкретно-образного мислення і абстрактно-логічного. Малювання виступає як спосіб збагнення своїх можливостей і навколишньої дійсності, як спосіб моделювання взаємин і виразу різного роду емоцій. Виявлення і усвідомленні проблем та переживань клієнтів, важких для вербалізації. Проективне малювання розглядається як допоміжний метод в груповій роботі. Тематика малювання. Вільне малювання. Комунікативне малювання. Сумісне малювання. Додаткове малювання.

Способи роботи з малюнками. Демонстрація всіх малюнків одночасно, перегляд і порівняння, знаходження спільними зусиллями загального і відмітного змісту. Окремий аналіз кожного малюнка.

Врахування індивідуальних особливостей дітей. Малюнкова терапія з гіперактивними і розгальмованими дітьми - зняття зайвої напруженості і емоційне відреагування. Малюнкова терапія із емоційно скутою, фрустрованою, дитиною. Малюнкова терапія дітей з високою тривожністю,

Основні етапи коректувального процесу з використанням методу проективного малювання. Попередній орієнтовний етап. Дослідження дитиною обстановки, образотворчих матеріалів, вивчення лімітів і обмежень в їх використовуванні. Вибір теми малювання, емоційне включення в процес малювання. Пошук адекватної форми самовираження. Розвиток форми в напрямі все більш повного, глибокого самовираження, її конкретизація. Вирішення конфліктної травмуючої ситуації в символічній формі.
Тема 4. Терапевтичне використання казок та історій.

Казкотерапія. Можливості роботи з казкою. Використовування казки як метафори. Малювання по мотивах казки. Обговорення поведінки і мотивів дій персонажа Програвання епізодів казки. Використовування казки як притчі-моралі. Відсутність в казках прямих моралей, повчань. Основні прийоми роботи з казкою . Розповідання казок. Постановка казок за допомогою ляльок. Створення казок.

Складання історій як метод арт-терапії. Загальна характеристика методу. Використання методу складання історій у роботі з дітьми. Метод спільного складання історій дитиною і дорослим Р. М. Стіртцингера.
Тема 5. Музикотерапія та танцювальна терапія.

Музикотерапія як метод арт-терапії. Психофізіологічні механізми музикотерапії. Основні напрями коректувальної дії музикотерапії. Розвиток навиків спілкування, комунікативних функцій і здібностей. Регулюючий вплив на психовегетативні процеси.. Підвищення естетичних потреб. Активна та рецептивна музикотерапія. Комунікативна регулятивна та реактивна музикотерапія.

Танцювальна терапія. Мета та задачі танцювальної терапії: Поглиблення усвідомлення членами групи власного тіла і його можливостей. Посилення відчуття власної гідності у членів групи шляхом створення у них позитивного образу тіла, що викликає підвищення самоприйняття і збільшення почуття власної гідності. Розвиток соціальних навичок. Створення умов для творчої взаємодії, долання бар'єрів мовного спілкування.
Тема 6. Бібліотерапія

Загальна характеристика методу. Коректувальна дія читання. Принципи бібліотерапії. Ступень доступності викладу. Відповідність герою книги рівню розвитку клієнта. Максимальна схожість ситуації книги з ситуацією, в якій знаходиться клієнт.

Етапи бібліотерапії. Самопідготовка психолога. Орієнтування в можливостях бібліотерапії і її жанрів. Складання списку. Розробка системи читання.

Процедура бібліотерапії. Читацький щоденник. Використання бібліотерапії як основного методу. Бібліотерапія як допоміжний метод Переваги бібліотерапії.
Тема 7. Лялькотерапія.

Загальна характеристика методу. Лялькотерапія як допоміжний метод арт-терапії. Лялькотерапія як засіб вирішення інтра- і інтерперсональних конфліктів, поліпшення соціальної адаптації, роботи із страхами, заїканням, порушеннями поведінки, а також для роботи з дітьми, що зазнали емоційної травми.

Форми лялькотерапії. Виготовлення ляльок. Використання ляльок для відреагування значущих емоційних станів. Варіанти ляльок. Ляльки-маріонетки. Пальцеві ляльки. Тіньові ляльки. Мотузкові ляльки. Площинні ляльки Ляльки-рукавички. Об'ємні ляльки.
Тема 8. Специфіка арт-терапевтичної роботи з дітьми.

Особливості арт-терапевтичної роботи з дітьми. Труднощі дітей у процесі вербалізації власних емоцій і проблем. Самозцілюючі тенденції дитячої психіки.Художній образ як «контейнер» зі складними переживаннями.

Методичні підходи до арт-терапії дітей та підлітків. Теми і вправи, що припускають роботу з різними образотворчими матеріалами і мають на меті загальну активізацію і розвиток сенсомоторних навичок дітей; «Загальні» теми і вправи, які дозволяють вивчати проблеми дітей і виражати найрізноманітніші переживання. Теми, пов'язані із сприйняттям себе, що дозволяють вивчати систему відносин дітей і позитивно впливати на її зміну. Вправи і теми, що дозволяють вивчати відносини в родині дитини з метою виявлення причин порушення поведінки і їх подальшої корекції. Парні вправи, що дозволяють розвивати комунікативні можливості дітей. Сумісне групове малювання. Групові образотворчі ігри. Образотворча робота на основі керованої уяви або матеріалу сновидінь.
Педагогічна психологія
Тема 1. Фундаментальні теорії учіння.

Бехіоверистська теорія учіння. Когнитивна теорія. Діяльна теорія учіння. Передумовний етап становлення педагогічної психології.1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка