Практичне заняття 1Скачати 60.78 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір60.78 Kb.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1
ГРАМАТИКА ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА.

ЧАСТИНИ МОВИ, ПРИНЦИПИ ЇХ ВИДІЛЕННЯ
 1. Граматика як учення про граматичне значення, граматичні категорії і граматичні форми слова.

 2. Лексичне і граматичне значення слова. Способи вираження граматичних значень слова в українській мові.

 3. Граматична форма слова, типи граматичних форм.

 4. Граматична категорія. Система граматичних категорій в сучасній українській мові.

 5. Класифікація слів на частини мови. Принципи класифікації.

 6. Перехід слів із однієї частини мови в іншу.


Термінологічний мінімум: граматика, граматична будова мови, граматичне значення, морфологія, суфіксація, закінчення, префіксація, чергування, суплетивізм, наголос, службові слова, порядок слів; граматична форма, морфологічна форма, морфологічна парадигма, повна морфологічна парадигма, неповна морфологічна парадигма, нульова морфологічна парадигма, аналітична граматична форма, синтетична граматична форма, аналітико-синтетична граматична форма, грамема, граматична категорія, суплетивна граматична форма, класифікаційна граматична категорія, словозмінна граматична категорія, морфологічні одиниці, частини мови, субстантивація, ад’єктивація, прономіналізація, нумералізація, вербалізація, адвербіалізація, препозиціоналізація, кон’юнкціоналізація, партикуляція, інтер’єктивація.
Вправи: 4, 8, 15 (1 варіант), 17, 25(1 і 2 варіанти).
Питання та завдання для самоперевірки: 1–33 (с. 14 –15).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2
ІМЕННИК


 1. Іменник як частина мови: загальнокатегоріальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції.

 2. Лексико-граматичні категорії іменника:

 • іменники з конкретним та абстрактним значенням;

 • власні та загальні назви;

 • назви істот та неістот;

 • збірні та одиничні іменники;

 • іменники з речовинним значенням.

 1. Категорія роду. Іменники спільного роду. Подвійний рід. Особливості визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур.

 2. Категорія числа. Іменники, що вживаються в обох формах числа. Іменники, що вживаються тільки в однині. Іменники, що вживаються тільки в множині.

 3. Категорія відмінка. Значення відмінків.

 4. Відмінювання іменників. Поділ на відміни і групи. Система відмінкових форм однини та множини.


Вправи: 47, 56, 64, 68, 74, 78 (1 і 2 варіанти), 93, 94, 1 варіант морфологічного розбору іменника із завдань для індивідуальної роботи.
Питання та завдання для самоперевірки: 1–52 (с. 80–83).
Термінологічний мінімум: іменник, власна назва, онім, апелятив, пропріальний іменник, загальна назва, істота, неістота, конкретний іменник, абстрактний іменник, речовинний іменник, недискретний іменник, дискретний іменник, предметний іменник, збірний іменник, одиничний іменник, сингулятив, субстантивація. категорія роду, чоловічий рід, жіночий рід, середній рід, маскулізми, фемінативи, іменники “потенційного роду”, іменники “подвійного роду”, лексичний спосіб вираження граматичного значення роду, морфологічний спосіб вираження граматичного значення роду, словотвірний спосіб вираження граматичного значення роду, синтаксичний спосіб вираження граматичного значення роду, варіантні родові форми. граматичне число, двоїна, категорія числа, множина, множинний іменник, однина, однинний іменник, семантико-граматичне число, формально-граматичне число, відмінок, категорія відмінка, називний відмінок, родовий відмінок, давальний відмінок, знахідний відмінок, орудний відмінок, місцевий відмінок, кличний відмінок. відміна іменників, відмінкове закінчення, невідмінюваний іменник, тверда група, м’яка група, мішана група.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3
ПРИКМЕТНИК


 1. Прикметник: загально категоріальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 2. Лексико-граматичні розряди прикметників:

2.1. Якісні прикметники: семантико-граматичні ознаки.

2.2. Відносні прикметники семантика та творення. Морфологічні зміни, які відбуваються при утворенні відносних прикметників.

2.3. Присвійні прикметники: семантика та творення. Морфологічні зміни, які відбуваються при утворенні присвійних прикметників.


 1. Проміжні лексико-граматичні розряди прикметників:

3.1. Присвійно-якісні прикметники.

3.2. Присвійно-відносні прикметники.

3.3. Якісно-відносні прикметники.


 1. Повні і короткі форми прикметників. Стягнені і нестягнені форми коротких прикметників (з історичним коментарем). Сфера використання різних форм.

 2. Категорія ступенів порівняння прикметників. Якісні прикметники, які не утворюють ступенів порівняння.

 3. Вищий ступінь порівняння: проста та складена форми. Морфологічні зміни, які відбуваються при утворенні простої форми компаратива.

 4. Найвищий ступінь порівняння: проста, складна та складена форми.

 5. Словозміна прикметників.


Вправи: 151, 154, 155 (1 варіант – 5 речень, 2 варіант – 5 речень), 159, 161, 167, 171, 1 варіант морфологічного розбору прикметника із завдань для індивідуальної роботи.
Питання та завдання для самоперевірки: 1–31 (с. 108–110).
Термінологічний мінімум: відносний прикметник, відносно-якісний прикметник, короткий прикметник, нечленний прикметник, членний прикметник, повний прикметник, порядковий прикметник, посесивний прикметник, присвійний прикметник, присвійно-відносний прикметник, якісний прикметник, аналітичні прикметники, звичайний ступінь порівняння, категорія ступенів порівняння, компаратив, морфологізований прикметник, неморфологізований прикметник, м’яка група, найвищий ступінь порівняння, ступені порівняння, суперлатив.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4
ЧИСЛІВНИК. РОЗРЯДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ


 1. Значення числівника як частини мови, морфологічні особливості числівника, синтаксичні особливості числівника.

 2. Розряди числівників за значенням: порядкові та кількісні:

3.1. означено-кількісні:

3.1.1. власне-кількісні;

3.1.2. дробові;

3.1.3. збірні;3.2. неозначено-кількісні.

 1. Структурні розряди числівників (прості, складні, складені).

 2. Відмінювання числівників.

 3. Зв’язок числівників з іменниками.


Термінологічний мінімум: власне-кількісний числівник, дробовий числівник, збірний числівник, кількісний числівник, неозначено-кількісний числівник, означено-кількісний числівник, порядковий прислівник, числівник, числівниковий займенник. простий числівник, складний числівник, складений числівник.
Вправи: 190, 200, 204, 206, 209, 211; 1 варіант морфологічного розбору числівника із завдань для індивідуальної роботи.
Питання та завдання для самоперевірки: 1–51 (с. 135–137).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5
ЗАЙМЕННИК. РОЗРЯДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ


 1. Займенник у системі частин мови.

 2. Семантика та граматичні ознаки займенників.

 3. Розряди займенників за значенням.

 4. Групи займенників за їх співвіднесеністю з іншими частинами мови.

 5. Відмінювання займенників.

 6. Прономіналізація.


Термінологічний мінімум: анафоричні займенники, вказівний займенник, відносний займенник, дейксис, дейктичний займенник, займенник, заперечний займенник, зворотний займенник, категорія особи, неозначений займенник, означальний займенник, особовий займенник, партикуляція, питальний займенник, присвійний займенник, сполучне слово. атрибутивний займенник, прикметниковий займенник, узагальнено-якісний займенник, займенниковий прикметник, відмінювання, займенниковий іменник, іменниковий займенник, субстантивний займенник, узагальнено-предметний займенник, займенниковий прислівник, неповнозначний прислівник, кількісний займенник, числівниковий займенник, узагальнено-кількісний займенник, прономіналізація.
Вправи: 222, 227, 233, 240, 241, 1 варіант морфологічного розбору займенника із завдань для індивідуальної роботи.
Питання та завдання для самоперевірки: 1–42 (с. 162–164).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка