Проектна діяльність на уроках іноземної мовиСкачати 74.61 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір74.61 Kb.
Переваги використання проектних технологій на уроках іноземної мови в старших класах та в позаурочній діяльності в умовах особистісно орієнтованого навчання.

Доповідач:

Крапивницька Н.Ю.

вчитель іноземної мови

Куцурубської ЗОШ І-ІІІ ст.

Очаківського району

Миколаївської області

2012-2013 н.р. 1. Вступ

Починаючи з кінця 20-го століття швидкість людського життя зростає дуже великими темпами і освіта не завжди встигає за технологіями, що швидко змінюються.

Сьогодні все більше говорять про те, що місія сучасної освіти полягає у тому, щоб виховати громадян, які зможуть жити і працювати у суспільстві, яке стає більш складним та динамічним.

Відповідь системи освіти на ці запити – це ідея компетентнісно-орієнтованої освіти. В умовах інформаційного суспільства, в якому швидко застарівають знання про світ, необхідно не стільки передати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити їх здобувати ці знання самостійно, вміти використовувати їх для вирішення нових пізнавальних та практичних завдань.

Завдання школи – запропонувати учням наявні у людства ресурси для компетентної діяльності і надати можливості випробувати різні способи їх використання.

Одним із таких ресурсів і є метод проектів, який був несправедливо забутий і до якого дедалі активніше починають звертатися вчителі.


 1. Проектна діяльність на уроках іноземної мови

Успіх у сучасному суспільстві багато в чому визначається здатністю людини організувати своє життя як проект, тобто: визначити мету, знайти і залучити необхідні ресурси, намітити план дій і, здійснивши його, оцінити, чи вдалося досягти поставленої мети. Численні дослідження, проведені як у нашій країни так і за кордонам, показали, що більшість сучасних лідерів у політиці, бізнесі, мистецтві, спорті - люди, що мають проектний тип мислення.

Сьогодні в школі є всі можливості для розвитку проектного мислення з допомогою особливого виду діяльності учнів — проектної діяльності.Типи проектної діяльності

Проекти можна класифікувати за різними типами. Зазвичай учні обирають дослідницькі,творчі та інформаційні проекти. Залежно від кількості предметів,охоплених проектом частіше за все маємо справу з внутрішньо предметними та міжпредметними. За тривалістю це можуть бути як короткострокові,так і середньострокові та довгострокові проекти. Залежно від кількості учасників учні виконують індивідуальні та групові проекти.

Етапи роботи над проектом

Роботу над проектом ми виконуємо поетапно.

Етапи роботи над проектом :

Пошуковий:


 • визначення теми проекту;

 • пошук і аналіз проблеми;

 • постановка мети проекту.

Аналітичний:

альтернативних рішень), побудова алгоритму діяльності;

 • складання плану реалізації проекту: покрокове планування робіт;

 • аналіз ресурсів.

Практичний:

 • виконання запланованих технологічних операцій;

 • поточний контроль якості;

 • внесення (за необхідності) змін у роботу.

Презентаційний:

 • підготовка презентаційних матеріалів;

 • презентація проекту;

 • вивчення можливостей використання результатів проекту.

Контрольний:

 • аналіз результатів виконання проекту;

 • оцінювання якості виконання проекту.

Критерії оцінювання:

 • якість доповіді;

 • аргументація, переконливість доповідача;

 • обсяг, глибина знань теми, загальна ерудиція;

 • культура мовлення, утримування уваги аудиторії;

 • відповіді на запитання;

 • ділові та вольові якості доповідача.

Така схема не може бути універсальною. Частково вона може бути видозміненою залежно від типу проекту, індивідуальних особливостей класу, творчості самого вчителя.

Практична реалізація проектних технологій

З учнями 10 класу в цьому навчальному році під час вивчення теми “ Музика ” ми підготували проектну роботу з німецької мови “ Видатні німецькомовні композитори ”. Це був інформаційний, міжпредметний, середньостроковий, груповий проект.

Учні об’єдналися у групи по двоє і готували самостійно проектні роботи про життя і творчість таких композиторів як І.С.Бах, Л.В.Бетховен,В.А. Моцарт, Р.Вагнер, І.Штраус, які потім захищали у вигляді презентацій. Після представлення проекту кожна група відповідала на запитання своїх товаришів. Запитання були стосовно того, що не було сказано в проекті. Проектна робота створювалась з конкретною практичною, освітньою і виховною метою. Практична мета – удосконалення навичок писемного та усного мовлення, виховна – виховання високих моральних якостей на кращих зразках світової музичної культури, освітня – ознайомлення учнів з представниками німецькомовної музичної культури. Дві останні мети було реалізовано на етапі підготовки проектів, тому що для презентації учні шукали конкретні факти з біографії композиторів, а під кожен слайд підбирали доречний уривок з музичного твору того чи іншого композитора. Також протягом роботи над проектом вдалося реалізувати міжпредметні зв’язки з такими предметами як музика, художня культура та інформатика. З допомогою міжпредметних зв’язків стало можливим об‘єднати в єдину систему всі знання,одержані на уроках з цих предметів,і у результаті здійснення цих зв’язків здобути нові знання.

В процесі підготовки проекту учні активно включились у навчальну діяльність, мали змогу проявити власну індивідуальність, усвідомивши спільну відповідальність за кінцевий результат, вчились довіряти одне одному. Наступного навчального року в 11 класі з цими ж учнями ми плануємо виконати проектну роботу з англійської мови по темі «Мистецтво» «Видатні британські художники».ІІІ. Позаурочна діяльність

Проектні технології ми застосовуємо також і в позаурочній діяльності.

У Куцурубській ЗОШ І-ІІІ ст. уже 2 роки працює шкільне товариство учнів “ Шанс ” ( шкільний МАН ), в якому учні школи мають змогу протягом навчального року створювати власні проекти, проводити дослідження з різних предметів , які в кінці навчального року захищають, а на останньому дзвонику оголошуються переможці та призери. Керівниками проекту можуть бути не тільки вчителі-предметники, але й батьки учнів. Товариство працює за різними секціями. Іноземні мови належать до секції «Лінгвістична». Для своїх робіт ми з учнями обрали країнознавчу тематику,бо саме під час вивчення тем із країнознавства учні мають можливість самостійно розкривати іншомовну дійсність, не обмежуючись матеріалом із підручника, або тим, який подає вчитель. Проектні роботи інформаційні, міжпредметні, довгострокові, індивідуальні. У минулому навчальному році учениці 11класу готували проектні роботи з англійської мови - “ Канада ”, з німецької - “ Австрія ” , у цьому році учениця10класу з англійської - “ Австралія ”, учні 9 класу з німецької - “ Люксембург ” та “ Ліхтенштейн ”, на наступний рік плануємо з німецької мови взяти тему “ Швейцарія ”, з англійської - «Нова Зеландія» і закрити цю тему. Захист відбувався англійською або німецькою мовою . Під час роботи над даними проектами учні отримують навички пошуку різних джерел інформації, формують бажання самостійно вчитися, задовольняють потребу в переживанні успіху під час презентації проекту,підвищують самооцінку,що допомагає в подальшому брати участь у МАН.

ІV. Передумови впровадження проектних технологій у навчальний процес

З метою створення методичної бази для впровадження новітніх технологій у навчальний процес, у тому числі і проектних, у 2011-2012 н.р. було прийнято нове проблемне питання школи «Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи як один із напрямків підвищення якості навчально-виховного процесу»

Протягом 2011-2012 н.р. за допомогою волонтера Корпусу Миру із США містера Джошуа Девіса для школи було закуплено мультимедійну та інтерактивну дошки, проектор,забезпечено всіх учнів 2-11 класів підручниками англійської мови під редакцією О.Карп’юк, двомовними словниками,додатковою літературою. Вчителем англійської мови Каргіною О.В обладнано сучасний кабінет англійської мови для практичного впровадження інноваційних методів навчання.

Багато років поспіль я очолюю районне методичне об’єднання вчителів іноземної мови Очаківського району . За цей час докорінно змінилися підходи до вивчення іноземних мов.

Тому на засіданнях МО вчителів іноземної мови протягом останніх років систематично обговорюються питання теорії та практичної реалізації впровадження інтерактивних методів та форм роботи у навчальний процес. У цьому навчальному році члени МО мали змогу поєднати теоретичні знання і практичні дії під час засідання МО, темою якого було питання «Використання методу проектів на уроках іноземної мови». Як результат творчої роботи вчителів методист РМК Кельбас О.О. запропонувала створити при районному методичному кабінеті банк проектних робіт (презентацій ) з метою обміну досвідом роботи між вчителями іноземної мови району та допомоги вчителям-початківцям.

У січні 2013 року на базі Куцурубської ЗОШ I – III ступенів було проведено районний семінар для вчителів, що атестуються, в програму якого входило відвідування уроків із застосуванням інтерактивних методів навчання та проектних технологій,на якому я мала змогу показати практичне застосування вищезгаданих інноваційних методів та форм навчання на уроці німецької мови у 10 класі,а присутні вчителі отримали можливість переконатися у перевагах використання методу проектів.V. Висновки

Проектна діяльність сприяє розвитку ініціативи, самостійності, стимулює процес саморозвитку учнів. Орієнтоване на проектну роботу навчання викликає в учнів бажання працювати творчо. Такий тип навчання цікавий учням. Крім морального задоволення, яке вони отримують у процесі креативної діяльності, діти здобувають довготривалі знання, за отримання яких виступає сучасна педагогіка.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка