Профілактика правопорушень серед неповнолітніхСторінка1/2
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх


Сьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед молоді. Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце має зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися вже з дитячого садка й початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті. Що сьогодні робиться в цьому плані? Небагато. Не все можливе робить і школа, хоч саме вона повинна нести моральну відповідальність за вчинки своїх вихованців.

Криміногенна ситуація, яка склалася в Україні, переросла в найбільш небезпечне соціальне лихо. Тому особливою сьогодні є проблема педагогічного впливу на учнів з різними відхиленнями в моральному розвитку. У роботі з такими підлітками дуже важливим є особистісно орієнтований підхід. Як свідчить практика, його ефективність залежить безпосередньо від врахування педагогом найважливіших типологічних особливостей, властивих цій категорії учнів.При визначенні типології учня-правопорушника, покладено вивчення комплексу ознак, які відображають: особливості середовища, в якому формувалася особа правопорушника; особливості його духовного світу (відхилення у сфері потреб, інтересів, звичок); моральне обличчя; ставлення до провідної діяльності; статус у класному колективі; роль, виконувана у групі з протиправною спрямованістю; взаємозв’язок внутрішньої готовності і зовнішніх можливостей при виборі протиправної поведінки; ставлення до вчиненого правопорушення. На цій основі виділено чотири типи правопорушників, назва кожного з яких залежить від спрямованості особистості.

До першого типу правопорушників – конфліктно-ситуативного з переважаючою позитивною спрямованістю – відносяться неповнолітні, формування особистості яких проходило в позитивному середовищі. У таких підлітків переважають позитивні потреби в соціальному спілкуванні. У них спостерігаються здебільшого соціально-корисні інтереси, хоча правомірні шляхи їх задоволення обмежені. Звички до безцільного проведення часу майже не виражені. Для цього типу правопорушників характерними є попередня морально-позитивна поведінка, середня якість діяльності мислення й самоорганізації, сумлінне ставлення до навчання, відносно висока працездатність. Вони – члени колективу класу, не ізольовані. Потрапляючи до групи правопорушників, тримаються незалежно, часто з ними не рахуються, проте такі особи відіграють роль виконавців. Такі неповнолітні правопорушення вчинили вперше, випадково, всупереч загальній спрямованості особистості. Це стало можливим головним чином унаслідок ситуації. У виборі варіанта поведінки велику роль відіграють легковажність, помилкова оцінка дій та їх наслідків, поєднана із самовпевненістю. Підлітки розкаюються у вчиненому.
До цієї групи слід віднести і неповнолітніх, які вчинили правопорушення внаслідок сильного душевного хвилювання і стресового стану. Проте навіть якщо правопорушення має поодинокий характер і є випадковим у процесі формування особистості, воно завжди виступає як ознака, що свідчить про недоліки морального й емоційно-вольового виховання індивіда.

До другого типу правопорушників – неврівноважено-ситуативного з незначною негативною спрямованістю – віднесено учнів, особа яких формувалася у середовищі з невеликими відхиленнями. У них найбільше розвинуті матеріальні потреби. Вони віддають перевагу особистим інтересам перед колективними, але правомірні можливості їх реалізації обмежені. У правопорушників цього типу, як правило, спостерігаються звички догідливості, безцільного проведення часу, бродяжництва. Моральні елементи їх свідомості є досить невиразними. Це учні з відносно середньою якістю діяльності, мислення і самоорганізації, низьким інтересом до навчання, середньою працездатністю. Вони безвольні, грубі, егоїстичні, підозрілі, переживають постійну образу, ізольовані в шкільному колективі. У класі їх нерідко принижують. Нестійкість поведінки і безволля призводять таких неповнолітніх до групи з негативною спрямованістю, де вони виступають у ролі виконавців. Для учнів цього типу вчинення правопорушення можливо з урахуванням нестійкості їх спрямованості, але воно є ситуативним з точки зору приводу і обставин його вчинення. Вони вперше вчинили правопорушення, хоча окремі з них вже допускали протиправні проступки під впливом конфліктної чи іншої несприятливої життєвої ситуації, яка раптово виникла, займалися бродяжництвом, вживали спиртні напої, доставлялися в органи внутрішніх справ.
Поведінка таких учнів залежить від мікро середовища, яке відіграє не останню роль у вчиненні ними правопорушень, або викликається престижними, пристосовницькими до мікро групи мотивами, прагненням «гострих почуттів». У боротьбі мотивів їх безпосередні потреби виявляться сильнішими, ніж моральні почуття й наміри, і моральні мотиви реалізуються вже тільки у вигляді жалю з приводу вчиненого. У них виникає почуття страху перед несприятливими наслідками непокори, намагання уникнути покарання. Після вчиненого правопорушення у підлітків з’являється часткове розкаяння, хоч не завжди глибоке, оскільки вони виправдовують мотиви своїх негативних дій і вчинків.
Третій тип правопорушників – нестійкий з переважаючою негативною спрямованістю – становлять неповнолітні, які формувалися в несприятливому, суперечливому середовищі. Вони схильні до вживання спиртних напоїв, паління. У таких школярів спостерігається розрив між особистими інтересами і громадським обов’язком, правомірні можливості задоволення інтересів обмежені. Учні цього типу прагнуть до самостійності. Вони агресивні, часто влаштовують бійки, наслідують негативні звички дорослих осіб. Моральні установки деформовані, тверді переконання і глибокі почуття відсутні. Їм притаманні відносно низькі якість мислення і самоорганізації, формальне, недбале ставлення до навчання, низька працездатність. Вони практично ізольовані від позитивного впливу колективу, характеризуються конфліктністю у відносинах з ним. Уміють легко пристосовуватися до умов, не змінюючи при цьому своїх установок та ціннісних орієнтацій. Рідко виступають як лідери, але часто є ініціаторами вчинення правопорушення. У групі з протиправною спрямованістю вони додержуються принципу «Постою сам за себе». Це – опора лідерів групи. Вчинювані ними правопорушення є наслідком переважаючої негативної спрямованості, моральні деформації. Такі неповнолітні перебувають на обліку в міліції, складною аморальною системою поглядів, інтересів і потреб, які не вперше вчинюють правопорушення за переконанням і вже притягалися до відповідальності, перебувають на обліку в міліції.
У таких підлітків примітивні й низькі потреби, відсутні колективні інтереси, а особисті не відповідають правомірним можливостям їх задоволення. Простежуються звички до безцільного проведення часу, споживчого способу життя, «вуличного» фольклору. Яскраво виражена деформація моральних устоїв, як правило, послаблено почуття сорому, спостерігаються грубість, жадібність, невитриманість у поведінці, а іноді й жорстокість. Визначальними для них є байдужість до переживань інших осіб; неприязнь до позитивного середовища; перекручені уявлення про сміливість і товариськість; агресивність, егоїзм. Протиправні вчинки позначені зневажанням їх наслідків. Це учні з низькою якістю навчання і самоорганізації, низькою працездатністю, які позбулися інтересу до навчання. Вони ізольовані від колективу школи, протиставляють себе йому; намагаються вплинути на останній відповідно до своїх ціннісних орієнтацій. Це найчастіше лідери протиправної групи, навколо яких групуються інші її члени. Як правило, для вчинення правопорушення вони не просто використовують ситуацію, а іноді й активно її створюють.
Правопорушення у неповнолітніх цього типу є наслідком загальної негативної спрямованості, яка не досягла, проте, рівня злочинної установки особистості. Протиправні вчинки у них знаходять підтримку в аморальних переконаннях. Вони бравують скоєними правопорушеннями.
Практика свідчить, що «чисті» типи зустрічаються дуже рідко, найчастіше особі різною мірою притаманні характеристики кількох з них, їх зіставлення дозволяє зробити висновок про те, до якого типу можна віднести правопорушника. Безумовно, між визначеними типами немає чітко окреслених меж, поділ має уявний характер. Склад кожного типу рухливий, він залежить від ефективності запобіжно-виховної роботи у школі й поза нею. Однак такий поділ дає змогу скласти уявлення про ступінь розвитку негативних якостей, особливості соціального середовища, прогнозувати умови, за яких можна чекати вчинення правопорушення тим чи іншим учнем. Це допоможе своєчасно організувати виховну роботу з метою запобігання протиправної поведінки з боку неповнолітнього.


ДІТИ: ЗЛОЧИН І КАРА
Виховний захід для учнів 8 – 9 класів
Обладнання:


виставка нормативних документів; літератури з теми;

«мікрофон»,

картки; Кримінальний кодекс України;

плакати з висловлюваннями: «Наскільки людина перемагає страх, настільки вона людина» (Т. Карнейль); «У страху більше зла, ніж у самому предметі, якого бояться» (Цицерон);  «Великі нещастя не бувають тривалими, а дрібні не варті уваги» (Д. Леббок).

Хід заходу:

Учитель. «Героїням» — чотирнадцять і п'ятнадцять. Як про це розповідають матеріали міліції, під виглядом перепису учнів, Галя і Люда обходили квартири у мікрорайоні. Результати цього «перепису» виявлялись і   дещо несподіваними для окремих квартиронаймачів: в однієї громадянки, наприклад, зник ручний годинник, що лежав на столику, в іншій квартирі — нова кофтинка, з третьої — теж деякі речі жіночого туалету.  Звичайно, оперативні працівники міліції без особливих зусиль знайшли цих, з дозволу вказати, «прихильниць всеобучу» і ті речі, що зникли.
     Дві звичайні дівчинки, з тих, яких називають «важкими». Обидві росли без батьків. Щоправда, у Галі є вітчим, але, мабуть, невідомо, що краще: з ним чи без нього. Все домашнє життя — це пиятики, скандали, бійки. Де тут мамі та вітчиму думати про дочку — хоч би розібратись у своїх справах. І поки батьки сварилися та розбиралися у своїх стосунках, дочка почала пропускати уроки в школі, іноді ночувала не вдома, а у подруг, заглибилась у світ власних переживань. Вона захопилася хлопцями в найгіршому розумінні цього слова. Почала приходити додому дуже пізно, а часом і зовсім не з'являлася.
     У крадіжки Галя втяглася якось непомітно. Спочатку це були ручки, рукавички, дрібні гроші. На дрібниці ніхто не звертав уваги, а мама і вітчим на цілком виразні тривожні сигнали школи абсолютно не реагували — вони продовжували розбиратися у своїх стосунках. У дівчини з'явилась впевненість: їй усе сходить з рук! Крадіжка нового пальта з вішалки у школі. І знову мама не реагує, мовчить. Наполегливість школи і спроби організувати виховну роботу з   Галею мама зустрічає мовчазним пручанням. Вона сприймає все як надмірну настирливість учителів. Якось приходить до школи із заявою на ім'я директора.  У ній вона просить видати особову справу дочки у зв'язку з переїздом на нове місце проживання — в інше місто, до дядька. Документи видали. Але, як показала перевірка, Галя нікуди не переїхала, а з відома матері просто кинула школу та байдикувала.
     І як фінал — квартирні крадіжки разом із подругою. До речі і у подруги майже така сама доля. 
Учитель. І сьогодні, діти, на нашій виховній годині мені б хотілося і поспілкуватися з вами на тему: «Діти: злочин і кара». І з'ясувати, хто винен в тому, що таке трапилося з дівчатами? Чи винні вони, і чи потрібно їх по і карати за злочин?

Інтерактивна вправа «Мікрофон»
(Діти по черзі дають відповіді)

1). Яку відповідальність несуть батьки за виховання дітей?


2). Де і як виховується молодь?
3). Коли і чому набувають підлітки тих вад, що жахають дорослих і примушують їх замислюватися над питанням: що відбувається з дітьми, чому вони так різко змінили свою поведінку?
Учитель. Підліток і злочин... Нібито несумісні поняття. Проте ста ти етика свідчить, у середовищі неповнолітніх рік у рік посилюється криміногенна напруженість. Є все: злісне хуліганство, бійки, грабежі, розбій, крадіжки, вбивства, ґвалтування. Так що ж відбувається з нашими дітьми. Відбилися від рук?  Потрапили в тенета злочинного світу? Чи вони просто такі, якими їх виховали батьки, усе суспільство? На ці та інші питання ми сьогодні повинні спробувати дати відповідь.
Учитель. І відповіді будемо шукати з різних позицій: лікаря, психо¬лога, юриста, представника громадськості. У кожного з вас на парті лежить картка з позначкою тієї групи, в якій ви будете сьогодні працювати.

Інтерактивна вправа «Знайди своїх»
(Діти діляться на групи)
Завдання групам
(Усі завдання написані на окремих аркушах)

Психологи. Вчинок — елементарна клітина поведінки людини — являє собою одночинний, відносно завершений акт поведінки. Викликанні! причиною зовні, прямою або опосередкованою, і проходить за певних обставин у конкретній ситуації. Звичайно, вчинок від вчинку різниться. Одні вчинки в житті людей зви чайні, інші — рівня подвигу. Але в будь-якому вчинкові, як в краплині води, відображається світ, проявляється характер людини, і будь-який вчинок. І залишає нехай менш помітний, але обов'язковий слід в особистості, яка його здійснила.


Дати відповіді на запитання:
1). Дитина здійснює той чи інший вчинок з певних причин, що спонука¬ють її до цього. Які ж це причини?
2). Яка система правового виховання повинна бути у школі?
Юристи
Дати відповіді на запитання:
1). Що таке злочин?
2). Як застосовується виняткова міра покарання щодо неповнолітніх?
3). Де повнолітні відбувають покарання за скоєні злочини?
4). Яку ж кримінальну відповідальність несуть неповнолітні і за які зло¬чини? (Розглянути КК України).
Лікарі
Дати  відповіді на запитання:
1). Як відомо, найбільш злочинів коїться під впливом алкоголю чи нарко¬тиків. Як ви вважаєте, чому підлітки вживають спиртні напої? Як це відбивається на їхньому здоров'ї?
2). Неповнолітнім, щоб стати алкоголіками, достатньо вживати спиртні напої не менш одного разу на тиждень протягом лише одного року. Доза алкоголю може бути при цьому відносно невелика, всього 100г горілки або 200-300г міцного вина. Як ви вважаєте, які вчинки характеризують алкогольну залежність?
3). Найбільше загрожує вживання алкогольних і наркотичних речовин дітям із так званої групи ризику. Які діти належать до групи ризику?
4). Що належить до наркотиків?
5). Куди направляють лікуватися неповнолітніх, які вживають наркотики?
Представники   громадськості
Розглянути ситуацію
     Як це часто трапляється з дітьми в найскладнішому — перехідному — віці, пригода почалася з малого — з невинної, на перший погляд, гри в «пера». Збиралися на старому подвір'ї. Там у самому центрі штабелів, рейок і ящиків, накритих зверху фанерою та картоном, хлопці влаштували свій «штаб». Ні дощ, ні сніг не проникають крізь надійний дах. Та й від очей старших сховатися можна. Розмовляли про переглянуті фільми, обмінювалися марками. До цього сховища і прийшов одного разу Юрко Сичов — нахабний хлопець, років на дна старший за інших. Спочатку переглядався, грав з хлопцями в шашки. Потім перейшов на «пера». Нарешті — витяг карти.
     Сергій Колосов і не помітив, як опинився у Сича в боргу.
- Треба розраховуватись,— сказав той сердито і вимогливо, спіймавши Сергія біля виходу з школи.— Ти мені десятку винен.
- Поверну я тобі твою десятку,— насупився Колосов.
- Після дощику в четвер,— присвиснув Сичов. І наблизившись до обличчя підлітка, відчеканив тоном, який не обіцяв нічого доброго: «Увечері не розрахуєшся — поговоримо по-іншому».
     До вечора Сергій ходив сам не свій. Йому кілька разів хотілося кинутися до мами на роботу: вона чергувала в поліклініці. Але ніби якась невідома сила зупиняла підлітка: він боявся зробитися в очах друзів маминим синочком. Ось тоді-то і згадав Сергій, що мати гроші на продукти зберігає в скриньці для білизни. «Візьму десятку, може й не помітить»,— промайнула у підлітка думка. Перебравши кілька ключів, він відчинив скриньку. Грошей у ній не було. Але лежав годинник дядька Михайла, який нещодавно помер від тяжкої хвороби. Сергій машинально взяв годинник на долоню. «За чесну військову службу»,— прочитав він вигравіруваний на кришці напис. «За чесну...— зненацька для самого себе повторив він, і фарба сорому залила обличчя.— А я що роблю?»  Зачинивши скриньку, він рішуче накинув на себе пальто і попростував до мами в поліклініку.
Дайте відповіді на запитання:
1). Поясніть, чому хлопець опинився на грані злочину.
2). Як, на вашу думку, повинна вчинити мама, почувши розповідь сина?
(Звіт груп.)
Учитель. Ось і добігає кінця наша виховна година, на якій ми обговорювали важливі питання, що стосуються двох таких несумісних понять: дитина і злочин. Дійсно, пияцтво, алкоголізм, наркоманія — це обставини, які пов'язані зі злочинністю і правопорушенням. Адже більше половини всіх злочинів скоюється в стані сп'яніння, і хуліганство, і навмисні посягання на особу і майно теж вчинюються переважно особами в стані сп'яніння. І що найбільше жахає, так це те, що неповнолітні опиняються в цих тенетах.
     І закінчити сьогоднішній урок мені хотілося б листом старшокласниці з м. Києва, яка опинилася вже за межею, коли потрібно нести кримінальну відповідальність. Ці слова, звернені до вас, її однолітків. Дівчина пише: «...Таких, як я, вже ніколи не переробиш, а ось ті, хто ще ніколи не ступав на цю стежину, себе не втрачайте. Придивіться до себе, допоможіть собі. І пам'ятайте, навколо вас є люди, яким ви не байдужі. Вони чекають на вас, щоб допомогти, подарувати любов, сподіваються на вашу відвертість і готові дати вам поради».
     Тож давайте будемо дбати про себе. Адже майбутнє кожного з вас, саме  у ваших руках.

Використана література:

 1. Людтна починається з добра. Виховні години для учнів 5 - 9 класів / Упорядник Г.С.Грай. - Тернопіль: Астон, 2004. - 176с.

 2. Литвинюк Г.І., Олійник І.В. Сценарії, рольові ігри, бесіди. 5 - 11 класи. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 88с.


"Вчимося жити в правовій державі"

виховна година в 4 класі

Мета: поглибити знання учнів про особливості права і свободи людини в суспільстві;

повторити зміст основних статей Конвенції про права дитини,

донести її важливість до людей всього світу,

навчитися визначати порушення прав через казку,

учити цінувати права людей;

прищеплювати розуміння того, що людина живе в багатовимірному світі й повинна вміти користуватися своїми правами.
Хід заходу


Вчитель: Діти, погляньте на цю книжечку, що я тримаю в руках. Хто її впізнає? Так, це Конституція України, в якій записано всі закони, по яких ми живемо сьогодні в нашій країні.
Та сьогодні ми поговоримо ще про інші важливі документи. Сьогодні ми вам розкажемо про Декларацію прав дитини, яка оголошує про основні права дітей, та Конвенцією прав дитини, яка є міжнародним договором багатьох держав.
(заходить Правознайко)
Я – Правознайко. Мені дуже подобається спілкуватися з малятами, розповідати їм усілякі цікаві й корисні історії та давати поради.
У мене в руках чарівна скринька, а в ній найцінніший скарб планети Земля. Хто з вас хоче його побачити, може зазирнути, але поки що не розповідати про те, що там побачили, аж доти, доки всі найцікавіші і найсміливіші не зазирнуть до скриньки.
(Діти по черзі заглядають у скриньку. Скринька відчиняється під звуки чарівної музики

Правознайко: То кого ви побачили в чарівній скриньці?
(Себе! – відповідають діти, на дні скриньки дзеркало!)
Правознайко: Так, ви побачили в чарівному дзеркалі кожен себе, людину – найцінніший скарб. Кожен із вас – неповторна особистість, людина, яка живе сьогодні і саме такої більше на цій землі немає і ніколи не було.
Кожна доля єдина, клина!
І вона не повториться знов!
Неповторна кожна людина,
Неповторна кожна любов!
(Звучить аудіо запис пісні О.Білозір “Неповторна кожна людина”)


Ведуча 1. Пройде не одне тисячоліття, коли людство зрозуміє цю істину, і пройде ще одне тисячоліття, коли людство, нарешті, прийме закони, які оберігатимуть дитину – найбільше наше багатство.
Ведуча 2. В стародавній Спарті слабких, кволих дітей кидали із скелі в прірву, вважаючи, що з них не виростуть сильні і здорові воїни. В часи кріпацтва дітей насильно відбирали у матерів і продавали, наче річ.
Ведуча 1.В різні епохи неоднаково дивилися на виховання і догляд за дітьми. Аж у 17-18 ст. на дітей, нарешті, починають звертати увагу – шиють дитячий одяг, створюють дитячі іграшки, пишуть дитячі книги, дитячі пісні та музику.
Ведуча 2.“А хіба раніше діти не мали одягу, іграшок? – спитаєте ви”. Та не мали. Дитина носила довгу сорочку, а коли виростала – одяг, як у дорослих. У середньовічній Німеччині слово дитина було синонімом слова “дурень”. Знаємо, що дітям було нелегко, не було законів, які б оберігали їхнє життя.
Правознайко. Аж у 1924 р. у м. Женеві було прийнято Декларацію прав дитини.
1959 р. розроблена і втілена в життя нова Декларація прав дитини. А 1989 р. у Ною-Йорку всі прогресивні країни світу підписалися під Конвенцією прав дитини. В 1991 р. Україна приєдналася до Конвенції. В 1993 р. в м. Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей.
Згідно з Конвенцією Україна у квітні 2001 р. прийняла Закон про охорону дитинства.
1-й учень Декларація – це просто
Оголошення всіх прав,
Є права й в дітей, звичайно,
Треба, щоб усяк їх знав.
2-й учень Знайте, що усі ви рівні,
Від народження в правах,
І людина – змалку вільна,
Наче в небі синім птах.
3-й учень Знайте ж, змалечку всіх діток
Треба вчить, оберігать,
І ніхто в усьому світі
Їх не сміє ображать
4-й учень Треба дітям всього світу
Не сваритись, а дружить
І по правилах хороших.
По закону треба жить
Ведуча 1. Отже в Конвенції прав дитини записано.
Дитиною вважається кожна людська особа до досягнення нею 18-ти років. Дитина потребує особливої охорони і піклування як до, так і після народження.
Ведуча 2. Кожна дитина має невід’ємне право на життя.
Учень. У неньки народилося дитя,
Дитя моє! Бог дав тобі життя.
І щоб ніхто не заподіяв шкоди
Тобі, малесенький громадянин, -
Бог дав закони нашому народу.
Учень. Від дня народження до іменин,
Він твій, цей світ широкий за вікном.
Ти на життя і щастя маєш право
Під золото – блакитним знаменом
Своєї Української держави.
Ведуча 1.Кожна дитина має право на ім’я і громадянство з моменту народження.
Учень. І дівчатко, і хлоп’ятко
Мають право на ім’я.
Ти –Надійка, я – Василь,
А оцей малюк – Максим.
Учень. Мають Дмитрик і Оленка
Ще й по батькові ім’я.
“Я – Дмитро Ілліч Орленко!” –
каже впевнено хлоп’я.
Учень. І великі, і малі
Мають власну Батьківщину,
Найріднішу на землі.
Мають право називати
Україну словом мати
Бо вона дітей завжди
Оборонить від біди.
Учні по черзі.
1.Всі діти мають право на повноцінне і здорове харчування.
2.Всі діти мають право на медичне обслуговування.
3.Всі діти мають право на навчання.
4.Всі діти мають право на піклування і любов.
5.Всі діти мають право на гру.
6.Всі діти рівні
7.Діти можуть зустрічатись з ким бажають.
8.Діти мають право вибирати віросповідання.
9.Діти мають право на інформацію.
10.Всі діти мають право висловлювати свої думки.
11.Жодна дитина не може бути примушена до праці.
12.Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена.
Пісня «Мріяти завжди» - ансамбль Мрія
Правознайко. Отже, ми сьогодні дізналися про те, які права має кожна дитина. Існує також міжнародна організація – комісія з прав дитини.
Ведуча 1. Уявимо собі, що всі ми працюємо в цій комісії захисниками.
Ведуча 2. Отже, захисники! Сьогодні ми розглядаємо справу про порушення прав дитини в одному казковому королівстві.
(Звучить музика).
Ведуча 1. Колись в одному королівстві
Жила лісничого родина
Аж господиня захворіла
Й померла, доньку залишивши
Роки минали. Батько знову
Щоб стало легше, одружився.
Узяв за жінку він вдовицю
З двома дочками. Ще й недобру.
(Попелюшка сидить на підлозі і чистить каструлю).
Мачуха: - Попелюшко! Знову сидиш. Підлогу не замела, вогню не розпалила, грядок не скопала.
(Потягуючись і позіхаючи виходять двоє дівчаток).
-Пташенята ви мої! Вже прокинулися? Як вам спалося любі донечки?
Дівчатка. – Снідати ще не кликали?
Мачуха. – Зараз дам вам чаю! Попелюшко, неси чай. (Виходять).
Попелюшка. – Ой як мої сестри схожі на свою матір: І обличчям, і вдачею. Усе їм не так, як і їй. І чого вони мене не люблять? Мачуха змушує мене виконувати всю важку роботу й чистить казани і каструлі, мити східці, прибирати у кімнатах. І хоч як би я не старалася, ніхто мене не похвались.
Вчитель. – Дякуємо героям казки. Діти, ви пригадали її назву. Як ви гадаєте, чому мачуха ображала Попелюшку? Чому сестри не любили її? А чи мали вони право ображати дівчинку? – Які саме права дитини порушені в цій казці?
Правознайко. -Так, правильно, кожна дитина має право на любов і піклування, на сім’ю. Вона вільна висловлювати свої думки, спілкуватися з ким бажає.
-Жодну дитину не можна примушувати до праці.
А чи мала Попелюшка час гратися? Отже, порушувалося право дитини на гру.
-А чим закінчується ця казка? Дівчинка, яку в сім’ї всі зневажали, стала справжньою принцесою.
Ведуча. Наша подорож триває далі. Запрошуємо героїв наступної казки.
(Звучить музика)
(Появляється Білосніжка). Вона ходить по галявині і збирає квіти).
Ведуча. Давно колись жила маленька принцеса на ім’я Білосніжка. Вона була лагідна, добра і гарна. Жила вона зі злою мачухою королевою.
(Виходить королева з люстерком, милується собою. Білосніжка сідає і розглядає квіти).
-Королоева крім себе нікого не любить і вважала себе найвродливішою та найрозумнішою у всьому королівстві.
Королева. (милується в люстерко).
-Чи ж я в світі наймиліша
Найгарніша, розумніша?
Ведуча. А люстерко їй відповідає
-Ти чудова слів немає,
Але є у нашім краї
Диво справжнє – гарне й ніжне
І це диво – Білосніжка.
І тоді королева покликала вірного слугу.
Королева. Заведи принцесу в хащу
В темряві одну залиш.
Там страшні у звірів пащі –
Їй додому не прийти.
(Слуга забирає Білосніжку, мачуха теж виходить).
Правознайко. – Дякуємо казковим героям.
-То яка назва цієї казки? Чому мачуха наказала відвести Білосніжку до лісу?
-Які права дитини тут порушено?
(Головне право – право на життя, А ще ми знаємо, що жодна дитина не може бути скривдженою і зневаженою).
Фонограма (пісенька Дюймовочки)
Дюймовочка: Жила-була одна жінка.
Вона дуже хотіла мати дитинку.
Оскільки не знала, де її взяти,
Пішла до сусідки почаклувати.
Та дала їй з ячменю зернятко,
І запевнила, що з нього
Вранці виросте дитятко...
Вчений: Оголошую протест!!! Я провів недавно тест.
Чаклуни у цих питаннях не є "профі".
Клонування - науковий лиш підхід.
Корінь тут шукати слід.
Дівчинка: Ми не згодні! Баба з дідом
Краще знали, як робити:
Із борошна - Колобочка,
А з мізинчика - синочка.
Надихнути, оживити,
І в широкий світ пустити.
Хлопчик: Довели без жодних тестів,
Чаклування і протестів
Через час - у майбуття -
Наше право на життя.
Дюймовочка: Чи в капусті нас знайшли,
Чи лелеки принесли,
Звісно, все це - не важливо:
Всі разом: МАЄМ БУТИ ВСІ ЩАСЛИВІ!
Правознайко. Наша казкова подорож закінчилась. Я дякую вам за те, що ви виступили як справжні дорослі захисники дітей і правильно захищали права казкових героїв.
Сьогодні ви також ознайомились зі своїми правами. Ви повинні навчатися ще й користуватися ними. Коли з вами трапляється щось погане, вас кривдять, принижують, жорстоко караюсь, примушують до непосильної праці, ви повинні звернутися по захист до батьків, родичів, вчителів.
Вчитель. Якщо порушуються ваші права в сім’ї, в школі, на вулиці, можна звернутися до комісії і захисту прав дитини, в нашому районі.
Учні.
Я маю право жити на Землі,
Творити, дихати, учитись,
Примножувать багатства всі її,
Своєю Україною гордитись.

Я маю право Україну восхвалять,


Боротися за неї і за честь стоять,
Безкрайнії поля її любити
І щовесни журавликів із вірою зустріти.

Я маю право на веселку і весну,


На щедру осінь і на тепле літо,
На зиму, так безмежно чарівну,
І на поля зі стиглим житом.

На золотаве сонце в небесах,


Що щедро Україну зігріває
На соловейка спів в гаях
І на любов батьків, безмежну і безкраю.

Не меркнуть зорі,


Йдуть у небуття,
Бо мають право вік світити.
Я ж маю право на життя,
Я гідно мушу жити.
Учень.
Хоч ми малі ще школярі
Та в нас закон є і права.
І ми навік запам’ятали.
Із декларації слова:
Всі діти вільні і всі рівні.
І треба дружно всім нам жить
То ж ми ще змалечку вчимося
Всіх поважати і любить.
«Пісня про дружбу»

                                            "Курити чи ні?"
                             Година спілкування для учнів 8 – 11 класів
Мета: розвивати здатність самоаналізу, спостереження;

вчити аналізувати і пізнавати себе, знайти зв'язок між позитивними рисами характеру та палінням; популяризувати здоровий спосіб життя;

виховувати доброзичливе ставлення до людей.
Обладнання: листи паперу, рекламні буклети, таблиці-пам'ятки "Риси характеру".


Хід заходу:

Учитель. Ви вступаєте в дуже відповідальний і надзвичайно важливий період вашого життя — юність. Перед вами постає безліч питань, які хвилюють вашу душу, примушують сумніватися, навіть страждати. Адже, звичайно, серед вас немає жодного, хто був би повністю задоволений собою, хто не бажає би покращити і розвинути свої розумові та фізичні здібності, а головне — зміцнити здоров'я. Ви щодня спілкуєтесь і зустрічаєтесь з десятками різних людей, стаєте очевидцями або учасниками різноманітних ситуацій і подій, читаєте книжки та пресу, переглядаєте телевізійні передачі та кінофільми. Все це певним чином впливає на вас, ваші погляди, поведінку, характер, ставлення до оточуючих людей і, насамперед, до самих себе. Раз у раз у вас виникає потреба стати кращим, удосконалити себе, Як це зробити? Як цього досягти? (Обговорення). Вихователька. Людина народжується, зростає, виховується, набуває досвіду в конкретних, неповторних, індивідуальних для кожного обставинах та умовах. Суспільне життя значною мірою зумовлює становлення та розвиток особистості. Але людина ніколи не виступає лише пасивним об'єктом впливу. Виховання завжди нероздільно пов'язане із самовихованням. А це неможливо без самопізнання! Кожен повинен знати себе, свої цінності і цілі життя, якщо не знати себе і розуміти зовнішнього впливу на особистість, прийняті нами рішення можуть бути не зовсім правильними та вірними. Рішення про те, палити чи ні, краще приймати після розуміння того, хто ми є, ким би хотіли стати у житті, що потрібно зробити, щоб досягти цього. Тоді ми можемо зробити свій вибір стосовно паління. Чи робили ви коли-небудь вибір?
(Обговорення).  Для того, щоб зробити правильний вибір, потрібно багато знати про предмет вибору. Вирішення питання палити чи ні стосується особисто вас. Тому сьогодні ви пізнаєте себе дещо краще.

Вчитель читає епіграф

Душа синя-синя,


Своя, а не доторкнутися до неї...
Поїхати б у себе,
Але далека дорога.

 - Чи можна себе пізнати?

Можна спробувати. Наприклад, порівняти себе з іншими людьми, використовуючи метод самоаналізу.

Експрес - характеристика "Що ти думаєш?"
Учні, вільно спілкуючись між собою, пишуть один одному на папері, що прикріплений до спини по одній характерній рисі, яка імпонує іншому.
 

Таблиця-пам'ятка "Риси характеру"
добрий — злий
справедливий — несправедливий
сміливий — боягуз
дисциплінований — недисциплінований
щедрий — жадібний
благородний — підлий
товариський — замкнутий
настирливий — безпечний
розумний — нерозумний
лагідний — впертий
турботливий — байдужий
цілеспрямований — легковажний
чесний — несправедливий
доброзичливий — високомірний
скромний — хвальковитий
гордовитий — принижений
ввічливий — грубий
обережний — ризикований
працелюбний — лінивий
винахідливий — тугодум
охайний — неохайний
співчутливий — черствий
довірливий — підозрілий
простодушний — хитрим

Учитель.
 - Чи є у переліку щось таке, що зацікавило вас?
 - Чи є щось про паління?
 - Що таке паління?
Інформація Всезнайок. Паління є найпоширенішою шкідливою для організму людини звичкою. Мільйони людей на планеті палять цигарки хоча знають, що паління спричиняє багато захворювань (рак легень, хронічний бронхіт, ушкодження серця 1 судин), скорочує життя, призводить до передчасної смерті. Паління вражає не пише курців, вчені стверджують, що кожна людина уражається пасивним палінням (у компанії). Учитель. Чому людина палить? Інформація Всезнайок. Результати досліджень свідчать, що звичка ця закріплюється у підлітковому віці, їх важко перебороти, оскільки тютюновий дим містить нікотин, який спричиняє наркотичну залежність людини, що палить. Запалена цигарка — це "унікальна хімічна фабрика". При горінні і тлінні тютюну відбувається суха перегонка сухого листя. При цьому з тютюновим димом в організм людини потрапляють сотні хімічних речовин і сполук, більшість з яких шкідливо діють на нього: окис вуглецю; синильна, мурашина, сірчана кислоти; сполуки свинцю, радіоактивний полоній, тютюновий дьоготь, аміак, ефірні масла, метиловий спирт. Понад 40 речовин мають концентровану дію, тобто стимулюють утворення і розвиток злоякісних (ракових) пухлин: На дошці плакати "Куріть, якщо хочете: часто хворіти, мати хворе серце, хворі зуби, передчасно вмерти". Учитель. Уявіть, що цей поролон у руці — ваші легені. А це сміття (пил, рештки крейди, брудна вода) — тютюновий дим, який потрапляє у ваші легені. Чи подобається вам ця картина? (поролон стискається і бруднішає).

Обговорення

 Інформація Всезнайок.  Чи знаєш ти що: паління цигарок — це головна, єдина причина смерті, яку можна ліквідувати в нашому суспільстві; легені людини, яка палить 20 цигарок в день протягом року містять літр осаду смоли; одна цигарка вкорочує життя на 8хв.; паління може бути як фізичним (потребує організм) так і психічним наркотиком (звичка, від якої важко відмовитись); 90% людей, які палять, "зізнаються у тому, що вони хотіли б кинути цю згубну звичку. Учитель. Нещодавно американські вчені з'ясували, що майбутні матері, які палять понад півпачки сигарет в день, мають всі шанси народити дітей, у котрих в майбутньому будуть проблеми з законом. Учені з Чиказького та Петербурзького університетів, зробивши вибірку з кількох сотень вагітних жінок, що палили і щодня ці злощасні 10 цигарок, виявили, що 80% їх мають нині "проблемних дітей". Учитель. Як допомогти знайомому кинути палити? Інформація Всезнайок. Допомогти можна таким чином: напиши короткий список речей або чогось іншого, щоб ти хотів подарувати кому-небудь: біля, кожної постав її ціну в одиницях цигарок; гроші, які ти не витратив на цигарки, складай у скриньку; після відмови від паління відвідай стоматолога і почни "нове життя" з блискучими білими зубами; почни займатися новим видом спорту або танцями; запиши свої старі звички; шукай нові види діяльності або займайся тими ж але по-новому; протягом перших тижнів після того, як ти кинув палити, намагайся знаходитись там, де курити не можна.Обговорення

Учень. Одна американська компанія, заснована колишнім фармацевтом Пузантом Торіджіаном, почала випуск безнікотинових цигарок. На вигляд вони не відрізняються від звичайних, але замісті тютюну в них міститься салат латук. Він є найкращим замінником тютюну. За кілька днів організм очищається від нікотину і бажання палити починає зменшуватись. Таким чином ви поступово і природне позбавитесь цієї шкідливої звички.

Учитель. Якщо хто-небудь з ваших знайомих чи родичів палить, а ви турбуєтесь про його здоров'я, заповніть листівку, виріжте її і подаруйте! Врятуємо наш світ від тютюнового диму!

Використана література:

 1. Класні години. 5 - 9 класи. - Х.: Видавнича група "Основа": "Тріада+", 2007. - 208с.

 2. Буган Ю.В., Тимчишин О.І.,Борисюк С.В. Дозвілля школярів, збірник сценаріїв, Тернопіль: 1997. - 195с.

 3. Людина починається з добра. Виховні години для учнів 5 - 9 класів / Упорядник Г.С.Грай. - Тернопіль: Астон, 2004. - 176с.


Правова культура учнів

(Бесіда з елементами гри)

  

Закони повинні для всіх мати однаковий зміст.(Ш. Монтеск’є)

  

Мета: Виховання в учнів відповідальності за свої вчинки, почуття громадянського обов’язку, виховання поваги до конституційного законодавства України.

  

Обладнання: Конституція України, юридична енциклопедія, брошура „Закон і ти”, плакат „Заповіді Громадянина”.

 

План


1. Вступне слово. Ознайомлення з темою, метою.

2. Головна частина

а) теоретичні основи Конституції;

б) групове обговорення правових ситуацій.

3. Підсумки бесіди.

 

Хід заняття

 

Бібліотекар. Діти, ми постійно зустрічаємося з питаннями права. Багато хто з учнів дивуються, дізнавшись, що наші щоденні дії часто мають правову оцінку. Право, закони супроводжують людину все його життя. Щоб уміло і правильно користуватися своїми правами і добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи права і законні інтереси інших, потрібно знати закони.

 

Дійсно, у вашому віці неможливо знати детально всі закони. Але основне, що стосується вас, ви повинні знати. Звідкіля ж ви , учні, можете черпати правові знання? На уроках, з книг, з газет, з журналів, телепередач, з бесід. Такою і є наша бесіда „Правова культура учнів”. 

Діти, права, якими ми володіємо, визначені в Конституції України, яка була прийнята...? (питання до учнів). Так, 28 червня 1996 року. Але, щоб познайомитися з теоретичними основами конституції, спочатку познайомимось з ключовими поняттями: Конституція, Право, Президент, Людина, Громадянин, Ратифікація.

 

Учениця. (зачитує з карток)

 

Конституція:1) основний закон держави, що визначає основи суспільного і державного ладу, систему державних органів, порядок їх утворення й діяльності, права й обов’язки громадян;

2) основа законодавства держави.

 

Громадянин – фізична особа, правовий статус якої обумовлений її належністю до громадянства певної держави. 

Право – сукупність загальнообов’язкових правил поведінки установлених державою.

 

Президент – в більшості сучасних держав це вибраний голова держави. 

Людина – біологічна істота, яка наділена здатністю мислити, створювати й використовувати знаряддя праці, володіє членороздільною мовою й може нормально розвиватися лише в широкому й тісному спілкуванні з собі подібними.

 

Ратифікація – затвердження міжнародного договору уповноваженим державним органом (Парламент, Президент). 

Бібліотекар. Діти, 28 червня 1996 року, як ви сказали, була прийнята Конституція України – основний закон держави. Він регламентує найважливіші з погляду держави суспільні відносини. Що це за відносини? До них належать засади суспільного ладу й політики, правового становища особи, державного устрою, організації та діяльності органів держави. Конституція також визначає герб, прапор, гімн і столицю держави. А коли з’явилась перша конституція?

 

Учень. Першою конституцією в сучасному її розумінні була Конституція США, прийнята в 1787 р., яка діє і досі. Це найстабільніша конституція в світі – більш як за 200 років існування до неї було внесено лише 27 поправок.

 

Бібліотекар. За юридичною формою конституції можуть бути писані й неписані.

 

Писані конституції являють собою єдиний нормативний акт, прийнятий у суворо встановленому порядку, який має чітку внутрішню структуру (розділи, глави, параграфи тощо). До цього виду належить абсолютна більшість конституцій, що діють у світі, в тому числі й Конституція України. 

Неписані конституції складаються з кількох законів, що мають самостійне значення і прийняті в різний час і в різному порядку. Вони в своїй сукупності оголошуються конституцією держави.

 

Слід зазначити, що наявність неписаної конституції може призвести до недостатньо чіткого правового регулювання найважливіших суспільних відносин. Це дає зацікавленим силам можливість поводитися довільно, по-різному витлумачувати неузгодженість, а то й суперечності у змісті таких конституцій. Тому вони загалом поціновуються як менш демократичні порівняно з конституціями писаними. 

Провідне місце конституції в системі законодавства підкреслюється її особливою, найвищою юридичною силою, що знаходить свій вияв у цілому ряді положень.

 

1. Конституція виступає базисом для поточного законодавства. Всі закони та інші нормативні акти мають впливати з конституції й не суперечити їй. Це прямо підкреслюється в ч. 2 ст. 8 Конституції України: „Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй”.2. Існує особливий, порівняно з усіма іншими законами, порядок прийняття, зміни та відміни конституції

3. Контроль за додержання конституції здійснює особливий орган. В Україні – це Конституційний Суд. Тільки до його компетенції належить вирішення питань про відповідність законів та інших правових актів Конституції України. Аналогічні органи є практично в усіх демократичних державах, хоч і називаються по-різному.

4. Міжнародні договори, які укладає держава не можуть суперечити конституції країни. Якщо міжнародний договір суперечить або не відповідає конституції, його не можливо ратифікувати.

 

Діти, ви дізнались якими бувають конституції за юридичною формою і якою юридичною силою володіють. А що ж в собі містить Конституція України, її другий розділ? Права, свободи та обов’язки людини й громадянина. 

Групове обговорення правових ситуацій

 

Ведуча. Команди „Помаранчеві” та „Я – громадянин” прошу зайняти місця за столами ( на столах лежать ручки, папір, Конституція України).

 

Оголошую склад журі. 

Командам надається можливість привітати одна одну.

 

„Помаранчеві”: Хай буде розум для добра І доброта від Бога. 

„Я – громадянин”: І день для віри і тепла І ще не пройдена дорога.

 

Ведуча. Користуючись Конституцією України та одержаними раніше знаннями команди будуть відповідати на питання по черзі. На обміркування 1-3 хвилини. Відповідно 1-3 бали.

 

Питання командам до запропонованих правових ситуацій. 

1. Настя К. розносила пошту з матір’ю. Вона цікавилась життям своїх друзів, а тому інколи перечитувала листи, адресовані іншим. Яке право вона порушила? Для відповіді – 2 хв. (ст. 31 КУ).

а) Питання болільникам. Особа, яка надає юридичну допомогу, правовий захист називається? (адвокат).

 

2. В деяких містах нашої планети на магазинах, бібліотеках, клубах можна зустрити вивіски: „тільки для білих” чи „тільки для чорних”. Можливо це на Україні? Для відповіді 2 хв. (ст. 24 КУ).а) Питання болільникам. Як називається вступ Президента України на посаду? (інаугурація).

 

3. Назвати кількість депутатів у Верховній Раді (450). 

4.В якому віці громадянин України може бути обраний депутатом? (21 рік).

 

5. Напередодні огляду шкільної художньої самодіяльності директор школи примусив працювати вчителів без вихідних. Яке конституційне право порушено? Для відповіді – 3 хв. ( ст. 45 КУ).а) Питання болільникам. Хто очолює державну виконавчу владу? (Президент)

 

6. Де закріплені положення про державні символи України? Коли? Для відповіді – 3 хв. (ст. 20 КУ). 24. а) Питання болільникам. В якому віці громадянин України може бути обраний Президентом? (35 років). 

7. Може жінка стати Президентом України? Для відповіді – 2 хв. (так, ст. 24 КУ).

 

Ведуча. Оголошує підсумки конкурсу.

 

Бібліотекар. Діти, ми розглянули деякі положення розділу Конституції України: права, свободи та обов’язки людини й громадянина. При розгляді конкретних положень цього розділу Конституції України слід виходити з того, що, існуючи в суспільстві, людина не може не керуватися певними правилами поведінки, сформульованими в різних соціальних нормах: моралі, звичаях, релігійних постулатах тощо. Найважливіші за своїм змістом і наслідками для особи, держави й суспільства відносини врегульовуються правом, тобто загальнообов’язковими правилами поведінки, які забезпечуються державою.


Виховний захід "ЗАКОН І МИ"

МЕТА: Ознайомити учнів схильних до правопорушень, з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами пра-вопорушень серед молоді з метою їх попередження серед учнів школи, розвивати інтерес учнів до читання літератури, матеріалів періодичної преси, перегляду те-лепередач на правову тематику, виховувати в учнів правову свідомість. 

ПЛАН

Вступне слово. Ознайомлення з метою бесіди. 


Основна частина бесіди “Закон і ми” (Питання й відповіді на них. Обговорення ситуацій). 
Підсумки бесіди. (Що дізналися учні, яку користь дала бесіда). Висновок. 


Хід бесіди.

Вступне слово. 
З правовими питаннями ми зустрічаємося дуже часто. Помилковою є думка, ні-би сфера застосування права обмежується покаранням осіб, які вчинили різні пра-вопорушення. Багато хто з учнів дивується, дізнавшись, що наші повсякденні вчин-ки часто мають правову оцінку. Право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватися своїми правами і добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. Зви-чайно, у вашому віці неможливо знати детально усі закони. Але основне, що сто-сується вас, ви повинні знати. А звідки ж ви, учні, можете почерпнути правові зна-ння? З уроків правознавства, виховних годин, позакласних заходів на правову тема-тику, з книг, газет, журналів, радіо та телебачення. Сьогодні ми проводимо з вами бесіду на тему “Закон і ми”. 

Оснoвна частина бесіди “Закон і ми”.

(Питання і відповіді на них, обговорення ситуацій). 


Що таке правознавство? 
Відповідь. Це суспільна наука про явища з життя співтовариства людей. 

Що вивчає правознавство? 


Відповідь. Важливі явища суспільного життя – право, мораль, юридичні норми, закони, юридичні права і обов’язки, види юридичної відповідальності. 

На яких принципах у нашому суспільстві грунтується право? 


Відповідь. На принципах моралі. 

Яку відповілальність за свої аморальні вчинки несе людина віком до 14років? 


Відповідь. Вона несе відповідальність неред школою, товаришами, органі-зацією, у якій працює, сім’єю. При неодноразових порушеннях можлива відпо-відальність перед комісією у справах неповнолітніх. 

Яку юридичну відповідальність несе людина в 14 років? 


Відповідь. У 14 років настає кримінальна відповідальність за вчинення ряду злочинів: вбивство, заподіяння тілесних ушкодженнь, згвалтування, пограбу-вання, розбій, крадіжку, злісне і особливо злісне хуліганство, розкрадання вогнепальної зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, умисне вчинення дій, що можуть викликати аварію потягу, умисне знищення або пошкодження майна. 

Яка відповідальність настає в 15 років? 


Відповідь. Майнова відповідальність за заподіяння майнової шкоди. 

Яка відповідальність настає в 16 років? 


Відповідь. Кримінальна за всі види злочинів. 

Яка відповідальність настає з 18 років? 


Відповідь. 18 років – це повне цивільне повноліття, коли настає відпові-дальність за всіма законами. 

Які ви знаєте органи правопорядку? 


Відповідь. Суд, арбітраж, органи внутрішніх справ. 

Що таке хуліганство? 


Відповідь. Це умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і вира-жають неповагу до суспільства. 

Як карається законом хуліганство? 


Відповідь. Позбавленням волі на строк до 1 року, або виправними роботами на той же строк, або грошовим штрафом, а за злісне хуліганство – позбавленням волі на строк від 1 до 5 років. 

Чи були ви коли небудь свідками хуліганства? 


Відповідає кожен учасник бесіди. 

Чи допускав хтось із вас хуліганські дії щодо інших людей? 


Відповідає кожен учасник бесіди. 

Що для кожного з вас є найбільшим злочином? 


Відповідає кожен учасник бесіди і обгрунтовує свою думку. Виховна година: Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність

МЕТА:На прикладах з життя ознайомити учнів з кримінальною
відповідальністю, показати, які наслідки можуть мати звичайні
пустощі; виховувати законопослушних громадян.

ПЛАН.
1.Обговорення ситуації.
2.Бліц-турнір на тему" Ти і закон".
КЛАСНИЙ КЕРІВНИК. Ми вже не раз чули про те, що почастішали випадки дитячої злочинності.Багато причин є для цього у нашому сьогоднішньому житті.Але однією із головних,
я вважаю, є те, що підлітки не знають законів. Зараз групи учнів будуть розігрувати перед нами різні ситуації.А ви будете оцінювати характер правопорушення і міру покарання, яка може бути присуджена за дане правопорушення.
СИТУАЦІЯ 1.
(За столом сидять троє учнів.Вони обговорюють подію: Михайло заліз на склад і викрав кілька пачок цигарок.)
Міша: А ви знаєте, що це було не так і страшно. Ти б, Назарку, мабудь з переляку у штани наклав би.А я зовсім не боявся...
Назар. Тоді вип'ємо за успіх.
Іра.Ви б краще не пили.
Міша.А що, ти з нами не збираєшся пити?
Іра Трішки спробую.
Міша. Пий, Ірко, ти це заслужила.Адже, поки твоєї мами немає вдома, нехай все це полежить у тебе.
Іра. Я так і знала, що ви мені дасте на зберігання.Але ж коли домовлялися про те, що ти підеш красти цигарки, Назар обіцяв їх заховати у себе вдома. А тепер даєте мені!
Назар.Тихіше, дитинко. Подякуй, що план розробив безпрограшний.
ЗАПИТАННЯ.Чи винні у крадіжці всі троє підлітків?
ВІДПОВІДЬ.Так, винні усі троє у скоєній крадіжці
Назар організував її, він найстарший, Міша безпосередньо здійснив злочин. А Іра --знала про злочин і мовчала, нікого не попередила. Тут є організатор і підмовник злочину(Назар), виконавець злочину-Михайло. А Іра є посібником. Вона знала, що готується злочин і не прийняла заходів, щоб йому перешкодити. Укривання злочину-це є посібництво до його здійснення. Тим більше винна дівчина, що вона ще погодилася зберігати крадені речі.
Ст. 223 КК України за такий злочин визначає покарання через позбавлення волі на термін від 3 до10 років.
ЗАПИТАННЯ. Яку б міру покарання визначили ви кожному з них?
СИТУАЦІЯ 2.
За столом сидять двоє учнів.
Андрій. Сиджу на лавці. Раптом бачу іде мій колишній друг, а тепер ворог-Сашко. Ну, думаю, зараз я з тобою розквитаюся. Хапаю палку-цей спосіб оборони або нападу я часто використовую і наздоганяю Сашка. Ударив ззаду...А то виявився не він, а якийсь незнайомець. Той від удару впав. Ну думаю, коли вже так сталося, полізу почищу його кишені. Ну і сміхота Витягнув гаманець, а в ньому всього 3 гривні, звичайно, і від них не відмовився, давай швидше тікати. Отак мені пощастило...
Володя. А зі мною теж сталася пригода. Іду, бачу Оксанка. Хотів пожартувати: смикнув за сумку і побіг...Біжу, захекався. Вирішив оглянутися. Йой! А то не Оксана, а якась старушенція. Очі витріщила, щось шепче, руки тремтять. Я з переляку чкурнув. Перевірив сумку. Теж не багато: 13 гривень І число таке нещасливе. Хай йому грець!
Міша. Що зажурились,синки? Чув я вашу розмову. Хто ж так ризикує? 2-3 гривні вкрали! Це треба бути отаннім дебілом! Навчайтеся, синки, поки я добрий.
Ось дивіться.( виймає гаманець із кишені Андрія) Як бачите ніякого ризику.
ЗАПИТАННЯ. Давайте проаналізуємо всі три ситуації. Які злочини тут мали місце, яка міра покарання передбачена за них Карним Кодексом?
ВІДПОВІДЬ. Вчинок Андрія кваліфікується як розбій. У Карному Кодексі це ст. 142: Розбій-це напад з метою заволодіння індивідуальним майном громадян, поєднаний з насильством, небезпечним для життя або здоров'я людини, яка зазнала нападу або з погрозою застосування такого насильства. Карається позбавлнням волі на термін до 5 років або виправними роботами на термін до 2 років.Володя вчиив рабіж. Грабіж-це відкрите викрадання індивідуального майна, ст. 141 КК. Особа, що вчинила грабіж, карається позбавленням волі до 5 років або виправними роботами від 1 до 2 років
Міша здійснює крадіжки. Відповідальність за крадіжки ми уже обговорювали.
СИТУАЦІЯ 3.
За столом сидять троє дівчат: Катя, Таня, Кароля. Вони обідають у кафе. Їм сподобалися гарні чарчини. Дівчата вирішили вкрасти, двоє підійшли до офіціанта,щоб розрахуватися, а одна тим часом поклала їх у сумку.
Катя. Все вийшло так непомітно.
Таня. Підемо завтра у інше кафе. Дістанемо ще щось.
Кароля. Згода.
ЗАПИТАННЯ. Який злочин вчинили дівчата?
ВІДПОВІДЬ. Цей злочин передбачає ст. 82 КК . Розрадання державного або колективного майна. Відкрите викрадання державного або колективного майна карається позбавленням волі на термін до 4 років або виправними роботами на термін від 1 до 2 років.
КЛАСНИЙ КЕРІВНИК.Ми розглянули ситуації, взяті з реального життя, зроблені реальними людьми. Молоді люди, про яких ми почули, стали на хибну стежку. Чи штовхав їх хтось, чи обрали самостійно? Та це вже, власне, не має значення. Всі вони відбували заслужене покарання. З їх життя випав великий відрізок часу, коли вони могли бути, як усі: вчитися, працювати, радіти життю, сонцю, приносити радість рідним.
Тому, перш ніж щось вчинити, задумайтеся, а які наслідки будуть від вашого вчинку. Не потрапляйте в подібні ситуації, які сталися з нашими "героями"!
А тепер бліц. Чи знаєте ви...?
1.Основний закон України.(Конституція)
2. Вищий законодавчий орган України. (Верховна Рада).
3. Вищий виконавчий орган України. (Кабінет Міністрів).
4. Розшифруйте абревіатуру СБУ (Служба Безпеки України).
5.Спосіб прийняття законів або важливих рішень загального або місцевого значення шляхом голосування? (Референдум).
6.Людина, яка у суді виступає захисником звинуваченого.(Адвокат).
7. Особа, яка була засуджена не один раз.(Рецидивіст).
8. Таємне викрадання індивідуального майна громадян.(Крадіжка).
9. Покарання за крадіжку. (Ст. 140 передбачає позбавлення волі на термін до 3 років або виправні роботи на термін до 2 років).
10.Відкрите викрадання індивідуального майна громадян. ( Грабіж).
11.Як карається особа, яка вчинила грабіж? (Ст. 141 передбачає позбавлення волі на термін до 5 років або виправні роботи на термін від 1 до 2 років ).
12. Що це за злочин: напад із метою заволодіння індивідуальним майном громадян, поєднаний з насильством, небезпечним для життя й здоров'я особи, яка зазнала нападу? (Розбій).
13. Яке покарання передбачено за розбій? (Ст. 142 передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 10 років).
14. Чи караються особи, які зчинили пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (залізниці, вагонів, дороги тощо). (Так. Ст. 78 передбачає за умисне зруйнування або пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів позбавлення волі на термін від 3 до 15 років).
15. Де відбувають покарання особи віком до 15 років? ( У виправно-трудових колоніях).

Превентивно-правове виховання школярів та профілактика правопорушень

Вступ
 Необхідність формування громадянського суспільства в нашій державі висунула на чільне місце всього суспільного життя проблему виховання громадянина України, здатного жити в правовій державі. Тому сьогодні багато науковців, учителів, викладачів звертаються до проблеми визначення психолого-педагогічних засад правового виховання та правової освіти дітей.

Проблемою правового виховання опікувались видатні педагоги та психологи: П. П. Блонський, Л. С. Виготський, Т. С. Шацький, В. М. Сорока-Росинський, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський та ін.


Сучасна педагогічна наука приділяє значну увагу правовому ви-хованню молоді. Так, академік АПН України Ярмаченко М. Д. у своїй науково-методичній статті «Особливості сучасного виховного процесу з молоддю» визначає «...формування глибокого усвідомлення взаємозв'яз¬ку між правами людини та її громадянською відповідальністю» одним із пріоритетних напрямів реформування виховання в сучасності.

Правова освіта та правове виховання — спеціалізована, систематична підготовка людей до суспільного життя в умовах демократії.

Правова освіта та правове виховання є складною динамічною сис-темою, що поєднує:


 • правові знання, на основі яких формуються уявлення про організацію життя громадян у політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному середовищах демократичної держави;

 • правовий досвід участі у соціально-політичному житті суспільства та практичного застосування знань;

 • громадянські чесноти — норми, установки, цінності та якості, при-таманні громадянину демократичного суспільства.

 Як процес розвитку і розповсюдження правова освіта і правове вихо-вання є широким комплексом освітніх і виховних заходів.

Актуальність проблеми правового виховання школярів на сучасному етапі, крім цього, зумовлена наступними основними факторами: • по-перше, однією зі сторін усебічного розвитку особистості є на-явність у неї високої культури поведінки, адже не можна вважати фізично здорову людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи законів;

 • по-друге, в Україні спостерігається тенденція до зростання дитячої злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх виперед-жає її загальне зростання, при цьому вона «омолоджується»; Тому здійснення правовиховної роботи з учнями є доцільним з пер¬ших днів їх перебування у школі.

 • по-третє, і головніше для наш, наша школа є лідером в місті по кількості скоєних учнями правопорушень. Так за 3 місяці поточного 2011 року 3 нашими учнями скоєні правопорушення (зр. всього в місті за 2010 рік скоєно 6 правопорушень підлітками)

Одним з основних напрямків реформування виховного процесу Державна національна програма «Освіта(Україна ХХІ ст.)» визначила необхідність забезпечення в кожному навчально-виховному закладі відповідних умов для розвитку фізично і психічно здорової особистості, запобігання пияцтву, наркоманії, насильству, іншим асоціальним явищам, що негативно впливають на здоров’я людей, профілактики підліткової злочинності.

Мета:
Формування правової освіти учнів, учителів, батьків, профілактика протиправних дій, скоєння правопорушень неповнолітніми.

Завдання проекту:

 1. Проводити профілактичну роботу з попередження правопорушень шляхом проведення позакласних заходів, тижнів правових знань.

 2. Формувати правову культуру учнів, надавати знання, практичні навички з питань захисту прав та свобод, виховувати законослухняного громадянина

 3. Виховувати правову культуру батьків шляхом проведення батьківського всеобучу.

 4. Через психопедагогічні заходи сприяти попередженню жорстокого поводження в родині.

 5. Забезпечити умови навчання для всіх учнів на початку навчального року, семестру шляхом проведення акції "Урок".

 6. Забезпечити попередження пропусків занять учнями без поважної причини шляхом контролю з боку класних керівників, проведення профілактичних заходів.

Очікувані результати:

 • відсутність в школі учнів, які скоїли правопорушення, мають пропуски занять без поважних причин;

 • створення умов для інтелектуального, духовного, творчого розвитку дітей та умов для реалізації творчих ініціатив педагогів та учнів школи через зміст освіти, позакласну роботу з навчальних предметів;

 • раннє виявлення та профілактика неблагополучних, проблемних сімей, учнів, які схильні до протиправних дій;

 • соціалізація молоді;

 • підвищення рівня професійної компетентності вчителів, які працюють з учнями групи ризику;

 • подолання труднощів у вихованні молоді батьками.

Навчально-виховні модулі проекту

№п/п

Назва

1

Профілактика правопорушень

2

Тиждень правових знань - 1

3

Всеукраїнський тиждень права

4

Тиждень правових знань -2

5

Рада профілактики

6

Попередження жорстокому поводженню в родині

7

Превентивно-правове виховання

8

Батьківський лекторій

Модуль 1. Профілактика правопорушень. Психолого-педагогіний супровід учнів групи ризику

1.1. Наказ
Про створення комісії із запобігання правопорушенням серед учнів.
1.2. Наказ
Про запобігання правопорушенням, злочинності й бездоглядності.
1.3. Коригування банку даних

Коригування банку даних на учнів групи ризику та девіантної поведінки.
1.4. Індивідуальні консультації учнів
Індивідуальні консультації "важких" підлітків з метою виявлення факторів впливу на психологічний комфорт підлітка
1.5. Залучення до занять
Залучення до занять в гуртках і секціях "важких" учнів.
1.6. Підготовка інструментарію
Підготовка бланків для визначення особливостей розвитку учнів групи ризику.
1.7. Індивідуальна діагностика
Психодіагностичний мінімум в рамках вивчення факторів, що впливають на гармонійний розвиток особистості підлітка
1.8. Моніторинг
Аналіз зайнятості учнів в позаурочний час
1.9. Планування індивідуальної роботи
Планування індивідуальної роботи з учнями контролюємих груп.
1.10. Індивідуальні консультації батьків
Проведення індивідуальних консультативних бесід з батьками учнів даної категорії з виявлення проблемних зон і педагогічному впливу на них
1.11. Індивідуальні консультації педагогів
Консультування класних керівників та надання рекомендацій по роботі з учнями групи "ризику"
1.12. Соціальний патронат
Соціальний патронат на дому учнів контролюємої категорії, учнів, в родинах яких є передумови щодо складання тяжких життєвих ситуацій
1.13. Надання актів
Надання актів обстеження родин
1.14. Засідання ПНМК класних керівників
"Превентивно-правове виховання школярів: труднощі, наробки".
1.15. Інформаційне вікно
Превентивно-правове виховання
1.16. Індивідуальні консультації батьків
Консультативні бесіди з батьками учнів, які залишилися у складних сімейних умовах, з виявленням проблемних зон і педагогічному впливу на них.
1.17. Круглий стіл для батьків
Круглий стіл для батьків учнів, які опинилися у складних життєвих умовах, з запрошенням фахівців міськво, соціальних служб та правоохоронних органів "Формування ціннісних орієнтацій в учнів"
1.18. Індивідуальні консультації учнів
Профілактика девіантної поведінки. Ознайомлення з основними правовими документами.
1.19. Анкетування дітей
Ціннісні орієнтації. Сімейне виховання
1.20. Зустрічі з фахівцями
Профілактичні зустрічи-бесіди із представниками міліції
1.21. Інструктаж
Інструктажі щодо відповідальності неповнолітніх за скоєння правопорушення
1.22. Підготовка матеріалів
Превентивне виховання школярів
1.23. Коригування банку даних
Поновлення банку даних дітей групи ризику та дітей з неблагоплополучних сімей
1.24. Нарада при директорі
Стан роботи з неблагополучними сім'ями, "важкими учнями".
1.25. Нарада при заступнику директора
Зайнятість учнів групи ризику у позаурочний час
1.26. Педагогічна рада
Про стан роботи з попередження правопорушень, злочинності, наркоманії.

Модуль 2. Тиждень правових знань – 1

  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка