Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умовСкачати 116.87 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір116.87 Kb.
Психолого-педагогічний семінар-практикум
«Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов»

Підготували:

методист Смолярчук В.В.,

практичний психолог

Стецюк О.В.

2014 рік


Психолого-педагогічний семінар-практикум

«Проблеми формування мотивації навчальної діяльності

учнів за сучасних умов»

Тема: Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов.

Мета: проаналізувати роль професіоналізму педагогічних працівників у формуванні мотивації навчальної діяльності, розвитку особистості та творчого потенціалу учня.

Обладнання: епіграф семінару, написаний на плакаті; кольоровий картон — «цеглинки»; плакат «Ланцюжок ідей»; малюнки «Успіхи та невдачі»; завдання до вправи «Моделюю мотивацію»; пам’ятка «З чого починається ефективний урок» (демонстраційна та індивідуальні для кожного вчителя).
Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку ясно бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її.

Я. А. Коменський

Хід проведення

1. Вступне слово методиста:

— «Потрібно, щоб усі учні вже з самого початку чітко бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її», — писав Ян Амос Коменський. А мету навчання учні бачитимуть тільки тоді, коли вона буде чітко визначена і зрозуміло вмотивована вчителем. Мотивація навчальної діяльності учнів є невід’ємним і обов’язковим елементом будь-якого уроку, бо основним у педагогічному мистецтві вчителя є вміння спонукати, а не примушувати.

Для того, щоб побудувати науково обґрунтовану «педагогіку мотивації» необхідно ураховувати наукові досягнення сучасної психології мотивації. Мотивація навчання складається із багатьох аспектів, які змінюються й вступають в нові співвідношення (суспільні ідеали, сенс навчання для учня, його мотиви, цілі, емоції, інтереси, рівень навчальних досягнень, когнітивні можливості). Тому становлення мотивації є не просте зростання позитивного або негативного відношення до навчання, а утворення складних структур мотиваційної сфери. Ці окремі структури мотиваційної сфери (й складні, діалектичні відношення між ними) повинні стати об’єктом управління з боку вчителя.

На сучасному рівні психологічної науки педагог не має право констатувати те, що учень не хоче вчитися, необхідно з’ясувати причину небажання учня вчитися, які аспекти мотиваційної сфери у нього не сформовані і які психолого –педагогічні засоби впливу педагог повинен використовувати щоб сформувати в учня мотивацію до навчально – пізнавальної діяльності.


     Формування мотивації навчання неможливо здійснити без урахування вікових особливостей учнів й їх індивідуальних психологічних характеристик. Це означає, що педагог повинен організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб вирішувалися завдання розвитку мотиваційної сфери на певному віковому етапі та підготовки учнів до наступного етапу розвитку особистості. У зв’язку з розкриттям резервів вікового розвитку мотивації здійснюється особистісно–орієнтований підхід до навчання.

Мотиваційна сфера особистості – сукупність мотиваційних утворень, які є у людини: диспозиції (мотиви), потреби, мета, інтереси.

Мотиви навчання (за О.Б. Гончаровою) – спрямованість учня на окремі сторони навчальної діяльності, пов’язаними з внутрішніми відношенням учня до неї.

Види та рівні мотивів навчання.

    Мотивація (Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б., 1990) - ієрархія мотивів, які забезпечують цілеспрямованість діяльності людини, джерелом якої є:
Зовнішня мотивація

Внутрішня мотивація

-виникає під впливом і тиск зовнішніх імпульсів - вимог, наказів, примусів, викликає зовнішній дискомфорт (людина зобов'язана виконувати чиюсь волю).

-До зовнішньої мотивації відносяться завжди мотиви: соціальні, оціночні, на результат і т.п.

-виникає «зароджується» під впливом внутрішнього дискомфорту (людина діє, щоб отримати внутрішнє задоволення, отримати позитивний психічний стан).

-Діяльність організовується за власною ініціативою, не залежить від чужої волі.

-Мотиви: внутрішнє задоволення, інтерес.


Фактори, що сприяють формуванню внутрішньої мотивації навчальної діяльності: 1. Позитивний емоційний настрій.

 2. Вивчення мотиваційної сфери учнів, її кореляція.

 3. Ситуація успіху.

 4. Наявність свободи вибору.

 5. Сформованість загальнонавчальних умінь і навичок.

 6. Диференціація, індивідуалізація опора на типологічні особливостей учнів.

 7. Використання різноманітних прийомів і методів інноваційних технологій метод-проектів, дослідницько-пошукових, ТРИЗ та інші.

 8. Організація ігрової діяльності та колективної діяльності на уроках.

 9. Формування мотивації на кожному етапі уроку:Початок уроку

Середина уроку

Кінець уроку

Етап викликання вихідної мотивації (наукова мотивація: зв'язок з майбутніми і попередніми знаннями) (побутова мотивація де в житті застосовується дане знання)

Етап підкріплення і посилення мотивації виникла (усвідомлення і розуміння, якими способами він діє, вміє їх оцінювати, порівнювати, отримувати задоволення від процесу навчання)

Етап завершення роботи (мотивації перспективи, кінцевого результату, засвоєння знань і умінь)

Мотивація навчальної діяльності учнів – це окремий етап уроку, проте її треба здійснювати на кожному з етапів різними способами – залежно від дидактичної мети й типу уроку. Основними способами формування мотивації під час навчання є:

 • повідомлення учням теоретичної значущості навчального матеріалу;

 • практичне спрямування знань та можливість їх застосування у повсякденному житті;

 • створення проблемних ситуацій;

 • створення ситуації успіху;

 • постановка близьких і далеких перспектив у навчанні. До важливих засобів формування в учнів мотивів і пізнавальних інтересів належать:

 • чітка організація процесу навчання;

 • авторитет учителя;

 • стиль спілкування;

 • самостійна пізнавальна діяльність учнів. Методи стимулювання інтересу до учіння:

 • створення ситуацій пізнавальної новизни;

 • створення ситуацій емоційно-ціннісних переживань;

 • створення ситуації зацікавленості;

 • метод здивування;

 • опора на життєвий досвід учнів;

 • навчальні дискусії;

 • пізнавальні ігри.

Давайте спільно за допомогою методу «Цеглина до цеглини» спробуємо визначити особисте розуміння цього поняття.

(Відповіді фіксують на «цеглині» (аркуші паперу)). (Див. схему.)
СхемаМотивація


Навіщо?

Бажання навчатись

Для чого?

Внутрішнє спонукання до діїЗовнішнє спонукання до дії— Отже, мотивація — це спонукання, яке є причиною активності особистості й визначає її прагнення.2. Робота в групах з розгляду питань, які потребують

вивчення й висвітлення у виступах.

(На дошці записані теми доповідей. Це необхідно для того, щоб у викладачів та майстрів виробничого навчання перед очима протягом семінару були питання, над якими вони працюватимуть.)

1. Способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання. Пояснення учням значущості навчання для особистості та суспільства.

2. Способи виховання почуття обов’язку й відповідальності у ліцеїстів.

3. Створення на уроках ситуацій зацікавленості теоретичним матеріалом.

4. Способи формування в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку.

5. Роль емоційних методів мотивації навчання.

6. Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності учня та його особистості.

7. Психологічні проблеми мотивації навчальної діяльності.

— Готуючись до семінару, викладачі обирають собі питання, які хотіли би розкрити. З огляду на те, що на педраду винесено 7 питань, у нас утворилося 7 груп. Отже, працюємо в групах (5 хв. на обговорення своїх питань та вибір одного доповідача).

Способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання. Пояснення учням значущості навчання для особистості та суспільства.(Під час виступу психолог на плакаті «Ланцюжок ідей» записує способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання.)

— Надзвичайно важливим у професійній майстерності вчителя є вміння під час навчальної діяльності учнів розвивати в них мотиви обов’язку і відповідальності в навчанні. Це призведе до того, що діти намагатимуться перемогти всі ймовірні труднощі, відчуватимуть радість від цих перемог, навіть з тих предметів, до яких не мають безпосереднього інтересу.

Способи формування почуття обов’язку і відповідальності у ліцеїстів.

(Під час виступу психолог на плакаті «Ланцюжок ідей» записує способи формування почуття обов’язку й відповідальності в учнів)

— Якщо дитина дивується, цікавиться – вона починає мислити. Нові ідеї – продукт творчої уяви. Отже, зацікавленість – найдужча мотивація до навчання.

Створення на уроках ситуацій зацікавленості теоретичним матеріалом.

(Під час виступу психолог на плакаті «Ланцюжок ідей» записує способи створення на уроках ситуацій зацікавленості теоретичним матеріалом)

Способи формування в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку.(Під час виступу психолог на плакаті «Ланцюжок ідей» записує способи формування в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку)

— Велику роль у житті людини відіграють емоції. Мабуть, нелегко знайти людину, позбавлену емоцій. Вони мають велике значення й у навчанні учнів. Одним із найважливіших емоційних мотивів навчання є почуття успіху, задоволення від досягнутого, бо схвальні оцінні судження вчителя викликають в учнів позитивні емоції.

Роль емоційних методів мотивації навчання.

(Під час виступу психолог на плакаті «Ланцюжок ідей» записує емоційні методи мотивації навчання)

— Учитель – головна дійова особа творчої взаємодії, співробітництва з вихованцем. Неможливо переоцінити роль особистості вчителя у сфері педагогічного стимулювання позитивної мотивації ліцеїстів у процесі навчання. З віком формується інтерес до отриманих результатів у навчанні, а не просто зацікавленість ним. Чи трансформуються інтереси в зацікавленість подальшим змістом навчальної діяльності, багато в чому залежить від майстерності та авторитету педагогічного працівника.

Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності учня та його особистості.

(Стислий аналіз мотиваційного аспекту відвіданих уроків викладачами та адміністрацією)

— Віковими психофізичними особливостями дітей зумовлена відмінність мотивів навчання.

Психологічні проблеми мотивації навчальної діяльності.

(Під час виступу психолог на плакаті «Ланцюжок ідей» записує психологічні проблеми мотивації навчальної діяльності)

— Теоретичні питання, винесені на семінар-практикум «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності за сучасних умов», ми розглянули. А тепер – декілька хвилин для їх практичного застосування.3. Практична вправа «Моделюю мотивацію».

(Педагогічні працівники почергово витягують картку із завданням: скласти мотивацію вступного уроку з різних предметів.)

Картка 1

Завдання: скласти мотивацію вступного уроку з української мови (І-й курс).

Тема. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України.

Картка 2

Завдання: скласти мотивацію вступного уроку з англійської мови (І-й курс).

Тема. Представлення. Розповідь про себе.

Картка 3

Завдання: скласти мотивацію вступного уроку з математики (ІІ-й курс).

Тема. Повторення навчального матеріалу за попередній курс

Картка 4

Завдання: скласти мотивацію вступного уроку з фізики (ІІ-й курс).

Тема. Фізика — наука про природу. Творці фізики.

Картка 5

Завдання: скласти мотивацію вступного інструктажу уроку виробничого навчання різьбярів по дереву та бересту (І-й курс)

Тема. Загальні відомості про різьбу по дереву

(Під повільну мелодію педагогічні працівники працюють, створюючи мотивації. По закінченню вправи необхідно підбити її підсумки.)

— Методом «незакінчених речень» пропоную закріпити інформацію, отриману на семінарі-практикумі:

• Спонукання, яке є причиною до активності особистості, визначає її прагнення — це ... (мотивація).

Способами формування в учнів позитивного ставлення до навчання є: .............................................................................................................................

• Найдужча мотивація до навчання — ... (зацікавленість).

• Способами формування в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку є: .........................................................................................................

• Отримати винагороду й уникнути покарання — це два основні методи, які ... (формують поведінку людини).

• Коли дитина живе в атмосфері підтримки, вона ... (вчиться бути впевненою в собі).

• Коли дитина усвідомлює мету свого навчання, вона... (досягне успіху).

— Знати, що таке мотивація, які її види існують, їхні характерні риси, психофізичні проблеми мотивації навчальної діяльності, вміти сформулювати мотиваційну частину уроку, створити на уроках ситуацію зацікавленості теоретичним матеріалом, використовувати способи виховання в учнів почуття обов’язку і відповідальності та багато іншого ми повинні для того, щоб спроектувати і провести ефективний урок.

Наш психолог підготувала пам’ятку «З чого починається ефективний урок».

(Психолог роздає кожному вчителю індивідуальну пам’ятку, а потім зачитує з демонстраційної пам’ятки)

4. Підсумки психолого-педагогічного семінару-практикуму

— Підбиваючи підсумок нашого семінару-практикуму, я хочу сказати наступне: неможливо переоцінити роль особистості вчителя у сфері педагогічного стимулювання позитивної мотивації учнів під час навчання. Педагог не тільки повідомляє учням певні знання, а й служить для них взірцем. Педагог є безпосереднім уособленням педагогічного процесу, людиною, на яку рівняються і з якою порівнюють себе учні.

Поліпшення передусім якості викладання, майстерності вчителя, майстра виробничого навчання, вдосконалення методів і прийомів роботи, спрямованих на підвищення інтересу до предмета, розвиток мотиваційної сфери, стимулювання пізнавальної активності учнів, уміння практично застосовувати набуті знання – ось цей нешвидкий, але надійний шлях активізації пізнавальної діяльності ліцеїстів.

Педагогічні працівники нашого ліцею вміють формувати в учнів глибокі мотиви навчання, створюючи для цього відповідні умови на уроках. Але цей процес розраховано на творчість учителя, його постійне вдосконалення. Недаремно ж іще К. Ушинський писав: «Учитель живе доти, ефективним і плідним, стало радістю й задоволенням для кожної дитини. І якщо вірити М. Остроградському, що «хороші вчителі створюють хороших учнів», то в майбутньому, я вірю, учні нашого ліцею стануть не лише майстрами своєї справи, але й справжніми людьми.РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Педагогічним працівникам постійно працювати над вдосконаленням методів і прийомів роботи, спрямованих на підвищення інтересу до професії.

 2. У подальшій педагогічній діяльності керуватися порадами-підказками із пам’ятки «З чого починається ефективний урок».


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка