Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. Ірпінь: ПеруСторінка1/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4   5
Відділ освіти Ямпільської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

http://im7-tub-ua.yandex.net/i?id=350044609-42-72

ЯМПІЛЬ – 2014
ЗМІСТ  1. Навчання основам здоров’я в 2014-2015 навчальному році ………… 3

  2. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році..……………... 11
  1. Оцінювання навчальних досягнень учнів …………………………… 21

  2. Рекомендації СОІППО щодо ведення класного журналу з біології, екології, природознавства, основ здоров’я у загальноосвітніх навчальних закладах …………………………………………………… 28


Навчання основам здоров’я

у 2014-2015 навчальному році

Програми


  • Основи здоров’я, 5-6 клас. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Основи здоров’я, 5-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

  • Основи здоров’я, 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. – Ірпінь: Перун. – 2005.

Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02. 2004 №132 та від 03.04.2012 № 409, вивчення предмета «Основи здоров’я» здійснюється у 5-7-х класах по 1 годині на тиждень, у 8-9-х – по 0,5 години на тиждень (з переходом на навчання по 1 годині на тиждень з 2016 року).

У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов на вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5-9 класах передбачено 0,5 години на тиждень.

Кількість часу на вивчення предмета основи здоров’я у 8-9 класах рекомендуємо збільшити на 0,5 год. за рахунок варіативної частини навчального плану, що в свою чергу надає можливість поширення і поглиблення змісту програми. У такому разі вчитель використовує чинну програму, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми.


Програма, її завдання та зміст


Інтегрований навчальний курс «Основи здоров’я» має за мету формування здорового способу життя всіх учасників освітнього процесу, виховання нового покоління громадян України, для якого потреба вести здоровий і безпечний спосіб життя була б невід’ємною складовою загальнолюдської культури, його викладання відіграє важливу роль у створенні умов для здобування школярами знань, формування ставлення та розвитку навичок, які сприятимуть формуванню мотивації до здорового способу життя, збереженню та зміцненню здоров’я.

Базова модель програми ґрунтується на холістичній концепції здоров’я, екологічній моделі безпеки, досягненнях гуманістичної психології розвитку. Програма побудована через інтегроване поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини за концентричним принципом, коли у кожному класі, відповідно до зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей учнів, згідно принципів системності та наступності, повторюються, розширюються та поглиблюються отримані учнями в початковій школі знання.

Особливості впровадження програми з основ здоров’я полягають у тому, що її зміст акцентовано на питаннях, які мають реальне значення для підлітків, враховують їх соціально-психологічний розвиток та потреби. Програма має превентивний характер, спрямована на формування життєвих навичок, ключових для здорової і безпечної поведінки. Педагогічні дії у впровадженні програми мають бути націлені на набуття учнями опорних знань, які дозволяють орієнтуватися в сутності життєвих ситуацій, у адекватних способах дій при вирішенні проблем; психологічних установок для вибору певних моделей поведінки і готовність діяти згідно з ними в реальному житті; умінь та навичок впевненої поведінки в різних ситуаціях, оскільки в реальному житті різноманітні чинники ризику діють комплексно, впливаючи залежно від їх сили та умов реалізації.

Програму структуровано за чотирма розділами, наскрізними лініями, визначені вимоги до реалізації їх змісту. Це теми – «Здоров’я людини»; «Фізична складова здоров’я»; «Психічна і духовна складові здоров’я»; «Соціальна складова здоров’я».

У розділі «Здоров’я людини» розкривається зміст понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя» та їх складових, «корисні звички», «показники здоров’я», чинники, які впливають на здоров’я. Увага учнів закцентована на шляхах і засобах збереження, поліпшення, формування цілісного уявлення про здоров’я, безпеку і розвиток людини. Передбачається засвоєння учнями правил безпечної поведінки у середовищі.

Розділ «Фізична складова здоров’я» розкриває фізичну компоненту здоров’я, а саме закономірності росту і розвитку учнів відповідно до віку. Здоров’я визначається за фізичними показниками: пульс, частота дихання, температура тіла, колір шкіри та слизових оболонок, відповідність зросту і маси тіла віковим нормам, пропорційність частин тіла тощо. Засвоюється інформація про важливі умови росту і розвитку: рухова активність та її вплив на розвиток школярів, раціональна організація щоденного розпорядку дня, вимоги до харчування, основи гігієни, умови ефективного навчання, активний відпочинок та його види, здоровий сон, запобігання втомі і перевтомі, загартовування. Передбачено вивчення найпоширеніших хвороб, травматизму, нещасних випадків.

Розділ «Психічна та духовна складові здоров’я» реалізує інформацію про чинники емоційного, інтелектуального та духовного розвитку учня. У ньому розкривається значення для здоров’я дружніх стосунків з іншими людьми, учні вчаться висловлювати свої почуття, контролювати емоції, з повагою ставитися до дорослих, спостерігають за станом свого настрою. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті розвитку позитивної самооцінки, навичок критичного мислення й уміння приймати виважені рішення.

Розділ «Соціальна складова здоров’я», присвячений питанням узгодженої взаємодії людини з соціальним середовищем, розглядається в ототожненні особи з певними соціальними групами (сім'я, клас, громада, професійна спільнота тощо). Чинники, що впливають на соціальне благополуччя, засвоюються шляхом соціалізації особи, вибір нею тих соціальних ролей, які вона зможе успішно виконувати протягом свого життя. Засвоєння навичок протидії негативним соціальним впливам допоможе профілактиці шкідливих звичок.

Прикладний характер реалізації програми з «Основи здоров’я» забезпечується компонентами: мотиваційним (поєднує в собі знання основ збереження життя і здоров’я з ціннісними орієнтаціями на задоволення соцiально значимих і особистісно орієнтованих потреб); операційним (процесуальним) (поєднує в собі засоби, методи і форми організації діяльності, способи планування і регулювання її перетворювальними процесами); інформаційним (змістовим) (поєднує в собі знання про фізичну, соціальну, психічну, духовну складові здоров’я, основні умови і способи його збереження і зміцнення, основні засади здорового способу життя та безпеки життєдіяльності).

Концептуальні засади предмету «Основи здоров’я» базуються на узагальненню досвіду функціонування предмету «Основи безпеки життєдіяльності» (вибулого із загальноосвітньої школи у 2011 р.), курсу за вибором «Основи валеології» (введеного у 1994 р. і вибулого у 2009 р.), які засвідчили необхідність переходу від поінформованості школярів про стан їхнього здоров’я до етапу формування у них стійкої мотивації щодо здорового способу життя.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка