Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладівСкачати 64.56 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір64.56 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом управління освіти

Луганської міської ради

15.08. 2011 р. № 3/318ПОРЯДОК

здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів

(Із змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказом управління освіти Луганської міської ради від 11.01.2012 № 3/14-3)I. Загальні положення

1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2008 р. № 34 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів такі функції покладені на: Міністерство освіти і науки України, Державну інспекцію навчальних закладів, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органи місцевого самоврядування (далі – управління освіти).

2. Державний контроль здійснюється в закладах освіти усіх форм власності за територіальною приналежністю органам місцевого самоврядування.

3. Основними формами державного контролю в закладах освіти є:

- атестація,

- інспектування,

- комплексні та тематичні перевірки.

4. Державний контроль здійснюється на плановій основі відповідно до ст. 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", що забезпечується шляхом розробки відповідного розділу «Проведення комплексних, цільових перевірок щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти міста» в Річному плані роботи, перспективних і поточних планів контролю з визначенням періодичності та черговості форм контролю.

5. Позаплановий контроль може проводитись відповідно до ст. 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та на підставі доручень Луганського міського голові та його заступників, депутатських запитів, звернень правоохоронних органів, органів виконавчої влади та обґрунтованих належним чином звернень громадян щодо порушень у сфері освіти за рішенням місцевих органів управління освітою та органів місцевого самоврядування - у навчальних закладах усіх форм власності за територіальною приналежністю.

II. Організація державного контролю


  1. Управління освіти щороку розробляє відповідний розділ «Проведення комплексних, цільових перевірок щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти міста» в Річному плані роботи на наступний рік і доводить його до відома навчальних закладів шляхом розміщення на сайті управління освіти Луганської міської ради (www.osvita.ua).

  2. Вилучено

3. Для проведення державного контролю управління освіти видає наказ, де зазначаються склад комісії і термін проведення перевірки. Якщо захід державного контролю здійснюється працівниками управління освіти або методистами комунального закладу «Луганський методичний центр» одноособово, - оформлюється направлення на перевірку (додається), яке реєструється у відповідній Книзі.

4. До роботи в складі комісії залучаються працівники управління освіти, представники органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, комунального закладу «Луганський методичний центр», підприємств, організацій та установ, які мають відповідну освіту і практичний досвід.

5. Головою комісії, як правило, призначається працівник управління освіти або працівник комунального закладу «Луганський методичний центр» (з урахуванням специфіки перевірки), який несе персональну відповідальність за результати діяльності комісії.

6. Термін проведення державного контролю залежить від типу навчального закладу, форми контролю, покладених завдань, але не може перевищувати 15 робочих днів.III. Права й обов’язки осіб, що здійснюють

заходи державного контролю
1. Голова і члени комісії мають право:

доступу на територію навчального закладу, у навчальні приміщення з метою проведення заходу державного контролю;

ознайомлюватись з необхідною документацією щодо діяльності навчального закладу та отримувати копії необхідних документів;

отримувати від навчального закладу інформацію (в усній або письмовій формі) про його діяльність;

отримувати від керівництва, педагогічних працівників навчального закладу письмові пояснення з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю.

2. Голова і члени комісії зобов’язані:

керуватись у своїй роботі законодавчими та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти;

забезпечувати об’єктивність, достовірність та своєчасність проведення заходу державного контролю;

інформувати керівника закладу про результати проведення контролю після його закінчення;

забезпечувати збереження конфіденційної інформації.IV. Проведення заходу державного контролю в навчальному закладі

1. Проведення заходу державного контролю розпочинається з моменту пред’явлення направлення (наказу) на перевірку.

2. Вилучено.

3. Голова комісії організовує роботу членів комісії, заслуховує їх звіти та надає необхідну допомогу в проведенні заходу контролю.

4. У разі відмови навчального закладу в проведенні заходу державного контролю або створення перешкод у роботі комісії складається акт, копія якого подається до управління освіти.

V. Оформлення результатів заходу державного контролю

1. Після закінчення проведення заходу державного контролю кожний член комісії готує інформацію, у якій дає об'єктивну оцінку стану справ з питань, що ним перевірялись, і передає голові комісії.

2. На підставі інформації членів комісії її голова готує підсумковий документ (акт, довідка, наказ), який друкується у двох примірниках та доводить до відома керівника навчального закладу.

3. У разі відмови керівника навчального закладу поставити свій підпис голова комісії робить відповідний запис у підсумковому документі, під яким ставлять підписи члени комісії.

4. Підсумки роботи комісії оголошуються на нараді керівників навчальних закладів або колегії управління освіти.

5. Після доведення результатів проведеного контролю до відома навчального закладу голова комісії надає один примірник підсумкового документа в навчальний заклад.

6. Навчальний заклад протягом 15 календарних днів після отримання підсумкового документа розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи, які направляє до управління освіти.

7. За підсумками заходу державного контролю, що здійснювався одноособово, підсумковий документ (довідка) надається начальнику управління освіти та керівнику закладу.

8. Управління освіти не менше одного разу на рік здійснює перевірку щодо усунення виявлених недоліків до повної їх ліквідації.

VI. Права й обов'язки навчального закладу

1. Вилучено

2. У разі незгоди керівника навчального закладу з результатами заходу державного контролю протягом 10 днів з моменту отримання підсумкового документа він має право подати до управління освіти свої зауваження. Якщо вони є обґрунтованими, то управління освіти за узгодженням з навчальним закладом повторно проводить захід державного контролю.

3. Керівник навчального закладу має право не допускати посадових осіб управління освіти (працівників комунального закладу «Луганський методичний центр») до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили копію наказу (або направлення) про проведення заходу державного контролю.

4. Навчальний заклад під час проведення заходу державного контролю зобов'язаний:

- створювати необхідні умови для роботи комісії;

- своєчасно подавати необхідні документи та матеріали для проведення перевірки;

- надавати комісії письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.


Керівництво навчального закладу несе персональну відповідальність за об'єктивність та достовірність поданих матеріалів.

Начальник управління освіти В.Г.КіяшкоЛ У Г А Н С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

У П Р А В Л І Н Н Я О С В І Т Ивід _____________

________________

м. Луганськ

НАПРАВЛЕННЯ

НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

__________________________________________________________________

(назва закладу)

__________________________________________________________________

(П.І.Б. перевіряючого)

__________________________________________________________________

(форма державного контролю)

__________________________________________________________________(зміст питання, яке вивчається)

Начальник управління освіти В.Г. Кіяшко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка