Програма "формування навичок здорового способу життя учнів гімназії"Скачати 216.73 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір216.73 Kb.
ПРОГРАМА

“ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ”

Підготувала: Колісник О.Г.,

практичний психолог

Тернопільської Української

гімназії ім. І.Франка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поняття здоров’я ототожнюється з загальним благополуччям людини і розглядається холістично. Тривалість, якість життя людини, її здоров’я, безпека і благополуччя, найбільше залежать від власної поведінки, способу життя.

Життєві навички сприяють підвищенню навчальних досягнень учнів, полегшують їх соціальну адаптацію, допомагають ефективно відповідати на виклики і вирішувати проблеми повсякденного життя, підтримувати високий рівень емоційного благополуччя, у майбутньому підвищують їх конкурентоздатність на ринку праці.

МЕТА ПРОГРАМИ:

сприяти формуванню в учнів свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я як однієї з найважливіших цінностей;

популяризувати серед учнівської молоді здоровий спосіб життя.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:


 1. актуалізувати для учнів проблему здоров’я;

 2. розглянути багатогранність здоров’я;

 3. визначити фактори, які впливають на здоров’я;

 4. формувати у підлітків мотивацію на збереження здоров’я як необхідної складової життєдіяльності успішної людини.

В основу програми покладено матеріали уроків-тренінгів для учнів 5 класу за підручником «Основи здоров’я» Т.В.Воронцової, В.С.Пономаренка, І.А.Репіка Київ 2005.

  • Здоров’я – моя цінність: метод. Матеріали до тренінгу / Авт.- упоряд.: О.М.Петрик; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої. – К..; Наук. світ, 2005.

  • Сучасні підходи у сфері охорони здоров’я та його популяризації : метод. Матеріали для тренера / Авт.-упоряд.: Н.В.Зимівець, В.В.Крушельницький, Т.І.Мірошниченко; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої.- К..: Наук. світ, 2004.

  • Анн Л.Ф.психологический тренинг с подростками.- СПб.: Питер,, 2006. – (Серия «Эффективный тренинг»).


1 КЛАС УЧИСЬ ВЧИТИСЯ !
П.П.


ТЕМАМЕТА

1

Вступне заняття

знайомство з учнями, ознайомлення з методами роботи на тренінгу, розробка правил групи,створення дружньої атмосфери для відпрацювання навичок комунікації і групової роботи.2


формула здорового способу життя

ознайомлення учнів із сучасними уявленнями про здоров’я, здоровий спосіб життя і життєві навички, сприятливі для здоров’я.


3


ти – талановитий!

створення і підтримання мотивації до навчання. надання змоги відпрацьовувати навички постановки мети і досягнення успіху.


4


планування часу

пояснити дітям необхідність планування часу, навчити складати розпорядок дня з урахуванням усіх важливих еелементів здорового способу життя.


5

домашні завдання

навчити учнів раціонально використовувати час при підготовці домашніх завдань, формувати навички оптимального облаштування робочого місця, вибору та наповнення портфеля.і


6, 7

як стати відмінником

ознайомлення учнів з основними типами сприйняття інформації; методами, які полегшують запам’ятовування і способами зниження напруження напередодні контрольних тестів.


8

хчеш добре вчитися – відпочивай!

навчити дітей обирати підходящий спосіб відпочинку, створювати умови для здорового сну, зважено ставитися до перегляду телепередач та комп’ютерних ігор.


9

учись вчитися

озброїти дітей аргументами на користь старанного навчання, тренувати життєві навички протидії соціальному тиску.надати змогу відпрацювання навичок ведення дискусії з повагою до опонента.
батьківський всеобуч:

п.п.


тема

мета заняття

1

давайте познайомимось!

(тренінг)


познайомити батьків між собою, створити дружню атмосферу;ознайомити батьків із сучасним уявленням про здоров’я; проінформувати про особливості адаптації учнів до навчання у середній школі,


2

психофізичні особливості 10- річної дитини

(лекція)

визначити основні особливості розвитку дитини на даному віковому етапі. практичні рекомендації.
 1. КЛАС ШАНУЙ СЕБЕ ТА ІНШИХ !

П.П.

Тема


Мета

1

Ти – особливий!Дати учням змогу розвивати життєві навички позитивної самооцінки, самоусвідомлення і самовдосконалення, а також уміння запропонувати допомогу людям з обмеженими можливостями


2

Ми –

особливі!


Дати учням змогу розвивати життєві навички толерантності, протидії дискримінації, уміння працювати в команді, поважати особисті якості інших людей


3

Про почуття і

співчуття


Навчити дітей толерантно ( у безоцінній манері) висловлювати свої негативні почуття (невдоволення, образу). Розвивати вміння розуміти почуття інших людей, співпереживати і співчувати


4

Правила людських

стосунків


Дати дітям розуміння того, що стосунки у суспільстві регулюються певними правилами, нормами і законами. З’ясувати деякі наслідки їх порушень. Сприяти розгляду питань щодо реалізації прав дитини та обов’язків як учня і громадянина, розвивати навичкі логічного мислення, вміння виловлювати свою думку


5

Що сприяє порозумін-

ню між людьми


Відпрацювати навичкі комунікації: слухати і говорити, розуміти і використовувати «мову жестів», розвитку щирої і доброзичливої манери спілкування, уміння долати сором’язливість


6

Упевнена поведінка

Переконати учнів у перевагах упевненої поведінки порівняно з пасивною та агресивною. Надати змогу відпрацювати вміння розрізняти типи поведінки та навички упевненої поведінки


7

Спілкування з дорослими

Усвідомлення родинних цінностей, розвиток навичок емпатії, колективної роботи, уміння долати сором’язливість. Відпрацювання навичок спілкування з дорослими, виховання поваги до батьків та вчителів


8

Спілкування з однолітками

Сприяти встановленню у класному колективі дружньої атмосфери, поліпшенню міжстатевих стосунків, запобіганню проявам насилля в учнівському середовищі


Батьківський всеобуч
п.п.


Тема

Мета

1


Спілкуватись з дитиною. Як?

(тренінг)Опрацювати концепцію спілкування з дитиною (за Ю.Б.Гіппенрейтер), використовуючи можливість роботи у малих групах.

2

Що робить підлітка «важковиховуваним»?

(бесіда)


Визначити основні особливості підліткового віку, «криза 13 років». Практичні рекомендації.3 КЛАС САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
п.п.


Тема

Мета


1

Який я насправді?Створити позитивну мотивацію до наступних занять. Закріпити навички самоаналізу, сприяти більш грунтовному саморозкриттю, що призводить до вдосконалення себе

2

Хто я ?


Закріпити активний стиль спілкування, сприяти сприяти самоаналізу учнів. Розвивати подальше саморозкриття,самопізнання, прояснення Я – концепції, вміння аналізувати та розпізнавати психологічні характеристики, свої та оточуючих людей

3

Моя індивідуальність

Поглиблення процесів саморозкриття. Вчити визначати свої головні індивідуальні особливості

4

Мій щоденникСтворення в класі атмосфери довіри та відкритості. Навчання здібності висловлювати свою точку зору. Активізація процесу самопізнання

5

Відчуття власної гідностіПоглиблення процесів саморозкриття, отримання позитивного зворотнього зв’язку для закріплення та актуалізації особистісних ресурсів. Пізнання себе за допомогою групи

6

Впевнена та невпевнена поведінкаНавчання розрізняти в практичних ситуаціях впевнену поведінку від невпевненої. Подальше відпрацювання прийомів впевненої поведінки та сприяння почуттю впевненості в собі

7

Мої права та права інших людей

Закріплення навичок впевненої поведінки.ознайомлення з принципами взаємодії з іншими людьми, враховуючи їх думку

8

Прохання


Навчання висловлювати прохання та реагувати на прохання інших людей. Розвиток вміння визначати психологічні характеристики, свої та оточуючих. Закріплення впевненості в собі.

9

Я в своїх очах, та в очах інших людей

Подальше саморозкриття, самопізнання, прояснення Я – концепції.Розкриття важливих якостей для ефективного міжособистісного спілкування

11

Емоції та почуття

Тренування вміння виражати свій емоційний стан

12

Образа


Закріплення навичок впевненої поведінки; розвиток вміння боротися з образою; формування адекватної самооцінки;створення позитивного емоційного фону в класі

13

Як подолати поганий настрійПоглиблення процесів саморозкриття; розвиток вміння самоаналізу та долання перешкод, що заважають повноцінному самовираженню; навчання вмінню знаходити почуття,, що допоможуть долати відчуття тривоги та позбавлятися його

14

Мої слабкі сторони

Розвиток вміння знаходити свої сильні та слабкі риси; підвищення саморозуміння на основі усвідомлення своїх позитивних та негативних якостей,своїх індивідуальних особливостей

15

Мотиви наших вчинків

Усвідомлення мотивів своїх вчинків, особистого впливу на інших людей; усунення емоційних перешкод членами групи

Батьківський всеобуч:
Тема

Мета

1


Спілкуватись з дитиною. Як?

(тренінг)Ознайомити батьків із прийомами налагодження позитивних взаємостосунків із дітьми.

2


Що робить підлітка «важковиховуваним?»

(бесіда)


Визначити основні особливості розвитку дитини підліткового віку. Практичні поради.


4 КЛАС САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

п.п.

Тема

Мета


1

Люди, значущі для мене

Навчити цінувати та поважати не тільки себе, а й оточуючих людей, довіряти їм; знаходити позитивні риси особистості

2

Мої проблеми

Усвідомлення своїх проблем та пошук їх вирішення; подолання перешкод, що заважають повноцінному самовираженню

3

Ефективні прийоми спілкування

Знайомство з прийомами спілкування; розширення уявлень про прийоми самоаналізу та самокорекції у сфері спілкування; розвиток базових комунікативних вмінь

4

Я тебе розумію

Продовження роботи по самоаналізу, вдосконаленю вмінь ефективного спілкування, комунікативних навичок

5

Взаємодопомога

Усвідомлення особистого впливу на інших людей та їх значущості у власному житті

6

Творча особистість

Поглиблення процесу саморозкриття; пошук того, що відрізняє конкретну людину від інших людей; пошук шляхів вихід з будь-яких ситуацій; допомога у виявлені особистісних цінностей

7

Як досягнути мети

Навчити як ставити перед собою мету; відпрацювання навичок подолання перешкод на шляху досягнення мети

8

Полюбити себе

Пряснення Я – концепції; розвиток впевненості у собі через любов; закріплення позитивного ставлення до себе

9

Самоприйняття.

Самоповага.

Самосхвалення.


Формування позитивної самооцінки; активізація процесу самопізнання

10

Будьте самі собою

Навчити знаходити у собі приховані особистісні особливості та використовувати прийоми для зміни себе на краще; розвиток вміння розуміти свій стан та стан інших людей

11

Життя за власним вибором

Розвиток вміння аналізувати свої особистісні якості; відпрацювання навичок долання перешкод на шляху досягнення мети; навчання ефективно використовувати свій час

12

Зіркова мапа мого життя.

Контракт з самим собоюПодальше саморозкриття, самопізнання; розвиток вміння аналізувати та виявляти психологічні характеристики, свої та оточуючих людей

13

На довгу дорогу

Допомога у визначені особистісних цінностей, розкриття сильних сторін особистості; формування адекватної самооцінки на основі зворотнього зв’язку; актуалізація особистісних ресурсів

14

Прощавай…

Закріплення уявлень учнів про свою унікальність, збагачення свідомості позитивними, емоційно забарвленими образами особистості; закріплення дружніх стосунків між учнями класу


Батьківський всеобуч:
Тема

Мета

1


Стилі поведіннки

батьків(тренінг)


Визначити основні стилі поведінки батьків стосовно дітей. Проаналізувати окремі типи сімей, дати визначення гармонійній сім’ї
5 КЛАС ЗДОРОВ’Я – МОЯ ЦІННІСТЬ

П.П.


ТЕМА

МЕТА

1

«Для мене бути здоровим

означає…»


Окреслити аспекти здоров’я, визначити поняття «здоров’я», «складові здоров’я», показати багатогранність поняття «здоров’я»2


«Образ здорового українця»


Закріпити отримані знання про складові здоров'я, допомогти учням визначитися зі складовими здоров'я середньостатистичного українця, змоделювати образ «здорового українця»3


«Що впливає на Ваше здоров’я»


Визначити фактори, що впливають на здоров'я людини, показати залежність здоров'я людини від особистої позиції індивідуума щодо цих факторів4

«Модель громадського здоров’я»

Актуалізувати відчуття важливості громадського здоров’я, показати його складові5

«Кроки до громадського здоров’я»

Сформувати в учнів активне бачення того, які дії, в тому числі їх та громадських організацій,ведуть до поліпшення громадського здоров’я6


Практичне заняття «Розробка плану дій щодо сприяння та популяризації громадського здоров’я»

Спонукати учнів щодо популяризації громадського здоров’я6 КЛАС КОНСТРУКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

п.п.


Тема

Мета

1

Пізнай себе у конфлікті

Подати інформацію про актуальність проблеми конфлікту, його поняття, функції, динаміку та ознайомити з впливом психологічних особливостей особистості на вирішення конфлікту

2

Конфлікт очима чоловіка та жінки

Поінформувати про специфіку чоловічого та жіночо сприйняття явища конфлікту і відповідну поведінку в ньому; забезпечити засвоєння даного матеріалу

3

Мистецтво вирішення конфлікту

Поінформувати про шляхи вирішення конфліктів та забезпечити засвоєння даного інформаційного матеріалу


4

Ефективне спілкування в конфлікті

Поінформувати учнів щодо ефективних прийомів, способів, моделей спілкування та відпрацювати Їх.

5

Конфлікт це можливість, а не проблема

Формування гармонійних, конструктивно-конфліктних стосунків із соціумом,
Тренінг

«Вибір у твоєму житті»7 КЛАС КУРС «ЕТИКА ТА ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ» ( див.програму)

Тиждень

бортьби зі СНІДом та ЗПСШ

(грудень)
 1. Провести години спілкування. Орієнтовні теми бесід:

1 класи – «Що потрібно знати учням про СНІД та ВІЛ-інфекцію»

2 класи – «Індивідуальна гігієна – запорука попередження СНІДу»

3 класи - «СНІД. Епідемічна ситуація в світі та в Україні»

4 класи – «Міфи» і правда про СНІД»

5 класи – «Що таке ЗПСШ»

6 класи – «Нові досягнення у вивченні пробдем СНІДу»

7 класи – «Твій внесок у справу попередження СНІДу» (диспут)

2. Провести конкурси:

1, 2 класи – конкурс малюнка «Що таке СНІД»

3 класи - конкурс листівок «СНІД у моєму місті»

4 класи - конкурс газет «СНІД на перехресті тисячоліть»

5 класи – проведення годин спілкування у 1 класах, анкетування учнів 1-4 класів

6 класи – конкурс агітбригад «Зупинемо СНІД»

7 класи – конкурс малюнків на тілі людини «Боді-АРТ Анти СНІД»

3. Провести анкетування учнів 1-4 класів «Що ви знаєте про СНІД»Тиждень

профілактики пияцтва, алкоголізму та наркоманії
1. Провести години спілкування.Орієнтовні теми бесід:

1 класи – «Учням про алкоголь та наркотики»

2 класи – «Безпечно-небезпечно»

3 класи – «Наркоманія- тяжке захворювання»

4 класи – «Законодавство про боротьбу з пияцтвом та наркоманією»

5 класи – «Боротьба з пияцтвом – справа всіх і кожного»

6 класи – «Вплив алкоголю на потомство»

7 класи – «Шляхи викоренення пияцтва та наркоманії» (диспут)2. Провести виставки:

1,2 класи – виставка малюнків «Корисне-шкідливе»

3 класи – виставка газет «Наркоманія – тяжке захворювання»

4 класи – виставка газет «Наслідки пияцтва»

5 класи – виставка плакатів «Молодь за здоровий спосіб життя»

3. Розробка та презентація проектів «Шляхи викоренення пияцтва та наркоманії» - учні 7

класів

4. Провести анкетування учнів 1 – 7 класів «Ти і шкідливі звички» - учні 6 класів5.Провести зустріч з членами центру реабілітації наркоманів «АГАПЕ»
Тиждень

профілактики тютюнокуріння

серед учнівської громади гімназії


 1. Провести години спілкування. Оріентовні теми бесід:

1 класи – «Трохи історії. Літературні герої та паління»

2 класи – «Тютюн здоров’ю не товариш!»

3 класи – «За своє здоров’я відповідаю Я!»

4 класи – «Різні погляди на факт паління»

5 класи – «Медичний аспект впливу тютюну на орканізм людини»

6 класи – «Цигарка і пляшка і мій вибір» 1. 7 класи – підготовка та проведення інформаційних годин з теми у 1-2 класах.

3. Анкетування учнів 1-7 класів з метою дослідження їхнього ставлення до куріння, та

вивчення тенденції розповсюдження тютюнокуріння серед учнівської громади.

Тиждень «Здоров’я»


(квітень)


 1. Провести Урок «Здоров’я» у 1-7 класах.

Завдання Уроку «Здоров’я»:

 • акцентувати увагу на зміст понять, категорій здоров’я, здоровий спосіб життя, моніторинг здоров’я,культуру здоров’я;

 • пов’язати стан здоров’я людини з різними сферами її життєдіяльності ( навчання, праця, сім’я) та з довготривалістю життя;

 • охарактеризувати стан здоров’я населення України, звернути особливу увагу на здоров’я дітей і підлітків і повідомити , як ця проблема вирішується у нашому суспільстві, жержаві;

 • допомогти усвідомити, що кожна людина повинна дбайливо ставитись до власного здоров’я як головної умови реалізації свого творчого, соціального, інтелектуального, природного та фізичного потенціалу;

 • особливі увагу зосередити на громадянську відповідальність за власне здоров’я.

Рекомендовані форми роботи, методи та методичні прийоми проведення Уроку «Здоров’я»


2. Підведення підсумків конкурсів, виставок, що були проведені протягом профілактичних тижднів (Тиждень профілактики тютюнокуріння серед учнівської громади гімназії, Тиждень профілактики пияцтва, алкоголізму та наркоманії, Тиждень боротьби зі СНІДом та ЗПСШ). Відзначення нійактивніших учнів, класних колективів,


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка