Про затвердження проекту "Програми охорони навколишнього середовища Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки"Скачати 126.21 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір126.21 Kb.

УКРАЇНА

Дунаєвецька міська рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 17 березня 2016 року № 26

Про затвердження проекту “Програми

охорони навколишнього середовища

Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки”

Відповідно до вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, іншого законодавства та відповідно до п. 2 ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:


1. Затвердити проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки” та Заходів щодо виконання Програми згідно додатку № 1.
2. Оприлюднити проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки” на сайті Дунаєвецької міської ради.
3. Рекомендувати постійній комісії Дунаєвецької міської ради з питань містобудування, будівництва, агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії –Кобилянський С.М.) розглянути проект “Програми охорони навколишнього природного середовища Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки” і внести зауваження та пропозиції.
4. Після спливу місячного терміну з дня опублікування на сайті винести для затвердження на чергову сесію Дунаєвецької міської ради “Програму охорони навколишнього природного середовища Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки” з врахуванням зауважень і пропозицій громадськості та постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Михальського Л.Т.

Міський голова В.Заяць


Додаток № 1

до рішення виконкому

міської ради №_____

від17 бнрнзня 2016 року

ПРОГРАМА (Проект)

охорони навколишнього природного середовища Дунаєвецької міської ради

на 2016 - 2020 роки
1.Загальні положення.

Програма охорони навколишнього природного середовища Дунаєвецької міської ради на 2016 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена виконкомом Дунаєвецької міської ради відповідно до вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991року; Постанови КМУ “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами: Постанова КМУ від 21.10.2009року) та враховуючи “Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” від 04.12.2006 року № 367.

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на території, підвідомчій міській раді, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.
2.Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.3.Стан екологічної ситуації на території Дунаєвецької міської ради та обгрунтування необхідності реалізації Програми

Екологічна ситуація на території Дунаєвецької міської ради характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем потребують вирішення:

1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні та водні ресурси міської ради і здоров’я людей.
Накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях, поблизу річок Тернавка, Студениця, Ушиця, Бродок,Синявка та водоймищ, в зоні житлової забудови - і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на території ради є організація робіт по вивозу відходів з приватного сектору та локалізація стихійних звалищ.


2. Стан озеленення на території обєднаної територіальної громади Дунаєвецької міської ради потребує подальшого розширення та коригування.

Зелені насадження в громаді представлені:

- парк «Комсомольський по вул. Робочій - 5,5га;

- парк «Островського, - 5,0га

- Міський парк (свер) - 0,75га

Насадження обмеженого користування представлені озелененими територіями присадибної забудови, шкіл, дитячих садків, стадіону і т.п.

Зелені насадження досягли вікової межі і потребують негайної заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.


Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та населених пунктів).
4.Основні завдання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями міської програми охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики міської ради є:

1. Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.

2. Покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів.

3. Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел.

4. Покращення якості питної води.

5. Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря.

6. Охорона і раціональне використання земель.

7. Озеленення, благоустрій міста,сіл, збереження природно-заповідного фонду.

8. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.

9. Екологічна освіта і виховання.
5. Очікувані результати заходів програми

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

- збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води; забезпеченню належної якості і в достатній кількості питною водою населення Дунаєвецької міської ради;

- покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;

- покращення стану зелених насаджень на території Дунаєвецької міської ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території міської ради.
6. Джерела фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів місцевого фонду охорони навколишнього середовища за рахунок надходження екологічного податку та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. Фонд охорони навколишнього середовища утворюється у відповідності з Положенням про фонд охорони навколишнього природного середовища Дунаєвецької міської ради (додаток № 2 до Програми).

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях міської ради.
7.Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Дунаєвецької міської ради передбачена шляхом виконання заходів, наведених в додатку 1 до Програми.


Секретар міської ради М.Островський
Додаток № 1

до Програми охорони навколишнього

природного середовища

ЗАХОДИ (ПРОЕКТ)

Програми охорони навколишнього природного середовища Дунаєвецької міської

ради на 2016 – 2020 рокип/п


Зміст заходів

Термін вико-нання

Джерело фінансу-вання

Відповідальні виконавці


1

2

3

4

5
Охорона і раціональне використання водних ресурсів

2016 -2020 роки

Міський бюджет

Виконком міської ради

2

Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного

Стану річок Тернавка, Студениця, Ушиця, Бродок,Синявка та водоймищ на території громади2016 -2020 роки

Міський бюджет

Кошти ПРАТ «Маслозавод»Виконком міської ради

КП ЖЕО


3

Санітарна очистка прибережних смуг річок Тернавка, Студениця, Ушиця, Бродок,Синявка та водоймищ на території громади

2016 -2020 роки

Міський бюджет

Кошти ПРАТ «Маслозавод»Виконком міської ради

КП ЖЕО


4

Облаштування зон санітарної охорони водозаборів, в тому числі:

- Виготовлення проекту зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання

- Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів


2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

5

Ліквідація наслідків буреломів

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО


6

Озеленення вулиць на території громади, розширення паркових зон

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО, мешканці громади7

Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, боротьба з бур’янами та амброзією

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО


мешканці громади

8

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО9

Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО10

Утримання газонів та узбіччя центральних доріг громади, парків та скверів на території ради

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО11

Придбання садово-паркового інвентарю, устаткування та механізмів

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО


12

Розвиток земельних відносин та охорона земель

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО


13

Проведення заходів щодо недопущення підтоплення земель

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО


14

Покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО


15

Санітарна очистка громади

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО


16

Розроблення Схеми санітарної очистки громади

2016 -2020 роки

Міський бюджет


Виконком міської ради

КП ЖЕО

Секретар міської ради М.Островський

Додаток № 2

до Програми охорони навколишнього

природного середовища


ПОЛОЖЕННЯ

про фонд охорони навколишнього природного середовища


1.Фонд охорони навколишнього природного середовища (далі - Фонд) є складовою частиною міського бюджету
2. Фонд створено з метою фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов’язаних з раціональним використанням і збереженням природних ресурсів (далі - природоохоронні та ресурсозберігаючі заходи).
3. Фонд формується за рахунок екологічного податку та інших джерел, визначених законодавством.
4. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати екологічного податку до Фонду здійснюють органи державної податкової служби.
5. Головний Розпорядник коштів Фонду – сесія міської ради
6. Координацію роботи, щодо використання коштів флонду здійснює постійна комісія Дунаєвецької міської ради з питань містобудування, будівництва, агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії –Кобилянський С.М.)
7. Кошти Фонду використовуються для фінансування витрат, пов’язаних з виконанням робіт в межах екологічної Програми, яка затверджується сесією міської ради, відповідно до ”Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147.
8. Витрати фонду та касове виконання місцевого бюджету за видатками Фонду прова­диться в межах надходження коштів до нього у встановленому законодавством порядку.
9. Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисом витрат на відповідний бюджетний рік з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.
10. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснює головний розпорядник коштів.

Головний розпорядник коштів:- одержує звіти від Виконавців природоохоронних заходів (Одержувачів бюджетних коштів) і аналізує ефективність витрачання коштів.
11. Не використані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цим Положенням.
12. Головний розпорядник коштів інформує населення про здійсненні природоохоронні заходи в межах звіту про свою діяльність перед територіальною громадою.
Секретар міської ради М.Островський


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка