Правовідносини Мета: формувати в учнів поняття «правовідносини»Скачати 240.19 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір240.19 Kb.
Правовідносини

Мета: формувати в учнів поняття «правовідносини», «правоздатність», «дієздатність», ознайомити учнів зі структурою правовідносин, формувати вміння аналізувати факти життя з позиції наявності правовідносин та можливості своєї участі в них.

Очікувані результати:

 • Дати визначення правовідносин, назвати їх види;

 • Розкрити зміст понять «склад правовідносин» і «суб’єкт правовідносин»;

 • Розрізняти поняття «фізична особа» та «юридична особа»;

 • Вміти аналізувати правові ситуації;

 • Вільно опрацьовувати статті Цивільного кодексу України.


Базові поняття і терміни: «правовідносини», «склад правовідносин», «правосуб’єктність», «суб’єкт правовідносин», «фізична особа», «юридична особа»

Матеріали до уроку: «Цивільний Кодекс України»; «Основи правознавства»/ за ред.. І.Б. Усенка. – К.: Ірпінь, 1998; О. С.П. Ратушняк «Правознавставо. Навчальний посібник». – Т.: Богдан, 2008, С.В. Дрожжина «Основи правознавства». – К., 2000.

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІV. Вивчення нового матеріалу


 1. Поняття й види правовідносин. Склад правовідносин.

 2. Суб’єкти права та правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб.

V. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів

VІ.Домашнє завдання

VІІ.Підсумки уроку
Хід уроку

І. Організаційний момент.

Слово вчителя.

Один поет сказав:

Вважай, ти втратив день,

В який не посміхнувся,

А щоб не був він втраченим, подивіться один на одного і посміхніться, подумки побажайте успіхів.

Давайте створимо сьогодні свій урок цікавий, змістовний, творчий. Оживімо його!

Нашому уроку потрібна голова – ми будемо міркувати, замислюватися;

очі – ми будемо дивитися і придивлятися;

вуха – ми будемо слухати і прислухатися;

рот – ми будемо спілкуватися і розмірковувати;

серце, бо як говорив А. Екзюпері: «Шукати треба серцем – найголовнішого очима не побачиш».
А ще мені дуже хочеться, щоб кожен з вас представив себе через знання та дії на уроці. Отже, запрошую вас до співпраці.

На сьогоднішньому уроці, ми з вами повинні (очікування)

Але перед цим давайте пригадаємо основні поняття, які ви засвоїли на попередніх уроках.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1)Закінчіть наведені речення:

1. Під правом розуміють… (система загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, що встановлюються і охороняються державою з метою впорядкування суспільних відносин )

2.Правова норма…(це програма поведінки людей в певній ситуації)

3. Внутрішня структура права, що складається з галузей, інститутів та норм права…(система права)

4.Нормативно – правовий акт –це…(письмовий документ компетентного суб’єкта права, у якому закріплюються правила поведінки загального характеру, що забезпечуються державою)

5. Упорядкована сукупність правових норм, що регулюють певну сферу суспільних відносин…(галузь права)

6. Відокремлена група взаємозв’язаних правових норм, що регулюють певний вид суспільних відносин і утворюють самостійний елемент системи права… (інститут права)

7. Гіпотеза правової норми визначає… (умови, за яких діятиме ця норма права)

8. Вказує на ті заходи державного впливу, які можуть бути застосовані до особи, яка не виконала норму… (санкція)

9. Диспозиція-це…(центральна частина правової норми)

10. Спеціальний юридичний термін, що відбиває спосіб, зовнішню форму існування та закріплення правових норм, це…(система законодавства)

2). Пригадайте галузі права і заповніть схему
Галузі права

конституційне


фінансовецивільне право

трудовекримінальне

сімейнеадміністративне
житлове тощо

3). Визначте, до якої галузі права належать юридичні норми, які регулюють:

А) відносини між міліціонером і правопорушником; (крим.)

Б) відносини між продавцем і покупцем; (цивільне)

В) відносини між власником підприємства і працівником; (трудове)

Г) відносини між депутатом і виборцями. (державне)

4). Заповніть схему «Основні методи правового регулювання»

Основні методи правового регулювання

Імперативний метод

? Диспозитивний метод

? Це метод владних розпоряджень, що містить, як правило норми заборони.

Він використовується у кримінальному, адміністративному і інших галузяхЦей метод дає можливість вибору варіантів поведінки в межах закону. Цей метод притаманний

? цивільному, трудовому

галузям права


5).Визначити структуру норми права

1. Якщо адвокату у зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків стали відомі дані попереднього слідства (гіпотеза), то адвокат зобов’язаний не розголошувати їх без згоди слідчого або прокурора (диспозиція), а у противному разі адвокати, винні у розголошенні даних попереднього слідства, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством (санкція).

2. Якщо продавець оформить договір купівлі- продажу (гіпотеза), то він зобов’язаний при оформлені договору попередити про право третіх осіб (диспозиція), інакше до нього застосовуватимуться засоби впливу, спрямовані на захист прав покупця (санкція).ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

У суспільстві людей пов’язують різноманітні взаємовідносини: економічні, моральні, релігійні, правові. Характер цих взаємовідносин визначає особливості правил, якими люди керуються в своїй поведінці. Право регулює не всі, а тільки найважливіші для держави, суспільства та окремої людини відносини, без яких неможливою є їхня нормальна життєдіяльність. Це відносини власності, управління, економічні, сімейні, суспільна праця і розподіл тощо. Інші відносини або не регулюються взагалі (сфера дії моралі, дружби, симпатії, кохання тощо), або регулюються лише частково. Наприклад, взаємовідносини між священиком і віруючими під час церковної служби ґрунтовані на релігійних традиціях та обрядах, відносини між членами сім’ї (крім тих питань, які регулюються за допомогою права) найчастіше визначаються моральними нормами.


ІV. Вивчення нового матеріалу

Отже, тема нашого уроку «Правовідносини. Суб’єкти права».Правовідносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що забезпечуються державою.

Правовідносини відіграють велику роль у нашому житті. Кожен із нас щодня вступає у різноманітні правовідносини, не помічаючи того. Адже взаємні права й обов’язки продавця і покупця, працівника і роботодавця, подружжя, батьків і дітей визначені відповідними правовими нормами.

У правових нормах містяться загальні моделі, зразки поведінки, якими вони можуть або мають слідувати відповідно до вимог правових приписів.

Як відрізняти правовідносини від інших суспільних відносин? Правовідносини характеризуються такими ознаками: • Є різновидом суспільних відносин, створюються людьми в процесі їхніх взаємовідносин;

 • Виникають на основі норм права, тобто виступають як засіб реалізації правових норм;

 • Є ідеологічними відносинами, результатом свідомої діяльності людини;

 • Передбачають наявність прав і обов’язків їх учасників;

 • Подібно до самого права, охороняються державою.

Виконуємо разом…

Доведіть, використовуючи наведені ознаки, що під час придбання товару в магазині ви вступаєте у правовідносини.


Існують різні види правовідносин, в основу класифікації яких покладено відповідні критерії.

За кількістю суб’єктів правовідносини поділяються на прості (беруть участь два суб’єкти) і складні (правовідносини між трьома і більше суб’єктами).

За предметом правового регулювання правовідносини поділяються на конституційно – правові, адміністративно – правові, цивільно – правові, кримінально – правові тощо.

За дією в часі правовідносини поділяються на короткотривалі (які припиняються після виконання обов’язку, наприклад, сплати штрафу) та довготривалі (які існують певний час, наприклад, правовідносини між адміністрацією навчального закладу і учнем до завершення навчання).

За методом правового регулюваннядиспозитивні (договірні, для виникнення цих правовідносин потрібна згода як уповноваженої, так і зобов’язаної сторони) та імперативні (керівні, для виникнення їх потрібна згода лише однієї уповноваженої сторони, наприклад, призов до армії).

За функціональним призначенням правовідносини поділяються на регулятивні (виникають із приводу правомірної поведінки, наприклад відносини між замовником і перевізником) і охоронні (виникають із приводу неправомірної поведінки, наприклад, відносини між слідчим і особою, яка підозрюється у вчинені злочину).
Правові правовідносини мають складну структуру. Щоб чітко виокремити структурні елементи правовідносин, звернімося до конкретної ситуації: придбання товару на ринку. Продавець і покупець, домовляючись між собою про ціну та інші умови, вступають у правовідносини купівлі – продажу. Коли вони дійдуть згоди, у кожного з них виникнуть взаємні права та обов’язки: продавець, передавши предмет торгівлі покупцеві й тим самим виконавши свій обов’язок, має право на суму грошей, в яку оцінено цей товар. Покупець, відповідно, передавши цю суму продавцю, набуває право на куплену річ.

Отже, виходячи з цього прикладу, можна виділити елементи правовідносин: учасники, або суб’єкти правовідносин (у цьому разі продавець і покупець), їхні права та обов’язки (зміст), об’єкт правовідносин.

Права та обов’язки суб’єктів визначають зміст правовідносин. Суб’єктивне право – це міра можливої та бажаної поведінки особи для задоволення своїх законних інтересів і потреб. Суб’єктивні права – це права, що належать конкретній особі. Юридичний обов’язок – це міра необхідної поведінки чи діяльності особи, яка закріплена в законодавстві й спрямована на задоволення потреб чи інтересів інших суб’єктів суспільних відносин.

Об’єктом правовідносин називають те, на що спрямовані права й обов’язки сторін. Це можуть бути:

- матеріальні блага - речі, цінні папери;

- нематеріальні блага – честь, гідність, здоров’я громадянина;

- поведінка, дії людей, організацій.Структура правовідносин


Суб’єкти
Об’єкт
Зміст

Учасники правових відносин, які мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки
Те, на що спрямовані інтереси суб’єктів, із приводу чого вони вступають у правові відносини
Визначені законом суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників право-

відносин


Виконуємо разом…

Визначте елементи правовідносин у даній ситуації.Петро купив квиток на потяг до Львова.

Суб’єкти правовідносин – Петро і залізничне підприємство (перевізник).

Об’єктом – дії залізниці з перевезенням пасажира в пункт призначення (послуги перевезення).

Зміст правовідносин – договір перевезення. Перевізник зобов’язується перевести пасажира та його багаж у пункт призначення, надавши пасажирові місце в потязі, який прямує за маршрутом, визначеним у квитку. Пасажир, зі свого боку, зобов’язується сплатити за перевезення за встановленим тарифом. Він зобов’язується також виконувати правила поведінки під час проїзду.(Батьки подарували Дмитрові велосипед на день народження.)
Хто може бути суб’єктами правовідносин

Суб’єкти правовідносин – це учасники правовідносин, які є носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.

Робота з підручником стор. 115 таблиця «Суб’єкти правовідносин».

Суб’єктів правовідносин поділяють на індивідуальніфізичні особи – громадяни, іноземці та особи без громадянства та колективні – держава, державні утворення та юридичні особи – це організації, які мають відокремлене майно, виступають у правовідносинах як самостійні суб’єкти права, вони мають бути зареєстровані у державних органах, мають чітку внутрішню структуру, органи управління, має реквізити (статут, печатку, назву), створюється для певних цілей (і не може діяти з іншими цілями), можливість бути позивачем і відповідачем у суді, несе самостійну майнову відповідальність.Визначте, які з зазначенихосіб є фізичними, а які — юридичними особами.

1) 12-річний учень школи;

2) суддя Полтавського міського суду;

3) спеціалізована школа № 41 м. Харкова;

4) магазин «Фуршет» м. Чернігова;

5) 26-річний токар Кременчуцького автозаводу;

6) 44-річний головний лікар районної лікарні;

7) 38-річний підполковник СБУ;

8) управління з надзвичайних ситуацій Кіровоградської області;

9) дитяче аерокосмічне об’єднання « Сузір’я»;

10) двомісячна дитина.
Спільними для всіх суб’єктів правовідносин є те, що вони мають права та юридичні обов’язки. Здатність мати права й обов’язки називають правоздатністю суб’єкта. Здатність своїми діями набувати прав й створювати обов’язки називають дієздатністю.

Правоздатність – визнана державою (законом) здатність бути учасником правовідносин.

Мовою документів

Ст. 25 Цивільного кодексу УкраїниСтаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи

1. Здатність мати цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи.

2. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.

У випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини.

3. У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов'язки може пов'язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку.

4. Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.


У людини правоздатність виникає від моменту народження й припиняється зі смертю. Вік, психічний та фізичний стан особи не впливає на її правоздатність. Правоздатність визнається рівною за всіма громадянами. Наприклад, зміст цивільної правоздатності полягає у тому, що громадяни можуть відповідно до закону мати майно в особистій (приватній) власності, мають право користуватися житловим приміщенням, успадковувати і заповідати майно, обирати вид занять і місце проживання тощо. Йдеться про юридичну можливість користування конкретним, встановленим законом правом, хоча окремі суб’єкти можуть і не реалізовувати своїх можливостей. Приміром, кожен має право придбати у власність житловий будинок, автомобіль, має право складати вірші, одружуватися. Але не кожен реалізує ці можливості.

Щоб стати реальним учасником правовідносин, правоздатний суб’єкт має бути дієздатним. Дієздатність – це надана суб’єкту можливість реалізації своїх прав та обов’язків власними силами.Мовою документів

Ст. 30 Цивільного кодексу УкраїниСтаття 30.Цивільна дієздатність фізичної особи

1. Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
Дієздатність фізичної особи залежить від ряду факторів:


 • Віку (повна дієздатність настає з 18 років);

 • Стану психічного здоров’я;

 • Рівня освіти (наприклад, обіймати посаду судді може людина, що має вищу юридичну освіту) та інших особистих рис.

Вона настає для громадян в повному обсязі із повноліттям. Це загальне правило має винятки, зокрема неповнолітня особа, яка уклала шлюб або зареєстрована батьком чи матір’ю новонародженої дитини, набуває повної цивільної дієздатності.

Повнолітня особа може бути визнана судом недієздатною, якщо внаслідок психічної хвороби чи недоумства вона не може усвідомлювати свої дії та їхні результати.

За обсягом цивільна дієздатність може бути :


 • повною (від 18 років за загальним правилом);

 • неповною (від 14 до 18 років);

 • частковою (до 14 років);

 • обмеженою (вона настає за судовим рішенням для особи, яка зловживає спиртними напоями чи наркотичними речовинами, що ставить особу та її сім’ю в матеріальну скруту тощо).


Визначте вид дієздатності:

А) громадянин В., 13 років (часткова);

Б) громадянка К., 19 років, інвалід І групи (повна);

В) Громадянин О., 25 років, визнаний судом таким, що зловживає алкогольними напоями, чим довів свою сім’ю до злиднів (обмежена судом);

Г) Громадянка Т., 38 років, хвора на імбецильність (слабоумство) (особа є недієздатною за рішенням суду);

Д) Громадянин С, 15 років (неповна);

Е) Громадянин Ш, 17 років, засуджений до позбавлення волі на 3 роки (неповна);

Є) Громадянка Б., 16 років, одружена (повна);

Ж) Громадянин Ю, 17 років, визнаний батьком дитини (повна);

З) Громадянка З., 17 років, розлучена (повна);

И) Громадянин И., 16 років, зареєстрований як приватний підприємець (повна);

І) Громадянка Ф., 16 років, хвора на шизофренію (хронічне психічне захворювання) (особа є недієздатною за рішенням суду).


Юридичні особи також наділені правоздатністю та дієздатністю, але, на відміну від фізичних осіб, правоздатність і дієздатність виникає у них одночасно від моменту легалізації (реєстрації або затвердження статуту в державних органах). До того ж юридичні особи мають право займатися не будь – якими видами діяльності, а лише тими, для яких вони створювалися, тобто мають обмежений (спеціальний) обсяг правоздатності та дієздатності.Припиняється дієздатність і правоздатність юридичної особи також одночасно – з моменту припинення існування такої особи.

Мовою документів

Ст. 91, 92 Цивільного кодексу України


Правоздатність та дієздатність державних органів та посадових осіб, які є суб’єктами права в деяких галузях права (наприклад, в адміністративному), залежить від їхньої компетенції.

Таким чином, суб’єкти правовідносин мають володіти здатністю бути носіями прав і обов’язків, здійснювати їх від свого імені та нести юридичну відповідальність за свої вчинки. Саме можливість самостійно нести відповідальність за свої протиправні вчинки становить делікоздатність.У деяких випадках делікоздатність передує настанню повної дієздатності. Наприклад, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років, а за деякі види злочинів така відповідальність настає з 14 років. Обов’язковою умовою делікоздатності є осудність, тобто здатність у момент вчинення суспільно небезпечного діяння усвідомлювати свої дії і керувати ними.

Правоздатність та дієздатність разом із делікоздатністю становить правосуб’єктність особи.

V. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів.

1)Визначте суб’єкт правовідносин

А) громадянин А. продав власний будинок громадянину Б. (фізичні особи А. і Б.);

Б) бригаду малярів найняли для ремонту офісу підприємства, який вони успішно виконали (юридична особа – підприємство, фізичні особи –бригада малярів);

В) письменник уклав договір із видавництвом про друк свого твору (фізична особа – письменник та юридична особа - видавництво);

Г) за договором, укладеним між приватною школою та автопідприємством, автобус, що належить автопідприємству, щодня возитиме дітей до школи і розвозитиме їх по домівках (Юридичні особи – приватна школа і автопідприємство);

Д) громадянин К., власник автомобіля, звернувся до страхової компанії про виплату страховки на автомобіль, застрахований у даній компанії, на який впало дерево внаслідок буревію (фізична особа – громадянин К та юридична – страхова компанія).


2) Чи були у зазначених випадках правовідносини? А якщо були, визначте їх суб’єктів

А) учень заплатив 2 гривні за проїзд у маршрутному таксі та отримав від водія квиток(фізична особа – учень, юридична – водій маршрутного таксі);

Б) батько оформив сину доручення на право володіння власним автомобілем (фізичні особи – батько і син);

В) фірма А. розірвала договір поставки з фірмою Б. (юридичні особи – фірма А і фірма Б);

Г) за порушення партійної дисципліни (статуту партії) з політичної партії виключили двох членів (корпоративна норма);

Г) у 2013 – 2014 н.р. приватний ВНЗ збільшив плату за навчання на 25% для студентів 3 – 4 курсів, пере заключивши з ними контракти на навчання (фізична – студенти, кожен окремо, юридична - ВНЗ);

Д) хлопець поступився місцем бабусі у тролейбусі (моральна норма).
VІ.Домашнє завдання

1.Опрацювати параграф 9 підручника стор.112-117.

2.Записати у зошит приклади всіх правовідносин, у які ви вступатимете на протязі тижня.
VІІ.Підсумки уроку

1.Робота над епіграфом

2.Оцінювання знань учнів

3. Вправа «Мікрофон». Сьогодні на уроці я дізнався…


Дорогі друзі, я хочу побажати вам:

щоб на ваші мрії ніколи не накладалося ветто,

щоб ваші бажання не виходили за рамки правових норм,

щоб у житті було стільки друзів, скільки депутатів у ВР.


Резервні завдання

1)Тестові завдання з підручника 1, 2, 3, 1 (ІІІ рівень) стор.122-124

2) Скласти свою ситуацію з суб’єктами правовідносин
c:\users\ігор\desktop\22827833.jpgc:\users\ігор\desktop\22827833.jpgc:\users\ігор\desktop\22827833.jpgc:\users\ігор\desktop\22827833.jpg
c:\users\ігор\desktop\22827833.jpgc:\users\ігор\desktop\22827833.jpgc:\users\ігор\desktop\22827833.jpgc:\users\ігор\desktop\22827833.jpg
c:\users\ігор\desktop\22827833.jpgc:\users\ігор\desktop\22827833.jpgc:\users\ігор\desktop\22827833.jpgc:\users\ігор\desktop\22827833.jpg


Ситуація 1.

У 16 років Марина Л. уклала шлюб із Сергієм П. За рік вона розлучилася з чоловіком. Після цього вона продала автомобіль, який подарував їй батько на весілля. Дізнавшись про це, батько подав позов до суду про визнання договору купівлі – продажу недійсним, мотивуючи тим, що Марина неповнолітня і не має права здійснювати такі правочини.Проаналізуйте ситуацію за такими запитаннями:

 • Чи є у ситуації правовідносини, які саме?

 • Які основні елементи правовідносин?

 • Чи наділені суб’єкти правоздатністю та дієздатністю (поясніть кожне положення)?

 • Як ви вважаєте, чи буде визнаний недійсним договір купівлі – продажу? Чому?


Ситуація 2.

Увечері на вулиці до учнів 10 –го класу Миколи та Михайла підійшла компанія з 6 підлітків, яку очолювали два 16-річних хлопця – учні ВПТУ. Вони попросили в учнів закурити. Хлопці відповіли, що вони не палять. Тоді їх побили і відібрали гроші. За годину всі шестеро вже давали пояснення у відділку міліції. За певний час відбувся суд.

«Як же так?»,- запитала мати Михайла його сестру, яка сиділа поруч.


 • Наших хлопців били всі шестеро. А на лаві підсудних лише двоє. Он той у сорочці в клітинку, за словами нашого сина, був най активнішим. А він і ще троє свідки. Як же так?

Визначте, чому на лаві підсудних опинилися лише два хлопця, а решта виступали як свідки. Як це пов’язано з правосуб’єктністю фізичної особи?

Ситуація 3.

Мережу приватних магазинів акціонерного товариства було створено для реалізації електропобутових товарів. Однак за кілька місяців переважну частину мережі було перетворено на автосалони. Місцевий орган виконавчої влади, що реєстрував АТ, звернувся до суду з проханням призупинити його діяльність. Суд вирішив задовольнити цю вимогу.Як ви вважаєте, чому суд ухвалив таке рішення? Як це пов’язано з правосуб’єктністю юридичної особи?

майно в особистій (приватній) власності, мають право користуватися житловим приміщенням, успадковувати і заповідати майно, обирати вид занять і місце проживання тощо. Йдеться про юридичну можливість користування конкретним, встановленим законом правом, хоча окремі суб’єкти можуть і не реалізовувати своїх можливостей. Приміром, кожен має право придбати у власність житловий будинок, автомобіль, має право складати вірші, одружуватися. Але не кожен реалізує ці можливості.

Щоб стати реальним учасником правовідносин, правоздатний суб’єкт має бути дієздатним. Дієздатність – це надана суб’єкту можливість реалізації своїх прав та обов’язків власними силами.

Мовою документів

Ст. 30 Цивільного кодексу УкраїниДієздатність фізичної особи залежить від ряду факторів:

 • Віку (повна дієздатність настає з 18 років);
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка