Проект переліку національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти та методології їх обрахункуСкачати 238.95 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір238.95 Kb.


Проект переліку національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти та методології їх обрахунку

Сучасні тенденції у сфері освіти зумовили пріоритети її розвитку в трьох напрямах: • детальний аналіз організації освітньої діяльності відповідно до вимог та запитів суспільства, держави, споживачів освітніх послуг тощо;

 • підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів, виділених на освіту: фінансування, матеріальна база, людські ресурси;

 • створення мотивації педагогічних працівників до підвищення якості надання освітніх послуг.

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідний комплексний статистичний аналіз функціонування освітньої галузі. У зв’язку з цим постає потреба побудови системи статистичних показників, що надаватиме можливість оцінювати стан освіти країни і регіонів на рівні держави і у відповідності до міжнародних порівняльних показників.

Освіта – усталена форма організації життя і діяльності людей, що включає сукупність осіб та установ, наділених владою й матеріальними засобами (на основі діючих норм і принципів) для реалізації соціальних функцій, управління і контролю, у процесі яких здійснюється навчання, виховання, розвиток і соціалізація особистості з поступовим набуттям професійно-кваліфікаційного рівня. Освіта включає такі елементи: • учасники ринку освітніх послуг – суб’єкти: користувачі – учні, батьки чи особи, які їх заміняють, роботодавці; виробники – освітні установи, їх педагогічні і непедагогічні працівники;

 • ресурсне забезпечення – матеріально-технічне, фінансове, рівень викладацького складу;

 • освітні процеси, що визначають результати освітньої діяльності й ефективність роботи системи.

Ці елементи системи освіти визначили перелік національних освітніх індикаторів, за основу яких узято систему міжнародних індикаторів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вибір за орієнтир міжнародних індикаторів зумовлений тим, що їх система є логічно завершеною й концептуально обґрунтованою, у той же час вона постійно розвивається та удосконалюється і узгоджена з національними індикаторами багатьох країн Європи та США.

При розробці системи національних освітніх індикаторів ми керувалися низкою принципів побудови системи міжнародних індикаторів ОЕСР: • базування на наявній статистичній інформації та можливість для розширення інформаційної бази;

 • охоплення часткових й узагальнюючих показників;

 • відображення рівня виконання поставлених цілей і характеристика визначених засобів досягнення поставленої мети;

 • визначення впливу основних факторів (зовнішніх і внутрішніх) на показники стану національної освіти;

 • відповідність світовим освітнім індикаторам, дотичним до європейських.

Система національних освітніх індикаторів, запропонована розробниками, дозволить виміряти поточний стан освіти і надати державним органам освіти інформацію про:

 • людські й фінансові ресурси, вкладені в освіту;

 • функціонування і розвиток системи освіти і навчання;

 • віддачу від інвестицій в освіту.

Для отримання об’єктивної інформації про стан освітньої системи, система національних освітніх індикаторів розроблена по кожному з напрямів освітньої діяльності. Для обчислення індикаторів використовують статистичні показники, які збираються й узагальнюються у вигляді статистичних форм освітньої звітності загальноосвітніх навчальних закладів: ЗНЗ-1 (звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів), ЗНЗ-2 (звіт вечірньої (змінної) школи), 83-РВК (звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів), ЗСО-1 (звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів). Видатки на освіту в загальноосвітніх навчальних закладах відображені у формах № 2д, № 2м, форма № 4-1д, № 4-1м, № 4-2д, № 4-2м, № 4-3д, № 4-3м, № 4-4д, № 4-5д, № 6, № 7д, № 7м, які також заповнюють навчальні заклади.

Індикатори згруповані тематично, кожен супроводжується інформацією про контекст, який у сукупності складається з показників. Для кожного показника наводиться методологія його обрахунку.

Отримані статистичні значення національних індикаторів і показників дозволяють відобразити певний рівень освіти в цілому по країні. Поряд з тим, існують деякі відмінності цих показників між окремими територіальними суб’єктами держави, тому пропонується розглядати показники й індикатори на державному, обласному й районному рівнях агрегації. Це дозволить порівнювати показники і індикатори як на кожному з рівнів агрегації, так і на рівні держави.

Напрям А. Ефективність освітніх установ (результати діяльності освітніх закладів)
Одним з показників, який дає підстави говорити про ефективність діяльності освітніх установ, є рівень освіти, який показують учні загалом і зокрема випускники. Тому за основний індикатор цього напряму обрано якість освіти випускника загальноосвітнього навального закладу.

Показники, які формують профіль випускника загальноосвітнього навчального закладу, дозволять охарактеризувати тенденції старшої школи.Індикатор «вплив гендерного показника на освіту» дозволить отримати статистичну інформацію про рівень реалізації гендерних можливостей щодо отримання освіти як у різних типах шкіл, так і за різними профілями навчання.

Індикатор

Показник

Методологія обрахунку показника

А1. Профіль учнів, які отримують повну загальну середню освіту в поточному навчальному році

А1.1. Середній вік учня, який навчається в 11 класі

Кількісний показник (ЗНЗ-1)

А1.2. Розподіл учнів, які навчаються в 11 класі за типом навчального закладу

Кількість учнів 11 класу певного типу навчального закладу / загальна кількість учнів 11 класу * 100% (ЗНЗ-1) (тип закладу: СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК)

А1.3. Розподіл учнів, які навчаються в 11 класі за профілем навчання

Кількість учнів певного профілю (суспільно-гуманітарний, філологічний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний) / загальна кількість учнів 11 класу * 100% (ЗНЗ-І)

А1.4. Частка учнів, які отримали повну загальну середню освіту від загальної кількості учнів, які закінчили школу в попередньому навчальному році

Кількість учнів 11 класу, які отримали документ про загальну середню освіту / загальна кількість учнів, що закінчили 11 клас * 100% (ЗНЗ-1)

А2. Якість освіти випускників загальноосвітніх навчальних закладів

А.2.1. Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами ЗНО з української мови та літератури 160 балів і вище

Кількість випускників ЗНЗ, які отримали за результатами ЗНО з української мови та літератури 160 балів і вище за типом навчального закладу / загальна кількість випускників ЗНЗ, які проходили тестування з української мови та літератури * 100% (УЦОЯО) (тип закладу: СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації)

А2.2. Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами ЗНО з англійської мови 160 балів і вище

Кількість випускників ЗНЗ, які отримали за результатами ЗНО з англійської мови 160 балів і вище за типом навчального закладу / загальна кількість учнів ЗНЗ, які проходили тестування з англійської мови *100% (УЦОЯО) (тип закладу: СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації)

А2.3. Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами ЗНО з математики 160 балів і вище

Кількість випускників ЗНЗ, які отримали за результатами ЗНО з математики 160 балів і вище за типом навчального закладу / загальна кількість учнів ЗНЗ, що проходили тестування з математики *100% (УЦОЯО) (тип закладу: СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації)

А2.4. Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які за результатами ЗНО з української мови та літератури подолали поріг склав/не склав

Кількість випускників, які за результатами ЗНО з української мови та літератури подолали поріг склав/не склав за типом навчального закладу / загальна кількість учнів–випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які проходили тестування з української мови та літератури * 100% (УЦОЯО) (тип закладу: СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації)

А2.5. Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які за результатами ЗНО з англійської мови подолали поріг склав/не склав

Кількість випускників, які за результатами ЗНО з англійської мови подолали поріг склав/не склав за типом навчального закладу / загальна кількість учнів–випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які проходили тестування з англійської мови * 100% (УЦОЯО) (тип закладу: СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації)

А2.6. Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які за результатами ЗНО з математики подолали поріг склав/не склав

Кількість випускників, які за результатами ЗНО з математики подолали поріг склав/не склав за типом навчального закладу / загальна кількість учнів–випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які проходили тестування з математики * 100% (УЦОЯО) (тип закладу: СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації)

А3. Вплив гендерного показника на освіту

А3.1. Частка дівчат, що отримали документ про базову загальну середню освіту

Кількість дівчат, які отримали документ про базову загальну середню освіту / кількість учнів, що отримали документ про базову загальну середню освіту * 100% (ЗНЗ-1)

А3.2. Частка дівчат 9 класу, що продовжили навчання в старшій школі, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Кількість дівчат 9 класу, які продовжили навчання в старшій школі, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / кількість учнів 9 класу, які продовжили навчання в старшій школі, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації * 100% (1-ЗСО)

А3.3. Частка дівчат, що отримали документ про повну загальну середню освіту за типом навчального закладу

Кількість дівчат, які отримали документ про повну загальну середню освіту у ЗНЗ певного типу / кількість випускників, які отримали документ про повну загальну середню освіту в ЗНЗ певного типу* 100% (ЗНЗ-1) (тип закладу: СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації)

Напрям Б. Фінансові ресурси, що інвестуються в освіту
Обсяги фінансових і людських ресурсів, які держава вкладає в освіту, та ефективне їх використання мають забезпечити кожній особистості шкільного віку рівний доступ до якісної освіти. Індикатори цього напряму передбачають показники, які суттєво впливають на стан та ефективність освіти.

Наприклад, перший індикатор – освітні витрати на одного учня, зумовлює забезпечення навчально-виховного процесу необхідними складовими, як-то: зарплата вчителя, поточні й капітальні витрати тощо.

Ефективність виділених державою коштів на освіту дозволять виявити індикатори, які відображають розподіл загальних річних витрат в загальноосвітніх навчальних закладах України за категоріями капітальних і поточних витрат.

Індикатор «Частка учнів, які користуються безплатним харчуванням», відображає один з компонентів освітнього процесу, який у сукупності з іншими дає рівні стартові можливості у навчанні школярам. Цифрове відображення цього індикатора (за потреби) дозволить шукати шляхи підвищення рівня забезпечення учнів безплатним харчуванням, наприклад, через альтернативні види фінансування.У проекті фінансових індикаторів відібрані основні індикатори, інформація для розрахунку яких доступна на даний момент у різних типах звітності освітніх закладів та фінансових звітах Міністерства фінансів.


Індикатор

Показник

Методологія обрахунку показника

Б1.Скільки коштів іде на одного учня у загальній середній освіті

Б1.1. Загальні видатки на одного учня в загальному навчальному закладі

Загальні витрати на загальну освіту / кількість учнів у ЗНЗ

Б1.2.Загальні видатки на один загальноосвітній навчальний заклад

Загальні витрати на загальну освіту / кількість ЗНЗ

Б2. Частка бюджетних видатків, яка витрачається на загальну середню освіту

Б2.1. Частка державних видатків на загальну середню освіту від загальних видатків бюджету

Видатки бюджету на загальну середню освіту загальні / видатки бюджету загальні * 100% (Мінфін)

Б2.2. Частка державних видатків на загальну середню освіту від державних видатків на освіту загалом

Видатки бюджету на загальну середню освіту / видатки бюджету на освіту * 100% (Мінфін)

Б3. Частка загальних річних видатків у ЗНЗ за категоріями капітальних витрат

Б3.1. Частка капітальних видатків від загальних річних витрат загальноосвітнього навчального закладу

Капітальні видатки / (капітальні + поточні) * 100%

Б3.2. Частка капітальних видатків, що витрачається на спорудження нових будівель від загальної кількості капітальних видатків

Капітальні видатки, що витрачаються на спорудження нових будівель / капітальні видатки * 100%

Б3.3. Частка капітальних видатків, що витрачається на закупівлю обладнання від загальної кількості капітальних видатків

Капітальні видатки, що витрачаються на закупівлю обладнання / капітальні видатки * 100%

Б4. Частка загальних річних витрат в ЗНЗ за категоріями поточних витрат

Б4.1. Частка поточних видатків від загальних річних витрат загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки / (капітальні + поточні) * 100%

Б4.2. Частка поточних видатків на заробітну плату вчителів від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки на заробітну плату вчителів / поточні видатки * 100%

Б4.3. Частка поточних видатків на навчання й підвищення кваліфікації вчителів від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки, що витрачаються на навчання й підвищення кваліфікації вчителів / поточні видатки * 100%

Б4.4. Частка поточних видатків на пенсійні відрахування від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки, що витрачаються на пенсійні відрахування / поточні видатки * 100%

Б4.5. Частка поточних видатків на оплату праці адміністративного персоналу від загальних річних поточних витрат загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки, що витрачаються на оплату праці адміністративного персоналу / поточні видатки * 100%

Б4.6. Частка поточних видатків на їжу від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки, що витрачаються на їжу / поточні видатки * 100%

Б4.7. Частка поточних видатків на транспорт від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки, що витрачаються на транспорт / поточні витрати * 100%

Б4.8. Частка поточних видатків на наукові дослідження від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки, що витрачаються на наукові дослідження / поточні видатки * 100%

Б5. Частка учнів, що користуються безплатним харчуванням

Б5.1. Частка учнів, що користуються безплатним харчуванням від кількості учнів, що користуються гарячим харчуванням

Кількість учнів, що користуються безплатним харчуванням / кількість учнів, що користуються гарячим харчуванням * 100%Напрям В. Доступ до освіти, участь в освітньому процесі, перехід за рівнями системи освіти
Індикатори напряму В охоплюють показники, які характеризують основного учасника навчально-виховного процесу – учня в розрізі всіх ступенів освіти.

Статистичні дані про перехід з основної в старшу школу дозволять визначити ступінь охоплення учнів старшого шкільного віку освітою в розрізі різних закладів освіти, які надають і загальну середню, і спеціальну освіту.Доступність освіти для всіх учнів, зокрема й з особливими освітніми потребами, дозволить відобразити індикатор «інклюзивна і спеціальна освіта».

Індикатор

Показник

Методологія обрахунку показника

В1. Профіль учня в загальній середній освіті

В1.1. Розподіл учнів у загальній середній освіті за віковими групами

Кількість учнів певного віку на певному рівні освіти / кількість учнів на цьому рівні освіти * 100% (ЗНЗ-1)

В1.2. Частка учнів, які прийняті до 1 класу й отримали дошкільну освіту

Кількість учнів 1 класу, які відвідували ДНЗ / загальна кількість першокласників * 100% (ЗНЗ-1)

В1.3. Розподіл учнів за рівнями загальної середньої освіти

Кількість учнів на певному рівні освіти / загальна кількість учнів, охоплених навчанням у загальній середній освіті * 100% (ЗНЗ-1)

В1.4. Частка учнів, які навчаються в опорних школах до загальної кількості учнів, що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах

Кількість учнів, які навчаються в опорних школах / загальна кількість учнів, які навчаються в ЗНЗ * 100% (ЗНЗ-1)

В1.5. Розподіл учнів за типами загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість учнів ліцеїв, гімназій, колегіумів, НВК, СЗШ / загальна кількість учнів у ЗНЗ * 100% (ЗНЗ-1)

В1.6. Розподіл дітей шкільного віку, охоплених навчанням за рівнями освіти

Кількість учнів, які навчаються на різних рівнях освіти / кількість дітей шкільного віку цієї ж вікової категорії * 100% (ЗНЗ-1, 77-РВК)

В1.7. Розподіл учнів 10 класу за профілями навчання

Кількість учнів за кожним профілем навчання (суспільно-гуманітарний, філологічний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний) / загальна кількість учнів у старшій школі (ЗНЗ-1) * 100%

В1.8. Тенденції розподілу учнів старшої школи за профілями навчання (протягом кількох років)

Кількість учнів за кожним профілем навчання (суспільно-гуманітарний, філологічний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний) / загальна кількість учнів у старшій школі (ЗНЗ-1) * 100% (за кілька років)

В1.9. Частка приватних загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість приватних ЗНЗ / кількість ЗНЗ * 100% (ЗНЗ-1)

В1.10. Частка учнів у приватних загальноосвітніх навчальних закладах

Кількість учнів, які навчаються в приватних ЗНЗ / кількість учнів, які навчаються в ЗНЗ * 100% (ЗНЗ-1)

В2. Перехід з основної школи

В2.1. Розподіл учнів 9 класу, які отримали базову середню освіту за типом навчального закладу, у якому продовжили навчання для отримання документа про повну загальну середню освіту

Кількість випускників 9 класу, що продовжили навчання у 10 класі денних ЗНЗ / у 10 класі вечірніх(змінних) шкіл / ПТНЗ / ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / ніде не зафіксовані (1-ЗСО) / загальна кількість випускників 9 класу, які отримали документ про базову середню освіту (ЗНЗ-1) * 100%

В2.2. Розподіл учнів 9 класу, які отримали базову середню освіту за типом навчального закладу, який закінчили

Кількість випускників 9 класу за типом ЗНЗ (СЗШ, ліцей, гімназія, коледж, НВК) (ДІСО) / загальна кількість випускників 9 класу (ЗНЗ-1) * 100%

В2.3. Тенденції в кількості учнів 9 класу, які отримали базову середню освіту за типом навчального закладу, який закінчили (протягом кількох років)

Кількість випускників 9 класу за типом ЗНЗ (СЗШ, ліцей, гімназія, коледж, НВК) (ДІСО) за роками

В3. Інклюзивна і спеціальна освіта

В3.1. Частка учнів, які навчаються в спеціалізованих школах (школах-інтернатах)

Кількість учнів, які навчаються в спеціалізованих школах (школах-інтернатах) (ДІСО) / загальна кількість учнів, які навчаються * 100% (ЗНЗ-1)

В3.2. Співвідношення кількості учнів, які навчаються в спеціальних класах і кількості спеціальних класів

Кількість учнів, які навчаються у спеціальних класах / кількість спеціальних класів * 100% (ЗНЗ-1)

В3.3. Частка учнів, які навчаються індивідуально (потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку до загальної кількості учнів, які навчаються індивідуально

Кількість учнів, які навчаються індивідуально і потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку / загальна кількість учнів, які навчаються індивідуально * 100% (ЗНЗ-1)

В3.4. Частка учнів, які навчаються індивідуально

Кількість учнів, які навчаються індивідуально / загальна кількість учнів * 100% (ЗНЗ-1)

В3.5. Частка учнів, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку і навчаються в навчальному закладі до загальної кількості учнів у навчальному закладі

Кількість учнів, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку і навчаються в ЗНЗ / загальна кількість учнів * 100% (ЗНЗ-1)

В3.6. Частка учнів з інвалідністю в інклюзивних класах до загальної кількості учнів у інклюзивних класах

Кількість учнів з інвалідністю в інклюзивних класах / кількість учнів у інклюзивних класах * 100% (ЗНЗ-1)

В3.7. Частка учнів в інклюзивних класах до загальної кількості учнів

Кількість учнів в інклюзивних класах / загальна кількість учнів * 100% (ЗНЗ-1)

В3.8. Співвідношення кількості учнів у інклюзивних класах і кількості інклюзивних класів

Кількість учнів в інклюзивних класах / кількість інклюзивних класів (ЗНЗ-1)

Напрям Г. Навчальне середовище й організація процесу навчання
Освітні індикатори, які формують напрям Г системи національних освітніх індикаторів, дозволять отримати цілісну картину щодо наповнюваності школи/класу, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками, стану матеріально-технічної бази закладів освіти, охоплення ІКТ, забезпечення довозу учнів до закладів освіти.

Індикатор

Показник

Методологія обрахунку показника

Г1. Кількість учнів і вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі

Г1.1. Середня наповнюваність класу за рівнем освіти

Кількість учнів за рівнем освіти: початкова / середня / старша / кількість класів за рівнем освіти (ЗНЗ-1)

Г1.2. Середня наповнюваність класу за типом навчального закладу

Кількість учнів за типом навчального закладу: СЗШ, ліцей / гімназія / коледж / НВК / інтернат / кількість класів за типом навчального закладу (ЗНЗ-1)

Г1.3. Співвідношення кількості учнів і кількості вчителів у ЗНЗ

Кількість учнів, усього / загальна кількість учителів e ЗНЗ (ЗНЗ-1)

Г1.4. Співвідношення кількості учнів і кількості вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу

Кількість учнів у СЗШ / ліцей / гімназія / коледж / НВК / інтернат / загальна кількість учителів у цих типах шкіл (ЗНЗ-1)

Г1.5. Середня наповнюваність учнями загальноосвітнього навчального закладу різного типу

Кількість учнів у СЗШ / ліцей / гімназія / коледж / НВК / інтернат / загальна кількість шкіл цих типів (ЗНЗ-1)

Г2. Забезпечення загальноосвітнього навчального закладу педагогічними працівниками

Г2.1. Частка педагогічних працівників із повною ставкою

Кількість педпрацівників з повною ставкою / загальна кількість педпрацівників * 100% (83-РВК)

Г2.2. Частка педагогічних працівників зі ставкою більше ніж повна

Кількість педпрацівників зі ставкою більше ніж повна / загальна кількість педпрацівників * 100% (83-РВК)

Г2.3. Частка педагогічних працівників з неповною ставкою

Кількість педпрацівників з неповною ставкою / загальна кількість педпрацівників * 100% (83-РВК)

Г2.4. Співвідношення кількості вчителів і кількості навчальних закладів за їх типом

Кількість учителів за типом навчального закладу / кількість навчальних закладів за типом (тип навчального закладу: СЗШ / ліцей / гімназія / колегіум / НВК) (ЗНЗ-1)

Г3. Профіль учителя в загальній середній освіті

Г3.1. Розподіл учителів у загальній середній освіті за віком

Кількість учителів певного віку: < 30 років, 30-39, 40-49, 50-59, ≥ 60 у 1-4, 5-11(12) класах / загальна кількість учителів у 1-4, 5-11(12) класах* 100% (83-РВК)

Г3.2. Тенденції вікового складу вчителів (протягом кількох років)

Розподіл учителів певного віку: < 30 років, 30-39, 40-49, 50-59, ≥ 60 у 1-4, 5-11(12) класах / загальна кількість учителів у 1-4, 5-11(12) класах (83-РВК)

Г3.3. Кількість учителів-жінок

Кількість учителів–жінок у 1-4, 5-11(12) класах / загальна кількість педагогічних працівників у 1-4, 5-11(12) класах * 100 % (83-РВК)

Г3.4. Гендерне співвідношення адміністрації навчального закладу

Кількість жінок – директорів і заступників директорів ЗНЗ / загальна кількість адміністрації * 100% (83-РВК)

Г3.5. Тенденції гендерного співвідношення вчителів

Кількість учителів–жінок у 1-4, 5-11(12) класах / загальна кількість учителів у 1-4, 5-11(12) класах * 100% (83-РВК). Розподіл за роками

Г3.6. Розподіл кількості вчителів за кваліфікаційною категорією

Кількість учителів за кваліфікаційною категорією (спеціаліст вищої категорії, І, ІІ, спеціаліст) у 1-4, 5-11(12) класах / загальна кількість учителів у 1-4, 5-11(12) класах * 100% (83-РВК)

Г3.7. Розподіл кількості вчителів за стажем педагогічної роботи

Кількість учителів за педстажем (до 3 років, 3-10, 11-20, більше 20) у 1-4, 5-11(12) класах / загальна кількість учителів у 1-4, 5-11(12) класах * 100% (83-РВК)

Г3.8.Частка вчителів, які використовують ІКТ, комп’ютер у роботі

Кількість учителів, які використовують ІКТ, комп’ютер у роботі / загальна кількість учителів * 100%

Г3.9. Розподіл кількості вчителів, які використовують ІКТ, комп‘ютер за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Кількість учителів певного освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст вищої категорії, І категорії, ІІ категорії, спеціаліст, які використовують ІКТ, комп’ютер / до загальної кількості учителів, які використовують ІКТ, комп’ютер * 100%

Г4. Ступінь використання ІКТ у навчанні

Г4.1. Частка комп’ютерів, підключених до Інтернету

Кількість комп‘ютерів у навчальних закладах, підключених до Інтернету / загальна кількість комп’ютерів * 100% (ЗНЗ-1)

Г4.2. Співвідношення кількості робочих місць з комп‘ютерами і кількості учнів

Кількість робочих місць з комп’ютерами / загальна кількість учнів * 100% (ЗНЗ-1)

Г4.3. Частка комп’ютерів, які не працюють

Кількість комп’ютерів, які не працюють / загальна кількість комп‘ютерів * 100 % (ЗНЗ-1)

Г4.4. Частка комп’ютерів, термін придбання яких становить понад 5 років

Кількість комп’ютерів, термін придбання яких становить понад 5 років / загальна кількість комп‘ютерів * 100 % (ЗНЗ-1)

Г4.5. Співвідношення кількості ноутбуків, нетбуків, планшетів тощо і кількості учнів

Кількість портативних комп’ютерів: ноутбуків, нетбуків, планшетів тощо (одна загальна цифра) / загальна кількість учнів * 100% (ЗНЗ-1)

Г4.6. Частка комп’ютерів, які використовують в управлінсько-господарській діяльності та для ведення бібліотечного фонду

Кількість комп‘ютерів, які використовують в управлінсько-господарській діяльності та для ведення бібліотечного фону (одна загальна цифра) / загальна кількість комп’ютерів у навчальному закладі * 100% (ЗНЗ-1)

Г5. Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів

Г5.1. Співвідношення кількості навчальних кабінетів фізики/хімії/біології і загальної кількості навчальних закладів

Кількість кабінетів фізики/хімії/біології / загальна кількість навчальних закладів (ЗНЗ-1)

Г5.2. Співвідношення кількості учнів і кількості навчальних кабінетів фізики/хімії/біології

Загальна кількість учнів 6-11(12) класів / кількість кабінетів фізики/хімії/біології (ЗНЗ-1)

Г5.3. Частка кабінетів з лінгафонним обладнанням від загальної кількості кабінетів іноземних мов

Кількість кабінетів з лінгафонним обладнанням / загальна кількість кабінетів іноземних мов * 100% (ЗНЗ-1)

Г5.4. Співвідношення кількості майстерень і загальної кількості навчальних закладів

Кількість майстерень / загальна кількість навчальних закладів (ЗНЗ-1)

Г5.5. Співвідношення кількості фізкультурних залів/басейнів і загальної кількості навчальних закладів

Кількість фізкультурних залів/басейнів / загальна кількість навчальних закладів (ЗНЗ-1)

Г5.6. Співвідношення кількості фізкультурних залів/басейнів і кількості учнів

Кількість фізкультурних залів/басейнів / загальна кількість учнів (ЗНЗ-1)

Г5.7. Співвідношення кількості навчально-дослідних ділянок і загальної кількості навчальних закладів

Кількість навчально-дослідних ділянок / загальна кількість навчальних закладів (ЗНЗ-1)

Г6. Підвезення учнів до загальноосвітнього навчального закладу

Г6.1. Частка учнів, для яких організовано підвезення від місця навчання і додому до загальної кількості учнів, які того потребують

Кількість учнів, для яких організовано підвезення / кількість учнів, які проживають на відстані більше 3 км від закладу і потребують підвезення * 100% (ЗНЗ-1)

Г6.2. Частка учнів, для яких організоване підвезення до місця навчання і додому за програмою «Шкільний автобус» від загальної кількості учнів, яких підвозять

Кількість учнів, для яких організовано підвезення за програмою «Шкільний автобус» / кількість учнів, яких довозять до навчального закладу* 100% (ЗНЗ-1)

Г6.3. Співвідношення кількості учнів, що проживають в пришкільному інтернаті і загальної кількості пришкільних інтернатів

Кількість учнів, що проживають в пришкільному інтернаті / кількість пришкільних інтернатів (ЗНЗ-1)

Г6.4. Співвідношення кількості учнів у філіях при опорних школах і кількості філій

Кількість учнів у філіях при опорних школах / кількість філій (ЗНЗ-1)

Г6.5. Частка учнів, для яких організоване підвезення до опорної школи від загальної кількості учнів, які вчаться в опорних школах і потребують підвезення

Кількість учнів, яких підвозять до опорних шкіл / кількість учнів, які потребують підвезення до опорних шкіл * 100% (ЗНЗ-1)Глосарій

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – кінцевий результат виробничої діяльності одиниць-резидентів виробників.

Вечірня (змінна) школа II-III ступенів – навчальний заклад для громадян, які не мають можливості навчатися в школах з денною формою навчання.

Гімназія – навчальний заклад II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю.

Індикатори – це інструмент діагностики, який використовують для аналізу та прийняття управлінських рішень. Вони мають передавати узагальнену інформацію про важливий аспект функціонування освітньої системи, передбачають інформування всіх зацікавлених сторін в освіті – учнів, батьків, учителів, директорів шкіл, управлінців, розробників освітньої політики. Сучасний освітній простір характеризується наявністю двох типів моделей освітніх індикаторів: перший – це міжнародні моделі, другий – національні.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Загальний обсяг державних витрат на освіту – включає в себе пряме державне фінансування для освітніх установ і трансфертів домашніх господарств і фірм.

Загальна середня освіта – цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.

Загальноосвітній навчальний заклад – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту.

Капітальні видатки – відносяться до витрат на активи, які тривають довше, ніж один рік. Це включає витрати на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель, на нове обладнання або його заміну.

Колегіум – навчальний заклад II-III ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю.

Ліцей – навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу).

Навчально-реабілітаційний центр – навчальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку.

Освітні рівні загальноосвітніх навчальних закладів: I ступінь – початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь – основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь – старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту, як правило, з профільним спрямуванням навчання.

Поточні або експлуатаційні видатки – відносять до витрат на придбання товарів і послуг, споживаних протягом поточного року, тобто витрат, які повинні бути використані для підтримки виробництва освітніх послуг, можуть включати незначні витрати на придбання витратних матеріалів. Основною складовою поточних витрат є витрати на персонал.

Спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (спеціальні класи) – це окремі класи у загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у спеціально створених умовах. Спеціальні класи можуть створюватися у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

Спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів – навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Санаторна школа (школа-інтернат) I-III ступенів – навчальний заклад з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування.

Учень (вихованець) – особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів. Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з 6 років.

Школа соціальної реабілітації – навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат).

Показник якості – кількісна характеристика одного або декількох властивостей продукту, що зумовлюють його якість, розглядається відносно певних умов його упровадження або споживання.

Профільне навчання – вид диференціації й індивідуалізації навчання, що дає змогу за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу повніше враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, їх можливості, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх освітніх і професійних інтересів і намірів щодо соціального і професійного самовизначення.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка