Програма гуртка «Чарівний світ оригамі»Скачати 286.91 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір286.91 Kb.
Відділ освіти виконавчого комітету

Славутицької міської ради

Міський методичний центр

Дитячий будинок «Центр захисту дітей»
Авторська програма гуртка
«Чарівний світ оригамі»
(програма гуртка для дітей молодшого

та середнього шкільного віку)


Укладач:

Тищенко Надія Миколаївна,

вихователь дитячого будинку


Схвалено:

Науково – методичною радою

ММЦ відділу освіти

Протокол №_____

від _______2014 року

Славутич

2014

ЗМІСТ

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1. Мета роботи гуртка та основні завдання;

1.2 Структура програми та методичні рекомендації її реалізації

2. ОПИС ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

3. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

  1. Тематичний план

  2. Календарний план

4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

5. ДОДАТКИ

1. Пояснювальна записка

У всі часи було й залишається актуальним твердження, що найцінніше багатство нації – це її інтелектуальний потенціал. Одним з ефективних засобів розвитку інтелекту дітей є заняття оригамі, що в перекладі з японської мови означає «складання з паперу». Це старовинна техніка складання різноманітних фігур із квадрата паперу без застосування клею та ножиць. На відміну від інших видів традиційної японської культури (ікебана, бонсай, каліграфія, складання хоку та ін.) оригамі є не лише мистецтвом; воно містить у собі величезний творчий потенціал щодо використання його в різних галузях діяльності людини: конструюванні, архітектурі, дизайні, математиці, педагогіці, психології, медицині. Усе це виводить оригамі за межі екзотичного японського мистецтва та робить його цікавим і корисним для людей різних країн світу, незалежно від віку й роду занять.


  1. Мета роботи гуртка та основні завдання;

Мета – створення умов для самореалізації дитини у творчості, втілювання у мистецький роботі власних неповторних рис, своєї індивідуальності та формування компетентностей особистості в процесі вивчення оригамі.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння знаннями про папір, його виробництво,види, властивості, способи конструювання з паперу;

практичної: оволодіння способами та прийомами складання паперу, формування практичних умінь і навичок виготовлення моделей оригамі;

творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;

соціальної: виховання культури праці, формування дружніх стосунків; відчуття відповідальності, колективізму та взаємодопомоги.
1.2 Структура програми та методичні рекомендації її реалізації

Гурток створюється для учнів молодшого та середнього шкільного віку. На заняттях учні ознайомлюються з історією винаходу паперу, його властивостями, основними етапами розвитку традиційного оригамі в Японії. Вивчаються прості базові форми: «Трикутник», «Двері», «Будинок», «Повітряний змій», «Риба», «Млинчик», «Катамаран», «Подвійний трикутник» та ін. і моделі на їхній основі. Шляхом застосування техніки оригамі діти опановують елементарні геометричні поняття.

На основі базових форм складаються фігури середнього рівня складності.

Програма передбачає заняття в груповій кімнаті, кімнаті відпочинку, на свіжому повітрі. Структура адаптованої програми містить тематичний та календарний план роботи. Тематичний план роботи розрахований по два рази на місяць.

Програма гуртка розрахована на дітей віком 6 – 12 років і розроблена спираючись на ті знання і вміння, якими повинні володіти цього вікового рівня, але з урахуванням їх потенційних можливостей.

Під час планування підібраний матеріал, який дає змогу поступово (від простого до складного) оволодіти знаннями і навичками складання фігур із паперу. Такий вид діяльності, як гурткова робота, збагачує враження дітей, викликає бажання творити своїми руками, виховує наполегливість, відповідальність, вміння доводити розпочату роботу до кінця.

Заняття гуртка технічної творчості направлені на розвиток логічного мислення учнів, їх вміння читати креслення, схеми, виконувати роботу в певній послідовності. Ці якості дуже важливі як на уроках креслення, так і взагалі в навчанні. Крім того, вже давно помічено, що оригамі навчає концентрувати увагу, поліпшує просторову уяву, розвиває дрібну моторику, впевненість в собі, творчі здібності і дослідницькі навички, стимулює розвиток пам’яті, навіть поліпшує почерк.

За свідченням учених-психологів, оригамі є потужним засобом розвитку інтелекту дитини, унікальність якого полягає в гармонійному поєднанні роботи правої та лівої півкуль мозку. Заняття оригамі розвивають пам’ять, просторову уяву, моторику пальців, точність рухів, вольові зусилля, вміння доводити справу до кінця, а також формують гнучке, евристичне мислення, естетичний смак, сприяють спілкуванню та встановленню дружніх стосунків у колективі. Існують численні докази того, що заняття оригамі зменшують рівень тривожності й підвищують упевненість у своїх силах, що дає змогу використовувати оригамі в арт-терапії.

Поєднуючи риси мистецтва й науково-технічної творчості, оригамі дає можливість встановити органічні зв’язки з іншими шкільними дисциплінами: мовою (розвиток усного мовлення при аналізі моделі, придумування казок оригамі), психологією, образотворчим мистецтвом (поняття про ритм, співставлення кольорів, основи композиції, формотворення), уроками трудового навчання, геометрією, кресленням тощо. Оригамі – це унікальний різновид інтелектуальної гри, яка сприяє гармонійному розвитку образної, логічної та емоційно-вольової сфери людини.

Заняття оригамі сприяє розвитку інтелекту, художнього смаку, просторової уяви, конструкторських здібностей, привчає до точності і акуратності. Діяльність в навчальному закладі гуртка по виготовленню виробів з паперу, безперечно, дозволить урізноманітнити навчальний процес, змістовно та цікаво організувати дозвілля школярів в позаурочний час.

Перші заняття треба присвятити вільним діям з папером, щоб діти ознайомилися з його властивостями, а вже після цього акцентувати увагу учнів на точності згинів, рівності кутів, бо від цих дій залежить зовнішній вигляд фігури. Закріплення знань варто проводити в ігровій формі.

Під час виконання творчих робіт доцільно використовувати бригадну та групову форми роботи, що розвиває в дітей колективізм та відповідальність.

При виконанні індивідуальних робіт розвиваються особистісні та творчі здібності дитини, що сприяє неповторності в роботах учнів.

2. ОПИС ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ


 • Діти мають оволодіти знаннями про папір, історію його винайдення, способи виготовлення, властивості та види обробки.

 • Розвинути природні задатки, загальні та спеціальні здібності дитини.

 • Розвивати впевненість у своїх силах, у можливості досягти успіху, фантазію, образне мислення.

 • Використовувати основні техніки роботи з папером: паперопластики, витинанки, оригамі, квілінг.

 • Застосовувати одержані знання та вміння в різних видах діяльності.

 • Дотримуватися акуратності, чіткості при виконанні робіт.

 • Сприяти формуванню у дошкільників вміння діяти в колективі, допомагати одне одному.

 • Сприяти розвитку художнього смаку та емоційної сфери дитини.

 • Сформувати позитивні форми поведінки та спілкування.

 • Виховувати впевненість у своїх силах, у можливості досягнути успіху, розвивати фантазію, образне мислення.3. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

3.1 Тематичний план

з/ п


Назва розділу (блоку)

Кількість годин

1.

Вступне заняття.

Оригамі: історія й сучасність. Ознайомлення з мистецтвом складання паперу. Інструменти та матеріали.80 хв.

2.

Класичне оригамі. Сучасні техніки оригамі. Ознайомлення з основними базовими формами в оригамі та виготовлення фігур на їх основи.

120 хв.

3.

Виготовлення новорічних сувенірів і декору.

120 хв.

4.

Елементарні поняття геометрії засобами оригамі.

40 хв.

5.

Квіти. Різноманіття квіткового світу. Об’ємні фігури.

80 хв.

6.

Ознайомлення з модульним оригамі. Кусудами. Виготовлення виробів.

80хв.

7.

Підготовка та проведення виставки робіт гуртківців.

40 хв.

8.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки.

40 хв.

9.

Підсумкове заняття.

40 хв.

3.2 Календарне плануванняп/п

Назва заняття

Дата

Обладнання1.

Вступне заняття

Обговорення плану роботи гуртка. Правила поведінки в закладі та правила техніки безпеки. Організаційні питання.

Мета: познайомити з планом роботи, з матеріалом для роботи, викликати зацікавленість.

Жовтень

План роботи гуртка. Демонстрація рухомих моделей («Ворона», «Жабка», «Катапульта») та ігри з ними.


2.


Історія мистецтва оригамі. Види та властивості паперу

Винахід паперу та перші поробки з нього. Традиційні й сучасні моделі з паперу різних видів.

Легенда про богиню Аматерасу та паперові фігурки.

Мета: ознайомлення з даним видом творчості, вчити дітей діяти поетапно, систематично, розвиток дрібної моторики рук.Жовтень

Демонстрація паперу різних видів, який відрізняється за фактурою (глян-цевого, матового, тонкого, картону, вологостійкого, цупкого, м’якого) та моделей із нього.

3.

Класичне оригамі.

Сучасні техніки оригамі. Ознайомлення з основними лініями, прийомами складання

та базовими формами ( б/ф) «Трикутник», «Двері», «Будинок», «Повітряний змій» та виготовлення фігур: скляночка, голуб, човник з вітрилом та ін.

Техніка безпеки під час роботи.

Мета: ознайомлення з даним видом творчості, вчити дітей діяти поетапно, систематично, розвиток дрібної моторики рук.Листопад

Кольоровий папір, ножиці, наочність (фото, малюнки, схеми)

4.


Ознайомлення з мистецтвом складання паперу.

Базові форми «Риба», «Млинчик», «Катамаран» і складання фігур на їхній основі: короп, тюлень, акула, пінгвін, ворона, курочка, катамаран, двотрубний корабель, вітряк, метелик.

Мета: ознайомлення з даним видом творчості, виховувати охайність, розвивати мислення


Листопад

Кольоровий папір, схеми,ножиці, зообра -ження готових виробів.

5.


Прості рухомі моделі іграшки. Пальчиковий театр і театр на долоні. Складання фігур: жабка; пташка, яка клює; пташка, яка махає крилами; ворона та ін.

Мета: розвивати фантазію, уяву, пам’ять, творче мислення.Грудень

Кольоровий папір, ножиці, наочність (фото, малюнки, схеми)

6.

Виготовлення новорічних сувенірів та ялинкових прикрас

Поєднання різних технік

Можливості конструювання шляхом поєднання різних технік. Базові форми «Подвійний трикутник» і «Подвійний квадрат». Складання фігур: водяна бомбочка, заєць, білочка, восьминіг, рибка та ін. Листівка з двома ялинками.

Мета: вдосконалювати навички роботи з папером, виховувати працелюбність, розвивати мислення, уяву.Грудень

Кольоровий папір,ножиці, схеми, готові вироби

7.

Паперова фантазія. Виготовлення паперових сніжинок.

Об’ємні сніжинки з паперу своїми руками. Виготовлення ялинкових прикрас: ялинка, зірка, конструювання сніжинок і гірлянд; виготовлення новорічних орнаментів із дзвоником, зіркою та іншими фігурами. ТБ під час занять

Мета: удосконалення роботи з папером, виховання творчих здібностей, розвиток уяви.Січень

Кольоровий папір, ножиці, наочність (фото, малюнки, схеми)

8.

Виготовлення листівки з двома ялинками.

Поєднання різних технік .

ТБ під час занять.

Мета: вдосконалювати навички роботи з папером, виховувати працелюбність, розвивати мислення, уяву.


Січень

Кольоровий папір, схеми, зображення готових виробів.

9.

Елементарні поняття геометрії засобами оригамі

Поняття про об’ємні геометричні фігури, їхні розгортки й принципи конструювання з модулів та одного квадрата.

Виготовлення розгорток куба, тригранної та чотиригранної піраміди .Конструювання куба й октаедра з одного квадрата. Конструювання модульних «повітряних замків».

Мета:вдосконалювати навички створення паперових фігур, розвиток уяви, творчості, виховання охайності.

Лютий

Кольоровий папір, ножиці,схеми, наочність.

10.

Квіти. Різноманіття квіткового світу.

Тюльпан. Алозія. Дзвіночок. Конвалія. Піттоспорум.

Бесіда про кімнатні рослини.

Мета: повторити базові форми складання оригамі; навчити конструювати об’ємні квіти з паперових квадратиків за схемами; розвивати увагу, фантазію, творчі здібності.

Лютий

Кольоровий папір, ножиці, клей ПВА, схеми, фото, готові вироби

11.

Чарівні казкові квіти. Об’ємні фігури.

Складання виробів з основи – п’ятикутник, шестикутник.

Мета: вчити конструювати об’ємні квіти за схемами; розвивати естетичний смак, дрібну моторику пальців рук; виховувати акуратність, терпіння, любов до природи, живопису.


Березень

Зразки виробів; репродукції картин, слайди відомих художників, фотографії із зображенням квітів,ножиці, кольоровий папір.


12.

Ознайомлення з модульним оригамі. Кусудами. Виготовлення виробів.

ТБ під час занять.

Мета: ознайомлення з новою технікою паперопластики, розвивати творчі здібності.


Березень

Кольоровий папір, ножиці, схеми, готові зображенні моделі

13.

Виготовлення многокутника в техніці кусудам.

Мета: удосконалення навичок роботи з папером, розвивати посидючість, спостережливість та охайність.Квітень

Наочність, схеми, кольоровий папір, ножиці

14.

Підготовка та проведення виставки робіт гуртківців.

Мета: закріплення вмінь володіти даним видом мистецтва, прищеплювати любов до прикрас-ного, розвивати естетичні почуття.Квітень

Виставка робіт гуртківців, обладнання для роботи

15.


Екскурсії, конкурси, свята, виставки.

Мета: відвідування різних виставок, збагачувати знання дітей та ділитися своїми знаннями з іншими.Травень

Виставка готових робіт

16.

Підсумкове заняття.

Виготовлення виробу за бажанням.

Мета:нагадати про правил роботи з папером, закріпити набуті навички, виховувати наполегливість, працелюбність.


Травень

Кольоровий папір, ножиці, клей ПВА, схеми4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1.Давидюк, Н. Керівнику гуртка, студії, творчого об’єднання[Текст] / Н. Давидюн. – Рівне: РОІППО, 2009.

2.Коппалова, Н.М. Гурткова робота з аплікації та оригамі.[Текст]/ Н.М.Копалова. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 80с.

3. Провознюк, Г.Т. Краса виховує творчість. [Текст]/ Г.Т. Провознюк .-Методичний посібник. – Тернопіль: Мальва – ОСО, 210. – 260с.

4.Черныш, И. Удивительная бумага. [Текст]/ И.Черныш. – М.: АСТ – Пресс, 2000. – С. 6-11; 20-83.

5. ДОДАТКИ

Нескладні прийоми складання

і безмежна фантазія здатні

створити з клаптика паперу

цілий світ

ВСТУП

Оригамі – стародавнє японське мистецтво моделювання з паперу. Традиційно фігурки складались з квадратного аркуша без застосування ножиців і клею. До нас дійшло багато різноманітних фігурок, які стали класичними. Особливого поширення оригамі набуло в другій половині двадцятого століття, завдяки зусиллям видатного майстра Акіри Йошизави, який запропонував умовні знаки техніки складання , загальновизнані тепер у всьому світі. З цього часу оригамі розвивається як авторське мистецтво. У багатьох містах світу створено гуртки, секції, клуби, центри, проводяться виставки, олімпіади, ялинки – оригамі.

Заняття оригамі сприяє розвитку інтелекту, художнього смаку, просторової уяви, конструкторських здібностей, привчає до точності і акуратності.

Діяльність в навчальному закладі гуртка по виготовленню виробів з паперу, безперечно, дозволить урізноманітнити навчальний процес, змістовно та цікаво організувати дозвілля школярів в позаурочний час.

Завдання такого гуртка – ознайомити дітей з міжнародними умовними позначеннями та базовими формами оригамі, дати можливість одержати практичні навички у складанні фігур.

Особливого значення набуває використання оригамі в педагогіці. Видатний німецький педагог і гуманіст Фрідріх Фребель ще на початку XIX століття підкреслював важливу роль оригамі в розвитку мислення, насамперед, в ознайомленні дітей з азами геометрії. У наш час у багатьох країнах світу оригамі все ширше застосовується в практиці дошкільної, початкової та позашкільної освіти.


ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ

ТЕХНІКИ КУСУДАМА

Національна культура будь-якої країни своєрідна. Культура Японії так сильно відрізняється від культури європейських народів, що мешканцям інших країн не завжди легко зрозуміти японські традиції. Вони походять з давніх-давен і зберігаються до теперішнього дня.Оригамі – це мистецтво створення різноманітних фігурок з паперу шляхом послідовного його складання. Назву «оригамі» (від «орі» – складання, «гамі» – папір) це мистецтво одержало у XVIII столітті в Японії, однак своїми коренями іде в Древній Китай, де більше 2000 років тому був винайдений папір.

Відкриття паперу

У стародавності китайці використовували для написання листів дерев'яні і бамбукові дощечки і шовк. Спосіб фіксації знань на дощечках був об'ємний і тому незручний (відомий факт, коли літератор династії Хань (206 р. до н.е. – 220 р. н.е.) Дуфань Шо написав для імператора статтю на трьох тисячах деревних стовбурів). А шовк, хоч і був прекрасним матеріалом для листа, був занадто дорогим.

У VI – VII столітті н.е. у Китаї вже мали ходіння паперові гроші Фей-Тянь («літаючі монети»). Імовірно, це були перші паперові гроші в історії людства. У VI столітті н.е. у Китаї уже виготовляють дійсні паперові книги.

Китайці ревно зберігали секрет виготовлення паперу, технологію його виробництва було заборонено вивозити за кордон. Однак, згідно легенди, на початку VII ст. н.е. мандрівний буддійський чернець Даний Хо, про якого сучасники говорили, що він був «багатий знаннями і вмів робити папір і туш», добирається до Японії, де розкриває секрет паперовиробництва. Відбулося це, як затверджують «Японські хронічки» («Нихонги») у 610 році. А через сторіччя японці вже роблять свій власний папір, що по якості перевершує китайський.

Стародавня технологія виробництва паперу зберігається в Японії і до сьогоднішнього дня. Майстрам, що опанували таємниці древніх ремесел, дається звання «живий скарб» і виділяється значна стипендія. Разом з найбільшими фабриками, що роблять щодня кілометри паперу в рулонах, працюють маленькі майстерні, де виробляються вручну окремі дорогі аркуші паперу «ваші». Цей папір дуже міцний – він витримує кілька тисяч згинів! На папері «ваші» після закінчення першої світової війни був підписаний Версальський договір про мир.

Виникнення оригамі

У стародавньому Китаї папір використовували найрізноманітнішим чином, у т.ч. і в релігійних обрядах. З паперу ж виготовлялися і різноманітні корисні в побуті речі, на кшталт знаменитих підвісних ліхтариків. При їх виготовленні використовувався і прийом складання. Однак складання фігурок із квадратних аркушів паперу не отримав в Китаї такого ж могутнього розвитку, як у Японії. Імовірно, це пояснюється тим, що японці використовували папір не тільки для писання, виробництва ширм, парасольок, вікон і навіть одягу, але і для наочної демонстрації деяких світоглядних ідей філософії дзен-буддизму.

Буддисти були перші, хто звернув увагу на дріб'язок і знищив розподіл світу на високе і низьке . Вони шукали в найпростішому прояві єдиної і неподільної істини – мак ото, тому що будь-яка малість містить її, і треба вміти її, Істину, там знайти.

Японські буддисти розробили разючої сили способи, що дозволяють побачити Істину. Вони відкрили саму вірну її ознаку: красу. От чому оригамі не народилося, наприклад, у Китаї, де також був розквіт дзен- (кит. чань) буддизму. Китайці шукали істину в іншому напрямку, там не існувало би-до-шляху краси, тобто представлення про красу, як шлях до Істини.

Узагалі ж красу, сховану в речах, японці відкрили в IX-XII століттях, в епоху Хейан (794-1185 р.р.) і навіть позначили особливим поняттям «моно-но-аварі». Це відкриття йде від синто, віри в те, що кожна річ, кожне явище , навіть слова, містять у собі Камі – божество. Синтоїзм, узагалі, дуже схожий на наше язичество. Для синтоїстів Камі живе, поселяється особливо охоче в усьому, що незвичайно. Наприклад, у папері. А тим більше в закрученому в мудрований зиґзаґ гохей, що висить і сьогодні перед входом у синтоїстські святилища і вказує на присутність божества в храмі.

Отже, до появи оригамі причетний синтоїзм, що звернув увагу буддистів на таємницю листа паперу. Немаловажливим виявилася також і подібність звучання японських слів «папір» і «божество» – «камі». В уяві японців виник якийсь містичний зв’язок між релігійними ритуалами і виробами зі складеного паперу. Не випадково перші оригамі з’являються в синтоїстських храмах. Один з ритуалів з їхнім використанням полягав у виготовленні невеликих паперових коробочок санбо, що наповняли шматочками риби й овочів, підносячи них як жертвоприношення богам.


Оригамі як світська розвага

У періоди Камакура (1185–1333 р.р.) і Муромати (1333–1573 р.р.) оригамі виходить за межі храмів і досягає імператорського двору. Аристократія і придворні повинні були мати певні навички й у мистецтві складання. Записки, складені у формі метелика, журавля, квітки або абстрактної геометричної фігури були символом дружби або доброго побажання для коханої людини. Ними вдавалося часом виразити більше уваги, любові, ніж це можна було зробити словами. Уміння складати стало одним з ознак гарного утворення і вишуканих манер. Різні знатні родини використовували фігурки оригамі як герб і печатку.

У періоди Адзути-Момояна (1573 – 1603 р.р.) і Едо (1603 – 1867 р.р.) оригамі з церемоніального мистецтва перетворилося в популярний спосіб проводити час. Тоді папір перестав бути предметом розкоші й оригамі почало поширюватися і серед простого народу. Саме тоді, триста-чотириста років тому, винаходять ряд нових фігурок, що пізніше стають класичними. Серед них і японський журавлик (цуру) – традиційний японський символ щастя і довголіття. Мистецтво оригамі в Японії стало традицією, що передається з покоління в покоління в основному по жіночій лінії. Історики оригамі стверджують, що за манерою складання і набором фігурок можна було визначити провінцію Японії, у якій виросла і навчалася дівчина.

Кусудами – один із найстаріших та декоративних традиційно японських виробів в техніці оригамі. Вони являють собою різноманітні кулі, які складаються із зібраних разом паперових квітів, розеток або паперових деталей іншої форми. Ці окремі деталі часто називають модулями. Що саме означає слово «кусу дама»?

«Кусури» в перекладі з японського – «ліки», «тама» – «кулька», а тому відповідно слово «куса дама» можна перекласти як «лікувальна кулька..

Виявляється, спочатку кусудама використовувалась японцями в часи сінтоїстських релігійних містерій кагура. Так називались ритуали, побудовані на основі магічного сонячного культу.

Сонце при цьому символізувало величезні яскраво-червоні кульки, поверхня яких створювалась головками міцно притиснутих один до одного паперових розеток. Кульки розташовували по кутках чотирикутного плацу. Із кульок по різні сторони виступали багатометрові палі із нанизаними на кінцях квітами.

В сьогоденні жодне японське свято на вулиці, в храмі або в будинку не обходиться без кусудам. Для когось вони тільки прикраса, а хтось надає їм магічного значення. Таку кульку можна прикріпити біля ліжка хворого, помістивши в нього необхідний збір трав, і зарядитись позитивною енергією, підвівши до нього руки.

Виготовлення кусудам потребує більше часу, ніж фігурок, складених тільки з одного квадрата – тому що для виконання деяких кульок необхідно десятки модулів. Таку роботу швидше виконувати гуртом. Тому, в лікарняній палаті, можна виконати ці кульки з хворими, що дасть змогу на короткий час забути про хвороби та отримати задоволення від виконаної роботи. Цей психологічний момент наближує хворих до одужання.
Поширення оригамі у світі

В другій половині XIX століття Японія широко відкрила двері іншому світу, і європейці почали знайомитися з класичними фігурками, що виконані в техніці оригамі: жабою, рибою, журавликом, квіткою іриса. Однак було б зовсім несправедливо стверджувати, що Європа до цього часу була зовсім незнайома зі складанням. Іспанія може похвалитися своїм власним незалежним відкриттям деяких фігурок, наприклад пташки – «сахарити». Так називається древня класична фігурка, що стала символом оригамі в Іспанії.

І все-таки папір був матеріалом рідким і дорогим. Частіше (у Європі) складали тканину – коміри (у костюмах XVI-XVII ст.ст.), чіпці й інші головні убори, що носили сестри милосердя, черниці, покоївки.

На початку XIX століття німецький педагог, творець перших дитячих садів Фрідріх Фребель уперше почав пропагувати складання з паперу як дидактичний метод для пояснення дітям деяких простих правил геометрії. Можливо, саме з його подачі школярі різних країн світу тепер знайомі з невеликим набором «фольклорних» фігурок з паперу.

Умів складати фігурки з паперу і російський письменник Лев Толстой.

Видатний іспанський поет і філософ Мігель де Унамуно написав пародійно-серйозний трактат про оригамі і придумав новий особливий спосіб складання паперу, що дозволив йому створити багато нових забавних фігурок.Оригамі в сучасному світі

Новий етап у розвитку оригамі почався після другої світової війни і пов'язаний з ім’ям знаменитого японського майстра Акіро Йошизава. Він народився в 1911 р. і зіграв в історії оригамі унікальну роль. За допомогою винайдених ним нескладних умовних знаків процес складання будь-якого виробу виявилося можливим представити у вигляді серії малюнків-креслень. Акіро Йошизава винайшов сотні нових, раніше невідомих, фігурок. Він не тільки довів, що мистецтво складання може бути авторським, але і сприяв його найширшому розповсюдженню. Протягом декількох років Японське міністерство закордонних справ посилало його в численні поїздки по країнах Європи, тому що розвинуте і підтримане ним традиційне японське мистецтво стало міжнародним засобом миру і дружби без слів.

Оригамі стало настільки популярним, що в багатьох країнах світу створені національні центри, клуби і асоціації. Масова зацікавленість цим видом мистецтва призвела до того, що спочатку в Японії, а потім і в багатьох інших країнах стали продавати спеціальні набори для оригамі.

У багатьох місцях світу створюються гуртки, секції, клуби, центри, проводяться виставки, олімпіади.

В Україні існує Центр оригамі в місті Полтава, де заочно навчають вчителів та видають їм сертифікати на викладання курсу оригамі в школах. В 2000 році в м. Києві відкрився клуб оригамі. В нашому місті також створені в деяких школах гуртки оригамі, а в підлітковому клубі «Меридіан» поглиблено займаються цією технікою.

Крім іграшок та прикрас до свят, оригамі в сьогоденні активно використовують і в педагогіці. Складання паперових фігур розвиває просторову уяву і творчі здібності на ранніх етапах розвитку дитини, а також і в середніх класах школи. Заняття з оригамі сприяє розвитку інтелекту, художнього смаку, просторової уяви, конструкторських здібностей, привчає до точності та акуратності. Оригамі допомагає дітям визначити своє положення в світі, особливо у молодших класах. Поглиблюються знання з креслення та розвивається моторика рук дітей, їх геометрична уява.

Складання з паперу – це не проста забава. Для цього необхідно не тільки креслення, а спеціальні навички роботи з папером. Застосування ж оригамі може бути самим несподіваним:

рекламні пропозиції;

картонна упаковка;

складання серветок.

Оригамі застосовується в промисловості, архітектурі, дизайні та медицині як психотерапевтичний засіб.

Модульний принцип складання дає змогу створювати різноманітні форми, які використовуються в космонавтиці для організації площин сонячних батарей.

Важливо робити фігурки з паперу з любов’ю, отримувати від процесу їх народження на світ справжнє задоволення, тоді всі фігурки вийдуть вишуканими.


ІНСТРУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ

1. Основним матеріалом для кусудами є папір. Він може бути різноманітним. Папір підбирають по товщині, кольору, якості і розміру, в залежності від того, що Ви збираєтесь створити і яким способом. Існує понад 600 видів паперу, але ми розглянемо той, який широко застосовується в оригамі.

Газетний папір – застосовують для разового використання.

Наприклад: шапки або зразок майбутнього виробу.Поштовий, папір для лазерного друку – найбільш високоякісний папір. Легко складається, тримає форму. Буває різних кольорів. Більшість кусудам виконують з цього паперу.

Оксамитовий папір – в оригамі майже не використовується, тому що не тримає згини.

Картон – застосовують в художньому конструюванні. Працюють з тонким картоном.

2. Окремі деталі прикрас необхідно склеїти одна одною, ому перед тим як приступити до роботи, завчасно готують пензлики та клей. Невеликі поверхні промазують маленькими пензликами, а більші – плоскими. Пензлі застосовують спеціальні – щетинні. Для з’єднання деталей краще застосовувати клей ПВА, оскільки він не залишає жовтих плям. Застосовують також і гумовий клей, він швидше висихає, але деталі легко можна розняти, не розірвавши.

3. Для різноманітних робіт з паперу необхідно мати ножиці різної конфігурації. Для виготовлення кусудам необхідно мати спеціальні різаки для паперу, оскільки ними легко нарізати папір різної форми. Для роботи необхідно різати папір квадратної форми. Розміри квадратів для виготовлення кульок можуть бути різними, в залежності від побажань і розмірів майбутньої кульки. Але починати необхідно з квадрата розміром не менше 20х20 см.

Перед початком роботи ознайомтесь зі всіма формами складання та їх умовними позначеннями, це не буде сліпим копіюванням, яке дозволить Вам виявити творчу самостійність. Ви будете читати будь-яке креслення оригамі, незалежно від того в якій країні живе його автор.УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Лінії і стрілки
Лінія згину "долиною", "на себе"Стрілка згину "долиною", "на себе"
Лінія згину "гіркою", "від себе"Стрілка згину "гіркою", "від себе"
Зігнути і розігнутиІснуюча лінія, слід згину
Невидима, схована лінія
Уточнюючі знаки
Сполучити відзначені точкиРозсунути шари паперу

Рівні кути; рівні відрізки; прямий кут
Маніпуляції з усією фігурою
Повернути фігуруПеревернути фігуру


Комбіновані операції
Згин "гармошкою"Повторити показану операцію кілька разів
ЗгорнутиСкласти кілька разів
Витягти, відкрити, вивернути, розгорнути
Натиснути, заштовхнути

Знаки оформлення
Порядковий номер етапу

Кольорова і некольорова сторони паперу
Збільшення масштабу
Схема продовжується на наступній сторінці

Інші знаки
Зробити надріз, розрізати
Дмухнути, надути


ПРИЙОМИ СКЛАДАННЯ

Вивернуті складки Reverse folds

Внутрішня вивернута складка
Inside Reverse fold

Зовнішня вивернута складка
Outside Reverse foldСкладки "гармошкою" Crimp folds

Внутрішні складки "гармошкою" Outside Crimp foldsЗовнішня складка "гармошкою" Inside Crimp fold
Зчалювання Squash folds
Пелюстки Petal folds"Заяче вухо" Rabbit Ear folds
БАЗОВІ ФОРМИ В ОРИГАМІ

МЛИНЕЦЬ

ДВЕРІ

КАТАМАРАН
ЖАБА

РИБА

РОМБ
Квадрат
ПТАХ
ВОДЯНА БОМБА

Візерунок стіл

СХЕМИ СКЛАДАННЯ КЛАСИЧНИХ ФІГУР

МЕТЕЛИК

ВІТРЯЧОК

ВОДЯНА БОМБА

ЧОВНИК

ЧОВЕН

ГОЛУБ

ТЮЛЕНЬ

КОРОБОЧКА

ЖАБА

ПАРОПЛАВ

ЧОВЕН 2

СКЛЯНКА

ЦИКАДА

ЖУРАВЛИК

СХЕМИ СКЛАДАННЯ КУСУДАМ

Кусудама «STAR»Кусудама "STAR"

Мартин Ван Гельдер(1988)База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка