Про проведення ІІ (заочного) етапу обласного конкурсу для вчителів суспільних дисциплін «Компетентнісно орієнтований урок історії» ┐Скачати 119.28 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір119.28 Kb.

У К Р А Ї Н А

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

вул. Карла Маркса, буд. 41, м. Слов’янськ, Донецька обл., 84100

е-mail: donоippo@gmail.com Код ЄДРПОУ 02135804

Від

08.09.2015

№173/17

На №
відЗавідувачам (директорам) міських(районних) методичних служб


Про проведення ІІ (заочного) етапу обласного конкурсу для вчителів суспільних дисциплін

«Компетентнісно орієнтований

урок історії»
Доводимо до Вашого відома, що на виконання Указу Президента України від 9 лютого 2015 року № 63/2015 «Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського», згідно з наказом департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 09 червня 2015 р. № 186 «Про проведення обласного конкурсу для вчителів суспільних дисциплін «Компетентнісно орієнтований урок історії», відповідно до плану роботи Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2015 рік та з метою підвищення методичної культури учителів суспільних дисциплін, їх професійної компетентності, популяризації державницьких традицій українського народу, упродовж серпня-жовтня 2015 р. проводиться обласний конкурс «Компетентнісно орієнтований урок історії», присвячений 150-й річниці від дня народження М. Грушевського (Додаток).

До участі в конкурсі приймаються матеріали, що мають інноваційний характер та є авторськими за чинними програмами Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів за номінаціями:


 • «Використання наукової спадщини М. Грушевського під час вивчення історії України в 7-8 класах»;

 • «Вивчення громадської та політичної діяльності М. Грушевського на уроках історії в 9-10 класах».

Порядок проведення конкурсу передбачає, що І (міський, районний) етап має бути проведений міськими (районними) методичними службами серед усіх бажаючих з 20.08.2015 р. по 14.09.2015 р. Експертні ради, створені на місцях з числа вчителів – методистів, керівників МО, переможців професійних конкурсів, членів Асоціації творчих педагогів Донецької області, – проводять консультації з бажаючими взяти участь у конкурсі, експертизу поданих матеріалів щодо їх відповідності компетентнісно орієнтованій парадигмі, надають рекомендації педагогам щодо їх участі в ІІ (обласному) етапі (по одному-двоє від міста (району) по кожній номінації).

Протокол рішення експертної ради, анкета вчителя, розгорнутий план-конспект уроку з повним навчально-методичним забезпеченням і пояснювальна записка до нього мають бути надіслані в електронному вигляді з 14.09.2015 р. по 16.09.2015 р. на електронну адресу vcddon@gmail.com (відділ суспільних дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).

Просимо сприяти участі учителів суспільних дисциплін у обласному конкурсі «Компетентнісно орієнтований урок історії».

В.о. ректора О.О. Лаврут

вик: І.М. Рибак

тел. 050-801-19-55

Додаток

до листа Дон облІППОвід 08.09.2015 р. № 173/17

Умови проведення

ІV обласного конкурсу для вчителів

«КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ УРОК ІСТОРІЇ»

(Додаток 3 до наказу департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації

від 09.06.2015 р. № 186 «Про проведення обласного конкурсу для вчителів суспільних дисциплін «Компетентнісно орієнтований урок історії»)

1. Загальні положення

Умови проведення обласного конкурсу для вчителів «Компетентнісно орієнтований урок історії» (далі Конкурс) визначають порядок проведення Конкурсу, функції оргкомітету та журі Конкурсу, критерії щодо оцінювання конкурсних робіт, підведення підсумків Конкурсу.


2. Мета та завдання Конкурсу

Мета конкурсу:

1. Підвищення професійної компетентності вчителя суспільних дисциплін, його інноваційній культури.

2. Вшанування та утвердження традицій боротьби за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, засвідчення вдячності всім творцям і захисникам Української держави, передусім, Михайла Грушевського - видатного українського державного та політичного діяча, Голови Центральної Ради Української Народної Республіки, першої у XX столітті незалежної Української держави, історика і організатора української науки.
Завдання:

• осмислення педагогами змісту освіти відповідно до сучасних концептуальних підходів шкільної суспільствознавчої освіти;

• просування педагогічних інновацій, підтримка та використання нових педагогічних ідей, технологій під час організації освітнього процесу;

• створення інноваційного навчально-методичного забезпечення уроку історії та правознавства;

• спрямування процесу вивчення базових дисциплін на розвиток предметних та ключових компетентностей учнів;

виявлення перспективного педагогічного досвіду викладання історії та правознавства;стимулювання до участі у професійних конкурсах педагогів області.


3. Організатори Конкурсу

Конкурс проводиться департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти за підтримки Донецького національного університету.

Організатори Конкурсу визначають тему і порядок проведення Конкурсу, формують Оргкомітет, забезпечують і організовують інформаційну підтримку, організовують і координують роботу журі, призначають експерта.

Оргкомітет діє у відповідності до Умов. Склад Оргкомітету визначається наказом департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації. Оргкомітет має право визначати додаткові номінації та переможців у них. Журі Конкурсу формується та затверджується наказом департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації з числа науковців (за згодою), методистів та учителів - членів Асоціації творчих педагогів Донецької області, переможців фахових конкурсів. Рішення оргкомітету та журі оформляються протоколами.


Функції Оргкомітету:

 • визначення списку учасників, порядку, форми, місця, часу проведення Конкурсу;

 • формування складу та затвердження порядку роботи журі;

 • визначення щодо участі конкурсної роботи на наступному етапі;

 • підготовка організаційно-методичного забезпечення проведення Конкурсу;

 • організація проведення очного етапу (майстер-класів учителів, що набрали найбільшу кількість балів на заочному етапі);

 • створення іміджу Конкурсу: випуск та розповсюдження інформаційних матеріалів, представлення та пропаганда.


4. Учасники Конкурсу

До участі в Конкурсі запрошуються вчителі закладів освіти Донецької області, які не були переможцями ІІ (очного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Висування претендентів на Конкурс може здійснюватися як загальноосвітніми закладами, так і шляхом самовисунення.

Для участі в обласному етапі направляються матеріали за поданням міської (районної) методичної служби, які пройшли експертизу методичної ради методичного об’єднання вчителів суспільних дисциплін).
5. Вимоги до Конкурсу

5.1. На Конкурс приймаються авторські матеріали, учасник може представити тільки одну роботу, колективні праці не приймаються.

5.2. Основні вимоги до матеріалів, що подаються на Конкурс:


 • для участі у Конкурсі приймаються матеріали, які мають інноваційний характер та є авторськими за чинними програмами Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів за номінаціями:

 • «Використання наукової спадщини М Грушевського під час вивчення історії України в 7-8 класах»: зміст навчального матеріалу має бути пов’язаний з історіософською концепцією М.С. Грушевського, його поглядами на історію України-Русі, зокрема на історичні явища, події та особистості князівської доби (Київська держава, Галицько-Волинське князівство, Литовсько-Руська держава), доби козаччини (Запорізька Січ, Гетьманщина).

 • «Вивчення громадської та політичної діяльності М.Грушевського на уроках історії в 9-10 класах»: зміст навчального матеріалу має відображати діяльність М. Грушевського як громадського та політичного діяча на посаді голови Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1897-1913 роки); будівничого української державності, Голови Центральної Ради Української Народної Республіки

 • мова: українська, російська;

 • за формою (анкета вчителя, розгорнутий план-конспект уроку з повним навчально-методичним забезпеченням і пояснювальна записка до нього представляються на паперовому та електронному носіях):

1) Розгорнутий план-конспект уроку з повним навчально-методичним забезпеченням (авторство вказати на окремому титульному аркуші). Орієнтовна структура плану-конспекту уроку подається у додатку до умов № 1.

2) Пояснювальна записка подається як преамбула до уроку, в якій учитель: • визначає місце уроку у вивченні теми, курсу, основні змістовні акценти даного уроку;

 • обґрунтовує доцільність обраних ним педагогічних технологій для даної теми уроку;

 • визначає знання, вміння, досвід та цінності, що формуються на даному уроці, формуванню яких предметних та ключових компетентностей вони сприяють;

 • характеризує використані ним сучасні методики роботи з певними колами історичних та правових джерел для розвитку вмінь учнів та формування цінностей; вказує на особливості авторської методики щодо організації навчальної взаємодії учителя та учнів на уроці;

 • визначає доцільність та характеризує підготовлене ним авторське навчально-методичне забезпечення до уроку (презентація, інформаційні картки, роздатковий матеріал, міні-хрестоматії, міні-підручники, робочі зошити тощо);

 • конкретизує, який підручник, атласи, хрестоматії та програмове педагогічне забезпечення (електронні підручники, посібники, атласи тощо) він використовує на даному уроці для досягнення навчальних цілей (документ Microsoft Word шрифт TimesNewRoman 14, інтервал – одинарний).

3) Електронні додатки до плану-конспекту уроку (презентації (документ Microsoft PowerPoint), аудіо, відео фрагменти, тощо (за доцільністю).

 • за оформленням матеріали вчителя надаються в електронному вигляді:

 • файл «Фото» (фото учасника у цифровому виконанні в форматі JPG);

 • файл «Анкета учасника» (додаток до умов № 2);

 • файл «Пояснювальна записка» (документ Microsoft Word формат (розширення) RTF, шрифт TimesNewRoman 14, інтервал – одинарний);

 • файл «План-конспект уроку» (документ Microsoft Word формат (розширення) RTF, шрифт TimesNewRoman 14, інтервал – одинарний).

 • папка «Додатки» (за потребою).

5.3. Надані на Конкурс матеріали не рецензуються та не повертаються.

5.4. Кращі конкурсні роботи будуть опубліковані в окремій збірці з дотриманням авторських прав.

5.5. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування матеріалів для друку (без зміни змісту).
6. Термін і порядок проведення Конкурсу та подання матеріалів

Конкурс проводиться в два етапи:І етап проводиться міськими (районними) методичними службами серед усіх бажаючих з 20.08.2015 р. до 14.09.2015 р.. На місцях створюються експертні ради з числа вчителів – методистів, керівників МО, переможців професійних конкурсів, членів Асоціації творчих педагогів Донецької області. Експертні ради проводять консультації з бажаючими взяти участь, експертизу поданих матеріалів щодо їх відповідності компетентнісно орієнтованій парадигмі, надають рекомендації педагогам щодо їх участі в ІІ (обласного) етапу (по одному-два від міста (району) в кожній номінації. Рішення експертної ради оформлюється протоколом, до обласного оргкомітету надсилається витяг з нього та конкурсні матеріали за електронною адресою: vcddon@gmail.com (відділ суспільних дисциплін облІППО) з 14.09.2015 р. до 16.09.2015 р.
ІІ (заочний) обласний етап Конкурсу проводиться з 16.09.2015 р. по 02.10.2015 р. На цьому етапі журі Конкурсу розглядає подані матеріали та оцінює їх відповідно до визначених критеріїв. Журі, до складу якого входять члени Асоціації творчих педагогів області, обирає розробки, автори яких беруть участь в III обласному етапі Конкурсу.
ІII (очний) обласний етап Конкурсу проводиться з 12.10.215 р. по 19.10.2015 р. (є можливою участь в онлайн-режимі)
На цьому етапі учасники готують сценарій та проводять майстер-клас (до 15 хв.). У випадку неможливості очної участі відеозапис майстер-класу викладається в Інтернеті та оцінюється членами журі Конкурсу. Посилання на відеозапис надсилається до оргкомітету конкурсу за адресою istorikdon@rambler.ru. За результатами цього етапу члени Оргкомітету Конкурсу та журі визначають переможців і лауреатів Конкурсу.
7. Підведення підсумків Конкурсу. Нагородження переможців.

Підведення підсумків Конкурсу буде здійснено на засіданні організаційного комітету і журі та затверджено наказом ДОН. Переможці Конкурсу будуть нагороджені грамотами ДОН. Кращі уроки з історії вчителів Донецької області будут розміщені на сайті облІППО.

Додаток 2

до листа Дон облІППО

від 07.09.2015 р. № 170/17
Структура плану-конспекту уроку
Тема, клас.

Дидактичні задачі уроку

Очікувані результати для учнів

Тип уроку

Форма уроку

Обладнання (підручник, атлас, посібники тощо)

Структура уроку* (із зазначенням використаних методів, прийомів та хронометражу)

І. Підготовчий етап • Організаційний момент.

 • Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів або підготовка до сприйняття нової теми.

 • Мотивація навчальної діяльності.

 • Оголошення теми, представлення її змісту та очікуваних результатів.

ІІ. Основна частина

 • Вивчення нового матеріалу (первинне сприйняття).

 • Осмислення знань і умінь.

 • Систематизація й узагальнення нових знань і умінь на перетворюючому та творчому рівнях.

ІІІ. Підсумковий етап

 • Підведення підсумків уроку, рефлексія.

 • Інструктаж до виконання домашнього завдання.

 • Перевірка знань і умінь.

3) План уроку (зміст теми)


4) Хід уроку (опис діяльності вчителя та учня щодо реалізації визначених завдань)**
Навчально-методичне забезпечення уроку (презентації, роздатковий, ілюстративний матеріал, джерела*** тощо)
*Наявність ланок уроку, їх поєднання визначається обраним типом уроку

** Якщо по ходу уроку вчитель використовує презентацію, то обов’язково в конспекті робить посилання на це (слайд № ___), якщо ставить завдання, то подає варіант можливої відповіді учнів

***Вчитель обов’язково подає джерела, які досліджують учні.

Додаток 3

до листа Дон облІППО

від 07.09.2015 р. № 170/17


АНКЕТА УЧАСНИКА

обласного конкурсу для вчителів

«Компетентнісно орієнтований урок історії»


 • Прізвище, ім’я, по батькові учасника _____________________________

________________________________________________________________Повна назва навчального закладу ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Педагогічний стаж ___________________________________________

 • Кваліфікаційна категорія ___________________________________

 • Педагогічне звання ______________________________________

 • Нагороди ______________________________________________________________

 • Номінація ______________________________________________________________

 • Тема уроку, клас ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Поштова адреса навчального закладу_____________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ • Адреса електронної пошти учасника ______________________________________________________

 • Телефон учасника моб. _______________, інший (моб.)__________.
 • Участь у професійних конкурсах (назва, рік, результат) ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 • Інша інформація, яку вважає за необхідне подати учасник ________________________________________________________________

З умовами проведення конкурсу «Компетентнісно орієнтований урок історії» ознайомлений. Не заперечую проти використання розробок із дотриманням авторських прав.


Дата Підпис учасника Конкурсу


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка