Пономаренко Є. БСкачати 67.28 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір67.28 Kb.
УДК 336.148 Пономаренко Є.Б., к.е.н., доц.

Житомирський державний технологічний університет
РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Державний фінансовий контроль є важливою функцією держави, за допомогою якої забезпечуються відповідні умови для функціонування фінансової системи. Складні економічні процеси й наслідки світової фінансової кризи показали необхідність удосконалення фінансово-бюджетної політики, а зокрема фінансового контролю. Його недооцінка призвела до зловживань та порушень у сфері фінансових відносин. На сьогодні визнано, що існує необхідність розвитку системи державного фінансового контролю з огляду на об’єктивну потребу створення відповідної противаги існуючим загрозам у фінансовій системі, зокрема щодо зменшення обсягів та кількості бюджетно-фінансових зловживань та злочинів, покращення рівня фінансової дисципліни у використанні бюджетних коштів, забезпечення надходжень до бюджету у вигляді податків, зборів та обов’язкових платежів; посилення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Сучасні тенденції в українському суспільстві зумовлюють необхідність вирішення важливого питання - вдосконалення організації фінансового контролю, оскільки офіційні дані Державної фінансової інспекції України свідчать про масові правопорушення. Основні державні ресурси зосереджено в бюджетних установах, отже, вони мають бути найважливішими об’єктами контролю органів Держфінінспекції України та внутрішнього контролю.

Аналіз результатів діяльності Держфінінспекції України дає можливість зробити висновки про те, що першочерговим завданням для Інспекції є контроль за законним, цільовим та ефективним використанням коштів бюджетів усіх рівнів, збереженням державного та комунального майна. Контрольними заходами охоплені особливо важливі для суспільства і економіки держави сфери: оборона і безпека, боротьба з надзвичайними ситуаціями, охорона здоров’я, освіта та наука, житлово-комунальне господарство, паливно-енергетичний комплекс, вугільна галузь, транспорт і зв’язок, сільське господарство, земельні відносини тощо.

Разом з тим, прослідковується щорічне зростання кількості і масштабів виявлених порушень фінансово-бюджетної дисципліни, найбільш поширеними є порушення вимог Бюджетного кодексу в частині нецільового використання бюджетних коштів, незаконна передача державного та комунального майна суб’єктам недержавної форми власності, а також витрачання бюджетних коштів на утримання автотранспорту понад встановлені ліміти.

Так, органами Держфінінспекції України протягом аналізованого періоду виявлено порушень на загальну суму понад 10,5 млрд. грн. (табл. 1). Разом з тим, найбільшими за обсягами порушеннями, що призвели до втрат бюджетних ресурсів, є незаконні і нецільові витрати ресурсів. Їх частка протягом проаналізованого періоду коливається у межах 54 -70% і 6-15% відповідно.

Однак, слід також зазначити, що протягом 2012 року суттєво зросло недоотримання ресурсів до 34, 4% проти 15 % у 2011 році та зменшились недостачі до 2, 9%.Зростання порушень свідчить не тільки про необхідність посилення контролю, а також вказує на те, що економічний механізм господарювання є недосконалим.

Таблиця 1. Обсяг та структура правопорушень, виявлених Державною фінансовою інспекцією України*

Роки

Всього

Недоотримання ресурсів

Незаконні витрати ресурсів

Нецільові витрати ресурсів

Недостачі коштів та матеріальних цінностей

млн. грн.

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

2006

640,4

89,7

14

448,3

70

38,4

6

64,0

10

2007

542,0

118,8

22

295,3

54

64,1

12

63,8

12

2008

1810,6

453,7

26

1164,7

64

151,1

8

41,1

2

2009

1600,9

500,2

31

886,6

55

142,0

9

72,1

5

2011

2205,3

325,0

15

1332,5

60

322,1

15

225,7

10

2012

3703,1

1275,2

34,4

2057,3

55,6

264,7

7,1

105,9

2,9

* Складено за даними звіту ДФІ за 2006-2012 рр.
Існує також проблема відсутності системності контролю, тобто відповідності попереднього, поточного і наступного контролю. Нині фінансовий контроль з боку органів Держфінінспекції України має каральний і виховний характер, але не має превентивного характеру щодо запобігання порушенням бюджетної дисципліни та зловживанням у фінансово-бюджетній сфері. З огляду на це, одним із напрямів удосконалення фінансового контролю є підвищення дієвості поточного контролю з боку органів казначейства в координації з органами виконавчої влади та Державної податкової служби. Ефективність превентивних, а не подальших заходів важко переоцінити. Доцільно було б залучати органи Держфінінспекції України до здійснення попереднього контролю на стадії формування кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, або уповноважити фінансові органи та органи Державної казначейської служби здійснювати, крім поточного, ще й попередній контроль за формуванням фінансових ресурсів бюджетних установ.

Перспективи удосконалення фінансового контролю залежать від його якості на всіх його етапах і своєчасності адекватного реагування фінансових органів, головних розпорядників коштів та органів влади на результати подальшого контролю, тобто на виявлені факти нецільового і неефективного використання бюджетних коштів шляхом застосування заходів для відшкодування незаконних витрат, регулювання обсягів фінансування і приведення у відповідність із нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетний процес.Таким чином, аналіз стану державного внутрішнього фінансового контролю свідчить про незадовільний стан його організації і ефективності в Україні. Але спроби реформування з урахуванням вітчизняних особливостей контрольного процесу в державному секторі та досвіду європейських розвинутих країн впроваджуються в практику. Активна участь у гармонізації міжнародних партнерів, на нашу думку, сприятиме підвищенню рівня відповідності внутрішнього державного фінансового контролю стандартам європейських країн.

Вдосконалення системи фінансового контролю в Україні може стати запорукою ефективного функціонування державних фінансів, зокрема отримання таких результатів як: дотримання економічної безпеки держави, збалансування державного та місцевих бюджетів, досягнення фінансової самодостатності регіонів, секторів і галузей економіки, збільшення захищеності фінансово-економічних інтересів громадян і суспільства і як результат – процвітання держави, посилення престижу перед світовою спільнотою.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка