Про підготовку до проведення засідання педагогічної радиСкачати 200.5 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір200.5 Kb.
Наказ

_________ _________Про підготовку до проведення засідання педагогічної ради

 

Згідно з річним планом роботи школи на 2012-2013 навчальний рік, перспективним прогнозуванням на 2011-2016 роки, у січні 2013 року заплановано проведення засідання педагогічної ради з порядком денним: 1. Стан викладання та рівень знань учнів з хімії.

 2. «Шляхи реалізації виховної функції уроку як засобу розвитку особистості, формування в учнів навичок використання набутих знань і вмінь у реальних життєвих ситуаціях»

З метою якісної підготовки до засідання педагогічної ради, активізації роботи педагогічних працівників на розв’язання вказаних проблем, вивчення педагогічного досвіду, розвитку ініціативи і творчості вчителів, залучення вчителів до підготовки та якісного проведення педради

НАКАЗУЮ:

1.      Затвердити склад робочої групи для підготовки до засідання педагогічної ради:

-          Лінник Л.В.– директор школи;

-          Буткевич В.Г.– заступник директора з навчальної роботи;

-          Хомич О.С.– заступник директора з виховної роботи;     

-          Шатайло Г.П.– шкільний психолог;

2.      Призначити відповідальними за підготовку до засідання педагогічної ради:

-      Буткевич В.Г.    – заступника директора з навчальної роботи – з першого питання;

-       Лінник Л.В.   – директора школи, Буткевич В.Г.    – заступника директора з навчальної роботи – з другого питання;
3.  При підготовці до засідання педагогічної ради вжити заходів:

            3.1 Заступникам директора з навчальної, виховної роботи скласти графік

відвідування уроків, виховних заходів педагогічних працівників протягом

підготовки до проведення педагогічної ради.

до 27.12.2012р.

           4.  Адміністрації школи, членам творчої групи:

4.1  відвідати уроки, позакласні та інші заходи педагогів, надавати необхідну методичну допомогу з питань підготовки до засідання педагогічної ради.

4.2   подати заступнику директора з навчальної роботи Буткевич В.Г. довідки з результатами аналітичної роботи по обговорюваним питанням. Вчителям, психологу, класним керівникам та вихователям надати самоаналізи роботи з обговорюваних питань.

4.3  до 14.01.2013 року підготувати проекти доповідей та рішень педагогічної ради.

4.4  продумати форму проведення педагогічної ради та підготувати необхідні матеріали наочності та матеріали для опрацювання.

4.5 провести опитування «Лист зворотного зв’язку»
Звернути увагу на:

-   Використання традиційних і нових засобів навчання як засобу досягнення нової якості освіти,використання вчителями найефективніших методів і прийомів викладання ;

-     Використання вчителями найефективніших методів і прийомів викладання, використання наочності, ТЗН, комп’ютерної техніки тощо;

-    Форми і методи роботи вчителів з різною категорією учнів;

-   Використання вчителем прийомів для підвищення виховної дії уроку, рівня культури праці, організованості.

-  Надання психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу психологічною службою в шкільному навчально-виховному середовищі.

-  Діяльність педагогічного колективу по формуванню громадянської свідомості в процесі патріотичного виховання.

            5. Практичному психологові:

5.1 проаналізувати стан психологічної взаємодії педагогів з

вихованцями під час проведення уроків та інших заходів.

5.2  результати досліджень довести до відома педагогічного колективу

на засіданні педагогічної ради.

           6.  Бібліотекарю школи підготувати виставку педагогічної літератури,

каталог літератури з питань порядку денного  педради.

7.  Засідання педагогічної ради провести 15.01.2013 року.

5.  Наказ довести до відома всіх педагогічних працівників.

6.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально - виховної роботи Буткевич В.Г.
 

Директор НВК

Проблемна педагогічна рада:

« Шляхи реалізації виховної функції уроку як засобу розвитку особистості, формування в учнів навичок використання набутих знань і вмінь у реальних життєвих ситуаціях»
/Обговорення. Дискусія./

Функції та завдання педради.Функції:

 1. Управлінська – організаційно – діяльнісна – вироблення орієнтовних основ запланованої діяльності.

 2. Методична – мотиваційна – активізація зусиль учителів і всього педагогічного колективу з метою досягнення виховного ефекту уроку.

 3. Виховна – формування індивідуальності педагога, його професійного переконання із проблем виховного уроку.

 4. Соціально-педагогічна – інформування про результати діяльності педагогічного колективу й інтеграцію зусиль усіх учасників педагогічного процесу.

Завдання педради:

 1. Колективотворне, тобто виявлення кола індивідуально-значимих педагогічних проблем із питань виховання на уроці

( через дискусію й лист зворотного зв’язку).

 1. Узгодження ціннісних категорій: виявлення суб’єктів , що конструюють спільну діяльність (учитель-учень).

 2. Осмислення виховних ефектів уроку засобами будь-якого предмета.

 3. Актуалізація уваги педагогів до використання найважливіших в навчально-пізнавальній діяльності школярів операцій.

 4. Привернути увагу вчителів до процесу виховання на уроці, оскільки один із основних видів діяльності виховання в школі – урочний.

Цитати


« Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, розбудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання»

В.О. Сухомлинський

«Від правильного виховання дітей залежить добробут усього народу»

Джон Локк


« Без особистого безпосереднього впливу вихователя на вихованця справжнє виховання , що проникає в характер, неможливе. Лише особистість може впливати на розвиток і визначення особистості , лише характером можна створити характер»

К. Ушинський« Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителеві треба увібрати море світла, ні на хвилину не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань, людської мудрості»

В.О. Сухомлинський


« Якщо медикам ми ввіряємо наше здоров’я, то вихователям ввіряємо моральність і розум дітей наших, ввіряємо їхню душу, а разом з тим і майбутнє нашої вітчизни»

К. Ушинський


лист зворотного зв’язку
Шановні колеги! Ваша інформація допоможе діагностувати сучасний стан педагогічного колективу школи з питань реалізації виховної функції уроку.
1.Що я думаю про виховання на уроці ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Найважливіше, що потрібно змінити мені у проведенні уроків ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Які види, методи роботи використовую у роботі з метою виховання дітей ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Коли мої учні на уроці ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________, то я_________________________________________ ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Я думаю про виховні проблеми уроку_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Я прагнула б поділитися з колегами своїм досвідом щодо_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Узагальнена інформаціядіагностування сучасного стану педагогічного колективу школи з питань реалізації виховної функції уроку

Думка вчителів про виховання на уроці


 • Процес виховання учнів як особистості повинен відбуватися на кожному уроці, і не тільки на уроці, а й на перерві, класних і шкільних заходах / Кошелева Т.П./;

 • Вважаю, що на уроці вчитель має виховувати в дітей такі риси, які будуть необхідні майбутньому демократичному суспільству: вміння самостійно і критично мислити, бути творчими, вміння вирішувати проблеми /Козлова Л.І./

 • На кожному уроці вчитель повинен виховувати дітей, так як більшість батьків недостатньо займаються вихованням своїх дітей /Деревянко Л.Б./

 • Найважливішим засобом на уроці є навчання, у процесі якого відбувається розумовий розвиток та виховання. У вихованні немає головного і другорядного. Все головне –і урок, і розвиток різноманітних інтересів у позаурочний час , і виховання відносин у колективі. /Горбенко А.О./

 • Одним із важливих складових уроку є обов’язкова виховна мета. Вона пов’язана з темою, структурою уроку. Поряд з цим виникають непередбачені ситуації під час уроку, що вимагають виділення більшої уваги вихованню /Чоботко Н.В./

 • Виховання на уроці відіграє важливу роль, цікаві моменти у вихованні на уроці запам’ятовуються на все життя, крім цього розвиває інтерес до предмету /Задорожнюк Н.В./

 • Головне завдання виявити здібності дитини і дати поштовх до розвитку. Саме у творчості учень може само реалізуватися і самоутвердитися. І тоді у школяра обов’язково розкриваються здібності, закладені природою / Зіміна С.І./

 • Процес добування знань повинен бути позитивним. Для цього потрібно: створити атмосферу бажання вчитися – «атмосферу чомучок»; виховувати риси наполегливості, вміння нестандартного мислення; формування поваги до думки інших, гуманізм, моральні якості особистості учнів /Хмелевська Н.С./

 • На уроках необхідно розвивати творчі здібності дітей, нестандартне мислення, бажання вчитися /Васильєва Т.П./

 • На кожному уроці необхідно актуалізувати ті чинники, які мають впливати на формування всебічно розвиненої особистості. Цього необхідно досягти через зміст НВП /Тороній С.І./

 • Виховання на уроці необхідне. Воно відіграє важливу роль у всебічно розвиненої людини як особистості, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання моральних якостей, виховання громадян. Виховне спрямування уроку – шлях до вирішення проблеми розвитку особистості /Лонська О.О./

 • Немає настільки поганої людини, яку добре виховання не зробило б кращою. Виховати в кожній дитині доброту, сердечність, чуйність, готовність надати допомогу, чутливість до всього живого і красивого,- елементарна азбучна істина шкільного виховання /Пікалюк Н.І./

 • Учити учня бути Людиною необхідно так само, як вчать мови чи математики. Я думаю, що на уроці перед учителем постає завдання не тільки формування в учня певних навичок в опануванні знань із різних дисциплін, але й виховання творчої особистості, щоб учні здобуті знання могли застосовувати в нестандартних життєвих ситуаціях. А для цього знадобляться і розум, і пам’ять, і сміливість, і гумор, і загальна культура спілкування /Мороз М.В./

 • Виховання – важливий момент будь-якого уроку, а особливо уроку літератури. Сьогодні, коли знецінена духовність, ця функція є найважливішою. Якраз на уроках літератури можна виховувати естетичну культуру на прикладі героїв твору, вчити дітей духовних, людських цінностей, виховувати любов до рідного краю /Сагайдак Н.І./

 • Виховна функція уроку сьогодні виходить на перший план, так як формуванням духовного світу дитини займається школа. Де ще, як не на уроці , можна почути про високі духовності, про людські, національні цінності, про правову, екологічну,естетичну культуру?! Якщо раніше ми навчали,виховуючи, то сьогодні необхідно виховувати, навчаючи /Ганжук Л.О./

 • Досить велика кількість дітей не вміють або не бажають вести себе відповідно до встановлених норм поведінки під час уроку і в позаурочний час. Тому значне місце відводити потрібно вихованню./ Павлюк О.М./

 • Важливим складником всебічного розвитку особистості виступає розумове виховання – цілеспрямована діяльність вчителя з розвитку розумових сил і мовлення учнів, прищеплення їм культури розумової праці /Савранська Н.І./

 • Виховання зорієнтоване на становлення та розвиток такої особистості, яка б оптимально могла вирішувати складні проблеми, успішно досягати індивідуальних та соціальних цілей; сприяє особистісному становленню учнів; формуванню позитивної Я-концепції, моральній свідомості; розвитку творчого потенціалу, розкриттю індивідуальної своєрідності/Ткаченко С.І./

 • Вважаю, що важливішим є те, якою людиною стане школяр, а не те, наскільки успішним учнем він є. Готуючись до уроку, намагаюся підбирати цікаву і водночас виховуючи інформацію./ Павула Н.М./

 • Урок повинен використовувати таку виховну функцію: створювати оптимальні умови для розв’язання на уроці мікрозавдань розумового, морального, трудового, фізичного й естетичного виховання. ./ Літвіненко Г.П./

 • Невід’ємна частина уроку, оскільки в період шкільного зростання учні повинні навчитися не тільки засвоювати шкільний матеріал, а й поступово перетворюватися з особи на особистість, з особистості на індивідуальність, а це не можливо без виховного процесу, насамперед на уроці./ Сергієнко І.С./

 • Воно є обов’язковим , невід’ємною частиною уроку. Вчитель на уроці навчає, розвиває і виховує/ Гладких Г.О./

 • Виховання на уроці має виявити і розкрити творчий потенціал кожного учня /Шершун О.В./
Найважливіше, що потрібно змінити учителю ( на їхню думку) в уроці


 • Частіше користуватися аудіо, відеоматеріалом/ Кошелева Т.П./

 • Більше застосовувати ТЗН / Козлова Л.І./

 • На уроках природознавства використовувати проектор, ноутбук для кращого усвідомлення матеріалу /Деревянко Л.Б./

 • Задіяти всіх учнів в класі до спільної роботи /Горбенко А.О./

 • Всі уроки різні, іноді задоволена, іноді – ні, урок не вдається. Можливо, більше давати самостійності, диференціювати завдання /Чоботко Н.В./

 • Темп уроку, я завжди хочу дуже багато зробити на уроці, інколи це не дає ефекту. /Задорожнюк Н.В./

 • Колективну роботу при вивченні правил / Зіміна С.І./

 • Відбір найбільш цінної інформації теми, іноді питання учнів, їх зацікавленість відволікають від теми уроку /Хмелевська Н.С./

 • Враховувати психолого - фізичний розвиток кожної дитини/Васильєва Т.П./

 • Щоб виховна діяльність учнів сприймалася ними не лише як необхідність, а й як щось бажане, що може бути джерелом радості для дітей/Тороній С.І./

 • На мою думку , у старших класах вимагати від учнів самостійної роботи, виховувати самоосвітні якості /Лонська О.О./

 • Впровадження мультимедійних технологій, використання сучасних комп’ютерних технологій, придбати нові історичні карти( за новою програмою) /Пікалюк Н.І./

 • Більше використовувати ТЗН на уроках,але для цього їх необхідно придбати…. /Мороз М.В./

 • Знайти час, можливо бажання на допомогу окремим учням щодо переосмислення невдач, допомогти знайти причини цих невдач/Ганжук Л.О./

 • На уроках фізики необхідні досліди! Практично усі прилади не працюють або відсутні. Якщо це змінити – уроки будуть цікавішими та більш пізнавальними / Павлюк О.М./

 • Більше використовувати технічні засоби навчання /Савранська Н.І./

 • Не шукати досконалості, треба зрозуміти, що всі учні вчаться так, як вчаться, бо це задовольняє їх та їхніх батьків/Ткаченко С.І./

 • Посилити реалізацію виховної функції уроку. / Павула Н.М./

 • Частіше використовувати взаємоперевірку і самоперевірку. ./ Літвіненко Г.П./

 • Приділяти більше уваги виховній та розвиваючій меті уроку./ Сергієнко І.С./

 • Мати у класі проектор / Гладких Г.О./

 • Кількість учнів в класі. Раціональне використання часу на уроці /Шершун О.В./

Які види, методи роботи використовують вчителі в роботі з метою виховання дітей


 • Дискусії, диспути, ігри, розіграш діалогів/ Кошелева Т.П./

 • Спочатку організовую клас до роботи, разом з дітьми розробляємо правила роботи; використовую прості інтерактивні технології – це робота в парах, в групах, мозковий штурм /Козлова Л.І./

 • Індивідуальна робота з учнями, самостійна робота, робота в парах, в групах, доповіді, творчі роботи /Деревянко Л.Б./

 • Позитивне виховання – виростити вольову, але при цьому готову до співпраці дитину/Горбенко А.О./

 • Ставлю виховну мету до кожного уроку, на прикладі творів, що вивчаємо, говоримо про поведінку героїв і про свою власну. Іноді моделюю якусь ситуацію, використовую проблемні питання, дискутуємо /Чоботко Н.В./

 • Використовую цікавий історичний матеріал, матеріал зіз життя математиків, підбира.ю задачі з виховними моментами, пропоную учням робити повідомлення /Задорожнюк Н.В./

 • Розвиваю, розширюю, ускладнюю вимоги до учнів, створюю психологічну підтримку учню, забезпечую всебічний розвиток особистості молодшого школяра / Зіміна С.І./

 • Евристичний, групова діяльність, яка формує колективізм, взаємну вимогливість і допомогу, взаємоконтроль і взаємооцінку, формування власної /Хмелевська Н.С./

 • Залучати учнів до різних форм діяльності на уроках, засвоєння нового матеріалу, розширювати культурний кругозір учнів, проводити уроки-ігри/Васильєва Т.П./

 • Методи словесні: розповідь, бесіда, лекція, приклад. Методи привчання: доручення, гра,праця, тренування. Методи заохочення, покарання /Тороній С.І./

 • Метод проблемний, дослідницький, евристичний, інтерактивні, пояснювально-ілюстративні, індивідуальні/Лонська О.О./

 • Виховання дітей під час уроків, позакласна робота( уроки мужності, уроки-пам’яті, екскурсії,просвітницькі години, ігрові технології під час вивчення історії. Методи: розповідь, бесіда дискусія, диспут, відеофільми тощо /Пікалюк Н.І./

 • В молодших класах пропоную якомога частіше проводити з учнями на різних уроках інтелектуальні ігри, що сприяють розвитку інтелектуальних , творчих здібностей, а також формуванню його особистості, самостійної, яка вміє спілкуватися, доводити свою думку. Діти на уроках люблять сприймати матеріал граючись,адже це цікаво, весело, корисно. Це навчає,виховує, об’єднує. /Мороз М.В./

 • Індивідуальні бесіди, робота в групах, обговорення різних ситуацій, рольові ігри /Сагайдак Н.І./

 • Аналіз, бесіда, обговорення, метод проб і помилок, творчий діалог, робота в парах, у малих групах /Ганжук Л.О./

 • Бесіди, лекції, диспути/ Павлюк О.М./

 • Усні повідомлення учнів,бесіда, вікторина,побудова літературного портрета письменника, метод проектів, взаємоперевірка/Савранська Н.І./

 • Пояснення і керована дискусія, яка переносить сутність моральних форм на конкретні життєві ситуації; рольова гра, яка передбачає введення учня в певну соціальну роль; проблемноситуаційний підхід; диспути, що передбачають виховання культури спілкування /Ткаченко С.І./

 • Бесіди, колективні ігри та свята, турпоходи, екскурсії, ситуативно – рольові ігри, самоврядування, спільна трудова діяльність, конкурси і турніри, відвідування музеїв, вшанування ветеранів війни й праці, класні години. / Павула Н.М./

 • Форми: фронтальна,групова, парна, індивідуальна; методи: наглядні, словесні ; контроль і взаємоперевірка, метод проектів. ./ Літвіненко Г.П./

 • Бесіда, особистий приклад, притчі./ Сергієнко І.С./

 • Мозковий штурм, тест «Оціни вчинок», асоціативний кущ, аукціон ідей, коло спілкування, дискусія, мікрофон та ін.. / Гладких Г.О./

 • Бесіди, робота в парі /Шершун О.В./
Коли учні на уроці… , то вчитель..


 • Відповідають гарно і посміхаються – відчуваю себе добре / Кошелева Т.П./

 • Добре працюють і я досягаю мети – задоволена /Козлова Л.І./

 • Навчаються, беруть для себе щось нове , цікаве – задоволена /Деревянко Л.Б./

 • Працюють – намагаюся активізувати роботу, підбираю цікавий матеріал /Горбенко А.О./

 • Порушують поведінку, відволікаються, не хочуть працювати – зацікавлюю їх, запрошую до співбесіди, пропоную певні ситуації оцінити самим учням або зводимо на жарти

/Чоботко Н.В./

 • Розуміють мене, вміють застосовувати, повязувати із життям вивчений матеріал – ще хочу працювати в школі /Задорожнюк Н.В./

 • Перестають слухати або крутяться під час пояснення уроку – переводжу їх на співпрацю, спільний пошук заданої мети, перетворюю незвичне на звичне і навпаки, емоційно збагачую сприймання і мислення/ Зіміна С.І./

 • Активно працюють, проявляють риси розумної,інтелігентної людини, здійснюють міні-відкриття, очі світяться радістю пізнання – в кінці уроку кажу їм: «Дякую за урок! Я отримала насолоду від праці з вами» /Хмелевська Н.С./

 • Не активні і неуважні – стараюсь зацікавити їх всіх, завжди цікавлюсь їхніми проблемами і намагаюся разом з ними розв’язати їх/Васильєва Т.П./

 • Працюють творчо, пояснюють матеріал, знають теоретичний матеріал, проявляють інтерес – відчуваю задоволення від результатів своєї роботи, намагаюся дати більше нового, щоб поповнити скарбницю знань учнів/Лонська О.О./

 • Відповідають – уважно вислуховую, підбадьорюю, даю можливість виявляти активність. При конфліктних ситуаціях намагаюсь знайти компромісне рішення, прагну уникнути суперечок, частіше усміхаюсь, намагаюсь виявити доброзичливість, коректність, витримку в будь-якій ситуації/Пікалюк Н.І./

 • Байдужі, значить винна я, як учитель, тому що не зуміла зацікавити учнів, це означає – це сигнал для мене, що потрібно знаходити нові форми роботи /Сагайдак Н.І./

 • Нудьгують, занадто спокійні, байдужі, то я переконана, що потрібно щось міняти/Ганжук Л.О./

 • Заважають іншим учням навчатися, то я ніколи не залишаю це без уваги, вирішую проблему/ Павлюк О.М./

 • Втрачають зацікавленість до ходу уроку, змінюю форму роботи, фізкультхвилинка і т.д /Савранська Н.І./

 • Стомлюються, то я використовую здоров’язберігаючі технології: коли пасивні, то заохочую до роботи , використовуючи між предметні зв’язки; коли збуджені, то ми проводимо сеанси релаксації, коли розгублені – проводимо автотренінги; коли активні, працюють продуктивно – я щаслива /Ткаченко С.І./

 • Втомлюються, перестають сприймати навчальний матеріал, то я намагаюся активізувати пізнавальну діяльність учнів використанням нестандартних рішень. / Павула Н.М./

 • Стомилися або неуважні, то я намагаюсь змінити вид і форму роботи: фізкультхвилинка, розв’язок логічної задачі чи кросворду, розповідь цікавого математичного факту, жарту . / Літвіненко Г.П./

 • На етапі «Підсумок уроку» можуть сказати тему уроку і те, що ми засвоїли під час виконання завдань, то я ставлю собі «+»/ Гладких Г.О./

 • Працюють і показують свої знання, то я вважаю, що сьогоднішній день пройшов не марно/Шершун О.В./
Вчителі думають про виховні проблеми уроку


 • Невід’ємна частина роботи вчителя / Кошелева Т.П./

 • Розвивають в учнів морально-естетичні відчуття, їхні творчі здібності /Козлова Л.І./

 • Особливе місце повинно відводитися на участь кожного учня у навчальному процесі, що в свою чергу підвищить індивідуальну відповідальність /Горбенко А.О./

 • Урок обов’язково має не лише навчати, а й виховувати /Чоботко Н.В./

 • На уроках математики не завжди можна підбирати виховні моменти /Задорожнюк Н.В./

 • На кожному уроці навчаємо і виховуємо. Головне працювати систематично і послідовно/ Зіміна С.І./

 • Під час обдумування уроку, підбору матеріалу, використання нових форм, де учні були б творцями /Хмелевська Н.С./

 • Завжди враховую виховну ціль уроку при складанні поурочних планів/Васильєва Т.П./

 • Що не всі діти, аналізуючи твір, можуть визначити його ідейне спрямування/Лонська О.О./

 • Голова дитини – це не посудина, яку треба заповнити, а смолоскип, який потрібно запалити/Пікалюк Н.І./

 • Досягнути виховної мети можна, якщо це цілеспрямована робота і ведеться вона постійно як на уроці, так і в позаурочний час /Сагайдак Н.І./

 • Що вони необхідні і реалізувати їх важче, ніж освітні /Ганжук Л.О./

 • Педагогічна наука відстає від педагогічної практики, так як бачимо однобокий підхід до проблеми виховання на уроках. Детально вивчення усі аспекти та мету навчання, але до сих пір недостатньо розглянуті проблеми практичного виховання / Павлюк О.М./

 • Сприяють тому, щоб зняти емоційну напругу, створити комфортні умови для активізації діяльності школярів/Ткаченко С.І./

 • Навчання і виховання – взаємозалежні процеси. / Павула Н.М./

 • По-справжньому розвиваюче навчання не може не бути виховуючим. Основне завдання вчителя – забезпечити єдність дії механізмів навчання і виховання. ./ Літвіненко Г.П./

 • Як потрібний та невід’ємний компонент у вихованні підростаючого покоління./ Сергієнко І.С./

 • Кожен день, готуючись до уроків/ Гладких Г.О./

 • Будь-який урок обов’язково повинен мати виховний характер/Шершун О.В./Вчителі можуть поділитися з колегами своїм досвідом щодо


 • Виховання поваги та любові дітей до своїх близьких та рідних людей / Кошелева Т.П./

 • Використання мультимедійних уроків, уроків проектів /Деревянко Л.Б./

 • Як зацікавити учнів на уроці, змусити працювати всіх /Чоботко Н.В./

 • Використання між предметних зв’язків та здоров’язберігаюче навчання і виховання/ Зіміна С.І./

 • Нестандартні форми проведення уроків, які використовую під час узагальнення/Хмелевська Н.С./

 • Розвиток творчих здібностей учнів на уроках та заходах з математики/Васильєва Т.П./

 • Виховання у дітей любові до рідного краю, батьків, рідної мови/Лонська О.О./

 • Використання ігрових технологій під час вивчення історії; реалізація виховної функції через позакласну роботу з історії/Пікалюк Н.І./

 • Ігрові технології, як шлях забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального розвитку молодших школярів/Мороз М.В./

 • Створення доброзичливого клімату на уроках та зацікавленості дітей/Сагайдак Н.І./

 • Створення позитивних емоцій на уроці /Ганжук Л.О./

 • Я прагнула б отримати досвід роботи тих колег, які б побажали поділитися ним. / Павлюк О.М./

 • Формування позитивних емоцій учнів на таких етапах уроку, як: 1.Оргмомент, емоційна готовність учнів до уроку. 2. Мотивація навчальної діяльності учнів /Ткаченко С.І./

 • Створення пізнавального простору для реалізації потреб в активній творчій діяльності. / Павула Н.М./

 • Використання інтерактивної дошки на уроках математики./ Літвіненко Г.П./

 • Інтерактивних методів навчання/ Гладких Г.О./

 • Використання мультимедійних технологій/Шершун О.В./Проект рішення
 1. Всім вчителям-предметникам використовувати урок не тільки для формування теоретичних знань з певного предмета,а й для:

  1. виховання цілісної особистості, готової до вирішення життєвих завдань;

  2. вироблення в учнів основ наукового світогляду, пізнавальної діяльності й культури розумової праці, уміння самостійно здобувати знання та застосовувати їх у своїй практичній діяльності;

  3. розвитку почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості;

  4. вироблення навичок самоврядування, соціальної активності й відповідальності суб’єкта громадянського суспільства в процесі практичної громадянської діяльності школярів;

  5. створення умов для самовизначення та самореалізації особистості в основних сферах життєдіяльності:правовій, трудовій, сімейно-побутовій, культурній, комунікативній, духовній тощо

 2. Психологу школи постійно надавати психологічну допомогу як вчителям

так і учням у вихованні дітей, розвитку особистості, формування в учнів навичок використання набутих знань і вмінь у реальних життєвих ситуаціях.

 1. Проект рішення педагогічної ради взяти за основу наказу.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка