Про стан викладання української мови та літератури у 5-11 класахСкачати 289.82 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір289.82 Kb.
Про стан викладання української мови та літератури у 5-11 класах

Згідно з річним планом роботи, планом контролю за діяльністю вчителів та рівнем начальних досягнень знань з української мови та літератури учнів 5-11 класів проводився моніторинг стану викладання української мови та літератури.

Вивчення стану викладання української літератури та рівень знань, умінь і навичок здійснювалося за напрямами: навчально-виховна робота (планування, підбір наочності, виконання навчальних програм, реалізація рекомендацій з викладання, системність викладання, формування в учнів умінь і навичок зв'язного мовлення, дотримання критеріїв оцінювання, використання методів, прийомів і засобів навчання) позакласна робота; результати навчання, якість знань, умінь і навичок учнів.

З метою реалізації такого плану дирекцією були відвідані уроки, вивчено документацію вчителів, проведені контрольні роботи.1.Навчально-методичне забезпечення викладання української мови та літератури

Вивчення української мови і літератури здійснюється:

для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664;

для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

Варіативна складова Типових планів використовується на індивідуальні заняття з української мови, які проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. (8,9.клас-0,5 год., 10-11клас- по1год.) Облік ведеться в окремому журналі. Оцінки не виставляються.

Також введено додатковий час відведено на вивчення української мови по 0,5 год.- в 5,8,9.класах; по 1 год.- 6,10,11 клас. Перерозподіл годин здійснюється вчителями у календарно-тематичному плані.

Навчальні програми, підручники, методичні посібники тощо використовуються відповідно до СПИСКІВ, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

Навчальна програма для ЗНЗ «Українська мова. 5-9 класи" (укладачі Шелехова Г.Т., Пентилюк М.І., Новосьолова В.І., Гнаткович Т.Д., Коржова Н.Б., Таранік-Ткачук К.В.)

5-6

ВД «Освіта»

Наказ МОНМС

від 06.06.2012

№ 664
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-12 класи»

7-9


Перун

Лист МОН

від 23.12.2004

№ 1/11-6611
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи» (авт. колектив, керівник Мовчан Р.В.)

5-6


ВД «Освіта»

Наказ МОНМС

від 06.06.2012

№ 664
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-12 класи»

7-9

Перун

Лист МОН

від 23.12.2004

№ 1/11-6611
Українська література. Програми для профільного навчання учнів ЗНЗ. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень (укл. М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. за заг. ред. Р.В. Мовчан)

10-11


Грамота

Наказ МОН

від 22.02.2008

№ 122


ОСНОВНІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ,

які використовуються в навчальному процесі

УКРАЇНСЬКА МОВА

1

2

3

4

5

6

3.

Українська мова (підручник)

Заболотний О.В., Заболотний В.В.

5

Генеза

Наказ МОНМС

від 04.01.2013

№ 10


6.

Українська мова (підручник)

Заболотний О.В., Заболотний В.В.

6

Генеза

Наказ МОН

від 07.02.2014

№ 123


10.

Рідна мова (підручник)

Глазова О.П.,

Кузнєцов Ю.Б.7

Зодіак-Еко

Наказ МОН

від 15.12.2009

№ 1133


12.

Українська мова (підручник)

Глазова О.П.,

Кузнєцов Ю.Б.8

Зодіак-Еко

Наказ МОНМС

від 26.04.2011

№ 375


19.

Українська мова (підручник)


Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б.

9

Зодіак-ЕКО

Наказ МОН

від 02.02.2009

№ 56


24.

Українська мова (академічний рівень) (підручник)

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б.

10

Зодіак-ЕКО


Наказ МОН

від 03.03.2010

№ 177


331.0.

Українська мова (академічний, профільний рівень) (підручник)

Караман С.О.,Караман О.В.,

Плющ М.Я., Тихоша В.І.11

Освіта

Наказ МОНМС

від 16.03.2011

№ 235


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

2.

Українська література (підручник)

Авраменко О.М.

5

Грамота

Наказ МОНМС

від 04.01.2013 № 104.

Українська література (підручник)

Авраменко О.М.

6

Грамота

Наказ МОН

від 07.02.2014

№ 123


5.

Українська література (підручник)

Міщенко О.І.

7

Генеза

Наказ МОН

від 15.12.2009

№ 1133


10.

Українська література (підручник)

Авраменко О.М.,

Дмитренко Г.К.8

Грамота

Наказ МОНМС

від 26.04.2011

№ 375


14.

Українська література

Ткачук М.П., Сулима М.М., Смілянська В.Л.

9

Освіта

Наказ МОН

від 02.02.2009

№ 56


18.

Українська література (рівень стандарту, академічний рівень)

Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т.,

Вашків Л.П., Плетенчук Н.С.10

Освіта

Наказ МОН

від 03.03.2010

№ 177


23.

Українська література (рівень стандарту, академічний)

Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.

11

Грамота

Наказ МОНМС

від 16.03.2011

№ 235


Програмами з української мови та літератури для 5-9 класів за кошти держбюджету забезпечені на 100%, а також програмами для 11 класу старої 11-річної школи. Програми для 10 класів також є в наявності (через сайт Міністерства освіти і науки України)

Забезпеченість підручниками складає 100% з мови та літератури у 6.7,8 класах. На 91% забезпечені підручниками учні 10 класу, на 95% - 9 клас (мова), 88%- 5 клас(мова), 80%- 5 клас – 80%(література), 77% - 9 клас (дітература), 73% - 11 клас (мова та література).

Для забезпечення всіх учнів залучалися батьківські кошти та підручники з інших шкіл.

2. Стан викладання української мови та літератури

1.Аналіз кадрового складу вчителів української мови та літератури

1.1. Загальні відомості:

з/пПІБ

вчителя (повністю)
Освіта, який ВНЗ і коли закінчив


Спеціальність за дипломом

Педагогічний стаж

Категорія, звання; рік останньої атестації

Рік під-вищення кваліфіка-ції

Тижневе на-ванта-ження

1.

Резнікова Світлана

АнатоліївнвВища, ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 1975 р.

Вчитель української мови та літератури

38років

Вища, вчитель-методист,

2014 рік


2012

5 годин

2

Тимошенко Тетяна Іванівна

. Вища, ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 1987 р.

Вчитель української мови та літератури

27років

І кваліфікаційна категорія,

2012


2011

11год.

3

Ляпун Наталія Григорівна

Вища,

ХДУ ім. Горького, 1975 р.Філолог, викладач української мови та літератури

29років

вища кваліфікаційна категорія,старший учитель

2014 рік


2013 рік

17,5година

4

Тимбай Алла Іллівна

Вища,

Вища, ХДУ ім. Горького, 1975 р.Філолог, викладач української мови та літератури

23 років

Перша кваліфікаційна категорія,

2012 рік


2013 рік

2 години


1.2. Укомплектованість педагогічними кадрами, наявність вакансій укомплектовано на 100%, вакансій немає
1.3. Організація роботи над методичною темою:

№ з/п

П.І.Б.

вчителів


Методична тема

Використання

Ефективного педа-гогічного досвіду

нових педагогічних технологій

1

2

3


4


Резнікова С.А.

Тимошенко Т.І.

Ляпун Н.Г.

Тимбай А.І.Розвитоктворчих здібностей учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій
Розвиток творчих здібностей учнів з використанням інноваційних технологій

Використання проектної технології на уроках мови та літератури


Активізація пізнавальної діяльності учнів

Модульно-розвивальне навчання

Модульно-розвивальне навчання

Модульно-розвивальне навчання

Модульно-розвивальне навчання


Критичне

Мислення

Використання ІКТ


Проектна технологія

Діалогова технологія


3. Науково-методичний рівень проведення уроків.

Відвідано уроків у 5-11 класів

Термін відвідання уроків

Всього

Директором школи ( дата, темауроку)

Заступником директора (дата, тема уроку)

16 уроків

Уч.Ляпун Н.Г.

07.10.14 -6 клас- «Сучасні популярні пісні, що стали народними»

17.10.14 5 клас – «Речення, його граматична основа»

21.10.14 -11клас- «Микола Хвильовий. «Я(Романтика)»».

24.10.14- 10 клас – «Трагікомедія «Мартин Боруля»»

31.10.14.- 5 клас – «Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення».

Уч.Тимбай А.І.

23.10.14 – 10 клас – «Орфоепічні норми»

25.10.14 – 10 клас – «Позначення на письмі голосних та приголсних звуків»

29.10.14 – 10 клас – «Складні випадки правопису великої букви»

Уч. Тимошенко Т.І.

06.10.14 – 8 клас – «Цитати як засіб передачі чужої мови»

20.10.14 (2уроки) -9 клас – «Слово о полку Ігоревім » Образи руських князів. Ідея патріотизму.

22.10.14 – 9клас – «Символічно-міфологічні мотиви. Мова твору»Уч.Тимошенко Т.І.

8 клас – Підмет і присудок як головні члени речення

Уч.Резнікова

27.10.14 – 7 клас – Дієслова І та ІІ дієвідміни

29.10.14 – 7 клас – Відмінювання дієслів І та ІІ дієвідміни.

30.10.14 – 7 клас – Букви е,и. в дієслівах І та ІІ дієвідміни.


Резнікова Світлана Анатоліївна викладає українську мову та літературу в 7 класі. Уроки проводить творчо, формує вміння користуватися усною і писемною літературною мовою . Здійснює між предметні зв’язки, працюючи над художнім словом на уроках мови та літератури. Пропоновані творчі вправи розвивають образне мислення, розширюють словниковий запас учнів, сприяють кращому засвоєнню семантики слів . На уроках літератури удосконалює читацьку компетентність, використовуючи різноманітні методи і прийоми: створення реклами твору, інтерактивні вправи «Вірю-не вірю», «Упізнай мене», «Лицарський турнір», «Снігова куля», «Пінг-понг» та інші. Діти протягом уроку працюють, вчаться проводити рефлексію. Проте є група учнів з низьким рівнем навчальних досягнень, які погано володіють технікою читання і письма. Тому з ними необхідно проводити індивідуальну роботу як на уроках, так і в позаурочний час.

Ляпун Наталія Григорівна працює над проблемою впровадження проектної технології. Тому в при проведенні уроків спрямовує учнів на пошук інформації, оформлення повідомлень, вчить робити висновки та узагальнення. Використовує ігрові технології, які створюють на уроках атмосферу активної зацікавленості, мають прикладний характер, що сприяє розвитку основних життєвих компетентностей школярів. Однак, учитель недостатньо використовує аудіо та відеозасоби, диференційований підхід.
Тимошенко Тетяна Іванівна формує на своїх уроках когнітивну компетентність та креативність школярів. Ії уроки спрямовані на розвиток особистості учня. Використовує проблемно-альтернативний, дослідницько-пошуковий , культурологічний та комунікативно-діяльнісний принципи. Використовує рольові та імітаційні ігри, навчальну гру. Широко впроваджує уроки-презентації. Під час проведення уроків застосовує такі методи, прийоми і форми роботи: робота в групах, бесіда, розповідь, дослідницький метод, рефлексія «Дерево очікувань», прийом «Незакінчене речення», «Мікрофон» та ін..
Тимбай Алла Іллівна підходить до проведення уроків нестандартно, знаходить цікавинку, прагне дивувати. Проводить уроки-дослідження, уроки-подорожі, уроки-відкриття. Розвиває творчі здібності, вчить креативно мислити, знаходити шляхи вирішення проблем. Проте учні 10 класу досить пасивні, мають середній рівень навчальних досягнень, не проявляють зацікавленості, працюють в основному 3-4 учні.
Моніторинг показників рівня навчальних досягнень учнів 5-11 класів (за результатами контрольних робіт)

З української мови:

Клас

К-сть

учнів у класіПисали роботу

Показники рівнів навчальних досягнень

ПІБ учителя

Початковий

Середній

Достатній

Високий
Кількість

%

Кількість

%

Кіль

кість

%

Кількість

%
5

26

22

6

27

5

23

8

36

3

14

Ляпун Н.Г.

6

17

16

0

0

5

31

10

63

1

6

Ляпун Н.Г.

7

25

20

3

15

8

40

7

35

2

10

Резнікова С.А.

8

19

16

4

25

7

44

3

19

2

12

Тимошенко Т.І..

9

22

15

5

33

4

27

4

27

2

13

Тимошенко Т.І..

10

14

9

0

0

4

49

4

49

1

2

Тимбай А.І.

11

11

8

0

0

0

0

8

100%

0

0

Ляпун Н.Г.

Типові помилки:

5 клас:


 • Визначення головних і другорядних членів речення

6 клас

 • Кома перед сполучниками

 • Неправильна побудова речень

7 клас:

 • Правопис особових закінчень дієслів

 • Перехідні та неперехідні дієслова

8 клас (диктант):

 • кома при дієприкметниковому звороті

 • написання прийменників з різними частинами мови

 • розділові знаки при вставних словах

 • ненаголошені е, е

9 клас(диктант)::

 • перенос слів

 • розділові знаки при прямій мові

 • відокремлені доатки

 • Правопис власних назв

10клас:

 • Визначення стилістичних засобів фонетики(алітерація, асонанс)

 • Уподібнення приголосних за твердістю і мякістю, за дзвінкістю і глухістю.

11 клас:

 • Визначення частки

 • Синтаксична роль фразеологізмів

Висновок: Найнижчі результати показали учні 5, 8, 9 класів (мають відповідно 25%, 27%, 33% початкового рівня).Хоча можна відмітити, що в 5 класі 50% учнів мають достатній і високий рівень досягнень. За якісними показниками кращі результати показали учні 6 та 11 класів, які не мають початкового рівня. Проте, типові помилки, допущені учнями свідчать про недостатню практичну спрямованість уроків та низьку мотивацію дітей до оволодіння рідною мовою.

З української літератури:

Клас

К-сть

учнів у класіПисали роботу

Показники рівнів навчальних досягнень

ПІБ учителя

Початковий

Середній

Достатній

Високий
Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%
5

26

22

4

18

5

23

7

32

6

27

Ляпун Н.Г.

6

18

15

0

0

1

7

13

86

1

7

Ляпун Н.Г.

7

25

23

3

13

8

35

9

39

3

13

Резнікова С.А.

8

19

14

2

14

5

38

7

48

0

0

Тимошенко Т.І.

9

22

16

0

0

7

44

4

25

5

31

Тимошенко Т.І.

10

14

13

1

8

2

15

8

62

2

15

Ляпун Н.Г.

11

11

7

0

0

2

29

5

71

0

0

Ляпун Н.Г.

Типові помилки:

5клас:


 • Незнання деталей змісту казки

6 клас:

 • Розрізнення народних пісень

7 клас:

 • Визначення твору за уривком

 • Визначення художніх засобів

8 клас:

 • Особливості мови поеми «Слово..»

 • Пояснення символічно-міфологічних образів та їх значення

 • Установити відповідність між цитатами та персонажем твору

9 клас:

 • Спільне між баладами та ліричними піснями

 • Установлення відповідності між уривком та художнім твором

 • Співвідношення твору з історичним періодом

10 клас:

 • При написанні твору не дотримуються обсягу

 • Недостатнє підтвердження своїх висловлювань прикладами з твору.

11 клас:

 • Встановлення відповідності між уривками та авторами творів.

 • Особливості імпресіонізму

 • Грамотність (граматичні помилки)

Висновки: Найвищі якісні показники мають учні 11 класу. У 5 класі найбільше учнів показали початковий рівень, що свідчить про недоліки в роботі вчителів початкової та основної школи у формуванні читацьких компетентностей. Також не звертається достатня увага на систематичність оволодіння учнями літературознавчими поняттями. На жаль, майже в кожному класі учні допускають помилки в тестах на встановлення відповідності.

Як видно з результатів навчальних досягнень, учні в більшості мають середній рівень навчальних досягнень при високому рівні кваліфікації педагогів, що свідчить про необхідність вжити заходів щодо підвищення ефективності уроку, покращення мотиваційної складової та добору раціональних методів, прийомів та форм роботи.Результати ЗНО
2009-2010

2010-2011

2011-2012

предмет

100-

124


125-

150


150-

183


184

200


100-

124


125-

150


150-

183


184

200


100-

124


125-

150


150-

183


184

200


Укр.мова

14

43

43

0

7

53

40

0

0

25

25

502012-2013

2013-2014

125-

150


150-

183


184

200


100-

124


125-

150


150-

183


184

200


50

50

0

0

50

50

0

Як бачимо, рівень ЗНО став покращуватися з 2012 року. Останні два роки залишається на одному рівні. Радує,що немає результатів низького рівня, але і більше 183 жоден учень не набрав.

Аналіз та результативність участі у ІІ та проведення І етапу олімпіади

з української мови та літератури у Подвірському НВК

Кількість учасників І (шкільного) етапу олімпіади з української мови та літератури серед учнів 5-11 класів в 2011/2012 н. р. становила 65%, в 2012/2013 н. р. – 68%, а в 2013/2014 н. р. – 67% від кількості учнів середньої та старшої школи.

Вчителями української мови та літератури проводиться позакласна робота:

предметні тижні, конкурси. У минулому навчальному році маємо такі досягнення: районний творчий конкурс «Слово про мого першого вчителя» - 1 місце, фестиваль ораторського мистецтва – 2 місце. (учитель Ляпун Н.Г.)

З метою удосконалення рівня викладання та підвищення якості навчальних досягнень учнів:1.Адміністрації НВК:

 • Здійснювати моніторинг рівня організації навчально-виховного процесу на уроці, ефективності діяльності вчителя та якості викладання української мови й літератури в ІІ семестрі.

 • Провести аналіз ефективності індивідуальних занять та використання додаткових один на вивчення предмета.Лютий 2015року

 • Провести спільне засідання вчителів філологів та вчителів початкових класів з метою вироблення єдиних підходів до викладання української мови та літератури. Березень 2015 року.

 • Внести до плану внутрішньошкільного контролю відстеження якості

викладання української мови в 5-х і 9-х класах.Січень 2015 року.

 • Здійснити моніторингові дослідження навчальної діяльності учнів 4-х і 5-х класів у контексті наступності навчання, змісту освіти та підходів до оцінювання.Березень 2015року

Керівнику професійного методичного обєднання вчителів суспільно-гуманітарного напряму Глущенко Т.О.:

 • Провеси засідання по обміну досвідом щодо роботи з тестовими технологіями на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін. та застосування єдиних методичних підходів до оцінювання. Грудень2014

 • В рамках декади педагогічної майстерності продемонструвати впровадження учителями української мови та літератури, інших гуманітарних дисциплін ефективних засобів навчання та ІКТ у навчальний процес як одну з умов підвищення якості знань, умінь і навичок учнів.

Учителям української мови та літератури:

1. Умовами підвищення ефективності року слід вважати особистісно зорієнтований підхід до навчання, який зумовить надання належного місця методам і формам навчання, сфокусованим на учневі, – диспутам, груповій роботі, рольовій грі, керованим дослідженням, проектам, самооцінці тощо, забезпечуючи перехід від авторитарної до гуманістичної освітньої парадигми.

2. Необхідно забезпечити диференціацію та індивідуалізацію навчання, що має виявлятися у варіативності навчального змісту, використанні системи диференційованих за рівнем складності й відповідності пізнавальним інтересам і потребам учнів навчальних завдань, організації групової та індивідуальної форм проведення занять, позакласної роботи.

3.Доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного оцінювання і контрольних робіт, широко практикувати тестування не лише як вид контролю знань, умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом, відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності.

4.Використання тестових технологій слід здійснювати в три етапи: теоретична й практична підготовка вчителя та учнів до проведення тестування, безпосередня його організація, аналіз і корекція результатів. На першому етапі вчитель вибирає або самостійно розробляє тестові завдання. Головними вимогами до них є відповідність мети навчання, високий ступінь валідності, багатоваріантність, побудова неправильних відповідей на основі типових помилок. Другий етап включає в себе пояснення процедури, режиму, правил виконання тестових завдань, умов оформлення робіт, демонстрування алгоритмів виконання завдань, виконання тренувальних вправ. На третьому етапі здійснюється виявлення типових помилок, що їх припустилися учні. Аналіз результатів проводиться в довільній, найбільш зручній і звичній для вчителя й школярів формі.

5.При проведенні поточного і тематичного контролю


в 9-11-х класах доцільно використовувати такі відкриті й закриті тестові завдання, які пропонуються учням під час зовнішнього незалежного оцінювання.

6.Необхідно систематично працювати над піднесенням мовної культури учнів, проводити практичні заняття з культури мовлення, оскільки мова більшості школярів збіднена, словниковий запас обмежений. Взірцем для дітей повинна бути вимова самого вчителя, який дотримується орфоепічних норм, у розмові з учнями виправляє їхні мовленнєві помилки. Культура мовлення учнів – це культура мовлення їхнього вчителя.

7. Уроки мови треба будувати так, щоб кожен із видів робіт виконував свою роль у формуванні мовних і мовленнєвих компетентностей, щоб учні успішно оволодівали і монологічним, і діалогічним мовленням, спираючись на знання про текст, стилі, типи, жанри мовлення, ситуацію спілкування, набували культури мовлення. Часто треба проводити перекази, ускладнені творчими завданнями, твори-мініатюри на різні теми, оскільки самостійний виклад думок у творчих роботах учнів найбільше сприяє піднесенню їх мовної культури і грамотності.

8. Починаючи з 5-го класу, учням слід запропонувати вести спеціальні лінгвістичні словнички, куди вони записуватимуть потрібні їм слова, тлумачення нових, користуватимуться ними в разі потреби.

9.З метою підвищення мотивації до вивчення української мови та літератури в учнів слід намагатися проводити уроки нестандартно, у цікавій формі. Це – уроки-дослідження, уроки-дискусії, уроки-конференції, у середніх класах – уроки-конкурси. Для того, щоб пробудити у цих школярів любов до українського слова, виховати небайдуже ставлення до духовних джерел нашого народу, доречно добирати дидактичний матеріал про життя видатних культурних і громадських діячів України (наприклад, Івана Огієнка, Михайла Грушевського, Володимира Винниченка). Яскраві факти з їхнього життя, твори допомагатимуть виховувати в учнів цікавість до вивчення мови. Адже вільне володіння учнями українською мовою, уміння використовувати її багатства для точного висловлювання своїх думок – кінцева мета роботи кожного вчителя-словесника.

10. Вжити заходів шодо поліпшення результативності участі школярів у предметних олімпіадах, підвищувати свою майстерність, беручи участь у професійних конкурсах та ярмарках педагогічної майстерності.

11.Для підвищення грамотності учнів доцільно застосовувати істотний резерв – комп’ютерні технології, зокрема здійснювати систематичне написання комп’ютерних диктантів, де є така можливість, за допомогою яких індивідуалізується процес удосконалення правописних умінь і навичок та зростає його ефективність. З цією метою можна використовувати в навчальному процесі електронні посібники, схвалені Міністерством освіти і науки України: «Практикум з української мови: 10-11 класи (автори Л.Скуратівський, Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), розробник «Квазар-Мікро-Техно», 2006); Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 7 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф, Л.Скуратівський), розробник ЗАТ «Мальва», 2007); Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 8 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф), розробник ЗАТ «Мальва», 2008).

Корисним та ефективним буде використання в навчальному процесі електронного словника української мови, розробленого Інститутом мовно-інформаційних досліджень НАН України (автори – В.А.Широков, О.Г.Рабулець, І.В.Шевченко, О.М.Костишин, К.М.Якименко), серія «Словники України» – Словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. – К.: Довіра,


2001-2005.

Резнікова С.А., директор Подвірського НВК


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка