Програма «Комплексного кваліфікаційного екзамену з психології»Сторінка6/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Тема 4. Практична корекція поведінки.

Методи поведінкової корекції.


Метод систематичної десенсибілізації і сенсибілізації. показання для застосування методу систематичної десенсибілізації. етапи процедури систематичної десенсибілізації. Імерсіонні методи. Метод повіні. Метод імплозії. Метод парадоксальної інтенції. Методи, засновані на принципі біологічного зворотного зв'язок. «Жетонний» метод. Метод морита. Холдинг. Правила використання методу холдингу. Імаго-метод. Цілі і задачі імаго-метода. Типи біологічного зворотного зв'язку.

Психодрама.

Опис методу. Форми і види психодрами. Психодрама, центрована на протагоністі. Психодрама, центрована на темі. Психодрама, спрямована на групу. Психодрама, центрована на групі. Основні компоненти психодрами: рольова гра, спонтанність, «тілі», катарсис, інсайт. Основні фази психодрами.Методики психодрами.

Уявлення самого себе (самопрезентація). Монолог. Дублювання (множинне дублювання). Обмін ролями. «Порожній» стілець і «високий» стілець. «Дзеркало». Програвання можливих майбутніх життєвих ситуацій. «За спиною». Ідеальний інший. Чарівний магазин.
Тема 5. Індивідуальна і групова психокорекція.

Індивідуальна психокорекція


Показання до індивідуальної психокорекції. Основні методи індивідуального психокорекційного впливу. Психологічні особливості індивідуальної психокорекції. Основні стадії індивідуальної психологічної корекції. Висновок контракту між клієнтом і психологом, що дає згоду робити корекційний вплив. Дослідження проблем клієнта. Пошук засобів рішення проблеми. Формування психологом корекційної програми й обговорення її з клієнтом. Реалізація наміченої програми відповідно до укладеного контракту. Оцінка ефективності проведеної роботи. Три варіанти позиції психолога стосовно клієнта: (Позиція «поверх»; Позиція «на рівних»; Позиція «знизу»).

Групова психокорекція


Специфіка групової форми психокорекції. Робота психокорекційної групи. Чинники, що впливають на ефективність психокорекційної роботи. Особливості комплектування групи. два основних принципи: (Добровільність; Інформованість). Віковий і статевий склад групи. Фаховий склад групи. Частота і тривалість зустрічей. Підготування до групової корекції. групова динаміка. задача і норми групи. структура групи і лідерства, групові ролі. Групові ролі по Р. Шиндлеру. Згуртованість групи. групова напруга. Фази розвитку групи. Керівництво психокорекційною групою. Основні задачі групового психолога. Робота під спостереженням супервізора. Чотири основних стилі. Емоційна стимуляція. Опіка. Пізнавальна орієнтація. Виконавча функція. Ко-тренери. Типові помилки керівника групи. Етичні вимоги до керівника корекційної групи. Вимоги, що повинен додержуватися керівник корекційної групи.

Види психокорекційних груп


Тренінгові групи і соціально-психологічний тренінг. Робота тренінгових груп. Групова дискусія як метод групової роботи. Види групової дискусії. Рольова дискусія. Дискусія зі схованими ролями. Ролі: («організатор», «сперечальник», «негативний опонент», «оригінал», «заводила», «угодовець»). Дискусія як аналіз конкретних ситуацій.
Тема 6. Психокорекція дитячо-батьківських і сімейних відношень.

Психокорекція сімейних відношень

Сім'я як об'єкт психокорекційного впливу. Напрямки корекційної роботи із сім'єю: (Психодинамічне. Системне і стратегічне. Эклектичне). Основні функції сім'ї: виховна, господарсько-побутова, емоційна, духовного (культурного) спілкування, первинного соціального контролю, сексуально-еротична. Структуру сім'ї. Динаміка сім'ї. Фази життєвого циклу сім'ї. Порушення життєдіяльності сім'ї.Етапи психокорекційної роботи з родиною

Діагностичний (сімейний діагноз). Ліквідація сімейного конфлікту. Реконструктивний. Підтримуючий.Методики корекції дитячо-батьківських і сімейних відношень

«Сімейна фотографія». «Сімейна скульптура» і «Сімейна хореографія». «Сімейна скульптура». «Сімейна хореографія». «Сімейний ритуал». «Порівняння цінностей». «Екокарта». Ролі-обов'язку членів сім'ї: (Організатор домашнього господарства. Закупник продуктів. Упорядник вечері. Мийник статей. «Його Величність». Поганої виконавець усіх своїх обов'язків. Розпорядник. Прибирає із столу після їжі. Той, хто готує напої. Кухар. Накриває на стіл. і т.д.).Психологія самовизначення особистості
Тема 1. Життя особистості як соціально-психологічне явище.

Соціально-психологічна концепція життя особистості. 2. Засіб і стиль життя. Засіб життя як система істотних, типових форм і засобів їх життєдіяльності. Стиль життя як індивідуальна форма функціонування засобу життя, як те оригінальне і неповторне, що вносить особистість у своє життя.

Цінності і ціннісні орієнтації. Цінності як життєві, моральні і естетичні імперативи, значимі для товариства в цілому і для окремої особистості. Особистість і цінності. Ціннісні орієнтації як стратегічні цілі особистості, що визначають напрямок поводження і життя особистості в цілому.

Сенс життя. Сенс життя як домінуюча спрямованість життя особистості на реалізацію визначених життєвих цінностей.

Потреба в сенсі життя як фундаментальна людська потреба. «Екзистенціальний вакуум" і "Екзистенціальний невроз". Сенс життя і цінності, що усвідомлюються і реальний сенс життя. Сенс життя як найбільше узагальнений регулятор життя людини.Елементи життєтворчості. Життєтворчість як наукове поняття. Життєтворчість як засіб самопрограмування і творчої реалізації особистістю свого життя. Життєтворчість як засіб рішення життєвих задач. Поняття "життєва задача". Життєтворчість як процес упорядкування особистістю життєвих подій.

Самовизначення і життєві вибори. Життєве самовизначення як невід'ємний атрибут людського життя, як процес пошуку свого місця в житті, у системі суспільно-політичних, економічних, ідеологічних, освітняних, фахових, сімейних, дружніх стосунків. Життєве самовизначення як сукупність життєвих виборів, за які людина бере відповідальність на себе.
Тема 2. Визначення актуального змісту життєвого досвіду.

Визначення позитивного життєвого змісту. Упорядкування списку "хочу і маю".

Визначення негативного життєвого змісту. Упорядкування списку, "не хочу, але маю".

Упорядкування списку бажань: "хочу, але не маю".

Упорядкування списку "не хочу і не маю".

Обмін досвідом виконаної роботи.


Тема 3. Відкриття напрямків мотивації і пріоритетів.

Обмін досвідом самостійної роботи.

Стилі мотивації.

Життєві цінності і сила мотивації. Засоби “кодування” сильномотивованих і слабомотивованих цілей.

Обмін досвідом виконаної роботи.
Тема 4. Робота над метою.

Обмін досвідом самостійної роботи.

Вправа 1. Замінити мрії і бажання досяжними цілями.

Вправа 2. Посилення мотивації цілей.

Вправа 3. Визначення плану - створення неминучого успіху.

Обмін досвідом самостійної роботи.


Тема 5. Визначення сенсу життя і життєвої місії.

Обмін досвідом самостійної роботи.

Поняття життєвої місії.

Визначення своїх почуттів, бажань, захоплень - вправа «Знайдіть свою життєву пристрасть».

Вправа «Дослідження глибинних цінностей і принципів».

Обмін досвідом виконаної роботи.


Тема 6. Перехід з обмежень у можливості.

Обмін досвідом самостійної роботи.

Асоційований і дисоційований засіб презентації життєвого досвіду.

Вправа «Асоціація і дисоціація»

Обмін досвідом виконаної роботи.
Тема 7. Створення впевненості в собі.

Обмін досвідом самостійної роботи.

Вправа «Розміщення критичних голосів»

Вправа «Коло досконалості»

Обмін досвідом виконаної роботи.
Тема 8. Висока самооцінка

Обмін досвідом самостійної роботи

Вправа «Підвищення рівня самооцінки»

Вправа «Техніка помаху»

Обмін досвідом виконаної роботи.
Методика вивчення особистості учня і учнівського колективу
Тема 1. Предмет, задачі, методи та історія психолого-педагогічної діагностики. Діагностична діяльність психолога у школі.

Психолого-педагогическая діагностика як науково-практична дисципліна

Предмет, цілі, завдання і вміст психолого-педагогічної діагностики як науково-практичної дисципліни. Зв'язок психолого-педагогічної діагностики з віковою і педагогічною психологією, з педагогікою і віковою фізіологією. Понятійний апарат психолого-педагогічної діагностики.

Місце психолого-педагогической діагности в учбово-виховному процесі.

Школяр як суб'єкт і об'єкт психолого-педагогічної діагностики. Виховний процес як об'єкт психолого-педагогічна діагностика. Учбовий процес як об'єкт психолого-педагогічної діагностики. Вчитель як об'єкт психолого-педагогічна діагностика.

Психолого-диагностическая робота в школі і позашкільних виховних установах.

Особливості шкільної психодіагностики. Психодіагностична функція шкільного вчителя. Психолого-педагогічна діагноста у виховному процесі. Діагностико-корекційна робота шкільного психолога. Етапи здійснення діагностико-корекційної роботи. Шкільна психологічна служба. Оперативна і довготривала психолого-педагогічна діагностика.

Періодичне масове комплексне вивчення психічного розвитку учнів.

Психологічна діагностика за запитому. Психолого-педагогічне діагностування в навчальному процесі. Психодіагностика в процесі тренінгу.

Психологічній супровід розвітку школяра як системно організована діяльність. Особистісно-орієнтований підхід Засобі реалізації. Завдання психологічного супроводу

Історія становлення і розвитку психолого-педагогической діагности.

Початковий період організації служб психолого-педагогічного діагностування в зарубіжній школі (кінець 19- зачало 20 століть). Організація служб психолого-педагогічного діагностування у вітчизняних школах зачала 20 століть. Організація служб психолого-педагогічного діагностування в сучасних умовах.

Методи психолого-педагогической діагности.

Деякі аспекти діагностичної діяльності (порівняння, аналіз, прогнозування, інтерпретація, доведення до зведення результатів діагностичної діяльності, що вчаться, контроль за дією на різних діагностичних методів, що вчаться). Метод психологічного спостереження за поведінкою і діяльністю школяра. Методи психологічного опиту в цілях психолого-педагогічної діагности. Значення констатуючого експерименту в діагностичній діяльності. Тестування як варіант констатуючого експерименту.


Тема 2. Психолого-педагогічне вивчення дітей старшого дошкільного віку.

Вікові особливості організації психолого-педагогічної діагностики старшого дошкільного віку

Загальний характер анатомо-фізіологічних особливостей дошкільника. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Сюжетно-рольова гра як провідна діяльність. Особливості спілкування дошкільника з ровесниками. Ситуативно-ділова форма спілкування. Позаситуативно-ділова форма спілкування у старших дошкільників.

Розвиток особистості дитини дошкільного віку. Орієнтація на суспільні функції людей, норми їх поведінки та більш широке розуміння соціальних зв'язків. Формування уміння оцінити поведінку інших дітей і дорослих. Виникнення потреби співпереживати, емоційна децентрація. Перші етичні інстанції. Моральні мотиви поведінки. Здатність підпорядковувати свої безпосередні бажання свідомим намірам, уміння управляти собою, своєю поведінкою, і здатність правильно відтворювати соціальні норми поведінки.

Усвідомлення свого соціального "Я", своєї приналежності до дитячого колективу. Виділення у взаєминах з дорослими норм і еталонів соціального співжиття. Потреба в соціальній відповідності. Усвідомлення своїх умінь і деяких якостей.

Особливості розвитку пізнавальної сфери старшого дошкільника.

Психологічні новоутворення дошкільного віку: підпорядкованість мо­тивів, децентрація мислення, поява самооцінки, статева ідентифікація, усвідомлення себе в часі, внутрішні етичні інстанції, виникає усвідомлення та узагальнення своїх переживань.

Основні принципи психодіагностичної роботи з дошкільниками

Депривація та шляхи її виявлення

Дослідження пізнавальної сфери дошкільника

Дослідження памяті. Дослідження мислення.

Діагностика емоційно-афективної сфери

Оцінка вольових можливостей дошкільника

Дослідження міжособистісних відносин дитини з батьками


Тема 3. Визначення психологічної готовності дітей до шкільного навчання.

Психологічна готовність до навчання у школі.

Складові психологічної готовності до навчання: інтелектуальна, особистісна, емоційно-вольова готовності дитини до навчання. Фізична готовність. Психологічна готовність: а) суб'єктивна (бажання йти до школи, готовність прийняти нову позицію школяра, прагнення до неї); б) об'єктивна: інтелектуальна (диференціація сприймання, розвинений пізнавальний інтерес, володіння розумовими операціями, вміння виділити учбову задачу, наявність певного словникового запасу, раціональний підхід до дійсності); моральна (знання норм поведінки, позитивне ставлення до них, їх втілення у спілкуванні, наявність якостей, необхідних для спілкування); соціальна (потреба спілкуватися з дітьми, уміння підпорядковуватися інтересам дитячої групи); вольова (уміння підпорядковуватися меті, досягати вирішення задачі, спостерігати, слухати, запам'ятовувати, розвинута дисциплінованість, сформована елементарна вольова дія).

Проблеми психологічної адаптації до умов шкільного життя.

Причини появи шкільної дезадаптації: сам процес навчання; особливості взаємин з учителем та однокласниками; особливості виховання в сім'ї; вроджені особливості центральної нервової системи, підвищена сенситивність.

Специфічні особливості психічного розвитку шестирічної дитини, порівняно з семирічною.

Діяльність шестирічної дитини. Специфіка учбової діяльності шестирічних дітей.

Психодіагностичні методи визначення психологічної готовності до навчання;

Діагностика готовності до навчання в школі. Методика «Готовність до навчання». Опитувальник орієнтовного тесту шкільної зрілості Я.Йерасека

Складання психологічної карти готовності дитини до навчання.

Інтерпретація отриманих результатів діагностичного дослідження психологічної готовності до навчання і прогнозування подальшого розвитку дитини;

Спеціальні розвиваючі програми для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з метою формування і розвитку їх психологічної готовності до навчання.


Тема 4. Особливості психолого-педагогічної діагностики дітей молодшого шкільного віку.

Вікові особливості організації психолого-педагогічної діагностики молодших школярів.

Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів.

Морфологічне дозрівання лобного відділу великих півкуль, що створює умови для здійснення цілеспрямованої довільної поведінки, планування і виконання програм дій. Зростання рухливості нервових процесів. Функціональна роль другої сигнальної системи. Фізична витривалість дитини. Працездатність молодших школярів.

Зміна соціальної" ситуації розвитку. Залежність соціальної ситуації розвитку дитини від рівня задоволення соціальних потреб школяра, які реалізуються в межах взаємодії "вчитель - учень" і "учень - учень".

Учбова діяльність як провідний вид діяльності молодшого школяра. Структура учбової діяльності учня молодших класів. Оцінка і відмітка. Вплив на успішність формування основних компонентів учбової діяльності.

Розвиток пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери у молод­шому шкільному віці.

Формування особистості дитини молодшого шкільного віку. Основні новоутворення молодшого шкільного віку: довільність психічних процесів, розвиток внутрішнього плану дій, рефлексія, мотив досягнення успіху. Криза 7 років.

Методи психолого-педагогічної діагностики дітей молодшого шкільного віку.

Оцінка уваги молодшого школяра. Оцінка стійкості уваги. Оцінка об’єму динамічної уваги. Оцінка переключення уваги.

Оцінка короткочасної пам’яті.

Оцінка мислення молодшого школяра. Оцінка вербально-логічного мислення. Оцінка образного мислення. Діагностика інтелекту за допомогою тесту Гудінаф-Харриса.

Дослідження особистісних особливостей молодшого школяра. Багатофакторний особистісний опитувальник Р.Б.Кеттела та Р.В.Коана

Проективні методи в шкільній психодіагностиці. В

використання графічних прийомів у роботі практичних психологів

Діагностична робота з батьками та вчителями.


Тема 5. Особливості психолого-педагогічної діагностики дітей на етапі переходу з початкової школи в середню.

Шкільне дитинство та початок отрочества.

Психологічна діагностика готовності школярів до переходу у середню ланку школи.

Визначення рівня готовності. Психологічна робота з учнями четвертих класів. Програма діагностичного мінімуму. Визначення особистісної адаптованості школярів. Соціально-психологічна адаптація. Зустріч з новими вчителями.

Діагностика та допомога психолога п’ятикласникам. Види психологічної допомоги вчителям та учням. Опис методик. Особливості корекції процесу адаптації.
Тема 6. Особливості психолого-діагностичної роботи з підлітками.

Вікові особливості організації психолого-педагогічної діагностики підлітків

Психологія підліткового віку. Особливості фізичного і фізіологічного розвитку. Статеве дозріванням. Вплив статевого дозрівання на появу почуття власної дорослості, появу Інтересу до представників протилежної статі, пробудження нових романтичних почуттів і переживань. Активізація діяльності гіпофізу. Інтенсивний фізички і фізіологічний розвиток. Перебудова моторного апарату. Перебудова нейрогуморальних співвідношень. Соціальна ситуація розвитку підлітка. Теоретичні підходи до проблеми "кризи" в підлітковому періоді. Переорієнтація спілкування з дорослими на спілкування з ровесниками. Перебудова взаємин з дорослим. Емансипація дитини від батьків. Спілкування з однолітками як провідна діяльність підліткового віку.

Особистісний розвиток підлітка. Основні потреби підліткового віку:

1) потреба у самовираженні; 2) потреба уміти щось робити; 3) потреба щось значити для інших; 4) потреба рівноправного спілкування з дорослими; 5) мащення статевої ідентифікації.

Формування життєвих цінностей. Становлення „Я" підлітка. Стадії розвитку самооцінки підлітка. Стадії розвитку особистісної рефлексії.

Особливості навчальної діяльності підлітка. Розвиток когнітивної та емоційно-вольової сфер в підлітковому віці.

Новоутворення підліткового періоду: почуття дорослості, потреба в самореалізації та суспільному визнанні, прагнення до самоствердження, самосвідомість набуває морального характеру, вміння підпорядковуватись нормам колективного життя.

Методи діагностічної роботи психолога з підлітками

Причини дискомфорту підлітків на психофізіологічному рівні. Методики його виявлення.

Вивчення особливостей пізнавальної сфери підлітка. Методики вивчення сприйняття. Методики вивчення уваги. Методики вивчення пам'яті. Методики вивчення мислення:

Методики вивчення мовного розвитку:

Методики вивчення особливостей розвитку особи і її властивостей.

Діагностика рівня інтелекту. Виявлення типа темпераменту. Виявлення рівня тривожності. Діагностика достатку агресії. Патохарактерологичний діагностичний опитувальник (ПДО). Методики вивчення процесу самовизначення.

Акцентуація характеру у підлітків

Оцінка стосунків підлітка з класом.

Методики вивчення властивостей мікрогрупового рівня.
Тема 7. Особливості психологічної роботи із старшокласниками.

Вікові особливості організації психолого-педагогічної діагностики юнацького віку.

Психологія юнацького віку. Соціальна ситуація розвитку старшокласника. Загострена потреба юна­цтва зайняти позицію якоїсь соціальної групи; поява дорослих ролей і обов'язків: старшокласники отримують паспорт, несуть відповідальність за правопорушення, з 17 років мають право вступити до шлюбу. Громадянська позиція, обумовлена появою нової соціальної ситуації „Я і суспільство".

Міжособистісні стосунки в ранній юності: дружба і кохання. Психосексуальний розвиток юнаків.

Особливості пізнавальних і емоційно-вольових процесів. Учбово-професійна діяльність як провідний вид діяльності.

Розвиток особистості в період ранньої юності. Поява важливих особистісних якостей: усвідомленість, самостійність, незалежність. Рефлексія власного життєвого шляху, прагнення до самореалізації. Поява нових соціальних потреб. Основна спрямованість особистості. Формування життєвих цінностей, наукового і громадянського світогляду.

Центральні новоутворення: професійне і особистісне самовизначення потреба юнаків зайняти внутрішню позицію дорослої людини, визначити себе в світі, тобто зрозуміти себе і свої можливості разом з усвідомленням себе як члена суспільства, свого місця і призначення в житті. Формування потреби в трудовій діяльності.

Діагностичні методики виявлення причин дискомфорту юнаків на психофізіологічному рівні

Усвідомлювані і неусвідомлювані заподій, перешкоджаючі формуванню хлопця на індивідуально-особовому рівні. Методика їх виявлення.

Об'єктивно і суб'єктивно важливі проблеми особового рівня. Виявлення наявності даних дефектів особової сфери.

Труднощі, що виникають в процесі взаємодії хлопця з іншими людьми на мікрогруповому рівні. Методі їх діагностики.

Причини, що ведуть до труднощів адаптації хлопця на соціальному рівні. Методі діагностики.

Оцінка нервово-психічної напруги, астенії, пониженого настрою

Характеристика типа нервової діяльності

Опитувальник нервово-психічної напруги (нпн)

Дослідження пізнавальних інтересів у зв'язку із завданнями профорієнтації


Психолого-педагогическая діагностика типологічних і характерологичеських особливостей, професійній спрямованості школяра

Спрямованість особистості і її виявлення.

Поняття спрямованості особистості та її компоненти становлення. Зв'язок спрямованості особистості з мотивами діяльності і поведінки. Практичне вивчення направленості особистості школяра. Рівень домагання і рівень самооцінки особистості.Вивчення професійного самовизначення учнів.

Психологічні труднощі вибору професії. Стадії професійного самовизначення і вік. Психологічна діагностика в шкільній профорієнтації. Вивчення професійних намірів школярів. Облік інтересів, схильностей і здібностей при виборі професії. Вивчення індивідуально-психофізіологічних особливостей учнів у зв'язку з вибором професії.Типологічні особливості особи учня і їх вивчення в педагогічних цілях.

Поняття типологічних особливостей особистості. Властивості особистості, які визначають особливість темпераменту. Психологічна діагностика особливостей темпераменту школяра.Вивчення особливостей характеру школяра.

Поняття характерологічних особливостей особистості. Властивості особистості, що визначають особливості характеру. Психологічна діагностика особливостей характеру школяра.Діагностика здібностей школярів.

Спільні і спеціальні здібності. Основні методи вивчення здібностей школярів. Психологічні вимоги по вивченню здібностей.


Тема 8. Організація психолого-педагогічного вивчення учнівського колективу.

Психолого- педагогічне вивчення ступеня розвитку колективу.

Ступінь розвитку колективу. Спаяність, однаковість, єдність інтересів

і цілей учнівських. Поняття ценностно-ориентационного єдності класу (ЦОЕ) і методики його визначення. Традиція, колективна думка, колективное свідомість. 5. Активність учнівська і їхня участь у житті школи.

Психолого- педагогічне вивчення взаємовідносин учнів у класі.

Вивчення взаємовідносин учнівських у класі методом социометрирования. Лідери і "зірки" класу. Аутсайдери класу і психологічні причини їхній невосприятия однокласниками. Взаємовідносини між хлопчиками і дівчинками класу. Неофіційні "малі групи" у класі і їхня спрямованість. 6. Вивчення референтных груп у класі. Виявлення перспектив росту колективу.

Психолого- педагогічне вивчення навчальної діяльності класу.

Виявлення рівня розвитку навчальних умінь і навичок учащихся класу. Вивчення загального і розумового розвитку учащихся класу. Вивчення ефективності навчання, успішності по предметах, ех історії, що обуславливают причин. Переважні мотиви навчання в класі. 5. Виявлення перспектив підвищення успішності учащихся класу.

Психолого- педагогічне вивчення поводження і діяльності учнівських класів.

Вивчення дисципліни і культури поводження учнівських. Наявність у класі "важких" дітей: психологічні причини і рекомендації по виправленню. Вивчення відношення учнів до праці. Ступінь розвитку трудових умінь і навичок. Профориентационное самовизначення учащихся класу. Обдаровані і талановиті учащиеся класу.

Психолого-педагогічне вивчення екологічної вихованості колективу класу.

Потреби, мотиви, цілі поводження і діяльності учнівських у природі. Діагностика мотивационной основи поводження і діяльності в природі. Вивчення інтересів учащихся класу до природного оточення і діяльності в природі. Поняття "екологічні відношення", їхні види і діагностичні методи їхній виявлення в школярів. Виявлення перспектив підвищення екологічної вихованості учащихся класу.

Методи вивчення класного колективу. Основні правила проведення тестів. Методи дослідження колективу. Соціометрія. Референтометрія. Аутосоціометрія.
Методика викладання психології в закладах освіти
Тема 1. Навчання психології в середніх навчальних закладах.

Історія викладання психологи в середній школі. Викладання психології в XIX столітті. Викладання психології на початку XX ст. Викладання психології в другій половині XX ст.

Актуальність викладання психології в сучасній загальноосвітній школі. Викладання психології в школах США. Викладання психології в школах України.

Основні типи програм навчання психо­логії в Українських школах. Наочно-орієнтовані програми. Особово-орієнтовані програми.


Тема 2. Психологія як навчальний предмет загальноосвітньої школи.

Етапі «входження» психології в практику шкільної освіти.

Міжпредметні зв’язки під година вивчення психології. Зв'язок психології з біологією. Зв'язок психології з літературою. Зв'язок психології з історією.

Доцільність викладання психології в школі.

Обґрунтування наукового вмісту курсу «Психологія в школі».

Програмі середньої (повною) загальноосвітньої школи.

Програмі початкової і основної школи.
Тема 3. Психолого-дідактічні аспекти викладання психології в школі.

Принципи викладання психології в школі. Принцип науковості навчання. Принцип внутрішньо наочних зв'язків. Принцип міжнаочної координації Зв'язок теорії з практикою. Принцип наочності. Принцип розвитку і саморозвитку особи учня Принцип самостійності і активності. Принцип доступності. Принцип активної суб’єкт-об’єктної взаємодії дитини і дорослого (співпраця). Заохочення допитливості. Принцип толерантності Принцип беззастережної віри в здатності дитяти зрозуміти і засвоїти знання по психології. Принцип відповідальності вчителя за знання і розумовий розвиток учнів Принцип забезпечення права що вчиться на невтручання в його внутрішній світ Принцип чіткого розмежування учбового предмету психології від тієї, що розвиває, тренінговой роботи і інших типів діяльності практичного шкільного психолога. принципи індивідуального підходу до роботи з дітьми різного віку.Вчитель як суб'єкт педагогічної діяльності.

Специфіка професії вчителя. Професійні якості вчителя як провідні сторони педагогічної майстерності. Взаємодія учня і вчителя.Учень як суб'єкт учбової діяльності. емоційні перебування школярів на уроці.
Тема 4. Методи навчання з психології.

Класифікація учбових завдань при вивченні психології. Завдання, що вимагають відтворення знань. Завдання, що вимагають простих розумових дій (опис і систематизація фактів). Завдання на складні розумові операції (аргументація, пояснення). Завдання, що передбачають породження визначених мовних висловлювань для вираження продуктивного розумового акту (реферат, твір, оригінальний науковий текст). Завдання на продуктивне мислення (вирішення проблем). Завдання рефлексій.

Словесні методи навчання психології.

Наочні методи навчання психології.

Практичні методи навчання психології.

Характеристика пізнавальної діяльності що вчаться на заняттях по психології.

Методи закріплення вивченого матеріалу
Тема 5. Організація навчання та види учбових занять з психології.

Організація учбових занять по психології в середніх учбових закладах.

Загальні психолого-педагогічні умови, що забезпечують ефективність уроку.

Урок психології. Ціль уроку. Завдання уроків психології. Особливості уроків психологи.

Типи уроків. Уроки вивчення нового матеріалу. Уроки вдосконалення знань, умінь і навиків. Уроки узагальнення і систематизації. Комбіновані уроки. Уроки контролю і корекції знань, умінь і навиків.

Нетрадиційні уроки психології.

Урок-лекція як одна з форм навчання психології.

Групові дискусії як форма обговорення.

Підготовка викладача до уроків психології полягає. Конспект уроку.

Організація учбової діяльності що вчаться на уроці. Урок і учбові ситуації

Організація самостійної роботи учнів. Самостійне вивчення літератури, підготовка учнів до занять по психології. Підготовка до уроків і практичних занять

Домашня робота учнів в школі

Позакласна робота по психології в школі. Позакласна робота в індивідуальній, груповій або масо­вої формі.
Тема 6. Завдання як центральний компонент навчальної діяльності.

Психологічні досліди на уроці.

Використання завдань і вправ на уроках психології. Основні функції психологічних завдань. Функції навчальних завдань. Завдання на класифікацію. Завдання на порівняння. Завдання на конкретизацію. Завдання на поняття. Завдання на судження. Завдання на індукцію. Завдання на дедукцію.

Демонстраційні психологічні досліди на уроці.

Завдання, які виконують демонстраційні досліди з психології. Основні умови демонстрації експерименту. Основні правила проведення демонстраційних дослідів


Тема 7. Уроки психології для молодших школярів.

Основні цілі вивчення психології молодшими школярами.

Психологічні знання - як засоби психологічного супроводу розвитку молодших школярів. Індивідуально-психологічні особливості молодших школярів. Початкове знайомство з елементарними психологічними поняттями та закономірностями. Вивчення пізнавальних процесів та емоційних явищ учнів початкової школи.

Уроки психології для молодших школярів. Цикл уроків «Як вчитися краще»

Структура уроку. Інформація до уроків. Як розвивати уяву. Умови успішного запам’ятовування. Як розвивати увагу. Як розвивати мислення.
Тема 8. Уроки психології для підлітків.

Основні цілі вивчення психології підлітками. Психологічні знання - як засоби психологічного супроводу розвитку підлітків. Індивідуально-психологічні особливості підлітків. Вивчення психології абстрактного мислення, психології волі, спілкування та особистості, психологічних аспектів профорієнтації.

Уроки психології для підлітків. Людина й сила волі. Практичні завдання і вправи для школярів. Цикл уроків «Який я?» Паспорт темпераменту.
Тема 9. Уроки психології для старших школярів.

Основні цілі вивчення психології старшими школярами. Психологічні знання - як засоби психологічного супроводу розвитку старших школярів. Індивідуально-психологічні особливості старших школярів. Психологічне просвітництво, формування пси­хологічної грамотності та психологічної культури школярів.

Уроки психології для старших школярів. Лідерські здібності. Психологічні ігри. Практичні завдання і вправи для школярів. Міжособистісні конфлікти. Розв’язання конфлікту.
Тема 10. Перевірка та оцінка знань з психології.

Організація перевірки і оцінювання при навчанні психології. Оцінка дій, діяльності або результатів праці Оцінка, направлена на особу

Види перевірки знань при навчанні психології. Перевірка знань і оцінка Оцінні думки вчителя

Форми перевірки знань при навчанні психології.

Типологія помилок. Приклади учбово-виховних ситуацій.
Тема 11. Психолого-педагогічний аналіз уроку.

Види аналізу уроку. Процес аналізу уроку.

Традиційний аналіз уроку. Педагогічна парадигма. Класифікація аналізу за загальною основою. Педагогічний аспект аналізу уроку. Його компоненти. Психологічний аспект аналізу уроку. Психологічні компоненти освітньої діяльності. Методичний аспект аналізу уроку. Загальні вимоги до уроку. Методичний аналіз уроку (когнітивного напрямку). Аналіз уроку за допомогою співставлення. Цільовий аналіз уроку: форм, засобів чи методів навчання. Цільовий аналіз уроку як системи з позиції діяльнісного підходу. Вибірковий аналіз діяльності окремих учнів чи груп учнів на уроці. Аналіз уроку з точки зору педагогічного спілкування. Аналіз уроку з фізіолого-гігієнічної позиції. Врахування вікових особливостей учнів.
Тема 12. Особливості психолога як викладача.

Загальна характеристика діяльності вчителя психології. Особливості праці вчителя. Функції педагогічної діяльності учителя психології. Знання, уміння і навички вчителя психології.

Критерії ефективної самоорганізації діяльності педагога-психолога. Способи оптимальної самоорганізації.

Причини і характер скрути, що виникає в педагогічній діяльності.

Професійна компетентність і культура педагога

Теоретична готовність до педагогічної діяльності. Практична готовність до педагогічної діяльності. Творчість в діяльності педагога-психолога.Характеристика особи викладача як суб'єкта управління учбово-пізнавальним процесом. Рольові позиції викладача. Кваліфікаційна характеристика вчителя психології. Спеціальна психологічна освіта. Загально-педагогічна і психологічна підготовленість. Науково-методична підготовленість. Психофізіологічні якості вчителя психології.

Арт-терапія
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка